Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości
Źródło:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 157-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Nr:
2168330357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego = Cooperative Banks Restructuring in Selected non-European Countries : Recommendations for Polish Cooperative Banking Sector
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 3 (72) (2018) , s. 8-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330375
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336285
varia
4

Tytuł:
Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia
Źródło:
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922099-7-3
Nr:
2168327043
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju = The World and Polish Market of Bank Dues Securitisation Instruments : Historical Outline and Development Prospects
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - t. 143, nr 3 (2015) , s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168326675
artykuł w czasopiśmie
1
Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości / Andrzej WALITZA // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 157-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
2
Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego = Cooperative Banks Restructuring in Selected non-European Countries : Recommendations for Polish Cooperative Banking Sector / Andrzej WALITZA // Bezpieczny Bank. - nr 3 (72) (2018), s. 8-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.2.1.pdf. - ISSN 1429-2939
3
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016 / Piotr KARAŚ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
4
Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia / Andrzej WALITZA // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3
5
Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju = The World and Polish Market of Bank Dues Securitisation Instruments : Historical Outline and Development Prospects / Andrzej Walitza // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - t. 143, nr 3 (2015), s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sip-kzif.edu.pl/resources/html/article/details?id=151023. - ISSN 1234-8872
1
Walitza A., (2019), Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 157-179.
2
Walitza A., (2018), Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego, "Bezpieczny Bank", nr 3 (72), s. 8-23; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.2.1.pdf
3
Karaś P., Walitza A., (2017), Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 60-61.
4
Walitza A., (2017), Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 161-173.
5
Walitza A., (2015), Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", t. 143, nr 3, s. 77-97; https://sip-kzif.edu.pl/resources/html/article/details?id=151023
1
@inbook{UEK:2168330357,
author = "Walitza Andrzej",
title = "Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "157-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
2
@article{UEK:2168330375,
author = "Walitza Andrzej",
title = "Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3 (72)",
pages = "8-23",
year = "2018",
}
3
@misc{UEK:2168336285,
author = "Karaś Piotr and Walitza Andrzej",
title = "Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "60-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168327043,
author = "Walitza Andrzej",
title = "Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia",
booktitle = "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski",
pages = "161-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego",
year = "2017",
isbn = "978-83-922099-7-3",
}
5
@article{UEK:2168326675,
author = "Walitza Andrzej",
title = "Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "t. 143, 3",
pages = "77-97",
year = "2015",
}