Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Should We Continue EU Cohesion Policy? The Dilemma of Uneven Development of Polish Regions
Źródło:
Social Indicators Research (2023) . - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was carried out under the Ministry of Education and Science grant within the 'Regional Initiative of Excellence' Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168370960
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kapitał ludzki i innowacyjność w układach regionalnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2021
Opis fizyczny:
244 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinasowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-338-8 ; 978-83-8175-340-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168360460
monografia
3

Tytuł:
Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2021
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinasowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-339-5
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168360118
monografia
4

Tytuł:
The State of Human Capital and Innovativeness of Polish Voivodships in 2004-2018
Źródło:
Sustainability. - vol. 13, iss. 22, art. no. 12620 (2021) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Sustainable Regional Economic Development via Entrepreneurship and Innovation Ecosystems - Bibliogr.
Program badawczy:
The APC was funded by the program of the Minister of Education and Science under the name "Regional Excellence Initiative" in the years 2019-2022; project number 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168359638
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2020
Opis fizyczny:
322 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-485
Nr:
2168351950
doktorat
6

Tytuł:
Problemy finansowania działalności innowacyjnej w Polsce = Problems of Financing Innovation Activities in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 11 (2019) , s. 19-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na lata 2019-2022. Numer projektu: 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168343289
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności i konkurencyjności miast w regionie Małopolski
Źródło:
Funkcje średnich ośrodków miejskich jako regionalnych biegunów rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Andrzej Prusek - Kraków: Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, 2017, s. 53-87 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe WSGiZ w Krakowie ; nr 1)
ISBN:
978-83-65113-42-9
Nr:
2168325925
rozdział w monografii
8

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Podatek liniowy - równość czy niesprawiedliwość społeczna = Flat Tax - Equality or Social Injustice
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 419-427. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168325543
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności regionalnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy = Determinants of Regional Competitiveness in the Area of Knowledge Economy
Źródło:
Studia Doktorantów. - nr 12 (2013) , s. 281-291. - Tytuł numeru: Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo - Bibliogr.
Nr:
2168325545
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy jako główny instrument podnoszenia konkurencyjności regionów
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. - 2 (2012) , s. 371-378. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168325547
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wzrostu gospodarczego
Źródło:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 181-192. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168325699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2011-09-15 do 2011-09-15
Tytuł:
Rola organizacji opartych na wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Knowledge - Based Organisations in the Socio-Economic Development
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011, s. 25-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-60-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168325633
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa = Human Capital as a Growth Factor of Enterprise Competitiveness
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2011) , s. 25-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325585
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Konkurencyjność i innowacyjność Małopolski - próba oceny
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 127-141
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168325703
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Szanse rozwoju kapitału ludzkiego w Małopolsce i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionalnej
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 505-519. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2168325695
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2010-09-09 do 2010-09-09
Tytuł:
Wykorzystanie i znaczenie Internetu w promocji regionu = Utilization of the Internet in the Region's Promotion
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010, s. 162-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-50-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168325561
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych = Enterprises' Strategies Against Crisis
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - nr 3 (2009) , s. 47-55. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325551
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych = Corporate Strategies in the Face of Economic Depression
Źródło:
Przegląd Odlewnictwa. - vol. 59, nr 11-12 (2009) , s. 626-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168325567
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw = The Essence, Rules of Functionning and Meaning of Clusters for the Enterprises Development
Źródło:
Przegląd Odlewnictwa. - vol. 59, nr 9-10 (2009) , s. 544-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168325575
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw = Theoretical Aspects of Cluster and His Role in Enterprises' Development
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - nr 2 (2009) , s. 28-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325549
artykuł w czasopiśmie
1
Should We Continue EU Cohesion Policy? The Dilemma of Uneven Development of Polish Regions / Maciej JAGÓDKA, Małgorzata SNARSKA // Social Indicators Research. - (2023) (2023). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-022-03048-8. - ISSN 0303-8300
2
Kapitał ludzki i innowacyjność w układach regionalnych / Maciej JAGÓDKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-338-8 ; 978-83-8175-340-1
3
Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski / Maciej JAGÓDKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-339-5
4
The State of Human Capital and Innovativeness of Polish Voivodships in 2004-2018 / Maciej JAGÓDKA, Małgorzata SNARSKA // Sustainability. - vol. 13, iss. 22 (2021), s. 1-20. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Regional Economic Development via Entrepreneurship and Innovation Ecosystems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12620. - ISSN 2071-1050
5
Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski / Maciej JAGÓDKA ; . - Kraków : , 2020. - 322 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej PRUSEK. - Bibliogr.
6
Problemy finansowania działalności innowacyjnej w Polsce = Problems of Financing Innovation Activities in Poland / Maciej JAGÓDKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 11 (2019), s. 19-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143689/edition/75145/content. - ISSN 1899-3192
7
Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności i konkurencyjności miast w regionie Małopolski / Maciej JAGÓDKA // W: Funkcje średnich ośrodków miejskich jako regionalnych biegunów rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Andrzej Prusek. - Kraków: Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, 2017. - (Zeszyty Naukowe WSGiZ w Krakowie ; nr 1). - S. 53-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65113-42-9
8
Podatek liniowy - równość czy niesprawiedliwość społeczna = Flat Tax - Equality or Social Injustice / Maciej Jagódka // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 419-427. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
9
Determinanty konkurencyjności regionalnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy = Determinants of Regional Competitiveness in the Area of Knowledge Economy / Maciej JAGÓDKA // Studia Doktorantów. - nr 12 (2013), s. 281-291. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo. - Bibliogr. - ISSN 1689-8877
10
Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy jako główny instrument podnoszenia konkurencyjności regionów / Maciej Jagódka // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. - 2 (2012), s. 371-378. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
11
Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wzrostu gospodarczego / Maciej Jagódka // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA . - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 181-192. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
12
Rola organizacji opartych na wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Knowledge - Based Organisations in the Socio-Economic Development / Maciej Jagódka // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - S. 25-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-60-1. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/amp/745736-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych-innowacje-i-implikacje-interdyscyplinarne-redakcja-zbigniew-e-zielinski.html
13
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa = Human Capital as a Growth Factor of Enterprise Competitiveness / Maciej Jagódka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2011), s. 25-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
14
Konkurencyjność i innowacyjność Małopolski - próba oceny / Maciej Jagódka // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 127-141. - ISBN 978-83-934124-0-2
15
Szanse rozwoju kapitału ludzkiego w Małopolsce i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionalnej / Maciej Jagódka // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 505-519. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
16
Wykorzystanie i znaczenie Internetu w promocji regionu = Utilization of the Internet in the Region's Promotion / Maciej Jagódka // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - S. 162-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-50-2. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/570250-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych.html
17
Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych = Enterprises' Strategies Against Crisis / Maciej JAGÓDKA // Nauka i Gospodarka. - nr 3 (2009), s. 47-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
18
Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych = Corporate Strategies in the Face of Economic Depression / Maciej Jagódka // Przegląd Odlewnictwa. - vol. 59, nr 11-12 (2009), s. 626-630. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2275
19
Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw = The Essence, Rules of Functionning and Meaning of Clusters for the Enterprises Development / Maciej Jagódka // Przegląd Odlewnictwa. - vol. 59, nr 9-10 (2009), s. 544-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2275
20
Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw = Theoretical Aspects of Cluster and His Role in Enterprises' Development / Maciej Jagódka // Nauka i Gospodarka. - nr 2 (2009), s. 28-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
1
Jagódka M., Snarska M., (2023), Should We Continue EU Cohesion Policy? The Dilemma of Uneven Development of Polish Regions, "Social Indicators Research"; https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-022-03048-8
2
Jagódka M., (2021), Kapitał ludzki i innowacyjność w układach regionalnych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 244 s.
3
Jagódka M., (2021), Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 130 s.
4
Jagódka M., Snarska M., (2021), The State of Human Capital and Innovativeness of Polish Voivodships in 2004-2018, "Sustainability", vol. 13, iss. 22, s. 1-20; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12620
5
Jagódka M., (2020), Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski, Prom. Prusek A., Kraków : , 322 k.
6
Jagódka M., (2019), Problemy finansowania działalności innowacyjnej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 11, s. 19-39; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143689/edition/75145/content
7
Jagódka M., (2017), Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności i konkurencyjności miast w regionie Małopolski. [W:] Prusek A. (red.), Funkcje średnich ośrodków miejskich jako regionalnych biegunów rozwoju społeczno-gospodarczego, Kraków : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, s. 53-87.
8
Jagódka M., (2013), Podatek liniowy - równość czy niesprawiedliwość społeczna. [W:] Zieliński , GRABIŃSKI T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 419-427.
9
Jagódka M., (2013), Determinanty konkurencyjności regionalnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy, "Studia Doktorantów", nr 12, s. 281-291.
10
Jagódka M., (2012), Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy jako główny instrument podnoszenia konkurencyjności regionów, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, s. 371-378.
11
Jagódka M., (2011), Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wzrostu gospodarczego. [W:] TECZKE J., CZEKAJ J., MIKUŁA B., OCZKOWSKA R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 181-192.
12
Jagódka M., (2011), Rola organizacji opartych na wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym. [W:] Zieliński , GRABIŃSKI T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 25-35.
13
Jagódka M., (2011), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 25-32.
14
Jagódka M., (2011), Konkurencyjność i innowacyjność Małopolski - próba oceny. [W:] PRUSEK A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-141.
15
Jagódka M., (2010), Szanse rozwoju kapitału ludzkiego w Małopolsce i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionalnej. [W:] TECZKE J., CZEKAJ J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 505-519.
16
Jagódka M., (2010), Wykorzystanie i znaczenie Internetu w promocji regionu. [W:] Zieliński , GRABIŃSKI T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 162-170.
17
Jagódka M., (2009), Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych, "Nauka i Gospodarka", nr 3, s. 47-55.
18
Jagódka M., (2009), Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych, "Przegląd Odlewnictwa", vol. 59, nr 11-12, s. 626-630.
19
Jagódka M., (2009), Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw, "Przegląd Odlewnictwa", vol. 59, nr 9-10, s. 544-548.
20
Jagódka M., (2009), Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka", nr 2, s. 28-36.
1
@article{UEK:2168370960,
author = "Maciej Jagódka and Małgorzata Snarska",
title = "Should We Continue EU Cohesion Policy? The Dilemma of Uneven Development of Polish Regions",
journal = "Social Indicators Research",
pages = "",
year = "2023",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11205-022-03048-8},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-022-03048-8},
}
2
@book{UEK:2168360460,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Kapitał ludzki i innowacyjność w układach regionalnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2021",
isbn = "978-83-8175-338-8 ; 978-83-8175-340-1",
}
3
@book{UEK:2168360118,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2021",
isbn = "978-83-8175-339-5",
}
4
@article{UEK:2168359638,
author = "Maciej Jagódka and Małgorzata Snarska",
title = "The State of Human Capital and Innovativeness of Polish Voivodships in 2004-2018",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 22",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132212620},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12620},
}
5
@unpublished{UEK:2168351950,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
6
@article{UEK:2168343289,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Problemy finansowania działalności innowacyjnej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 11",
pages = "19-39",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.11.02},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143689/edition/75145/content},
}
7
@inbook{UEK:2168325925,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności i konkurencyjności miast w regionie Małopolski",
booktitle = "Funkcje średnich ośrodków miejskich jako regionalnych biegunów rozwoju społeczno-gospodarczego",
pages = "53-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-65113-42-9",
}
8
@inbook{UEK:2168325543,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Podatek liniowy - równość czy niesprawiedliwość społeczna",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "419-427",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
9
@article{UEK:2168325545,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Determinanty konkurencyjności regionalnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Studia Doktorantów",
number = "12",
pages = "281-291",
year = "2013",
}
10
@article{UEK:2168325547,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy jako główny instrument podnoszenia konkurencyjności regionów",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2",
pages = "371-378",
year = "2012",
}
11
@inbook{UEK:2168325699,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako czynnik wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "181-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
12
@inbook{UEK:2168325633,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Rola organizacji opartych na wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "25-35",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2011",
url = {http://docplayer.pl/amp/745736-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych-innowacje-i-implikacje-interdyscyplinarne-redakcja-zbigniew-e-zielinski.html},
isbn = "978-83-89274-60-1",
}
13
@article{UEK:2168325585,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "25-32",
year = "2011",
}
14
@inbook{UEK:2168325703,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność Małopolski - próba oceny",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "127-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
15
@inbook{UEK:2168325695,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Szanse rozwoju kapitału ludzkiego w Małopolsce i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionalnej",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "505-519",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
16
@inbook{UEK:2168325561,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Wykorzystanie i znaczenie Internetu w promocji regionu",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "162-170",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2010",
url = {http://docplayer.pl/570250-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych.html},
isbn = "978-83-89274-50-2",
}
17
@article{UEK:2168325551,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "3",
pages = "47-55",
year = "2009",
}
18
@article{UEK:2168325567,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Strategie przedsiębiorstw wobec zjawisk kryzysowych",
journal = "Przegląd Odlewnictwa",
number = "vol. 59, 11-12",
pages = "626-630",
year = "2009",
}
19
@article{UEK:2168325575,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Odlewnictwa",
number = "vol. 59, 9-10",
pages = "544-548",
year = "2009",
}
20
@article{UEK:2168325549,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "2",
pages = "28-36",
adress = "",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID