Publikacje wybranego autora

Szydełko Alfred ORCID

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej,

1

Tytuł:
Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach = Casual Analysis of Cost Deviations in Micro Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 506 (2018) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324687
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rachunek kosztów w polityce rachunkowości grupy kapitałowej = Cost Accounting in Accounting Policy of the Capital Group
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017) , s. 236-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323087
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ grup kapitałowych na procesy integracyjne w rachunku kosztów = Impact of Capital Groups on Integration Processes in Cost Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017) , s. 419-427. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321469
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ustalanie kapitału wspólników przy zmianie formy ewidencji w spółce cywilnej = Estimation of the Shareholder Capital on Amending the Form of Evidence in Civil Partnership
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017) , s. 207-215. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321473
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Risk Associated with Research and Development Projects and Its Consequences for the Financial Accounting System = Ryzyko w projektach badawczo-rozwojowych i jego konsekwencje dla rachunkowości finansowej
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 434 (2016) , s. 181-189. - Tytuł numeru: Quantitative Methods in Accounting and Finance - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321505
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Renata Biadacz , Alfred Szydełko
Tytuł:
Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego = Activities in the Field of Corporate Social Responsibility in Meat Processing Enterprises
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016) , s. 7-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321495
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65551-29-0
Nr:
2168324941
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65551-30-6
Nr:
2168324917
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
Alfred Szydełko , Renata Biadacz
Tytuł:
The Role of Financial Statement in Performance Management = Rola sprawozdania finansowego w zarządzaniu dokonaniami
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (4) (2016) , s. 205-214. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321501
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań = The Role of Financial Accounting in Performance Measurement
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016) , s. 459-467. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321507
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Możliwości wykorzystania odchyleń w analizie przyczynowej kosztu wytworzenia produktów
Źródło:
Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. Alfred Szydełko - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016, s. 9-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65551-29-0
Nr:
2168324949
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zasady budowy sprawozdawczego rachunku kosztów
Źródło:
Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia / red. Alfred Szydełko - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016, s. 9-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65551-30-6
Nr:
2168324927
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9 = Management Accounting as A Source Of Information to Report on the Activities in the Context of the Polish Accounting Standard of No. 9
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 284 (2016) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321511
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu = The Determinants of Accounting Records Organization for the Purpose of Estimating Manufacturing Cost
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (80), cz. 2 (2016) , s. 303-311. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321491
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza = Fixed Costs of Unused Normal Capacity Production as a Category of Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 343 (2014) , s. 529-537. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325609
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa = The Role of an Accountant in Company Controlling
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 291 (2013) , s. 512-521. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325297
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu
Źródło:
Controlling dla menedżerów / red. Edward Nowak - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 111-137 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-540-9
Nr:
2168325235
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Application of the Actuarial Method in Measuring Provisions for Future Employee Benefits = Zastosowanie metody aktuarialnej do pomiaru rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 263 (2012) , s. 173-181. - Tytuł numeru: Quantitative Methods in Accounting and Finance - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325597
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Wpływ procesów integracyjnych rachunku kosztów zmiennych na jakość informacji kosztowych = The Effect of Direct Costing Integration Processes for the Quality of Cost Information
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 252 (2012) , s. 467-477. - Tytuł numeru: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325593
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Wpływ wybranych form nauczania rachunkowości na edukację księgowych w Polsce = The Influence of Chosen Forms of Accounting Education on Training Accountants in Poland
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 1/2 (2011) , s. 417-424. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325587
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Rachunek kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie = Tax Cost Accounting in a Company
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 414-422. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325555
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów
Źródło:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 8 (2000) , s. 30-34
Nr:
2168325247
artykuł w czasopiśmie
1
Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach = Casual Analysis of Cost Deviations in Micro Enterprises / Alfred SZYDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 506 (2018), s. 134-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/50205?tab=1. - ISSN 1899-3192
2
Rachunek kosztów w polityce rachunkowości grupy kapitałowej = Cost Accounting in Accounting Policy of the Capital Group / Alfred Szydełko // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017), s. 236-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318830/edition/301300/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
3
Wpływ grup kapitałowych na procesy integracyjne w rachunku kosztów = Impact of Capital Groups on Integration Processes in Cost Accounting / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017), s. 419-427. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42291. - ISSN 1899-3192
4
Ustalanie kapitału wspólników przy zmianie formy ewidencji w spółce cywilnej = Estimation of the Shareholder Capital on Amending the Form of Evidence in Civil Partnership / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017), s. 207-215. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42706. - ISSN 1899-3192
5
Risk Associated with Research and Development Projects and Its Consequences for the Financial Accounting System = Ryzyko w projektach badawczo-rozwojowych i jego konsekwencje dla rachunkowości finansowej / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 434 (2016), s. 181-189. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Quantitative Methods in Accounting and Finance. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38341. - ISSN 1899-3192
6
Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego = Activities in the Field of Corporate Social Responsibility in Meat Processing Enterprises / Renata Biadacz, Alfred Szydełko // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016), s. 7-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mmr.prz.edu.pl/gfx/mmr/files/mmr_2_2016/biadacz_r._szydelko_a..pdf
7
Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65551-29-0
8
Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65551-30-6
9
The Role of Financial Statement in Performance Management = Rola sprawozdania finansowego w zarządzaniu dokonaniami / Alfred Szydełko, Renata Biadacz // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (4) (2016), s. 205-214. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/268. - ISSN 2300-6366
10
Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań = The Role of Financial Accounting in Performance Measurement / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016), s. 459-467. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38734. - ISSN 1899-3192
11
Możliwości wykorzystania odchyleń w analizie przyczynowej kosztu wytworzenia produktów / Alfred Szydełko // W: Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016. - S. 9-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65551-29-0
12
Zasady budowy sprawozdawczego rachunku kosztów / Alfred Szydełko // W: Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016. - S. 9-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65551-30-6
13
Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9 = Management Accounting as A Source Of Information to Report on the Activities in the Context of the Polish Accounting Standard of No. 9 / Alfred Szydełko // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 284 (2016), s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=258301&from=publication. - ISSN 2083-8611
14
Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu = The Determinants of Accounting Records Organization for the Purpose of Estimating Manufacturing Cost / Alfred Szydełko // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (80), cz. 2 (2016), s. 303-311. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-303.pdf. - ISSN 2450-7741
15
Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza = Fixed Costs of Unused Normal Capacity Production as a Category of Management / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 343 (2014), s. 529-537. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/26482/Szydelko_Koszty_Stale_Niewykorzystanych_Normalnych_Zdolnosci_2014.pdf. - ISSN 1899-3192
16
Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa = The Role of an Accountant in Company Controlling / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 291 (2013), s. 512-521. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu / Alfred Szydełko // W: Controlling dla menedżerów / red. Edward Nowak. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 111-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-540-9
18
Application of the Actuarial Method in Measuring Provisions for Future Employee Benefits = Zastosowanie metody aktuarialnej do pomiaru rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 263 (2012), s. 173-181. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Quantitative Methods in Accounting and Finance. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/24395. - ISSN 1899-3192
19
Wpływ procesów integracyjnych rachunku kosztów zmiennych na jakość informacji kosztowych = The Effect of Direct Costing Integration Processes for the Quality of Cost Information / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 252 (2012), s. 467-477. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/24885. - ISSN 1899-3192
20
Wpływ wybranych form nauczania rachunkowości na edukację księgowych w Polsce = The Influence of Chosen Forms of Accounting Education on Training Accountants in Poland / Alfred Szydełko // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 1/2 (2011), s. 417-424. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
21
Rachunek kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie = Tax Cost Accounting in a Company / Alfred Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009), s. 414-422. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów / Alfred Szydełko // Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 8 (2000), s. 30-34. - ISSN 1644-4841
1
Szydełko A., (2018), Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 506, s. 134-142; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/50205?tab=1
2
Szydełko A., (2017), Rachunek kosztów w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 333, s. 236-247; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318830/edition/301300/content?ref=desc
3
Szydełko A., (2017), Wpływ grup kapitałowych na procesy integracyjne w rachunku kosztów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 472, s. 419-427; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42291
4
Szydełko A., (2017), Ustalanie kapitału wspólników przy zmianie formy ewidencji w spółce cywilnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 484, s. 207-215; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42706
5
Szydełko A., (2016), Risk Associated with Research and Development Projects and Its Consequences for the Financial Accounting System, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 434, s. 181-189; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38341
6
Biadacz R., Szydełko A., (2016), Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (2), s. 7-17; http://mmr.prz.edu.pl/gfx/mmr/files/mmr_2_2016/biadacz_r._szydelko_a..pdf
7
Szydełko A. (red.), (2016), Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 130 s.
8
Szydełko A. (red.), (2016), Rachunek kosztów i controlling: wybrane zagadnienia, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 133 s.
9
Szydełko A., Biadacz R., (2016), The Role of Financial Statement in Performance Management, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (4), s. 205-214; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/268
10
Szydełko A., (2016), Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442, s. 459-467; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38734
11
Szydełko A., (2016), Możliwości wykorzystania odchyleń w analizie przyczynowej kosztu wytworzenia produktów. [W:] Szydełko A. (red.), Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, s. 9-22.
12
Szydełko A., (2016), Zasady budowy sprawozdawczego rachunku kosztów. [W:] Szydełko A. (red.), Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, s. 9-23.
13
Szydełko A., (2016), Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284, s. 11-20; http://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=258301&from=publication
14
Szydełko A., (2016), Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2 (80), cz. 2, s. 303-311; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-303.pdf
15
Szydełko A., (2014), Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343, s. 529-537; http://www.dbc.wroc.pl/Content/26482/Szydelko_Koszty_Stale_Niewykorzystanych_Normalnych_Zdolnosci_2014.pdf
16
Szydełko A., (2013), Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 291, s. 512-521.
17
Szydełko A., (2013), Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu. [W:] Nowak E. (red.), Controlling dla menedżerów, Warszawa : CeDeWu, s. 111-137.
18
Szydełko A., (2012), Application of the Actuarial Method in Measuring Provisions for Future Employee Benefits, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 263, s. 173-181; http://www.dbc.wroc.pl/publication/24395
19
Szydełko A., (2012), Wpływ procesów integracyjnych rachunku kosztów zmiennych na jakość informacji kosztowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 252, s. 467-477; http://www.dbc.wroc.pl/publication/24885
20
Szydełko A., (2011), Wpływ wybranych form nauczania rachunkowości na edukację księgowych w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 1/2, s. 417-424.
21
Szydełko A., (2009), Rachunek kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 56, s. 414-422.
22
Szydełko A., (2000), Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 8, s. 30-34.
1
@article{UEK:2168324687,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "506",
pages = "134-142",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.506.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/50205?tab=1},
}
2
@article{UEK:2168323087,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Rachunek kosztów w polityce rachunkowości grupy kapitałowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "333",
pages = "236-247",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318830/edition/301300/content?ref=desc},
}
3
@article{UEK:2168321469,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Wpływ grup kapitałowych na procesy integracyjne w rachunku kosztów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "472",
pages = "419-427",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.472.38},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42291},
}
4
@article{UEK:2168321473,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Ustalanie kapitału wspólników przy zmianie formy ewidencji w spółce cywilnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "484",
pages = "207-215",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.17},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42706},
}
5
@article{UEK:2168321505,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Risk Associated with Research and Development Projects and Its Consequences for the Financial Accounting System",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "434",
pages = "181-189",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.434.19},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38341},
}
6
@article{UEK:2168321495,
author = "Renata Biadacz and Alfred Szydełko",
title = "Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (2)",
pages = "7-17",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.12},
url = {http://mmr.prz.edu.pl/gfx/mmr/files/mmr_2_2016/biadacz_r._szydelko_a..pdf},
}
7
@book{UEK:2168324941,
title = "Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-29-0",
}
8
@book{UEK:2168324917,
title = "Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-30-6",
}
9
@article{UEK:2168321501,
author = "Alfred Szydełko and Renata Biadacz",
title = "The Role of Financial Statement in Performance Management",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (4)",
pages = "205-214",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.55},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/268},
}
10
@article{UEK:2168321507,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "442",
pages = "459-467",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.442.44},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38734},
}
11
@inbook{UEK:2168324949,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Możliwości wykorzystania odchyleń w analizie przyczynowej kosztu wytworzenia produktów",
booktitle = "Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu",
pages = "9-22",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-29-0",
}
12
@inbook{UEK:2168324927,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Zasady budowy sprawozdawczego rachunku kosztów",
booktitle = "Rachunek kosztów i controlling : wybrane zagadnienia",
pages = "9-23",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-30-6",
}
13
@article{UEK:2168321511,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "284",
pages = "11-20",
year = "2016",
url = {http://sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=258301&from=publication},
}
14
@article{UEK:2168321491,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Uwarunkowania organizacji ksiąg rachunkowych na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktu",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "2 (80), cz. 2",
pages = "303-311",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-32},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-303.pdf},
}
15
@article{UEK:2168325609,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Koszty stałe niewykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych jako kategoria zarządcza",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "343",
pages = "529-537",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.49},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/26482/Szydelko_Koszty_Stale_Niewykorzystanych_Normalnych_Zdolnosci_2014.pdf},
}
16
@article{UEK:2168325297,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "291",
pages = "512-521",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168325235,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu",
booktitle = "Controlling dla menedżerów",
pages = "111-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-540-9",
}
18
@article{UEK:2168325597,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Application of the Actuarial Method in Measuring Provisions for Future Employee Benefits",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "263",
pages = "173-181",
year = "2012",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/24395},
}
19
@article{UEK:2168325593,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Wpływ procesów integracyjnych rachunku kosztów zmiennych na jakość informacji kosztowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "252",
pages = "467-477",
year = "2012",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/24885},
}
20
@article{UEK:2168325587,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Wpływ wybranych form nauczania rachunkowości na edukację księgowych w Polsce",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/2",
pages = "417-424",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168325555,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Rachunek kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "56",
pages = "414-422",
adress = "",
year = "2009",
}
22
@article{UEK:2168325247,
author = "Alfred Szydełko",
title = "Możliwości wkomponowania rachunku kosztów zmiennych w ewidencyjne rozwiązania systematycznego rachunku kosztów",
journal = "Controlling i Rachunkowość Zarządcza",
number = "8",
pages = "30-34",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID