Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Garncarz Jakub , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector
Źródło:
e-Finanse. - vol. 15, nr 3 (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338283
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Tytuł:
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 203-214. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168332529
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-10
Tytuł:
Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych
Źródło:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-09-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336069
varia
4

Tytuł:
Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities: Features of Societies with High Income Differentiation
Źródło:
Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338353
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Bednarska-Olejniczak Dorota , Mazurkiewicz-Pizło Anna , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Opis fizyczny:
186 s.; 23,5 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-288-0
Nr:
2168338367
monografia
6

Tytuł:
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 502-511 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335807
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Garncarz Jakub , Igielski Kacper , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 2, nr 1 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336977
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities : Features of Societies with High Income Differentiation
Źródło:
Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168337695
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Mierzejewski Mateusz , Palimąka Karolina
Tytuł:
A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland
Źródło:
e-Finanse. - vol. 15, nr 1 (2019) , s. 30-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336033
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-10
Tytuł:
Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie
Źródło:
9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-09-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336067
varia
11

Tytuł:
Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017 = Macroeconomic Stability of Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007 - 2017
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018) , s. 243-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327219
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (49) (2018) , s. 287-297. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327601
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Bukowski Beniamin , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics = Lepiej wiedzieć : intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii
Źródło:
Prakseologia. - nr 160 (2018) , s. 87-102. - The essay was originally written for the Polish edition of the Ethics in Finance competition (2017) organized by Związek Banków Polskich (Polish Banking Association). It was awarded with the 3rd prize. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 13.00 pkt
Nr:
2168328361
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Borkusewicz Damian , Mierzejewski Mateusz , Orzeł Kamil , Stefański Maksymilian , Wielgo Bartosz , ,
Tytuł:
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych"
Współpraca:
Marzęda Cezary
, Filipowicz Tomasz
, Mazur Dominik
, Szylar Maciej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Republikańska, 2018
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168333105
raport/sprawozdanie
15

Autor:
Firlej Chrystian , Mierzejewski Mateusz
Konferencja:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Tytuł:
Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017
Źródło:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society / ed. by Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 2500-2507. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
ISBN:
978-80-8154-249-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330403
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Autor:
Mierzejewski Mateusz , Chlebisz Adam , Garncarz Jakub , Żak Martyna
Tytuł:
Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland
Źródło:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2018) , s. 7-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327415
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych = The Use of Cross-spectral Analysis to Study Changes in the Value of Stock Market Indices
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 1, nr 1 (2018) , s. 47-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330271
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages
Źródło:
Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018) , s. 9-20. - Tytuł numeru: Nauki społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324059
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Mierzejewski Mateusz , Palimąka Karolina
Tytuł:
O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? = About Entrepreneurship - Can We All Be Entrepreneurial?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018) , s. 331-347. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334247
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Mierzejewski Mateusz , Lampart Magdalena
Tytuł:
Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 218-227. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327147
artykuł w czasopiśmie
21

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Tytuł:
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014
Źródło:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017 / ed. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2017, s. 177-190. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Hradec Economic Days ; vol. 7, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-664-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168313185
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Autor:
Firlej Krzysztof , Palimąka Karolina , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector
Źródło:
Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / ed. Bazyli Czyżewski - Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 2016, s. 190-209
ISBN:
978-83-01-18766-8
Nr:
2168316115
rozdział w monografii
23

Autor:
Palimąka Karolina , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization
Źródło:
e-Finanse. - vol. 12, nr 4 (2016) , s. 58-71. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168324589
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Firlej Krzysztof , Firlej Chrystian , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016) , s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311515
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku = Interventionism in the Liberal Markets : Changes in the Look on the Economy in Response to the Crisis of the First Decade of the XXI Century
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(14) (2015) , s. 28-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168324775
artykuł w czasopiśmie
1
The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector / Jakub Garncarz, Mateusz MIERZEJEWSKI // e-Finanse. - vol. 15, nr 3 (2019), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://e-finanse.com/current-issue/?number=62&id=445
2
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 203-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf. - ISSN 2464-6059
3
Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych / Mateusz MIERZEJEWSKI // W: 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-09-2. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38
4
Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities: Features of Societies with High Income Differentiation / Mateusz MIERZEJEWSKI // Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019), s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
5
Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa / Dorota Bednarska-Olejniczak, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 186 s. ; 23,5 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-288-0
6
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 502-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
7
Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018 / Jakub Garncarz, Kacper Igielski, Mateusz MIERZEJEWSKI // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 2, nr 1 (2019), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190097
8
Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities : Features of Societies with High Income Differentiation / Mateusz MIERZEJEWSKI // Catallaxy [on-line]. - vol. 4, iss. 1 (2019), s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
9
A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina Palimąka // e-Finanse. - vol. 15, nr 1 (2019), s. 30-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/abstract/journals/fiqf/15/1/article-p30.xml. - ISSN 1734-039X
10
Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie / Mateusz MIERZEJEWSKI // W: 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej" / red. Ilona Pietryka. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2019. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-09-2. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/38
11
Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017 = Macroeconomic Stability of Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007 - 2017 / Mateusz MIERZEJEWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018), s. 243-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf. - ISSN 2391-9167
12
Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016 / Mateusz MIERZEJEWSKI // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (49) (2018), s. 287-297. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jard.edu.pl/pub/31_3_2018.pdf. - ISSN 1899-5241
13
It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics = Lepiej wiedzieć : intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii / Beniamin Bukowski, Mateusz MIERZEJEWSKI // Prakseologia. - nr 160 (2018), s. 87-102. - Streszcz., summ. - The essay was originally written for the Polish edition of the Ethics in Finance competition (2017) organized by Związek Banków Polskich (Polish Banking Association). It was awarded with the 3rd prize. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://poczta.uek.krakow.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=dfe87d0d-3c17-43b9-ae60-c75a4f596ff8:2129&part=2. - ISSN 0079-4872
14
Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych" / Damian Borkusewicz, Mateusz MIERZEJEWSKI, Kamil Orzeł, Maksymilian Stefański, Bartosz Wielgo ; współpraca: Cezary Marzęda, Tomasz Filipowicz, Dominik Mazur, Maciej Szylar. - Warszawa : Fundacja Republikańska, 2018. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Pełny tekst: http://owiz.org/wp-content/uploads/2018/03/RAPORT-INWESTYCJE-do-internetu.pdf
15
Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017 / Chrystian Firlej, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina : University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 2500-2507. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://fpedas.uniza.sk/~ke/sites/default/files/content_files/vi_part_final_0.pdf
16
Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce = Prohibition of Trading on Sunday in the Context of the Post-Millennial Generation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna Żak // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2018), s. 7-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.eiz.groupivg.com/linki%20OPEN%20ACCESS/Cz_EiZ_nr_5_2018_Zakaz%20handlu%20w%20niedziele.pdf. - ISSN 2084-963X
17
Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych = The Use of Cross-spectral Analysis to Study Changes in the Value of Stock Market Indices / Mateusz MIERZEJEWSKI // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 1, nr 1 (2018), s. 47-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=183916
18
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018), s. 9-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf. - ISSN 2451-2990
19
O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? = About Entrepreneurship - Can We All Be Entrepreneurial? / Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina Palimąka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 131 (2018), s. 331-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie współczesną organizacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf. - ISSN 1641-3466
20
Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland / Mateusz MIERZEJEWSKI, Magdalena Lampart // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018), s. 218-227. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf. - ISSN 2081-6960
21
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz Mierzejewski // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017 / ed. Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. - Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2017. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; vol. 7, iss. 1). - S. 177-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-664-3. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
22
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector / Krzysztof FIRLEJ, Karolina Palimąka, Mateusz Mierzejewski // W: Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / ed. Bazyli Czyżewski. - Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 2016. - S. 190-209. - ISBN 978-83-01-18766-8
23
Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization / Karolina Palimąka, Mateusz Mierzejewski // e-Finanse. - vol. 12, nr 4 (2016), s. 58-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=45
24
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ, Chrystian Firlej, Mateusz Mierzejewski // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016), s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052. - ISSN 1508-3535
25
Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku = Interventionism in the Liberal Markets : Changes in the Look on the Economy in Response to the Crisis of the First Decade of the XXI Century / Mateusz Mierzejewski // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(14) (2015), s. 28-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2015-mierzejewski.pdf. - ISSN 2300-5491
1
Garncarz J., Mierzejewski M., (2019), The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector, "e-Finanse", vol. 15, nr 3, s. 1-9; https://e-finanse.com/current-issue/?number=62&id=445
2
Firlej K., Mierzejewski M., (2019), Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 203-214; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf
3
Mierzejewski M., (2019), Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych. [W:] Pietryka I. (red.), 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 20.
4
Mierzejewski M., (2019), Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym, "Catallaxy", vol. 4, iss. 1, s. 13-27; http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
5
Bednarska-Olejniczak D., Mazurkiewicz-Pizło A., Mierzejewski M., (2019), Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych: perspektywa globalna i krajowa, Warszawa : CeDeWu, 186 s.
6
Firlej K., Kubala S., Mierzejewski M., (2019), Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 502-511.
7
Garncarz J., Igielski K., Mierzejewski M., (2019), Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 2, nr 1, s. 1-14; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=190097
8
Mierzejewski M., (2019), Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym, "Catallaxy" [on-line], vol. 4, iss. 1, s. 13-27; http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/1614/1516
9
Mierzejewski M., Palimąka K., (2019), A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland, "e-Finanse", vol. 15, nr 1, s. 30-44; https://content.sciendo.com/abstract/journals/fiqf/15/1/article-p30.xml
10
Mierzejewski M., (2019), Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie. [W:] Pietryka I. (red.), 9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej", Toruń : Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 19.
11
Mierzejewski M., (2018), Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 1 (28), s. 243-258; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/1.pdf
12
Mierzejewski M., (2018), Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3 (49), s. 287-297; https://www.jard.edu.pl/pub/31_3_2018.pdf
13
Bukowski B., Mierzejewski M., (2018), It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics, "Prakseologia", nr 160, s. 87-102; https://poczta.uek.krakow.pl/service/home/~/?auth=co&loc=pl&id=dfe87d0d-3c17-43b9-ae60-c75a4f596ff8:2129&part=2
14
Borkusewicz D., Mierzejewski M., Orzeł K., Stefański M., Wielgo B., (2018), Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce: opracowano w ramach projektu "Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych", Warszawa : Fundacja Republikańska, 84 s.
15
Firlej C., Mierzejewski M., (2018), Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 2500-2507.
16
Mierzejewski M., Chlebisz A., Garncarz J., Żak M., (2018), Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce, "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"", nr 5, s. 7-22; http://www.eiz.groupivg.com/linki%20OPEN%20ACCESS/Cz_EiZ_nr_5_2018_Zakaz%20handlu%20w%20niedziele.pdf
17
Mierzejewski M., (2018), Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 1, nr 1, s. 47-63; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=183916
18
Firlej K., Mierzejewski M., (2018), Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac, "Tarnowskie Colloquia Naukowe", nr 1 (5), s. 9-20; https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf
19
Mierzejewski M., Palimąka K., (2018), O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 131, s. 331-347; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20131/Mierzejewski,%20Palim%C4%85ka.pdf
20
Mierzejewski M., Lampart M., (2018), Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 2, s. 218-227; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_n2.pdf
21
Firlej K., Mierzejewski M., (2017), Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014. [W:] Jedlička P., Marešová P., Soukal I. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017 (Hradec Economic Days; vol. 7, iss. 1), Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 177-190.
22
Firlej K., Palimąka K., Mierzejewski M., (2016), Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector. [W:] Czyżewski B. (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective, Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, s. 190-209.
23
Palimąka K., Mierzejewski M., (2016), Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization, "e-Finanse", vol. 12, nr 4, s. 58-71; http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=45
24
Firlej K., Firlej C., Mierzejewski M., (2016), Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, z. 3, s. 53-59; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052
25
Mierzejewski M., (2015), Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(14), s. 28-32; http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2015-mierzejewski.pdf
1
@article{UEK:2168338283,
author = "Garncarz Jakub and Mierzejewski Mateusz",
title = "The Impact of Crises on the Intellectual Capital of Companies in the Food Sector",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 15, 3",
pages = "1-9",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168332529,
author = "Firlej Krzysztof and Mierzejewski Mateusz",
title = "Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "203-214",
adress = "",
year = "2019",
}
3
@misc{UEK:2168336069,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Społeczeństwa nierówności, czyli o zagrożeniach społecznych w państwach wysokorozwiniętych",
booktitle = "9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej"",
pages = "20",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2019",
isbn = "978-83-65605-09-2",
}
4
@article{UEK:2168338353,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym",
journal = "Catallaxy",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "13-27",
year = "2019",
}
5
@book{UEK:2168338367,
author = "Bednarska-Olejniczak Dorota and Mazurkiewicz-Pizło Anna and Mierzejewski Mateusz",
title = "Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-288-0",
}
6
@inbook{UEK:2168335807,
author = "Firlej Krzysztof and Kubala Sebastian and Mierzejewski Mateusz",
title = "Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "502-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
7
@article{UEK:2168336977,
author = "Garncarz Jakub and Igielski Kacper and Mierzejewski Mateusz",
title = "Agriculture in Poland in the Context of Trade Restrictions between the European Union and the Russian Federation in 2010-2018",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 2, 1",
pages = "1-14",
year = "2019",
}
8
@article{UEK:2168337695,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym",
journal = "Catallaxy",
number = "vol. 4, iss. 1",
pages = "13-27",
year = "2019",
}
9
@article{UEK:2168336033,
author = "Mierzejewski Mateusz and Palimąka Karolina",
title = "A Multi-Speed Europe, and the Peripherality of Poland",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 15, 1",
pages = "30-44",
year = "2019",
}
10
@misc{UEK:2168336067,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Cykliczność zmian makroekonomicznych a gospodarka Polski w Europie",
booktitle = "9. Ogólnopolska Konferencja "Problemy gospodarki światowej"",
pages = "19",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2019",
isbn = "978-83-65605-09-2",
}
11
@article{UEK:2168327219,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "1 (28)",
pages = "243-258",
year = "2018",
}
12
@article{UEK:2168327601,
author = "Mierzejewski Mateusz and ",
title = "Impact of Changes in Agricultural Commodity Prices on Changes in Retail Prices of Agri-Food Products in Poland in 2007-2016",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 3 (49)",
pages = "287-297",
year = "2018",
}
13
@article{UEK:2168328361,
author = "Bukowski Beniamin and Mierzejewski Mateusz",
title = "It Is Better to Know : Ethical Intellectualism as an Auxiliary Tool of Modern Economics",
journal = "Prakseologia",
number = "160",
pages = "87-102",
year = "2018",
}
14
@misc{UEK:2168333105,
author = "Borkusewicz Damian and Mierzejewski Mateusz and Orzeł Kamil and Stefański Maksymilian and Wielgo Bartosz and and ",
title = "Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce : opracowano w ramach projektu Odpowiedzialny partner - program certyfikacji inwestorów zagranicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Republikańska",
year = "2018",
}
15
@inbook{UEK:2168330403,
author = "Firlej Chrystian and Mierzejewski Mateusz",
title = "Profitability Conditions of Selected Companies from the WIG Food Industry Index in 2011-2017",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 6, Inequality in Society",
pages = "2500-2507",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
16
@article{UEK:2168327415,
author = "Mierzejewski Mateusz and Chlebisz Adam and Garncarz Jakub and Żak Martyna",
title = "Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce",
journal = "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"",
number = "5",
pages = "7-22",
year = "2018",
}
17
@article{UEK:2168330271,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 1, 1",
pages = "47-63",
year = "2018",
}
18
@article{UEK:2168324059,
author = "Firlej Krzysztof and Mierzejewski Mateusz",
title = "Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac",
journal = "Tarnowskie Colloquia Naukowe",
number = "1 (5)",
pages = "9-20",
year = "2018",
}
19
@article{UEK:2168334247,
author = "Mierzejewski Mateusz and Palimąka Karolina",
title = "O przedsiębiorczości - czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 131",
pages = "331-347",
year = "2018",
}
20
@article{UEK:2168327147,
author = "Mierzejewski Mateusz and Lampart Magdalena",
title = "Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 2",
pages = "218-227",
year = "2018",
}
21
@inbook{UEK:2168313185,
author = "Firlej Krzysztof and Mierzejewski Mateusz",
title = "Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017",
pages = "177-190",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2017",
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-664-3",
}
22
@inbook{UEK:2168316115,
author = "Firlej Krzysztof and Palimąka Karolina and Mierzejewski Mateusz",
title = "Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector",
booktitle = "Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective",
pages = "190-209",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Scientific Publishers PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18766-8",
}
23
@article{UEK:2168324589,
author = "Palimąka Karolina and Mierzejewski Mateusz",
title = "Measurement of Intellectual Capital as Exemplified by Methods of Groups Based on the Roa Indicator and on Market Capitalization",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 12, 4",
pages = "58-71",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168311515,
author = "Firlej Krzysztof and Firlej Chrystian and Mierzejewski Mateusz",
title = "Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 18, z. 3",
pages = "53-59",
year = "2016",
}
25
@article{UEK:2168324775,
author = "Mierzejewski Mateusz",
title = "Interwencjonizm na liberalnych rynkach : o zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(14)",
pages = "28-32",
year = "2015",
}