Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie
Źródło:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 217-233 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Nr:
2168330367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Public Procurement on Economic Growth in Poland
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018) , s. 67-84. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168330453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 128-169
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych = Analysis of the Sensitivity of Mortgage Servicing Costs to Changes in Interest Rates
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 1 (70) (2018) , s. 124-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326505
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018) , s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326419
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 170-195
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326917
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie / Michał BODA // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 217-233. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
2
Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Public Procurement on Economic Growth in Poland / Michał BODA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018), s. 67-84. - Summ. - ISSN 1733-0777
3
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej / Radosław CIUKAJ, Anna Cimer, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 128-169. - ISBN 978-83-7252-758-5
4
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych = Analysis of the Sensitivity of Mortgage Servicing Costs to Changes in Interest Rates / Michał BODA // Bezpieczny Bank. - nr 1 (70) (2018), s. 124-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf. - ISSN 1429-2939
5
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Aleksandra JURKOWSKA, Michał BODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018), s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093. - ISSN 1642-168X
6
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych / Paweł Piskorz, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-195. - ISBN 978-83-7252-758-5
1
Boda M., (2019), Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 217-233.
2
Boda M., (2018), Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (57), s. 67-84.
3
Ciukaj R., Cimer A., Boda M., (2018), Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-169.
4
Boda M., (2018), Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych, "Bezpieczny Bank", nr 1 (70), s. 124-145; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf
5
Jurkowska A., Boda M., (2018), Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 18, s. 11-31; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093
6
Piskorz P., Boda M., (2018), Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-195.
1
@inbook{UEK:2168330367,
author = "Boda Michał",
title = "Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "217-233",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
2
@article{UEK:2168330453,
author = "Boda Michał",
title = "Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (57)",
pages = "67-84",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168326915,
author = "Ciukaj Radosław and Cimer Anna and Boda Michał",
title = "Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "128-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
4
@article{UEK:2168326505,
author = "Boda Michał",
title = "Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "1 (70)",
pages = "124-145",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168326419,
author = "Jurkowska Aleksandra and Boda Michał",
title = "Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 18",
pages = "11-31",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168326917,
author = "Piskorz Paweł and Boda Michał",
title = "Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "170-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}