Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Jacek Witkowski , Barbara Siuta-Tokarska , Agnieszka Thier , Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Tytuł:
Theoretical and Practical Aspects of Entrepreneurship : a Case Study of Poland
Źródło:
Innovation in the Digital Economy : New Approaches to Management for Industry 5.0 / red. Agnieszka Rzepka - London, New York: Routledge, 2023 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)
ISBN:
978-1-032-46993-5
Tryb dostępu:
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168370154
rozdział w monografii
2

Autor:
Barbara Siuta-Tokarska , Agnieszka Thier , Krzysztof Hornicki
Tytuł:
The Concept of Extended Producer Responsibility in the Field of Packaging Industry and the Energy Sector in the Light of the Circular Economy - The Example of Poland
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 23, art. no. 9060 (2022) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022, no 056/ZZE/2022/POT
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168370550
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities
Źródło:
Sustainability. - vol. 14, iss. 15, art. no. 9368 (2022) , s. 1-29. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the WSB University in Dąbrowa Górnicza.
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022 and WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research funded under the program of the Minister of Education and Science titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423,16.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168367348
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 23, art. no. 8962 (2022) , s. 1-22. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022 no 056/ZZE/2022/POT
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168370518
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Succession as a Special Form of Restructuring Family Businesses
Źródło:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 321-338 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363830
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Konferencja:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla Rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Tytuł:
Przejawy oraz skutki czwartej i piątej rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Essence and the Aspects of the 4th and 5th Industrial Revolution
Źródło:
Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 1 / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Beata Majecka, Ewa Mińska-Struzik - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2022, s. 173-183. - Streszcz., summ.
Seria:
(Ekonomiści dla Rozwoju)
ISBN:
978-83-65269-38-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367924
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych
Źródło:
Modele biznesowe oraz rozwój MŚP / red. Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Krzysztof Dziadek - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2021, s. 79-94 - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska ; 401)
ISBN:
978-83-7365-571-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363448
rozdział w monografii
8

Autor:
Marcin Łuszczyk , Adam Sulich , Barbara Siuta-Tokarska , Tomasz Zema , Agnieszka Thier
Tytuł:
The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 24, art. no. 8247 (2021) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises : Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Program badawczy:
(A.S.) The project is financed by the National Science Center in Poland under the program "Business Ecosystem of the Environmental Goods and Services Sector in Poland" implemented in 2020-2022, project number 2019/33/N/HS4/02957, total funding amount 120,900,00 PLN. (A.S.) The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the program "Regional Initiative of Excellence" 2019-2022, project number 015/RID/2018/19, total funding amount 10,721,040.00 PLN. (A.T. and B.S.-T.) The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics and it is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168360004
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021) , s. 188-200. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication is co-financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168358478
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy
Źródło:
Central European Economic Journal. - vol. 8, iss. 55 (2021) , s. 191-200. - Summ. - Biblliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168358610
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 9, art. no. 2717 (2021) , s. 1-27. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics and WSB University in Dąbrowa Górnicza. This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program, WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research carried out at this University and the Faculty of Management of AGH University for the maintenance and development of research potential.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168355840
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja
Źródło:
Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / red. Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak - Warszawa: CeDeWu, 2021, s. 27-42. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-454-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354464
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence
Źródło:
Industry 4.0 : a Glocal Perspective / red. Jerzy Duda, Aleksandra Gąsior - New York, London: Routledge, 2021, s. 215-228 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Management, Organizations and Society)
ISBN:
978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168358514
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych
Źródło:
Aura. - nr 3 (2021) , s. 12-13
Tryb dostępu:
Nr:
2168355772
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Ecological Innovations
Źródło:
Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / red. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki - London, New York: Routledge, 2021, s. 237-255 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology)
ISBN:
978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168357068
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 15-28 - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce w świetle danych statystycznych = Environmental Protection and Social Welfare in Poland in the Light of Statistical Data
Źródło:
Aura. - nr 11 (2021) , s. 12-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168360286
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 207-215 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358198
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Etyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment
Źródło:
Aura. - nr 12 (2020) , s. 3-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168352154
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Konferencja:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Tytuł:
Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2, s. 89. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168353222
varia
21

Tytuł:
Teoria a praktyka
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (86), s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168352192
varia
22

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Konferencja:
Ekonomia społeczna 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku, Kraków, Polska, od 2020-11-20 do 2020-11-20
Tytuł:
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku
Nr:
2168353714
varia
23

Tytuł:
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce = The Directions for Development of Family Businesses in the Contemporary Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1 (5) (2020) , s. 27-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352152
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji = Since the 1-st Until the 4-th Industrial Revolution and Artificial Inteligence
Źródło:
Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne / red. Paweł Maciaszczyk - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2020, s. 11-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-950650-2-6
Nr:
2168353706
rozdział w monografii
25

Autor:
Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Konferencja:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Tytuł:
Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2, s. 94. - Dostępne tylko streszczenie
Tryb dostępu:
Nr:
2168353224
varia
26

Tytuł:
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries
Źródło:
Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020, s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64979-37-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349680
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21394-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168350400
monografia
28

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Źródło:
Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala - Warszawa: CeDeWu, 2020, s. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-310-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344002
rozdział w monografii
29

Tytuł:
The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy = Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych oraz procesu ich konsolidacji we współczesnej gospodarce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (990) (2020) , s. 7-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168357542
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy
Źródło:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / red. Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 203-226. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349726
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Kazimierz Górka , Agnieszka Thier , Marcin Łuszczyk
Tytuł:
Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century
Źródło:
The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / red. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020, s. 60-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350774
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie = Rudolf Zuber's Merits for Krynica-Zdrój and Geological Research in Poland and in the World
Źródło:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020) , s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168356002
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw
Źródło:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335201
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21260-5
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168347008
monografia
35

Tytuł:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (83), s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168344530
varia
36

Konferencja:
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata", Tarnobrzeg, Polska, od 2019-05-30 do 2019-05-30
Tytuł:
Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji [dokument elektroniczny]
Źródło:
Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata
Nr:
2168353708
varia
37

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019) , s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340345
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 103)
ISBN:
978-83-64971-78-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343776
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Źródło:
Technologia Wody. - z. 4(66) (2019) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168347100
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Agnieszka Thier , Marcin Łuszczyk
Tytuł:
Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy
Źródło:
The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility / red. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019, s. 87-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350758
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Źródło:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64959-04-2
Nr:
2168328193
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska
Źródło:
Aura. - nr 6 (2018) , s. 10-11 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326201
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327919
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources
Źródło:
Aura. - nr 5 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325793
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką
Źródło:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 368-380 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324035
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries
Źródło:
Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN:
978-83-64979-27-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328373
rozdział w monografii
47

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018) , s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333753
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2018) , s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327711
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union
Źródło:
Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk - Opole: Politechnika Opolska, 2018, s. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie - Politechnika Opolska ; z. 498)
ISBN:
978-83-66033-28-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335195
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy
Źródło:
Aura. - nr 8 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327519
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168331353
monografia
52

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 57-68. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328049
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 50-62. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327975
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland
Źródło:
Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018) , s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328201
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 37-49. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327973
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327061
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017) , s. 21-33. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322615
artykuł w czasopiśmie
58

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336327
varia
59

Tytuł:
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland
Źródło:
Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017) , s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328199
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
The Significance of Water Management within Social and Economic Development
Źródło:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 345-352. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322957
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017) , s. 192-201. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321741
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014
Źródło:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol, Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 299-317 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323157
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321897
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki
Źródło:
Źródło. - nr 1(54) (2017) , s. 35-37 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168323353
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 129-140. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321899
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Źródło:
Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017, s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323005
rozdział w książce
67

Tytuł:
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland
Źródło:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168322981
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016, s. 131-139 - Bibliogr.
Redakcja:
Gawlik Jan Stanisław
Prace pomocnicze:
Skoczek Anna
, Mietła Mieczysław
ISBN:
978-83-940390-1-1
Nr:
2168322979
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Źródło:
Aura. - nr 7-8 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168321539
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321545
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie"
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016) , s. 27-29 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319459
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System
Źródło:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168315167
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016) , s. 183-194. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321547
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308761
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 88-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168308765
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168321537
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312535
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective
Źródło:
Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016) , s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321543
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312495
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Problems of Water Management in Agriculture in the World
Źródło:
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016) , s. 293-300. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311905
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 2 (2016) , s. 219-230. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312931
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World
Źródło:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321549
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 3 (2016) , s. 111-126. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312367
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy
Źródło:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323351
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
257, [2] s.: il.; 23 cm
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 36)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
Nr:
2168322595
monografia
86

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312497
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation
Źródło:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308779
rozdział w monografii
88

Tytuł:
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321541
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World
Źródło:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / red. Janusz TECZKE - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 69-76. - Summ.
ISBN:
978-83-937642-7-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168308759
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015) , s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168321551
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015) , s. 10-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168321555
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 40, t. 2 (2015) , s. 273-287. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303491
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Źródło:
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015) , s. 22-31. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168300915
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia
Źródło:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / red. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168322999
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-333
Nr:
2168308745
doktorat
96

Tytuł:
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015) , s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168321553
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012
Źródło:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / red. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285253
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014) , s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168321557
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries
Źródło:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168285233
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
Źródło:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 147-157
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Tryb dostępu:
Nr:
2168290051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013
Opis fizyczny:
157, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Uwagi:
Streszcz. ang. przy niektórych pracach, Bibliogr. przy niektórych pracach
Nr:
2168289961
Zobacz powiązane rozdziały
102

Tytuł:
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security
Źródło:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Nr:
2168340967
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej
Źródło:
Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 119-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-104-2
Nr:
2168322989
rozdział w monografii
104

Autor:
Wojciech Chrobak , Agnieszka Thier
Tytuł:
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce
Źródło:
Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 295-305 - Bibliogr.
Seria:
("Przedsiębiorczość")
ISBN:
978-83-7378-346-1
Nr:
2168323589
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Konferencja:
XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja, Poznań - Gniezno, Polska, od 2008-06-15 do 2008-06-15
Tytuł:
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law
Źródło:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 541-556 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89696-20-7
Nr:
2168323001
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Theoretical and Practical Aspects of Entrepreneurship : a Case Study of Poland / Jacek Witkowski, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Zdzisława Dacko-Pikiewicz // W: Innovation in the Digital Economy : New Approaches to Management for Industry 5.0 / red. Agnieszka Rzepka. - London, New York: Routledge, 2023. - (Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology). - ISBN 978-1-032-46993-5. - Spis treści: https://www.routledge.com/Innovation-in-the-Digital-Economy-New-Approaches-to-Management-for-Industry/Rzepka/p/book/9781032469935Wstęp:
2
The Concept of Extended Producer Responsibility in the Field of Packaging Industry and the Energy Sector in the Light of the Circular Economy - The Example of Poland / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Krzysztof Hornicki // Energies. - vol. 15, iss. 23 (2022), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/9060. - ISSN 1996-1073
3
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Mateusz Janas, Sylwia KRUK, Paweł KRZEMIŃSKI, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Sustainability. - vol. 14, iss. 15 (2022), s. 1-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368. - ISSN 2071-1050
4
Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Sylwia KRUK, Paweł KRZEMIŃSKI, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Energies. - vol. 15, iss. 23 (2022), s. 1-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8962. - ISSN 1996-1073
5
Succession as a Special Form of Restructuring Family Businesses / Agnieszka THIER // W: Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / ed. by Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 321-338. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
6
Przejawy oraz skutki czwartej i piątej rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Essence and the Aspects of the 4th and 5th Industrial Revolution / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 1 / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Beata Majecka, Ewa Mińska-Struzik. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2022. - (Ekonomiści dla Rozwoju). - S. 173-183. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65269-38-6
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych / Agnieszka THIER // W: Modele biznesowe oraz rozwój MŚP / red. nauk. Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Krzysztof Dziadek. - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2021. - (Monografie Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska, ISSN 0239-7129 ; 401). - S. 79-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7365-571-3. - Spis treści: https://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/uploads/files/cf98ddc3fa1f98bd759c52c6a695cac8.pdfWstęp:
8
The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons / Marcin Łuszczyk, Adam Sulich, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Tomasz Zema and Agnieszka THIER // Energies. - vol. 14, iss. 24 (2021), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises : Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8247. - ISSN 1996-1073
9
The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna Hys, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 1 (2021), s. 188-200. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2445. - ISSN 1108-2976
10
The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Central European Economic Journal. - vol. 8, iss. 55 (2021), s. 191-200. - Summ. - Biblliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/ceej-2021-0013
11
Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Jolanta MAROŃ, Marcin Suder, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Energies. - vol. 14, iss. 9 (2021), s. 1-27. - Summ.. - Tytuł numeru: New Frontiers for Organizations in Power Markets Applications for Industry 4.0. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717. - ISSN 1996-1073
12
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / red. Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak . - Warszawa: CeDeWu, 2021. - S. 27-42. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-454-9
13
Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Industry 4.0 : a Glocal Perspective / ed. by Jerzy Duda, Aleksandra Gąsior. - New York, London: Routledge, 2021. - (Routledge Studies in Management, Organizations and Society). - S. 215-228. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3. - Spis treści: https://www.routledge.com/Industry-40-A-Glocal-Perspective/Duda-Gasior/p/book/9781032030425Wstęp:
14
Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych / Agnieszka THIER // Aura. - nr 3 (2021), s. 12-13. - Spis treści: https://www.sigma-not.pl/publikacja-131053-gospodarka-wodna-w-polsce-w-%C5%9Bwietle-danych-statystycznych-aura-2021-3.htmlWstęp: . - ISSN 0137-3668
15
Ecological Innovations / Agnieszka THIER // W: Sustainability, Technology and Innovation 4.0 / eds. Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss, Ryszard Borowiecki. - London, New York: Routledge, 2021. - (Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology). - S. 237-255. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5
16
Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Katarzyna ŻMIJA, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
17
Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce w świetle danych statystycznych = Environmental Protection and Social Welfare in Poland in the Light of Statistical Data / Kazimierz Górka, Anna Targosz, Agnieszka THIER // Aura. - nr 11 (2021), s. 12-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.sigma-not.pl/publikacja-134396-ochrona-%C5%9Brodowiska-i-zdrowia-oraz-pomoc-spo%C5%82eczna-w-polsce-w-%C5%9Bwietle-danych-statystycznych-aura-2021-11.htmlWstęp: Spis treści: https://www.sigma-not.pl/publikacja-134396-ochrona-%C5%9Brodowiska-i-zdrowia-oraz-pomoc-spo%C5%82eczna-w-polsce-w-%C5%9Bwietle-danych-statystycznych-aura-2021-11.htmlWstęp: Spis treści: https://www.sigma-not.pl/publikacja-134396-ochrona-%C5%9Brodowiska-i-zdrowia-oraz-pomoc-spo%C5%82eczna-w-polsce-w-%C5%9Bwietle-danych-statystycznych-aura-2021-11.htmlWstęp: . - ISSN 0137-3668
18
Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych / Agnieszka THIER, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA, Krzysztof Hornicki // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 207-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
19
Etyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Aura. - nr 12 (2020), s. 3-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
20
Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2020), s. 89. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-1383
21
Teoria a praktyka / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Agnieszka THIER // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 4 (86) (2020), s. 30. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/30. - ISSN 1689-7757
22
Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja [Dokument elektroniczny] / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku. - (2020)10 slajdów
23
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce = The Directions for Development of Family Businesses in the Contemporary Economy / Agnieszka THIER // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1 (5) (2020), s. 27-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf. - ISSN 2544-6916
24
Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji = Since the 1-st Until the 4-th Industrial Revolution and Artificial Inteligence / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne / red. Paweł Maciaszczyk . - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2020. - S. 11-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-950650-2-6
25
Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego / Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2020), s. 94. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-1383
26
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz. - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020. - S. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-37-8. - Pełny tekst: https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf
27
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21394-7
28
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala . - Warszawa: CeDeWu, 2020. - S. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-310-8
29
The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy = Znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych oraz procesu ich konsolidacji we współczesnej gospodarce / Agnieszka THIER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (990) (2020), s. 7-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2064. - ISSN 1898-6447
30
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy / Agnieszka THIER, Irvin Tyli, Katarzyna ŻMIJA // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 203-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT
31
Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER, Marcin Łuszczyk // W: The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / red. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski . - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020. - S. 60-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
32
Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie = Rudolf Zuber's Merits for Krynica-Zdrój and Geological Research in Poland and in the World / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020), s. 26-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Gorka_Thier.pdf. - ISSN 2544-6916
33
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski . - Warszawa: CeDeWu, 2019. - S. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-226-2
34
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21260-5
35
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii" / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019), s. 38-39. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/38. - ISSN 1689-7757
36
Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji [Dokument elektroniczny] / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata. - (2019)19 slajdów
37
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management / Marcin SURÓWKA, Agnieszka THIER, Irvin Tyli // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019), s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf. - ISSN 2083-1560
38
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 103). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-78-5
39
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // Technologia Wody. - z. 4(66) (2019), s. 4-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909. - ISSN 2080-1467
40
Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy / Agnieszka THIER, Marcin Łuszczyk // W: The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019. - S. 87-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3
41
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. - S. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64959-04-2
42
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Aura. - nr 6 (2018), s. 10-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
43
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization / Agnieszka THIER // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
44
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Aura. - nr 5 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
45
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. Dorota Murzyn, Janina Pach . - Warszawa: Difin, 2018. - S. 368-380. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
46
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak. - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). - S. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-27-9
47
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018), s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/br/article/view/33/53. - ISSN 1644-9398
48
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2018), s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf. - ISSN 1231-7853
49
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union / Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk. - Opole: Politechnika Opolska, 2018. - (Studia i Monografie - Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 498). - S. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66033-28-3
50
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy / Agnieszka THIER // Aura. - nr 8 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
51
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
52
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 57-68. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content. - ISSN 1899-3192
53
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 50-62. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
54
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018), s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0017-2448
55
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 37-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
56
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099. - ISSN 1898-6447
57
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017), s. 21-33. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf. - ISSN 2450-7733
58
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
59
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017), s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.sigma-not.pl/zeszyt-5203-gospodarka-wodna-2017-7.htmlWstęp: . - ISSN 0017-2448
60
The Significance of Water Management within Social and Economic Development / Agnieszka THIER // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 345-352. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/012.pdf
61
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017), s. 192-201. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication. - ISSN 1899-3192
62
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014 / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol, Piotr Jedynak. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - S. 299-317. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151594/gorka_ekonomiczne_i_ekologiczne_aspekty_2017.pdf
63
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 175-186. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf. - ISSN 2450-7733
64
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki / Agnieszka THIER // Źródło. - nr 1(54) (2017), s. 35-37. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf. - ISSN 1640-0917
65
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development / Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 129-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf. - ISSN 2450-7733
66
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // W: Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania. - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017. - S. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
67
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
68
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Agnieszka Thier // W: Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny. - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016. - S. 131-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940390-1-1
69
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura. - nr 7-8 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
70
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises / Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
71
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie" / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016), s. 27-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
72
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016), s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
73
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World / Agnieszka Thier // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016), s. 183-194. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf. - ISSN 2450-7733
74
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
75
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016), s. 88-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/25/25. - ISSN 0867-8898
76
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
77
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf. - ISSN 1644-9398
78
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective / Agnieszka Thier // Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016), s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf. - ISSN 1429-3730
79
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 13-24. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
80
Problems of Water Management in Agriculture in the World / Agnieszka Thier, Łukasz POPŁAWSKI // Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016), s. 293-300. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf. - ISSN 2081-6960
81
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 2 (2016), s. 219-230. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf. - ISSN 2450-7733
82
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World / Agnieszka Thier // Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016), s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341. - ISSN 1644-6739
83
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 44, t. 3 (2016), s. 111-126. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf. - ISSN 2450-7733
84
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy / Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
85
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych / Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 257, [2] s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 36
86
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 25-37. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
87
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
88
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland / Agnieszka Thier // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf. - ISSN 1644-9398
89
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 69-76. - Summ. - ISBN 978-83-937642-7-3. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/008.pdf
90
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015), s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
91
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management / Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015), s. 10-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17. - ISSN 0867-8898
92
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management / Agnieszka Thier, Kazimierz GÓRKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 856). - nr 40, t. 2 (2015), s. 273-287. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf. - ISSN 2080-4881
93
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015), s. 22-31. - Summ. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html. - ISSN 1426-7756
94
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia / Agnieszka Thier // W: Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / red. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA . - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015. - S. 129-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
95
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie / Agnieszka Thier ; . - Kraków : , 2015. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003194
96
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015), s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
97
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / red. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA . - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
98
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014), s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
99
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu . - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization
100
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 147-157
101
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - 157, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy niektórych pracach. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34
102
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security / Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
103
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej / Agnieszka Thier // W: Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - S. 119-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-104-2
104
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce / Wojciech Chrobak, Agnieszka Thier // W: Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. Janusz Ostaszewski . - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - ("Przedsiębiorczość" / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). - S. 295-305. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-346-1
105
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law / Agnieszka Thier // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008. - S. 541-556. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89696-20-7
1
Witkowski J., Siuta-Tokarska B., Thier A., Dacko-Pikiewicz Z., (2023), Theoretical and Practical Aspects of Entrepreneurship : a Case Study of Poland. [W:] Rzepka A. (red.), Innovation in the Digital Economy : New Approaches to Management for Industry 5.0, London, New York : Routledge
2
Siuta-Tokarska B., Thier A., Hornicki K., (2022), The Concept of Extended Producer Responsibility in the Field of Packaging Industry and the Energy Sector in the Light of the Circular Economy - The Example of Poland, "Energies", vol. 15, iss. 23, s. 1-10; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/9060
3
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Janas M., Kruk S., Krzemiński P., Thier A., Żmija K., (2022), The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities, "Sustainability", vol. 14, iss. 15, s. 1-29; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368
4
Siuta-Tokarska B., Kruk S., Krzemiński P., Thier A., Żmija K., (2022), Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes, "Energies", vol. 15, iss. 23, s. 1-22; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8962
5
Thier A., (2022), Succession as a Special Form of Restructuring Family Businesses. [W:] JAKI A., KOWALIK M. (red.), Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 321-338.
6
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2022), Przejawy oraz skutki czwartej i piątej rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym. [W:] Kwiatkowski E., Majecka B., Mińska-Struzik E. (red.), Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata, T. 1, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 173-183.
7
Thier A., (2021), Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych. [W:] Strzelecka A., Szczepańska-Przekota A., Dziadek K. (red.), Modele biznesowe oraz rozwój MŚP (Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska; 401), Koszalin : Politechnika Koszalińska, s. 79-94.
8
Łuszczyk M., Sulich A., Siuta-Tokarska B., Zema T., Thier A., (2021), The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons, "Energies", vol. 14, iss. 24, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8247
9
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Hys K., Thier A., Żmija K., (2021), The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice, "European Research Studies Journal", vol. 24, iss. 1, s. 188-200; https://www.ersj.eu/journal/2445
10
Górka K., Thier A., (2021), The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy, "Central European Economic Journal", vol. 8, iss. 55, s. 191-200; https://sciendo.com/article/10.2478/ceej-2021-0013
11
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Maroń J., Suder M., Thier A., Żmija K., (2021), Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries, "Energies", vol. 14, iss. 9, s. 1-27; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717
12
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2021), Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja. [W:] Radomska E., Pach J., Nowak P. (red.), Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Warszawa : CeDeWu, s. 27-42.
13
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2021), Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence. [W:] Duda J., Gąsior A. (red.), Industry 4.0 : a Glocal Perspective, New York, London : Routledge, s. 215-228.
14
Thier A., (2021), Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych, "Aura", nr 3, s. 12-13.
15
Thier A., (2021), Ecological Innovations. [W:] Makieła Z., Stuss , Borowiecki R. (red.), Sustainability, Technology and Innovation 4.0, London, New York : Routledge, s. 237-255.
16
Żmija K., Siuta-Tokarska B., Thier A., (2021), Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 15-28.
17
Górka K., Targosz A., Thier A., (2021), Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce w świetle danych statystycznych, "Aura", nr 11, s. 12-14.
18
Thier A., Siuta-Tokarska B., Żmija K., Hornicki K., (2021), Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 207-215.
19
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Etyka w ochronie środowiska naturalnego, "Aura", nr 12, s. 3-5.
20
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 89; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
21
Gródek-Szostak Z., Thier A., (2020), Teoria a praktyka, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 30; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/30
22
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja. [W:] Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku
23
Thier A., (2020), Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1 (5), s. 27-47; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf
24
Górka K., Thier A., (2020), Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji. [W:] Maciaszczyk P. (red.), Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne, Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 11-25.
25
Łuszczyk M., Thier A., (2020), Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 94; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
26
Thier A., (2020), Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T. (red.), Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 9-26.
27
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2020), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst makroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 165 s.
28
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. [W:] Czyżewska M., Pach J., Sala K. (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 403-416.
29
Thier A., (2020), The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (990), s. 7-27; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2064
30
Thier A., Tyli I., Żmija K., (2020), Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy. [W:] DZIURA M., JAKI A., ROJEK T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 203-226.
31
Górka K., Thier A., Łuszczyk M., (2020), Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century. [W:] BUŁA P., Nogalski B. (red.), The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 60-71.
32
Górka K., Thier A., (2020), Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 2 (6), s. 26-36; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Gorka_Thier.pdf
33
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2019), Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 221-236.
34
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2019), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 156 s.
35
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii", "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/38
36
Górka K., Thier A., (2019), Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji. [W:] Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata
37
Surówka M., Thier A., Tyli I., (2019), Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 34, s. 145-154; http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf
38
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu. [W:] Mazur-Wierzbicka E., Janczewska D. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 275-287.
39
Thier A., (2019), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego, "Technologia Wody", z. 4(66), s. 4-12; https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909
40
Thier A., Łuszczyk M., (2019), Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy. [W:] BUŁA P., Nogalski B. (red.), The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 87-105.
41
Thier A., (2018), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego. [W:] Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Nowak M., Urbaniak A. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 115-130.
42
Górka K., Thier A., (2018), Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska, "Aura", nr 6, s. 10-11.
43
Thier A., (2018), Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-255.
44
Górka K., Thier A., (2018), Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych, "Aura", nr 5, s. 3-6.
45
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 368-380.
46
Thier A., (2018), Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T., Woźniak Ł. (red.), Współczesne problemy retencji wód, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 23-41.
47
Łuszczyk M., Górka K., Thier A., (2018), The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development, "Barometr Regionalny", t. 16, nr 4, s. 7-14; https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/br/article/view/33/53
48
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 262-278; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf
49
Łuszczyk M., Thier A., (2018), Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Kalczyńska M., Rajchel A., Łuszczyk M. (red.), Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa (Studia i Monografie - Politechnika Opolska; z. 498), Opole : Politechnika Opolska, s. 157-169.
50
Thier A., (2018), Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego, "Aura", nr 8, s. 3-6.
51
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
52
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 57-68; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content
53
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 50-62; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf
54
Thier A., (2018), Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 78, nr 6 (834), s. 167-170.
55
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 37-49; http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf
56
Małecki P., Thier A., (2018), Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 79-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099
57
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2017), Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 1, s. 21-33; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf
58
Małecki P., Thier A., (2017), Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 88-89.
59
Thier A., (2017), Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 77, nr 7 (823), s. 203-207.
60
Thier A., (2017), The Significance of Water Management within Social and Economic Development. [W:] TECZKE J., BUŁA P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 345-352.
61
Górka K., Thier A., (2017), Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, s. 192-201; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication
62
Górka K., Thier A., (2017), Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014. [W:] Bugdol M., Jedynak P. (red.), Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 299-317.
63
Górka K., Thier A., (2017), Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 175-186; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf
64
Thier A., (2017), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Źródło : wody i napoje butelkowane", nr 1(54), s. 35-37; https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf
65
Thier A., (2017), Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 129-140; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf
66
Górka K., Thier A., (2017), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania, Warszawa : Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, s. 15-23.
67
Górka K., Thier A., (2016), Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 5-17.
68
Thier A., (2016), Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny, Brzesko : Brzeskie Towarzystwo "Gryf", s. 131-139.
69
Thier A., (2016), Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii, "Aura", nr 7-8, s. 3-5.
70
Thier A., (2016), Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 929-938.
71
Górka K., Thier A., (2016), Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie", "Aura", nr 4, s. 27-29.
72
Górka K., Thier A., (2016), Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 1, s. 31-47.
73
Thier A., (2016), Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 46, t. 1., s. 183-194; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf
74
Górka K., Thier A., (2016), Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 238-253.
75
Górka K., Thier A., (2016), Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (58), s. 88-99; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/25/25
76
Thier A., (2016), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Aura", nr 6, s. 3-5.
77
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 65-72; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf
78
Thier A., (2016), Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 3(44), s. 111-121; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf
79
Górka K., Thier A., (2016), Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 13-24; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf
80
Thier A., Popławski Ł., (2016), Problems of Water Management in Agriculture in the World, "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture", vol. 16 (31), no. 4, s. 293-300; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf
81
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 46, t. 2, s. 219-230; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf
82
Thier A., (2016), Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 14 (20), s. 111-129; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341
83
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 44, t. 3, s. 111-126; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf
84
Thier A., (2016), Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 49-62.
85
Thier A., (2016), Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 36), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 257, [2] s.
86
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 25-37; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf
87
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 51-65.
88
Thier A., (2016), Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 195-201; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf
89
Górka K., Thier A., (2016), Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World. [W:] TECZKE J. (red.), State, Society and Business - Development of Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 69-76.
90
Thier A., (2015), Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych, "Aura", nr 1, s. 4-8.
91
Thier A., (2015), Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 10-24; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17
92
Thier A., Górka K., (2015), Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 40, t. 2, s. 273-287; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf
93
Górka K., Thier A., (2015), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski", z. 21 (23), s. 22-31; http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html
94
Thier A., (2015), Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia. [W:] TECZKE J., Djakeli K., BUŁA P. (red.), Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 129-142.
95
Thier A., (2015), Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie, Prom. Górka K., Kraków : , 263 k.
96
Thier A., (2015), Korupcja w gospodarce wodnej, "Aura", nr 3, s. 8-11.
97
Górka K., Thier A., (2014), Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012. [W:] Zorina Ş., ŁYSZCZARZ H., MACHACZKA K. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 157-165.
98
Thier A., (2014), Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi, "Aura", nr 12, s. 4-7.
99
Górka K., Thier A., (2014), Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries. [W:] TECZKE J., BUŁA P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 89-106.
100
Górka K., Thier A., (2013), Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. [W:] GÓRKA K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 147-157.
101
Górka K., Thier A. (red.), (2013), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 157, [2] s.
102
Thier A., (2013), Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa. [W:] GÓRKA K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 129-146.
103
Thier A., (2010), Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej. [W:] Kwieciński M. (red.), Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 119-136.
104
Chrobak W., Thier A., (2008), Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce. [W:] Ostaszewski J. (red.), Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 295-305.
105
Thier A., (2008), Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne. [W:] Sozański , Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 2, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 541-556.
1
@inbook{UEK:2168370154,
author = "Jacek Witkowski and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Zdzisława Dacko-Pikiewicz",
title = "Theoretical and Practical Aspects of Entrepreneurship : a Case Study of Poland",
booktitle = "Innovation in the Digital Economy : New Approaches to Management for Industry 5.0",
pages = "",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2023",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-46993-5",
}
2
@article{UEK:2168370550,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Krzysztof Hornicki",
title = "The Concept of Extended Producer Responsibility in the Field of Packaging Industry and the Energy Sector in the Light of the Circular Economy - The Example of Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 23",
pages = "1-10",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15239060},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/9060},
}
3
@article{UEK:2168367348,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Mateusz Janas and Sylwia Kruk and Paweł Krzemiński and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 15",
pages = "1-29",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14159368},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368},
}
4
@article{UEK:2168370518,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Sylwia Kruk and Paweł Krzemiński and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 23",
pages = "1-22",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15238962},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8962},
}
5
@inbook{UEK:2168363830,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Succession as a Special Form of Restructuring Family Businesses",
booktitle = "Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes",
pages = "321-338",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3",
}
6
@inbook{UEK:2168367924,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Przejawy oraz skutki czwartej i piątej rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym",
booktitle = "Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 1",
pages = "173-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-83-65269-38-6",
}
7
@inbook{UEK:2168363448,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych",
booktitle = "Modele biznesowe oraz rozwój MŚP",
pages = "79-94",
adress = "Koszalin",
publisher = "Politechnika Koszalińska",
year = "2021",
url = {},
issn = "0239-7129",
isbn = "978-83-7365-571-3",
}
8
@article{UEK:2168360004,
author = "Marcin Łuszczyk and Adam Sulich and Barbara Siuta-Tokarska and Tomasz Zema and Agnieszka Thier",
title = "The Development of Electromobility in the European Union : Evidence from Poland and Cross-Country Comparisons",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 24",
pages = "1-18",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14248247},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8247},
}
9
@article{UEK:2168358478,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Hys and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "The Idea of Sustainable and Permanent Development in the Context of Science and Business Practice",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, iss. 1",
pages = "188-200",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2445},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2445},
}
10
@article{UEK:2168358610,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "The Issues of Justice in Economic and Environmental Policy",
journal = "Central European Economic Journal",
number = "vol. 8, iss. 55",
pages = "191-200",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/ceej-2021-0013},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/ceej-2021-0013},
}
11
@article{UEK:2168355840,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Jolanta Maroń and Marcin Suder and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Developing Digital Economy and Society in the Light of the Issue of Digital Convergence of the Markets in the European Union Countries",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 9",
pages = "1-27",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14092717},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717},
}
12
@inbook{UEK:2168354464,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja",
booktitle = "Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych",
pages = "27-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2021",
isbn = "978-83-8102-454-9",
}
13
@inbook{UEK:2168358514,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Progress in Implementation of Fourth and Fifth Industrial Revolutions and Artificial Intelligence",
booktitle = "Industry 4.0 : a Glocal Perspective",
pages = "215-228",
adress = "New York, London",
publisher = "Routledge",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003186373-15},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-03042-5 ; 978-1-003-18637-3",
}
14
@article{UEK:2168355772,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka wodna w Polsce w świetle danych statystycznych",
journal = "Aura",
number = "3",
pages = "12-13",
year = "2021",
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168357068,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ecological Innovations",
booktitle = "Sustainability, Technology and Innovation 4.0",
pages = "237-255",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003184065-12},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-02590-2 ; 978-1-003-18406-5",
}
16
@inbook{UEK:2168358080,
author = "Katarzyna Żmija and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Poziom rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "15-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
17
@article{UEK:2168360286,
author = "Kazimierz Górka and Anna Targosz and Agnieszka Thier",
title = "Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce w świetle danych statystycznych",
journal = "Aura",
number = "11",
pages = "12-14",
year = "2021",
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168358198,
author = "Agnieszka Thier and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Żmija and Krzysztof Hornicki",
title = "Ekonomiczne aspekty rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "207-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
19
@article{UEK:2168352154,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Etyka w ochronie środowiska naturalnego",
journal = "Aura",
number = "12",
pages = "3-5",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2020.12.1},
url = {},
}
20
@misc{UEK:2168353222,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Przejawy oraz skutki IV i V rewolucji przemysłowej w rozwoju społeczno-gospodarczym",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "89",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
21
@misc{UEK:2168352192,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Agnieszka Thier",
title = "Teoria a praktyka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "30",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/30},
}
22
@misc{UEK:2168353714,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Program rozwoju gospodarki społecznej w Polsce i jego realizacja",
booktitle = "Ekonomia społeczna 2020 : przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku",
pages = "",
year = "2020",
}
23
@article{UEK:2168352152,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1 (5)",
pages = "27-47",
year = "2020",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168353706,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Od pierwszej do czwartej rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji",
booktitle = "Przemiany i prognozy gospodarcze - ujęcie teoretyczne i analityczne",
pages = "11-25",
adress = "Tarnobrzeg",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
year = "2020",
isbn = "978-83-950650-2-6",
}
25
@misc{UEK:2168353224,
author = "Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Internacjonalizacja oraz sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego i trwałego",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "94",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168349680,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego",
pages = "9-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2020",
url = {https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf},
isbn = "978-83-64979-37-8",
}
27
@book{UEK:2168350400,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21394-7",
}
28
@inbook{UEK:2168344002,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji",
booktitle = "Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko",
pages = "403-416",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2020",
isbn = "978-83-8102-310-8",
}
29
@article{UEK:2168357542,
author = "Agnieszka Thier",
title = "The Importance and Consolidation of Family Businesses in the Contemporary Economy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (990)",
pages = "7-27",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0990.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2064},
}
30
@inbook{UEK:2168349726,
author = "Agnieszka Thier and Irvin Tyli and Katarzyna Żmija",
title = "Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "203-226",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT},
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
31
@inbook{UEK:2168350774,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier and Marcin Łuszczyk",
title = "Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century",
booktitle = "The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization",
pages = "60-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6",
}
32
@article{UEK:2168356002,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Zasługi Rudolfa Zubera dla Krynicy-Zdrój oraz badań geologicznych w Polsce i na świecie",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "2 (6)",
pages = "26-36",
year = "2020",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Gorka_Thier.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168335201,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko",
pages = "221-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-226-2",
}
34
@book{UEK:2168347008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-21260-5",
}
35
@misc{UEK:2168344530,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "38-39",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/38},
}
36
@misc{UEK:2168353708,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Od I do IV rewolucji przemysłowej i sztucznej inteligencji",
booktitle = "Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata",
pages = "",
year = "2019",
}
37
@article{UEK:2168340345,
author = "Marcin Surówka and Agnieszka Thier and Irvin Tyli",
title = "Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie",
number = "34",
pages = "145-154",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17512/znpcz.2019.2.13},
url = {http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf},
}
38
@inbook{UEK:2168343776,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii",
pages = "275-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-64971-78-5",
}
39
@article{UEK:2168347100,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Technologia Wody",
number = "z. 4(66)",
pages = "4-12",
year = "2019",
url = {https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909},
}
40
@inbook{UEK:2168350758,
author = "Agnieszka Thier and Marcin Łuszczyk",
title = "Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy",
booktitle = "The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility",
pages = "87-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3",
}
41
@inbook{UEK:2168328193,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód",
pages = "115-130",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2018",
isbn = "978-83-64959-04-2",
}
42
@article{UEK:2168326201,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "10-11",
year = "2018",
}
43
@inbook{UEK:2168327919,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "239-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
44
@article{UEK:2168325793,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych",
journal = "Aura",
number = "5",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.5.1},
url = {},
}
45
@inbook{UEK:2168324035,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką",
booktitle = "Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem",
pages = "368-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-502-1",
}
46
@inbook{UEK:2168328373,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy retencji wód",
pages = "23-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-64979-27-9",
}
47
@article{UEK:2168333753,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 16, 4",
pages = "7-14",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.56583/br.33},
url = {https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/br/article/view/33/53},
}
48
@article{UEK:2168327711,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "262-278",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf},
}
49
@inbook{UEK:2168335195,
author = "Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa",
pages = "157-169",
adress = "Opole",
publisher = "Politechnika Opolska",
year = "2018",
issn = "1429-6063",
isbn = "978-83-66033-28-3",
}
50
@article{UEK:2168327519,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Aura",
number = "8",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.8.1},
url = {},
}
51
@book{UEK:2168331353,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
52
@article{UEK:2168328049,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "57-68",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.521.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content},
}
53
@article{UEK:2168327975,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "50-62",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf},
}
54
@article{UEK:2168328201,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 78, 6 (834)",
pages = "167-170",
year = "2018",
}
55
@article{UEK:2168327973,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "37-49",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf},
}
56
@article{UEK:2168327061,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "79-95",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099},
}
57
@article{UEK:2168322615,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 1",
pages = "21-33",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/1-02},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf},
}
58
@misc{UEK:2168336327,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "88-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
59
@article{UEK:2168328199,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 77, 7 (823)",
pages = "203-207",
year = "2017",
url = {},
}
60
@inbook{UEK:2168322957,
author = "Agnieszka Thier",
title = "The Significance of Water Management within Social and Economic Development",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "345-352",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/012.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
61
@article{UEK:2168321741,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "491",
pages = "192-201",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.491.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication},
}
62
@inbook{UEK:2168323157,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014",
booktitle = "Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy",
pages = "299-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151594/gorka_ekonomiczne_i_ekologiczne_aspekty_2017.pdf},
isbn = "978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7",
}
63
@article{UEK:2168321897,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "175-186",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-16},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf},
}
64
@article{UEK:2168323353,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Źródło",
number = "1(54)",
pages = "35-37",
year = "2017",
url = {https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf},
}
65
@article{UEK:2168321899,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "129-140",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-12},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf},
}
66
@inbook{UEK:2168323005,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania",
pages = "15-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP",
year = "2017",
}
67
@article{UEK:2168322981,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "5-17",
year = "2016",
}
68
@inbook{UEK:2168322979,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny",
pages = "131-139",
adress = "Brzesko",
publisher = "Brzeskie Towarzystwo Gryf",
year = "2016",
isbn = "978-83-940390-1-1",
}
69
@article{UEK:2168321539,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii",
journal = "Aura",
number = "7-8",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
70
@article{UEK:2168321545,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "929-938",
year = "2016",
}
71
@article{UEK:2168319459,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Program edukacyjny Z nami bezpiecznie i ekologicznie",
journal = "Aura",
number = "4",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
72
@article{UEK:2168315167,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 1",
pages = "31-47",
year = "2016",
}
73
@article{UEK:2168321547,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "46, t. 1.",
pages = "183-194",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-14},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf},
}
74
@article{UEK:2168308761,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "238-253",
year = "2016",
}
75
@article{UEK:2168308765,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (58)",
pages = "88-99",
year = "2016",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/25/25},
}
76
@article{UEK:2168321537,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
77
@article{UEK:2168312535,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "65-72",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf},
}
78
@article{UEK:2168321543,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej",
journal = "Gospodarka w Praktyce i Teorii",
number = "3(44)",
pages = "111-121",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.08},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf},
}
79
@article{UEK:2168312495,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "13-24",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf},
}
80
@article{UEK:2168311905,
author = "Agnieszka Thier and Łukasz Popławski",
title = "Problems of Water Management in Agriculture in the World",
journal = "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture",
number = "vol. 16 (31), no. 4",
pages = "293-300",
year = "2016",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf},
}
81
@article{UEK:2168312931,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "46, t. 2",
pages = "219-230",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-19},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf},
}
82
@article{UEK:2168321549,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Śląski Przegląd Statystyczny",
number = "14 (20)",
pages = "111-129",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/sps.2016.14.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341},
}
83
@article{UEK:2168312367,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "44, t. 3",
pages = "111-126",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-10},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf},
}
84
@article{UEK:2168323351,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola programu Inwestycje Polskie w zarządzaniu gospodarką narodową",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "49-62",
year = "2016",
}
85
@book{UEK:2168322595,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1506-5618",
}
86
@article{UEK:2168312497,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "25-37",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf},
}
87
@inbook{UEK:2168308779,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru",
booktitle = "Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko",
pages = "51-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18665-4",
}
88
@article{UEK:2168321541,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "195-201",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf},
}
89
@inbook{UEK:2168308759,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World",
booktitle = "State, Society and Business - Development of Contemporary Management",
pages = "69-76",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/008.pdf},
isbn = "978-83-937642-7-3",
}
90
@article{UEK:2168321551,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych",
journal = "Aura",
number = "1",
pages = "4-8",
year = "2015",
}
91
@article{UEK:2168321555,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "10-24",
year = "2015",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17},
}
92
@article{UEK:2168303491,
author = "Agnieszka Thier and Kazimierz Górka",
title = "Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "40, t. 2",
pages = "273-287",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-22},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf},
issn = "1640-6818",
}
93
@article{UEK:2168300915,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski",
number = "z. 21 (23)",
pages = "22-31",
year = "2015",
url = {http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html},
}
94
@inbook{UEK:2168322999,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7",
pages = "129-142",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0",
}
95
@unpublished{UEK:2168308745,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003194},
}
96
@article{UEK:2168321553,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Korupcja w gospodarce wodnej",
journal = "Aura",
number = "3",
pages = "8-11",
year = "2015",
}
97
@inbook{UEK:2168285253,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources",
pages = "157-165",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0",
}
98
@article{UEK:2168321557,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi",
journal = "Aura",
number = "12",
pages = "4-7",
year = "2014",
}
99
@inbook{UEK:2168285233,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "89-106",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization},
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
100
@inbook{UEK:2168290051,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
pages = "147-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
101
@book{UEK:2168289961,
title = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
102
@inbook{UEK:2168340967,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
103
@inbook{UEK:2168322989,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej",
booktitle = "Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane",
pages = "119-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-104-2",
}
104
@inbook{UEK:2168323589,
author = "Wojciech Chrobak and Agnieszka Thier",
title = "Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce",
booktitle = "Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia",
pages = "295-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-346-1",
}
105
@inbook{UEK:2168323001,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2",
pages = "541-556",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2008",
isbn = "978-83-89696-20-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID