Publikacje wybranego autora

Śliz Paulina ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Katedra Gospodarki Przestrzennej

1

Autor:
Tytuł:
Analysis of the Functioning of Wastewater Treatment Plants : Tools for Assessing Effectiveness, Reliability and Efficiency
Źródło:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 116-125
ISBN:
978-837252-822-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351944
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Karolina Kurek , Piotr Bugajski , Agnieszka Operacz , Paulina Śliz , Krzysztof Jóźwiakowski , Adelaide Almeida
Konferencja:
9th International Scientific-Technical Conference Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics - Modern Technologies and Development Perspectives, EEPG Tech 2019, Lublin, Polska, od 2019-09-17 do 2019-09-20
Tytuł:
Reliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 171 (2020) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication is funded by the Polish National Agency for Academic Exchange under the International Academic Partnerships Programme from the project "Organization of the 9th International Scientific and Technical Conference entitled Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics - Modern Technologies and Development Perspectives".
This research was financed by the Ministry of Science and High Education of the Republic of Poland.
Nr:
2168349500
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Karolina Kurek , Piotr Bugajski , Agnieszka Operacz , Paulina Śliz , Krzysztof Jóźwiakowski
Konferencja:
1st International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering, EEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-06-26 do 2018-06-29
Tytuł:
Influence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study)
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 86 (2019) , s. 1-5 (article number 00028). - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków.
Nr:
2168333935
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Piotr Bugajski , Paulina Śliz , Karolina Kurek
Konferencja:
25th International Conference Infrastructure and Environment, Dobczyce, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-20
Tytuł:
Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control
Źródło:
Infrastructure and Environment / eds. Anna Krakowiak-Bal, Magdalena Daria Vaverková - Cham: Springer, 2019, s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Financed from the DS of the Department of Sanitary Engineering and Water Management of the University of Agriculture in Krakow and Department of Regional Economy Cracow University of Economics
ISBN:
978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332257
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Autor:
Paulina Śliz , Piotr Bugajski , Karolina Kurek
Tytuł:
Effect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor = Wpływ wybranych czynników na eliminację zanieczyszczeń organicznych w modelowym reaktorze ze złożem ruchomym
Źródło:
Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019) , s. 64-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Paper published as part of the project "Organization of the First International Scientific Conference - Ecological and Environmental Engineering", Kraków, Poland, 26-29 June 2018 - cofounded in accordance with the agreement 783/P-DUN/2018 from financial sources of the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, intended for the activities disseminating science.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168338055
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie statystycznej kontroli jakości w ocenie działalności oczyszczalni ścieków "Kujawy" w Krakowie = The Use of Statistical Quality Control in the Assessment of the Waste Water Treatment Plant "Kujawy" in Krakow
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 382-391. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333909
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Analiza skuteczności, niezawodności i stabilności procesów w Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów = An Analysis of Effectiveness, Reliability and Process Stability at Krakow-Płaszow Sewage Treatment Plant
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331445
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 147-156
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328093
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Analysis of the Functioning of Wastewater Treatment Plants : Tools for Assessing Effectiveness, Reliability and Efficiency / Paulina ŚLIZ // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 116-125. - ISBN 978-837252-822-3
2
Reliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof Jóźwiakowski, Adelaide AlmeidaReliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof Jóźwiakowski, Adelaide AlmeidaReliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof Jóźwiakowski, Adelaide AlmeidaReliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof Jóźwiakowski, Adelaide AlmeidaReliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof Jóźwiakowski, Adelaide AlmeidaReliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof Jóźwiakowski, Adelaide Almeida // E3S Web of ConferencesE3S Web of ConferencesE3S Web of ConferencesE3S Web of ConferencesE3S Web of ConferencesE3S Web of Conferences. - vol. 171 (2020), s. 1-8vol. 171 (2020), s. 1-8vol. 171 (2020), s. 1-8vol. 171 (2020), s. 1-8vol. 171 (2020), s. 1-8vol. 171 (2020), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/31/e3sconf_eepgtech2019_01007.pdf. - ISSN 2555-04032555-04032555-04032555-04032555-04032555-0403
3
Influence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study) / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof JóźwiakowskiInfluence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study) / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof JóźwiakowskiInfluence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study) / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof JóźwiakowskiInfluence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study) / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof JóźwiakowskiInfluence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study) / Karolina Kurek, Piotr Bugajski, Agnieszka Operacz, Paulina ŚLIZ, Krzysztof Jóźwiakowski // E3S Web of ConferencesE3S Web of ConferencesE3S Web of ConferencesE3S Web of ConferencesE3S Web of Conferences. - vol. 86 (2019), s. 1-5 (article number 00028)vol. 86 (2019), s. 1-5 (article number 00028)vol. 86 (2019), s. 1-5 (article number 00028)vol. 86 (2019), s. 1-5 (article number 00028)vol. 86 (2019), s. 1-5 (article number 00028). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00028.pdf. - ISSN 2555-04032555-04032555-04032555-04032555-0403
4
Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control / Piotr Bugajski, Paulina ŚLIZ, Karolina Kurek // W: Infrastructure and Environment / eds. Anna Krakowiak-Bal, Magdalena Daria Vaverková. - Cham: Springer, 2019. - S. 1-6. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3
5
Effect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor = Wpływ wybranych czynników na eliminację zanieczyszczeń organicznych w modelowym reaktorze ze złożem ruchomym / Paulina ŚLIZ, Piotr Bugajski, Karolina KurekEffect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor = Wpływ wybranych czynników na eliminację zanieczyszczeń organicznych w modelowym reaktorze ze złożem ruchomym / Paulina ŚLIZ, Piotr Bugajski, Karolina KurekEffect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor = Wpływ wybranych czynników na eliminację zanieczyszczeń organicznych w modelowym reaktorze ze złożem ruchomym / Paulina ŚLIZ, Piotr Bugajski, Karolina Kurek // Archives of Environmental ProtectionArchives of Environmental ProtectionArchives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019), s. 64-71vol. 45, no. 3 (2019), s. 64-71vol. 45, no. 3 (2019), s. 64-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128642/edition/112229/content. - ISSN 2083-47722083-47722083-4772
6
Wykorzystanie statystycznej kontroli jakości w ocenie działalności oczyszczalni ścieków "Kujawy" w Krakowie = The Use of Statistical Quality Control in the Assessment of the Waste Water Treatment Plant "Kujawy" in Krakow / Paulina ŚLIŻ // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 382-391. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128661/edition/112247/content. - ISSN 0079-3493
7
Analiza skuteczności, niezawodności i stabilności procesów w Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów = An Analysis of Effectiveness, Reliability and Process Stability at Krakow-Płaszow Sewage Treatment Plant / Paulina ŚLIZ // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
8
Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa / Paulina ŚLIZ // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 147-156. - ISBN 978-83-7252-764-6
1
Śliz P., (2020), Analysis of the Functioning of Wastewater Treatment Plants : Tools for Assessing Effectiveness, Reliability and Efficiency. [W:] Noworól A., Jopek D. (red.), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 116-125.
2
Kurek K., Bugajski P., Operacz A., Śliz P., Jóźwiakowski K., Almeida A., (2020), Reliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull, "E3S Web of Conferences", vol. 171, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/31/e3sconf_eepgtech2019_01007.pdf
3
Kurek K., Bugajski P., Operacz A., Śliz P., Jóźwiakowski K., (2019), Influence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study), "E3S Web of Conferences", vol. 86, s. 1-5 (article number 00028); https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00028.pdf
4
Bugajski P., Śliz P., Kurek K., (2019), Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control. [W:] Krakowiak-Bal A., Vaverková (red.), Infrastructure and Environment, Cham : Springer, s. 1-6.
5
Śliz P., Bugajski P., Kurek K., (2019), Effect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor, "Archives of Environmental Protection", vol. 45, no. 3, s. 64-71; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128642/edition/112229/content
6
Śliz P., (2018), Wykorzystanie statystycznej kontroli jakości w ocenie działalności oczyszczalni ścieków "Kujawy" w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 382-391; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128661/edition/112247/content
7
Śliz P., (2018), Analiza skuteczności, niezawodności i stabilności procesów w Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 77-82.
8
Śliz P., (2018), Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 147-156.
1
@inbook{fmUEK:2168351944,
author = "Paulina Śliz",
title = "Analysis of the Functioning of Wastewater Treatment Plants : Tools for Assessing Effectiveness, Reliability and Efficiency",
booktitle = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
pages = "116-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-837252-822-3",
}
2
@article{artUEK:2168349500,
author = "Karolina Kurek and Piotr Bugajski and Agnieszka Operacz and Paulina Śliz and Krzysztof Jóźwiakowski and Adelaide Almeida",
title = "Reliability Assessment of Pollution Removal of Wastewater Treatment Plant Using the Method of Weibull",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 171",
pages = "1-8",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202017101007},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/31/e3sconf_eepgtech2019_01007.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168333935,
author = "Karolina Kurek and Piotr Bugajski and Agnieszka Operacz and Paulina Śliz and Krzysztof Jóźwiakowski",
title = "Influence of Variability in the Amount of Inflow Wastewater Pollution Concentration in Small Sewer System (Case Study)",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 86",
pages = "1-5 (article number 00028)",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20198600028},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00028.pdf},
}
4
@inbook{mkaUEK:2168332257,
author = "Piotr Bugajski and Paulina Śliz and Karolina Kurek",
title = "Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control",
booktitle = "Infrastructure and Environment",
pages = "1-6",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
isbn = "978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3",
}
5
@article{artUEK:2168338055,
author = "Paulina Śliz and Piotr Bugajski and Karolina Kurek",
title = "Effect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor",
journal = "Archives of Environmental Protection",
number = "vol. 45, no. 3",
pages = "64-71",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/aep.2019.128642},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128642/edition/112229/content},
}
6
@article{artUEK:2168333909,
author = "Paulina Śliz",
title = "Wykorzystanie statystycznej kontroli jakości w ocenie działalności oczyszczalni ścieków Kujawy w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "382-391",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128661/edition/112247/content},
}
7
@article{artUEK:2168331445,
author = "Paulina Śliz",
title = "Analiza skuteczności, niezawodności i stabilności procesów w Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "77-82",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.010},
url = {},
}
8
@inbook{fmUEK:2168328093,
author = "Paulina Śliz",
title = "Funkcjonalność miasta w aspekcie skutecznego oczyszczania ścieków na przykładzie miasta Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "147-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}