Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries
Źródło:
Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020, s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64979-37-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349680
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21394-7
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168350400
monografia
3

Autor:
Tytuł:
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy
Źródło:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 203-226. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349726
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Etyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment
Źródło:
Aura. - nr 12 (2020) , s. 3-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168352154
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Teoria a praktyka
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168352192
varia
6

Autor:
Kazimierz Górka , Agnieszka Thier , Marcin Łuszczyk
Tytuł:
Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century
Źródło:
The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020, s. 60-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350774
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Źródło:
Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala - Warszawa: CeDeWu, 2020, s. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-310-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344002
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce = The Directions for Development of Family Businesses in the Contemporary Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1 (5) (2020) , s. 27-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352152
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 103)
ISBN:
978-83-64971-78-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343776
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344530
varia
11

Tytuł:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Źródło:
Technologia Wody. - z. 4(66) (2019) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168347100
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw
Źródło:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335201
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21260-5
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168347008
monografia
14

Autor:
Agnieszka Thier , Marcin Łuszczyk
Tytuł:
Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy
Źródło:
The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019, s. 87-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350758
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019) , s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168340345
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 50-62. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327975
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327061
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries
Źródło:
Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN:
978-83-64979-27-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328373
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy
Źródło:
Aura. - nr 8 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327519
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018) , s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333753
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327919
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką
Źródło:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 368-380 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324035
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska
Źródło:
Aura. - nr 6 (2018) , s. 10-11 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326201
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2018) , s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327711
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union
Źródło:
Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk - Opole: Politechnika Opolska, 2018, s. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie - Politechnika Opolska ; z. 498)
ISBN:
978-83-66033-28-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335195
rozdział w monografii
26

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 37-49. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327973
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
357 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168331353
monografia
28

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 57-68. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328049
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Źródło:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red./eds. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64959-04-2
Nr:
2168328193
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources
Źródło:
Aura. - nr 5 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325793
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland
Źródło:
Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018) , s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328201
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
The Significance of Water Management within Social and Economic Development
Źródło:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 345-352. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322957
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336327
varia
34

Tytuł:
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017) , s. 192-201. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321741
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland
Źródło:
Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017) , s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328199
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Źródło:
Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017, s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323005
rozdział w książce
37

Tytuł:
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321897
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014
Źródło:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 299-317 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323157
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki
Źródło:
Źródło : wody i napoje butelkowane. - nr 1(54) (2017) , s. 35-37 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168323353
artykuł nierecenzowany
40

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017) , s. 21-33. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322615
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 129-140. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321899
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Źródło:
Aura. - nr 7-8 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321539
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective
Źródło:
Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016) , s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321543
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation
Źródło:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308779
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Problems of Water Management in Agriculture in the World
Źródło:
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016) , s. 293-300. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311905
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System
Źródło:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168315167
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312495
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308761
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 88-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308765
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 46, t. 2 (2016) , s. 219-230. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312931
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny / [red. Jan Stefan Gawlik ; współpr. Anna Skoczek i Mieczysław Mietła] - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016, s. 131-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940390-1-1
Nr:
2168322979
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World
Źródło:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321549
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie"
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016) , s. 27-29 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319459
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland
Źródło:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168322981
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy
Źródło:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323351
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016) , s. 111-126. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312367
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321545
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321537
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312497
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Tytuł:
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312535
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321541
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016) , s. 183-194. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321547
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
257, [2] s.: il.; 23 cm
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 36)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
Nr:
2168322595
monografia
64

Tytuł:
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World
Źródło:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 69-76. - Summ.
ISBN:
978-83-937642-7-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168308759
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015) , s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321553
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Źródło:
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015) , s. 22-31. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168300915
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-333
Nr:
2168308745
doktorat
68

Tytuł:
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015) , s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321551
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015) , s. 10-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321555
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 40, t. 2 (2015) , s. 273-287. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303491
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia
Źródło:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168322999
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012
Źródło:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285253
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries
Źródło:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168285233
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014) , s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321557
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security
Źródło:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Nr:
2168340967
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013
Opis fizyczny:
157, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Uwagi:
Streszcz. ang. przy niektórych pracach, Bibliogr. przy niektórych pracach
Nr:
2168289961
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
77

Tytuł:
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
Źródło:
Ekonomika gospodarki wodnej / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 147-157
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Tryb dostępu:
Nr:
2168290051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej
Źródło:
Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 119-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-104-2
Nr:
2168322989
rozdział w monografii
79

Konferencja:
XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja, Poznań - Gniezno, Polska, od 2008-06-15 do 2008-06-15
Tytuł:
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law
Źródło:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 541-556 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89696-20-7
Nr:
2168323001
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Autor:
Wojciech Chrobak , Agnieszka Thier
Tytuł:
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce
Źródło:
Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 295-305 - Bibliogr.
Seria:
("Przedsiębiorczość")
ISBN:
978-83-7378-346-1
Nr:
2168323589
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz. - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020. - S. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-37-8. - Pełny tekst: https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf
2
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Bibliogr.
3
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy / Agnieszka THIER, Irvin Tyli, Katarzyna ŻMIJA // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 203-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
4
Etyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIEREtyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIEREtyka w ochronie środowiska naturalnego = Ethics in the Protection of the Natural Environment / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // AuraAuraAura. - nr 12 (2020), s. 3-5nr 12 (2020), s. 3-5nr 12 (2020), s. 3-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-36680137-36680137-3668
5
Teoria a praktyka / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Agnieszka THIERTeoria a praktyka / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Agnieszka THIER // Kurier UEKKurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 30nr 4 (86) (2020), s. 30. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima_druk_small/30. - ISSN 1689-77571689-7757
6
Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER, Marcin Łuszczyk // W: The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2020. - S. 60-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6
7
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. - Warszawa: CeDeWu, 2020. - S. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-310-8
8
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce = The Directions for Development of Family Businesses in the Contemporary Economy / Agnieszka THIER // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1 (5) (2020), s. 27-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf. - ISSN 2544-6916
9
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 103). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-78-5
10
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii" / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
11
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // Technologia Wody. - z. 4(66) (2019), s. 4-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909. - ISSN 2080-1467
12
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski. - Warszawa: CeDeWu, 2019. - S. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-226-2
13
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21260-5
14
Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy / Agnieszka THIER, Marcin Łuszczyk // W: The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility / eds. Piotr BUŁA, Bogdan Nogalski. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019. - S. 87-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3
15
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management / Marcin SURÓWKA, Agnieszka THIER, Irvin TyliZastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management / Marcin SURÓWKA, Agnieszka THIER, Irvin TyliZastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management / Marcin SURÓWKA, Agnieszka THIER, Irvin Tyli // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. ManagementZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. ManagementZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019), s. 145-154nr 34 (2019), s. 145-154nr 34 (2019), s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf. - ISSN 2083-15602083-15602083-1560
16
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIEROcena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIEROcena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 50-62nr 518 (2018), s. 50-62nr 518 (2018), s. 50-62. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf. - ISSN 1899-31921899-31921899-3192
17
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIERZmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 79-95nr 1 (973) (2018), s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099. - ISSN 1898-64471898-6447
18
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak. - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). - S. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-27-9
19
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy / Agnieszka THIER // Aura. - nr 8 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
20
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwójThe Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwójThe Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój // Barometr RegionalnyBarometr RegionalnyBarometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018), s. 7-14t. 16, nr 4 (2018), s. 7-14t. 16, nr 4 (2018), s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf. - ISSN 1644-93981644-93981644-9398
21
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization / Agnieszka THIER // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
22
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa: Difin, 2018. - S. 368-380. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
23
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska / Kazimierz Górka, Agnieszka THIERZałamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // AuraAura. - nr 6 (2018), s. 10-11nr 6 (2018), s. 10-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-36680137-3668
24
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERWdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERWdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2018), s. 262-278nr 9 (2018), s. 262-278nr 9 (2018), s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf. - ISSN 1231-78531231-78531231-7853
25
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union / Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk. - Opole: Politechnika Opolska, 2018. - (Studia i Monografie - Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 498). - S. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66033-28-3
26
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERGospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERGospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 37-49nr 518 (2018), s. 37-49nr 518 (2018), s. 37-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf. - ISSN 1899-31921899-31921899-3192
27
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
28
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERStan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERStan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 57-68nr 521 (2018), s. 57-68nr 521 (2018), s. 57-68. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content. - ISSN 1899-31921899-31921899-3192
29
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red./eds. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. - S. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64959-04-2
30
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources / Kazimierz Górka, Agnieszka THIERGospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // AuraAura. - nr 5 (2018), s. 3-6nr 5 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-36680137-3668
31
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018), s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0017-2448
32
The Significance of Water Management within Social and Economic Development / Agnieszka THIER // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 345-352. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
33
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
34
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka THIERPowiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017), s. 192-201nr 491 (2017), s. 192-201. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication. - ISSN 1899-31921899-3192
35
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017), s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.sigma-not.pl/zeszyt-5203-gospodarka-wodna-2017-7.htmlWstęp: . - ISSN 0017-2448
36
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // W: Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania. - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017. - S. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
37
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy / Kazimierz Górka, Agnieszka THIERKatastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ USStudia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 175-186nr 47, t. 2 (2017), s. 175-186. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf. - ISSN 2450-77332450-7733
38
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014 / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - S. 299-317. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
39
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki / Agnieszka THIER // Źródło : wody i napoje butelkowane. - nr 1(54) (2017), s. 35-37. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf. - ISSN 1640-0917
40
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERTeorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIERTeorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ USStudia i Prace WNEiZ USStudia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017), s. 21-33nr 47, t. 1 (2017), s. 21-33nr 47, t. 1 (2017), s. 21-33. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf. - ISSN 2450-77332450-77332450-7733
41
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development / Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 129-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf. - ISSN 2450-7733
42
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura. - nr 7-8 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
43
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective / Agnieszka Thier // Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016), s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf. - ISSN 1429-3730
44
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
45
Problems of Water Management in Agriculture in the WorldProblems of Water Management in Agriculture in the World // Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World AgricultureScientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016), s. 293-300vol. 16 (31), no. 4 (2016), s. 293-300. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf. - ISSN 2081-69602081-6960
46
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka ThierPrzyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management ProblemsPrzegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016), s. 31-47vol. 1 (2016), s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-63252543-6325
47
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka ThierGospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 13-24nr 453 (2016), s. 13-24. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf. - ISSN 1899-31921899-3192
48
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka ThierPrzemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 238-253nr 7 (2016), s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-78531231-7853
49
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka ThierTendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource EconomistsEkonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016), s. 88-99nr 3 (58) (2016), s. 88-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2058/06_gorka.pdf. - ISSN 0867-88980867-8898
50
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierKwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierKwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu SzczecińskiegoStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu SzczecińskiegoStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 46, t. 2 (2016), s. 219-230nr 46, t. 2 (2016), s. 219-230nr 46, t. 2 (2016), s. 219-230. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf. - ISSN 2450-77332450-77332450-7733
51
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Agnieszka Thier // W: Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny / [red. Jan Stefan Gawlik ; współpr. Anna Skoczek i Mieczysław Mietła]. - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016. - S. 131-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940390-1-1
52
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World / Agnieszka Thier // Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016), s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341. - ISSN 1644-6739
53
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie" / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka ThierProgram edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie" / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human EnvironmentAura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016), s. 27-29nr 4 (2016), s. 27-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-36680137-3668
54
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland / Kazimierz Górka, Agnieszka ThierPrzesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management ProblemsPrzegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 5-17vol. 2 (2016), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-63252543-6325
55
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy / Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
56
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierTendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierTendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu SzczecińskiegoStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu SzczecińskiegoStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016), s. 111-126nr 44, t. 3 (2016), s. 111-126nr 44, t. 3 (2016), s. 111-126. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf. - ISSN 2450-77332450-77332450-7733
57
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises / Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
58
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
59
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierKierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierKierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 25-37nr 453 (2016), s. 25-37nr 453 (2016), s. 25-37. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf. - ISSN 1899-31921899-31921899-3192
60
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierUjemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka ThierUjemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Barometr RegionalnyBarometr RegionalnyBarometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 65-72t. 14, nr 4 (2016), s. 65-72t. 14, nr 4 (2016), s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf. - ISSN 1644-93981644-93981644-9398
61
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland / Agnieszka Thier // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf. - ISSN 1644-9398
62
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World / Agnieszka Thier // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016), s. 183-194. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf. - ISSN 2450-7733
63
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych / Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 257, [2] s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 36)
64
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 69-76. - Summ. - ISBN 978-83-937642-7-3. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf
65
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015), s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
66
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka ThierPrzemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Biuletyn Parków Krajobrazowych WielkopolskiBiuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015), s. 22-31z. 21 (23) (2015), s. 22-31. - Summ. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html. - ISSN 1426-77561426-7756
67
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie / Agnieszka Thier ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2015. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003194
68
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015), s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
69
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management / Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015), s. 10-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/01%20thier.pdf. - ISSN 0867-8898
70
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management / Agnieszka Thier, Kazimierz GÓRKAWdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management / Agnieszka Thier, Kazimierz GÓRKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu SzczecińskiegoStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 856). - nr 40, t. 2 (2015), s. 273-287nr 40, t. 2 (2015), s. 273-287. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf. - ISSN 2080-48812080-4881
71
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia / Agnieszka THIER // W: Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA. - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015. - S. 129-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
72
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
73
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization
74
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014), s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
75
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security / Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
76
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - 157, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy niektórych pracach. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34)
77
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 147-157
78
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej / Agnieszka Thier // W: Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - S. 119-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-104-2
79
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law / Agnieszka Thier // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008. - S. 541-556. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89696-20-7
80
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce / Wojciech Chrobak, Agnieszka Thier // W: Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - ("Przedsiębiorczość" / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). - S. 295-305. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-346-1
1
Thier A., (2020), Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T. (red.), Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 9-26.
2
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2020), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst makroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 165 s.
3
Thier A., Tyli I., Żmija K., (2020), Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 203-226.
4
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Etyka w ochronie środowiska naturalnego, "Aura", nr 12, s. 3-5.
5
Gródek-Szostak Z., Thier A., (2020), Teoria a praktyka, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 30; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima_druk_small/30
6
Górka K., Thier A., Łuszczyk M., (2020), Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century. [W:] Buła P., Nogalski B. (red.), The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 60-71.
7
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. [W:] Czyżewska M., Pach J., Sala K. (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 403-416.
8
Thier A., (2020), Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1 (5), s. 27-47; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf
9
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu. [W:] Mazur-Wierzbicka E., Janczewska D. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 275-287.
10
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii", "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
11
Thier A., (2019), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego, "Technologia Wody", z. 4(66), s. 4-12; https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909
12
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2019), Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 221-236.
13
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2019), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 156 s.
14
Thier A., Łuszczyk M., (2019), Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy. [W:] Buła P., Nogalski B. (red.), The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 87-105.
15
Surówka M., Thier A., Tyli I., (2019), Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 34, s. 145-154; http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf
16
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 50-62; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf
17
Małecki P., Thier A., (2018), Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 79-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099
18
Thier A., (2018), Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T., Woźniak Ł. (red.), Współczesne problemy retencji wód, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 23-41.
19
Thier A., (2018), Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego, "Aura", nr 8, s. 3-6.
20
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development, "Barometr Regionalny", t. 16, nr 4, s. 7-14; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf
21
Thier A., (2018), Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-255.
22
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 368-380.
23
Górka K., Thier A., (2018), Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska, "Aura", nr 6, s. 10-11.
24
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 262-278; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf
25
Łuszczyk M., Thier A., (2018), Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Kalczyńska M., Rajchel A., Łuszczyk M. (red.), Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa (Studia i Monografie - Politechnika Opolska; z. 498), Opole : Politechnika Opolska, s. 157-169.
26
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 37-49; http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf
27
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
28
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 57-68; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content
29
Thier A., (2018), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego. [W:] Dymaczewski re., Jeż-Walkowiak J., Nowak M., Urbaniak A. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 115-130.
30
Górka K., Thier A., (2018), Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych, "Aura", nr 5, s. 3-6.
31
Thier A., (2018), Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 78, nr 6 (834), s. 167-170.
32
Thier A., (2017), The Significance of Water Management within Social and Economic Development. [W:] Teczke J., Buła P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 345-352.
33
Małecki P., Thier A., (2017), Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 88-89.
34
Górka K., Thier A., (2017), Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, s. 192-201; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication
35
Thier A., (2017), Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 77, nr 7 (823), s. 203-207.
36
Górka K., Thier A., (2017), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania, Warszawa : Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, s. 15-23.
37
Górka K., Thier A., (2017), Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 175-186; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf
38
Górka K., Thier A., (2017), Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014. [W:] Bugdol M., Jedynak P. (red.), Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 299-317.
39
Thier A., (2017), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Źródło : wody i napoje butelkowane", nr 1(54), s. 35-37; https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf
40
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2017), Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 1, s. 21-33; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf
41
Thier A., (2017), Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 129-140; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf
42
Thier A., (2016), Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii, "Aura", nr 7-8, s. 3-5.
43
Thier A., (2016), Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 3(44), s. 111-121; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf
44
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 51-65.
45
Thier A., Popławski Ł., (2016), Problems of Water Management in Agriculture in the World, "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture", vol. 16 (31), no. 4, s. 293-300; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf
46
Górka K., Thier A., (2016), Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 1, s. 31-47.
47
Górka K., Thier A., (2016), Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 13-24; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf
48
Górka K., Thier A., (2016), Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 238-253.
49
Górka K., Thier A., (2016), Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (58), s. 88-99; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2058/06_gorka.pdf
50
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 46, t. 2, s. 219-230; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf
51
Thier A., (2016), Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Gawlik , Skoczek , Mietła M. (red.), Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny, Brzesko : Brzeskie Towarzystwo "Gryf", s. 131-139.
52
Thier A., (2016), Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 14 (20), s. 111-129; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341
53
Górka K., Thier A., (2016), Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie", "Aura", nr 4, s. 27-29.
54
Górka K., Thier A., (2016), Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 5-17.
55
Thier A., (2016), Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 49-62.
56
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 44, t. 3, s. 111-126; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf
57
Thier A., (2016), Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 929-938.
58
Thier A., (2016), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Aura", nr 6, s. 3-5.
59
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 25-37; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf
60
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 65-72; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf
61
Thier A., (2016), Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 195-201; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf
62
Thier A., (2016), Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 46, t. 1., s. 183-194; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf
63
Thier A., (2016), Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 36), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 257, [2] s.
64
Górka K., Thier A., (2016), Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World. [W:] Teczke J. (red.), State, Society and Business - Development of Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 69-76.
65
Thier A., (2015), Korupcja w gospodarce wodnej, "Aura", nr 3, s. 8-11.
66
Górka K., Thier A., (2015), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski", z. 21 (23), s. 22-31; http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html
67
Thier A., (2015), Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie, Prom. Górka K., Kraków : , 263 k.
68
Thier A., (2015), Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych, "Aura", nr 1, s. 4-8.
69
Thier A., (2015), Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 10-24; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/01%20thier.pdf
70
Thier A., Górka K., (2015), Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 40, t. 2, s. 273-287; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf
71
Thier A., (2015), Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia. [W:] Teczke J., Djakeli K., Buła P. (red.), Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 129-142.
72
Górka K., Thier A., (2014), Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012. [W:] Zorina Ş., Łyszczarz H., Machaczka K. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 157-165.
73
Górka K., Thier A., (2014), Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 89-106.
74
Thier A., (2014), Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi, "Aura", nr 12, s. 4-7.
75
Thier A., (2013), Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa. [W:] Górka K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 129-146.
76
Górka K., Thier A. (red.), (2013), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 157, [2] s.
77
Górka K., Thier A., (2013), Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. [W:] Górka K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 147-157.
78
Thier A., (2010), Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej. [W:] Kwieciński M. (red.), Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 119-136.
79
Thier A., (2008), Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne. [W:] Sozański , Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 2, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 541-556.
80
Chrobak W., Thier A., (2008), Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce. [W:] Ostaszewski J. (red.), Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 295-305.
1
@inbook{fmUEK:2168349680,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego",
pages = "9-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2020",
url = {https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf},
isbn = "978-83-64979-37-8",
}
2
@book{monUEK:2168350400,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst makroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21394-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2168349726,
author = "Agnieszka Thier and Irvin Tyli and Katarzyna Żmija",
title = "Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "203-226",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
4
@article{artUEK:2168352154,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Etyka w ochronie środowiska naturalnego",
journal = "Aura",
number = "12",
pages = "3-5",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2020.12.1},
url = {},
}
5
@misc{varUEK:2168352192,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Agnieszka Thier",
title = "Teoria a praktyka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "30",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima_druk_small/30},
}
6
@inbook{fmUEK:2168350774,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier and Marcin Łuszczyk",
title = "Consequences of the Fourth Industrial Revolution in Social and Economic Development in the 21st Century",
booktitle = "The Future of Management : Industry 4.0 and Digitalization",
pages = "60-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-233-4859-7 ; 978-83-233-7123-6",
}
7
@inbook{fmUEK:2168344002,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji",
booktitle = "Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko",
pages = "403-416",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2020",
isbn = "978-83-8102-310-8",
}
8
@article{artUEK:2168352152,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1 (5)",
pages = "27-47",
year = "2020",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/thier.pdf},
}
9
@inbook{fmUEK:2168343776,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii",
pages = "275-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-64971-78-5",
}
10
@misc{varUEK:2168344530,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "38-39",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
11
@article{artUEK:2168347100,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Technologia Wody",
number = "z. 4(66)",
pages = "4-12",
year = "2019",
url = {https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909},
}
12
@inbook{fmUEK:2168335201,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko",
pages = "221-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-226-2",
}
13
@book{monUEK:2168347008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-21260-5",
}
14
@inbook{fmUEK:2168350758,
author = "Agnieszka Thier and Marcin Łuszczyk",
title = "Management of Family Businesses in View of the Challenges of Modern Economy",
booktitle = "The Future of Management : Entrepreneurship, Change and Flexibility",
pages = "87-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-233-4845-0 ; 978-83-233-7124-3",
}
15
@article{artUEK:2168340345,
author = "Marcin Surówka and Agnieszka Thier and Irvin Tyli",
title = "Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie",
number = "34",
pages = "145-154",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17512/znpcz.2019.2.13},
url = {http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168327975,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "50-62",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf},
}
17
@article{artUEK:2168327061,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "79-95",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099},
}
18
@inbook{fmUEK:2168328373,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy retencji wód",
pages = "23-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-64979-27-9",
}
19
@article{artUEK:2168327519,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Aura",
number = "8",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.8.1},
url = {},
}
20
@article{artUEK:2168333753,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 16, 4",
pages = "7-14",
year = "2018",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf},
}
21
@inbook{fmUEK:2168327919,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "239-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
22
@inbook{fmUEK:2168324035,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką",
booktitle = "Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem",
pages = "368-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-502-1",
}
23
@article{artUEK:2168326201,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "10-11",
year = "2018",
}
24
@article{artUEK:2168327711,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "262-278",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf},
}
25
@inbook{fmUEK:2168335195,
author = "Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa",
pages = "157-169",
adress = "Opole",
publisher = "Politechnika Opolska",
year = "2018",
issn = "1429-6063",
isbn = "978-83-66033-28-3",
}
26
@article{artUEK:2168327973,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "37-49",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf},
}
27
@book{monUEK:2168331353,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
28
@article{artUEK:2168328049,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "57-68",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.521.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72002/edition/46476/content},
}
29
@inbook{fmUEK:2168328193,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód",
pages = "115-130",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2018",
isbn = "978-83-64959-04-2",
}
30
@article{artUEK:2168325793,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych",
journal = "Aura",
number = "5",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.5.1},
url = {},
}
31
@article{artUEK:2168328201,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 78, 6 (834)",
pages = "167-170",
year = "2018",
}
32
@inbook{fmUEK:2168322957,
author = "Agnieszka Thier",
title = "The Significance of Water Management within Social and Economic Development",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "345-352",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
33
@misc{varUEK:2168336327,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "88-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
34
@article{artUEK:2168321741,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "491",
pages = "192-201",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.491.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication},
}
35
@article{artUEK:2168328199,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 77, 7 (823)",
pages = "203-207",
year = "2017",
url = {},
}
36
@inbook{fksUEK:2168323005,
author = "Kazimierz Stanisław Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania",
pages = "15-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP",
year = "2017",
}
37
@article{artUEK:2168321897,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "175-186",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-16},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf},
}
38
@inbook{fmUEK:2168323157,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014",
booktitle = "Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy",
pages = "299-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7",
}
39
@article{artnUEK:2168323353,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Źródło : wody i napoje butelkowane",
number = "1(54)",
pages = "35-37",
year = "2017",
url = {https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf},
}
40
@article{artUEK:2168322615,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 1",
pages = "21-33",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/1-02},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf},
}
41
@article{artUEK:2168321899,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "129-140",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-12},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf},
}
42
@article{artUEK:2168321539,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii",
journal = "Aura",
number = "7-8",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
43
@article{artUEK:2168321543,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej",
journal = "Gospodarka w Praktyce i Teorii",
number = "3(44)",
pages = "111-121",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.08},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf},
}
44
@inbook{fmUEK:2168308779,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru",
booktitle = "Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko",
pages = "51-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18665-4",
}
45
@article{artUEK:2168311905,
author = "Agnieszka Thier and Łukasz Popławski",
title = "Problems of Water Management in Agriculture in the World",
journal = "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture",
number = "vol. 16 (31), no. 4",
pages = "293-300",
year = "2016",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf},
}
46
@article{artUEK:2168315167,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 1",
pages = "31-47",
year = "2016",
}
47
@article{artUEK:2168312495,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "13-24",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf},
}
48
@article{artUEK:2168308761,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "238-253",
year = "2016",
}
49
@article{artUEK:2168308765,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (58)",
pages = "88-99",
year = "2016",
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2058/06_gorka.pdf},
}
50
@article{artUEK:2168312931,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "46, t. 2",
pages = "219-230",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-19},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf},
}
51
@inbook{fmUEK:2168322979,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny",
pages = "131-139",
adress = "Brzesko",
publisher = "Brzeskie Towarzystwo Gryf",
year = "2016",
isbn = "978-83-940390-1-1",
}
52
@article{artUEK:2168321549,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Śląski Przegląd Statystyczny",
number = "14 (20)",
pages = "111-129",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/sps.2016.14.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341},
}
53
@article{artUEK:2168319459,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Program edukacyjny Z nami bezpiecznie i ekologicznie",
journal = "Aura",
number = "4",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
54
@article{artUEK:2168322981,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "5-17",
year = "2016",
}
55
@article{artUEK:2168323351,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola programu Inwestycje Polskie w zarządzaniu gospodarką narodową",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "49-62",
year = "2016",
}
56
@article{artUEK:2168312367,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "44, t. 3",
pages = "111-126",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-10},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf},
}
57
@article{artUEK:2168321545,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "929-938",
year = "2016",
}
58
@article{artUEK:2168321537,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
59
@article{artUEK:2168312497,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "25-37",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf},
}
60
@article{artUEK:2168312535,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "65-72",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf},
}
61
@article{artUEK:2168321541,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "195-201",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf},
}
62
@article{artUEK:2168321547,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "46, t. 1.",
pages = "183-194",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-14},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf},
}
63
@book{monUEK:2168322595,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1506-5618",
}
64
@inbook{fmUEK:2168308759,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World",
booktitle = "State, Society and Business - Development of Contemporary Management",
pages = "69-76",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf},
isbn = "978-83-937642-7-3",
}
65
@article{artUEK:2168321553,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Korupcja w gospodarce wodnej",
journal = "Aura",
number = "3",
pages = "8-11",
year = "2015",
}
66
@article{artUEK:2168300915,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski",
number = "z. 21 (23)",
pages = "22-31",
year = "2015",
url = {http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html},
}
67
@unpublished{drUEK:2168308745,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003194},
}
68
@article{artUEK:2168321551,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych",
journal = "Aura",
number = "1",
pages = "4-8",
year = "2015",
}
69
@article{artUEK:2168321555,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "10-24",
year = "2015",
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/01%20thier.pdf},
}
70
@article{artUEK:2168303491,
author = "Agnieszka Thier and Kazimierz Górka",
title = "Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "40, t. 2",
pages = "273-287",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-22},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf},
issn = "1640-6818",
}
71
@inbook{fmUEK:2168322999,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7",
pages = "129-142",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0",
}
72
@inbook{fmUEK:2168285253,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources",
pages = "157-165",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0",
}
73
@inbook{fmUEK:2168285233,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "89-106",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization},
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
74
@article{artUEK:2168321557,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi",
journal = "Aura",
number = "12",
pages = "4-7",
year = "2014",
}
75
@inbook{fmUEK:2168340967,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
76
@book{monUEK:2168289961,
title = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
editor = Górka Kazimierz,
editor = Thier Agnieszka,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
77
@inbook{fmUEK:2168290051,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej",
pages = "147-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
78
@inbook{fmUEK:2168322989,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej",
booktitle = "Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane",
pages = "119-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-104-2",
}
79
@inbook{mkaUEK:2168323001,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2",
pages = "541-556",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2008",
isbn = "978-83-89696-20-7",
}
80
@inbook{mkaUEK:2168323589,
author = "Wojciech Chrobak and Agnieszka Thier",
title = "Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce",
booktitle = "Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia",
pages = "295-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-346-1",
}