Publikacje wybranego autora

Wygoda Mateusz ORCID

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów