Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tadeusz Klecha , Antoni Kasprzycki , Jan Szeja
Tytuł:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 107-124. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 57-61. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (869) 795)
ISBN:
978-83-7241-820-3
Nr:
2168232212
rozdział w monografii
3

Autor:
Antoni Kasprzycki , Jan Szeja , Antoni Tadeusz Klecha
Tytuł:
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968)
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii
Nr:
2166196721
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Tytuł:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy III / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-1-1
Nr:
2166172927
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Tytuł:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy III / [red. Stanislav Štofko] - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-7100-442-2
Nr:
2166174173
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część I - Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 284, J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część II - Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 351
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002) , s. 135-137
Nr:
2168353336
recenzja
7

Tytuł:
Metody estymacji
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 148-191
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168306379
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001) , s. 155-162
Nr:
2168338943
recenzja
9

Tytuł:
S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 255-260
Nr:
2168353188
recenzja
10

Autor:
Tytuł:
R.M. Motoryn, Mieżnarodna statistika (Statystyka międzynarodowa), Wyszcza Szkoła, Kijów, 1993, ss. 204
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 4 (1997) , s. 562-564
Nr:
2168353260
recenzja
11

Tytuł:
Metody estymacji
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 148-191
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168306377
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Konferencja:
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 197. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-86439-30-0
Nr:
2168303017
varia
Zobacz opis całości
13

Autor:
Konferencja:
XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1994. - t. 41, z. 4, s. 491. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353194
varia
14

Tytuł:
Metody estymacji
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 141-182
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168306371
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa = Johann Peter Süssmilch as a Statisyician : His Life and Work
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 72. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168227276
varia
16

Autor:
Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 112-113. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303027
varia
Zobacz opis całości
17

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja: Teoretyczne i praktyczne problemy mikroekonometrii, Świnoujście, Polska, od 1991-09-15 do 1991-09-17
Tytuł:
Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 1, s. 112. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351030
varia
18

Autor:
Konferencja:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Tytuł:
Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 2, s. 246. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351518
varia
19

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego : (studium metodologiczne) = Forecasting the Pattern of Accidents at Work in Coal Mines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 (1992) , s. [15]-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168259290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Jan Szeja , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Tytuł:
Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego) = Selection Criteria of Features and Functions for Trend Analyses in Agriculture (the Case of the Tarnobrzeg Voivodship)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252546
varia
21

Autor:
Konferencja:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Tytuł:
Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym
Źródło:
Przegląd Statystyczny1992. - t. 39, z. 2, s. 253. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351014
varia
22

Autor:
Konferencja:
XII Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1990-04-26 do 1990-04-28
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza statystyczna struktury wypadków przy pracy w przemyśle węglowym
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 361. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351406
varia
23

Tytuł:
Metody badania współzależności
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 118-167 - Bibliogr.
Nr:
2168260080
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Modelowanie produkcji w przemyśle węglowym = Modelling of Production in the Coal-Mining Industry
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975) , s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Jurand Czermiński , Tadeusz Grabiński , Zbigniew Paszek , Jan Szeja
Tytuł:
Weryfikacja poprawności grupowania zbiorowości statystycznych za pomocą metod statystyki wielowymiarowej = The Verification of the Goodness of Grouping in Statistical Populations through the Multivariate Statistical Methods
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249134
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
185 k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/63
Nr:
2168305377
doktorat
28

Autor:
Tytuł:
Typologiczne modelowanie kosztu wydobycia węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego = Typological Modelling of the Cost of Coal Output in the Coal-mines of the Upper Silesia Coal Region
Źródło:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 177-197. - Summ., rez. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Uwagi na temat niektórych pojęć programowania liniowego = Notes on Some Chosen Notions of Linear Programming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 273-287. - Rez., summ.
Nr:
2168250472
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Próba zastosowania metody MODI = An Attempt to Apply MODI Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 75-121. - Summ., rez.
Nr:
2168260748
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Recenzje : B.A. Bieliński, I.Ł. Kalichman, Ł.E. Majstrow, A.M. Mitkin, Wysszaja matiematika s osnowami matiematiczeskoj statistiki
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 3/4 (1966) , s. 98-104
Nr:
2168236254
recenzja
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Analiza porównawcza euroregionów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
[58] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/3/2003/S/076
Sygnatura:
NP-930/Magazyn
Nr:
2168285873
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
78 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/2/Magazyn
Nr:
2168274699
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
20 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/1/Magazyn
Nr:
2168274695
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
73 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-118/2/Magazyn
Nr:
2168251556
naukowo-badawcze
5

Autor:
Tytuł:
Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
[61] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KS/4/92/S
Sygnatura:
NP-242/Magazyn
Nr:
2168329929
naukowo-badawcze
1
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation / Tadeusz KLECHA, Antoni Kasprzycki, Jan Szeja // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 107-124. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf. - ISSN 1644-8979
2
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy / Tadeusz KLECHA, Jan SZEJA // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz]. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (869) 795). - S. 57-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-820-3
3
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968) / Antoni Kasprzycki, Jan Szeja, Antoni Tadeusz KLECHA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 185-194. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - ISSN 1899-2382
4
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r. / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-1-1
5
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy III : potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / [red. Stanislav Štofko]. - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-442-2
6
J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część I - Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 284, J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część II - Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 351 / Jan SZEJA, Michał WOŹNIAKJ. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część I - Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 284, J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część II - Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 351 / Jan SZEJA, Michał WOŹNIAK // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002), s. 135-137t. 49, z. 4 (2002), s. 135-137. - ISSN 0033-23720033-2372
7
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 148-191. - ISBN 83-7252-113-1
8
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp. / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001), s. 155-162. - Rec. pracy: Ayvazyan S.A., Mkhitaryn V.S.: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky : Uchebnik dlya VUZ-ov. Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998. - ISSN 1233-5835
9
S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022 / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚS.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022 / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 255-260t. 48, z. 1-2 (2001), s. 255-260. - ISSN 0033-23720033-2372
10
R.M. Motoryn, Mieżnarodna statistika (Statystyka międzynarodowa), Wyszcza Szkoła, Kijów, 1993, ss. 204 / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 4 (1997), s. 562-564. - ISSN 0033-2372
11
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 148-191. - ISBN 83-87239-18-6
12
Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym / Jan SZEJA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 197. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-86439-30-0
13
Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 491. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
14
Metody estymacji / Kinga SZYMANOWICZ, Jan SZEJA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 141-182. - ISBN 83-86439-02-5
15
Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa = Johann Peter Süssmilch as a Statisyician : His Life and Work / Jan SZEJA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 72. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
16
Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur / Jan SZEJA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 112-113. - Dostępne tylko streszczenie
17
Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 112. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
18
Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 246. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
19
Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego (studium metodologiczne) = Forecasting the Pattern of Accidents at Work in Coal Mines / Jan SZEJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 (1992), s. [15]-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego) = Selection Criteria of Features and Functions for Trend Analyses in Agriculture (the Case of the Tarnobrzeg Voivodship) / Jan SZEJA, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
21
Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 253. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
22
Wielowymiarowa analiza statystyczna struktury wypadków przy pracy w przemyśle węglowym / Jan SZEJA // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 361. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
23
Metody badania współzależności / Jan SZEJA, Michał WOŹNIAK // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 118-167. - Bibliogr.
24
Modelowanie produkcji w przemyśle węglowym = Modelling of Production in the Coal-Mining Industry / Zbigniew PASZEK, Jan SZEJA, Michał WOŹNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975), s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Weryfikacja poprawności grupowania zbiorowości statystycznych za pomocą metod statystyki wielowymiarowej = The Verification of the Goodness of Grouping in Statistical Populations through the Multivariate Statistical Methods / Jurand Czermiński, Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew PASZEK, Jan SZEJA // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
26
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973), s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
27
Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Jan SZEJA ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1972. - 185 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
28
Typologiczne modelowanie kosztu wydobycia węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego = Typological Modelling of the Cost of Coal Output in the Coal-mines of the Upper Silesia Coal Region / Jan SZEJA // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 177-197. - Summ., rez. - Bibliogr.
29
Uwagi na temat niektórych pojęć programowania liniowego = Notes on Some Chosen Notions of Linear Programming / Jan SZEJA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 273-287. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
30
Próba zastosowania metody MODI = An Attempt to Apply MODI Method / Jan SZEJA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 75-121. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
31
Recenzje : B.A. Bieliński, I.Ł. Kalichman, Ł.E. Majstrow, A.M. Mitkin, Wysszaja matiematika s osnowami matiematiczeskoj statistiki / Jan SZEJA, Michał WOŹNIAK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 3/4 (1966), s. 98-104. - Rec. pracy: B.A. Bieliński, I.Ł. Kalichman, Ł.E. Majstrow, A.M. Mitkin, Wysszaja matiematika s osnowami matiematiczeskoj statistiki. New York: Ballantine, 1983. - ISSN 0079-578X
32
Analiza porównawcza euroregionów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Daniel KOSIOROWSKI, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA / Tadeusz GRABIŃSKI (kierownik projektu), Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 78 k. : il. ; 30 cm
34
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA / Wykonawcy: Tadeusz GRABIŃSKI - kierownik projektu, Jan SZEJA, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 20 k. : il. ; 30 cm
35
Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zesp.: Kazimierz ZAJĄC, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym / Jan SZEJA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - [61] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Klecha T., Kasprzycki A., Szeja J., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 107-124; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf
2
Klecha T., Szeja J., (2011), Niezmienniki w ekonomii. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 57-61.
3
Kasprzycki A., Szeja J., Klecha A., (2008), Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej (26 III 1927-18 XII 1968), "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 185-194.
4
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S., Bankowości , Bielsku-Białej , v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy III: gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 54-65.
5
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy III: potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 54-65.
6
Szeja J., Woźniak M., (2002), J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część I - Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 284, J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część II - Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 351, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 4, s. 135-137.
7
Szymanowicz K., Szeja J., (2002), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
8
Szeja J., Zeliaś A., (2001), S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp., "Argumenta Oeconomica", 1 (10), s. 155-162.
9
Szeja J., Zeliaś A., (2001), S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 255-260.
10
Szeja J., (1997), R.M. Motoryn, Mieżnarodna statistika (Statystyka międzynarodowa), Wyszcza Szkoła, Kijów, 1993, ss. 204, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 4, s. 562-564.
11
Szymanowicz K., Szeja J., (1997), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 148-191.
12
Szeja J., (1995), Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197.
13
Szeja J., (1994), Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 491.
14
Szymanowicz K., Szeja J., (1994), Metody estymacji. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 141-182.
15
Szeja J., (1994), Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 72.
16
Szeja J., (1993), Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 112-113.
17
Szeja J., (1993), Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 112.
18
Szeja J., (1993), Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 246.
19
Szeja J., (1992), Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego (studium metodologiczne), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 388, s. [15]-50.
20
Szeja J., Woźniak M., Zioło Z., (1992), Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 53-54.
21
Szeja J., (1992), Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 253.
22
Szeja J., (1991), Wielowymiarowa analiza statystyczna struktury wypadków przy pracy w przemyśle węglowym, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 361.
23
Szeja J., Woźniak M., (1985), Metody badania współzależności. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 118-167.
24
Paszek Z., Szeja J., Woźniak M., (1975), Modelowanie produkcji w przemyśle węglowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 17, s. 29-44.
25
Czermiński J., Grabiński T., Paszek Z., Szeja J., (1975), Weryfikacja poprawności grupowania zbiorowości statystycznych za pomocą metod statystyki wielowymiarowej. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 41-55.
26
Szeja J., Zeliaś A., (1973), Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 1, s. 49-66.
27
Szeja J., (1972), Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Prom. Zając K., Kraków : , 185 k.
28
Szeja J., (1972), Typologiczne modelowanie kosztu wydobycia węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 177-197.
29
Szeja J., (1972), Uwagi na temat niektórych pojęć programowania liniowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 273-287.
30
Szeja J., (1969), Próba zastosowania metody MODI, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 75-121.
31
Szeja J., Woźniak M., (1966), Recenzje : B.A. Bieliński, I.Ł. Kalichman, Ł.E. Majstrow, A.M. Mitkin, Wysszaja matiematika s osnowami matiematiczeskoj statistiki, "Problemy Ekonomiczne", R. 5, nr 3/4, s. 98-104.
32
Kosiorowski D., Szeja J., Szymanowicz K., (2003), Analiza porównawcza euroregionów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
33
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.2: ocena kompletności danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
34
Grabiński T., Szeja J., Baścik K., (1993), Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy: zadanie badawcze nr 2.1: ogólna charakterystyka banku danych EURODATA, Grabiński T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
35
Zając K., Szeja J., Szymanowicz K., (1992), Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego. Etap 2, Analiza struktury społeczno-gospodarczej województwa m. krakowskiego, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
36
Szeja J., (1992), Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [61] k.
1
@article{UEK:2168227674,
author = "Tadeusz Klecha and Antoni Kasprzycki and Jan Szeja",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "107-124",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168232212,
author = "Tadeusz Klecha and Jan Szeja",
title = "Niezmienniki w ekonomii",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce",
pages = "57-61",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-820-3",
}
3
@article{UEK:2166196721,
author = "Antoni Kasprzycki and Jan Szeja and Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968)",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2008",
}
4
@inbook{UEK:2166172927,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy III",
pages = "54-65",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-1-1",
}
5
@inbook{UEK:2166174173,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy III",
pages = "54-65",
adress = "Žilina, Bielsko-Biała",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2005",
isbn = "80-7100-442-2",
}
6
@article{UEK:2168353336,
author = "Jan Szeja and Michał Woźniak",
title = "J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część I - Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 284, J. Bąk, J. Markowicz, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka w zadaniach, część II - Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 351",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 4",
pages = "135-137",
year = "2002",
}
7
@inbook{UEK:2168306379,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
8
@article{UEK:2168338943,
author = "Jan Szeja and Aleksander Zeliaś",
title = "S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye JUNITI, Moscow 1998, 1022 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (10)",
pages = "155-162",
year = "2001",
}
9
@article{UEK:2168353188,
author = "Jan Szeja and Aleksander Zeliaś",
title = "S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie JUNITI, Moskwa 1998, ss. 1022",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "255-260",
year = "2001",
}
10
@article{UEK:2168353260,
author = "Jan Szeja",
title = "R.M. Motoryn, Mieżnarodna statistika (Statystyka międzynarodowa), Wyszcza Szkoła, Kijów, 1993, ss. 204",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 4",
pages = "562-564",
year = "1997",
}
11
@inbook{UEK:2168306377,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "148-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
12
@misc{UEK:2168303017,
author = "Jan Szeja",
title = "Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-30-0",
}
13
@misc{UEK:2168353194,
author = "Jan Szeja",
title = "Wielowymiarowa analiza wypadków śmiertelnych w przemyśle węglowym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 4",
pages = "491",
year = "1994",
}
14
@inbook{UEK:2168306371,
author = "Kinga Szymanowicz and Jan Szeja",
title = "Metody estymacji",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "141-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
15
@misc{UEK:2168227276,
author = "Jan Szeja",
title = "Johann Peter Süssmilch jako statystyk : życie i działalność naukowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993",
pages = "72",
year = "1994",
}
16
@misc{UEK:2168303027,
author = "Jan Szeja",
title = "Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "112-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
17
@misc{UEK:2168351030,
author = "Jan Szeja",
title = "Wykorzystanie algorytmu taksonomii struktur",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 1",
pages = "112",
year = "1993",
}
18
@misc{UEK:2168351518,
author = "Jan Szeja",
title = "Weryfikacja wyników klasyfikacji algorytmem taksonomii struktur",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 2",
pages = "246",
year = "1993",
}
19
@article{UEK:2168259290,
author = "Jan Szeja",
title = "Prognozowanie struktury wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego : (studium metodologiczne)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "388",
pages = "[15]-50",
year = "1992",
url = {},
}
20
@misc{UEK:2168252546,
author = "Jan Szeja and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Zasady doboru cech i funkcji dla prognozowania rolnictwa (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "53-54",
year = "1992",
}
21
@misc{UEK:2168351014,
author = "Jan Szeja",
title = "Taksonomia struktur w periodyzacji wypadków przy pracy w przemyśle węglowym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "253",
year = "1992",
}
22
@misc{UEK:2168351406,
author = "Jan Szeja",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna struktury wypadków przy pracy w przemyśle węglowym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "361",
year = "1991",
}
23
@inbook{UEK:2168260080,
author = "Jan Szeja and Michał Woźniak",
title = "Metody badania współzależności",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "118-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168259712,
author = "Zbigniew Paszek and Jan Szeja and Michał Woźniak",
title = "Modelowanie produkcji w przemyśle węglowym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 17",
pages = "29-44",
year = "1975",
}
25
@inbook{UEK:2168243864,
author = "Jurand Czermiński and Tadeusz Grabiński and Zbigniew Paszek and Jan Szeja",
title = "Weryfikacja poprawności grupowania zbiorowości statystycznych za pomocą metod statystyki wielowymiarowej",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "41-55",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
26
@article{UEK:2168249134,
author = "Jan Szeja and Aleksander Zeliaś",
title = "Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 20, z. 1",
pages = "49-66",
year = "1973",
}
27
@unpublished{UEK:2168305377,
author = "Jan Szeja",
title = "Ekonometryczne metody badania kosztów w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
28
@inbook{UEK:2168288667,
author = "Jan Szeja",
title = "Typologiczne modelowanie kosztu wydobycia węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "177-197",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
29
@article{UEK:2168250472,
author = "Jan Szeja",
title = "Uwagi na temat niektórych pojęć programowania liniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "273-287",
year = "1972",
}
30
@article{UEK:2168260748,
author = "Jan Szeja",
title = "Próba zastosowania metody MODI",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "75-121",
year = "1969",
}
31
@article{UEK:2168236254,
author = "Jan Szeja and Michał Woźniak",
title = "Recenzje : B.A. Bieliński, I.Ł. Kalichman, Ł.E. Majstrow, A.M. Mitkin, Wysszaja matiematika s osnowami matiematiczeskoj statistiki",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 5, 3/4",
pages = "98-104",
year = "1966",
}
32
@unpublished{UEK:2168285873,
author = "Daniel Kosiorowski and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza porównawcza euroregionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
33
@unpublished{UEK:2168274699,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
34
@unpublished{UEK:2168274695,
author = "Tadeusz Grabiński and Jan Szeja and Kazimierz Baścik",
title = "Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
35
@unpublished{UEK:2168251556,
author = "Kazimierz Zając and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania centrum społeczno-gospodarczego na przykładzie miejskiego województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
36
@unpublished{UEK:2168329929,
author = "Jan Szeja",
title = "Analiza statystyczna wypadków przy pracy w przemyśle węglowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID