Publikacje wybranego autora

Długosz Zbigniew ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego

1

Autor:
Zbigniew Długosz , Marcin Jankowski , Marta Merta , Krzysztof Pycia , Marek Obuchowicz , Konrad Stolarski , Marcin Strzałek , Michał Tabor , Marcin Wolski , Tomasz Zając
Tytuł:
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik
Redaktor:
Kostro Maciej
, Tabor Michał
Adres wydawniczy:
Warszawa: Związek Banków Polskich, 2020
Opis fizyczny:
111 s.: il.
ISBN:
978-83-950679-2-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168348462
książka
2

Tytuł:
Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego
Źródło:
O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego / [red. Ewa Bagińska, Władysław W. Mogilski, Monika Wałachowska, Michał P. Ziemiak] - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 761-774
ISBN:
978-83-7285-841-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332403
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17)
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 11 (108) (2019) , s. 54-60. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168340787
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji = Civil-Law Consequences of Tacit Acceptance of Customer Complaint
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (326) (2019) , s. 22-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340793
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019) , s. 87-96. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338017
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 28-33. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326277
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Zbigniew Długosz , Michał Mostowik
Tytuł:
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (90) (2018) , s. 60-69. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168327999
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Opis fizyczny:
337 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-188-8
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168325903
monografia
9

Tytuł:
Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice
Źródło:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 132-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325901
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017) , s. 94-104. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168325917
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 64-74
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168327325
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Podział logiczny
Źródło:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 34-35
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338039
rozdział w podręczniku
13

Tytuł:
Stosunki zakresowe
Źródło:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 83-90
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338043
rozdział w podręczniku
14

Tytuł:
Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (20-21) (2012) , s. 72-84. - Streszcz.
Nr:
2168326033
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zdania
Źródło:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 36-38
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338041
rozdział w podręczniku
16

Tytuł:
Nazwy
Źródło:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 11-16
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338037
rozdział w podręczniku
17

Tytuł:
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 227-235
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168325899
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Stosunki zakresowe
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 83-90
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338029
rozdział w podręczniku
19

Tytuł:
Zdania
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 36-38
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338027
rozdział w podręczniku
20

Tytuł:
Nazwy
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 11-16
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338021
rozdział w podręczniku
21

Tytuł:
Podział logiczny
Źródło:
Logika / red. Zbigniew Pinkalski - 2. wyd.. - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009, s. 34-35
Seria:
(Testy dla Studentów)
ISBN:
978-83-7601-621-4
Nr:
2168338023
rozdział w podręczniku
22

Tytuł:
Zdania
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 36-38
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326051
rozdział w podręczniku
23

Tytuł:
Podział logiczny
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 34-35
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326049
rozdział w podręczniku
24

Tytuł:
Nazwy
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 11-16
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326043
rozdział w podręczniku
25

Tytuł:
Stosunki zakresowe
Źródło:
Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - Warszawa ; Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 83-90
ISBN:
978-83-7526-570-5
Nr:
2168326053
rozdział w podręczniku
1
Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik / zespół red. Maciej Kostro, Michał Tabor; autorzy Zbigniew DŁUGOSZ, Marcin Jankowski, Marta Merta, Krzysztof Pycia, Marek Obuchowicz, Konrad STOLARSKI, Marcin Strzałek, Michał Tabor, Marcin Wolski, Tomasz Zając. - Warszawa : Związek Banków Polskich, 2020. - 111 s. : il. - ISBN 978-83-950679-2-1. - Pełny tekst: https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6
2
Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego / Zbigniew DŁUGOSZ // W: O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego / [red. Ewa Bagińska, Władysław W. Mogilski, Monika Wałachowska, Michał P. Ziemiak]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 761-774. - ISBN 978-83-7285-841-2
3
Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17) / Zbigniew DŁUGOSZ // Monitor Prawa Bankowego. - nr 11 (108) (2019), s. 54-60. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2019_11.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
4
Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji = Civil-Law Consequences of Tacit Acceptance of Customer Complaint / Zbigniew DŁUGOSZ // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 10 (326) (2019), s. 22-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-2996
5
Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych / Zbigniew DŁUGOSZ // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (104-105) (2019), s. 87-96. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2019_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
6
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature / Zbigniew DŁUGOSZ, Konrad Stolarski // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 28-33. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
7
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO / Zbigniew DŁUGOSZ, Michał Mostowik // Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (90) (2018), s. 60-69. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2018_05.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
8
Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek / Zbigniew Długosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 337 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8107-188-8
9
Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice / Zbigniew Długosz // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 132-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
10
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II / Zbigniew Długosz // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (80-81) (2017), s. 94-104. - Streszcz. - Spis treści: http://www.monitorpb.pl/_dokumenty/wydania/MPB_2017_07-08.pdfWstęp: . - ISSN 2081-9021
11
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia / Zbigniew Długosz // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 64-74. - ISBN 978-83-7930-012-9
12
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 34-35. - ISBN 978-83-264-3778-6
13
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 83-90. - ISBN 978-83-264-3778-6
14
Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych / Zbigniew Długosz // Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (20-21) (2012), s. 72-84. - Streszcz. - ISSN 2081-9021
15
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 36-38. - ISBN 978-83-264-3778-6
16
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - (Testy). - S. 11-16. - ISBN 978-83-264-3778-6
17
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie / Zbigniew Długosz // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 227-235. - ISBN 978-83-264-1547-0
18
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 83-90. - ISBN 978-83-7601-621-4
19
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 36-38. - ISBN 978-83-7601-621-4
20
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 11-16. - ISBN 978-83-7601-621-4
21
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika / red. Zbigniew Pinkalski. - 2. wyd. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - (Testy dla Studentów). - S. 34-35. - ISBN 978-83-7601-621-4
22
Zdania / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 36-38. - ISBN 978-83-7526-570-5
23
Podział logiczny / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 34-35. - ISBN 978-83-7526-570-5
24
Nazwy / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 11-16. - ISBN 978-83-7526-570-5
25
Stosunki zakresowe / Zbigniew Długosz // W: Logika : testy i zadania / red. nauk. Zbigniew Pinkalski. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - S. 83-90. - ISBN 978-83-7526-570-5
1
Długosz Z., Jankowski M., Merta M., Pycia K., Obuchowicz M., Stolarski K., Strzałek M., Tabor M., Wolski M., Zając T., (2020), Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych: przewodnik, Kostro M. (red.), Tabor M. (red.), Warszawa : Związek Banków Polskich, 111 s.
2
Długosz Z., (2019), Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego. [W:] Bagińska E., Mogilski , Wałachowska M., Ziemiak (red.), O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 761-774.
3
Długosz Z., (2019), Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17), "Monitor Prawa Bankowego", nr 11 (108), s. 54-60.
4
Długosz Z., (2019), Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10 (326), s. 22-27.
5
Długosz Z., (2019), Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (104-105), s. 87-96.
6
Długosz Z., Stolarski K., (2018), Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 28-33.
7
Długosz Z., Mostowik M., (2018), Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO, "Monitor Prawa Bankowego", nr 5 (90), s. 60-69.
8
Długosz Z., (2017), Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 337 s.
9
Długosz Z., (2017), Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 132-140.
10
Długosz Z., (2017), Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (80-81), s. 94-104.
11
Długosz Z., (2013), Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 64-74.
12
Długosz Z., (2012), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
13
Długosz Z., (2012), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
14
Długosz Z., (2012), Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych, "Monitor Prawa Bankowego", nr 7-8 (20-21), s. 72-84.
15
Długosz Z., (2012), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
16
Długosz Z., (2012), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
17
Długosz Z., (2011), Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 227-235.
18
Długosz Z., (2009), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
19
Długosz Z., (2009), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
20
Długosz Z., (2009), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
21
Długosz Z., (2009), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
22
Długosz Z., (2007), Zdania. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 36-38.
23
Długosz Z., (2007), Podział logiczny. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 34-35.
24
Długosz Z., (2007), Nazwy. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 11-16.
25
Długosz Z., (2007), Stosunki zakresowe. [W:] Pinkalski Z. (red.), Logika : testy i zadania, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 83-90.
1
@book{UEK:2168348462,
author = "Zbigniew Długosz and Marcin Jankowski and Marta Merta and Krzysztof Pycia and Marek Obuchowicz and Konrad Stolarski and Marcin Strzałek and Michał Tabor and Marcin Wolski and Tomasz Zając",
title = "Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych : przewodnik",
editor = Kostro Maciej,
editor = Tabor Michał,
adress = "Warszawa",
publisher = "Związek Banków Polskich",
year = "2020",
url = {https://www.zbp.pl/getmedia/860b8ebd-4a6a-4fc9-a944-ddb8e9918f2a/ZBP_przewodnik_2020_v6},
isbn = "978-83-950679-2-1",
}
2
@inbook{UEK:2168332403,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji prawnej agenta ubezpieczeniowego",
booktitle = "O dobre prawo dla ubezpieczeń : księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego",
pages = "761-774",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-841-2",
}
3
@article{UEK:2168340787,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Kwalifikacja umowy ubezpieczenia grupowego w bancassurance : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CSK 222/17)",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "11 (108)",
pages = "54-60",
year = "2019",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168340793,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "10 (326)",
pages = "22-27",
year = "2019",
}
5
@article{UEK:2168338017,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Przetwarzanie danych osobowych przez dostawców usług płatniczych",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (104-105)",
pages = "87-96",
year = "2019",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168326277,
author = "Zbigniew Długosz and Konrad Stolarski",
title = "Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7",
pages = "28-33",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168327999,
author = "Zbigniew Długosz and Michał Mostowik",
title = "Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "5 (90)",
pages = "60-69",
year = "2018",
url = {},
}
8
@book{UEK:2168325903,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-188-8",
}
9
@inbook{UEK:2168325901,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "132-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
10
@article{UEK:2168325917,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje w dyrektywie PSD II",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (80-81)",
pages = "94-104",
year = "2017",
url = {},
}
11
@inbook{UEK:2168327325,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "64-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
12
@inbook{UEK:2168338039,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
13
@inbook{UEK:2168338043,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
14
@article{UEK:2168326033,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych",
journal = "Monitor Prawa Bankowego",
number = "7-8 (20-21)",
pages = "72-84",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2168338041,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
16
@inbook{UEK:2168338037,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2012",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3778-6",
}
17
@inbook{UEK:2168325899,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "227-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
18
@inbook{UEK:2168338029,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
19
@inbook{UEK:2168338027,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
20
@inbook{UEK:2168338021,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
21
@inbook{UEK:2168338023,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-621-4",
}
22
@inbook{UEK:2168326051,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Zdania",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "36-38",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
23
@inbook{UEK:2168326049,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Podział logiczny",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "34-35",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
24
@inbook{UEK:2168326043,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Nazwy",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "11-16",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}
25
@inbook{UEK:2168326053,
author = "Zbigniew Długosz",
title = "Stosunki zakresowe",
booktitle = "Logika : testy i zadania",
pages = "83-90",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-570-5",
}