Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wartość czasu życia klienta jako próba oszacowania jego potencjału komercyjnego = Lifetime Value of a Customer as an Attempt to Estimate a Consumer's Commercial Potential
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 197-209. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52862
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Koncepcje zwrotu kapitału = Return on Capital in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004) , s. 37-49. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219402
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Przedsięwzięcia w zakresie tworzenia warunków wzmacniających lojalność klientów = Measures Aimed at Strengthening Customer Loyalty
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004) , s. 63-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220374
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wybór miernika efektywności w dobie globalizacji gospodarki = Selecting a Measure for Gauging Efficiency in the Age of Economic Globalisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003) , s. 47-60. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220966
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Kwit depozytowy jako instrument pozyskiwania kapitału dla polskich spółek akcyjnych na zagranicznych rynkach kapitałowych
Źródło:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2002, s. 1[119]-23[141] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-825/1/Magazyn
Nr:
2168265150
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Pozyskiwanie i ochrona informacji jako jeden z celów przedsiębiorstwa = Information Gathering and Protection as one of an Enterprise's Goals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001) , s. 87-98. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230586
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Zysk ekonomiczny na tle wielorakich celów działania przedsiębiorstwa = Economic Profit in the Light of a Firm's Multifarious Goals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000) , s. 39-53. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224334
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Pakowanie piwa
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 5 (1996) , s. 22-27
Nr:
2168322671
artykuł w czasopiśmie
1
Wartość czasu życia klienta jako próba oszacowania jego potencjału komercyjnego = Lifetime Value of a Customer as an Attempt to Estimate a Consumer's Commercial Potential / Piotr SZCZUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 197-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127673501. - ISSN 0208-7944
2
Koncepcje zwrotu kapitału = Return on Capital in Poland / Piotr SZCZUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 37-49. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52340262. - ISSN 0208-7944
3
Przedsięwzięcia w zakresie tworzenia warunków wzmacniających lojalność klientów = Measures Aimed at Strengthening Customer Loyalty / Piotr SZCZUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 63-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51489906. - ISSN 0208-7944
4
Wybór miernika efektywności w dobie globalizacji gospodarki = Selecting a Measure for Gauging Efficiency in the Age of Economic Globalisation / Piotr SZCZUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003), s. 47-60. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13673. - ISSN 0208-7944
5
Kwit depozytowy jako instrument pozyskiwania kapitału dla polskich spółek akcyjnych na zagranicznych rynkach kapitałowych / Piotr SZCZUKIEWICZ // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1[119]-23[141]. - Bibliogr.
6
Pozyskiwanie i ochrona informacji jako jeden z celów przedsiębiorstwa = Information Gathering and Protection as one of an Enterprise's Goals / Piotr SZCZUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001), s. 87-98. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10694. - ISSN 0208-7944
7
Zysk ekonomiczny na tle wielorakich celów działania przedsiębiorstwa = Economic Profit in the Light of a Firm's Multifarious Goals / Piotr SZCZUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000), s. 39-53. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9865. - ISSN 0208-7944
8
Pakowanie piwa / Piotr SZCZUKIEWICZ // Marketing w Praktyce. - nr 5 (1996), s. 22-27. - ISSN 1425-8315
1
Szczukiewicz P., (2006), Wartość czasu życia klienta jako próba oszacowania jego potencjału komercyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 197-209; https://bazekon.uek.krakow.pl/127673501
2
Szczukiewicz P., (2004), Koncepcje zwrotu kapitału, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 37-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/52340262
3
Szczukiewicz P., (2004), Przedsięwzięcia w zakresie tworzenia warunków wzmacniających lojalność klientów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 63-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/51489906
4
Szczukiewicz P., (2003), Wybór miernika efektywności w dobie globalizacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 47-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/13673
5
Szczukiewicz P., (2002), Kwit depozytowy jako instrument pozyskiwania kapitału dla polskich spółek akcyjnych na zagranicznych rynkach kapitałowych. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1[119]-23[141].
6
Szczukiewicz P., (2001), Pozyskiwanie i ochrona informacji jako jeden z celów przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 87-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/10694
7
Szczukiewicz P., (2000), Zysk ekonomiczny na tle wielorakich celów działania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 39-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/9865
8
Szczukiewicz P., (1996), Pakowanie piwa, "Marketing w Praktyce", nr 5, s. 22-27.
1
@article{UEK:52862,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Wartość czasu życia klienta jako próba oszacowania jego potencjału komercyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "197-209",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127673501},
}
2
@article{UEK:2168219402,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Koncepcje zwrotu kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "37-49",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52340262},
}
3
@article{UEK:2168220374,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Przedsięwzięcia w zakresie tworzenia warunków wzmacniających lojalność klientów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "63-74",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51489906},
}
4
@article{UEK:2168220966,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Wybór miernika efektywności w dobie globalizacji gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "47-60",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13673},
}
5
@unpublished{UEK:2168265150,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Kwit depozytowy jako instrument pozyskiwania kapitału dla polskich spółek akcyjnych na zagranicznych rynkach kapitałowych",
booktitle = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1]",
pages = "1[119]-23[141]",
year = "2002",
}
6
@article{UEK:2168230586,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Pozyskiwanie i ochrona informacji jako jeden z celów przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "87-98",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10694},
}
7
@article{UEK:2168224334,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Zysk ekonomiczny na tle wielorakich celów działania przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "39-53",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9865},
}
8
@article{UEK:2168322671,
author = "Piotr Szczukiewicz",
title = "Pakowanie piwa",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "5",
pages = "22-27",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID