Publikacje wybranego autora

Satora Magdalena ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów

1

Autor:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Tytuł:
Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products = Problemy z jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym produktów spożywczych
Źródło:
Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 143-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-591-7
Nr:
2168338953
rozdział w monografii
2

Autor:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Tytuł:
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019) , s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336895
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Tytuł:
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice = Effectiveness Evaluation of Infrastructure Investments on the Railway Wieliczka - Krakow Balice Airport [dokument elektroniczny]
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - R. 18, nr 12 (2017) , s. 1604-1609. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323553
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Tytuł:
Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej = Factors Determining the Development of Rail Transport in Cracow Agglomeration [dokument elektroniczny]
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - R. 18, nr 12 (2017) , s. 1597-1603. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323565
artykuł w czasopiśmie
1
Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products = Problemy z jakością i zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym produktów spożywczych / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // W: Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations / ed. Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 143-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-591-7
2
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019), s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774. - ISSN 1509-5878
3
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice = Effectiveness Evaluation of Infrastructure Investments on the Railway Wieliczka - Krakow Balice Airport / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe [Dokument elektroniczny]. - R. 18, nr 12 (2017), s. 1604-1609. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7caf33d-26a6-44e1-9825-cb370326e22b/c/304_030_A_L_SATORA_SZKODA.pdf. - ISSN 1509-5878
4
Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej = Factors Determining the Development of Rail Transport in Cracow Agglomeration / Magdalena SATORA, Maciej Szkoda // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe [Dokument elektroniczny]. - R. 18, nr 12 (2017), s. 1597-1603. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-244ee58e-8326-46fb-98be-022c39253a65/c/303_160_A_L_SATORA_SZKODA.pdf. - ISSN 1509-5878
1
Satora M., Szkoda M., (2019), Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products. [W:] Gwiazdowska D., Juś K. (red.), Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 143-160.
2
Satora M., Szkoda M., (2019), Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe", vol. 231, nr 6, s. 86-92; http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/927/774
3
Satora M., Szkoda M., (2017), Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe" [Dokument elektroniczny], R. 18, nr 12, s. 1604-1609; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7caf33d-26a6-44e1-9825-cb370326e22b/c/304_030_A_L_SATORA_SZKODA.pdf
4
Satora M., Szkoda M., (2017), Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej, "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe" [Dokument elektroniczny], R. 18, nr 12, s. 1597-1603; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-244ee58e-8326-46fb-98be-022c39253a65/c/303_160_A_L_SATORA_SZKODA.pdf
1
@inbook{UEK:2168338953,
author = "Satora Magdalena and Szkoda Maciej",
title = "Problems of Quality and Safety Assurance in Road Transport of Food Products",
booktitle = "Current Trends in Quality Science : Product and Technology Innovations",
pages = "143-160",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
isbn = "978-83-7789-591-7",
}
2
@article{UEK:2168336895,
author = "Satora Magdalena and Szkoda Maciej",
title = "Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym",
journal = "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe",
number = "vol. 231, 6",
pages = "86-92",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168323553,
author = "Satora Magdalena and Szkoda Maciej",
title = "Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka - Lotnisko Karków Balice",
journal = "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe",
number = "R. 18, 12",
pages = "1604-1609",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168323565,
author = "Satora Magdalena and Szkoda Maciej",
title = "Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej",
journal = "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe",
number = "R. 18, 12",
pages = "1597-1603",
year = "2017",
}