Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
La libertà economica durante il COVID-19 in Italia - i condizionamenti e le limitazioni = Economic Freedom During the COVID-19 in Italy - Conditioning and Limitations = Wolność gospodarcza w okresie epidemii COVID-19 we Włoszech - uwarunkowania i ograniczenia
Źródło:
Acta Iuridica Resoviensia. - nr 4(35) (2021) , s. 292-305. - Somm., summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168364726
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
Giornate Internazionali di Studio a trent'anni dalla caduta del muro di Berlino, Mesyna, Włochy, od 2019-11-04 do 2019-11-06
Tytuł:
La Libertà restituita. Polonia 1989, Rinascita ed Emblema
Źródło:
The wall. Storie di muri tra passato e presente. Atti delle Giornate Internazionali di Studio a trent'anni dalla caduta del muro di Berlino (Messina, 4-6 novembre 2019) / red. Vittoria Calabrò, Daniela Novarese - Napoli: Editoriale Scientifica, 2021, s. 61-78
ISBN:
979-12-5976-115-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168360612
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Tytuł:
O potrzebie usprawnień w zakresie odpowiedzialności pracowniczej urzędników = On the Need for Improvements in the Area of Civil Servants' Liability
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (68) (2021) , s. 154-171. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356028
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Informatyzacja postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji we Włoszech - wybrane zagadnienia = Computerisation of Administrative Procedures and the Right to Good Administration in Italy - Selected Issues
Źródło:
Gubernaculum et Administratio. - nr 2 (24) (2021) , s. 307-321. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168360610
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
XXXII, 476 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168351978
monografia
6

Autor:
Małgorzata Moras , Beata Nuzzo , Marek Długopolski
Tytuł:
Zamówienia publiczne : rewolucja czy ewolucja?
Źródło:
Business in Małopolska. - nr 17, s. 4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168354068
głos w dyskusji/wywiad
7

Autor:
Tytuł:
"Contro i nemici della patria" : il contributo del mondo unversitario alla lotta per l'indipendenza della Polonia (1816-1864)
Źródło:
Università «contro»? : il ruolo degli atenei negli ordinamenti in crisi / red. Daniela Novarese e Enza Pelleriti - Bologna: il Mulino, 2020, s. 91-106
Seria:
(Studi e ricerche sull'università)
ISBN:
978-88-15-28689-5
Nr:
2168346726
rozdział w książce
8

Autor:
Tytuł:
Wpływ elektronizacji na niektóre czynności postępowania przetargowego = Impact of Electronization on Public Procurement Proceedings
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (60) (2019) , s. 45-60. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336559
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Konferencja:
XII Konferencja Naukowa "Dziś i jutro zamówień publicznych", Olsztyn, Polska, od 2019-10-07 do 2019-10-08
Tytuł:
Reforma Pzp we Włoszech - analiza najważniejszych zmian
Źródło:
Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2019, s. 33-43. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-88686-77-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341151
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Autor:
Konferencja:
Patrimonio culturale e modelli organizzativi e sviluppo territoriale, Mesyna, Włochy, od 2016-10-14 do 2016-10-15
Tytuł:
La tutela del patrimonio culturale e la pianificazione territoriale nell'ordinamento giuridico polacco
Źródło:
Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale / red. Francesco Astone - Napoli: Editoriale Scientifica, 2019, s. 149-161
ISBN:
978-88-9391-509-0
Nr:
2168336561
rozdział w książce
11

Autor:
Tytuł:
Odrzucenie oferty złożonej w warunkach nieuczciwej konkurencji
Źródło:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 109-123
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje organizacyjne elektronizacji postępowania przetargowego = Organizational Consequences of Electronization of the Public Procurement System
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (57) (2018) , s. 19-36. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168328243
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Urzędowe ogłoszenia, repozytoria i sprawozdania
Źródło:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 141-167
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Zamówienia bagatelne we Włoszech = Italy's Public Procurement Below the EU Thresholds
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (58) (2018) , s. 60-71. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168332563
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie strony internetowej zamawiającego
Źródło:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 95-139
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332299
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Wpływ restrukturyzacji instytucji publicznej na jej zamówienia
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 127-142
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168329749
rozdział w monografii
17

Autor:
Tytuł:
Zamawianie usług szczególnych = Award of Contracts for Social and Other Special Services
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (52) (2017) , s. 79-90. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313333
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Prawne i faktyczne mechanizmy rozlokowania uchodźców na obszarze państwa przyjmującego - doświadczenie włoskie = Legal and Real Mechanisms of Resettling Refugees in the Area of the Receiving Country - the Italian Experience
Źródło:
Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski / red. Magdalena Butrymowicz, Piotr Kroczek - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017, s. 93-124. - Summ.
