Publikacje wybranego autora

Trojanowska Małgorzata ORCID

Biuro Programów Zagranicznych,

1

Tytuł:
Środowisko międzynarodowe Uczelni w dobie zamknięcia epidemicznego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (86) (2020) , s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168352630
artykuł nierecenzowany
2

Tytuł:
Studenci Zagraniczni w Polsce 2018
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 46-47
Tryb dostępu:
Nr:
2168343009
varia
3

Tytuł:
Mądry sposób na siebie - częściowe studia zagraniczne
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 67
Tryb dostępu:
Nr:
2168322311
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 34-35
Tryb dostępu:
Nr:
2168344302
varia
1
Środowisko międzynarodowe Uczelni w dobie zamknięcia epidemicznego / Małgorzata TROJANOWSKA // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 4 (86) (2020), s. 44-45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/44. - ISSN 1689-7757
2
Studenci Zagraniczni w Polsce 2018 / Sylwia RUTKOWSKA, Małgorzata TROJANOWSKA // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ]. - nr 1 (76) (2018), s. 46-47. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/46. - ISSN 1689-7757
3
Mądry sposób na siebie - częściowe studia zagraniczne / Małgorzata TROJANOWSKA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 67. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
4
Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej / Małgorzata TROJANOWSKA, Sylwia RUTKOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 34-35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
1
Trojanowska M., (2020), Środowisko międzynarodowe Uczelni w dobie zamknięcia epidemicznego, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/44
2
Rutkowska S., Trojanowska M., (2018), Studenci Zagraniczni w Polsce 2018, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/46
3
Trojanowska M., (2017), Mądry sposób na siebie - częściowe studia zagraniczne, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 67; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
4
Trojanowska M., Rutkowska S., (2017), Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
1
@article{UEK:2168352630,
author = "Małgorzata Trojanowska",
title = "Środowisko międzynarodowe Uczelni w dobie zamknięcia epidemicznego",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "44-45",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/44},
}
2
@misc{UEK:2168343009,
author = "Sylwia Rutkowska and Małgorzata Trojanowska",
title = "Studenci Zagraniczni w Polsce 2018",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "46-47",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/46},
}
3
@article{UEK:2168322311,
author = "Małgorzata Trojanowska",
title = "Mądry sposób na siebie - częściowe studia zagraniczne",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "67",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
4
@misc{UEK:2168344302,
author = "Małgorzata Trojanowska and Sylwia Rutkowska",
title = "Skuteczny trening kompetencji społecznych - sposób na rozwiązywanie problemów współpracy międzynarodowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "34-35",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID