Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski = Awareness of Young Consumers on Packaging in Relation to the Environmental Sustain Ability and Social Responsibility - the Example of Poland and Bulgaria
Źródło:
General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10)
ISBN:
978-83-7351-856-8
Nr:
2168325761
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów
Źródło:
Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2018, s. 81-95. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania o których mowa w referacie zostały sfinansowane ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-935572-8-8
Nr:
2168334209
rozdział w monografii
3

Autor:
Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik
Źródło:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017, s. 80-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328211
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski = Awareness of Young Consumers on Packaging in Relation to the Environmental Sustain Ability and Social Responsibility - the Example of Poland and Bulgaria / Natalia KOZIK // W: General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10). - S. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-856-8
2
Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów / Natalia KOZIK // W: Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak. - Warszawa : Polska Izba Opakowań, 2018. - S. 81-95. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-8-8
3
Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik / Natalia Kozik // W: Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - S. 80-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949590-1-2
1
Kozik N., (2018), Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), General Quality Problems, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 97-106.
2
Kozik N., (2018), Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów. [W:] Wasiak W. (red.), Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 81-95.
3
Kozik N., (2017), Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik. [W:] Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, s. 80-101.
1
@inbook{UEK:2168325761,
author = "Kozik Natalia",
title = "Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski",
booktitle = "General Quality Problems",
pages = "97-106",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7351-856-8",
}
2
@inbook{UEK:2168334209,
author = "Kozik Natalia",
title = "Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów",
booktitle = "Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy",
pages = "81-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2018",
isbn = "978-83-935572-8-8",
}
3
@inbook{UEK:2168328211,
author = "Kozik Natalia",
title = "Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik",
booktitle = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "80-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}