Seria:
(Biblioteczka Prawa ; 2)
ISBN:
978-83-7438-633-3 ; 978-83-7438-634-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319559
rozdział w monografii
19

Autor:
Tytuł:
Nowe zjawiska społeczne i gospodarcze wpływające na suwerenność państwa : wybrane zagadnienia = New Social and Economic Phenomena Affecting the States Sovereignty : Selected Issues
Źródło:
Suwerenność : wybrane aspekty / red. Anna Krzynówek-Arndt, Bogdan Szlachta - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016, s. 103-124. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego "Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym". Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS5/00756 z dnia 7 grudnia 2012 r.
ISBN:
978-83-7614-242-5 ; 978-83-277-1183-0
Nr:
2168328001
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (50), s. 110-116
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311991
varia
21

Autor:
Tytuł:
Jednolity europejski dokument zamówienia = European Single Procurement Document
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (48) (2016) , s. 102-111. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311109
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Idea suwerenności wewnętrznej państwa - ujęcie klasyczne i jego współczesna reinterpretacja = The Idea of Internal Sovereignty of the State - a Classical Approach and Its Modern Interpretation
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 18 (2016) , s. 33-51. - Tytuł numeru: Wokół sporów o suwerenność - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego "Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym". Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS5/00756 z dnia 7 grudnia 2012 r.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328039
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych = Verification of Credibility of Public Service Contractors
Źródło:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 245-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315137
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Nowe narzędzia elektroniczne usprawniające procedury udzielania zamówień publicznych = Electronic Tools Facilitating Public Procurement Procedures - New Suggestions
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (46) (2015) , s. 162-171. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168328005
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Suwerenność a kształtowanie się nowożytnego państwa = Sovereignty and the Development of a Modern State
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 6, nr 14 (2015) , s. 35-55. - Tytuł numeru: Suwerenność - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego "Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym". Projekt został zrealizowany ze śrdoków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/ B/HS5/00756 z dnia 7 grudnia 2012 r.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305603
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Państwa członkowskie Unii Europejskiej : nowy paradygmat suwerenności? : zarys problemu = EU Member States : a New Paradigm of Sovereignty? : an Outline of the Issue
Źródło:
Świat Idei i Polityki. - t. 14 (2015) , s. 169-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego "Suwerenność - przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym". Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS5/00756 z dnia 7 grudnia 2012 r.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168328021
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
E-administracja na przykładzie elektronicznych zamówień publicznych - doświadczenia polskie i włoskie = E-administration in Economy on the Basis of Electronic Public Procurement - Polish and Italian Experiences
Źródło:
E-administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni / red. Marcin K. Zwierżdżyński, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015, s. 65-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-246-3 ; 978-83-277-1201-1
Nr:
2168328015
rozdział w monografii
28

Autor:
Tytuł:
L'università e la trasmissione del sapere nella società digitale : l'esperienza polacca
Źródło:
Dalla lectura all'e-learning / red. Andrea Romano - Bologna: CLUEB, 2015, s. 425-438 - Bibliogr.
Seria:
(Studi / Centro interuniversitario per la storia delle università italiane ; 25)
ISBN:
978-88-491-3904-4
Nr:
2168328245
rozdział w monografii
29

Autor:
Tytuł:
Specyfika rozwoju społeczno-politycznych struktur terytorium leżącego przy morskich szlakach handlowych na przykładzie Królestwa Sycylii (XI-XIV wiek) = The Development of Socio-Political Structures of the Area Located within Sea Trading Routes Based on the Example of the Kingdom of Sicily (11th - 14th Century)
Źródło:
Oblicza wody w kulturze / red. Łukasz Burkiewicz, Piotr Duchliński, Jarosław Kucharski - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2014, s. 73-94. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania)
ISBN:
978-83-7614-192-3 ; 978-83-277-0184-8
Nr:
2168328019
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Włoski eksperyment z demokracją bezpośrednią - Beppe Grillo = An Italian Experiment with Direct Democracy - Beppe Grillo
Źródło:
Problemy demokracji / red. Mirosław Lakomy, Maria Nowina Konopka - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2014, s. 95-117. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Dyskurs Politologiczny : monografie)
ISBN:
978-83-7614-196-1 ; 978-83-277-0198-5
Nr:
2168328017
rozdział w monografii
31

Autor:
Tytuł:
Model Włoski przywództwa politycznego - ,,il caso Berlusconi" = The Italian Model of Political Leadership - "il caso Berlusconi"
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 3, nr 4 (2012) , s. 223-240. - Tytuł numeru: Nie-ludzki wymiar polityki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168328041
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Corporate Social Responsibility in Italy in the Context of Cultural Pluralism
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / red. Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 121-139. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2168328081
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Management of an Enterprise in Crisis Situations : Temporary Management
Źródło:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2168328099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Globalizacja ekonomii a transformacja prawa pracy = Globalization of Economy versus Transformation of Labour Law
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 161-167. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2168328105
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Małgorzata Grelewicz-La Mela , Beata Nuzzo
Tytuł:
Słownik prawniczy włosko-polski = Dizionario giuridico italiano-polacco
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2003
Opis fizyczny:
XI, [1], 468 s.; 25 cm
ISBN:
83-7284-007-5
Nr:
2168328065
leksykon, encyklopedia
1
La libertà economica durante il COVID-19 in Italia - i condizionamenti e le limitazioni = Economic Freedom During the COVID-19 in Italy - Conditioning and Limitations = Wolność gospodarcza w okresie epidemii COVID-19 we Włoszech - uwarunkowania i ograniczenia / Beata NUZZO // Acta Iuridica Resoviensia. - nr 4(35) (2021), s. 292-305. - Somm., summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7518. - ISSN 2720-0574
2
La Libertà restituita. Polonia 1989, Rinascita ed Emblema / Beata Maria NUZZO // W: The wall. Storie di muri tra passato e presente. Atti delle Giornate Internazionali di Studio a trent'anni dalla caduta del muro di Berlino (Messina, 4-6 novembre 2019) / eds. Vittoria Calabrò, Daniela Novarese. - Napoli: Editoriale Scientifica, 2021. - S. 61-78. - ISBN 979-12-5976-115-6. - Spis treści: https://www.libreriauniversitaria.it/wall-storie-muri-passato-presente/libro/9791259761156Wstęp:
3
O potrzebie usprawnień w zakresie odpowiedzialności pracowniczej urzędników = On the Need for Improvements in the Area of Civil Servants' Liability / Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (68) (2021), s. 154-171. - Summ. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/2/0/20124-pzp-prawo-zamowien-publicznych-kwartalnik-nr-1-2021-spis.pdfWstęp: . - ISSN 1733-0777
4
Informatyzacja postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji we Włoszech - wybrane zagadnienia = Computerisation of Administrative Procedures and the Right to Good Administration in Italy - Selected Issues / Beata NUZZO // Gubernaculum et Administratio. - nr 2 (24) (2021), s. 307-321. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/GeT/issue/view/131/182. - ISSN 1730-2889
5
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych / Beata NUZZO, Ewa PLEBANEK, Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXXII, 476 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
6
Zamówienia publiczne : rewolucja czy ewolucja? / Małgorzata MORAS, Beata NUZZO; rozm. Marek Długopolski // Business in Małopolska. - nr 17 (2020), s. 4-8. - Pełny tekst: https://businessinmalopolska.pl/files/BiM/BIM_nr_17_grudzie_2020.pdf. - ISSN 2544-0063
7
"Contro i nemici della patria" : il contributo del mondo unversitario alla lotta per l'indipendenza della Polonia (1816-1864) / Beata NUZZO // W: Università «contro»? : il ruolo degli atenei negli ordinamenti in crisi / red. Daniela Novarese e Enza Pelleriti. - Bologna: il Mulino, 2020. - (Studi e ricerche sull'università). - S. 91-106. - ISBN 978-88-15-28689-5
8
Wpływ elektronizacji na niektóre czynności postępowania przetargowego = Impact of Electronization on Public Procurement Proceedings / Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (60) (2019), s. 45-60. - Streszcz., summ. - ISSN 1733-0777
9
Reforma Pzp we Włoszech - analiza najważniejszych zmian / Beata NUZZO // W: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak. - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2019. - S. 33-43. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-88686-77-1. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/42144/Dzis-i-jutro-w-zamowieniach-publicznych.pdf
10
La tutela del patrimonio culturale e la pianificazione territoriale nell'ordinamento giuridico polacco / Beata NUZZO // W: Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale / ed. Francesco Astone. - Napoli: Editoriale Scientifica, 2019. - S. 149-161. - ISBN 978-88-9391-509-0
11
Odrzucenie oferty złożonej w warunkach nieuczciwej konkurencji / Beata NUZZO // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 109-123. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
12
Konsekwencje organizacyjne elektronizacji postępowania przetargowego = Organizational Consequences of Electronization of the Public Procurement System / Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018), s. 19-36. - Summ. - ISSN 1733-0777
13
Urzędowe ogłoszenia, repozytoria i sprawozdania / Beata NUZZO // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 141-167. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
14
Zamówienia bagatelne we Włoszech = Italy's Public Procurement Below the EU Thresholds / Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (58) (2018), s. 60-71. - Summ. - ISSN 1733-0777
15
Funkcjonowanie strony internetowej zamawiającego / Beata NUZZO // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 95-139. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
16
Wpływ restrukturyzacji instytucji publicznej na jej zamówienia / Beata NUZZO // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 127-142. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
17
Zamawianie usług szczególnych = Award of Contracts for Social and Other Special Services / Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017), s. 79-90. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/artykul/zamawianie-uslug-szczegolnych/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
18
Prawne i faktyczne mechanizmy rozlokowania uchodźców na obszarze państwa przyjmującego - doświadczenie włoskie = Legal and Real Mechanisms of Resettling Refugees in the Area of the Receiving Country - the Italian Experience / Beata NUZZO // W: Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski / red. Magdalena Butrymowicz, Piotr Kroczek. - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017. - (Biblioteczka Prawa ; 2). - S. 93-124. - Summ. - ISBN 978-83-7438-633-3 ; 978-83-7438-634-0
19
Nowe zjawiska społeczne i gospodarcze wpływające na suwerenność państwa : wybrane zagadnienia = New Social and Economic Phenomena Affecting the States Sovereignty : Selected Issues / Beata Nuzzo // W: Suwerenność : wybrane aspekty / red. Anna Krzynówek-Arndt, Bogdan Szlachta. - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016. - S. 103-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-242-5 ; 978-83-277-1183-0
20
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej / Małgorzata MORAS, Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (50) (2016), s. 110-116. - ISSN 1733-0777
21
Jednolity europejski dokument zamówienia = European Single Procurement Document / Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016), s. 102-111. - Summ. - ISSN 1733-0777
22
Idea suwerenności wewnętrznej państwa - ujęcie klasyczne i jego współczesna reinterpretacja = The Idea of Internal Sovereignty of the State - a Classical Approach and Its Modern Interpretation / Beata Nuzzo // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 18 (2016), s. 33-51. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wokół sporów o suwerenność. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/617/623. - ISSN 2082-5897
23
Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych = Verification of Credibility of Public Service Contractors / Beata NUZZO // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 245-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6331/23494.pdf. - ISSN 1428-278X
24
Nowe narzędzia elektroniczne usprawniające procedury udzielania zamówień publicznych = Electronic Tools Facilitating Public Procurement Procedures - New Suggestions / Beata Nuzzo // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 162-171. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji. - ISSN 1733-0777
25
Suwerenność a kształtowanie się nowożytnego państwa = Sovereignty and the Development of a Modern State / Beata Nuzzo // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 6, nr 14 (2015), s. 35-55. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Suwerenność. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/167/146. - ISSN 2082-5897
26
Państwa członkowskie Unii Europejskiej : nowy paradygmat suwerenności? : zarys problemu = EU Member States : a New Paradigm of Sovereignty? : an Outline of the Issue / Beata Nuzzo // Świat Idei i Polityki. - t. 14 (2015), s. 169-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8442
27
E-administracja na przykładzie elektronicznych zamówień publicznych - doświadczenia polskie i włoskie = E-administration in Economy on the Basis of Electronic Public Procurement - Polish and Italian Experiences / Beata Nuzzo // W: E-administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni / red. Marcin K. Zwierżdżyński, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski. - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2015. - S. 65-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-246-3 ; 978-83-277-1201-1
28
L'università e la trasmissione del sapere nella società digitale : l'esperienza polacca / Beata Nuzzo // W: Dalla lectura all'e-learning / red. Andrea Romano. - Bologna: CLUEB, 2015. - (Studi / Centro interuniversitario per la storia delle università italiane ; 25). - S. 425-438. - Bibliogr. - ISBN 978-88-491-3904-4
29
Specyfika rozwoju społeczno-politycznych struktur terytorium leżącego przy morskich szlakach handlowych na przykładzie Królestwa Sycylii (XI-XIV wiek) = The Development of Socio-Political Structures of the Area Located within Sea Trading Routes Based on the Example of the Kingdom of Sicily (11th - 14th Century) / Beata Nuzzo // W: Oblicza wody w kulturze / red. Łukasz Burkiewicz, Piotr Duchliński, Jarosław Kucharski . - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2014. - (Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania). - S. 73-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-192-3 ; 978-83-277-0184-8
30
Włoski eksperyment z demokracją bezpośrednią - Beppe Grillo = An Italian Experiment with Direct Democracy - Beppe Grillo / Beata Nuzzo // W: Problemy demokracji / red. nauk. Mirosław Lakomy, Maria Nowina Konopka. - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2014. - (Dyskurs Politologiczny). - S. 95-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-196-1 ; 978-83-277-0198-5
31
Model Włoski przywództwa politycznego - ,,il caso Berlusconi" = The Italian Model of Political Leadership - "il caso Berlusconi" / Beata Nuzzo // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 3, nr 4 (2012), s. 223-240. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nie-ludzki wymiar polityki. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/920/654. - ISSN 2082-5897
32
Corporate Social Responsibility in Italy in the Context of Cultural Pluralism / Beata Nuzzo // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 121-139. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
33
Management of an Enterprise in Crisis Situations : Temporary Management / Beata Nuzzo // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 33-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
34
Globalizacja ekonomii a transformacja prawa pracy = Globalization of Economy versus Transformation of Labour Law / Beata Nuzzo // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 161-167. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
35
Słownik prawniczy włosko-polski = Dizionario giuridico italiano-polacco / Małgorzata Grelewicz-La Mela, Beata Nuzzo. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2003. - XI, [1], 468 s. ; 25 cm. - ISBN 83-7284-007-5
1
Nuzzo B., (2021), La libertà economica durante il COVID-19 in Italia - i condizionamenti e le limitazioni, "Acta Iuridica Resoviensia", nr 4(35), s. 292-305; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7518
2
Nuzzo B., (2021), La Libertà restituita. Polonia 1989, Rinascita ed Emblema. [W:] Calabrò V., Novarese D. (red.), The wall. Storie di muri tra passato e presente. Atti delle Giornate Internazionali di Studio a trent'anni dalla caduta del muro di Berlino (Messina, 4-6 novembre 2019), Napoli : Editoriale Scientifica, s. 61-78.
3
Nuzzo B., (2021), O potrzebie usprawnień w zakresie odpowiedzialności pracowniczej urzędników, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (68), s. 154-171.
4
Nuzzo B., (2021), Informatyzacja postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji we Włoszech - wybrane zagadnienia, "Gubernaculum et Administratio", nr 2 (24), s. 307-321; https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/GeT/issue/view/131/182
5
Nuzzo B., Plebanek E., Szostak R., (2020), Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXII, 476 s.
6
Moras M., Nuzzo B., Długopolski M., (2020), Zamówienia publiczne : rewolucja czy ewolucja?, "Business in Małopolska", nr 17, s. 4-8; https://businessinmalopolska.pl/files/BiM/BIM_nr_17_grudzie_2020.pdf
7
Nuzzo B., (2020), "Contro i nemici della patria" : il contributo del mondo unversitario alla lotta per l'indipendenza della Polonia (1816-1864). [W:] e Enza Pelleriti (red.), Università «contro»? : il ruolo degli atenei negli ordinamenti in crisi, Bologna : il Mulino, s. 91-106.
8
Nuzzo B., (2019), Wpływ elektronizacji na niektóre czynności postępowania przetargowego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (60), s. 45-60.
9
Nuzzo B., (2019), Reforma Pzp we Włoszech - analiza najważniejszych zmian. [W:] Lemonnier M., Nowak H. (red.), Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 33-43.
10
Nuzzo B., (2019), La tutela del patrimonio culturale e la pianificazione territoriale nell'ordinamento giuridico polacco. [W:] Astone F. (red.), Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale, Napoli : Editoriale Scientifica, s. 149-161.
11
Nuzzo B., (2018), Odrzucenie oferty złożonej w warunkach nieuczciwej konkurencji. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 109-123.
12
Nuzzo B., (2018), Konsekwencje organizacyjne elektronizacji postępowania przetargowego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (57), s. 19-36.
13
Nuzzo B., (2018), Urzędowe ogłoszenia, repozytoria i sprawozdania. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 141-167.
14
Nuzzo B., (2018), Zamówienia bagatelne we Włoszech, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (58), s. 60-71.
15
Nuzzo B., (2018), Funkcjonowanie strony internetowej zamawiającego. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 95-139.
16
Nuzzo B., (2018), Wpływ restrukturyzacji instytucji publicznej na jej zamówienia. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 127-142.
17
Nuzzo B., (2017), Zamawianie usług szczególnych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (52), s. 79-90.
18
Nuzzo B., (2017), Prawne i faktyczne mechanizmy rozlokowania uchodźców na obszarze państwa przyjmującego - doświadczenie włoskie. [W:] Butrymowicz M., Kroczek P. (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 93-124.
19
Nuzzo B., (2016), Nowe zjawiska społeczne i gospodarcze wpływające na suwerenność państwa : wybrane zagadnienia. [W:] Krzynówek-Arndt A., Szlachta B. (red.), Suwerenność : wybrane aspekty, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 103-124.
20
Moras M., Nuzzo B., (2016), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (50), s. 110-116.
21
Nuzzo B., (2016), Jednolity europejski dokument zamówienia, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (48), s. 102-111.
22
Nuzzo B., (2016), Idea suwerenności wewnętrznej państwa - ujęcie klasyczne i jego współczesna reinterpretacja, "Horyzonty Polityki", vol. 7, nr 18, s. 33-51; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/617/623
23
Nuzzo B., (2016), Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych, "Europa Regionum", t. 29, s. 245-258; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6331/23494.pdf
24
Nuzzo B., (2015), Nowe narzędzia elektroniczne usprawniające procedury udzielania zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 162-171.
25
Nuzzo B., (2015), Suwerenność a kształtowanie się nowożytnego państwa, "Horyzonty Polityki", vol. 6, nr 14, s. 35-55; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/167/146
26
Nuzzo B., (2015), Państwa członkowskie Unii Europejskiej : nowy paradygmat suwerenności? : zarys problemu, "Świat Idei i Polityki", t. 14, s. 169-186.
27
Nuzzo B., (2015), E-administracja na przykładzie elektronicznych zamówień publicznych - doświadczenia polskie i włoskie. [W:] Zwierżdżyński , Lakomy M., Oświecimski K. (red.), E-administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 65-93.
28
Nuzzo B., (2015), L'università e la trasmissione del sapere nella società digitale : l'esperienza polacca. [W:] Romano A. (red.), Dalla lectura all'e-learning, Bologna : CLUEB, s. 425-438.
29
Nuzzo B., (2014), Specyfika rozwoju społeczno-politycznych struktur terytorium leżącego przy morskich szlakach handlowych na przykładzie Królestwa Sycylii (XI-XIV wiek). [W:] Burkiewicz Ł., Duchliński P., Kucharski J. (red.), Oblicza wody w kulturze, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 73-94.
30
Nuzzo B., (2014), Włoski eksperyment z demokracją bezpośrednią - Beppe Grillo. [W:] Lakomy M., Konopka (red.), Problemy demokracji, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 95-117.
31
Nuzzo B., (2012), Model Włoski przywództwa politycznego - ,,il caso Berlusconi", "Horyzonty Polityki", vol. 3, nr 4, s. 223-240; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/920/654
32
Nuzzo B., (2010), Corporate Social Responsibility in Italy in the Context of Cultural Pluralism. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 121-139.
33
Nuzzo B., (2010), Management of an Enterprise in Crisis Situations : Temporary Management. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33-46.
34
Nuzzo B., (2005), Globalizacja ekonomii a transformacja prawa pracy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 161-167.
35
Grelewicz-La Mela M., Nuzzo B., (2003), Słownik prawniczy włosko-polski, Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, XI, [1], 468 s.
1
@article{UEK:2168364726,
author = "Beata Nuzzo",
title = "La libertà economica durante il COVID-19 in Italia - i condizionamenti e le limitazioni",
journal = "Acta Iuridica Resoviensia",
number = "4(35)",
pages = "292-305",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.4.21},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7518},
}
2
@inbook{UEK:2168360612,
author = "Beata Maria Nuzzo",
title = "La Libertà restituita. Polonia 1989, Rinascita ed Emblema",
booktitle = "The wall. Storie di muri tra passato e presente. Atti delle Giornate Internazionali di Studio a trent'anni dalla caduta del muro di Berlino (Messina, 4-6 novembre 2019)",
pages = "61-78",
adress = "Napoli",
publisher = "Editoriale Scientifica",
year = "2021",
url = {},
isbn = "979-12-5976-115-6",
}
3
@article{UEK:2168356028,
author = "Beata Nuzzo",
title = "O potrzebie usprawnień w zakresie odpowiedzialności pracowniczej urzędników",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (68)",
pages = "154-171",
year = "2021",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168360610,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Informatyzacja postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji we Włoszech - wybrane zagadnienia",
journal = "Gubernaculum et Administratio",
number = "2 (24)",
pages = "307-321",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.16926/gea.2021.02.34},
url = {https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/GeT/issue/view/131/182},
}
5
@book{UEK:2168351978,
author = "Beata Nuzzo and Ewa Plebanek and Ryszard Szostak",
title = "Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1",
}
6
@misc{UEK:2168354068,
author = "Małgorzata Moras and Beata Nuzzo and Marek Długopolski",
title = "Zamówienia publiczne : rewolucja czy ewolucja?",
booktitle = "Business in Małopolska",
number = "17",
pages = "4-8",
year = "2020",
url = {https://businessinmalopolska.pl/files/BiM/BIM_nr_17_grudzie_2020.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168346726,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Contro i nemici della patria : il contributo del mondo unversitario alla lotta per l'indipendenza della Polonia (1816-1864)",
booktitle = "Università «contro»? : il ruolo degli atenei negli ordinamenti in crisi",
pages = "91-106",
adress = "Bologna",
publisher = "il Mulino",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-88-15-28689-5",
}
8
@article{UEK:2168336559,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Wpływ elektronizacji na niektóre czynności postępowania przetargowego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (60)",
pages = "45-60",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/PZP.19.1.8},
url = {},
}
9
@inbook{UEK:2168341151,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Reforma Pzp we Włoszech - analiza najważniejszych zmian",
booktitle = "Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn",
pages = "33-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2019",
url = {https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/42144/Dzis-i-jutro-w-zamowieniach-publicznych.pdf},
isbn = "978-83-88686-77-1",
}
10
@inbook{UEK:2168336561,
author = "Beata Nuzzo",
title = "La tutela del patrimonio culturale e la pianificazione territoriale nell'ordinamento giuridico polacco",
booktitle = "Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale",
pages = "149-161",
adress = "Napoli",
publisher = "Editoriale Scientifica",
year = "2019",
isbn = "978-88-9391-509-0",
}
11
@inbook{UEK:2168327397,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Odrzucenie oferty złożonej w warunkach nieuczciwej konkurencji",
booktitle = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
pages = "109-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
12
@article{UEK:2168328243,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Konsekwencje organizacyjne elektronizacji postępowania przetargowego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (57)",
pages = "19-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/PZP.18.2.2},
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168332301,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Urzędowe ogłoszenia, repozytoria i sprawozdania",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "141-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
14
@article{UEK:2168332563,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Zamówienia bagatelne we Włoszech",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (58)",
pages = "60-71",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/PZP.18.3.6},
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168332299,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Funkcjonowanie strony internetowej zamawiającego",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "95-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
16
@inbook{UEK:2168329749,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Wpływ restrukturyzacji instytucji publicznej na jej zamówienia",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "127-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
17
@article{UEK:2168313333,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Zamawianie usług szczególnych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (52)",
pages = "79-90",
year = "2017",
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168319559,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Prawne i faktyczne mechanizmy rozlokowania uchodźców na obszarze państwa przyjmującego - doświadczenie włoskie",
booktitle = "Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski",
pages = "93-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/9788374386340.07},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7438-633-3 ; 978-83-7438-634-0",
}
19
@inbook{UEK:2168328001,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Nowe zjawiska społeczne i gospodarcze wpływające na suwerenność państwa : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Suwerenność : wybrane aspekty",
pages = "103-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2016",
isbn = "978-83-7614-242-5 ; 978-83-277-1183-0",
}
20
@misc{UEK:2168311991,
author = "Małgorzata Moras and Beata Nuzzo",
title = "Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (50)",
pages = "110-116",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168311109,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Jednolity europejski dokument zamówienia",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (48)",
pages = "102-111",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168328039,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Idea suwerenności wewnętrznej państwa - ujęcie klasyczne i jego współczesna reinterpretacja",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 7, 18",
pages = "33-51",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2016.071802},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/617/623},
}
23
@article{UEK:2168315137,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Weryfikacja wiarygodności wykonawcy usług publicznych",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "245-258",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-16},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6331/23494.pdf},
}
24
@article{UEK:2168328005,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Nowe narzędzia elektroniczne usprawniające procedury udzielania zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (46)",
pages = "162-171",
year = "2015",
}
25
@article{UEK:2168305603,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Suwerenność a kształtowanie się nowożytnego państwa",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 6, 14",
pages = "35-55",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/167/146},
}
26
@article{UEK:2168328021,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Państwa członkowskie Unii Europejskiej : nowy paradygmat suwerenności? : zarys problemu",
journal = "Świat Idei i Polityki",
number = "t. 14",
pages = "169-186",
year = "2015",
}
27
@inbook{UEK:2168328015,
author = "Beata Nuzzo",
title = "E-administracja na przykładzie elektronicznych zamówień publicznych - doświadczenia polskie i włoskie",
booktitle = "E-administracja publiczna i (nie)bezpieczeństwo cyberprzestrzeni",
pages = "65-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2015",
isbn = "978-83-7614-246-3 ; 978-83-277-1201-1",
}
28
@inbook{UEK:2168328245,
author = "Beata Nuzzo",
title = "L'università e la trasmissione del sapere nella società digitale : l'esperienza polacca",
booktitle = "Dalla lectura all'e-learning",
pages = "425-438",
adress = "Bologna",
publisher = "CLUEB",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-88-491-3904-4",
}
29
@inbook{UEK:2168328019,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Specyfika rozwoju społeczno-politycznych struktur terytorium leżącego przy morskich szlakach handlowych na przykładzie Królestwa Sycylii (XI-XIV wiek)",
booktitle = "Oblicza wody w kulturze",
pages = "73-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-192-3 ; 978-83-277-0184-8",
}
30
@inbook{UEK:2168328017,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Włoski eksperyment z demokracją bezpośrednią - Beppe Grillo",
booktitle = "Problemy demokracji",
pages = "95-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7614-196-1 ; 978-83-277-0198-5",
}
31
@article{UEK:2168328041,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Model Włoski przywództwa politycznego - ,,il caso Berlusconi",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 3, 4",
pages = "223-240",
year = "2012",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/920/654},
}
32
@inbook{UEK:2168328081,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Corporate Social Responsibility in Italy in the Context of Cultural Pluralism",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "121-139",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
33
@inbook{UEK:2168328099,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Management of an Enterprise in Crisis Situations : Temporary Management",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "33-46",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
34
@inbook{UEK:2168328105,
author = "Beata Nuzzo",
title = "Globalizacja ekonomii a transformacja prawa pracy",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "161-167",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
35
@book{UEK:2168328065,
author = "Małgorzata Grelewicz-La Mela and Beata Nuzzo",
title = "Słownik prawniczy włosko-polski",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2003",
isbn = "83-7284-007-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID