Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie
Źródło:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Nr:
2168330365
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Tytuł:
Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective
Źródło:
Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová - Brno: Mendel University, 2019, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-7509-654-8
Nr:
2168334097
varia
3

Konferencja:
22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Tytuł:
Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries
Źródło:
Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová - Brno: Mendel University, 2019, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-7509-654-8
Nr:
2168334101
varia
4

Tytuł:
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018) , s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168332289
artykuł nierecenzowany
5

Konferencja:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Tytuł:
Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries
Źródło:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 156-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327171
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 128-169
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336093
varia
8

Tytuł:
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324425
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Bankowość spółdzielcza w Austrii
Źródło:
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017, s. 123-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922099-7-3
Nr:
2168320543
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012
Źródło:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168320545
artykuł w czasopiśmie
1
Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie / Radosław CIUKAJ // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
2
Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective / Krzysztof KIL, Radosław CIUKAJ // W: Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. - Brno : Mendel University, 2019. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-7509-654-8
3
Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries / Krzysztof KIL, Radosław CIUKAJ // W: Enterprise and Competitive Environment : Abstracts / eds. Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. - Brno : Mendel University, 2019. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-7509-654-8
4
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość / Maria PŁONKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
5
Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries / Radosław CIUKAJ, Krzysztof KIL // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno : Mendel University, 2018. - S. 156-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
6
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej / Radosław CIUKAJ, Anna Cimer, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 128-169. - ISBN 978-83-7252-758-5
7
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia
8
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045. - ISSN 1898-6447
9
Bankowość spółdzielcza w Austrii / Radosław CIUKAJ // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 123-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3
10
Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012 / Radosław Ciukaj // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.015/11419. - ISSN 2300-1240
1
Ciukaj R., (2019), Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 201-215.
2
Kil K., Ciukaj R., (2019), Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective. [W:] Kapounek S., Vránová H. (red.), Enterprise and Competitive Environment : Abstracts, Brno : Mendel University, s. 27.
3
Kil K., Ciukaj R., (2019), Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries. [W:] Kapounek S., Vránová H. (red.), Enterprise and Competitive Environment : Abstracts, Brno : Mendel University, s. 28.
4
Płonka M., Maj-Waśniowska K., Ciukaj R., (2018), Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
5
Ciukaj R., Kil K., (2018), Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 156-166.
6
Ciukaj R., Cimer A., Boda M., (2018), Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-169.
7
Boda M., Ciukaj R., (2017), Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-13.
8
Boda M., Ciukaj R., (2017), Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045
9
Ciukaj R., (2017), Bankowość spółdzielcza w Austrii. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 123-135.
10
Ciukaj R., (2016), Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 5, nr 2, s. 57-72; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.015/11419
1
@inbook{UEK:2168330365,
author = "Ciukaj Radosław",
title = "Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego - doświadczenie niemieckie",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "201-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
2
@misc{UEK:2168334097,
author = "Kil Krzysztof and Ciukaj Radosław",
title = "Determinants of Polish Co-operative and Commercial Banks' Financial Liquidity in the Post-Crisis Perspective",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Abstracts",
pages = "27",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2019",
isbn = "978-80-7509-654-8",
}
3
@misc{UEK:2168334101,
author = "Kil Krzysztof and Ciukaj Radosław",
title = "Determinants of the Non-performing Loan Ratio in the Banking Sectors of Central and Eastern Europe Countries",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Abstracts",
pages = "28",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2019",
isbn = "978-80-7509-654-8",
}
4
@article{UEK:2168332289,
author = "Płonka Maria and Maj-Waśniowska Katarzyna and Ciukaj Radosław",
title = "Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "30-31",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168327171,
author = "Ciukaj Radosław and Kil Krzysztof",
title = "Adequacy of the Financial Stability Indicators in the European Union Countries",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "156-166",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
6
@inbook{UEK:2168326915,
author = "Ciukaj Radosław and Cimer Anna and Boda Michał",
title = "Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "128-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
7
@misc{UEK:2168336093,
author = "Boda Michał and Ciukaj Radosław",
title = "Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "12-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
8
@article{UEK:2168324425,
author = "Boda Michał and Ciukaj Radosław",
title = "Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "21-36",
year = "2017",
}
9
@inbook{UEK:2168320543,
author = "Ciukaj Radosław",
title = "Bankowość spółdzielcza w Austrii",
booktitle = "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski",
pages = "123-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego",
year = "2017",
isbn = "978-83-922099-7-3",
}
10
@article{UEK:2168320545,
author = "Ciukaj Radosław",
title = "Managing Financial Stability by the European Central Bank in the Period 2008-2012",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 5, 2",
pages = "57-72",
year = "2016",
}