Publikacje wybranego autora

Szydełko Łukasz ORCID

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej,

1

Tytuł:
Wycena bilansowa obligacji w zamortyzowanym koszcie - wybrane aspekty = Bonds Balance Sheet Valuation in Amortised Cost - Chosen Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 464-472. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324685
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych = Bonds in the Cooperative Banks Policy Accounting
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (80), cz.2 (2017) , s. 177-184. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321493
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Integracja rachunku kosztów działań sterowanego czasem i rachunku odpowiedzialności zorientowanego na procesy - wybrane aspekty = Integration of Time Driven Activity Based Costing and Process Responsibility Accounting - Chosen Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 480 (2017) , s. 128-136. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321471
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Emisja obligacji zamiennych na akcje - wybrane aspekty prawne, finansowe i rachunkowe = The Issue of Convertible Bonds Into Shares - Selected Legal, Financial and Accounting Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321475
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Controlling procesów biznesowych w systemie controllingu przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Process-Oriented Business Controlling in Company Controlling - the Choosen Aspects
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017) , s. 248-260. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323089
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Systematyka controllingu procesów - wybrane aspekty = Systematics of The Controlling Processes - Chosen Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017) , s. 79-389. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321467
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Jolanta Rubik , Łukasz Szydełko
Tytuł:
Raporty CSR a employer branding = CSR Report in Creating Employer Branding
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016) , s. 91-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321497
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zrównoważona karta wyników w bankach spółdzielczych - wybrane aspekty
Źródło:
Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. Alfred Szydełko - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016, s. 122-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65551-29-0
Nr:
2168324961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Łukasz Szydełko , Jolanta Rubik
Tytuł:
Enterprise Environment Analysis - Methods in Use and Development Trends = Analiza otoczenia przedsiębiorstwa - stosowane metody i kierunki rozwoju
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (4) (2016) , s. 215-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321503
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analizy portfelowe w controllingu strategicznym
Źródło:
Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. Alfred Szydełko - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016, s. 74-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65551-29-0
Nr:
2168324953
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych = Economic Value Added in Cooperative Banks
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016) , s. 468-477. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321509
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia = The Accounting Policy in Process-Oriented Company - Chosen Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 344 (2014) , s. 511-519. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325291
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Rachunkowość w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia = Accounting in Process-Oriented Company - Selected Issues
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 291 (2013) , s. 522-530. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325603
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Magdalena Szydełko , Łukasz Szydełko
Tytuł:
Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia = Benchmarking in Process Oriented Approach in the Enterprise - Selected Issues
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 18, nr 20(2) (2013) , s. 103-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168325601
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Controlling zorientowany na procesy
Źródło:
Controlling dla menedżerów / red. Edward Nowak - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 185-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-540-9
Nr:
2168325239
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności za koszty = Using of Information from Target Costing in Cost Responsibility Centers Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 252 (2012) , s. 478-488. - Tytuł numeru: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325595
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Controlling procesów biznesowych - wybrane aspekty = Business Process Controlling - Some Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 181 (2011) , s. 577-585. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168325249
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo = Cost Management in a Process-Oriented Company
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 58 (2009) , s. 453-457. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i wynikami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325557
artykuł w czasopiśmie
1
Wycena bilansowa obligacji w zamortyzowanym koszcie - wybrane aspekty = Bonds Balance Sheet Valuation in Amortised Cost - Chosen Aspects / Łukasz SZYDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 464-472. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41132&from=publication. - ISSN 1899-3192
2
Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych = Bonds in the Cooperative Banks Policy Accounting / Łukasz Szydełko // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 2 (80), cz.2 (2017), s. 177-184. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-177.pdf. - ISSN 2450-7741
3
Integracja rachunku kosztów działań sterowanego czasem i rachunku odpowiedzialności zorientowanego na procesy - wybrane aspekty = Integration of Time Driven Activity Based Costing and Process Responsibility Accounting - Chosen Aspects / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 480 (2017), s. 128-136. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42590. - ISSN 1899-3192
4
Emisja obligacji zamiennych na akcje - wybrane aspekty prawne, finansowe i rachunkowe = The Issue of Convertible Bonds Into Shares - Selected Legal, Financial and Accounting Aspects / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 484 (2017), s. 216-224. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kapitały w jednostkach gospodarczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42707. - ISSN 1899-3192
5
Controlling procesów biznesowych w systemie controllingu przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Process-Oriented Business Controlling in Company Controlling - the Choosen Aspects / Łukasz Szydełko // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017), s. 248-260. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318831/edition/301301/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
6
Systematyka controllingu procesów - wybrane aspekty = Systematics of The Controlling Processes - Chosen Aspects / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 471 (2017), s. 79-389. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/41916. - ISSN 1899-3192
7
Raporty CSR a employer branding = CSR Report in Creating Employer Branding / Jolanta Rubik, Łukasz Szydełko // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016), s. 91-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/232. - ISSN 2300-6366
8
Zrównoważona karta wyników w bankach spółdzielczych - wybrane aspekty / Łukasz Szydełko // W: Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016. - S. 122-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65551-29-0
9
Enterprise Environment Analysis - Methods in Use and Development Trends = Analiza otoczenia przedsiębiorstwa - stosowane metody i kierunki rozwoju / Łukasz Szydełko, Jolanta Rubik // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (4) (2016), s. 215-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/269. - ISSN 2300-6366
10
Analizy portfelowe w controllingu strategicznym / Łukasz Szydełko // W: Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu / red. nauk. Alfred Szydełko. - Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2016. - S. 74-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65551-29-0
11
Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych = Economic Value Added in Cooperative Banks / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016), s. 468-477. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38735. - ISSN 1899-3192
12
Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia = The Accounting Policy in Process-Oriented Company - Chosen Aspects / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 344 (2014), s. 511-519. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26828&from=publication. - ISSN 1899-3192
13
Rachunkowość w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia = Accounting in Process-Oriented Company - Selected Issues / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 291 (2013), s. 522-530. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29026/Szydelko_Rachunkowosc_w_Przedsiebiorstwie_Zorientowanym_Procesowo_Wybrane_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
14
Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia = Benchmarking in Process Oriented Approach in the Enterprise - Selected Issues / Łukasz Szydełko // Modern Management Review. - vol. 18, nr 20(2) (2013), s. 103-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/51. - ISSN 2300-6366
15
Controlling zorientowany na procesy / Łukasz Szydełko // W: Controlling dla menedżerów / red. Edward Nowak. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 185-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-540-9
16
Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności za koszty = Using of Information from Target Costing in Cost Responsibility Centers Management / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 252 (2012), s. 478-488. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/24933. - ISSN 1899-3192
17
Controlling procesów biznesowych - wybrane aspekty = Business Process Controlling - Some Aspects / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 181 (2011), s. 577-585. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr.
18
Wybrane problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo = Cost Management in a Process-Oriented Company / Łukasz Szydełko // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 58 (2009), s. 453-457. - Summ.. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i wynikami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
1
Szydełko Ł., (2018), Wycena bilansowa obligacji w zamortyzowanym koszcie - wybrane aspekty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 464-472; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41132&from=publication
2
Szydełko Ł., (2017), Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2 (80), cz.2, s. 177-184; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-177.pdf
3
Szydełko Ł., (2017), Integracja rachunku kosztów działań sterowanego czasem i rachunku odpowiedzialności zorientowanego na procesy - wybrane aspekty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 480, s. 128-136; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42590
4
Szydełko Ł., (2017), Emisja obligacji zamiennych na akcje - wybrane aspekty prawne, finansowe i rachunkowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 484, s. 216-224; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42707
5
Szydełko Ł., (2017), Controlling procesów biznesowych w systemie controllingu przedsiębiorstwa - wybrane aspekty, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 333, s. 248-260; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318831/edition/301301/content?ref=desc
6
Szydełko Ł., (2017), Systematyka controllingu procesów - wybrane aspekty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 471, s. 79-389; http://www.dbc.wroc.pl/publication/41916
7
Rubik J., Szydełko Ł., (2016), Raporty CSR a employer branding, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (2), s. 91-100; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/232
8
Szydełko Ł., (2016), Zrównoważona karta wyników w bankach spółdzielczych - wybrane aspekty. [W:] Szydełko A. (red.), Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, s. 122-130.
9
Szydełko Ł., Rubik J., (2016), Enterprise Environment Analysis - Methods in Use and Development Trends, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (4), s. 215-223; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/269
10
Szydełko Ł., (2016), Analizy portfelowe w controllingu strategicznym. [W:] Szydełko A. (red.), Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu, Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, s. 74-83.
