Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Piotr Horosz , Agnieszka Grzesiok-Horosz
Tytuł:
Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii = The Protection of Image in Media in the Time of a Pandemic
Źródło:
Zarządzanie Mediami. - t. 9, nr 2 (2021) , s. 355-368. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168357028
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego
Źródło:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 1063-1077
ISBN:
978-83-8187-795-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350100
rozdział w monografii
3

Autor:
Agnieszka Kubiak-Cyrul , Katarzyna Jasińska , Marek Salamonowicz , Piotr Horosz , Michał Barański , Weronika Wenda
Tytuł:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 866-919 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350544
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Wielość dłużników albo wierzycieli
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 837-866 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350542
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane
Źródło:
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 107-115
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7695-870-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356552
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Użyczenie
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1458-1468 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350554
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Bezpodstawne wzbogacenie
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 919-946 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350552
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Umowa rachunku bankowego
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1471-1480 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-746-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350556
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Użyczenie
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1519-1529 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168333253
rozdział w monografii
10

Autor:
Agnieszka Kubiak-Cyrul , Katarzyna Jasińska , Marek Salamonowicz , Piotr Horosz , Michał Barański , Weronika Wenda
Tytuł:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 902-951 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168333227
rozdział w monografii
11

Autor:
Tytuł:
Wielość dłużników albo wierzycieli
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 871-902 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168333193
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym
Źródło:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 339-346
ISBN:
978-83-8158-746-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338081
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Bezpodstawne wzbogacenie
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 951-979 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168333251
rozdział w monografii
14

Autor:
Tytuł:
Umowa rachunku bankowego
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1533-1542 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168333259
rozdział w monografii
15

Autor:
Tytuł:
Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530.
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 73, z. 3 (865) (2018) , s. 120-124
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325155
recenzja
16

Autor:
Tytuł:
Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia
Źródło:
Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / red. nauk. Józef Frąckowiak - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 375-399
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8124-552-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324771
rozdział w monografii
17

Autor:
Tytuł:
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 47-65
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330275
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości = Freedom of Establishment in the Case Law of the Court of Justice - Case Law Review
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (175) (2018) , s. 19-26. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324329
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy = From Classic Securities to Dematerialised Financial Instruments - Evolution and Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 201-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329715
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa", Katowice, Polska, od 2017-06-27 do 2017-06-28
Tytuł:
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych
Źródło:
Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"2017. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168316617
varia
21

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective = Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336275
varia
22

Autor:
Tytuł:
Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia = Limited Partnerships Involving Municipal Companies - Selected Issues
Źródło:
Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego / red. nauk. Paulina Bieś-Srokosz, Marcin Mazgaj - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016, s. 51-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-506-7
Nr:
2168315891
rozdział w monografii
23

Autor:
Piotr Horosz , Agnieszka Grzesiok-Horosz
Tytuł:
O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych)
Źródło:
Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / [red. nauk.] Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 45-56
ISBN:
978-83-7930-498-1
Nr:
2168315897
rozdział w podręczniku
24

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 559 [Chwila powstania wad]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 422-425
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315849
rozdział w monografii
25

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 572 1 (uchylony)
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 481-485
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315853
rozdział w monografii
26

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 385-388
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315835
rozdział w monografii
27

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 554 [Przedawnienie]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 389-393
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315839
rozdział w monografii
28

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego = Selected Legal Issue of Audiovisual Transmission
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 76 (2014) , s. 199-215. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168314175
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 550 [Wyłączność sprzedaży]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 372-379
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315831
rozdział w monografii
30

Autor:
Piotr Horosz , Agnieszka Grzesiok-Horosz
Tytuł:
Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste)
Źródło:
Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / [red. nauk.] Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 145-160
ISBN:
978-83-7930-498-1
Nr:
2168315899
rozdział w podręczniku
31

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 551 [Zwłoka z odebraniem]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 379-385
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315833
rozdział w monografii
32

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 419-422
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315847
rozdział w monografii
33

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 413-419
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315843
rozdział w monografii
34

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 366-372
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315829
rozdział w monografii
35

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej]
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 485-487
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315855
rozdział w monografii
36

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk , Gabriela Bar , Berenika Kaczmarek-Templin , Joanna Kozińska , Agnieszka Kubiak-Cyrul , Piotr Stec , Dariusz Szostek , Beata Więzowska-Czepiel , Mariusz Załucki
Tytuł:
Przepisy ogólne
Źródło:
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 3-71 - Bibliogr.
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
Nr:
2168315827
rozdział w monografii
37

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa = Know-how as Constituent of Enterprise Assets
Źródło:
Przegląd Nauk Stosowanych. - nr 2 (2014) , s. 71-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168314171
artykuł nierecenzowany
38

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods
Źródło:
Contemporary Challenges Towards Management III / ed. by Joachim Foltys, L'ubica Lesáková, Maria Uramova, Anna Wziątek-Staśko - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013, s. 203-218. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3067)
ISBN:
978-83-226-2188-9
Nr:
2168315917
rozdział w monografii
39

Autor:
Tytuł:
Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali
Wydanie:
2. wyd.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013
Opis fizyczny:
250 s.; 21 cm
Uwagi:
Tyt. poprzedniego wyd.: Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4482-1
Nr:
2168315581
monografia
40

Autor:
Tytuł:
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Źródło:
Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 150-172
ISBN:
978-83-7880-033-0
Nr:
2168315163
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności = The Imitation of Products as Unfair Competition Practice and a Threat to Innovation
Źródło:
Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań = Modernity of Industry and Services in Times of Crisis and New Challenges / red. Jan Brzóska, Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2013, s. 150-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-85587-32-3
Nr:
2168315893
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia = Organizing Commercialized Hospitals' Network as an Opportunity for Polish Health Care
Źródło:
Przegląd Nauk Stosowanych. - nr 1 (2013) , s. 104-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168314147
artykuł nierecenzowany
43

Autor:
Tytuł:
Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii = The Know-how Contract as a Tool of Transfer of Technology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 51, nr 6 (2013) , s. 213-225. - Tytuł numeru: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168314153
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Podstawy ochrony własności intelektualnej
Redaktor:
Baron-Wiaterek Małgorzata
, Szewc Tomasz
Adres wydawniczy:
Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013
Opis fizyczny:
172, [2] s.; 25 cm
ISBN:
978-83-7880-033-0
Nr:
2168315175
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
45

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 7-12
ISBN:
978-83-7880-033-0
Nr:
2168315155
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego = Re-Establishment of the Entrepreneur 's Ability to Compete in the Market Place as a One of Purposes of Rehabilitation Proceedings
Źródło:
Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty / red. nauk. Andrzej Limański i Róża Milic-Czerniak - Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2013, s. 107-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87296-64-3
Nr:
2168315895
rozdział w monografii
47

Autor:
Tytuł:
Upadłość konsumencka w prawie polskim = Personal Bankruptcy in Polish Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking. - nr 15 (2013) , s. 195-216. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168314157
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
XL, 360 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-5376-0
Nr:
2168313849
monografia
49

Autor:
Tytuł:
Zdrowie obywateli jako dobro publiczne
Źródło:
Administracja dóbr i usług publicznych / [red. nauk.] Marta Woźniak - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-781-3
Nr:
2168314527
rozdział w monografii
50

Autor:
Tytuł:
Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 34-53
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312769
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 209-220
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 191-208
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312801
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 166-190
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Zastaw rejestrowy na prawach autorskich = Registered Pledge on Copyrights
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna. - z. 9 (2012) , s. 99-122. - Tytuł numeru: Własność intelektualna w szkołach wyższych - Bibliogr.
Nr:
2168315169
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 149-165
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312787
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 54-63
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312771
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012
Opis fizyczny:
399 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312765
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
58

Autor:
Tytuł:
Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 115-121
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 122-136
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312779
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia ogólne
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 19-33
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312767
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 56(9176) (7 marca) (2012) , s. D10-D11. - Streszcz.
Nr:
2168314129
artykuł nierecenzowany
62

Autor:
Tytuł:
Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 221-236
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312805
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 64-98
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym = Prevention of Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices
Źródło:
Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 12 (2012) , s. 64-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168315165
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 99-114
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Jak przekształcić szpital w spółkę
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 30(9150) (6 lutego) (2012) , s. D10. - Streszcz.
Nr:
2168314125
artykuł nierecenzowany
67

Autor:
Tytuł:
Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne
Źródło:
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 137-148
ISBN:
978-83-264-3795-3
Nr:
2168312783
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Contracts in Public Administration
Źródło:
Acta Universitatis Danubius. Juridica,. - vol. 7, no. 1 (2011) , s. 16-28. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168314103
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Zabezpieczenia wierzytelności
Źródło:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011, s. 299-325
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314485
rozdział w podręczniku
70

Autor:
Tytuł:
Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 288(9104) (12 grudnia) (2011) , s. D10-D11. - Streszcz.
Nr:
2168314121
artykuł nierecenzowany
71

Autor:
Tytuł:
Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
Opis fizyczny:
264 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1455-8
Nr:
2168313819
monografia
72

Autor:
Tytuł:
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach
Źródło:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011, s. 130-139
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314483
rozdział w podręczniku
73

Autor:
Agnieszka Grzesiok-Horosz , Piotr Horosz
Tytuł:
Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego? = Re-privatization of Museum Items - a Threat to the National Heritage?
Źródło:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 8 (2011) , s. 123-137
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168314143
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych = Limited Partnership as a Way of Building Commercial Networks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 127-137. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313805
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Zabezpieczenia wierzytelności
Źródło:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin, 2010, s. 291-317
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314339
rozdział w podręczniku
76

Autor:
Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk
Tytuł:
Prawne podstawy przedsiębiorczości : testy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fizyczny:
177, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0379-8
Nr:
2168313825
podręcznik
77

Autor:
Tytuł:
Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych = The Possibility of Using Limited Partnerships to Organize Hospital Networks
Źródło:
Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia / red. nauk. Maria Urbaniec, Piotr Stec - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2010, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7542-057-9
Nr:
2168314525
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego = Extra-executive Methods of Satisfying a Registered Pledge
Źródło:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 7 (2010) , s. 217-228
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168314141
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym = Public Aid in Community Law
Źródło:
Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Jolanta Stacharska-Targosz i Jarosław Szostak - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010, s. 121-130. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-286-5
Nr:
2168314621
rozdział w monografii
80

Autor:
Tytuł:
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach
Źródło:
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki - Warszawa: Difin, 2010, s. 128-137
ISBN:
978-83-7641-179-8
Nr:
2168314331
rozdział w podręczniku
81

Autor:
Tytuł:
Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych = Public-private Partnerships in the Form of a Capital Company
Źródło:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego / red. nauk. Maria Urbaniec, Piotr Stec, Stanisław Dolata - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 133-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7542-013-5
Nr:
2168314531
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego
Źródło:
Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Ernest Knosala, Lidia Zacharko - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009, s. 98-116. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7335-578-1
Nr:
2168315153
rozdział w monografii
83

Autor:
Tytuł:
Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego = Use of Computer Programs in the Light of Copyright Law
Źródło:
Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009) , s. 100-113. - Streszcz., summ.
Nr:
2168313925
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk
Tytuł:
Prawne podstawy przedsiębiorczości
Wydanie:
2. wyd.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009
Opis fizyczny:
429, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-218-6
Nr:
2168313847
podręcznik
85

Autor:
Tytuł:
Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym
Źródło:
Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka / red. Agata Pradela - Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 197-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60716-74-8
Nr:
2168315993
rozdział w książce
86

Autor:
Agnieszka Grzesiok , Piotr Horosz
Tytuł:
Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej = Carrying out the Tasks with Range of the Municipal Economy
Źródło:
Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009) , s. 63-82. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313921
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Tytuł:
Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (134) (2008) , s. 18-27. - Streszcz.
Nr:
2168313919
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Piotr Horosz , Jarosław R. Antoniuk
Tytuł:
Prawne podstawy przedsiębiorczości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007
Opis fizyczny:
318, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-067-0
Nr:
2168313823
podręcznik
89

Autor:
Konferencja:
Krajowa Konferencja Naukowa Wiedza - Informacja - Marketing, Szczyrk, Polska, od 2004-11-24 do 2004-11-26
Tytuł:
Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi = Obligation to Provide Information in Connection with the Purchase or Sale Substantial Blocks of Shares of an Entrepreneur, Which Is a Public Company, Resulting from Provisions of the Act - Law on Public Circulation of Securities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 37 (2006) , s. 85-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168313813
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005
Opis fizyczny:
236, [1] s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Zakamycza)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7444-002-3
Nr:
2168312763
monografia
91

Autor:
Tytuł:
Skuteczny interwencjonizm
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 188 (1553) (2005) , s. 18
Nr:
2168313799
artykuł nierecenzowany
92

Autor:
Tytuł:
Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego
Źródło:
Podstawy prawa dla studentów zarządzania / red. Ernest Knosala i Małgorzata Baron-Wiaterek - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005, s. 210-244 - Bibliogr.
ISBN:
83-7335-279-1
Nr:
2168315859
rozdział w podręczniku
93

Autor:
Tytuł:
Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi = Marketing of Securities with the Use of the Internet in the Light of Regulations Controlling the Public Circulation of Securities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 24 (2004) , s. 157-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168314095
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Ustanowienie zastawu rejestrowego
Źródło:
Monitor Prawniczy. - R. 12, nr 10 (2004) , s. 449-456. - Streszcz.
Nr:
2168314623
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 8 (152) (2003) , s. 87-89. - Streszcz.
Nr:
2168313839
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2)
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (153) (2003) , s. 105-110. - Streszcz.
Nr:
2168313841
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Piotr Babiarz , Iwona Ciepiela , Piotr Horosz , Przemysław Jaroński , Agnieszka Kondracka , Jacek Kukulski , Marek Machnij , Przemysław Malinowski , Michał Mysłowski , Elżbieta Niezbecka , Marzena Okła , Ireneusz Pluta , Anna Pyka , Rafał Skiba , Romana Troicka-Sosińska , Radosław Ździeborski
Tytuł:
Praktyka bankowa : edycja 2000
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2000
Seria:
(Poradniki Prawnicze)
ISBN:
83-7110-372-7
Nr:
2168314559
książka
98

Autor:
Tytuł:
Wygaśnięcie zastawu rejestrowego
Źródło:
Biuletyn Bankowy. - z. 6 - dodatek do czasopisma Monitor Prawniczy (1999) , s. 7-12. - Streszcz.
Nr:
2168316611
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Tytuł:
Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał?
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (81) (1997) , s. 50-51. - Streszcz.
Nr:
2168313829
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego
Źródło:
Edukacja Prawnicza. - nr 3/4 (grudzień-styczeń) (1997) , s. 8-9
Nr:
2168316841
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (69) (1996) , s. 43-50. - Streszcz.
Nr:
2168313831
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (70) (1996) , s. 37-40. - Streszcz.
Nr:
2168313837
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Zastaw na papierach wartościowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 8 (68) (1996) , s. 51-55. - Streszcz.
Nr:
2168313821
artykuł w czasopiśmie
1
Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii = The Protection of Image in Media in the Time of a Pandemic / Piotr HOROSZ, Agnieszka Grzesiok-Horosz // Zarządzanie Mediami. - t. 9, nr 2 (2021), s. 355-368. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/ZM/2021/2-2021/art/18940/. - ISSN 2354-0214
2
O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego / Piotr HOROSZ // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 1063-1077. - ISBN 978-83-8187-795-4
3
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Agnieszka Kubiak-Cyrul, Katarzyna Jasińska, Marek Salamonowicz, Piotr HOROSZ, Michał Barański, Weronika Wenda // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 866-919. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
4
Wielość dłużników albo wierzycieli / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 837-866. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
5
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane / Piotr HOROSZ // W: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 107-115. - ISBN 978-83-7695-870-5
6
Użyczenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1458-1468. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
7
Bezpodstawne wzbogacenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 919-946. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
8
Umowa rachunku bankowego / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1471-1480. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-746-2
9
Użyczenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 1519-1529. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
10
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Agnieszka Kubiak-Cyrul, Katarzyna Jasińska, Marek Salamonowicz, Piotr HOROSZ, Michał Barański, Weronika Wenda // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 902-951. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
11
Wielość dłużników albo wierzycieli / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 871-902. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
12
Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym / Piotr HOROSZ // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 339-346. - ISBN 978-83-8158-746-4
13
Bezpodstawne wzbogacenie / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 951-979. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
14
Umowa rachunku bankowego / Piotr HOROSZ // W: Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 1533-1542. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-181-2
15
Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530. / Piotr HOROSZ // Państwo i Prawo. - R. 73, z. 3 (865) (2018), s. 120-124. - ISSN 0031-0980
16
Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia / Piotr HOROSZ // W: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / red. nauk. Józef Frąckowiak. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 375-399. - ISBN 978-83-8124-552-4
17
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych / Piotr HOROSZ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 47-65. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
18
Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości = Freedom of Establishment in the Case Law of the Court of Justice - Case Law Review / Piotr HOROSZ // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (175) (2018), s. 19-26. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/swoboda-przedsiebiorczosci-w-orzecznictwie-trybunalu-151333088Wstęp: . - ISSN 1233-4634
19
Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy = From Classic Securities to Dematerialised Financial Instruments - Evolution and Perspective / Piotr HOROSZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 201-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1493/1178. - ISSN 1898-6447
20
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych / Piotr HOROSZ // W: Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa". - (2017). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
21
From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective = Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy / Piotr HOROSZ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 52-53. - Dostępne tylko streszczenia
22
Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia = Limited Partnerships Involving Municipal Companies - Selected Issues / Piotr Horosz // W: Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego / red. nauk. Paulina Bieś-Srokosz, Marcin Mazgaj. - Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. - S. 51-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-506-7
23
O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych) / Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok-Horosz // W: Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / [red. nauk.] Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 45-56. - ISBN 978-83-7930-498-1
24
Art. 559 [Chwila powstania wad] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 422-425. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
25
Art. 572 1 (uchylony) / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 481-485. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
26
Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 385-388. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
27
Art. 554 [Przedawnienie] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 389-393. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
28
Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego = Selected Legal Issue of Audiovisual Transmission / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 76 (2014), s. 199-215. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z76/A.Grzesiok-Horosz_P%20.pdf. - ISSN 1641-3466
29
Art. 550 [Wyłączność sprzedaży] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 372-379. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
30
Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste) / Piotr Horosz, Agnieszka Grzesiok-Horosz // W: Prawo prywatne w przykładach i zadaniach / [red. nauk.] Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 145-160. - ISBN 978-83-7930-498-1
31
Art. 551 [Zwłoka z odebraniem] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 379-385. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
32
Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 419-422. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
33
Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 413-419. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
34
Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 366-372. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
35
Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej] / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 485-487. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
36
Przepisy ogólne / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk, Gabriela Bar, Berenika Kaczmarek-Templin, Joanna Kozińska, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Piotr Stec, Dariusz Szostek, Beata Więzowska-Czepiel, Mariusz Załucki // W: Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 3-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1
37
Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa = Know-how as Constituent of Enterprise Assets / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Przegląd Nauk Stosowanych [on-line]. - nr 2 (2014), s. 71-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_02.pdf. - ISSN 2353-8899
38
Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // W: Contemporary Challenges Towards Management III / ed. by Joachim Foltys, L'ubica Lesáková, Maria Uramova, Anna Wziątek-Staśko. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; 3067). - S. 203-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-2188-9
39
Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali / Piotr Horosz. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013. - 250 s. ; 21 cm. - Tyt. poprzedniego wyd.: Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4482-1
40
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji / Piotr Horosz // W: Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. - S. 150-172. - ISBN 978-83-7880-033-0
41
Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności = The Imitation of Products as Unfair Competition Practice and a Threat to Innovation / Piotr Horosz // W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań = Modernity of Industry and Services in Times of Crisis and New Challenges / red. Jan Brzóska, Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2013. - S. 150-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-32-3
42
Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia = Organizing Commercialized Hospitals' Network as an Opportunity for Polish Health Care / Piotr Horosz // Przegląd Nauk Stosowanych [on-line]. - nr 1 (2013), s. 104-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_01.pdf. - ISSN 2353-8899
43
Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii = The Know-how Contract as a Tool of Transfer of Technology / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 51, nr 6 (2013), s. 213-225. - Tytuł numeru: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_pn_51_druk.pdf. - ISSN 1426-9724
44
Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. - 172, [2] s. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7880-033-0
45
Wprowadzenie / Piotr Horosz // W: Podstawy ochrony własności intelektualnej / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr Horosz, Tomasz Szewc. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. - S. 7-12. - ISBN 978-83-7880-033-0
46
Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego = Re-Establishment of the Entrepreneur 's Ability to Compete in the Market Place as a One of Purposes of Rehabilitation Proceedings / Piotr Horosz // W: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty / red. nauk. Andrzej Limański i Róża Milic-Czerniak. - Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2013. - S. 107-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87296-64-3
47
Upadłość konsumencka w prawie polskim = Personal Bankruptcy in Polish Law / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking. - nr 15 (2013), s. 195-216. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wz_chorzow_15.pdf. - ISSN 1642-9605
48
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej / Piotr Horosz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XL, 360 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-5376-0
49
Zdrowie obywateli jako dobro publiczne / Piotr Horosz // W: Administracja dóbr i usług publicznych / [red. nauk.] Marta Woźniak. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-781-3
50
Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 34-53. - ISBN 978-83-264-3795-3
51
Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 209-220. - ISBN 978-83-264-3795-3
52
Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 191-208. - ISBN 978-83-264-3795-3
53
Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 166-190. - ISBN 978-83-264-3795-3
54
Zastaw rejestrowy na prawach autorskich = Registered Pledge on Copyrights / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna. - z. 9 (2012), s. 99-122. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Własność intelektualna w szkołach wyższych. - Bibliogr. - ISSN 1508-9657
55
Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 149-165. - ISBN 978-83-264-3795-3
56
Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 54-63. - ISBN 978-83-264-3795-3
57
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 399 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3795-3
58
Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 115-121. - ISBN 978-83-264-3795-3
59
Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 122-136. - ISBN 978-83-264-3795-3
60
Zagadnienia ogólne / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 19-33. - ISBN 978-83-264-3795-3
61
Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść / Piotr Horosz // Rzeczpospolita. - nr 56(9176) (7 marca) (2012), s. D10-D11. - Streszcz. - ISSN 0208-9130
62
Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 221-236. - ISBN 978-83-264-3795-3
63
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 64-98. - ISBN 978-83-264-3795-3
64
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym = Prevention of Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices / Piotr Horosz // Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 12 (2012), s. 64-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-7017
65
Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 99-114. - ISBN 978-83-264-3795-3
66
Jak przekształcić szpital w spółkę / Piotr Horosz // Rzeczpospolita. - nr 30(9150) (6 lutego) (2012), s. D10. - Streszcz. - ISSN 0208-9130
67
Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne / Piotr Horosz // W: Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym / red. nauk. Piotr Horosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 137-148. - ISBN 978-83-264-3795-3
68
Contracts in Public Administration / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Acta Universitatis Danubius. Juridica,. - vol. 7, no. 1 (2011), s. 16-28. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/download/836/747
69
Zabezpieczenia wierzytelności / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 299-325. - ISBN 978-83-7641-179-8
70
Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki / Piotr Horosz // Rzeczpospolita. - nr 288(9104) (12 grudnia) (2011), s. D10-D11. - Streszcz. - ISSN 0208-9130
71
Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego / Piotr Horosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 264 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1455-8
72
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Wyd. 2. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 130-139. - ISBN 978-83-7641-179-8
73
Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego? = Re-privatization of Museum Items - a Threat to the National Heritage? / Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 8 (2011), s. 123-137. - ISSN 1731-8297
74
Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych = Limited Partnership as a Way of Building Commercial Networks / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011), s. 127-137. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
75
Zabezpieczenia wierzytelności / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 291-317. - ISBN 978-83-7641-179-8
76
Prawne podstawy przedsiębiorczości : testy / red. Piotr Horosz ; Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 177, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0379-8
77
Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych = The Possibility of Using Limited Partnerships to Organize Hospital Networks / Piotr Horosz // W: Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia / red. nauk. Maria Urbaniec, Piotr Stec. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2010. - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7542-057-9
78
Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego = Extra-executive Methods of Satisfying a Registered Pledge / Piotr Horosz // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 7 (2010), s. 217-228. - ISSN 1731-8297
79
Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym = Public Aid in Community Law / Piotr Horosz // W: Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Jolanta Stacharska-Targosz i Jarosław Szostak. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010. - S. 121-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7205-286-5
80
Ogólne wiadomości o zobowiązaniach / Piotr Horosz // W: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji / red. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 128-137. - ISBN 978-83-7641-179-8
81
Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych = Public-private Partnerships in the Form of a Capital Company / Piotr Horosz // W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego / red. nauk. Maria Urbaniec, Piotr Stec, Stanisław Dolata. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2009. - S. 133-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7542-013-5
82
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego / Piotr Horosz // W: Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego / red. Małgorzata Baron-Wiaterek, Ernest Knosala, Lidia Zacharko. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. - S. 98-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7335-578-1
83
Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego = Use of Computer Programs in the Light of Copyright Law / Piotr Horosz // Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009), s. 100-113. - Streszcz., summ.
84
Prawne podstawy przedsiębiorczości / red. Piotr Horosz ; Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 429, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7601-218-6
85
Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym / Piotr Horosz // W: Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka / red. Agata Pradela. - Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009. - S. 197-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60716-74-8
86
Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej = Carrying out the Tasks with Range of the Municipal Economy / Agnieszka Grzesiok, Piotr Horosz // Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 2 (8) (2009), s. 63-82. - Streszcz., summ.
87
Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Piotr HOROSZ // Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 1 (134) (2008), s. 18-27. - Streszcz. - ISSN 1233-4634
88
Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 318, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-067-0
89
Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi = Obligation to Provide Information in Connection with the Purchase or Sale Substantial Blocks of Shares of an Entrepreneur, Which Is a Public Company, Resulting from Provisions of the Act - Law on Public Circulation of Securities / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 37 (2006), s. 85-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-3466
90
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr Horosz. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2005. - 236, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Zakamycza). - ISBN 83-7444-002-3
91
Skuteczny interwencjonizm / Piotr Horosz // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 188 (1553) (2005), s. 18. - ISSN 2080-6744
92
Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego / Piotr HOROSZ // W: Podstawy prawa dla studentów zarządzania / red. Ernest Knosala i Małgorzata Baron-Wiaterek. - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. - S. 210-244. - Bibliogr. - ISBN 83-7335-279-1
93
Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi = Marketing of Securities with the Use of the Internet in the Light of Regulations Controlling the Public Circulation of Securities / Piotr Horosz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 24 (2004), s. 157-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-3466
94
Ustanowienie zastawu rejestrowego / Piotr P. Horosz // Monitor Prawniczy. - R. 12, nr 10 (2004), s. 449-456. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
95
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr P. Horosz // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 8 (152) (2003), s. 87-89. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
96
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2) / Piotr P. Horosz // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (153) (2003), s. 105-110. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
97
Praktyka bankowa : edycja 2000 / Piotr Babiarz, Iwona Ciepiela, Piotr Horosz, Przemysław Jaroński, Agnieszka Kondracka, Jacek Kukulski, Marek Machnij, Przemysław Malinowski, Michał Mysłowski, Elżbieta Niezbecka, Marzena Okła, Ireneusz Pluta, Anna Pyka, Rafał Skiba, Romana Troicka-Sosińska, Radosław Ździeborski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. - (Poradniki Prawnicze). - ISBN 83-7110-372-7
98
Wygaśnięcie zastawu rejestrowego / Piotr Horosz // Biuletyn Bankowy. - z. 6 - dodatek do czasopisma Monitor Prawniczy (1999), s. 7-12. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
99
Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał? / Piotr Horosz // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (81) (1997), s. 50-51. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
100
Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego / Piotr Horosz // Edukacja Prawnicza. - nr 3/4 (grudzień-styczeń) (1997), s. 8-9. - ISSN 1231-0336
101
Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr P. Horosz // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (69) (1996), s. 43-50. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
102
Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr P. Horosz // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (70) (1996), s. 37-40. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
103
Zastaw na papierach wartościowych / Piotr P. Horosz // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 8 (68) (1996), s. 51-55. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
1
Horosz P., Grzesiok-Horosz A., (2021), Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii, "Zarządzanie Mediami", t. 9, nr 2, s. 355-368; https://www.ejournals.eu/ZM/2021/2-2021/art/18940/
2
Horosz P., (2020), O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1063-1077.
3
Kubiak-Cyrul A., Jasińska K., Salamonowicz M., Horosz P., Barański M., Wenda W., (2020), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 866-919.
4
Horosz P., (2020), Wielość dłużników albo wierzycieli. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 837-866.
5
Horosz P., (2020), Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane. [W:] Marak K. (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 107-115.
6
Horosz P., (2020), Użyczenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1458-1468.
7
Horosz P., (2020), Bezpodstawne wzbogacenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 919-946.
8
Horosz P., (2020), Umowa rachunku bankowego. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1471-1480.
9
Horosz P., (2019), Użyczenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1519-1529.
10
Kubiak-Cyrul A., Jasińska K., Salamonowicz M., Horosz P., Barański M., Wenda W., (2019), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 902-951.
11
Horosz P., (2019), Wielość dłużników albo wierzycieli. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 871-902.
12
Horosz P., (2019), Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym. [W:] Pinior P., Relidzyński P., Wyrzykowski W., Zielińska E., Żaba M. (red.), Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 339-346.
13
Horosz P., (2019), Bezpodstawne wzbogacenie. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 951-979.
14
Horosz P., (2019), Umowa rachunku bankowego. [W:] Załucki M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1533-1542.
15
Horosz P., (2018), Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530., "Państwo i Prawo", R. 73, z. 3 (865), s. 120-124.
16
Horosz P., (2018), Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia. [W:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 375-399.
17
Horosz P., (2018), Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 47-65.
18
Horosz P., (2018), Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 2 (175), s. 19-26.
19
Horosz P., (2018), Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 201-217; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1493/1178
20
Horosz P., (2017), Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych. [W:] Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"
21
Horosz P., (2017), From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 52-53.
22
Horosz P., (2016), Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia. [W:] Bieś-Srokosz P., Mazgaj M. (red.), Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, Częstochowa : Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 51-63.
23
Horosz P., Grzesiok-Horosz A., (2014), O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych). [W:] Stec , Załucki M. (red.), Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Warszawa : Difin SA, s. 45-56.
24
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 559 [Chwila powstania wad]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 422-425.
25
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 572 1 (uchylony). [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 481-485.
26
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 385-388.
27
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 554 [Przedawnienie]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 389-393.
28
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 76, s. 199-215; http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z76/A.Grzesiok-Horosz_P%20.pdf
29
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 550 [Wyłączność sprzedaży]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 372-379.
30
Horosz P., Grzesiok-Horosz A., (2014), Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste). [W:] Stec , Załucki M. (red.), Prawo prywatne w przykładach i zadaniach, Warszawa : Difin SA, s. 145-160.
31
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 551 [Zwłoka z odebraniem]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 379-385.
32
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 419-422.
33
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 413-419.
34
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 366-372.
35
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej]. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 485-487.
36
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., Antoniuk J., Bar G., Kaczmarek-Templin B., Kozińska J., Kubiak-Cyrul A., Stec P., Szostek D., Więzowska-Czepiel B., Załucki M., (2014), Przepisy ogólne. [W:] Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek D. (red.), Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-71.
37
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2014), Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa, "Przegląd Nauk Stosowanych" [on-line], nr 2, s. 71-80; http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_02.pdf
38
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2013), Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods. [W:] Foltys J., Lesáková L., Uramova M., Wziątek-Staśko A. (red.), Contemporary Challenges Towards Management III (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 3067), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 203-218.
39
Horosz P., (2013), Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali, 2. wyd.Warszawa : Wolters Kluwer SA, 250 s.
40
Horosz P., (2013), Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. [W:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.), Podstawy ochrony własności intelektualnej, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 150-172.
41
Horosz P., (2013), Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności. [W:] Brzóska J., Pyka. J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 150-158.
42
Horosz P., (2013), Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia, "Przegląd Nauk Stosowanych" [on-line], nr 1, s. 104-111; http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_01.pdf
43
Horosz P., (2013), Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 51, nr 6, s. 213-225; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_pn_51_druk.pdf
44
Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.), (2013), Podstawy ochrony własności intelektualnej, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 172, [2] s.
45
Horosz P., (2013), Wprowadzenie. [W:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.), Podstawy ochrony własności intelektualnej, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 7-12.
46
Horosz P., (2013), Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego. [W:] Limański A., Milic-Czerniak R. (red.), Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty, Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, s. 107-120.
47
Horosz P., (2013), Upadłość konsumencka w prawie polskim, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 15, s. 195-216; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wz_chorzow_15.pdf
48
Horosz P., (2013), Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XL, 360 s.
49
Horosz P., (2013), Zdrowie obywateli jako dobro publiczne. [W:] Woźniak (red.), Administracja dóbr i usług publicznych, Warszawa : Difin SA, s. 99-110.
50
Horosz P., (2012), Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 34-53.
51
Horosz P., (2012), Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 209-220.
52
Horosz P., (2012), Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 191-208.
53
Horosz P., (2012), Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 166-190.
54
Horosz P., (2012), Zastaw rejestrowy na prawach autorskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna", z. 9, s. 99-122.
55
Horosz P., (2012), Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 149-165.
56
Horosz P., (2012), Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 54-63.
57
Horosz P. (red.), (2012), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 399 s.
58
Horosz P., (2012), Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 115-121.
59
Horosz P., (2012), Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 122-136.
60
Horosz P., (2012), Zagadnienia ogólne. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 19-33.
61
Horosz P., (2012), Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść, "Rzeczpospolita", nr 56(9176) (7 marca), s. D10-D11.
62
Horosz P., (2012), Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 221-236.
63
Horosz P., (2012), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 64-98.
64
Horosz P., (2012), Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 12, s. 64-82.
65
Horosz P., (2012), Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 99-114.
66
Horosz P., (2012), Jak przekształcić szpital w spółkę, "Rzeczpospolita", nr 30(9150) (6 lutego), s. D10.
67
Horosz P., (2012), Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne. [W:] Horosz P. (red.), Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 137-148.
68
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2011), Contracts in Public Administration, "Acta Universitatis Danubius. Juridica,", vol. 7, no. 1, s. 16-28; http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/download/836/747
69
Horosz P., (2011), Zabezpieczenia wierzytelności. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 299-325.
70
Horosz P., (2011), Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki, "Rzeczpospolita", nr 288(9104) (12 grudnia), s. D10-D11.
71
Horosz P., (2011), Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 264 s.
72
Horosz P., (2011), Ogólne wiadomości o zobowiązaniach. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 130-139.
73
Grzesiok-Horosz A., Horosz P., (2011), Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego?, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 8, s. 123-137.
74
Horosz P., (2011), Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 171, s. 127-137.
75
Horosz P., (2010), Zabezpieczenia wierzytelności. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 291-317.
76
Horosz P., Antoniuk J., (2010), Prawne podstawy przedsiębiorczości: testy, Horosz P. (red.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 177, [1] s.
77
Horosz P., (2010), Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych. [W:] Urbaniec M., Stec P. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", s. 69-82.
78
Horosz P., (2010), Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 7, s. 217-228.
79
Horosz P., (2010), Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym. [W:] Stacharska-Targosz J., Szostak J. (red.), Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 121-130.
80
Horosz P., (2010), Ogólne wiadomości o zobowiązaniach. [W:] Stec P., Załucki M. (red.), Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa : Difin, s. 128-137.
81
Horosz P., (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych. [W:] Urbaniec M., Stec P., Dolata S. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", s. 133-142.
82
Horosz P., (2009), Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. [W:] Baron-Wiaterek M., Knosala E., Zacharko L. (red.), Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 98-116.
83
Horosz P., (2009), Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 2 (8), s. 100-113.
84
Horosz P., Antoniuk J., (2009), Prawne podstawy przedsiębiorczości, Horosz P. (red.), 2. wyd.Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 429, [1] s.
85
Horosz P., (2009), Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. [W:] Pradela A. (red.), Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka, Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, s. 197-205.
86
Grzesiok A., Horosz P., (2009), Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 2 (8), s. 63-82.
87
Horosz P., (2008), Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", nr 1 (134), s. 18-27.
88
Horosz P., Antoniuk J., (2007), Prawne podstawy przedsiębiorczości, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 318, [1] s.
89
Horosz P., (2006), Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 37, s. 85-93.
90
Horosz P., (2005), Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 236, [1] s.
91
Horosz P., (2005), Skuteczny interwencjonizm, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 188 (1553), s. 18.
92
Horosz P., (2005), Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego. [W:] Knosala E., Baron-Wiaterek M. (red.), Podstawy prawa dla studentów zarządzania, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 210-244.
93
Horosz P., (2004), Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 24, s. 157-162.
94
Horosz P., (2004), Ustanowienie zastawu rejestrowego, "Monitor Prawniczy", R. 12, nr 10, s. 449-456.
95
Horosz P., (2003), Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 8 (152), s. 87-89.
96
Horosz P., (2003), Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2), "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9 (153), s. 105-110.
97
Babiarz P., Ciepiela I., Horosz P., Jaroński P., Kondracka A., Kukulski J., Machnij M., Malinowski P., Mysłowski M., Niezbecka E., Okła M., Pluta I., Pyka A., Skiba R., Troicka-Sosińska R., Ździeborski R., (2000), Praktyka bankowa: edycja 2000, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
98
Horosz P., (1999), Wygaśnięcie zastawu rejestrowego, "Biuletyn Bankowy", z. 6 - dodatek do czasopisma Monitor Prawniczy, s. 7-12.
99
Horosz P., (1997), Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał?, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9 (81), s. 50-51.
100
Horosz P., (1997), Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego, "Edukacja Prawnicza", nr 3/4 (grudzień-styczeń), s. 8-9.
101
Horosz P., (1996), Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9 (69), s. 43-50.
102
Horosz P., (1996), Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 10 (70), s. 37-40.
103
Horosz P., (1996), Zastaw na papierach wartościowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 8 (68), s. 51-55.
1
@article{UEK:2168357028,
author = "Piotr Horosz and Agnieszka Grzesiok-Horosz",
title = "Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii",
journal = "Zarządzanie Mediami",
number = "t. 9, 2",
pages = "355-368",
year = "2021",
url = {https://www.ejournals.eu/ZM/2021/2-2021/art/18940/},
}
2
@inbook{UEK:2168350100,
author = "Piotr Horosz",
title = "O niecelowości utrzymania upadłości deweloperskiej jako odrębnego postępowania upadłościowego",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "1063-1077",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
3
@inbook{UEK:2168350544,
author = "Agnieszka Kubiak-Cyrul and Katarzyna Jasińska and Marek Salamonowicz and Piotr Horosz and Michał Barański and Weronika Wenda",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "866-919",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
4
@inbook{UEK:2168350542,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wielość dłużników albo wierzycieli",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "837-866",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
5
@inbook{UEK:2168356552,
author = "Piotr Horosz",
title = "Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu prostej spółki akcyjnej - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne",
pages = "107-115",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
isbn = "978-83-7695-870-5",
}
6
@inbook{UEK:2168350554,
author = "Piotr Horosz",
title = "Użyczenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1458-1468",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
7
@inbook{UEK:2168350552,
author = "Piotr Horosz",
title = "Bezpodstawne wzbogacenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "919-946",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
8
@inbook{UEK:2168350556,
author = "Piotr Horosz",
title = "Umowa rachunku bankowego",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1471-1480",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2. zaktualizowane i poszerzone",
isbn = "978-83-8198-746-2",
}
9
@inbook{UEK:2168333253,
author = "Piotr Horosz",
title = "Użyczenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1519-1529",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
10
@inbook{UEK:2168333227,
author = "Agnieszka Kubiak-Cyrul and Katarzyna Jasińska and Marek Salamonowicz and Piotr Horosz and Michał Barański and Weronika Wenda",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "902-951",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
11
@inbook{UEK:2168333193,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wielość dłużników albo wierzycieli",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "871-902",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
12
@inbook{UEK:2168338081,
author = "Piotr Horosz",
title = "Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym",
booktitle = "Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce",
pages = "339-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-746-4",
}
13
@inbook{UEK:2168333251,
author = "Piotr Horosz",
title = "Bezpodstawne wzbogacenie",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "951-979",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
14
@inbook{UEK:2168333259,
author = "Piotr Horosz",
title = "Umowa rachunku bankowego",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz",
pages = "1533-1542",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8128-181-2",
}
15
@article{UEK:2168325155,
author = "Piotr Horosz",
title = "Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530.",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 73, z. 3 (865)",
pages = "120-124",
year = "2018",
}
16
@inbook{UEK:2168324771,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółka komandytowa typu Einheitsgesellschaft - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania",
pages = "375-399",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-552-4",
}
17
@inbook{UEK:2168330275,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "47-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
18
@article{UEK:2168324329,
author = "Piotr Horosz",
title = "Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "2 (175)",
pages = "19-26",
year = "2018",
url = {},
}
19
@article{UEK:2168329715,
author = "Piotr Horosz",
title = "Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "201-217",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0412},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1493/1178},
}
20
@misc{UEK:2168316617,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w postępowaniach restrukturyzacyjnych",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa"",
pages = "",
year = "2017",
}
21
@misc{UEK:2168336275,
author = "Piotr Horosz and ",
title = "From Classic Securities to Dematerialized Financial Instruments - Evolution and Perspective",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "52-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
22
@inbook{UEK:2168315891,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółki komandytowe z udziałem spółek komunalnych - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego",
pages = "51-63",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza",
year = "2016",
isbn = "978-83-7455-506-7",
}
23
@inbook{UEK:2168315897,
author = "Piotr Horosz and Agnieszka Grzesiok-Horosz",
title = "O stosunkach (rzecz jasna cywilnoprawnych)",
booktitle = "Prawo prywatne w przykładach i zadaniach",
pages = "45-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-498-1",
}
24
@inbook{UEK:2168315849,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 559 [Chwila powstania wad]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "422-425",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
25
@inbook{UEK:2168315853,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 572 1 (uchylony)",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "481-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
26
@inbook{UEK:2168315835,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 552 [Zwłoka z zapłatą ceny]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "385-388",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
27
@inbook{UEK:2168315839,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 554 [Przedawnienie]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "389-393",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
28
@article{UEK:2168314175,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Wybrane zagadnienia prawne przekazu audiowizualnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 76",
pages = "199-215",
year = "2014",
url = {http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z76/A.Grzesiok-Horosz_P%20.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168315831,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 550 [Wyłączność sprzedaży]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "372-379",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
30
@inbook{UEK:2168315899,
author = "Piotr Horosz and Agnieszka Grzesiok-Horosz",
title = "Ograniczone prawa rzeczowe (a przy okazji użytkowanie wieczyste)",
booktitle = "Prawo prywatne w przykładach i zadaniach",
pages = "145-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-498-1",
}
31
@inbook{UEK:2168315833,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 551 [Zwłoka z odebraniem]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "379-385",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
32
@inbook{UEK:2168315847,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "419-422",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
33
@inbook{UEK:2168315843,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "413-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
34
@inbook{UEK:2168315829,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 549 [Zwłoka ze specyfikacją]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "366-372",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
35
@inbook{UEK:2168315855,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Art. 573 [Roszczenia osoby trzeciej]",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "485-487",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
36
@inbook{UEK:2168315827,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk and Gabriela Bar and Berenika Kaczmarek-Templin and Joanna Kozińska and Agnieszka Kubiak-Cyrul and Piotr Stec and Dariusz Szostek and Beata Więzowska-Czepiel and Mariusz Załucki",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz",
pages = "3-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6412-4 ; 978-83-255-6413-1",
}
37
@article{UEK:2168314171,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Know-how jako składnik majątku przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Nauk Stosowanych",
number = "2",
pages = "71-80",
year = "2014",
url = {http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_02.pdf},
}
38
@inbook{UEK:2168315917,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Selected Legal Issues of Internet Sale of Goods",
booktitle = "Contemporary Challenges Towards Management III",
pages = "203-218",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2013",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-2188-9",
}
39
@book{UEK:2168315581,
author = "Piotr Horosz",
title = "Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2013",
edition = "2. wyd.",
isbn = "978-83-264-4482-1",
}
40
@inbook{UEK:2168315163,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zwalczanie nieuczciwej konkurencji",
booktitle = "Podstawy ochrony własności intelektualnej",
pages = "150-172",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7880-033-0",
}
41
@inbook{UEK:2168315893,
author = "Piotr Horosz",
title = "Naśladownictwo produktów jako czyn nieuczciwej konkurencji zagrażający innowacyjności",
booktitle = "Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań",
pages = "150-158",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2013",
isbn = "978-83-85587-32-3",
}
42
@article{UEK:2168314147,
author = "Piotr Horosz",
title = "Organizacja sieci skomercjalizowanych szpitali szansą dla polskiej służby zdrowia",
journal = "Przegląd Nauk Stosowanych",
number = "1",
pages = "104-111",
year = "2013",
url = {http://pns.po.opole.pl/pns/PNS_01.pdf},
}
43
@article{UEK:2168314153,
author = "Piotr Horosz",
title = "Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 51, 6",
pages = "213-225",
year = "2013",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_pn_51_druk.pdf},
}
44
@book{UEK:2168315175,
title = "Podstawy ochrony własności intelektualnej",
editor = Baron-Wiaterek Małgorzata,
editor = Horosz Piotr,
editor = Szewc Tomasz,
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7880-033-0",
}
45
@inbook{UEK:2168315155,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podstawy ochrony własności intelektualnej",
pages = "7-12",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2013",
isbn = "978-83-7880-033-0",
}
46
@inbook{UEK:2168315895,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego",
booktitle = "Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty",
pages = "107-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych",
year = "2013",
isbn = "978-83-87296-64-3",
}
47
@article{UEK:2168314157,
author = "Piotr Horosz",
title = "Upadłość konsumencka w prawie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "15",
pages = "195-216",
year = "2013",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wz_chorzow_15.pdf},
}
48
@book{UEK:2168313849,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5376-0",
}
49
@inbook{UEK:2168314527,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zdrowie obywateli jako dobro publiczne",
booktitle = "Administracja dóbr i usług publicznych",
pages = "99-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-781-3",
}
50
@inbook{UEK:2168312769,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "34-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
51
@inbook{UEK:2168312803,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "209-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
52
@inbook{UEK:2168312801,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "191-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
53
@inbook{UEK:2168312799,
author = "Piotr Horosz",
title = "Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "166-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
54
@article{UEK:2168315169,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na prawach autorskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna",
number = "z. 9",
pages = "99-122",
year = "2012",
}
55
@inbook{UEK:2168312787,
author = "Piotr Horosz",
title = "Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "149-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
56
@inbook{UEK:2168312771,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "54-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
57
@book{UEK:2168312765,
title = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
editor = Horosz Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
58
@inbook{UEK:2168312777,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "115-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
59
@inbook{UEK:2168312779,
author = "Piotr Horosz",
title = "Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "122-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
60
@inbook{UEK:2168312767,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zagadnienia ogólne",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "19-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
61
@article{UEK:2168314129,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przekształcone szpitale-spółki mogą upaść",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "56(9176) (7 marca)",
pages = "D10-D11",
year = "2012",
}
62
@inbook{UEK:2168312805,
author = "Piotr Horosz",
title = "Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "221-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
63
@inbook{UEK:2168312773,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "64-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
64
@article{UEK:2168315165,
author = "Piotr Horosz",
title = "Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym",
journal = "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu",
number = "12",
pages = "64-82",
year = "2012",
}
65
@inbook{UEK:2168312775,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "99-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
66
@article{UEK:2168314125,
author = "Piotr Horosz",
title = "Jak przekształcić szpital w spółkę",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "30(9150) (6 lutego)",
pages = "D10",
year = "2012",
}
67
@inbook{UEK:2168312783,
author = "Piotr Horosz",
title = "Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne",
booktitle = "Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym",
pages = "137-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3795-3",
}
68
@article{UEK:2168314103,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Contracts in Public Administration",
journal = "Acta Universitatis Danubius. Juridica,",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "16-28",
year = "2011",
url = {http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/download/836/747},
}
69
@inbook{UEK:2168314485,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zabezpieczenia wierzytelności",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "299-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
70
@article{UEK:2168314121,
author = "Piotr Horosz",
title = "Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "288(9104) (12 grudnia)",
pages = "D10-D11",
year = "2011",
}
71
@book{UEK:2168313819,
author = "Piotr Horosz",
title = "Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1455-8",
}
72
@inbook{UEK:2168314483,
author = "Piotr Horosz",
title = "Ogólne wiadomości o zobowiązaniach",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "130-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
73
@article{UEK:2168314143,
author = "Agnieszka Grzesiok-Horosz and Piotr Horosz",
title = "Reprywatyzacja muzealiów zagrożeniem dziedzictwa narodowego?",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 8",
pages = "123-137",
year = "2011",
}
74
@article{UEK:2168313805,
author = "Piotr Horosz",
title = "Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "171",
pages = "127-137",
adress = "",
year = "2011",
}
75
@inbook{UEK:2168314339,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zabezpieczenia wierzytelności",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "291-317",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
76
@book{UEK:2168313825,
author = "Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk",
title = "Prawne podstawy przedsiębiorczości : testy",
editor = Horosz Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0379-8",
}
77
@inbook{UEK:2168314525,
author = "Piotr Horosz",
title = "Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia",
pages = "69-82",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator",
year = "2010",
isbn = "978-83-7542-057-9",
}
78
@article{UEK:2168314141,
author = "Piotr Horosz",
title = "Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 7",
pages = "217-228",
year = "2010",
}
79
@inbook{UEK:2168314621,
author = "Piotr Horosz",
title = "Pomoc publiczna w prawie wspólnotowym",
booktitle = "Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej",
pages = "121-130",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej",
year = "2010",
isbn = "978-83-7205-286-5",
}
80
@inbook{UEK:2168314331,
author = "Piotr Horosz",
title = "Ogólne wiadomości o zobowiązaniach",
booktitle = "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji",
pages = "128-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-179-8",
}
81
@inbook{UEK:2168314531,
author = "Piotr Horosz",
title = "Partnerstwo publiczno-prywatne przy wykorzystaniu spółek kapitałowych",
booktitle = "Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego",
pages = "133-142",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator",
year = "2009",
isbn = "978-83-7542-013-5",
}
82
@inbook{UEK:2168315153,
author = "Piotr Horosz",
title = "Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego",
pages = "98-116",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-7335-578-1",
}
83
@article{UEK:2168313925,
author = "Piotr Horosz",
title = "Tryb ustanowienia zastawu rejestrowego",
journal = "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu",
number = "2 (8)",
pages = "100-113",
year = "2009",
}
84
@book{UEK:2168313847,
author = "Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk",
title = "Prawne podstawy przedsiębiorczości",
editor = Horosz Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2009",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-218-6",
}
85
@inbook{UEK:2168315993,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zabezpieczanie wierzytelności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym",
booktitle = "Przewodnik START : przedsiębiorczość akademicka",
pages = "197-205",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60716-74-8",
}
86
@article{UEK:2168313921,
author = "Agnieszka Grzesiok and Piotr Horosz",
title = "Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej",
journal = "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu",
number = "2 (8)",
pages = "63-82",
year = "2009",
url = {},
}
87
@article{UEK:2168313919,
author = "Piotr Horosz",
title = "Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości",
journal = "Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach",
number = "1 (134)",
pages = "18-27",
year = "2008",
}
88
@book{UEK:2168313823,
author = "Piotr Horosz and Jarosław R. Antoniuk",
title = "Prawne podstawy przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-067-0",
}
89
@article{UEK:2168313813,
author = "Piotr Horosz",
title = "Obowiązki informacyjne związane z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji przedsiębiorcy będącego spółką publiczną, wynikające z przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 37",
pages = "85-93",
year = "2006",
}
90
@book{UEK:2168312763,
author = "Piotr Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7444-002-3",
}
91
@article{UEK:2168313799,
author = "Piotr Horosz",
title = "Skuteczny interwencjonizm",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "188 (1553)",
pages = "18",
year = "2005",
}
92
@inbook{UEK:2168315859,
author = "Piotr Horosz",
title = "Prawo spółek i podstawy prawa gospodarczego",
booktitle = "Podstawy prawa dla studentów zarządzania",
pages = "210-244",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Śląskiej",
year = "2005",
isbn = "83-7335-279-1",
}
93
@article{UEK:2168314095,
author = "Piotr Horosz",
title = "Marketing papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu w świetle przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 24",
pages = "157-162",
year = "2004",
}
94
@article{UEK:2168314623,
author = "Piotr P. Horosz",
title = "Ustanowienie zastawu rejestrowego",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 12, 10",
pages = "449-456",
year = "2004",
}
95
@article{UEK:2168313839,
author = "Piotr P. Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "8 (152)",
pages = "87-89",
year = "2003",
}
96
@article{UEK:2168313841,
author = "Piotr P. Horosz",
title = "Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (2)",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9 (153)",
pages = "105-110",
year = "2003",
}
97
@book{UEK:2168314559,
author = "Piotr Babiarz and Iwona Ciepiela and Piotr Horosz and Przemysław Jaroński and Agnieszka Kondracka and Jacek Kukulski and Marek Machnij and Przemysław Malinowski and Michał Mysłowski and Elżbieta Niezbecka and Marzena Okła and Ireneusz Pluta and Anna Pyka and Rafał Skiba and Romana Troicka-Sosińska and Radosław Ździeborski",
title = "Praktyka bankowa : edycja 2000",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-7110-372-7",
}
98
@article{UEK:2168316611,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wygaśnięcie zastawu rejestrowego",
journal = "Biuletyn Bankowy",
number = "z. 6 - dodatek do czasopisma Monitor Prawniczy",
pages = "7-12",
year = "1999",
}
99
@article{UEK:2168313829,
author = "Piotr Horosz",
title = "Wielkie perspektywy, czy wielki niewypał?",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9 (81)",
pages = "50-51",
year = "1997",
}
100
@article{UEK:2168316841,
author = "Piotr Horosz",
title = "Podmiotowy zakres zastawu rejestrowego",
journal = "Edukacja Prawnicza",
number = "3/4 (grudzień-styczeń)",
pages = "8-9",
year = "1997",
}
101
@article{UEK:2168313831,
author = "Piotr P. Horosz",
title = "Problemy z zastawem : zaspokojenie zastawnika z obciążonych zastawem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9 (69)",
pages = "43-50",
year = "1996",
}
102
@article{UEK:2168313837,
author = "Piotr P. Horosz",
title = "Problemy z zastawem : ustanowienie zastawu na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "10 (70)",
pages = "37-40",
year = "1996",
}
103
@article{UEK:2168313821,
author = "Piotr P. Horosz",
title = "Zastaw na papierach wartościowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "8 (68)",
pages = "51-55",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID