Publikacje wybranego autora

Kozik Natalia ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów

1

Autor:
Konferencja:
19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 - Sustainability in the Global-Knowledge Economy, Rajecke Teplice, Słowacja, od 2019-10-09 do 2019-10-10
Tytuł:
Sustainable Packaging as a Tool for Global Sustainable Development
Źródło:
SHS Web of Conferences. - vol. 74 (2020) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347030
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
The Ecological Features of the Shopping Bags as a Form of Marketing Influence = Atrybuty środowiskowe toreb handlowych jako forma oddziaływania marketingowego
Źródło:
Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 110-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-591-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338969
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów i czytelność przekazywanych przez nie komunikatów na przykładzie ekskluzywnych wód mineralnych = Packaging and Messaging Legibility as a Tool for Influencing Consumer Choice - the Example of Exclusive Mineral Water
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (982) (2019) , s. 19-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja stanowi wynik realizacji tematu badawczego dofinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168346586
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Kozik Natalia , Łapaj Marcin
Tytuł:
Proces odbarwiania folii polimerowych jako przykład działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Źródło:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 110-120 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-592-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340017
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Kozik Natalia , Łapaj Marcin
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Deinking of Polimer Films as an Example of Circular Economy in Flexible Packaging
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340267
varia
6

Autor:
Tytuł:
Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów
Źródło:
Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2018, s. 81-95. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania o których mowa w referacie zostały sfinansowane ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-935572-8-8
Nr:
2168334209
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski = Awareness of Young Consumers on Packaging in Relation to the Environmental Sustain Ability and Social Responsibility - the Example of Poland and Bulgaria
Źródło:
General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10)
ISBN:
978-83-7351-856-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325761
rozdział w monografii
8

Autor:
Kozik Natalia , Markowska Beata
Tytuł:
Potrzeby i oczekiwania konsumentów z niepełnosprawnością wzroku w zakresie informacyjności opakowań produktów leczniczych = Needs and Expectations of Consuments with Disability and Vision Loss Concerning Communication Function of Drug Packaging
Źródło:
Marketing On : siła innowacji / red. nauk. Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017, s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-170-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340875
rozdział w monografii
9

Autor:
Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik
Źródło:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017, s. 80-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328211
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Kozik Natalia , Markowska Beata
Tytuł:
Rzeczywistość rozszerzona jako nowy sposób komunikacji z konsumentem za pomocą opakowania = Augmented Reality as the New Way of Packaging Communications with Consumers
Źródło:
Marketing (r)evolution : nowe techniki, pomysły, rozwiązania / red. nauk. Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017, s. 99-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-169-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340885
rozdział w monografii
1
Sustainable Packaging as a Tool for Global Sustainable Development / Natalia KOZIK // SHS Web of Conferences. - vol. 74 (2020), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/02/shsconf_glob2020_04012.pdf. - ISSN 2416-5182
2
The Ecological Features of the Shopping Bags as a Form of Marketing Influence = Atrybuty środowiskowe toreb handlowych jako forma oddziaływania marketingowego / Natalia KOZIK // W: Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 110-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-591-7
3
Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów i czytelność przekazywanych przez nie komunikatów na przykładzie ekskluzywnych wód mineralnych = Packaging and Messaging Legibility as a Tool for Influencing Consumer Choice - the Example of Exclusive Mineral Water / Natalia KOZIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (982) (2019), s. 19-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1864/1448. - ISSN 1898-6447
4
Proces odbarwiania folii polimerowych jako przykład działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym / Natalia KOZIK, Marcin Łapaj // W: Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 110-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-592-4
5
Deinking of Polimer Films as an Example of Circular Economy in Flexible Packaging / Natalia KOZIK, Marcin Łapaj // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
6
Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów / Natalia KOZIK // W: Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak. - Warszawa : Polska Izba Opakowań, 2018. - S. 81-95. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-8-8
7
Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski = Awareness of Young Consumers on Packaging in Relation to the Environmental Sustain Ability and Social Responsibility - the Example of Poland and Bulgaria / Natalia KOZIK // W: General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10). - S. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-856-8
8
Potrzeby i oczekiwania konsumentów z niepełnosprawnością wzroku w zakresie informacyjności opakowań produktów leczniczych = Needs and Expectations of Consuments with Disability and Vision Loss Concerning Communication Function of Drug Packaging / Natalia KOZIK, Beata Markowska // W: Marketing On : siła innowacji / red. nauk. Hanna Hall. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017. - S. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-170-2. - Spis treści: https://oficyna.prz.edu.pl/fcp/mGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgxQX2o8DAoHNiwFE1xVSX5bFVZpCFghUHcKVigEQUw/18/public/otwarty-dostep/2017/wd-hall-marketing-on-2017.pdfWstęp:
9
Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik / Natalia Kozik // W: Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - S. 80-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949590-1-2
10
Rzeczywistość rozszerzona jako nowy sposób komunikacji z konsumentem za pomocą opakowania = Augmented Reality as the New Way of Packaging Communications with Consumers / Natalia KOZIK, Beata Markowska // W: Marketing (r)evolution : nowe techniki, pomysły, rozwiązania / red. nauk. Hanna Hall. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017. - S. 99-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-169-6. - Spis treści: https://oficyna.prz.edu.pl/fcp/DGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUgxQX2o8DAoHNiwFE1xVSX5aFVZpCFghUHcKVigEQR1BXQEsKTwdAQsKJBVYCRlYdwVWFjgBRA/18/public/otwarty-dostep/2017/wd-hall-marketing-r-evolution-2017.pdfWstęp:
1
Kozik N., (2020), Sustainable Packaging as a Tool for Global Sustainable Development, "SHS Web of Conferences", vol. 74, s. 1-8; https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/02/shsconf_glob2020_04012.pdf
2
Kozik N., (2019), The Ecological Features of the Shopping Bags as a Form of Marketing Influence. [W:] Gwiazdowska D., Juś K. (red.), Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 110-128.
3
Kozik N., (2019), Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów i czytelność przekazywanych przez nie komunikatów na przykładzie ekskluzywnych wód mineralnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (982), s. 19-38; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1864/1448
4
Kozik N., Łapaj M., (2019), Proces odbarwiania folii polimerowych jako przykład działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. [W:] Salerno-Kochan R. (red.), Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 110-120.
5
Kozik N., Łapaj M., (2019), Deinking of Polimer Films as an Example of Circular Economy in Flexible Packaging. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 55.
6
Kozik N., (2018), Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów. [W:] Wasiak W. (red.), Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 81-95.
7
Kozik N., (2018), Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), General Quality Problems, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 97-106.
8
Kozik N., Markowska B., (2017), Potrzeby i oczekiwania konsumentów z niepełnosprawnością wzroku w zakresie informacyjności opakowań produktów leczniczych. [W:] Hall H. (red.), Marketing On : siła innowacji, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 161-169.
9
Kozik N., (2017), Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik. [W:] Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, s. 80-101.
10
Kozik N., Markowska B., (2017), Rzeczywistość rozszerzona jako nowy sposób komunikacji z konsumentem za pomocą opakowania. [W:] Hall H. (red.), Marketing (r)evolution : nowe techniki, pomysły, rozwiązania, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 99-110.
1
@article{UEK:2168347030,
author = "Kozik Natalia",
title = "Sustainable Packaging as a Tool for Global Sustainable Development",
journal = "SHS Web of Conferences",
number = "vol. 74",
pages = "1-8",
year = "2020",
}
2
@inbook{UEK:2168338969,
author = "Kozik Natalia",
title = "The Ecological Features of the Shopping Bags as a Form of Marketing Influence",
booktitle = "Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations",
pages = "110-128",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
isbn = "978-83-7789-591-7",
}
3
@article{UEK:2168346586,
author = "Kozik Natalia",
title = "Opakowanie jako narzędzie wpływania na wybory konsumentów i czytelność przekazywanych przez nie komunikatów na przykładzie ekskluzywnych wód mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (982)",
pages = "19-38",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168340017,
author = "Kozik Natalia and Łapaj Marcin",
title = "Proces odbarwiania folii polimerowych jako przykład działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju",
pages = "110-120",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-592-4",
}
5
@misc{UEK:2168340267,
author = "Kozik Natalia and Łapaj Marcin",
title = "Deinking of Polimer Films as an Example of Circular Economy in Flexible Packaging",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "55",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
6
@inbook{UEK:2168334209,
author = "Kozik Natalia",
title = "Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów",
booktitle = "Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy",
pages = "81-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2018",
isbn = "978-83-935572-8-8",
}
7
@inbook{UEK:2168325761,
author = "Kozik Natalia",
title = "Świadomość młodych konsumentów na temat opakowań z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności - przykład Bułgarii i Polski",
booktitle = "General Quality Problems",
pages = "97-106",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7351-856-8",
}
8
@inbook{UEK:2168340875,
author = "Kozik Natalia and Markowska Beata",
title = "Potrzeby i oczekiwania konsumentów z niepełnosprawnością wzroku w zakresie informacyjności opakowań produktów leczniczych",
booktitle = "Marketing On : siła innowacji",
pages = "161-169",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2017",
isbn = "978-83-7934-170-2",
}
9
@inbook{UEK:2168328211,
author = "Kozik Natalia",
title = "Opakowania sprytne i interaktywne w świadomości konsumentów i ich znaczenie w komunikacji opakowanie-użytkownik",
booktitle = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "80-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
10
@inbook{UEK:2168340885,
author = "Kozik Natalia and Markowska Beata",
title = "Rzeczywistość rozszerzona jako nowy sposób komunikacji z konsumentem za pomocą opakowania",
booktitle = "Marketing (r)evolution : nowe techniki, pomysły, rozwiązania",
pages = "99-110",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2017",
isbn = "978-83-7934-169-6",
}