11
Szydełko Ł., (2016), Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442, s. 468-477; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38735
12
Szydełko Ł., (2014), Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 344, s. 511-519; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26828&from=publication
13
Szydełko Ł., (2013), Rachunkowość w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 291, s. 522-530; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29026/Szydelko_Rachunkowosc_w_Przedsiebiorstwie_Zorientowanym_Procesowo_Wybrane_2013.pdf
14
Szydełko M., Szydełko Ł., (2013), Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, "Modern Management Review", vol. 18, nr 20(2), s. 103-111; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/51
15
Szydełko Ł., (2013), Controlling zorientowany na procesy. [W:] Nowak E. (red.), Controlling dla menedżerów, Warszawa : CeDeWu, s. 185-206.
16
Szydełko Ł., (2012), Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności za koszty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 252, s. 478-488; http://www.dbc.wroc.pl/publication/24933
17
Szydełko Ł., (2011), Controlling procesów biznesowych - wybrane aspekty, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 181, s. 577-585.
18
Szydełko Ł., (2009), Wybrane problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 58, s. 453-457.
1
@article{UEK:2168324685,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Wycena bilansowa obligacji w zamortyzowanym koszcie - wybrane aspekty",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "464-472",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.503.41},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41132&from=publication},
}
2
@article{UEK:2168321493,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Obligacje w polityce rachunkowości banków spółdzielczych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "2 (80), cz.2",
pages = "177-184",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/2-19},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-177.pdf},
}
3
@article{UEK:2168321471,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Integracja rachunku kosztów działań sterowanego czasem i rachunku odpowiedzialności zorientowanego na procesy - wybrane aspekty",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "480",
pages = "128-136",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.480.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42590},
}
4
@article{UEK:2168321475,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Emisja obligacji zamiennych na akcje - wybrane aspekty prawne, finansowe i rachunkowe",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "484",
pages = "216-224",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42707},
}
5
@article{UEK:2168323089,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Controlling procesów biznesowych w systemie controllingu przedsiębiorstwa - wybrane aspekty",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "333",
pages = "248-260",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318831/edition/301301/content?ref=desc},
}
6
@article{UEK:2168321467,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Systematyka controllingu procesów - wybrane aspekty",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "471",
pages = "79-389",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.471.35},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/41916},
}
7
@article{UEK:2168321497,
author = "Jolanta Rubik and Łukasz Szydełko",
title = "Raporty CSR a employer branding",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (2)",
pages = "91-100",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.19},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/232},
}
8
@inbook{UEK:2168324961,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Zrównoważona karta wyników w bankach spółdzielczych - wybrane aspekty",
booktitle = "Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu",
pages = "122-130",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-29-0",
}
9
@article{UEK:2168321503,
author = "Łukasz Szydełko and Jolanta Rubik",
title = "Enterprise Environment Analysis - Methods in Use and Development Trends",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (4)",
pages = "215-223",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.56},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/269},
}
10
@inbook{UEK:2168324953,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Analizy portfelowe w controllingu strategicznym",
booktitle = "Wybrane problemy rachunkowości zarządczej i controllingu",
pages = "74-83",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Edytorial",
year = "2016",
isbn = "978-83-65551-29-0",
}
11
@article{UEK:2168321509,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "442",
pages = "468-477",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.442.45},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38735},
}
12
@article{UEK:2168325291,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "344",
pages = "511-519",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.344.47},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=26828&from=publication},
}
13
@article{UEK:2168325603,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Rachunkowość w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo - wybrane zagadnienia",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "291",
pages = "522-530",
year = "2013",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29026/Szydelko_Rachunkowosc_w_Przedsiebiorstwie_Zorientowanym_Procesowo_Wybrane_2013.pdf},
}
14
@article{UEK:2168325601,
author = "Magdalena Szydełko and Łukasz Szydełko",
title = "Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 18, 20(2)",
pages = "103-111",
adress = "",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.mmr.23},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/51},
}
15
@inbook{UEK:2168325239,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Controlling zorientowany na procesy",
booktitle = "Controlling dla menedżerów",
pages = "185-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-540-9",
}
16
@article{UEK:2168325595,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności za koszty",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "252",
pages = "478-488",
year = "2012",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/24933},
}
17
@article{UEK:2168325249,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Controlling procesów biznesowych - wybrane aspekty",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "181",
pages = "577-585",
year = "2011",
}
18
@article{UEK:2168325557,
author = "Łukasz Szydełko",
title = "Wybrane problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "58",
pages = "453-457",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID