Publikacje wybranego autora

Filipek Paweł ORCID

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych

1

Tytuł:
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019) , s. 14-31. - Streszcz., summ.
Nr:
2168331251
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 177-196. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168329387
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland
Źródło:
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018) , s. 221-248. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327879
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Filipek Paweł , Kuźniak Brygida
Tytuł:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon
Wydanie:
5. wyd. rozsz. i zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
XXII, 358 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Repetytoria C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335677
podręcznik
5

Autor:
Filipek Paweł , Połatyński Łukasz , Żytkiewicz Natalia
Tytuł:
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Opis fizyczny:
[2], 112 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-915947-7-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335679
książka
6

Autor:
Filipek Paweł , Kuźniak Brygida
Tytuł:
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2006
Opis fizyczny:
XIX, [3], 260 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Repetytoria Becka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7387-204-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168335675
podręcznik
1
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM / Paweł FILIPEK // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019), s. 14-31. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
2
The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów / Paweł FILIPEK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018), s. 177-196. - Streszcz. - ISSN 1730-4504
3
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland / Paweł FILIPEK // Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018), s. 221-248. - Summ. - Pełny tekst: http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365. - ISSN 1677-1419
4
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - 5. wyd. rozsz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - XXII, 358 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka)
5
Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego / Paweł Filipek, Łukasz Połatyński, Natalia Żytkiewicz. - Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - [2], 112 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915947-7-7
6
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XIX, [3], 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Repetytoria Becka). - ISBN 83-7387-204-3
1
Filipek P., (2019), Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 2 (161), s. 14-31.
2
Filipek P., (2018), The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 16, s. 177-196.
3
Filipek P., (2018), Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland, "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos", no 17/18, s. 221-248; http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/386/365
4
Filipek P., Kuźniak B., (2014), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon, 5. wyd. rozsz. i zm.Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XXII, 358 s.
5
Filipek P., Połatyński Ł., Żytkiewicz N., (2008), Równe traktowanie w życiu społecznym: wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego, Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2], 112 s.
6
Filipek P., Kuźniak B., (2006), Prawo międzynarodowe publiczne: testy, kazusy, tablice, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XIX, [3], 260 s.
1
@article{UEK:2168331251,
author = "Filipek Paweł",
title = "Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "2 (161)",
pages = "14-31",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168329387,
author = "Filipek Paweł",
title = "The New National Council of The Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 16",
pages = "177-196",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168327879,
author = "Filipek Paweł",
title = "Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland",
journal = "Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos",
number = "no 17/18",
pages = "221-248",
year = "2018",
}
4
@book{UEK:2168335677,
author = "Filipek Paweł and Kuźniak Brygida",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2014",
edition = "5. wyd. rozsz. i zm.",
issn = "",
}
5
@book{UEK:2168335679,
author = "Filipek Paweł and Połatyński Łukasz and Żytkiewicz Natalia",
title = "Równe traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2008",
isbn = "83-915947-7-7",
}
6
@book{UEK:2168335675,
author = "Filipek Paweł and Kuźniak Brygida",
title = "Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7387-204-3",
}