Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Brożek Andrzej
Tytuł:
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
302 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-436
Nr:
2168337245
doktorat
2

Autor:
Tytuł:
Financial Risk and Financialization
Źródło:
Financialization and the Economy / ed. by Agata Gemzik-Salwach and Krzysztof Opolski - Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2017, s. 125-134 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Critical Studies in Finance and Stability)
ISBN:
978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168316553
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw = Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 2 (2017) , s. 145-151. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323865
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Innoreg Sp. z o.o., 2017
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja został a sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finan- sów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-946335-1-6
Nr:
2168324413
monografia
5

Autor:
Tytuł:
Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej
Źródło:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
186 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-348
Nr:
2168315945
doktorat
7

Tytuł:
Uwagi wstępne
Źródło:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313879
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Monografia stanowi efekt prac badawczych przeprowadzonych w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego nr 071/WE-KTE/01/2016/S/6071.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313877
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-347
Nr:
2168313991
doktorat
10

Tytuł:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
Opis fizyczny:
136 s.: il.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach., Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304813
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
11

Autor:
Tytuł:
Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym
Źródło:
Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania / red. Jerzy Bieliński i Paulina Nogal-Meger - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 49-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-04-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168299963
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk)
Źródło:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304823
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 146-156. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302457
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 49-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288361
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 4 (2013) , s. 455-463. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287761
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 43-54
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266638
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Podstawy inżynierii finansowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1677-4
Nr:
2168234220
monografia
18

Tytuł:
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
196 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-244
Nr:
2168259046
doktorat
19

Autor:
Tytuł:
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012) , s. 445-452. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168225798
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 13-27. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225508
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych = Small and Medium Sized Enterprises in Derivatives Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 51 (2010) , s. 227-235. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 588)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2167745480
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010) , s. 330-337. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165680228
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych
Źródło:
Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski - Warszawa: Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN:
978-83-7641-246-7
Nr:
2162223983
rozdział w monografii
24

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 739-748. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2166410655
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym = Net Capital Cost and Financial Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 29 (2010) , s. 51-59. - Tytuł numeru: Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego
Lista MNiSW:
b
Nr:
2167722945
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
Numer:
nr 50
Redaktor:
Bielawska Aurelia
Adres wydawniczy:
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
Opis fizyczny:
585 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 585)
Uwagi:
Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168265136
redakcja czasopisma/serii
27

Tytuł:
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380285
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
242 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna również na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-139
Nr:
51479
doktorat
29

Autor:
Fischl Bernd
Tytuł:
Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
284 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-135 Brak zgody Autora na udostępnianie
Nr:
51429
doktorat
30

Autor:
Tytuł:
Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym = Efficiency of Financial Risk Hedging
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009) , s. 419-425. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50345
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce
Źródło:
Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych / red. nauk. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk - Warszawa: Difin, 2009, s. 103-110 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN:
978-83-7641-127-9
Nr:
2166384262
rozdział w monografii
32

Autor:
Tytuł:
Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe
Źródło:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 127-133 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2166597366
rozdział w monografii
33

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych = Building of Risk Profile in Option Combinations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 40 (2009) , s. 317-323. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 550)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2161796265
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Conditions of Financial Risk Management in an Enterprise
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 778-784. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50771
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Danuta Dziawgo - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 271-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2227-2
Nr:
2164875791
rozdział w monografii
36

Autor:
Konferencja:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Tytuł:
Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw = Microenterprises Activity Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 1 (2007) , s. 341-345. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51194
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 232-239. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166035426
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Gemzik-Salwach Agata
Tytuł:
Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/303
Nr:
52676
doktorat
39

Autor:
Kowalczyk Paulina
Tytuł:
Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
117, [5] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2166535241
doktorat
40

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka
Źródło:
Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005, s. 35-38
ISBN:
83-227-2366-0
Nr:
2166495133
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 239-244. - Summ.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51872
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Źródło:
e-Finanse : Finansowy Kwartalnik Internetowy. - nr 1 (2005) , s. 1-7. - [odczyt: 27.03.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168226315
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Koszt kapitału spółek notowanych na GPW
Źródło:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 264-268. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165967327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Białas Małgorzata
Tytuł:
Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2166535373
doktorat
45

Autor:
Perz Paweł
Tytuł:
Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
230 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2166539390
doktorat
46

Autor:
Kasapi Andrew
Tytuł:
Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu
Redaktor serii:
Tłumacz:
Golec Nikodem
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-88597-62-0
Nr:
2166623134
monografia
47

Autor:
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu = Financial Risk Management in a Company : Model Assumption
Źródło:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 153-158. - Streszcz., summ.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168245630
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Tytuł:
Instrumenty pochodne : wprowadzenie
Redaktor serii:
Tłumacz:
Ferlak Marcin
Adres wydawniczy:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 22x28 cm
Seria:
(Seria Giełdowa)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-16-7
Nr:
2166629418
monografia
49

Tytuł:
Rynek obligacji : wprowadzenie
Redaktor serii:
Tłumacz:
Golec Nikodem
Adres wydawniczy:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
355 s.: il.; 21x28 cm
Seria:
(Seria Giełdowa)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-38-8
Nr:
2166629249
monografia
50

Tytuł:
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami
Tłumacz:
Redaktor serii:
Redaktor:
Dunis Christian L.
Adres wydawniczy:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
344 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-15-9
Nr:
2166628968
monografia
51

Autor:
McDougall Alan
Tytuł:
Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem
Redaktor serii:
Tłumacz:
Łuczkiewicz Grzegorz
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-88597-30-2
Nr:
2166623670
monografia
52

Autor:
Francis Jack Clark , Taylor Richard W.
Tytuł:
Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela
Tłumacz:
Redaktor serii:
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001
Opis fizyczny:
482 s.; 24 cm
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-35-3
Nr:
2166623415
monografia
53

Autor:
Saunders Anthony
Tytuł:
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus
Redaktor serii:
Tłumacz:
Łuczkiewicz Grzegorz
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88597-37-X
Nr:
2166623306
monografia
54

Tytuł:
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe
Źródło:
Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 421-427
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229796
rozdział w monografii
55

Autor:
Best Philip
Tytuł:
Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR
Redaktor serii:
Tłumacz:
Komański Andrzej
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000
Opis fizyczny:
248 s.: il.; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88597-01-9
Nr:
2166627745
monografia
56

Autor:
Roth Paul
Tytuł:
Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie
Redaktor:
Tłumacz:
Grabowska Anita
, Kucharski Dariusz
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Opis fizyczny:
368 s.: il.; 24 cm + dyskietka
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-87916-53-6
Nr:
2166621046
monografia
57

Autor:
Bennett Dominic
Tytuł:
Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające
Redaktor:
Tłumacz:
Juda Jacek
, Wysocki Szymon
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Opis fizyczny:
253 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rynki Finansowe)
ISBN:
83-87916-48-X
Nr:
2166611357
monografia
58

Autor:
Matten Chris
Tytuł:
Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników
Redaktor serii:
Tłumacz:
Łuczkiewicz Grzegorz
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Opis fizyczny:
230 s.: il; 24 cm
Seria:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-87916-46-3
Nr:
2166622933
monografia
59

Autor:
Steiner Robert
Tytuł:
Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego
Redaktor serii:
Tłumacz:
Skorczyńska Agnieszka
, Jarecki Tomasz
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2000
Opis fizyczny:
517 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rynki Finansowe)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
ISBN:
83-87916-49-8
Nr:
2166384279
monografia
60

Autor:
Tytuł:
Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 230-235 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238364
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Ryzyko kursowe
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 157-164
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241634
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Źródło:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Autor:
Ross Stephen A. , Westerfield Randolph W. , Jordan Bradford D.
Tytuł:
Finanse przedsiębiorstw
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Tarnowska Katarzyna
, Lalicka Małgorzata
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999
Opis fizyczny:
787 s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-87916-45-5
Nr:
2168251916
monografia
64

Autor:
Błażej Borzym , Jerzy Dzieża , Dariusz Gątarek , Wiesław Krzywina , Adam Maciejewski , Marek Rutkowski , Ludwik Sobolewski , Andrzej Sopoćko , Szopa Andrzej , Paweł Orkisz
Tytuł:
Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych
Źródło:
Rynek Kapitałowy - Penetrator - (dodatek - Rynek Terminowy)1998. - 1, s. 5-11
Nr:
2168251926
głos w dyskusji/wywiad
65

Autor:
Konferencja:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Tytuł:
Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego
Źródło:
Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, s. 24-31
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 2, nr 3)
Nr:
2168279825
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi
Źródło:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]1998, s. 55-61
Sygnatura:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997
Opis fizyczny:
116 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-904118-2-2
Nr:
2168241892
monografia
68

Tytuł:
Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
183 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 10 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/713
Nr:
2168265328
doktorat
69

Autor:
Tytuł:
Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji
Źródło:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[246]-18[263]
Sygnatura:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265914
fragment pracy naukowo badawczej
70

Autor:
Tytuł:
Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku
Źródło:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[265]-12[276]
Sygnatura:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265918
fragment pracy naukowo badawczej
71

Autor:
Tytuł:
Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego
Źródło:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 81-92
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226168
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
The Transformation Process: from Command to Markets
Źródło:
Modernization Crisis : the Transformation of Poland / ed. William Dan Perdue - Westport, Connecticut; London: Praeger Publishers, 1995, s. 71-91
ISBN:
0-275-95009-3
Nr:
2166384240
rozdział w monografii
73

Autor:
Tytuł:
Strategia handlu opcjami
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1994) , s. 17-19
Nr:
2168233654
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Strategia handlu opcjami. Cz. 2, Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1994) , s. 14-15
Nr:
2168233650
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986 = Changes in the Rate of Investment in Poland in 1961-1986
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275931
varia
76

Autor:
Tytuł:
Koncentracja produkcji a koncentracja własności
Źródło:
Własność / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990, s. 57-61
Nr:
2168251980
rozdział w monografii
77

Autor:
Tytuł:
Równanie równowagi ekonomicznej = The Equation of Economic Equilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168282207
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249092
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju = Changes in the Rate of Investment and the Economic Situation of the Country
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275959
varia
80

Autor:
Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 123-132
Nr:
2168332247
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Some Problems Pertaining to Decapitalization of Fixed Assets in Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987) , s. 57-74. - Rez., summ.
Nr:
2168279999
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Economic Mechanism of Fixed Assets' Reproduction in the Socialist Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
301 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 79)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168265232
monografia
83

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 213, 214, 225-226
Nr:
2168265806
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 126 (1986) , s. 33-46. - Tytuł numeru: Studia i przyczynki młodych pracowników nauki
Nr:
2168323523
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 149-162
Nr:
2168265312
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen
Źródło:
Prace i Materiały Zakładu Badania Cen. - 80 (1985) , s. 104-118
Nr:
2168265464
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[196]-15[210]
Nr:
2168273568
rozdział w materiałach konferencyjnych
88

Autor:
Tytuł:
System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi
Źródło:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 335-348
Nr:
2168265286
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego = The Level of Job Exchange Availability and the Growth Rate of National Income
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984) , s. 57-68. - Summ., rez.
Nr:
2168272388
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tytuł:
Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji = Criteria of Estimation of Economic Growth
Źródło:
Ekonomista. - nr 2 (1983) , s. 295-311. - Summ., rez.
Nr:
2168227190
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research
Źródło:
Oeconomica Polona. - nr 1 (1983) , s. 1-33. - Summ.
Nr:
2168227814
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat)
Źródło:
Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1982, s. 243-252
Seria:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; 97)
Nr:
2168265314
rozdział w monografii
93

Autor:
Tytuł:
Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej = Macroeconomic Effectiveness and Assumptions of Economic Reform
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 31-48
Nr:
2168230670
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych = Adaptation of the M. Kalecki's Growth Formula to the Empirical Research
Źródło:
Ekonomista. - nr 5/6 (1982) , s. 607-642. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228054
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977
Źródło:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 205-216
Nr:
2168233656
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego = Methods of the Determination of the Period of Replacement of Capital Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981) , s. 99-107. - Rez., summ.
Nr:
2168234332
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Destabilizacyjne rozwiązania
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1981) , s. 9
Nr:
2168267448
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
[4], IX, 274 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/236
Nr:
2168265332
doktorat
99

Autor:
Tytuł:
Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych = Reasons for the Emigration of University-level Educated Professionals from the Developing Countries to the Developed Ones
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 117-123. - Rez., summ.
Nr:
2168240836
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu = Changes in the Economic Structure of the Arab Republic of Egypt
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975) , s. 39-61. - Summ., rez.
Nr:
2168250582
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
179 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
045/WE-KTE/01/2014/S/4241
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302421
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
206 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
021/WE-KTE/01/2013/S/3021
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288315
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
205 [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KTE/1/2012/S/033
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266614
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
57 k.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KRFI/2/2009/S/502
Sygnatura:
NP-1308/Magazyn
Nr:
2168220498
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
31/KRFI/2/2008/S/448
Sygnatura:
NP-1230/Magazyn
Nr:
2163826088
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy. [2]
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
36 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-284/[2]/Magazyn
Nr:
2168265926
naukowo-badawcze
1
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski / Andrzej Brożek ; Promotor: Andrzej SZOPA ; Promotor pomocniczy: Michał THLON. - Kraków, 2018. - 302 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003379
2
Financial Risk and Financialization / Andrzej SZOPA // W: Financialization and the Economy / ed. by Agata Gemzik-Salwach and Krzysztof Opolski. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2017. - (Routledge Critical Studies in Finance and Stability). - S. 125-134. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7
3
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw = Interaction Between Financing Public Debt and Business Operations / Andrzej SZOPA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 2 (2017), s. 145-151. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf. - ISSN 2450-7741
4
Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych / Michał THLON, Rafał SIERADZKI, Andrzej SZOPA. - Rzeszów : Innoreg Sp. z o.o., 2017. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-1-6
5
Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej / Andrzej SZOPA // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-0-9
6
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Rafał SIERADZKI ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003234
7
Uwagi wstępne / Andrzej SZOPA, Michał THLON // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 7-9. - ISBN 978-83-946335-0-9
8
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946335-0-9
9
Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku / Marcin Mrowiec ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2016. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003233
10
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 136 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
11
Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym / Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania / red. Jerzy Bieliński i Paulina Nogal-Meger. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 49-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-04-0. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/upload/files/Zarz%C4%85dzanie%20w%20przedsi%C4%99biorstwie%20i%20regionie.%20Nowe%20wyzwania.pdf
12
Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk) / Andrzej SZOPA // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
13
Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk / Andrzej SZOPA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 146-156. - Streszcz.
14
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań / Andrzej SZOPA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 49-60. - Bibliogr.
15
Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Interdependencies in the Management of Financial Risk in the Enterprise / Andrzej SZOPA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 4 (2013), s. 455-463. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf. - ISSN 2084-5189
16
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne / Andrzej SZOPA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 43-54
17
Podstawy inżynierii finansowej / Andrzej SZOPA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1677-4
18
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych / Tomasz Gąsior ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2012. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002695
19
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012), s. 445-452. - Summ. - Pełny tekst: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862. - ISSN 0459-9586
20
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 13-27. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf. - ISSN 1644-8979
21
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych = Small and Medium Sized Enterprises in Derivatives Market / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 588). - nr 51 (2010), s. 227-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010. - ISSN 1896-382X
22
Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy = Options as Hedging Instruments : a Few Scenarios / Andrzej SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010), s. 330-337. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych / Andrzej SZOPA // W: Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski. - Warszawa : Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010. - (Studia Finansów i Bankowości). - S. 67-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-246-7
24
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company / Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 739-748. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
25
Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym = Net Capital Cost and Financial Risk Management / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 29 (2010), s. 51-59. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego. - ISSN 1426-9724
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - 585 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol, ang. lub niem. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010. - Dostępny w World Wide Web. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 585). - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/585/ZN_585.pdf. - ISSN 1896-382X
27
Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość = Project of Investment Strategy Course in Distance Learning / Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Andrzej SZOPA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 1035-1042. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
28
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT / Michał THLON ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2009. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna również na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001802
29
Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany / Bernd Fischl ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2009. - 284 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym = Efficiency of Financial Risk Hedging / Andrzej SZOPA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009), s. 419-425. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
31
Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce / Andrzej SZOPA // W: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych / red. nauk. Beata Filipiak, Bożena Mikołajczyk. - Warszawa : Difin, 2009. - (Studia Finansów i Bankowości). - S. 103-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-127-9
32
Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe / Andrzej SZOPA // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 127-133. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3057-7
33
Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych = Building of Risk Profile in Option Combinations / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 550). - nr 40 (2009), s. 317-323. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia. - ISSN 1896-382X
34
Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie = Conditions of Financial Risk Management in an Enterprise / Andrzej SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 778-784. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging / Andrzej SZOPA // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Danuta Dziawgo. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 271-280. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2227-2
36
Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw = Microenterprises Activity Valuation / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 1 (2007), s. 341-345. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
37
Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Market Risk of Firm Listed on Warsaw Stock Exchange / Andrzej SZOPA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 232-239. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
38
Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym / Agata Gemzik-Salwach ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2006. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001017a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001017b
39
Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM) / Paulina Kowalczyk ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2005. - 117, [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka / Andrzej SZOPA // W: Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 35-38. - ISBN 83-227-2366-0
41
Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 239-244. - Summ. - ISBN 83-89823-31-4
42
Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym / Andrzej SZOPA // e-Finanse : Finansowy Kwartalnik Internetowy [on-line]. - nr 1 (2005), s. 1-7. - [odczyt: 27.03.2012]. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly/10.pdf. - ISSN 1734-039X
43
Koszt kapitału spółek notowanych na GPW / Andrzej SZOPA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 264-268. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
44
Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym / Małgorzata Białas ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2004. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym / Paweł Perz ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2003. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Andrew Kasapi ; przeł. Nikodem Golec ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 212 s. : il. ; 24 cm. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-88597-62-0
47
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu = Financial Risk Management in a Company : Model Assumption / Andrzej SZOPA // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002. - (Czas na Pieniądz). - S. 153-158. - Streszcz., summ. - ISBN 83-913327-0-5
48
Instrumenty pochodne : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Marcin Ferlak ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 206 s. : il. ; 22x28 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria Giełdowa). - ISBN 83-88597-16-7
49
Rynek obligacji : wprowadzenie / Reuters ; przeł. Nikodem Golec ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 355 s. : il. ; 21x28 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria Giełdowa). - ISBN 83-88597-38-8
50
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami / red. Christian L. Dunis ; przeł. Paweł KAWA ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 344 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-15-9
51
Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem / Alan McDougall ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 214 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje. Rynki Finansowe). - ISBN 83-88597-30-2
52
Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela / Jack Clark Francis, Richard W. Taylor ; przeł. Joanna WYROBEK ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 482 s. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-35-3
53
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / Anthony Saunders ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-37-X
54
Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe / Bogumiła SZOPA, Andrzej SZOPA // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 421-427. - ISBN 83-86230-76-2
55
Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR / Philip Best ; przeł. Andrzej Komański ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 248 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny CD-ROM. - Bibliogr. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-01-9
56
Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie / Paul Roth ; [przeł. Anita Grabowska, Dariusz Kucharski] ; [red. nauk. Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 368 s. : il. ; 24 cm + dyskietka. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-87916-53-6
57
Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające / Dominic Bennett ; [przeł. Jacek Juda, Szymon Wysocki] ; [red. nauk. Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 253 s. : il. ; 24 cm. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-87916-48-X
58
Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników / Chris Matten ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 230 s. : il ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-87916-46-3
59
Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego / Robert Steiner ; [przeł. Agnieszka Skorczyńska, Tomasz Jarecki] ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. - 517 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - (Rynki Finansowe). - ISBN 83-87916-49-8
60
Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa / Andrzej SZOPA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 230-235. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
61
Ryzyko kursowe / Andrzej SZOPA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 157-164. - ISBN 83-910502-5-4
62
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
63
Finanse przedsiębiorstw / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; red. nauk. przekł. Andrzej SZOPA ; poszczególne rozdz. przeł. Katarzyna Tarnowska, Marta WAJDA, Joanna WYROBEK, Mirosław RACZYŃSKI, Małgorzata Lalicka, Dariusz WĘDZKI, Andrzej SZOPA. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 787 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-87916-45-5
64
Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych / Błażej Borzym, Jerzy Dzieża, Dariusz Gątarek, Wiesław Krzywina, Adam Maciejewski, Marek Rutkowski, Ludwik Sobolewski, Andrzej Sopoćko, Andrzej SZOPA, Paweł Orkisz // Rynek Kapitałowy - Penetrator - (dodatek - Rynek Terminowy). - 1 (1998), s. 5-11. - ISSN 1233-3050
65
Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego / Andrzej SZOPA // W: Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; vol. 2, nr 3). - S. 24-31
66
Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi / Andrzej SZOPA // W: Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - (1998), s. 55-61
67
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ, Andrzej SZOPA, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997. - 116 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-904118-2-2
68
Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej / Mirosław RACZYŃSKI ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 1997. - 183 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 10 k. - Bibliogr.
69
Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji / Andrzej SZOPA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[246]-18[263]
70
Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku / Andrzej SZOPA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[265]-12[276]
71
Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego / Andrzej SZOPA // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 81-92. - ISBN 83-86077-913
72
The Transformation Process: from Command to Markets / Andrzej SZOPA // W: Modernization Crisis : the Transformation of Poland / ed. William Dan Perdue. - Westport, Connecticut; London : Praeger Publishers, 1995. - S. 71-91. - ISBN 0-275-95009-3
73
Strategia handlu opcjami / Andrzej SZOPA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1994), s. 17-19. - ISSN 1233-3050
74
Strategia handlu opcjami. Cz. 2, Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy / Andrzej SZOPA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1994), s. 14-15. - ISSN 1233-3050
75
Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986 = Changes in the Rate of Investment in Poland in 1961-1986 / Andrzej SZOPA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
76
Koncentracja produkcji a koncentracja własności / Andrzej SZOPA // W: Własność / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. - S. 57-61
77
Równanie równowagi ekonomicznej = The Equation of Economic Equilibrium / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
78
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes / Andrzej SZOPA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
79
Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju = Changes in the Rate of Investment and the Economic Situation of the Country / Andrzej SZOPA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
80
Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum / Andrzej SZOPA // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 123-132
81
O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Some Problems Pertaining to Decapitalization of Fixed Assets in Socialist Economy / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987), s. 57-74. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
82
Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej = Economic Mechanism of Fixed Assets' Reproduction in the Socialist Economy / Andrzej SZOPA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 301 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 79)
83
Dyskusja / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 213, 214, 225-226
84
Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 126 (1986), s. 33-46. - Tytuł numeru: Studia i przyczynki młodych pracowników nauki. - ISSN 0208-4902
85
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 149-162
86
Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen / Andrzej SZOPA // Prace i Materiały Zakładu Badania Cen. - 80 (1985), s. 104-118
87
Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne / Andrzej SZOPA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[196]-15[210]
88
System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi / Andrzej SZOPA // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 335-348
89
Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego = The Level of Job Exchange Availability and the Growth Rate of National Income / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 57-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
90
Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji = Criteria of Estimation of Economic Growth / Andrzej SZOPA // Ekonomista. - nr 2 (1983), s. 295-311. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
91
Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research / Andrzej SZOPA // Oeconomica Polona : Journal of the Economic Committee of the Polish Academy of Sciences and of the Polish Economic Society. - nr 1 (1983), s. 1-33. - Summ. - ISSN 0137-5806
92
Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat) / Andrzej SZOPA // W: Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego : praca zbiorowa. - Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1982. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; 97). - S. 243-252
93
Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej = Macroeconomic Effectiveness and Assumptions of Economic Reform / Andrzej SZOPA // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982), s. 31-48. - ISSN 0079-578X
94
Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych = Adaptation of the M. Kalecki's Growth Formula to the Empirical Research / Andrzej SZOPA // Ekonomista. - nr 5/6 (1982), s. 607-642. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
95
Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 205-216
96
Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego = Methods of the Determination of the Period of Replacement of Capital Assets / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 99-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
97
Destabilizacyjne rozwiązania / Andrzej SZOPA // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1981), s. 9. - ISSN 0137-7299
98
Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977 / Andrzej SZOPA ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1980. - [4], IX, 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych = Reasons for the Emigration of University-level Educated Professionals from the Developing Countries to the Developed Ones / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 117-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
100
Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu = Changes in the Economic Structure of the Arab Republic of Egypt / Andrzej SZOPA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 39-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
101
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
102
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
103
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 205 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 57 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
105
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy. [2] / [oprac. Andrzej SZOPA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 36 k. : il. ; 30 cm
1
Brożek A., (2018), Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski, Prom. Szopa A., Kraków : , 302 k.
2
Szopa A., (2017), Financial Risk and Financialization. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Financialization and the Economy, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 125-134.
3
Szopa A., (2017), Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (88) cz. 2, s. 145-151; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/8230.pdf
4
Thlon M., Sieradzki R., Szopa A., (2017), Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych, Rzeszów : Innoreg Sp. z o.o., 137 s.
5
Szopa A., (2016), Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 11-19.
6
Sieradzki R., (2016), Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prom. Szopa A., Kraków : , 186 k.
7
Szopa A., Thlon M., (2016), Uwagi wstępne. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 7-9.
8
Szopa A., Thlon M. (red.), (2016), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 136 s.
9
Mrowiec M., (2016), Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku, Prom. Szopa A., Kraków : , 228 k.
10
Szopa A., Zamora P. (red.), (2015), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka, [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 136 s.
11
Szopa A., (2015), Koncepcja "czarnych łabędzi" a zarządzanie ryzykiem finansowym. [W:] Bieliński J., Nogal-Meger P. (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 49-58.
12
Szopa A., (2015), Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk). [W:] Szopa A., Zamora P. (red.), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 81-96.
13
Szopa A., (2014), Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 146-156.
14
Szopa A., (2013), Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 49-60.
15
Szopa A., (2013), Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 4, s. 455-463; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_4_35.pdf
16
Szopa A., (2012), Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 43-54.
17
Szopa A., (2012), Podstawy inżynierii finansowej, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 172 s.
18
Gąsior T., (2012), Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych, Prom. Szopa A., Kraków : , 196 k.
19
Szopa A., (2012), Właściwości ryzyka pogodowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 46, nr 1, s. 445-452; http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=4862
20
Szopa B., Szopa A., (2011), Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 13-27; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Szopa_Szopa.pdf
21
Szopa A., (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 51, s. 227-235.
22
Szopa A., (2010), Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 98, s. 330-337.
23
Szopa A., (2010), Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych. [W:] Filipiak B., Dylewski M. (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Warszawa : Difin : Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, s. 67-74.
24
Szopa A., (2010), Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 739-748; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=55&zeszyt=2
25
Szopa A., (2010), Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 29, s. 51-59.
26
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]("Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński", nr 585) Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - nr 50. - 585 s.: il.; 24 cm. - 1896-382X
27
Stanisławska-Mischke A., Szopa A., (2010), Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 1035-1042; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2010&tom=44§io=H&numer_artykulu=80&zeszyt=2
28
Thlon M., (2009), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie: wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT, Prom. Szopa A., Kraków : , 242 k.
29
Fischl B., (2009), Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany, Prom. Szopa A., Kraków : , 284 k.
30
Szopa A., (2009), Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/1, s. 419-425.
31
Szopa A., (2009), Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce. [W:] Filipiak B., Mikołajczyk B. (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, Warszawa : Difin, s. 103-110.
32
Szopa A., (2009), Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 127-133.
33
Szopa A., (2009), Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 40, s. 317-323.
34
Szopa A., (2009), Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 778-784.
35
Szopa A., (2008), Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging. [W:] Dziawgo D. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 271-280.
36
Szopa A., (2007), Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 341-345.
37
Szopa A., (2007), Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 232-239.
38
Gemzik-Salwach A., (2006), Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 277 k.
39
Kowalczyk P., (2005), Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM), Prom. Szopa A., Kraków : , 117, [5] k.
40
Szopa A., (2005), Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 35-38.
41
Szopa B., Szopa A., (2005), Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 239-244.
42
Szopa A., (2005), Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "e-Finanse : Finansowy Kwartalnik Internetowy" [on-line], nr 1, s. 1-7; http://www.e-finanse.com/artykuly/10.pdf
43
Szopa A., (2005), Koszt kapitału spółek notowanych na GPW. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 264-268.
44
Białas M., (2004), Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 158 k.
45
Perz P., (2003), Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym, Prom. Szopa A., Kraków : , 230 k.
46
Kasapi A., (2002), Kredytowe instrumenty pochodne: charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Szopa A. (red. serii), Golec N., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 212 s.
47
Szopa A., (2002), Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 153-158.
48
Szopa A. (red.), (2001), Instrumenty pochodne: wprowadzenie, Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 206 s.
49
Szopa A. (red.), (2001), Rynek obligacji: wprowadzenie, Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 355 s.
50
Szopa A., Dunis C. (red.), (2001), Prognozowanie rynków finansowych: kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami, Tł. Kawa P., Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 344 s.
51
McDougall A., (2001), Swapy: techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 214 s.
52
Francis J., Taylor R., (2001), Podstawy inwestowania: wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela,, Szopa A. (red. serii), Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 482 s.
53
Saunders A., (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego: KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 206 s.
54
Szopa B., Szopa A., (2000), Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 421-427.
55
Best P., (2000), Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Szopa A. (red. serii), Komański A., Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 248 s.
56
Roth P., (2000), Rynki walutowe i pieniężne: instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Szopa A. (red. nauk.), Grabowska A., Kucharski D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 368 s.
57
Bennett D., (2000), Ryzyko walutowe: instrumenty i strategie zabezpieczające, Szopa A. (red. nauk.), Juda J., Wysocki S., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 253 s.
58
Matten C., (2000), Zarządzanie kapitałem bankowym: alokacja kapitału i pomiar wyników, Szopa A. (red. serii), Łuczkiewicz G., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 230 s.
59
Steiner R., (2000), Kalkulacje finansowe: wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego, Szopa A. (red. serii), Skorczyńska A., Jarecki T., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 517 s.
60
Szopa A., (2000), Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 230-235.
61
Szopa A., (1999), Ryzyko kursowe. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 157-164.
62
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
63
Ross S., Westerfield R., Jordan B., (1999), Finanse przedsiębiorstw, Szopa A. (red. nauk. przekł.), Tarnowska K., Wajda M., Wyrobek J., Raczyński M., Lalicka M., Wędzki D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 787 s.
64
Błażej B., Jerzy D., Dariusz G., Wiesław K., Adam M., Marek R., Ludwik S., Andrzej S., Szopa A., Paweł O., (1998), Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych, "Rynek Kapitałowy - Penetrator: miesięcznik analiz polskiego rynku kapitałowego (dodatek - Rynek Terminowy)", 1, s. 5-11.
65
Szopa A., (1998), Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego. [W:] Górka K. (red.), Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; vol. 2, nr 3), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, s. 24-31.
66
Szopa A., (1998), Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi. [W:] Górka K., Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (kierownik tematu), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, s. 55-61.
67
Jasiński B., Mesjasz L., Szopa A., Woźniak M., (1997), Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Kraków : Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 116 s.
68
Raczyński M., (1997), Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej, Prom. Szopa A., Kraków : , 183 k.
69
Szopa A., (1996), Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[246]-18[263].
70
Szopa A., (1996), Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[265]-12[276].
71
Szopa A., (1996), Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 81-92.
72
Szopa A., (1995), The Transformation Process: from Command to Markets. [W:] Perdue (red.), Modernization Crisis : the Transformation of Poland, Westport, Connecticut ; London : Praeger Publishers, s. 71-91.
73
Szopa A., (1994), Strategia handlu opcjami, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9, s. 17-19.
74
Szopa A., (1994), Strategia handlu opcjami. Cz. 2, Ochronna opcja PUT i parytet PUT/CALL : arbitaż cenowy, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 10, s. 14-15.
75
Szopa A., (1990), Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 32-34.
76
Szopa A., (1990), Koncentracja produkcji a koncentracja własności. [W:] Wawak T. (red.), Własność, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, s. 57-61.
77
Szopa A., (1988), Równanie równowagi ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 5-23.
78
Szopa A., (1988), Mechanizm kształtowania stopy inwestycji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 89-100.
79
Szopa A., (1988), Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 87-88.
80
Szopa A., (1987), Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum. [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 123-132.
81
Szopa A., (1987), O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 57-74.
82
Szopa A., (1987), Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 79), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 301 s.
83
Szopa A., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 213, 214, 225-226.
84
Szopa A., (1986), Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 126, s. 33-46.
85
Szopa A., (1986), Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 149-162.
86
Szopa A., (1985), Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen, "Prace i Materiały Zakładu Badania Cen", 80, s. 104-118.
87
Szopa A., (1984), Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[196]-15[210].
88
Szopa A., (1984), System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi. [W:] Woźniak M. (red.), Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 335-348.
89
Szopa A., (1984), Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 57-68.
90
Szopa A., (1983), Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji, "Ekonomista", nr 2, s. 295-311.
91
Szopa A., (1983), Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research, "Oeconomica Polona", nr 1, s. 1-33.
92
Szopa A., (1982), Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat). [W:] Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 243-252.
93
Szopa A., (1982), Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 2/82, s. 31-48.
94
Szopa A., (1982), Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych, "Ekonomista", nr 5/6, s. 607-642.
95
Szopa A., (1981), Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 205-216.
96
Szopa A., (1981), Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 99-107.
97
Szopa A., (1981), Destabilizacyjne rozwiązania, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 9.
98
Szopa A., (1980), Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977, Prom. Rybarski A., Kraków : , [4], IX, 274 k.
99
Szopa A., (1978), Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 117-123.
100
Szopa A., (1975), Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 39-61.
101
Szopa A. (red.), (2014), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 179 k.
102
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, (2013), Szopa A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 206 k.
103
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, (2012), Szopa A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 205 [2] s.
104
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
105
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 59 s.
106
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym: raport końcowy. Cz. [2], (1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@unpublished{UEK:2168337245,
author = "Brożek Andrzej",
title = "Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168316553,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Financial Risk and Financialization",
booktitle = "Financialization and the Economy",
pages = "125-134",
adress = "Abingdon, Oxon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-1-138-24103-9 ; 978-1-315-28153-7",
}
3
@article{UEK:2168323865,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (88) cz. 2",
pages = "145-151",
year = "2017",
}
4
@book{UEK:2168324413,
author = "Thlon Michał and Sieradzki Rafał and Szopa Andrzej",
title = "Wybrane zagadnienia ryzyka na rynkach finansowych",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Innoreg Sp. z o.o.",
year = "2017",
isbn = "978-83-946335-1-6",
}
5
@inbook{UEK:2168313881,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Struktura finansowania deficytu budżetowego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "11-19",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
6
@unpublished{UEK:2168315945,
author = "Sieradzki Rafał",
title = "Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
7
@misc{UEK:2168313879,
author = "Szopa Andrzej and Thlon Michał",
title = "Uwagi wstępne",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "7-9",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
8
@book{UEK:2168313877,
title = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
editor = Szopa Andrzej,
editor = Thlon Michał,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
9
@unpublished{UEK:2168313991,
author = "Mrowiec Marcin",
title = "Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku",
adress = "Kraków",
year = "2016",
}
10
@book{UEK:2168304813,
title = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
editor = Szopa Andrzej,
editor = Zamora Paweł,
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
11
@inbook{UEK:2168299963,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koncepcja czarnych łabędzi a zarządzanie ryzykiem finansowym",
booktitle = "Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie : nowe wyzwania",
pages = "49-58",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64669-04-0",
}
12
@inbook{UEK:2168304823,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Czynniki ryzyka kraju (sovereign risk)",
booktitle = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
pages = "81-96",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
13
@unpublished{UEK:2168302457,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "146-156",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168288361,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "49-60",
year = "2013",
}
15
@article{UEK:2168287761,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Współzależności występujące w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 4",
pages = "455-463",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168266638,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "43-54",
year = "2012",
}
17
@book{UEK:2168234220,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Podstawy inżynierii finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-1677-4",
}
18
@unpublished{UEK:2168259046,
author = "Gąsior Tomasz",
title = "Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168225798,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Właściwości ryzyka pogodowego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 46, 1",
pages = "445-452",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168225508,
author = "Szopa Bogumiła and Szopa Andrzej",
title = "Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "13-27",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2167745480,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "51",
pages = "227-235",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
22
@article{UEK:2165680228,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Opcje jako instrument hedgingu : kilka scenariuszy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "98",
pages = "330-337",
adress = "",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2162223983,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych",
booktitle = "Ryzyko w finansach i bankowości",
pages = "67-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7641-246-7",
}
24
@article{UEK:2166410655,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "739-748",
year = "2010",
}
25
@article{UEK:2167722945,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koszt kapitału netto a zarządzanie ryzykiem finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "29",
pages = "51-59",
adress = "",
year = "2010",
}
26
@misc{UEK:2168265136,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
editor = Bielawska Aurelia,
editor = Szopa Andrzej,
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
27
@article{UEK:2166380285,
author = "Stanisławska-Mischke Anna K. and Szopa Andrzej",
title = "Koncepcja przedmiotu strategie inwestycyjne realizowanego metodami kształcenia na odległość",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "1035-1042",
year = "2010",
}
28
@unpublished{UEK:51479,
author = "Thlon Michał",
title = "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
29
@unpublished{UEK:51429,
author = "Fischl Bernd",
title = "Sources of Finance of Small and Medium Sized Enterprises in Germany",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
30
@article{UEK:50345,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/1",
pages = "419-425",
adress = "",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:2166384262,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Rynek instrumentów ustrukturyzowanych w Polsce",
booktitle = "Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych",
pages = "103-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7641-127-9",
}
32
@inbook{UEK:2166597366,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Między ryzykiem a stopą zwrotu : nowe instrumenty finansowe",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "127-133",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
33
@article{UEK:2161796265,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Kształtowanie profilu ryzyka w kombinacjach opcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "40",
pages = "317-323",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
34
@article{UEK:50771,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "778-784",
adress = "",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2164875791,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa : Optimal Level of Financial Hedging",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego",
pages = "271-280",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2227-2",
}
36
@article{UEK:51194,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 1",
pages = "341-345",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
37
@inbook{UEK:2166035426,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Ryzyko rynkowe w świetle wyników spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "232-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
38
@unpublished{UEK:52676,
author = "Gemzik-Salwach Agata",
title = "Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
39
@unpublished{UEK:2166535241,
author = "Kowalczyk Paulina",
title = "Strategia Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM)",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
40
@inbook{UEK:2166495133,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zarządzanie należnościami w warunkach ryzyka",
booktitle = "Rynek finansowy : szanse i zagrożenia rozwoju. T.2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "35-38",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-227-2366-0",
}
41
@inbook{UEK:51872,
author = "Szopa Bogumiła and Szopa Andrzej",
title = "Skuteczność polityki bezpośredniego celu inflacyjnego",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "239-244",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
42
@article{UEK:2168226315,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem finansowym",
journal = "e-Finanse : Finansowy Kwartalnik Internetowy",
number = "1",
pages = "1-7",
year = "2005",
}
43
@inbook{UEK:2165967327,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koszt kapitału spółek notowanych na GPW",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "264-268",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
44
@unpublished{UEK:2166535373,
author = "Białas Małgorzata",
title = "Zastosowanie metody CreditMetrics w zarządzaniu bankiem komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
45
@unpublished{UEK:2166539390,
author = "Perz Paweł",
title = "Ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem finansowym w banku komercyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
46
@book{UEK:2166623134,
author = "Kasapi Andrew",
title = "Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-62-0",
}
47
@inbook{UEK:2168245630,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie : założenia modelu",
booktitle = "Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2",
pages = "153-158",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-913327-0-5",
}
48
@book{UEK:2166629418,
title = "Instrumenty pochodne : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-16-7",
}
49
@book{UEK:2166629249,
title = "Rynek obligacji : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-38-8",
}
50
@book{UEK:2166628968,
title = "Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami",
editor = Dunis Christian L.,
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-15-9",
}
51
@book{UEK:2166623670,
author = "McDougall Alan",
title = "Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-30-2",
}
52
@book{UEK:2166623415,
author = "Francis Jack Clark and Taylor Richard W.",
title = "Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-35-3",
}
53
@book{UEK:2166623306,
author = "Saunders Anthony",
title = "Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-37-X",
}
54
@inbook{UEK:2168229796,
author = "Szopa Bogumiła and Szopa Andrzej",
title = "Otwartość gospodarki a ryzyko finansowe",
booktitle = "Globalizacja w gospodarce światowej",
pages = "421-427",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "2000",
isbn = "83-86230-76-2",
}
55
@book{UEK:2166627745,
author = "Best Philip",
title = "Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88597-01-9",
}
56
@book{UEK:2166621046,
author = "Roth Paul",
title = "Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty finansowe i ich zastosowanie",
editor = Szopa Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-53-6",
}
57
@book{UEK:2166611357,
author = "Bennett Dominic",
title = "Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające",
editor = Szopa Andrzej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-48-X",
}
58
@book{UEK:2166622933,
author = "Matten Chris",
title = "Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-46-3",
}
59
@book{UEK:2166384279,
author = "Steiner Robert",
title = "Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87916-49-8",
}
60
@inbook{UEK:2168238364,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Wpływ zmian kursów walutowych na kondycję finansową przedsiębiorstwa",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "230-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
61
@inbook{UEK:2168241634,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Ryzyko kursowe",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "157-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
62
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Belniak Stanisław and Dach Zofia and Kałkowski Leszek and Leśniak Marek and Owsiak Stanisław and Maciejowski Stanisław and Pollok Artur and Szopa Andrzej",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
63
@book{UEK:2168251916,
author = "Ross Stephen A. and Westerfield Randolph W. and Jordan Bradford D.",
title = "Finanse przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "1999",
isbn = "83-87916-45-5",
}
64
@misc{UEK:2168251926,
author = "Błażej Borzym and Jerzy Dzieża and Dariusz Gątarek and Wiesław Krzywina and Adam Maciejewski and Marek Rutkowski and Ludwik Sobolewski and Andrzej Sopoćko and Szopa Andrzej and Paweł Orkisz",
title = "Bariery rozwoju polskiego rynku instrumentów pochodnych",
booktitle = "Rynek Kapitałowy - Penetrator - (dodatek - Rynek Terminowy)",
number = "1",
pages = "5-11",
year = "1998",
}
65
@inbook{UEK:2168279825,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Strategie opcyjne a ograniczenia polskiego rynku finansowego",
booktitle = "Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r.",
pages = "24-31",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
year = "1998",
issn = "1429-673X",
}
66
@unpublished{UEK:2168265350,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Obligacje katastrofalne jako przykład wykorzystania rynku kapitałowego dla ochrony przed zdarzeniami losowymi",
booktitle = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
pages = "55-61",
year = "1998",
}
67
@book{UEK:2168241892,
author = "Jasiński Bogusław and Mesjasz Lidia and Szopa Andrzej and Woźniak Michał Gabriel",
title = "Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Wydawniczo Reklamowa K&P",
year = "1997",
isbn = "83-904118-2-2",
}
68
@unpublished{UEK:2168265328,
author = "Raczyński Mirosław",
title = "Implikacje modeli pogoni za rentą dla polityki antymonopolowej",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
69
@unpublished{UEK:2168265914,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Rola czynnika zagranicznego w kształtowaniu zdolności gospodarki do absorpcji nowych emisji akcji",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[246]-18[263]",
year = "1996",
}
70
@unpublished{UEK:2168265918,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Stopa procentowa w Polsce : prognoza zmian do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[265]-12[276]",
year = "1996",
}
71
@inbook{UEK:2168226168,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Pieniądz gotówkowy a podaż pieniądza krajowego",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
72
@inbook{UEK:2166384240,
author = "Szopa Andrzej",
title = "The Transformation Process: from Command to Markets",
booktitle = "Modernization Crisis : the Transformation of Poland",
pages = "71-91",
adress = "Westport, Connecticut; London",
publisher = "Praeger Publishers",
year = "1995",
isbn = "0-275-95009-3",
}
73
@article{UEK:2168233654,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Strategia handlu opcjami",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9",
pages = "17-19",
year = "1994",
}
74
@article{UEK:2168233650,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Strategia handlu opcjami",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "10",
pages = "14-15",
year = "1994",
}
75
@misc{UEK:2168275931,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zmiany stopy inwestycji w Polsce w latach 1961-1986",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "32-34",
year = "1990",
}
76
@inbook{UEK:2168251980,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Koncentracja produkcji a koncentracja własności",
booktitle = "Własność",
pages = "57-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej",
year = "1990",
}
77
@article{UEK:2168282207,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Równanie równowagi ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "5-23",
year = "1988",
}
78
@article{UEK:2168249092,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Mechanizm kształtowania stopy inwestycji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "89-100",
year = "1988",
}
79
@misc{UEK:2168275959,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zmiany stopy inwestycji a sytuacja gospodarcza kraju",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "87-88",
year = "1988",
}
80
@inbook{UEK:2168332247,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Mechanizm funkcjonowania a struktura Centrum",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "123-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
81
@article{UEK:2168279999,
author = "Szopa Andrzej",
title = "O niektórych problemach zwiazanych z dekapitalizacją majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "57-74",
year = "1987",
}
82
@book{UEK:2168265232,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Ekonomiczny mechanizm reprodukcji majątku trwałego w gospodarce socjalistycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
issn = "0209-1674",
}
83
@misc{UEK:2168265806,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "213, 214, 225-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
84
@article{UEK:2168323523,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Metodologiczne problemy związane z zastosowaniem formuły M. Kaleckiego w empirycznych badaniach wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "126",
pages = "33-46",
year = "1986",
}
85
@inbook{UEK:2168265312,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "149-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
86
@article{UEK:2168265464,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Mechanizm ekonomiczny a zakres interwencji centrum w procesie kształtowania cen",
journal = "Prace i Materiały Zakładu Badania Cen",
number = "80",
pages = "104-118",
year = "1985",
}
87
@inbook{UEK:2168273568,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Współzależność między zakresem samodzielności decyzyjnej a zakresem przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa i jej skutki ekonomiczne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[196]-15[210]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
88
@inbook{UEK:2168265286,
author = "Szopa Andrzej",
title = "System motywacyjny przedsiębiorstwa i jego szczególne wymogi",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6",
pages = "335-348",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
89
@article{UEK:2168272388,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zakres wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu dochodu narodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "57-68",
year = "1984",
}
90
@article{UEK:2168227190,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Kryteria oceny wzrostu gospodarczego : głos w dyskusji",
journal = "Ekonomista",
number = "2",
pages = "295-311",
year = "1983",
}
91
@article{UEK:2168227814,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Adapting the Kaleck's Formula of Economic Growth to the Needs of Empirical Research",
journal = "Oeconomica Polona",
number = "1",
pages = "1-33",
year = "1983",
}
92
@inbook{UEK:2168265314,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Sposób interpretacji formuły Kaleckiego a możliwość jej weryfikacji : (koreferat)",
booktitle = "Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego",
pages = "243-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1982",
issn = "",
}
93
@article{UEK:2168230670,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Efektywność makroekonomiczna a założenia reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 2/82",
pages = "31-48",
year = "1982",
}
94
@article{UEK:2168228054,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Adaptacja formuły wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego do potrzeb badań empirycznych",
journal = "Ekonomista",
number = "5/6",
pages = "607-642",
year = "1982",
}
95
@inbook{UEK:2168233656,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Procesy wymiany miejsc pracy a stopa wzrostu wydajności pracy w Polsce w latach 1961-1977",
booktitle = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi",
pages = "205-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
96
@article{UEK:2168234332,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Sposoby określania okresu eksploatacji majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "99-107",
year = "1981",
}
97
@article{UEK:2168267448,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Destabilizacyjne rozwiązania",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "43",
pages = "9",
year = "1981",
}
98
@unpublished{UEK:2168265332,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Rola okresu eksploatacji produkcyjnych środków trwałych w kształtowaniu dynamiki wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1961-1977",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
99
@article{UEK:2168240836,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Przyczyny emigracji kadr z wyższym wykształceniem z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "117-123",
year = "1978",
}
100
@article{UEK:2168250582,
author = "Szopa Andrzej",
title = "Zmiany w strukturze ekonomicznej Arabskiej Republiki Egiptu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "39-61",
year = "1975",
}
101
@unpublished{UEK:2168302421,
title = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
102
@unpublished{UEK:2168288315,
title = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
103
@unpublished{UEK:2168266614,
title = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
104
@unpublished{UEK:2168220498,
author = "Szopa Andrzej and Grotowski Michał and Lipiec Remigiusz",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
105
@unpublished{UEK:2163826088,
author = "Szopa Andrzej and Grotowski Michał and Lipiec Remigiusz",
title = "Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
106
@unpublished{UEK:2168265926,
title = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}