Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie
Źródło:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 217-233 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Nr:
2168330367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych = Analysis of the Sensitivity of Mortgage Servicing Costs to Changes in Interest Rates
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 1 (70) (2018) , s. 124-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326505
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018) , s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326419
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 170-195
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326917
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 128-169
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Public Procurement on Economic Growth in Poland
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018) , s. 67-84. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168330453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336093
varia
8

Tytuł:
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324425
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii
Źródło:
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017, s. 137-150 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922099-7-3
Nr:
2168327041
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336281
varia
11

Autor:
Tytuł:
The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions
Źródło:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320109
artykuł w czasopiśmie
1
Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie / Michał BODA // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 217-233. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
2
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych = Analysis of the Sensitivity of Mortgage Servicing Costs to Changes in Interest Rates / Michał BODA // Bezpieczny Bank. - nr 1 (70) (2018), s. 124-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf. - ISSN 1429-2939
3
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Aleksandra JURKOWSKA, Michał BODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018), s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093. - ISSN 1642-168X
4
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych / Paweł Piskorz, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-195. - ISBN 978-83-7252-758-5
5
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej / Radosław CIUKAJ, Anna Cimer, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 128-169. - ISBN 978-83-7252-758-5
6
Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Public Procurement on Economic Growth in Poland / Michał BODA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018), s. 67-84. - Summ. - ISSN 1733-0777
7
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia
8
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045. - ISSN 1898-6447
9
Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii / Michał BODA // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 137-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3
10
Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Krzysztof JONAS // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 58-59. - Dostępne tylko streszczenia
11
The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions / Michał Boda // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.014/11418. - ISSN 2300-1240
1
Boda M., (2019), Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 217-233.
2
Boda M., (2018), Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych, "Bezpieczny Bank", nr 1 (70), s. 124-145; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf
3
Jurkowska A., Boda M., (2018), Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 18, s. 11-31; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093
4
Piskorz P., Boda M., (2018), Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-195.
5
Ciukaj R., Cimer A., Boda M., (2018), Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-169.
6
Boda M., (2018), Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (57), s. 67-84.
7
Boda M., Ciukaj R., (2017), Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-13.
8
Boda M., Ciukaj R., (2017), Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045
9
Boda M., (2017), Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 137-150.
10
Jurkowska A., Boda M., (2017), Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58-59.
11
Boda M., (2016), The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 5, nr 2, s. 45-56; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.014/11418
1
@inbook{UEK:2168330367,
author = "Boda Michał",
title = "Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "217-233",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
2
@article{UEK:2168326505,
author = "Boda Michał",
title = "Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "1 (70)",
pages = "124-145",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168326419,
author = "Jurkowska Aleksandra and Boda Michał",
title = "Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 18",
pages = "11-31",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168326917,
author = "Piskorz Paweł and Boda Michał",
title = "Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "170-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
5
@inbook{UEK:2168326915,
author = "Ciukaj Radosław and Cimer Anna and Boda Michał",
title = "Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "128-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
6
@article{UEK:2168330453,
author = "Boda Michał",
title = "Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (57)",
pages = "67-84",
year = "2018",
}
7
@misc{UEK:2168336093,
author = "Boda Michał and Ciukaj Radosław",
title = "Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "12-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
8
@article{UEK:2168324425,
author = "Boda Michał and Ciukaj Radosław",
title = "Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "21-36",
year = "2017",
}
9
@inbook{UEK:2168327041,
author = "Boda Michał",
title = "Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii",
booktitle = "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski",
pages = "137-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego",
year = "2017",
isbn = "978-83-922099-7-3",
}
10
@misc{UEK:2168336281,
author = "Jurkowska Aleksandra and Boda Michał",
title = "Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "58-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168320109,
author = "Boda Michał",
title = "The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 5, 2",
pages = "45-56",
year = "2016",
}