Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Kraków, Polska, od 2014-05-22 do 2014-05-23
Tytuł:
Problem konstytucyjnych ograniczeń pozyskiwania informacji dla celów procesu karnego = Das Problem der verfassungsmäßigen Einschränkungen der Informationserhebung für die Zwecke des Strafprozesses
Źródło:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red.: Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 269-282. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger.
ISBN:
978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
Nr:
2168323225
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Kraków, Polska, od 2014-05-22 do 2014-05-23
Tytuł:
Wykorzystywanie dowodów pozyskanych za granicą = Verwertung der im Ausland erhobenen Beweise
Źródło:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red.: Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 283-295. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger.
ISBN:
978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
Nr:
2168323227
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Kraków, Polska, od 2014-05-22 do 2014-05-23
Tytuł:
Ograniczenia w wykorzystywaniu w postępowaniu karnym dowodów przeprowadzonych przez obce organy = Einschränkungen der Verwertbarkeit von den durch fremde Organe durchgeführten Beweisaufnahmen im Strafverfahren
Źródło:
Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red.: Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 297-320. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger.
ISBN:
978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
Nr:
2168323229
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Autor:
Konferencja:
Profesor Marian Cieślak - dzieło i kontynuacje, Gdańsk, Polska, od 2011-10-11 do 2011-10-12
Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich
Źródło:
Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. nauk. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 966-985
ISBN:
978-83-264-4369-5
Nr:
2168335249
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Autor:
Konferencja:
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Gródek nad Dunajcem, Polska, od 2012-05-21 do 2012-05-22
Tytuł:
Konstytucyjne gwarancje prawa karnego materialnego oraz procesowego wobec wyzwań integracji europejskiej
Źródło:
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 475-502
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4533-0
Nr:
2168335255
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Autor:
Konferencja:
7th International Conference "Evidence in EU fraud cases", Warszawa, Polska, od 2012-10-18 do 2012-10-19
Tytuł:
From European Evidence Warrant to European Investigation Order
Źródło:
Evidence in EU Fraud Cases / ed. by Celina Nowak - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 171-187
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4447-0
Nr:
2168335273
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Hermeliński Wojciech , Nita Barbara
Konferencja:
II Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Warszawa, Polska, od 2009-12-10 do 2009-12-11
Tytuł:
Dostęp do informacji publicznej a prawo do swobody wypowiedzi = Access to Public Information and the Right to the Freedom of Expression
Źródło:
Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych / red. Cezary Mik, Katarzyna Gałka - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 337-349. - Summ.
ISBN:
978-83-7285-629-6
Nr:
2168334815
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Autor:
Konferencja:
6th International Scientific Conference "Fight Against Irregularities - Administrative and Criminal Law Aspects", Warszawa, Polska, od 2011-04-14 do 2011-04-15
Tytuł:
Efficient Protection of the Financial Interests of the European Union - Penal or Administrative Sanctions
Źródło:
Fight Against EU Fraud : Administrative and Criminal Law Issues / ed. by Celina Nowak - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 83-95
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0716-1
Nr:
2168335245
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Autor:
Konferencja:
Der Sechste Kongress der Societas Iuris Publici Europaei, Budapeszt, Węgry, od 2009-06-04 do 2009-06-07
Tytuł:
Einführende Bemerkungen
Źródło:
Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa. Rule of Law, Freedom and Security in Europe. État de droit, liberté et sécurité en Europe / eds. Julia Iliopoulos-Strangas, Oliver Diggelmann, Hartmut Bauer - Athens; Baden-Baden; Bruxelles: Ant. N. Sakkoulas Publishers; Nomos Verlagsgesellschaft; Etablissements Emile Bruylant, 2010, s. 3-16
Seria:
(Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) ; Bd. 6)
ISBN:
978-3-8329-5798-8
Nr:
2168334895
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Autor:
Konferencja:
Ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-09
Tytuł:
Postępowanie karne z udziałem prokuratora europejskiego
Źródło:
Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej / red. nauk. Celina Nowak - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 120-136
ISBN:
978-83-61408-29-1 ; 978-83-89437-30-1
Nr:
2168335467
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Autor:
Hofmański Piotr , Kunicka-Michalska Barbara , Steinborn Sławomir , Kuczyńska Hanna , Miszkolc Laszlo , Barwina Zygmunt , Kuhl Lothar , Nita Barbara , Zabłocki Stanisław , Hudzik Michał , Górski Adam , Ostropolski Tomasz
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej", Warszawa, Polska, od 2007-11-15 do 2007-11-17
Tytuł:
Harmonizacja prawa krajowego z prawem UE w zakresie współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - zapis dyskusji
Źródło:
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej / red. Celina Nowak - Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ;Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, 2008, s. 103-112
ISBN:
978-83-920780-1-2
Nr:
2168335743
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Autor:
Konferencja:
VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne "Aktualne problemy prawa medycznego", Warszawa, Polska, od 2003-12-11 do 2003-12-12
Tytuł:
Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów Ustawy z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Źródło:
"Aktualne problemy prawa medycznego" : VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne : biuletyn - Warszawa: Abacus. Biuro Promocji Medycznej, 2003, s. 24-46
ISBN:
83-88849-11-5
Nr:
2168336019
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Problem konstytucyjnych ograniczeń pozyskiwania informacji dla celów procesu karnego = Das Problem der verfassungsmäßigen Einschränkungen der Informationserhebung für die Zwecke des Strafprozesses / Barbara Nita-Światłowska // W: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red.: Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 269-282. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger. - ISBN 978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
2
Wykorzystywanie dowodów pozyskanych za granicą = Verwertung der im Ausland erhobenen Beweise / Barbara Nita-Światłowska // W: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red.: Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 283-295. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger. - ISBN 978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
3
Ograniczenia w wykorzystywaniu w postępowaniu karnym dowodów przeprowadzonych przez obce organy = Einschränkungen der Verwertbarkeit von den durch fremde Organe durchgeführten Beweisaufnahmen im Strafverfahren / Barbara Nita-Światłowska // W: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess / red.: Piotr Hofmański, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Paweł Czarnecki. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 297-320. - Artykuł dostępny w językach: pol., ger. - ISBN 978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0
4
Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich / Barbara Nita // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. nauk. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 966-985. - ISBN 978-83-264-4369-5
5
Konstytucyjne gwarancje prawa karnego materialnego oraz procesowego wobec wyzwań integracji europejskiej / Barbara Nita // W: Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich / red. nauk. Sławomir Dudzik, Nina Półtorak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 475-502. - ISBN 978-83-264-4533-0
6
From European Evidence Warrant to European Investigation Order / Barbara Nita // W: Evidence in EU Fraud Cases / ed. by Celina Nowak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 171-187. - ISBN 978-83-264-4447-0
7
Dostęp do informacji publicznej a prawo do swobody wypowiedzi = Access to Public Information and the Right to the Freedom of Expression / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA // W: Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych / red. Cezary Mik, Katarzyna Gałka. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 337-349. - Summ. - ISBN 978-83-7285-629-6
8
Efficient Protection of the Financial Interests of the European Union - Penal or Administrative Sanctions / Barbara NITA // W: Fight Against EU Fraud : Administrative and Criminal Law Issues / ed. by Celina Nowak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 83-95. - ISBN 978-83-264-0716-1
9
Einführende Bemerkungen / Barbara NITA // W: Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa. Rule of Law, Freedom and Security in Europe. État de droit, liberté et sécurité en Europe / eds. Julia Iliopoulos-Strangas, Oliver Diggelmann, Hartmut Bauer. - Athens; Baden-Baden; Bruxelles : Ant. N. Sakkoulas Publishers; Nomos Verlagsgesellschaft; Etablissements Emile Bruylant, 2010. - (Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) ; Bd. 6). - S. 3-16. - ISBN 978-3-8329-5798-8
10
Postępowanie karne z udziałem prokuratora europejskiego / Barbara NITA // W: Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej / red. nauk. Celina Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 120-136. - ISBN 978-83-61408-29-1 ; 978-83-89437-30-1
11
Harmonizacja prawa krajowego z prawem UE w zakresie współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - zapis dyskusji / Piotr Hofmański, Barbara Kunicka-Michalska, Sławomir Steinborn, Hanna Kuczyńska, Laszlo Miszkolc, Zygmunt Barwina, Lothar Kuhl, Barbara Nita, Stanisław Zabłocki, Michał Hudzik, Adam Górski, Tomasz Ostropolski // W: Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej / red. Celina Nowak. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ;Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, 2008. - S. 103-112. - ISBN 978-83-920780-1-2
12
Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów Ustawy z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary / Barbara NITA // W: "Aktualne problemy prawa medycznego" : VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne : biuletyn. - Warszawa : Abacus. Biuro Promocji Medycznej, 2003. - S. 24-46. - ISBN 83-88849-11-5
1
Nita-Światłowska B., (2015), Problem konstytucyjnych ograniczeń pozyskiwania informacji dla celów procesu karnego. [W:] Hofmański rP., Szumiło-Kulczycka D., Czarnecki P. (red.), Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 269-282.
2
Nita-Światłowska B., (2015), Wykorzystywanie dowodów pozyskanych za granicą. [W:] Hofmański rP., Szumiło-Kulczycka D., Czarnecki P. (red.), Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 283-295.
3
Nita-Światłowska B., (2015), Ograniczenia w wykorzystywaniu w postępowaniu karnym dowodów przeprowadzonych przez obce organy. [W:] Hofmański rP., Szumiło-Kulczycka D., Czarnecki P. (red.), Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 297-320.
4
Nita B., (2013), Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich. [W:] Cieślak W., Steinborn S. (red.), Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 966-985.
5
Nita B., (2013), Konstytucyjne gwarancje prawa karnego materialnego oraz procesowego wobec wyzwań integracji europejskiej. [W:] Dudzik S., Półtorak N. (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 475-502.
6
Nita B., (2013), From European Evidence Warrant to European Investigation Order. [W:] Nowak C. (red.), Evidence in EU Fraud Cases (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 171-187.
7
Hermeliński W., Nita B., (2011), Dostęp do informacji publicznej a prawo do swobody wypowiedzi. [W:] Mik C., Gałka K. (red.), Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 337-349.
8
Nita B., (2011), Efficient Protection of the Financial Interests of the European Union - Penal or Administrative Sanctions. [W:] Nowak C. (red.), Fight Against EU Fraud : Administrative and Criminal Law Issues (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 83-95.
9
Nita B., (2010), Einführende Bemerkungen. [W:] Iliopoulos-Strangas J., Diggelmann O., Bauer H. (red.), Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa. Rule of Law, Freedom and Security in Europe. État de droit, liberté et sécurité en Europe, Athens : Ant. N. Sakkoulas Publishers ; Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, s. 3-16.
10
Nita B., (2009), Postępowanie karne z udziałem prokuratora europejskiego. [W:] Nowak C. (red.), Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 120-136.
11
Hofmański P., Kunicka-Michalska B., Steinborn S., Kuczyńska H., Miszkolc L., Barwina Z., Kuhl L., Nita B., Zabłocki S., Hudzik M., Górski A., Ostropolski T., (2008), Harmonizacja prawa krajowego z prawem UE w zakresie współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - zapis dyskusji. [W:] Nowak C. (red.), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego : Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, s. 103-112.
12
Nita B., (2003), Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów Ustawy z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. [W:] "Aktualne problemy prawa medycznego" : VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne : biuletyn, Warszawa : Abacus. Biuro Promocji Medycznej, s. 24-46.
1
@inbook{UEK:2168323225,
author = "Nita-Światłowska Barbara",
title = "Problem konstytucyjnych ograniczeń pozyskiwania informacji dla celów procesu karnego",
booktitle = "Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym",
pages = "269-282",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0",
}
2
@inbook{UEK:2168323227,
author = "Nita-Światłowska Barbara",
title = "Wykorzystywanie dowodów pozyskanych za granicą",
booktitle = "Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym",
pages = "283-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0",
}
3
@inbook{UEK:2168323229,
author = "Nita-Światłowska Barbara",
title = "Ograniczenia w wykorzystywaniu w postępowaniu karnym dowodów przeprowadzonych przez obce organy",
booktitle = "Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym",
pages = "297-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7326-3 ; 978-83-255-7327-0",
}
4
@inbook{UEK:2168335249,
author = "Nita Barbara",
title = "Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich",
booktitle = "Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje",
pages = "966-985",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4369-5",
}
5
@inbook{UEK:2168335255,
author = "Nita Barbara",
title = "Konstytucyjne gwarancje prawa karnego materialnego oraz procesowego wobec wyzwań integracji europejskiej",
booktitle = "Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich",
pages = "475-502",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4533-0",
}
6
@inbook{UEK:2168335273,
author = "Nita Barbara",
title = "From European Evidence Warrant to European Investigation Order",
booktitle = "Evidence in EU Fraud Cases",
pages = "171-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4447-0",
}
7
@inbook{UEK:2168334815,
author = "Hermeliński Wojciech and Nita Barbara",
title = "Dostęp do informacji publicznej a prawo do swobody wypowiedzi",
booktitle = "Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych",
pages = "337-349",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-629-6",
}
8
@inbook{UEK:2168335245,
author = "Nita Barbara",
title = "Efficient Protection of the Financial Interests of the European Union - Penal or Administrative Sanctions",
booktitle = "Fight Against EU Fraud : Administrative and Criminal Law Issues",
pages = "83-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0716-1",
}
9
@inbook{UEK:2168334895,
author = "Nita Barbara",
title = "Einführende Bemerkungen",
booktitle = "Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa. Rule of Law, Freedom and Security in Europe. État de droit, liberté et sécurité en Europe",
pages = "3-16",
adress = "Athens; Baden-Baden; Bruxelles",
publisher = "Ant. N. Sakkoulas Publishers; Nomos Verlagsgesellschaft; Etablissements Emile Bruylant",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-3-8329-5798-8",
}
10
@inbook{UEK:2168335467,
author = "Nita Barbara",
title = "Postępowanie karne z udziałem prokuratora europejskiego",
booktitle = "Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej",
pages = "120-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61408-29-1 ; 978-83-89437-30-1",
}
11
@inbook{UEK:2168335743,
author = "Hofmański Piotr and Kunicka-Michalska Barbara and Steinborn Sławomir and Kuczyńska Hanna and Miszkolc Laszlo and Barwina Zygmunt and Kuhl Lothar and Nita Barbara and Zabłocki Stanisław and Hudzik Michał and Górski Adam and Ostropolski Tomasz",
title = "Harmonizacja prawa krajowego z prawem UE w zakresie współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości - zapis dyskusji",
booktitle = "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej",
pages = "103-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ;Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-920780-1-2",
}
12
@inbook{UEK:2168336019,
author = "Nita Barbara",
title = "Ocena prawna zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów Ustawy z dn. 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary",
booktitle = ""Aktualne problemy prawa medycznego" : VI Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne : biuletyn",
pages = "24-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Abacus. Biuro Promocji Medycznej",
year = "2003",
isbn = "83-88849-11-5",
}