Publikacje wybranego autora

Ilba Mateusz ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

1

Tytuł:
Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses
Źródło:
Chemosphere. - vol. 263 (2021) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019e2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Totalfinancing: 11 897 131,40 PLN.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168349804
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases
Źródło:
Computers & Geosciences. - vol. 155 (2021) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the subsidy granted to Cracow University of Economics, POTENTIAL Program.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168356304
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego = Flood Risk of the City of Krakow in the Context of Spatial Planning Policy
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 61-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331439
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych = Public Transport - Way to High Quality Urban Transport Solutions
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 230-242. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333889
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 125-135
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328089
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Konferencja:
1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016), Kraków, Polska, od 2016-05-17 do 2016-05-19
Tytuł:
Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm
Źródło:
E3S Web of Conferences. - 10 (2016) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311677
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application = Analiza i wizualizacja zacienienia miejskich obiektów przestrzennych 3D z wykorzystaniem języka programistycznego Python w aplikacji Blender
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 9, nr 3 (2015) , s. 35-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was the carried out with the financial support from grant no. 15.11.150.324, AGH University of Science and Technology. Author is a beneficiary of Anna Pasek Foundation Scholarship VII edition.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168311681
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm = Wspomaganie tworzenia obrazów grafiki komputerowej 3D w systemach GIS za pomocą zewnętrznych algorytmów renderujących
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 8, nr 2 (2014) , s. 37-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168311679
artykuł w czasopiśmie
1
Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses / Magdalena WOJNAROWSKA, Mateusz ILBA, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK, Mariusz SOŁTYSIK // Chemosphere. - vol. 263 (2021), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0045-6535
2
Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases / Mateusz ILBA // Computers & Geosciences. - vol. 155 (2021), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0098-3004
3
Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego = Flood Risk of the City of Krakow in the Context of Spatial Planning Policy / Mateusz ILBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 61-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
4
Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych = Public Transport - Way to High Quality Urban Transport Solutions / Mateusz ILBA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 230-242. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content. - ISSN 0079-3493
5
Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich / Mateusz ILBA // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 125-135. - ISBN 978-83-7252-764-6
6
Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm / Mateusz Ilba // E3S Web of Conferences [on-line]. - 10 (2016), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf. - ISSN 2555-0403
7
An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application = Analiza i wizualizacja zacienienia miejskich obiektów przestrzennych 3D z wykorzystaniem języka programistycznego Python w aplikacji Blender / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 9, nr 3 (2015), s. 35-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf. - ISSN 1898-1135
8
Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm = Wspomaganie tworzenia obrazów grafiki komputerowej 3D w systemach GIS za pomocą zewnętrznych algorytmów renderujących / Mateusz Ilba // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 8, nr 2 (2014), s. 37-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf. - ISSN 1898-1135
1
Wojnarowska M., Ilba M., Szakiel J., Turek P., Sołtysik M., (2021), Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses, "Chemosphere", vol. 263, s. 1-12.
2
Ilba M., (2021), Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases, "Computers & Geosciences", vol. 155, s. 1-10.
3
Ilba M., (2018), Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 61-67.
4
Ilba M., (2018), Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 230-242; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content
5
Ilba M., (2018), Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 125-135.
6
Ilba M., (2016), Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm, "E3S Web of Conferences" [on-line], 10, s. 1-8; http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf
7
Ilba M., (2015), An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 9, nr 3, s. 35-44; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf
8
Ilba M., (2014), Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 8, nr 2, s. 37-46; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf
1
@article{artUEK:2168349804,
author = "Magdalena Wojnarowska and Mateusz Ilba and Jerzy Szakiel and Paweł Turek and Mariusz Sołtysik",
title = "Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses",
journal = "Chemosphere",
number = "vol. 263",
pages = "1-12",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128252},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168356304,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases",
journal = "Computers & Geosciences",
number = "vol. 155",
pages = "1-10",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2021.104840},
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168331439,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Ryzyko powodziowe miasta Krakowa w kontekście polityki planowania przestrzennego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "61-67",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.008},
url = {},
}
4
@article{artUEK:2168333889,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Komunikacja zbiorowa - droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "230-242",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128632/edition/112219/content},
}
5
@inbook{fmUEK:2168328089,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Usłonecznienie jako czynnik wpływający na funkcjonalność obszarów miejskich",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "125-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
6
@article{artUEK:2168311677,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Estimating the Daily Solar Irradiation on Building Roofs and Facades Using Blender Cycles Path Tracing Algorithm",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "10",
pages = "1-8",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000027},
url = {http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00027.pdf},
}
7
@article{artUEK:2168311681,
author = "Mateusz Ilba",
title = "An Analysis and 3D Visualization of Shading of Urban Spatial Objects with the Use of the Phython Programming Language in the Blender Application",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 9, 3",
pages = "35-44",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.35},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.3/geom.2015.9.3.35.pdf},
}
8
@article{artUEK:2168311679,
author = "Mateusz Ilba",
title = "Support for Create 3D Computer Graphics Images in GIS Systems Using Externals Renders Algorithm",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 8, 2",
pages = "37-46",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.2.37},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.2/geom.2014.8.2.37.pdf},
}