Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich
, Podgórski Krzysztof
, Sługocka-Krupa Elżbieta
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny:
260 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168356468
Zobacz powiązane rozdziały
2

Autor:
Zbigniew Długosz , Marek Rajtar
Tytuł:
Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim
Źródło:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 103-113. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356478
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Zbigniew Długosz , Elżbieta Sługocka-Krupa , Krzysztof Podgórski
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. VII-VIII
ISBN:
978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
Nr:
2168356522
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Legal Models of Providing Payment Initiation Services
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2438-2444. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
The publication was financed from a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168355624
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika
Źródło:
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 83-93
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7695-870-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356548
rozdział w monografii
6

Autor:
Zbigniew Długosz , Marcin Jankowski , Marta Merta , Krzysztof Pycia , Marek Obuchowicz , Konrad Stolarski , Marcin Strzałek , Michał Tabor , Marcin Wolski , Tomasz Zając
Tytuł:
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik
Redakcja:
Kostro Maciej
, Tabor Michał
Adres wydawniczy:
Warszawa: Związek Banków Polskich, 2020
Opis fizyczny:
111 s.: il.
ISBN:
978-83-950679-2-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168348462
książka
7

Autor:
Zbigniew Długosz , Michał Ankus
Tytuł:
Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19 = Maximum non-interest credit costs for consumer credit agreements concluded within the duration of special solutions connected with COVID-19
Źródło:
Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 23 (2020) , s. 1234-1239. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351958
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17)
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 11 (108) (2019) , s. 54-60. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168340787
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego
Źródło:
O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego / red. Ewa Bagińska, Władysław W. Mogilski, Monika Wałachowska, Michał P. Ziemiak - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 761-774
ISBN:
978-83-7285-841-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332403
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019) , s. 87-96. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338017
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji = Civil-Law Consequences of Tacit Acceptance of Customer Complaint
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (326) (2019) , s. 22-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168340793
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 28-33. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326277
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Zbigniew Długosz , Michał Mostowik
Tytuł:
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (90) (2018) , s. 60-69. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168327999
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Opis fizyczny:
337 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-188-8
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168325903
monografia
15

Tytuł:
Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice
Źródło:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 132-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325901
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017) , s. 94-104. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168325917
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 64-74
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168327325
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Nazwy
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 11-16
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338037
rozdział w podręczniku
19

Tytuł:
Stosunki zakresowe
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 83-90
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338043
rozdział w podręczniku
20

Tytuł:
Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (20-21) (2012) , s. 72-84. - Streszcz.
Nr:
2168326033
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Zdania
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 36-38
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338041
rozdział w podręczniku
22

Tytuł:
Podział logiczny
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 34-35
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338039
rozdział w podręczniku
23

Tytuł:
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 227-235
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168325899
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy. rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Instytutu Geografii oraz Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISBN:
978-83-7271-742-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168366576
25

Tytuł:
Podział logiczny
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 34-35
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338023
rozdział w podręczniku
26

Tytuł:
Zdania
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 36-38
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338027
rozdział w podręczniku
27

Tytuł:
Stosunki zakresowe
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 83-90
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338029
rozdział w podręczniku
28

Tytuł:
Nazwy
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 11-16
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338021
rozdział w podręczniku
29

Tytuł:
Stosunki zakresowe
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 83-90
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326053
rozdział w podręczniku
30

Tytuł:
Zdania
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 36-38
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326051
rozdział w podręczniku
31

Tytuł:
Nazwy
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 11-16
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326043
rozdział w podręczniku
32

Tytuł:
Podział logiczny
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 34-35
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326049
rozdział w podręczniku
33

Tytuł:
Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich = Aging Process in Big Polish Cities Against the Background of the Other Towns and Countryside
Źródło:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 18 (2000) , s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 209)
Tryb dostępu:
Nr:
2168366730
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych = The Task of the Paper is Describing the Status and Changes of Population Age Structure in Cracow Voivodship (by Gminas and Towns) According to Selected Measures and to Estimate the Rate of Aging Process between 1988 and 1996 Comparing with Situation in Poland
Źródło:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 17 (1998) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 198)
Tryb dostępu:
Nr:
2168366738
artykuł w czasopiśmie
1
Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - 260 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
2
Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim / Zbigniew DŁUGOSZ, Marek Rajtar // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. 103-113. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
3
Wstęp / Zbigniew DŁUGOSZ, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski // W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / red. Zbigniew DŁUGOSZ, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - S. VII-VIII. - ISBN 978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5
4
Legal Models of Providing Payment Initiation Services / Zbigniew DŁUGOSZ // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2438-2444. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/legal-models-of-providing-payment-initiation-services/Wstęp:
5
Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika / Zbigniew DŁUGOSZ // W: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 83-93. - ISBN 978-83-7695-870-5
6
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik / zespół red. Maciej Kostro, Michał Tabor; autorzy Zbigniew DŁUGOSZ, Marcin Jankowski, Marta Merta, Krzysztof Pycia, Marek Obuchowicz, Konrad STOLARSKI, Marcin Strzałek, Michał Tabor, Marcin Wolski, Tomasz Zając. - Warszawa : Związek Banków Polskich, 2020. - 111 s. : il. - ISBN 978-83-950679-2-1. - Pełny tekst: https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6
7
Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19 = Maximum non-interest credit costs for consumer credit agreements concluded within the duration of special solutions connected with COVID-19 / Zbigniew DŁUGOSZ, Michał Ankus // Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 23 (2020), s. 1234-1239. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-6509
8
Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17) / Zbigniew DŁUGOSZ // Monitor Prawa Bankowego. - nr 11 (108) (2019), s. 54-60. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2019_11.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
9
Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego / Zbigniew DŁUGOSZ // W: O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego / [red. Ewa Bagińska, Władysław W. Mogilski, Monika Wałachowska, Michał P. Ziemiak]. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 761-774. - ISBN 978-83-7285-841-2
10
Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych / Zbigniew DŁUGOSZ // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019), s. 87-96. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2019_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
11
Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji = Civil-Law Consequences of Tacit Acceptance of Customer Complaint / Zbigniew DŁUGOSZ // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (326) (2019), s. 22-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-2996
12
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature / Zbigniew DŁUGOSZ, Konrad Stolarski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 28-33. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/forma-czynnosci-prawnej-dokonanej-odrecznym-podpisem-biometrycznym-151336542Wstęp: . - ISSN 1230-2996
13
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO / Zbigniew DŁUGOSZ, Michał Mostowik // Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (90) (2018), s. 60-69. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2018_05.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
14
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek / Zbigniew Długosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - 337 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8107-188-8
15
Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice / Zbigniew Długosz // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 132-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
16
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II / Zbigniew Długosz // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017), s. 94-104. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2017_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
17
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia / Zbigniew Długosz // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 64-74. - ISBN 978-83-7930-012-9
18
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 11-16. - ISBN 978-83-264-3778-6
19
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 83-90. - ISBN 978-83-264-3778-6
20
Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych / Zbigniew Długosz // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (20-21) (2012), s. 72-84. - Streszcz. - ISSN 2081-9021
21
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 36-38. - ISBN 978-83-264-3778-6
22
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 34-35. - ISBN 978-83-264-3778-6
23
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie / Zbigniew Długosz // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 227-235. - ISBN 978-83-264-1547-0
24
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej / red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy. rozdz. - ISBN 978-83-7271-742-9. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/57100777-Priorytety-badawcze-i-aplikacyjne-geografii-polskiej.html
25
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 34-35. - ISBN 978-83-7601-621-4
26
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 36-38. - ISBN 978-83-7601-621-4
27
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 83-90. - ISBN 978-83-7601-621-4
28
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 11-16. - ISBN 978-83-7601-621-4
29
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 83-90. - ISBN 978-83-7526-570-5
30
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 36-38. - ISBN 978-83-7526-570-5
31
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 11-16. - ISBN 978-83-7526-570-5
32
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 34-35. - ISBN 978-83-7526-570-5
33
Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich = Aging Process in Big Polish Cities Against the Background of the Other Towns and Countryside / Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 209). - 18 (2000), s. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434. - ISSN 1642-3305
34
Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych = The Task of the Paper is Describing the Status and Changes of Population Age Structure in Cracow Voivodship (by Gminas and Towns) According to Selected Measures and to Estimate the Rate of Aging Process between 1988 and 1996 Comparing with Situation in Poland / Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 198). - 17 (1998), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507. - ISSN 1642-3305
1
Długosz Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), (2021), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 260 s.
2
Długosz Z., Rajtar M., (2021), Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 103-113.
3
Długosz Z., Sługocka-Krupa E., Podgórski K., (2021), Wstęp. [W:] DŁUGOSZ Z., Podgórski K., Sługocka-Krupa E. (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. VII-VIII.
4
Długosz Z., (2021), Legal Models of Providing Payment Initiation Services. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2438-2444.
5
Długosz Z., (2020), Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika. [W:] Marak K. (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 83-93.
6
Długosz Z., Jankowski M., Merta M., Pycia K., Obuchowicz M., Stolarski K., Strzałek M., Tabor M., Wolski M., Zając T., (2020), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych: przewodnik, Kostro M. (red.), Tabor M. (red.), Warszawa : Związek Banków Polskich, 111 s.
7
Długosz Z., Ankus M., (2020), Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19, "Monitor Prawniczy", R. 28, nr 23, s. 1234-1239.
8
Długosz Z., (2019), Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17), "Monitor Prawa Bankowego", nr 11 (108), s. 54-60.
9
Długosz Z., (2019), Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego. [W:] Bagińska E., Mogilski , Wałachowska M., Ziemiak (red.), O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 761-774.
10
Długosz Z., (2019), Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (104-105), s. 87-96.
11
Długosz Z., (2019), Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10 (326), s. 22-27.
12
Długosz Z., Stolarski K., (2018), Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 28-33.
13
Długosz Z., Mostowik M., (2018), Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO, "Monitor Prawa Bankowego", nr 5 (90), s. 60-69.
14
Długosz Z., (2017), Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 337 s.
15
Długosz Z., (2017), Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 132-140.
16
Długosz Z., (2017), Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (80-81), s. 94-104.
17
Długosz Z., (2013), Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 64-74.
18
Długosz Z., (2012), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
19
Długosz Z., (2012), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
20
Długosz Z., (2012), Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (20-21), s. 72-84.
21
Długosz Z., (2012), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
22
Długosz Z., (2012), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
23
Długosz Z., (2011), Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 227-235.
24
Długosz Z., Rachwał T. (red.), (2011), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 138 s.
25
Długosz Z., (2009), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
26
Długosz Z., (2009), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
27
Długosz Z., (2009), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
28
Długosz Z., (2009), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
29
Długosz Z., (2007), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
30
Długosz Z., (2007), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
31
Długosz Z., (2007), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
32
Długosz Z., (2007), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
33
Długosz Z., Rachwał T., (2000), Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 18, s. 29-37; https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434
34
Długosz Z., Rachwał T., (1998), Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 17, s. 25-35; https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507
1
@book{UEK:2168356468,
title = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
2
@inbook{UEK:2168356478,
author = "Zbigniew Długosz and Marek Rajtar",
title = "Skutki klauzul niedozwolonych w prawie cywilnym i w prawie konsumenckim",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "103-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
3
@misc{UEK:2168356522,
author = "Zbigniew Długosz and Elżbieta Sługocka-Krupa and Krzysztof Podgórski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich",
pages = "VII-VIII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
isbn = "978-83-8235-546-8 ; 978-83-8235-547-5",
}
4
@inbook{UEK:2168355624,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Legal Models of Providing Payment Initiation Services",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2438-2444",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
5
@inbook{UEK:2168356548,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika",
booktitle = "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne",
pages = "83-93",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
isbn = "978-83-7695-870-5",
}
6
@book{UEK:2168348462,
author = "Zbigniew Długosz and Marcin Jankowski and Marta Merta and Krzysztof Pycia and Marek Obuchowicz and Konrad Stolarski and Marcin Strzałek and Michał Tabor and Marcin Wolski and Tomasz Zając",
title = "Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik",
adress = "Warszawa",
publisher = "Związek Banków Polskich",
year = "2020",
url = {https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6},
isbn = "978-83-950679-2-1",
}
7
@article{UEK:2168351958,
author = "Zbigniew Długosz and Michał Ankus",
title = "Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla umów o kredyt konsumencki zawartych w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 28, 23",
pages = "1234-1239",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/MOP.20.23.3},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168340787,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17)",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "11 (108)",
pages = "54-60",
year = "2019",
url = {},
}
9
@inbook{UEK:2168332403,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego",
booktitle = "O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego",
pages = "761-774",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-841-2",
}
10
@article{UEK:2168338017,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (104-105)",
pages = "87-96",
year = "2019",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168340793,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "10 (326)",
pages = "22-27",
year = "2019",
}
12
@article{UEK:2168326277,
author = "Zbigniew Długosz and Konrad Stolarski",
title = "Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7",
pages = "28-33",
year = "2018",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168327999,
author = "Zbigniew Długosz and Michał Mostowik",
title = "Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "5 (90)",
pages = "60-69",
year = "2018",
url = {},
}
14
@book{UEK:2168325903,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-188-8",
}
15
@inbook{UEK:2168325901,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "132-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
16
@article{UEK:2168325917,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (80-81)",
pages = "94-104",
year = "2017",
url = {},
}
17
@inbook{UEK:2168327325,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "64-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
18
@inbook{UEK:2168338037,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
19
@inbook{UEK:2168338043,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
20
@article{UEK:2168326033,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (20-21)",
pages = "72-84",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168338041,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
22
@inbook{UEK:2168338039,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
23
@inbook{UEK:2168325899,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "227-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
24
@book{UEK:2168366576,
title = "Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe UP",
year = "2011",
url = {http://docplayer.pl/57100777-Priorytety-badawcze-i-aplikacyjne-geografii-polskiej.html},
isbn = "978-83-7271-742-9",
}
25
@inbook{UEK:2168338023,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
26
@inbook{UEK:2168338027,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
27
@inbook{UEK:2168338029,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
28
@inbook{UEK:2168338021,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
29
@inbook{UEK:2168326053,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
30
@inbook{UEK:2168326051,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
31
@inbook{UEK:2168326043,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
32
@inbook{UEK:2168326049,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
33
@article{UEK:2168366730,
author = "Zbigniew Długosz and Tomasz Rachwał",
title = "Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "18",
pages = "29-37",
year = "2000",
url = {https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434},
issn = "",
}
34
@article{UEK:2168366738,
author = "Zbigniew Długosz and Tomasz Rachwał",
title = "Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "17",
pages = "25-35",
year = "1998",
url = {https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507},
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID