Publikacje wybranego autora

Filipek Paweł ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego

1

Tytuł:
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts
Źródło:
Verfassungsblog on Matters Constitutional2020. - 23 January
Tryb dostępu:
Nr:
2168343461
varia
2

Tytuł:
Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej = Irremovability of Judges and the Limits of aMember State's Competence to Regulate Domestic Judiciary: Remarks in the Light of Court of Justice Judgment of 24 June 2019, C-619/18, European Commission v. Poland
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 12 (2019) , s. 4-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343465
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019) , s. 14-31. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168331251
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 177-196. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168329387
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland
Źródło:
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018) , s. 221-248. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327879
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Paweł Filipek , Brygida Kuźniak
Tytuł:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon
Wydanie:
5. wyd. rozsz. i zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
XXII, 358 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Repetytoria C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335677
podręcznik
7

Autor:
,
Tytuł:
Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Opis fizyczny:
186 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-918835-4-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168337827
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej
Źródło:
Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych / red. Paweł Filipek - Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 97-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-918835-4-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168337829
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Autor:
Paweł Filipek , Łukasz Połatyński , Natalia Żytkiewicz
Tytuł:
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Opis fizyczny:
[2], 112 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-915947-7-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335679
książka
10

Autor:
Paweł Filipek , Brygida Kuźniak
Tytuł:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006
Opis fizyczny:
XIX, [3], 260 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Repetytoria Becka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7387-204-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168335675
podręcznik
11

Tytuł:
Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 1 (2003) , s. 162-170
Tryb dostępu:
Nr:
2168337819
artykuł nierecenzowany
1
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts / Paweł FILIPEK // Verfassungsblog on Matters Constitutional [on-line]. - 23 January (2020)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
2
Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej = Irremovability of Judges and the Limits of aMember State's Competence to Regulate Domestic Judiciary: Remarks in the Light of Court of Justice Judgment of 24 June 2019, C-619/18, European Commission v. Poland / Paweł FILIPEK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 12 (2019), s. 4-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778303/2019/12/tocWstęp: . - ISSN 1895-0396
3
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM / Paweł FILIPEK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019), s. 14-31. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778303/2019/2/tocWstęp: . - ISSN 1895-0396
4
The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów / Paweł FILIPEK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018), s. 177-196. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Filipek_PWPM2018_pages-177-196.pdf/e51cc871-d889-43c8-87df-cd9abccd8427. - ISSN 1730-4504
5
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland / Paweł FILIPEK // Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018), s. 221-248. - Summ. - Pełny tekst: http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365. - ISSN 1677-1419
6
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - 5. wyd. rozsz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - XXII, 358 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka)
7
Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych / red. Paweł Filipek. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 186 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-918835-4-X. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html
8
Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej / Paweł Filipek // W: Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych / red. Paweł Filipek. - Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 97-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-918835-4-X. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html
9
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego / Paweł Filipek, Łukasz Połatyński, Natalia Żytkiewicz. - Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - [2], 112 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915947-7-7
10
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XIX, [3], 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka). - ISBN 83-7387-204-3
11
Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka / Paweł Filipek // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 1 (2003), s. 162-170. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/66feeed8-1aad-4661-90fa-13b5a058e354. - ISSN 1730-4504
1
Filipek P., (2020), Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts, "Verfassungsblog on Matters Constitutional" [on-line], 23 January; https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
2
Filipek P., (2019), Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 12, s. 4-14.
3
Filipek P., (2019), Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 2 (161), s. 14-31.
4
Filipek P., (2018), The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 16, s. 177-196; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Filipek_PWPM2018_pages-177-196.pdf/e51cc871-d889-43c8-87df-cd9abccd8427
5
Filipek P., (2018), Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland, "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos", no 17/18, s. 221-248; http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365
6
Filipek P., Kuźniak B., (2014), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon, 5. wyd. rozsz. i zm.Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XXII, 358 s.
7
Filipek P. (red.), (2011), Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji: podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych, Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 186 s.
8
Filipek P., (2011), Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. [W:] Filipek P. (red.), Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych, Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-118.
9
Filipek P., Połatyński Ł., Żytkiewicz N., (2008), Równe traktowanie w życiu społecznym: wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego, Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2], 112 s.
10
Filipek P., Kuźniak B., (2006), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XIX, [3], 260 s.
11
Filipek P., (2003), Sprawa "mienia zabużańskiego" przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 1, s. 162-170; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/66feeed8-1aad-4661-90fa-13b5a058e354
1
@misc{varUEK:2168343461,
author = "Paweł Filipek",
title = "Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts",
booktitle = "Verfassungsblog on Matters Constitutional",
number = "23 January",
pages = "",
year = "2020",
url = {https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/},
}
2
@article{artUEK:2168343465,
author = "Paweł Filipek",
title = "Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "12",
pages = "4-14",
year = "2019",
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168331251,
author = "Paweł Filipek",
title = "Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "2 (161)",
pages = "14-31",
year = "2019",
url = {},
}
4
@article{artUEK:2168329387,
author = "Paweł Filipek",
title = "The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 16",
pages = "177-196",
year = "2018",
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Filipek_PWPM2018_pages-177-196.pdf/e51cc871-d889-43c8-87df-cd9abccd8427},
}
5
@article{artUEK:2168327879,
author = "Paweł Filipek",
title = "Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland",
journal = "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos",
number = "no 17/18",
pages = "221-248",
year = "2018",
url = {http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365},
}
6
@book{podUEK:2168335677,
author = "Paweł Filipek and Brygida Kuźniak",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2014",
url = {},
edition = "5. wyd. rozsz. i zm.",
issn = "",
}
7
@book{podUEK:2168337827,
author = " and ",
title = "Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych",
editor = Filipek Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
url = {https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html},
isbn = "978-83-918835-4-X",
}
8
@inbook{fpUEK:2168337829,
author = "Paweł Filipek",
title = "Procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji : podręcznik dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów lokalnych",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
url = {https://docplayer.pl/2955139-Unia-europejska-u-progu-polskiej-prezydencji.html},
isbn = "978-83-918835-4-X",
}
9
@book{ksiUEK:2168335679,
author = "Paweł Filipek and Łukasz Połatyński and Natalia Żytkiewicz",
title = "Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2008",
url = {},
isbn = "83-915947-7-7",
}
10
@book{podUEK:2168335675,
author = "Paweł Filipek and Brygida Kuźniak",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2006",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-7387-204-3",
}
11
@article{artnUEK:2168337819,
author = "Paweł Filipek",
title = "Sprawa mienia zabużańskiego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 1",
pages = "162-170",
year = "2003",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/66feeed8-1aad-4661-90fa-13b5a058e354},
}