Publikacje wybranego autora

Wygoda Mateusz ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów