Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Wygoda Mateusz , Szybiński Bogdan
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Innovative Approach to Design the Durability of Machines in the Field of Safety and Reliability
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 117. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340341
varia
2

Konferencja:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę", Łódź, Polska, od 2018-09-29 do 2018-09-29
Tytuł:
Digital Image Correlation Used in Analysis and Monitoring of Mechanical Behavior of Machine Elements
Źródło:
National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza] - Lodz: Promovendi Foundation Publishing, 2018, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-950109-3-4
Nr:
2168327553
varia
3

Autor:
Muc Aleksander , Wygoda Mateusz , Sanetra Izabela , Stawiarski Adam , Pastuszak Przemysław
Konferencja:
3rd International Conference of Mechanics of Composites : MechComp 2017, Bolonia, Włochy, od 2017-07-04 do 2017-07-07
Tytuł:
Damage Growth in Composite Plates with Openings - Experimental and Theoretical Considerations
Źródło:
Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings / ed. by Antonio J.M. Ferreira, Erasmo Viola, Francesco Tornabene, Nicholas Fantuzzi - Bologna: Societa Editrice Esculapio, 2017, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Structural and Computational Mechanics Book Series)
ISBN:
978-88-9385-029-2
Nr:
2168327591
varia
4

Autor:
Muc Aleksander , Składanowska Katarzyna , Wygoda Mateusz
Konferencja:
3rd International Conference of Mechanics of Composites : MechComp 2017, Bolonia, Włochy, od 2017-07-04 do 2017-07-07
Tytuł:
The Influence of Fibre Orientations on Thermo-mechanical Buckling of Multilayered Plates - Curved Fibre Format
Źródło:
Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings / ed. by Antonio J.M. Ferreira, Erasmo Viola, Francesco Tornabene, Nicholas Fantuzzi - Bologna: Societa Editrice Esculapio, 2017, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Structural and Computational Mechanics Book Series)
ISBN:
978-88-9385-029-2
Nr:
2168327593
varia
1
Innovative Approach to Design the Durability of Machines in the Field of Safety and Reliability / Mateusz WYGODA, Bogdan Szybiński // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 117. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
2
Digital Image Correlation Used in Analysis and Monitoring of Mechanical Behavior of Machine Elements / Mateusz WYGODA // W: National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts / [ed. Agnieszka Firaza]. - Lodz : Promovendi Foundation Publishing, 2018. - S. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-950109-3-4
3
Damage Growth in Composite Plates with Openings - Experimental and Theoretical Considerations / Aleksander Muc, Mateusz Wygoda, Izabela Sanetra, Adam Stawiarski, Przemysław Pastuszak // W: Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings / ed. by Antonio J.M. Ferreira, Erasmo Viola, Francesco Tornabene, Nicholas Fantuzzi. - Bologna : Societa Editrice Esculapio, 2017. - (Structural and Computational Mechanics Book Series, ISSN 2421-2822). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-88-9385-029-2
4
The Influence of Fibre Orientations on Thermo-mechanical Buckling of Multilayered Plates - Curved Fibre Format / Aleksander Muc, Katarzyna Składanowska, Mateusz Wygoda // W: Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings / ed. by Antonio J.M. Ferreira, Erasmo Viola, Francesco Tornabene, Nicholas Fantuzzi. - Bologna : Societa Editrice Esculapio, 2017. - (Structural and Computational Mechanics Book Series, ISSN 2421-2822). - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-88-9385-029-2
1
Wygoda M., Szybiński B., (2019), Innovative Approach to Design the Durability of Machines in the Field of Safety and Reliability. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 117.
2
Wygoda M., (2018), Digital Image Correlation Used in Analysis and Monitoring of Mechanical Behavior of Machine Elements. [W:] Firaza A. (red.), National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts, Lodz : Promovendi Foundation Publishing, s. 45.
3
Muc A., Wygoda M., Sanetra I., Stawiarski A., Pastuszak P., (2017), Damage Growth in Composite Plates with Openings - Experimental and Theoretical Considerations. [W:] Ferreira , Viola E., Tornabene F., Fantuzzi N. (red.), Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings (Structural and Computational Mechanics Book Series), Bologna : Societa Editrice Esculapio, s. 17.
4
Muc A., Składanowska K., Wygoda M., (2017), The Influence of Fibre Orientations on Thermo-mechanical Buckling of Multilayered Plates - Curved Fibre Format. [W:] Ferreira , Viola E., Tornabene F., Fantuzzi N. (red.), Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings (Structural and Computational Mechanics Book Series), Bologna : Societa Editrice Esculapio, s. 34.
1
@misc{UEK:2168340341,
author = "Wygoda Mateusz and Szybiński Bogdan",
title = "Innovative Approach to Design the Durability of Machines in the Field of Safety and Reliability",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "117",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
2
@misc{UEK:2168327553,
author = "Wygoda Mateusz",
title = "Digital Image Correlation Used in Analysis and Monitoring of Mechanical Behavior of Machine Elements",
booktitle = "National Scientific Conference "Zrozumieć Naukę" : the Book of Abstracts",
pages = "45",
adress = "Lodz",
publisher = "Promovendi Foundation Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-83-950109-3-4",
}
3
@misc{UEK:2168327591,
author = "Muc Aleksander and Wygoda Mateusz and Sanetra Izabela and Stawiarski Adam and Pastuszak Przemysław",
title = "Damage Growth in Composite Plates with Openings - Experimental and Theoretical Considerations",
booktitle = "Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings",
pages = "17",
adress = "Bologna",
publisher = "Societa Editrice Esculapio",
year = "2017",
issn = "2421-2822",
isbn = "978-88-9385-029-2",
}
4
@misc{UEK:2168327593,
author = "Muc Aleksander and Składanowska Katarzyna and Wygoda Mateusz",
title = "The Influence of Fibre Orientations on Thermo-mechanical Buckling of Multilayered Plates - Curved Fibre Format",
booktitle = "Mechcomp3 : 3rd International Conference of Mechanics of Composites : Proceedings",
pages = "34",
adress = "Bologna",
publisher = "Societa Editrice Esculapio",
year = "2017",
issn = "2421-2822",
isbn = "978-88-9385-029-2",
}