Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kompetencje społeczne pracowników organizacji turkusowej na tle wybranych modeli zarządzania
Źródło:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 177-188 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Poczucie szacunku pracowników jako predyktor zaangażowania organizacyjnego = Employees Feeling Respect as a Chosen Predictor of Involvement in the Organisational
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 115-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest wynikiem realizacji badań sfinansowanych ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332159
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Cultural Diversity and Handling Negotiations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322373
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Selected Psychosocial Determinants of Building Organizational Commitment
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 141-148 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wybrane czynniki budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 28-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295545
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wybrane aspekty etyki w negocjacjach = Some Aspects of Ethics in Negotiations
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 4 (2013) , s. 279-289. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292935
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 127-141
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246908
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Psychological Aspect of Selecting Participants for Training Ventures
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 371-384 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243670
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji = Identify Training Needs in the Organization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 249-257. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261924
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Methods of Assessing the Effectiveness of Training Projects
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 643-657 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168229318
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 117-134 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji = Conditions for Corporate Personnel's Professional Competence Development
Źródło:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Wyd. 2 uzup.. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011, s. 475-485. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-59-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168310345
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji = Conditions for Corporate Personnel's Professional Competence Development
Źródło:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009, s. 475-485. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-55-8
Tryb dostępu:
Nr:
2162019357
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
313 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-88
Nr:
51617
doktorat
15

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Tytuł:
Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia - Iwanowice: Tekst-Graf, 2003, s. 38
ISBN:
83-918958-1-5
Nr:
2168320273
varia
16

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli
Źródło:
Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003, s. 60-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-077-X
Nr:
2166157159
rozdział w monografii
17

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom, Polska, od 2001-11-22 do 2001-11-23
Tytuł:
Umiejętność komunikowania jako jeden z czynników warunkujących proces dydaktyczny
Źródło:
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata - Radom: ITE, 2001, s. 266-271. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-88001-44-2
Nr:
2166099555
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
1
Kompetencje społeczne pracowników organizacji turkusowej na tle wybranych modeli zarządzania / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 177-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
2
Poczucie szacunku pracowników jako predyktor zaangażowania organizacyjnego = Employees Feeling Respect as a Chosen Predictor of Involvement in the Organisational / Alicja SZCZYGIEŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 115-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1694/1262. - ISSN 1898-6447
3
Cultural Diversity and Handling Negotiations / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
4
Selected Psychosocial Determinants of Building Organizational Commitment / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 141-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
5
Wybrane czynniki budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 28-36. - Bibliogr.
6
Wybrane aspekty etyki w negocjacjach = Some Aspects of Ethics in Negotiations / Alicja SZCZYGIEŁ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 4 (2013), s. 279-289. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_19.pdf. - ISSN 2084-5189
7
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 127-141. - ISBN 978-83-7252-595-6
8
Psychological Aspect of Selecting Participants for Training Ventures / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 371-384. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
9
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji = Identify Training Needs in the Organization / Alicja SZCZYGIEŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012), s. 249-257. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/18/f455d953f6b46e9d2b1e3d205cd89c1f/21.pdf. - ISSN 1898-5084
10
Methods of Assessing the Effectiveness of Training Projects / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 643-657. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
11
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 117-134. - Bibliogr.
12
Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji = Conditions for Corporate Personnel's Professional Competence Development / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Wyd. 2 uzup. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011. - S. 475-485. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-59-6. - Pełny tekst: http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf
13
Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji = Conditions for Corporate Personnel's Professional Competence Development / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. - S. 475-485. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-55-8
14
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym / Alicja SZCZYGIEŁ ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2008. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408b
15
Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań / Joanna KRZYŻAK, Alicja SZCZYGIEŁ // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia. - Iwanowice : Tekst-Graf, 2003. - S. 38. - ISBN 83-918958-1-5
16
Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli / Joanna KRZYŻAK, Alicja SZCZYGIEŁ // W: Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej / red. Elżbieta Sałata, Anna Zamkowska, Stanisław Ośko. - Ryki ; Radom: Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003. - S. 60-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-077-X
17
Umiejętność komunikowania jako jeden z czynników warunkujących proces dydaktyczny / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata. - Radom: ITE, 2001. - S. 266-271. - Streszcz., summ. - ISBN 83-88001-44-2
18
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
1
Szczygieł A., (2020), Kompetencje społeczne pracowników organizacji turkusowej na tle wybranych modeli zarządzania. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 177-188.
2
Szczygieł A., (2018), Poczucie szacunku pracowników jako predyktor zaangażowania organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 115-128; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1694/1262
3
Szczygieł A., (2017), Cultural Diversity and Handling Negotiations. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-99.
4
Szczygieł A., (2014), Selected Psychosocial Determinants of Building Organizational Commitment. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 141-148.
5
Szczygieł A., (2014), Wybrane czynniki budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 28-36.
6
Szczygieł A., (2013), Wybrane aspekty etyki w negocjacjach, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 4, s. 279-289; http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_19.pdf
7
Szczygieł A., (2012), Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 127-141.
8
Szczygieł A., (2012), Psychological Aspect of Selecting Participants for Training Ventures. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-384.
9
Szczygieł A., (2012), Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 26, s. 249-257; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/18/f455d953f6b46e9d2b1e3d205cd89c1f/21.pdf
10
Szczygieł A., (2011), Methods of Assessing the Effectiveness of Training Projects. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 643-657.
11
Szczygieł A., (2011), Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 117-134.
12
Szczygieł A., (2011), Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 475-485.
13
Szczygieł A., (2009), Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 475-485.
14
Szczygieł A., (2008), Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 313 k.
15
Krzyżak J., Szczygieł A., (2003), Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań. [W:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia, Iwanowice : Tekst-Graf, s. 38.
16
Krzyżak J., Szczygieł A., (2003), Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli. [W:] Sałata E., Zamkowska A., Ośko S. (red.), Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej, Ryki ; Radom : Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 60-64.
17
Szczygieł A., (2001), Umiejętność komunikowania jako jeden z czynników warunkujących proces dydaktyczny. [W:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom : ITE, s. 266-271.
18
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
1
@inbook{fmUEK:2168351740,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Kompetencje społeczne pracowników organizacji turkusowej na tle wybranych modeli zarządzania",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "177-188",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
2
@article{artUEK:2168332159,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Poczucie szacunku pracowników jako predyktor zaangażowania organizacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "115-128",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0507},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1694/1262},
}
3
@inbook{fmUEK:2168322373,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Cultural Diversity and Handling Negotiations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "91-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
4
@inbook{fmUEK:2168287681,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Selected Psychosocial Determinants of Building Organizational Commitment",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "141-148",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
5
@unpublished{fnpUEK:2168295545,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Wybrane czynniki budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "28-36",
year = "2014",
}
6
@article{artUEK:2168292935,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Wybrane aspekty etyki w negocjacjach",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 4",
pages = "279-289",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_19.pdf},
}
7
@inbook{fmUEK:2168246908,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "127-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
8
@inbook{fmUEK:2168243670,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Psychological Aspect of Selecting Participants for Training Ventures",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "371-384",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
9
@article{artUEK:2168261924,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 26",
pages = "249-257",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/18/f455d953f6b46e9d2b1e3d205cd89c1f/21.pdf},
}
10
@inbook{fmUEK:2168229318,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Methods of Assessing the Effectiveness of Training Projects",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "643-657",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
11
@unpublished{fnpUEK:2168261584,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "117-134",
year = "2011",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168310345,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "475-485",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2011",
url = {http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-88018-59-6",
}
13
@inbook{mkaUEK:2162019357,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Uwarunkowania rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w organizacji",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "475-485",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2009",
url = {},
isbn = "978-83-88018-55-8",
}
14
@unpublished{drUEK:51617,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
15
@misc{varUEK:2168320273,
author = "Joanna Krzyżak and Alicja Szczygieł",
title = "Internet w kształtowaniu kluczowych umiejętności współczesnego człowieka na podstawie przeprowadzonych badań",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia",
pages = "38",
adress = "Iwanowice",
publisher = "Tekst-Graf",
year = "2003",
isbn = "83-918958-1-5",
}
16
@inbook{fmUEK:2166157159,
author = "Joanna Krzyżak and Alicja Szczygieł",
title = "Technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli",
booktitle = "Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej",
pages = "60-64",
adress = "Ryki ; Radom",
publisher = "Politechnika Radomska, Wydaw. : Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2003",
isbn = "83-7351-077-X",
}
17
@inbook{mkaUEK:2166099555,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Umiejętność komunikowania jako jeden z czynników warunkujących proces dydaktyczny",
booktitle = "Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej",
pages = "266-271",
adress = "Radom",
publisher = "ITE",
year = "2001",
isbn = "83-88001-44-2",
}
18
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}