Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Karnoprawna ochrona tajności głosowania
Źródło:
Przegląd Wyborczy : biuletyn informacyjny. - nr 4-6 (2017) , s. 30-43
Tryb dostępu:
Nr:
2168324603
artykuł nierecenzowany
2

Autor:
Nita-Światłowska Barbara , Hermeliński Wojciech
Tytuł:
O niedziałaniu prawa wstecz, czyli rozszerzenie domniemania przestępczego pochodzenia mienia
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 66 (4465) (2017) , s. E2-E3
Nr:
2168335719
artykuł nierecenzowany
3

Autor:
Hermeliński Wojciech , Nita-Światłowska Barbara
Tytuł:
Zrozumiałe wątpliwości głowy państwa
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 79 (4478) (2017) , s. B8
Nr:
2168335733
artykuł nierecenzowany
4

Autor:
Nita-Światłowska Barbara , Hermeliński Wojciech
Tytuł:
Jednolitość orzecznictwa jest wartością
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 136 (4535) (2017) , s. B8
Nr:
2168335735
artykuł nierecenzowany
5

Autor:
Nita-Światłowska Barbara , Hermeliński Wojciech
Tytuł:
Prawo do pomocy obrońcy przysługuje zatrzymanemu od początku postępowania
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 46 (4445) (2017) , s. D4-D5
Nr:
2168335717
artykuł nierecenzowany
6

Tytuł:
Kto strzeże konstytucji w Niemczech
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 9(10342) (2016) , s. I-001-I-009
Tryb dostępu:
Nr:
2168335695
artykuł nierecenzowany
7

Autor:
Tytuł:
Zakaz podwójnego karania w ujęciu konstytucyjnym
Źródło:
Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. - nr 2(2) (2011) , s. 7-20
Nr:
2168335211
artykuł nierecenzowany
8

Autor:
Tytuł:
Kazus z zakresu prawa karnego - fałszywi pośrednicy
Źródło:
Edukacja Prawnicza. - R. 1, nr 6 (1994) , s. 135-137
Nr:
2168336017
artykuł nierecenzowany
1
Karnoprawna ochrona tajności głosowania / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Przegląd Wyborczy : biuletyn informacyjny. - nr 4-6 (2017), s. 30-43. - Pełny tekst: http://pkw.gov.pl/pliki/1511254679_4-6-2017.pdf. - ISSN 1507-983X
2
O niedziałaniu prawa wstecz, czyli rozszerzenie domniemania przestępczego pochodzenia mienia / Barbara Nita-Światłowska, Wojciech Hermeliński // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 66 (4465) (2017), s. E2-E3. - ISSN 2080-6744
3
Zrozumiałe wątpliwości głowy państwa / Wojciech Hermeliński, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 79 (4478) (2017), s. B8. - ISSN 2080-6744
4
Jednolitość orzecznictwa jest wartością / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA, Wojciech Hermeliński // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 136 (4535) (2017), s. B8. - ISSN 2080-6744
5
Prawo do pomocy obrońcy przysługuje zatrzymanemu od początku postępowania / Barbara Nita-Światłowska, Wojciech Hermeliński // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 46 (4445) (2017), s. D4-D5. - ISSN 2080-6744
6
Kto strzeże konstytucji w Niemczech / Barbara Nita-Światłowska // Rzeczpospolita. - nr 9(10342) (2016), s. I-001-I-009. - ISSN 0208-9130
7
Zakaz podwójnego karania w ujęciu konstytucyjnym / Barbara NITA // Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. - nr 2(2) (2011), s. 7-20. - ISSN 2082-5692
8
Kazus z zakresu prawa karnego - fałszywi pośrednicy / Barbara Nita // Edukacja Prawnicza. - R. 1, nr 6 (1994), s. 135-137. - ISSN 1231-0336
1
Nita-Światłowska B., (2017), Karnoprawna ochrona tajności głosowania, "Przegląd Wyborczy : biuletyn informacyjny", nr 4-6, s. 30-43; http://pkw.gov.pl/pliki/1511254679_4-6-2017.pdf
2
Nita-Światłowska B., Hermeliński W., (2017), O niedziałaniu prawa wstecz, czyli rozszerzenie domniemania przestępczego pochodzenia mienia, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 66 (4465), s. E2-E3.
3
Hermeliński W., Nita-Światłowska B., (2017), Zrozumiałe wątpliwości głowy państwa, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 79 (4478), s. B8.
4
Nita-Światłowska B., Hermeliński W., (2017), Jednolitość orzecznictwa jest wartością, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 136 (4535), s. B8.
5
Nita-Światłowska B., Hermeliński W., (2017), Prawo do pomocy obrońcy przysługuje zatrzymanemu od początku postępowania, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 46 (4445), s. D4-D5.
6
Nita-Światłowska B., (2016), Kto strzeże konstytucji w Niemczech, "Rzeczpospolita", nr 9(10342), s. I-001-I-009.
7
Nita B., (2011), Zakaz podwójnego karania w ujęciu konstytucyjnym, "Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego", nr 2(2), s. 7-20.
8
Nita B., (1994), Kazus z zakresu prawa karnego - fałszywi pośrednicy, "Edukacja Prawnicza", R. 1, nr 6, s. 135-137.
1
@article{UEK:2168324603,
author = "Nita-Światłowska Barbara",
title = "Karnoprawna ochrona tajności głosowania",
journal = "Przegląd Wyborczy : biuletyn informacyjny",
number = "4-6",
pages = "30-43",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168335719,
author = "Nita-Światłowska Barbara and Hermeliński Wojciech",
title = "O niedziałaniu prawa wstecz, czyli rozszerzenie domniemania przestępczego pochodzenia mienia",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "66 (4465)",
pages = "E2-E3",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168335733,
author = "Hermeliński Wojciech and Nita-Światłowska Barbara",
title = "Zrozumiałe wątpliwości głowy państwa",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "79 (4478)",
pages = "B8",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168335735,
author = "Nita-Światłowska Barbara and Hermeliński Wojciech",
title = "Jednolitość orzecznictwa jest wartością",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "136 (4535)",
pages = "B8",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168335717,
author = "Nita-Światłowska Barbara and Hermeliński Wojciech",
title = "Prawo do pomocy obrońcy przysługuje zatrzymanemu od początku postępowania",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "46 (4445)",
pages = "D4-D5",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168335695,
author = "Nita-Światłowska Barbara",
title = "Kto strzeże konstytucji w Niemczech",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "9(10342)",
pages = "I-001-I-009",
year = "2016",
}
7
@article{UEK:2168335211,
author = "Nita Barbara",
title = "Zakaz podwójnego karania w ujęciu konstytucyjnym",
journal = "Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego",
number = "2(2)",
pages = "7-20",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2168336017,
author = "Nita Barbara",
title = "Kazus z zakresu prawa karnego - fałszywi pośrednicy",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "R. 1, 6",
pages = "135-137",
year = "1994",
}