Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 13/2020.
Nr:
2168350184
raport/sprawozdanie
2

Tytuł:
Technologia blockchain - fenomen fascynacji potencjałem nowatorskiej technologii
Źródło:
Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 183-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-055-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization = Efektywność polskiego sektora bankowości komercyjnej w warunkach zwiększonych obciążeń kapitałowych w latach 2009-2016
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019) , s. 149-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168343798
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Nina Moisova K'oseva
Tytuł:
Financial Stability and Access to Bank Credit : Evidence from the EU Members of the SEE Region, with a Reference to Republic of Macedonia
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
178 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-468
Nr:
2168340871
doktorat
5

Tytuł:
Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości
Źródło:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 157-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego = Cooperative Banks Restructuring in Selected non-European Countries : Recommendations for Polish Cooperative Banking Sector
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 3 (72) (2018) , s. 8-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330375
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia
Źródło:
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922099-7-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168327043
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336285
varia
9

Tytuł:
Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju = The World and Polish Market of Bank Dues Securitisation Instruments : Historical Outline and Development Prospects
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - t. 143, nr 3 (2015) , s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168326675
artykuł w czasopiśmie
1
Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych [Dokument elektroniczny] / Krzysztof KIL, Mateusz FOLWARSKI, Andrzej WALITZA. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 88 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2
Technologia blockchain - fenomen fascynacji potencjałem nowatorskiej technologii / Andrzej WALITZA // W: Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 183-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-055-4
3
Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization = Efektywność polskiego sektora bankowości komercyjnej w warunkach zwiększonych obciążeń kapitałowych w latach 2009-2016 / Piotr Karaś, Andrzej WALITZA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019), s. 149-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445. - ISSN 1642-168X
4
Financial Stability and Access to Bank Credit : Evidence from the EU Members of the SEE Region, with a Reference to Republic of Macedonia / Nina Moisova K'oseva ; . - Kraków : , 2019. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA ; Promotor pomocniczy: Andrzej WALITZA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003429
5
Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości / Andrzej WALITZA // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 157-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
6
Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego = Cooperative Banks Restructuring in Selected non-European Countries : Recommendations for Polish Cooperative Banking Sector / Andrzej WALITZA // Bezpieczny Bank [on-line]. - nr 3 (72) (2018), s. 8-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.2.1.pdf. - ISSN 1429-2939
7
Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia / Andrzej WALITZA // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3. - Pełny tekst: http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf
8
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016 / Piotr KARAŚ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
9
Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju = The World and Polish Market of Bank Dues Securitisation Instruments : Historical Outline and Development Prospects / Andrzej Walitza // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - t. 143, nr 3 (2015), s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sip-kzif.edu.pl/resources/html/article/details?id=151023. - ISSN 1234-8872
1
Kil K., Folwarski M., Walitza A., (2020), Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 88 s.
2
Walitza A., (2020), Technologia blockchain - fenomen fascynacji potencjałem nowatorskiej technologii. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 183-199.
3
Karaś P., Walitza A., (2019), Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2(21), s. 149-163; https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445
4
Moisova K'oseva N., (2019), Financial Stability and Access to Bank Credit: Evidence from the EU Members of the SEE Region, with a Reference to Republic of Macedonia, Prom. Miklaszewska E., Kraków : , 178 k.
5
Walitza A., (2019), Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości. [W:] MIKLASZEWSKA E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 157-179.
6
Walitza A., (2018), Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego, "Bezpieczny Bank" [on-line], nr 3 (72), s. 8-23; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.2.1.pdf
7
Walitza A., (2017), Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 161-173.
8
Karaś P., Walitza A., (2017), Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 60-61.
9
Walitza A., (2015), Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", t. 143, nr 3, s. 77-97; https://sip-kzif.edu.pl/resources/html/article/details?id=151023
1
@misc{UEK:2168350184,
author = "Krzysztof Kil and Mateusz Folwarski and Andrzej Walitza",
title = "Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
}
2
@inbook{UEK:2168340859,
author = "Andrzej Walitza",
title = "Technologia blockchain - fenomen fascynacji potencjałem nowatorskiej technologii",
booktitle = "Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów",
pages = "183-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-055-4",
}
3
@article{UEK:2168343798,
author = "Piotr Karaś and Andrzej Walitza",
title = "Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2(21)",
pages = "149-163",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2019.2108},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445},
}
4
@unpublished{UEK:2168340871,
author = "Nina Moisova K'oseva",
title = "Financial Stability and Access to Bank Credit : Evidence from the EU Members of the SEE Region, with a Reference to Republic of Macedonia",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003429},
}
5
@inbook{UEK:2168330357,
author = "Andrzej Walitza",
title = "Technologia blockchain i nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w bankowości",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "157-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
6
@article{UEK:2168330375,
author = "Andrzej Walitza",
title = "Restrukturyzacja banków spółdzielczych w wybranych krajach pozaeuropejskich : wnioski dla polskiego sektora spółdzielczego",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3 (72)",
pages = "8-23",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26354/bb.1.3.72.2018},
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.2.1.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168327043,
author = "Andrzej Walitza",
title = "Bankowość spółdzielcza w krajach pozaeuropejskich - Japonia",
booktitle = "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski",
pages = "161-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego",
year = "2017",
url = {http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf},
isbn = "978-83-922099-7-3",
}
8
@misc{UEK:2168336285,
author = "Piotr Karaś and Andrzej Walitza",
title = "Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "60-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168326675,
author = "Andrzej Walitza",
title = "Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych : rys historyczny oraz perspektywy rozwoju",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "t. 143, 3",
pages = "77-97",
year = "2015",
url = {https://sip-kzif.edu.pl/resources/html/article/details?id=151023},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID