Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav = Consular Notification in Bilateral Treaties v. Article 36 of Vienna Convention on Consular Relations in the Light of ICJ Judgement in the Case Jadhav
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 19 (2021) , s. 213-236. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168355602
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 2 - prawo spadkowe) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues (Part 2 - Inheritance Law) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen (Teil 2 - Erbrecht)
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 9 (365) (2021) , s. 35-57. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358558
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (83) (2021) , s. 17-32
Nr:
2168356196
artykuł nierecenzowany
4

Autor:
Tytuł:
Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego = The Effect of the Regulation (EU) No 2016/1191 and the Act on Presenting Certain Public Documents in the European Union Member States on the Scope of Duties of a Polish Notary = Die Auswirkung der Verordnung Nr. 1191/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Gesetzes über das Vorlegen einiger amtlicher Urkunden in den Mitgliedstaaten der EU auf die Tätigkeiten des polnischen Notars
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 4 (360) (2021) , s. 51-80. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168355608
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (84) (2021) , s. 5-19
Nr:
2168358708
artykuł nierecenzowany
6

Autor:
Tytuł:
Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej = Foreign Powers of Attorney Relating to Real Estate - the Issue of the Probative Value of a Document and the Effectiveness of a Legal Act from the Perspective of the Land and Mortgage Registry Court
Źródło:
Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości. - t. 2, nr 2 (2021) , s. 27-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168356696
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues (Part 1 - Power of Attorney, Matrimonial Regime) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen (Teil 1 - Vollmachten, ehelicher Güterstand)
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 8 (364) (2021) , s. 11-26. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358556
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich = Purpose of Choosing the Polish Law in the Notarial Deed for Matrimonial Regime of Polish Citizens = Zweck der Auswahl des polnischen Rechtes für die Vermögensverhältnisse innerhalb der Ehe der polnischen Bürger im Notarakt
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 30, nr 7 (351) (2020) , s. 11-24. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168349668
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period
Źródło:
Polish Review of International and European Law. - vol. 9, no 1 (2020) , s. 49-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350286
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2-3 (81-82) (2020) , s. 17-26
Nr:
2168352752
artykuł nierecenzowany
11

Autor:
Tytuł:
Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem)
Źródło:
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty / red.: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 257-280
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-234-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356082
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-824-7
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168351860
monografia
13

Autor:
Tytuł:
Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (80) (2020) , s. 37-45
Nr:
2168347350
artykuł nierecenzowany
14

Autor:
Tytuł:
Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145)
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020) , s. 315-326
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168355606
recenzja
15

Autor:
Tytuł:
Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych
Źródło:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 85-90
Tryb dostępu:
Nr:
2168337107
fragment raportu/sprawozdania
16

Autor:
Tytuł:
Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim = Usus extraordinarius, that is about the Certification of Foreign Documents in French Law = Usus extraordinarius - über die legalisierung Ausländischer Dokumente im französischen Recht
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 29, nr 8 (340) (2019) , s. 42-59. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338129
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (77) (2019) , s. 5-19
Tryb dostępu:
Nr:
2168335377
artykuł nierecenzowany
18

Autor:
Tytuł:
Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 4, nr 1 (2019) , s. 33-44
Tryb dostępu:
Nr:
2168334251
artykuł nierecenzowany
19

Autor:
Tytuł:
Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2019
Opis fizyczny:
361, [2] s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-5-6
Nr:
2168335191
monografia
20

Autor:
Paweł Czubik , Wojciech Graliński , Mateusz Derdak
Tytuł:
Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej
Źródło:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 23-59
Seria:
(Raporty)
ISBN:
978-83-66344-20-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168337099
fragment raportu/sprawozdania
21

Autor:
Tytuł:
Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej
Źródło:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 71-83
Seria:
(Raporty)
ISBN:
978-83-66344-20-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168337105
fragment raportu/sprawozdania
22

Autor:
Tytuł:
Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula)
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (78) (2019) , s. 5-23
Nr:
2168338471
artykuł nierecenzowany
23

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019) , s. 230-241. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345740
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego
Źródło:
Prawo i Więź. - nr 2 (28) (2019) , s. 87-90
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338263
recenzja
25

Autor:
Tytuł:
Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności
Źródło:
Nieruchomości. - nr 2 (2019) , s. 10-14. - Streszcz.
Nr:
2168332767
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study) = Scope of the Immunity of the Honorary Consul in the Light of Some Bilateral Consular Conventions (Case Study)
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 3 (2019) , s. 1-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168342891
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (79) (2019) , s. 5-21
Nr:
2168341887
artykuł nierecenzowany
28

Autor:
Tytuł:
Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.) = Connections between the Form of a Legal Action and the Probative Value of a Document (Remarks Based on the Article by Maciej Celichowski in the Issue of "Rejent" no 8 of 2017) = Der Zusammenhang zwischen der Form der Rechtshandlung und der Beweiskraft des Dokumentes (Überlegungen aufgrund des Textes von Maciej Celichowski von Nummer 8 "Rejent" aus 2017)
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 8 (328) (2018) , s. 107-120
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168327481
polemika
29

Autor:
Paweł Czubik , Tibor Szőcs
Tytuł:
Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego = Rejection of Inheritance in the Light of the Hungarian Inheritance Law = Die Erbausschlagung im Sinne des ungarischen Erbrechtes
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 12 (332) (2018) , s. 30-45. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331029
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (76) (2018) , s. 5-12
Tryb dostępu:
Nr:
2168331031
artykuł nierecenzowany
31

Autor:
Tytuł:
Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14 = The Renunciation of Inheritance Before the Consul - Commentary on the Decision of the Supreme Court of 9 January 2015 (V CSK 51/14)
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 209-221. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331027
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018) , s. 5-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168325477
artykuł nierecenzowany
33

Autor:
Tytuł:
Art. 22. [Wybór prawa]
Źródło:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 181-189
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8128-360-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322133
rozdział w monografii
34

Autor:
Tytuł:
Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego) = Cross-border Movement of Persons in Order to Optimize Expectations Resulting from Civil Law Solutions : (Examples Selected from the Scope of Notarial Deed Turnover)
Źródło:
Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla / red. Piotr Cybula - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 153-162. - Summ.
ISBN:
978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330463
rozdział w monografii
35

Autor:
Konferencja:
Meždunarodna naučno-praktičeskaâ konferenciâ, Mińsk, Białoruś, od 2017-06-08 do 2017-06-09
Tytuł:
Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie = Legal Status and Functions of the Polish Notary - Evolution and the Expected Development
Źródło:
Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata = Extrajudicial Protection of the Rights of Individuals and Legal Entities : the Current State and Prospects for the Development of the Notarial Profession - Minsk: Al'tiora Forte, 2018, s. 37-42. - Referat w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej i angielskiej
ISBN:
978-985-7175-49-9
Nr:
2168325045
rozdział w książce
36

Autor:
Tytuł:
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]
Źródło:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 399-407
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8128-360-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322137
rozdział w monografii
37

Autor:
Tytuł:
Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018) , s. 11-24
Tryb dostępu:
Nr:
2168330169
artykuł nierecenzowany
38

Autor:
Tytuł:
Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów = Information Duties Resulting of the New Law on the Acquisition of Real Estate by Foreigners and Notarial Activities of Polsish Consuls
Źródło:
Studia Prawnoustrojowe. - 38 (2017) , s. 171-182. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324523
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.) = Qulification of the Term Form of American Powers of Attorney Response to the Articles of dr Wojciech Kwiatkowski in the Issues of "Rejent" no 4 and 9 of 2016 = Die Einordnung des Begriffs "Form" der amerikanischen Vollmachten (Replik in der Antwort auf Texte von Wojciech Kwiatkowski in Rejent Nr. 4 und 9 aus 2016)
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 4 (312) (2017) , s. 95-134
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313875
polemika
40

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 1 (2017) , s. 23-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168313337
artykuł nierecenzowany
41

Autor:
Tytuł:
Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne = Legalisation of Documents in Act on 25th of June 2015 - Consular Law = La légalisation des documents dans la loi du 25 juin 2015 - Droit consulaire = Die Legalisation von Urkunden in dem Gesetz vom 25 Juni 2015 - Konsularrecht
Źródło:
Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / [red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar] - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 37-47
ISBN:
978-83-8107-156-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315555
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane = Cross Border Rejection of Inheritance Pursuant to the Regulation No 650/2012 and Selected Issues = Die Grenzüberschreitende Ausschlagung der Erbschaftim Sinne der Verordnung Nr. 650/2012 ausgewählte Fragen
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 2 (310) (2017) , s. 16-29
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312917
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Niewolnictwo w mahometanizmie = Slavery in Mohammedanism
Źródło:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017, s. 154-172. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168322005
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (72) (2017) , s. 5-16
Tryb dostępu:
Nr:
2168317999
artykuł nierecenzowany
45

Tytuł:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017
Opis fizyczny:
192 s.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach, Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-3-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168321995
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
46

Autor:
Tytuł:
Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 2 (2017) , s. 9-19
Tryb dostępu:
Nr:
2168316925
artykuł nierecenzowany
47

Autor:
Tytuł:
Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą
Źródło:
Człowiek i Dokumenty. - nr 46 (2017) , s. 6-13. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168318017
artykuł nierecenzowany
48

Autor:
Tytuł:
Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15 = Critical Appraisal of the Decision of the Supreme Court of 11 March 2016 in the Case I CSK 64/15
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 15 (2017) , s. 168-175. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168316933
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 4 (2017) , s. 55-64
Tryb dostępu:
Nr:
2168322143
artykuł nierecenzowany
50

Autor:
Tytuł:
Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (73) (2017) , s. 5-14
Tryb dostępu:
Nr:
2168322139
artykuł nierecenzowany
51

Autor:
Tytuł:
Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym
Źródło:
Człowiek i Dokumenty. - nr 47 (2017) , s. 52-60. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168322561
artykuł nierecenzowany
52

Autor:
Tytuł:
Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (69) (2016) , s. 15-21
Nr:
2168311125
artykuł nierecenzowany
53

Autor:
Tytuł:
Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (68) (2016) , s. 5-26
Nr:
2168307647
artykuł nierecenzowany
54

Autor:
Paweł Czubik , Wojciech Burek
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek - Kraków: Ziyad Raoof, 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306023
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 2 (2016) , s. 9-16
Tryb dostępu:
Nr:
2168306041
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)
Redaktor:
, Burek Wojciech
Adres wydawniczy:
Kraków: Ziyad Raoof, 2016
Opis fizyczny:
140 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana przez przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306019
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
57

Autor:
Arkadiusz Adamczyk , Wojciech Arndt , Bogusław Banaszak , Andrzej Bryk , Paweł Czubik , Andrzej Dziadzio , Jolanta Jabłońska-Bonca , Anna Łabno , Jan Majchrowski , Maciej Marszał , Bogusław Nizieński , Bogdan Szlachta , Bogumił Szmulik , Jarosław Szymanek
Tytuł:
Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. = The Report from the Team of Experts for the Constitutional Tribunal Affairs of July 15, 2016
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 4(135) (2016) , s. 169-237
Koordynator:
Majchrowski Jan
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309203
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? = Consular "Partial Succession Protocol" - Forecast of Activation of Polish Consular Staff in the Execution of Notarial Functions
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016) , s. 53-61. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168307629
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania
Źródło:
Prawo i Więź. - nr 2 (16) (2016) , s. 81-87
Nr:
2168308275
recenzja
60

Autor:
Tytuł:
Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym = A Form or Forms, a Scope of the Form or a "Registry" Scope? and the Interpretation of Powers of Attorney with Regard to the Formal, Legal and Evidentiary Aspects Given in the USA in Real Estate Register Proceedings = Die Form oder das Formular, der Bereich der Form oder der Registerbereich? - die Auslegung der formell- juristischen Beweisseite der in den USA ausgestellten Vollmachten im Grundbuchverfahren
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 3 (299) (2016) , s. 28-37. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168306049
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (67) (2016) , s. 9-19
Nr:
2168306045
artykuł nierecenzowany
62

Autor:
Tytuł:
Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2016
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 23 cm + Diagram : [1] k. złoż.
ISBN:
978-83-934132-7-0
Nr:
2168306027
skrypt
63

Autor:
Tytuł:
Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r.
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 4 (2016) , s. 61-75
Tryb dostępu:
Nr:
2168310695
artykuł nierecenzowany
64

Autor:
Tytuł:
Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016) , s. 5-14
Nr:
2168312911
artykuł nierecenzowany
65

Autor:
Tytuł:
Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 1 (2016) , s. 25-37
Tryb dostępu:
Nr:
2168306047
artykuł nierecenzowany
66

Autor:
Tytuł:
Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016) , s. 35-43
Tryb dostępu:
Nr:
2168307637
artykuł nierecenzowany
67

Autor:
Tytuł:
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 = Act on Land Acquisition by Foreigners of 1920 and Governing Law Applicable to the Estate Case Arising from Regulation (EU) No 650/2012 = Gesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer von 1920 und das zuständige Recht für die Erbschaftssache, die sich aus der europäischen Verordnung Nr. 650/2012 ergibt
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 7 (303) (2016) , s. 141-150
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168307645
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.
Źródło:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek - Kraków: Ziyad Raoof, 2016, s. 121-133
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306025
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru = Non-Recognition of Official Foreign Documents Issued in Jurisdiction of So-Called Non-Recognized States - Case of the Turkish Republic of North Cyprus
Źródło:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 15, nr 1 (2015) , s. 11-20. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302059
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r. = The Influence of Matrimonial Property Regime on Legal Effectiveness of Disposing Transaction of Shares in Polish Real Estate in Austria : Some Remarks on District Court Decision (Land and Mortgage Register Department in Gostynin of 31th January 2014)
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 13 (2015) , s. 205-210. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168302019
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Česká plná moc v polském právním systému
Źródło:
Ad notam. - nr 1 (2015) , s. 15-19
Nr:
2168302307
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian
Redaktor:
, Burek Wojciech
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015
Opis fizyczny:
215 s.; 24 cm
Uwagi:
Stan prawny: 1 listopada 2015 r., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302023
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
73

Autor:
Tytuł:
Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (65) (2015) , s. 19-28
Nr:
2168302121
artykuł nierecenzowany
74

Autor:
Tytuł:
Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo
Źródło:
Notarialen bûletin. - nr 1 (17) (2015) , s. 13-15
Nr:
2168302151
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11)
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (63) (2015) , s. 51-58
Nr:
2168302331
artykuł nierecenzowany
76

Autor:
Tytuł:
Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (64) (2015) , s. 21-27
Nr:
2168302325
artykuł nierecenzowany
77

Autor:
Tytuł:
Art. 22. [Wybór prawa]
Źródło:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 145-153
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
Nr:
2168302311
rozdział w monografii
78

Autor:
Tytuł:
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]
Źródło:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 342-350
Seria:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
Nr:
2168302315
rozdział w monografii
79

Autor:
Tytuł:
Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia
Źródło:
Buletinul notarilor publici. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 29-32
Nr:
2168302125
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny
Źródło:
Ars Notaria. - 3 (2015) , s. 12-15
Nr:
2168302129
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego
Źródło:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015, s. 85-98
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén
Źródło:
Közjegyzők közlönye. - nr 2 (2015) , s. 5-11
Nr:
2168302203
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda)
Źródło:
Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 250-260
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-255-7881-7
Nr:
2168302043
rozdział w monografii
84

Autor:
Tytuł:
Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša? = What Should be Guided by the Notary of the Russian Federation in the Preparation of Proxy for Use on the Territory of the Republic of Poland?
Źródło:
Notarial'nyj Vestnik". - no. 2 (2015) , s. 48-54. - Rez., summ.
Nr:
2168302183
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium = Diplomatic, Consular and Quasi-consular Relations with and between Unrecognized States : Contribution to the Theory of Alternative Space iuris gentium
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski - Warszawa: Bellona, 2015, s. 178-198. - Summ.
ISBN:
978-83-11-13716-5
Nr:
2168302135
rozdział w monografii
86

Autor:
Tytuł:
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane
Źródło:
Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 27-32
ISBN:
978-83-7667-207-6
Nr:
2168303359
rozdział w monografii
87

Autor:
Tytuł:
Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA = The Remark Based on the Texts of Wojciech Kwiatkowski that Appear in "Rejent" in Issue 6 and 7 Concerning "the Notariat" in the USA = Bemerkung aufgruft der Texte von Wojciech Kwiatkowski in "Rejent" 2015, Nr. 6 und 7, zum Notariat in den USA
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 9 (293) (2015) , s. 148-153
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168302075
polemika
88

Autor:
Tytuł:
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych = Nomina odiosa - Comical Usage of English in Polish Official Documents as an Effect of Transcription of Names Written in the Cyrillic
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015) , s. 22-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302489
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (66) (2015) , s. 5-19
Nr:
2168302037
artykuł nierecenzowany
90

Autor:
Tytuł:
Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom
Źródło:
Javni bilježnik. - nr 41 (2015) , s. 65-68
Nr:
2168302283
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną"
Źródło:
Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu / red. nauk. Maciej Perkowski, Janusz Szymański, Mieczysława Zdanowicz - Białystok: Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, s. 69-78
ISBN:
978-83-62813-70-4
Nr:
2168302109
rozdział w monografii
92

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce
Źródło:
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014, s. 285-295
ISBN:
978-83-934132-5-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168334481
rozdział w monografii
93

Autor:
Tytuł:
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien = Consular Activity in the Field of Cross-border Transport of Corpses - an Analysis of the Basic Regulation Against the Actions Taken after the Smolensk Crash and Doubts about the Ban on Opening Coffins
Źródło:
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. - 5 (2014) , s. 117-129. - Summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168302355
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 14, nr 1-2 (2014) , s. 65-78
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168302113
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu = Ukraine as the Host State within the Meaning of the Consular Rights and Mechanisms of the European Consular Protection
Źródło:
Al'manah mìžnarodnogo prava. - vip. 6 (2014) , s. 17-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302167
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej : (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia) = Consequences of the European Succession Regulation (No. 650/2012) for Notarial Practice = Konsequenzen der europäischen Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012) für notarielle Praxis
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 11(271) (2013) , s. 27-47. - Summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313483
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2
Źródło:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3 (2013) , s. 20-23
Nr:
2168322875
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1
Źródło:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 2 (2013) , s. 20-23
Nr:
2168322873
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Tytuł:
Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (57) (2013) , s. 19-27
Nr:
2168313481
artykuł nierecenzowany
100

Autor:
Tytuł:
Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej = Selection of Choice of Law Provisions Resulting from Bilateral Agreements on Legal Aid in Notarial Practice = Ausgewählte Kollisionsregelungen aufgrund der beiderseitigen Verträge über Rechtshilfe in der Notarpraxis
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 10(270) (2013) , s. 9-26. - Summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168323435
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny
Źródło:
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach - Stan prawny na 15 października 2012 r.. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012, s. 210-218
ISBN:
978-83-934132-0-1
Nr:
2168335443
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula
Źródło:
Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi / red. Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Sarkowicz i Maciej Szpunar - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012, s. 295-308
ISBN:
978-83-63743-02-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168314899
rozdział w monografii
103

Autor:
Tytuł:
Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu = A Requirement of Obtaining a Consent of the Housing Community to Change the Way of Using the Premises
Źródło:
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 3(28) (2012) , s. 5-14. - Summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313861
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu
Wydanie:
Stan prawny na 15 października 2012 r.
Redaktor:
, Mach Zdzisław
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2012
Opis fizyczny:
303, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-934132-0-1
Nr:
2168335399
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
105

Autor:
Tytuł:
Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu)
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (52) (2012) , s. 43-52
Nr:
2168314461
artykuł nierecenzowany
106

Autor:
Paweł Czubik , Ewa Kamarad
Tytuł:
Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study = Legal Action on the Disposition of the Part of the Inheritance (the Disclaimer of Inheritance with an Indication of Purchaser) Made under a Foreign Law - Case Study
Źródło:
Palestra. - nr 3-4 (2012) , s. 101-109. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335601
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (53) (2012) , s. 5-13
Nr:
2168314459
artykuł nierecenzowany
108

Autor:
Paweł Czubik , Krzysztof Żółkiewicz
Tytuł:
Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu = The Number of Possible Multilateral Relations Among Iuris Gentium Subjects and the Mathematical Formula Determining Treaty-Making-Power of Single Subject
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012) , s. 201-208. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316245
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (47) (2011) , s. 29-46
Nr:
2168313467
artykuł nierecenzowany
110

Autor:
Tytuł:
Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego = De iure aditus ad consulem : secundum ius gentium, Europæum, leges propriæ nationum
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Opis fizyczny:
640 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN:
978-83-930883-8-6
Nr:
2168311107
monografia
111

Autor:
Paweł Czubik , Krzysztof Żółkiewicz
Tytuł:
Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego = Mathematical Determination in the Scope of Usage of International Treaty or Customary Law
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 9 (2011) , s. 215-223. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316247
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010) , s. 199-207
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316211
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Tytuł:
Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (46) (2010) , s. 5-15
Nr:
2168313473
artykuł nierecenzowany
114

Tytuł:
Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych
Wydanie:
Wyd. 2.
Wybór i opracowanie:
, Woźniak Mateusz
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2010
Opis fizyczny:
224 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-923759-6-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168335401
książka
115

Autor:
Tytuł:
Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną" = Powers of Attorney for the Transfer of Ownership of the Real Estate Drawn up Abroad in Spread Areas "with Jurisdictional Extraterritorial Status" = Vollmachten für Veräußerung des Eigentums der Immobilieangefertigten im Ausland in Bereichen der "Exterritorialitätder Jurisdiktion"
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 5 (229) (2010) , s. 16-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313465
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 1 (2009) , s. 119-133
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313471
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (40) (2009) , s. 57-68
Nr:
2168325219
polemika
118

Autor:
Tytuł:
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (35) (2008) , s. 39-44
Nr:
2168322959
artykuł nierecenzowany
119

Autor:
Tytuł:
Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (36) (2008) , s. 5-16
Nr:
2168325217
artykuł nierecenzowany
120

Autor:
Tytuł:
Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane
Źródło:
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007, s. 126-139
ISBN:
978-83-60694-08-4
Nr:
2168316031
rozdział w monografii
121

Autor:
Tytuł:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07 = Gloss to the Resolution of the Court of Appeal of 13 April 2007, III CZP 21/07 = Elektronische Ergänzungsauktion in öffentlichen Aufträgen
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 12(200) (2006) , s. 168-177
Nr:
2168314453
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Tytuł:
Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych = Irregularities in the application of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 4 (2006) , s. 24-28. - Streszcz., summ.
Nr:
2168311101
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 6, nr 3 (2006) , s. 137-150
Nr:
2168307761
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Tytuł:
Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 3 (2005) , s. 106-118
Tryb dostępu:
Nr:
2168313469
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Konferencja:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Tytuł:
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym
Źródło:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005, s. 77-86
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311081
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.
Adres wydawniczy:
Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005
Opis fizyczny:
237, [1] s.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-60186-05-7
Nr:
2168311067
monografia
127

Konferencja:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Tytuł:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Wydanie:
Wyd. 2
, Chorośnicki Michał
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005
Opis fizyczny:
231, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311079
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
128

Konferencja:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Tytuł:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Wydanie:
Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.
, Chorośnicki Michał
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: "Sto", 2004
Opis fizyczny:
250, [1] s.; 19 cm
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311075
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
129

Autor:
Konferencja:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Tytuł:
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym
Źródło:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.. - Bielsko-Biała: "Sto", 2004, s. 81-90
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311077
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
130

Autor:
Tytuł:
Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty = On the Effect of Accessing the Hague Convention Concerning the Waiver of Requiring the Certification of Foreign Legal Documents by Poland on the Notarial Practice - Selected Aspects = Einfluss des Beitritts Polens zum Haager Abkommen im Bereich der Abschaffung der obligatorischen Beglaubigung einer ausländischen Rechtsurkunde auf die notarielle Praxis - ausgewählte Aspekte
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 12(164) (2004) , s. 86-107
Nr:
2168314463
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich
Źródło:
Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004) , s. 7-10
Nr:
2168312243
artykuł w czasopiśmie
132

Autor:
Tytuł:
Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej = Maintaining the Form of the Notarial Act in Case of Power of Attorney Given Abroad - Some Remarks on Polish Notarial Practice = Zur Aufrechterhaltung der Form der notariellen Urkunde im Falle einer im Ausland erteilten Vollmacht -einige Bemerkungen zur polnischen notariellen Praxis
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 1(153) (2004) , s. 23-42
Tryb dostępu:
Nr:
2168325221
artykuł w czasopiśmie
133

Autor:
Tytuł:
Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda = Solutions Warranting Reliability of Transaction Concerning an Immovable Property in Poland While Being Subject of a Legal Transaction Embodied in Foreign Law - de lege ferenda Considerations = Lösungen, die die Sicherheit einer Transaktion garantieren, die eine in Polen liegende Immobilie betrifft und als Rechtsgeschäft im fremden Recht verankert ist - de lege ferenda - Überlegungen
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 5(157) (2004) , s. 41-57
Nr:
2168313477
artykuł w czasopiśmie
134

Autor:
Tytuł:
Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą = Regulations to Prevent Polish Notaries from Notarizing Abroad = Bestimmungen, die polnische Notare daran hindern sollen, ihrem Beruf im Ausland nachzugehen
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 8(160) (2004) , s. 194-202
Nr:
2168313475
artykuł w czasopiśmie
135

Autor:
Tytuł:
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski = Hague Convention on Abolition of Legalization of Foreign Public Documents as the Mechanism of Document Transfer in Europe and European Communities - Benefits Resulting from Expected Accession of Poland
Źródło:
Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 1(15) (2004) , s. 50-59. - Summ.
Nr:
2168343119
artykuł w czasopiśmie
136

Autor:
Tytuł:
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.
Adres wydawniczy:
Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004
Opis fizyczny:
229 s.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89073-69-2
Nr:
2168311065
monografia
137

Autor:
Paweł Czubik , Brygida Kuźniak
Tytuł:
Organizacje międzynarodowe
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004
Opis fizyczny:
XX, [2], 281 s.; 24 cm
Seria:
(Skrypty Becka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7387-535-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168311059
skrypt
138

Autor:
Tytuł:
Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 4 (2003) , s. 93-111
Tryb dostępu:
Nr:
2168320521
artykuł w czasopiśmie
139

Autor:
Tytuł:
Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 3 (2003) , s. 137-157
Tryb dostępu:
Nr:
2168307763
artykuł w czasopiśmie
140

Autor:
Tytuł:
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002
Opis fizyczny:
542 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Zakamycza)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-100-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168311069
monografia
141

Autor:
Paweł Czubik , Brygida Kuźniak
Tytuł:
Organizacje międzynarodowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2002
Opis fizyczny:
XVIII, [1], 245 s.; 24 cm
Seria:
(Skrypty Becka)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7247-165-7
Nr:
2168311061
skrypt
142

Autor:
Tytuł:
Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 89-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168311095
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties
Źródło:
Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000) , s. 53-66. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320419
artykuł w czasopiśmie
144

Autor:
Paweł Czubik , Michał Kowalski
Tytuł:
Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999
Opis fizyczny:
194, [1] s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-06-9
Nr:
2168311115
monografia
145

Autor:
Tytuł:
Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 3(95) (1999) , s. 134-146
Tryb dostępu:
Nr:
2168314457
artykuł w czasopiśmie
146

Autor:
Tytuł:
Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym = Abolition of the Requirement to Legalize Foreign Documents in Home Notarial Dealings = Aufhenbung der Beglaubigungspflicht bei ausländischen Dokumenten im inländischen notariellen Verkehr
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 4(96) (1999) , s. 91-101
Tryb dostępu:
Nr:
2168313479
artykuł w czasopiśmie
147

Autor:
Tytuł:
Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą
Adres wydawniczy:
Kraków: "Zakamycze", 1998
Opis fizyczny:
244 s.; 21 cm
Seria:
(Biblioteka Przeglądu Notarialnego ; vol. 3)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7211-021-2
Nr:
2168307759
monografia
148

Autor:
Aleksandra Sołtysińska , Paweł Czubik
Tytuł:
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 1997
Opis fizyczny:
280 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86834-67-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168311073
monografia
149

Autor:
Paweł Czubik , Grzegorz Grela , Brygida Kuźniak , Dorota Lipiarska , Anna Mokrzycka , Iwona Szczepańska , Andrzej Zacharzewski , Jolanta Ziajka
Tytuł:
Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997
Opis fizyczny:
97, [3] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-86393-75-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168311071
monografia
1
Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav = Consular Notification in Bilateral Treaties v. Article 36 of Vienna Convention on Consular Relations in the Light of ICJ Judgement in the Case Jadhav / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 19 (2021), s. 213-236. - Streszcz., summ. - ISSN 1730-4504
2
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 2 - prawo spadkowe) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues (Part 2 - Inheritance Law) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen (Teil 2 - Erbrecht) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 9 (365) (2021), s. 35-57. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/4992/publikacja/403/artykul/3711Wstęp: . - ISSN 1230-669X
3
Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (83) (2021), s. 17-32. - ISSN 1506-9443
4
Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego = The Effect of the Regulation (EU) No 2016/1191 and the Act on Presenting Certain Public Documents in the European Union Member States on the Scope of Duties of a Polish Notary = Die Auswirkung der Verordnung Nr. 1191/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Gesetzes über das Vorlegen einiger amtlicher Urkunden in den Mitgliedstaaten der EU auf die Tätigkeiten des polnischen Notars / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 4 (360) (2021), s. 51-80. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/4992/publikacja/398/artykul/3671Wstęp: . - ISSN 1230-669X
5
Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (84) (2021), s. 5-19. - ISSN 1506-9443
6
Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej = Foreign Powers of Attorney Relating to Real Estate - the Issue of the Probative Value of a Document and the Effectiveness of a Legal Act from the Perspective of the Land and Mortgage Registry Court / Paweł CZUBIK // Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości. - t. 2, nr 2 (2021), s. 27-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/articlesList?issueId=13843. - ISSN 2657-8247
7
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues (Part 1 - Power of Attorney, Matrimonial Regime) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen (Teil 1 - Vollmachten, ehelicher Güterstand) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 8 (364) (2021), s. 11-26. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/4992/publikacja/402/artykul/3701Wstęp: . - ISSN 1230-669X
8
Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich = Purpose of Choosing the Polish Law in the Notarial Deed for Matrimonial Regime of Polish Citizens = Zweck der Auswahl des polnischen Rechtes für die Vermögensverhältnisse innerhalb der Ehe der polnischen Bürger im Notarakt / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 30, nr 7 (351) (2020), s. 11-24. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/4992/publikacja/104/artykul/1110Wstęp: . - ISSN 1230-669X
9
Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period / Paweł CZUBIK // Polish Review of International and European Law. - vol. 9, no 1 (2020), s. 49-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/6541. - ISSN 2299-2170
10
Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2-3 (81-82) (2020), s. 17-26. - ISSN 1506-9443
11
Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem) / Paweł CZUBIK // W: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty / red.: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 257-280. - ISBN 978-83-8235-234-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19959-podmiotowosc-prawnomiedzynarodowa-jej-wspolczesne-aspekty-ewelina-cala-wacinkiewicz-spis.pdfWstęp:
12
Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym / Paweł CZUBIK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 110 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-824-7
13
Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (80) (2020), s. 37-45. - ISSN 1506-9443
14
Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020), s. 315-326. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_14_Czubik.pdf/d05ee3a4-b7b0-43a7-9a12-1902964917ad. - ISSN 1730-4504
15
Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych / Paweł CZUBIK // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 85-90. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych-1.pdf
16
Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim = Usus extraordinarius, that is about the Certification of Foreign Documents in French Law = Usus extraordinarius - über die legalisierung Ausländischer Dokumente im französischen Recht / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 29, nr 8 (340) (2019), s. 42-59. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d546b7663334230587a49774d546c664d4467756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
17
Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (77) (2019), s. 5-19. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2019/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
18
Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 4, nr 1 (2019), s. 33-44. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf. - ISSN 2450-5757
19
Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula / Paweł CZUBIK. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2019. - 361, [2] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-5-6
20
Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej / Paweł CZUBIK, Wojciech Graliński, Mateusz Derdak // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - (Raporty - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa). - S. 23-59. - ISBN 978-83-66344-20-4
21
Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej / Paweł CZUBIK // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - (Raporty - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa). - S. 71-83. - ISBN 978-83-66344-20-4
22
Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula) / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (78) (2019), s. 5-23. - ISSN 1506-9443
23
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019), s. 230-241. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d. - ISSN 1730-4504
24
Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego / Paweł CZUBIK // Prawo i Więź. - nr 2 (28) (2019), s. 87-90. - Pełny tekst: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/issue/view/6/6. - ISSN 2299-405X
25
Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności / Paweł CZUBIK // Nieruchomości. - nr 2 (2019), s. 10-14. - Streszcz. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/spis-tresci/archiwum/c/a/1621/Wstęp: . - ISSN 1506-2899
26
Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study) = Scope of the Immunity of the Honorary Consul in the Light of Some Bilateral Consular Conventions (Case Study) / Paweł CZUBIK // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 3 (2019), s. 1-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196947
27
Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (79) (2019), s. 5-21. - ISSN 1506-9443
28
Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.) = Connections between the Form of a Legal Action and the Probative Value of a Document (Remarks Based on the Article by Maciej Celichowski in the Issue of "Rejent" no 8 of 2017) = Der Zusammenhang zwischen der Form der Rechtshandlung und der Beweiskraft des Dokumentes (Überlegungen aufgrund des Textes von Maciej Celichowski von Nummer 8 "Rejent" aus 2017) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 8 (328) (2018), s. 107-120. - Polem. z: Kilka uwag do dyskusji na temat formy pełnomocnictw z USA / Maciej Celichowski. Rejent, nr 8 (2017), s. 110-117. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54677663334230587a49774d5468664d4467756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
29
Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego = Rejection of Inheritance in the Light of the Hungarian Inheritance Law = Die Erbausschlagung im Sinne des ungarischen Erbrechtes / Paweł CZUBIK, Tibor Szőcs // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 12 (332) (2018), s. 30-45. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54677663334230587a49774d5468664d5449756347526dWstęp: Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54677663334230587a49774d5468664d5449756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
30
Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (76) (2018), s. 5-12. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2018/3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
31
Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14 = The Renunciation of Inheritance Before the Consul - Commentary on the Decision of the Supreme Court of 9 January 2015 (V CSK 51/14) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018), s. 209-221. - Summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5. - ISSN 1730-4504
32
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018), s. 5-25. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2018/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
33
Art. 22. [Wybór prawa] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 181-189. - ISBN 978-83-8128-360-1
34
Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego) = Cross-border Movement of Persons in Order to Optimize Expectations Resulting from Civil Law Solutions : (Examples Selected from the Scope of Notarial Deed Turnover) / Paweł CZUBIK // W: Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla / red. Piotr Cybula. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 153-162. - Summ. - ISBN 978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/156635/czubik_transgraniczny_przeplyw_osob_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
35
Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie = Legal Status and Functions of the Polish Notary - Evolution and the Expected Development / Pavel Čubik // W: Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata = Extrajudicial Protection of the Rights of Individuals and Legal Entities : the Current State and Prospects for the Development of the Notarial Profession. - Minsk: Al'tiora Forte, 2018. - S. 37-42. - Referat w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej i angielskiej. - ISBN 978-985-7175-49-9
36
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 399-407. - ISBN 978-83-8128-360-1
37
Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018), s. 11-24. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf. - ISSN 2450-5757
38
Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów = Information Duties Resulting of the New Law on the Acquisition of Real Estate by Foreigners and Notarial Activities of Polsish Consuls / Paweł CZUBIK // Studia Prawnoustrojowe. - 38 (2017), s. 171-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf. - ISSN 1644-0412
39
Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.) = Qulification of the Term Form of American Powers of Attorney Response to the Articles of dr Wojciech Kwiatkowski in the Issues of "Rejent" no 4 and 9 of 2016 = Die Einordnung des Begriffs "Form" der amerikanischen Vollmachten (Replik in der Antwort auf Texte von Wojciech Kwiatkowski in Rejent Nr. 4 und 9 aus 2016) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 4 (312) (2017), s. 95-134. - Polem. z: Odpowiedź na tekst Pawła Czubika zamieszczony w nr. 9 "Rejenta" z 2015 r., a dotyczący artykułów opublikowanych przeze mnie w tymże periodyku w nr 6 i 7; Uwagi do artykułów zamieszczonych w marcowym numerze "Rejenta" z 2016 r., a odnoszących się do niektórych regulacji prawnych obowiązujących na terytorium Stanów Zjednoczonych / Wojciech Kwiatkowski. Rejent, nr 4, 9 (2016), s. 131-14, 130-154. - ISSN 1230-669X
40
Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 1 (2017), s. 23-45. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf. - ISSN 2450-5757
41
Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne = Legalisation of Documents in Act on 25th of June 2015 - Consular Law = La légalisation des documents dans la loi du 25 juin 2015 - Droit consulaire = Die Legalisation von Urkunden in dem Gesetz vom 25 Juni 2015 - Konsularrecht / Paweł CZUBIK // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / [red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar]. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 37-47. - ISBN 978-83-8107-156-7
42
Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane = Cross Border Rejection of Inheritance Pursuant to the Regulation No 650/2012 and Selected Issues = Die Grenzüberschreitende Ausschlagung der Erbschaftim Sinne der Verordnung Nr. 650/2012 ausgewählte Fragen / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 2 (310) (2017), s. 16-29. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54637663334230587a49774d5464664d4449756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
43
Niewolnictwo w mahometanizmie = Slavery in Mohammedanism / Paweł CZUBIK // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 154-172. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-948146-3-2
44
Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (72) (2017), s. 5-16. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2017/2/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
45
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2017. - 192 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-3-2. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4229943&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
46
Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 2 (2017), s. 9-19. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf. - ISSN 2450-5757
47
Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą / Paweł CZUBIK // Człowiek i Dokumenty. - nr 46 (2017), s. 6-13. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty. - ISSN 1895-7552
48
Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15 = Critical Appraisal of the Decision of the Supreme Court of 11 March 2016 in the Case I CSK 64/15 / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 15 (2017), s. 168-175. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf. - ISSN 1730-4504
49
Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 4 (2017), s. 55-64. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf. - ISSN 2450-5757
50
Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (73) (2017), s. 5-14. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2017/3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
51
Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym / Paweł CZUBIK // Człowiek i Dokumenty. - nr 47 (2017), s. 52-60. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty. - ISSN 1895-7552
52
Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (69) (2016), s. 15-21. - ISSN 1506-9443
53
Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (68) (2016), s. 5-26. - ISSN 1506-9443
54
Wstęp / Paweł CZUBIK i Wojciech Burek // W: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków: Ziyad Raoof, 2016. - S. 7-9. - ISBN 978-83-935927-1-5
55
Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 2 (2016), s. 9-16. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588. - ISSN 2450-5757
56
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków : Ziyad Raoof, 2016. - 140 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935927-1-5
57
Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. = The Report from the Team of Experts for the Constitutional Tribunal Affairs of July 15, 2016 / Arkadiusz Adamczyk, Wojciech Arndt, Bogusław Banaszak, Andrzej Bryk, Paweł CZUBIK, Andrzej Dziadzio, Jolanta Jabłońska-Bonca, Anna Łabno, Jan Majchrowski - koordynator zespołu, Maciej Marszał, Bogusław Nizieński, Bogdan Szlachta, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek // Przegląd Sejmowy. - nr 4(135) (2016), s. 169-237. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf. - ISSN 1230-5502
58
Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? = Consular "Partial Succession Protocol" - Forecast of Activation of Polish Consular Staff in the Execution of Notarial Functions / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016), s. 53-61. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726. - ISSN 1730-4504
59
Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania / Paweł CZUBIK // Prawo i Więź. - nr 2 (16) (2016), s. 81-87. - Rec. pracy: S. Bogucki, A. Krasuska-Terrillon, B. Mikołajczyk, B. Wach, M. Zieliński, Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2015, ss. 369
60
Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym = A Form or Forms, a Scope of the Form or a "Registry" Scope? and the Interpretation of Powers of Attorney with Regard to the Formal, Legal and Evidentiary Aspects Given in the USA in Real Estate Register Proceedings = Die Form oder das Formular, der Bereich der Form oder der Registerbereich? - die Auslegung der formell- juristischen Beweisseite der in den USA ausgestellten Vollmachten im Grundbuchverfahren / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 3 (299) (2016), s. 28-37. - Summ. - ISSN 1230-669X
61
Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (67) (2016), s. 9-19. - ISSN 1506-9443
62
Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A / Paweł CZUBIK. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2016. - 104 s. : il. ; 23 cm + Diagram : [1] k. złoż. - ISBN 978-83-934132-7-0
63
Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r. / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 4 (2016), s. 61-75. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506. - ISSN 2450-5757
64
Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP? / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016), s. 5-14. - ISSN 1506-9443
65
Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 1 (2016), s. 25-37. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf. - ISSN 2450-5757
66
Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016), s. 35-43. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204. - ISSN 2450-5757
67
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 = Act on Land Acquisition by Foreigners of 1920 and Governing Law Applicable to the Estate Case Arising from Regulation (EU) No 650/2012 = Gesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer von 1920 und das zuständige Recht für die Erbschaftssache, die sich aus der europäischen Verordnung Nr. 650/2012 ergibt / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 7 (303) (2016), s. 141-150. - ISSN 1230-669X
68
Umowa o pomocy prawnej z 1988 r. / Paweł CZUBIK // W: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków: Ziyad Raoof, 2016. - S. 121-133. - ISBN 978-83-935927-1-5
69
Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru = Non-Recognition of Official Foreign Documents Issued in Jurisdiction of So-Called Non-Recognized States - Case of the Turkish Republic of North Cyprus / Paweł CZUBIK // Państwo i Społeczeństwo. - R. 15, nr 1 (2015), s. 11-20. - Summ. - ISSN 1643-8299
70
Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r. = The Influence of Matrimonial Property Regime on Legal Effectiveness of Disposing Transaction of Shares in Polish Real Estate in Austria : Some Remarks on District Court Decision (Land and Mortgage Register Department in Gostynin of 31th January 2014) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 13 (2015), s. 205-210. - Summ. - ISSN 1730-4504
71
Česká plná moc v polském právním systému / Paweł CZUBIK // Ad notam. - nr 1 (2015), s. 15-19. - ISSN 1211-0558
72
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - 215 s. ; 24 cm. - Stan prawny: 1 listopada 2015 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63743-19-2
73
Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (65) (2015), s. 19-28. - ISSN 1506-9443
74
Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo / Pavel Čubik // Notarialen bûletin. - nr 1 (17) (2015), s. 13-15. - ISSN 1311-4344
75
Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11) / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (63) (2015), s. 51-58. - ISSN 1506-9443
76
Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (64) (2015), s. 21-27. - ISSN 1506-9443
77
Art. 22. [Wybór prawa] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 145-153. - ISBN 978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
78
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 342-350. - ISBN 978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
79
Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia / Paweł Czubik // Buletinul notarilor publici. - R. 19, nr 1 (2015), s. 29-32. - ISSN 1841-575X
80
Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny / Paweł Czubik // Ars Notaria. - 3 (2015), s. 12-15. - ISSN 1335-2229
81
Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego / Paweł CZUBIK // W: Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - S. 85-98. - ISBN 978-83-63743-19-2
82
A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén / Paweł CZUBIK // Közjegyzők közlönye. - nr 2 (2015), s. 5-11. - ISSN 1416-7883
83
Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda) / Paweł CZUBIK // W: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Monografie Prawnicze). - S. 250-260. - ISBN 978-83-255-7881-7
84
Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša? = What Should be Guided by the Notary of the Russian Federation in the Preparation of Proxy for Use on the Territory of the Republic of Poland? / Pavel Čubik // Notarial'nyj Vestnik". - no. 2 (2015), s. 48-54. - Rez., summ.
85
Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium = Diplomatic, Consular and Quasi-consular Relations with and between Unrecognized States : Contribution to the Theory of Alternative Space iuris gentium / Paweł Czubik // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski. - Warszawa: Bellona, 2015. - S. 178-198. - Summ. - ISBN 978-83-11-13716-5
86
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane / Paweł Czubik // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 27-32. - ISBN 978-83-7667-207-6
87
Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA = The Remark Based on the Texts of Wojciech Kwiatkowski that Appear in "Rejent" in Issue 6 and 7 Concerning "the Notariat" in the USA = Bemerkung aufgruft der Texte von Wojciech Kwiatkowski in "Rejent" 2015, Nr. 6 und 7, zum Notariat in den USA / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 9 (293) (2015), s. 148-153. - Polem. z: Notariat w Stanach Zjednoczonych Ameryki ; Skuteczność czynności prawnej dokonanej przed notariuszem stanowym z USA, a dotyczącej rzeczy położonej w Polsce / Wojciech Kwiatkowski. Rejent, nr 6, 7 (2015), s. 53-86, 64-89. - ISSN 1230-669X
88
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych = Nomina odiosa - Comical Usage of English in Polish Official Documents as an Effect of Transcription of Names Written in the Cyrillic / Paweł CZUBIK // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015), s. 22-30. - Summ. - ISSN 1896-8996
89
Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (66) (2015), s. 5-19. - ISSN 1506-9443
90
Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom / Paweł Czubik // Javni bilježnik. - nr 41 (2015), s. 65-68. - ISSN 1331-5978
91
Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną" / Paweł Czubik // W: Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu / red. nauk. Maciej Perkowski, Janusz Szymański, Mieczysława Zdanowicz. - Białystok: Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. - S. 69-78. - ISBN 978-83-62813-70-4
92
Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce / Paweł Czubik // W: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014. - S. 285-295. - ISBN 978-83-934132-5-6. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/8cf38671-8c18-4ce2-8e46-fb238d7a9e39
93
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien = Consular Activity in the Field of Cross-border Transport of Corpses - an Analysis of the Basic Regulation Against the Actions Taken after the Smolensk Crash and Doubts about the Ban on Opening Coffins / Paweł Czubik // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. - 5 (2014), s. 117-129. - Summ. - ISSN 2082-1786
94
Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 14, nr 1-2 (2014), s. 65-78. - ISSN 1642-9591
95
Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu = Ukraine as the Host State within the Meaning of the Consular Rights and Mechanisms of the European Consular Protection / P. Čubìk // Al'manah mìžnarodnogo prava. - vip. 6 (2014), s. 17-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
96
Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia) = Consequences of the European Succession Regulation (No. 650/2012) for Notarial Practice = Konsequenzen der europäischen Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012) für notarielle Praxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 11(271) (2013), s. 27-47. - Summ. - ISSN 1230-669X
97
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2. Cz. 2 / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3 (2013), s. 20-23. - ISSN 1506-2899
98
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1. Cz. 1 / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 2 (2013), s. 20-23. - ISSN 1506-2899
99
Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (57) (2013), s. 19-27. - ISSN 1506-9443
100
Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej = Selection of Choice of Law Provisions Resulting from Bilateral Agreements on Legal Aid in Notarial Practice = Ausgewählte Kollisionsregelungen aufgrund der beiderseitigen Verträge über Rechtshilfe in der Notarpraxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 10(270) (2013), s. 9-26. - Summ. - ISSN 1230-669X
101
Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny / Paweł Czubik // W: Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012. - S. 210-218. - ISBN 978-83-934132-0-1
102
Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula / Paweł Czubik // W: Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi / red. Franciszek Longchamps de Bérier, Ryszard Sarkowicz i Maciej Szpunar. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012. - S. 295-308. - ISBN 978-83-63743-02-4. - Spis treści: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5zKOP0M7UAhWJXBQKHWSoBq4QFghFMAc&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.pl%2F6561456-Consul-est-iuris-et-patriae-defensor.html&usg=AFQjCNFGn9gjQjZAI1UN-brn76KTqq96tAWstęp:
103
Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu = A Requirement of Obtaining a Consent of the Housing Community to Change the Way of Using the Premises / Paweł Czubik // Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 3(28) (2012), s. 5-14. - Summ. - ISSN 1896-0049
104
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2012. - 303, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-934132-0-1
105
Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu) / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (52) (2012), s. 43-52. - ISSN 1506-9443
106
Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study = Legal Action on the Disposition of the Part of the Inheritance (the Disclaimer of Inheritance with an Indication of Purchaser) Made under a Foreign Law - Case Study / Paweł Czubik, Ewa Kamarad // Palestra. - nr 3-4 (2012), s. 101-109. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf. - ISSN 0031-0344
107
Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (53) (2012), s. 5-13. - ISSN 1506-9443
108
Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu = The Number of Possible Multilateral Relations Among Iuris Gentium Subjects and the Mathematical Formula Determining Treaty-Making-Power of Single Subject / Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012), s. 201-208. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d. - ISSN 1730-4504
109
Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (47) (2011), s. 29-46. - ISSN 1506-9443
110
Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego = De iure aditus ad consulem : secundum ius gentium, Europæum, leges propriæ nationum / Paweł Czubik. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 640 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930883-8-6
111
Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego = Mathematical Determination in the Scope of Usage of International Treaty or Customary Law / Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 9 (2011), s. 215-223. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5. - ISSN 1730-4504
112
Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010), s. 199-207. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf. - ISSN 1642-9591
113
Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (46) (2010), s. 5-15. - ISSN 1506-9443
114
Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych / wyboru dokonali: Paweł Czubik, Mateusz Woźniak ; wstępem i koment. opatrzył: Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2010. - 224 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-923759-6-8
115
Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną" = Powers of Attorney for the Transfer of Ownership of the Real Estate Drawn up Abroad in Spread Areas "with Jurisdictional Extraterritorial Status" = Vollmachten für Veräußerung des Eigentums der Immobilieangefertigten im Ausland in Bereichen der "Exterritorialitätder Jurisdiktion" / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 5 (229) (2010), s. 16-30. - Summ. - ISSN 1230-669X
116
Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 1 (2009), s. 119-133. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f. - ISSN 1730-4504
117
Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (40) (2009), s. 57-68. - Polem. z: Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille - jurydyczna ewolucja / Przemysław Gumiński. Nowy Przegląd Notarialny, nr 2 (36) (2008), s. 17-36. - ISSN 1506-9443
118
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (35) (2008), s. 39-44. - ISSN 1506-9443
119
Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (36) (2008), s. 5-16. - ISSN 1506-9443
120
Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane / Paweł Czubik // W: Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. - S. 126-139. - ISBN 978-83-60694-08-4
121
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07 = Gloss to the Resolution of the Court of Appeal of 13 April 2007, III CZP 21/07 = Elektronische Ergänzungsauktion in öffentlichen Aufträgen / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 12(200) (2006), s. 168-177. - ISSN 1230-669X
122
Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych = Irregularities in the application of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 4 (2006), s. 24-28. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
123
Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 6, nr 3 (2006), s. 137-150. - ISSN 1642-9591
124
Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce? / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 3 (2005), s. 106-118. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621. - ISSN 1730-4504
125
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym / Paweł Czubik // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - S. 77-86. - ISBN 83-918079-7-5
126
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych / Paweł Czubik. - Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r. - Bydgoszcz; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005. - 237, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60186-05-7
127
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - 231, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-918079-7-5
128
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała : "Sto", 2004. - 250, [1] s. ; 19 cm. - ISBN 83-87829-97-8
129
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym / Paweł Czubik // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała: "Sto", 2004. - S. 81-90. - ISBN 83-87829-97-8
130
Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty = On the Effect of Accessing the Hague Convention Concerning the Waiver of Requiring the Certification of Foreign Legal Documents by Poland on the Notarial Practice - Selected Aspects = Einfluss des Beitritts Polens zum Haager Abkommen im Bereich der Abschaffung der obligatorischen Beglaubigung einer ausländischen Rechtsurkunde auf die notarielle Praxis - ausgewählte Aspekte / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 12(164) (2004), s. 86-107. - ISSN 1230-669X
131
Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich / Paweł Czubik // Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004), s. 7-10. - ISSN 1641-3113
132
Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej = Maintaining the Form of the Notarial Act in Case of Power of Attorney Given Abroad - Some Remarks on Polish Notarial Practice = Zur Aufrechterhaltung der Form der notariellen Urkunde im Falle einer im Ausland erteilten Vollmacht -einige Bemerkungen zur polnischen notariellen Praxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 1(153) (2004), s. 23-42. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf. - ISSN 1230-669X
133
Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda = Solutions Warranting Reliability of Transaction Concerning an Immovable Property in Poland While Being Subject of a Legal Transaction Embodied in Foreign Law - de lege ferenda Considerations = Lösungen, die die Sicherheit einer Transaktion garantieren, die eine in Polen liegende Immobilie betrifft und als Rechtsgeschäft im fremden Recht verankert ist - de lege ferenda - Überlegungen / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 5(157) (2004), s. 41-57. - ISSN 1230-669X
134
Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą = Regulations to Prevent Polish Notaries from Notarizing Abroad = Bestimmungen, die polnische Notare daran hindern sollen, ihrem Beruf im Ausland nachzugehen / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 8(160) (2004), s. 194-202. - ISSN 1230-669X
135
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski = Hague Convention on Abolition of Legalization of Foreign Public Documents as the Mechanism of Document Transfer in Europe and European Communities - Benefits Resulting from Expected Accession of Poland / Paweł Czubik // Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 1(15) (2004), s. 50-59. - Summ. - ISSN 1427-0552
136
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych / Paweł Czubik. - Stan prawny na dzień 15.04.2004 r. - Bydgoszcz; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004. - 229 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89073-69-2
137
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XX, [2], 281 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Becka). - ISBN 83-7387-535-2
138
Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553 / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 4 (2003), s. 93-111. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf. - ISSN 1642-9591
139
Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 3 (2003), s. 137-157. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf. - ISSN 1642-9591
140
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego / Paweł Czubik. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. - 542 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Monografie Zakamycza. - ISBN 83-7333-100-X
141
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2002. - XVIII, [1], 245 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Skrypty Becka. - ISBN 83-7247-165-7
142
Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się / Paweł Czubik // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 89-100. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
143
Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties / Paweł Czubik // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000), s. 53-66. - Summ. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
144
Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe / Paweł Czubik, Michał Kowalski. - Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - 194, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-06-9
145
Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98 / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 3(95) (1999), s. 134-146. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/3/Glosa_do_postanowienia_Sadu_Wojewodzkiego_w_Krakowie_z_dnia_16_kwietnia_1998r.I_Co_45_98.pdf. - ISSN 1230-669X
146
Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym = Abolition of the Requirement to Legalize Foreign Documents in Home Notarial Dealings = Aufhenbung der Beglaubigungspflicht bei ausländischen Dokumenten im inländischen notariellen Verkehr / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 4(96) (1999), s. 91-101. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/4/Zniesienie_wymogu_legalizacji_dokumentow_zagranicznych_w_krajowym_obrocie_notarialnym.pdf. - ISSN 1230-669X
147
Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą / Paweł Czubik. - Kraków : "Zakamycze", 1998. - 244 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Przeglądu Notarialnego ; vol. 3). - ISBN 83-7211-021-2
148
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych / Aleksandra Sołtysińska, Paweł Czubik. - Kraków : Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 1997. - 280 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86834-67-6
149
Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne / Paweł Czubik, Grzegorz Grela, Brygida Kuźniak, Dorota Lipiarska, Anna Mokrzycka, Iwona Szczepańska, Andrzej Zacharzewski, Jolanta Ziajka. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997. - 97, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-86393-75-0
1
Czubik P., (2021), Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 19, s. 213-236.
2
Czubik P., (2021), Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 2 - prawo spadkowe), "Rejent", R. 31, nr 9 (365), s. 35-57.
3
Czubik P., (2021), Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (83), s. 17-32.
4
Czubik P., (2021), Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego, "Rejent", R. 31, nr 4 (360), s. 51-80.
5
Czubik P., (2021), Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (84), s. 5-19.
6
Czubik P., (2021), Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej, "Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości", t. 2, nr 2, s. 27-49; https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/articlesList?issueId=13843
7
Czubik P., (2021), Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie), "Rejent", R. 31, nr 8 (364), s. 11-26.
8
Czubik P., (2020), Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich, "Rejent", R. 30, nr 7 (351), s. 11-24.
9
Czubik P., (2020), Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period, "Polish Review of International and European Law", vol. 9, no 1, s. 49-72; https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/6541
10
Czubik P., (2020), Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2-3 (81-82), s. 17-26.
11
Czubik P., (2020), Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem). [W:] Cała-Wacinkiewicz rE., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 257-280.
12
Czubik P., (2020), Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 110 s.
13
Czubik P., (2020), Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (80), s. 37-45.
14
Czubik P., (2020), Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145), "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 18, s. 315-326; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_14_Czubik.pdf/d05ee3a4-b7b0-43a7-9a12-1902964917ad
15
Czubik P., (2019), Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 85-90.
16
Czubik P., (2019), Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim, "Rejent", R. 29, nr 8 (340), s. 42-59.
17
Czubik P., (2019), Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (77), s. 5-19.
18
Czubik P., (2019), Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 4, nr 1, s. 33-44; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf
19
Czubik P., (2019), Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018: ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 361, [2] s.
20
Czubik P., Graliński W., Derdak M., (2019), Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 23-59.
21
Czubik P., (2019), Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 71-83.
22
Czubik P., (2019), Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (78), s. 5-23.
23
Czubik P., (2019), Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 17, s. 230-241; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d
24
Czubik P., (2019), Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego, "Prawo i Więź", nr 2 (28), s. 87-90; https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/issue/view/6/6
25
Czubik P., (2019), Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności, "Nieruchomości", nr 2, s. 10-14.
26
Czubik P., (2019), Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study), "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 3, s. 1-14; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196947
27
Czubik P., (2019), Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (79), s. 5-21.
28
Czubik P., (2018), Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.), "Rejent", R. 28, nr 8 (328), s. 107-120.
29
Czubik P., Szőcs T., (2018), Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego, "Rejent", R. 28, nr 12 (332), s. 30-45.
30
Czubik P., (2018), Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (76), s. 5-12.
31
Czubik P., (2018), Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 16, s. 209-221; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5
32
Czubik P., (2018), Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1(74), s. 5-25.
33
Czubik P., (2018), Art. 22. [Wybór prawa]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 181-189.
34
Czubik P., (2018), Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego). [W:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 153-162.
35
Czubik P., (2018), Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie. [W:] Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata, Minsk : Al'tiora Forte, s. 37-42.
36
Czubik P., (2018), Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 399-407.
37
Czubik P., (2018), Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 3, nr 3, s. 11-24; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf
38
Czubik P., (2017), Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów, "Studia Prawnoustrojowe", 38, s. 171-182; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf
39
Czubik P., (2017), Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.), "Rejent", R. 27, nr 4 (312), s. 95-134.
40
Czubik P., (2017), Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 1, s. 23-45; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf
41
Czubik P., (2017), Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne. [W:] Pazdan M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 37-47.
42
Czubik P., (2017), Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane, "Rejent", R. 27, nr 2 (310), s. 16-29.
43
Czubik P., (2017), Niewolnictwo w mahometanizmie. [W:] Czubik P., Magoń K. (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, s. 154-172.
44
Czubik P., (2017), Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (72), s. 5-16.
45
Czubik P., Magoń K. (red.), (2017), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 192 s.
46
Czubik P., (2017), Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 2, s. 9-19; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf
47
Czubik P., (2017), Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą, "Człowiek i Dokumenty", nr 46, s. 6-13; https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty
48
Czubik P., (2017), Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 15, s. 168-175; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf
49
Czubik P., (2017), Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 4, s. 55-64; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf
50
Czubik P., (2017), Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (73), s. 5-14.
51
Czubik P., (2017), Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym, "Człowiek i Dokumenty", nr 47, s. 52-60; https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty
52
Czubik P., (2016), Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (69), s. 15-21.
53
Czubik P., (2016), Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (68), s. 5-26.
54
Czubik P., Burek W., (2016), Wstęp. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, s. 7-9.
55
Czubik P., (2016), Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 2, s. 9-16; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588
56
Czubik P., Burek W. (red.), (2016), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu: (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, 140 s.
57
Adamczyk A., Arndt W., Banaszak B., Bryk A., Czubik P., Dziadzio A., Jabłońska-Bonca J., Łabno A., Majchrowski J., Marszał M., Nizieński B., Szlachta B., Szmulik B., Szymanek J., (2016), Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r., "Przegląd Sejmowy", nr 4(135), s. 169-237; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf
58
Czubik P., (2016), Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 14, s. 53-61; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726
59
Czubik P., (2016), Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania, "Prawo i Więź", nr 2 (16), s. 81-87.
60
Czubik P., (2016), Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym, "Rejent", R. 26, nr 3 (299), s. 28-37.
61
Czubik P., (2016), Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (67), s. 9-19.
62
Czubik P., (2016), Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A, Kraków : Instytut Multimedialny, 104 s.
63
Czubik P., (2016), Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r., "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 4, s. 61-75; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506
64
Czubik P., (2016), Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (70), s. 5-14.
65
Czubik P., (2016), Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 1, s. 25-37; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf
66
Czubik P., (2016), Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 3, s. 35-43; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204
67
Czubik P., (2016), Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012, "Rejent", R. 26, nr 7 (303), s. 141-150.
68
Czubik P., (2016), Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, s. 121-133.
69
Czubik P., (2015), Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru, "Państwo i Społeczeństwo", R. 15, nr 1, s. 11-20.
70
Czubik P., (2015), Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r., "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 13, s. 205-210.
71
Czubik P., (2015), Česká plná moc v polském právním systému, "Ad notam", nr 1, s. 15-19.
72
Czubik P., Burek W. (red.), (2015), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 215 s.
73
Czubik P., (2015), Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (65), s. 19-28.
74
Čubik P., (2015), Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo, "Notarialen bûletin", nr 1 (17), s. 13-15.
75
Czubik P., (2015), Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (63), s. 51-58.
76
Czubik P., (2015), Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (64), s. 21-27.
77
Czubik P., (2015), Art. 22. [Wybór prawa]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 145-153.
78
Czubik P., (2015), Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 342-350.
79
Czubik P., (2015), Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia, "Buletinul notarilor publici", R. 19, nr 1, s. 29-32.
80
Czubik P., (2015), Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny, "Ars Notaria", 3, s. 12-15.
81
Czubik P., (2015), Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s. 85-98.
82
Czubik P., (2015), A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén, "Közjegyzők közlönye", nr 2, s. 5-11.
83
Czubik P., (2015), Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda). [W:] Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 250-260.
84
Čubik P., (2015), Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša?, "Notarial'nyj Vestnik"", no. 2, s. 48-54.
85
Czubik P., (2015), Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium. [W:] Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa : Bellona, s. 178-198.
86
Czubik P., (2015), Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane. [W:] Brodowski L., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", s. 27-32.
87
Czubik P., (2015), Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA, "Rejent", R. 25, nr 9 (293), s. 148-153.
88
Czubik P., (2015), Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 10 (103), s. 22-30.
89
Czubik P., (2015), Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (66), s. 5-19.
90
Czubik P., (2015), Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom, "Javni bilježnik", nr 41, s. 65-68.
91
Czubik P., (2014), Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną". [W:] Perkowski M., Szymański J., Zdanowicz M. (red.), Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu, Białystok : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, s. 69-78.
92
Czubik P., (2014), Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków : Instytut Multimedialny, s. 285-295.
93
Czubik P., (2014), Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien, "Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego", 5, s. 117-129.
94
Czubik P., (2014), Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 14, nr 1-2, s. 65-78.
95
Čubìk P., (2014), Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu, "Al'manah mìžnarodnogo prava", vip. 6, s. 17-24.
96
Czubik P., (2013), Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia), "Rejent", R. 23, nr 11(271), s. 27-47.
97
Czubik P., (2013), Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2, "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka", nr 3, s. 20-23.
98
Czubik P., (2013), Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1, "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka", nr 2, s. 20-23.
99
Czubik P., (2013), Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (57), s. 19-27.
100
Czubik P., (2013), Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej, "Rejent", R. 23, nr 10(270), s. 9-26.
101
Czubik P., (2012), Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny. [W:] Czubik P., Mach Z. (red.), Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 210-218.
102
Czubik P., (2012), Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula. [W:] de Bérier , Sarkowicz R., Szpunar M. (red.), Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, s. 295-308.
103
Czubik P., (2012), Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu, "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka", nr 3(28), s. 5-14.
104
Czubik P., Mach Z. (red.), (2012), Hereditas Mercaturæ: księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Stan prawny na 15 października 2012 r.Kraków : Instytut Multimedialny, 303, [1] s.
105
Czubik P., (2012), Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (52), s. 43-52.
106
Czubik P., Kamarad E., (2012), Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study, "Palestra", nr 3-4, s. 101-109; http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf
107
Czubik P., (2012), Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (53), s. 5-13.
108
Czubik P., Żółkiewicz K., (2012), Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 10, s. 201-208; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d
109
Czubik P., (2011), Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (47), s. 29-46.
110
Czubik P., (2011), Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 640 s.
111
Czubik P., Żółkiewicz K., (2011), Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 9, s. 215-223; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5
112
Czubik P., (2010), Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 10, nr 3, s. 199-207; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf
113
Czubik P., (2010), Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (46), s. 5-15.
114
Czubik P., Woźniak M. (red.), (2010), Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP: wybór materiałów źródłowych, Wyd. 2.Kraków : Instytut Multimedialny, 224 s.
115
Czubik P., (2010), Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną", "Rejent", R. 20, nr 5 (229), s. 16-30.
116
Czubik P., (2009), Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 7, z. 1, s. 119-133; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f
117
Czubik P., (2009), Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (40), s. 57-68.
118
Czubik P., (2008), Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (35), s. 39-44.
119
Czubik P., (2008), Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (36), s. 5-16.
120
Czubik P., (2007), Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane. [W:] Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, s. 126-139.
121
Czubik P., (2006), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07, "Rejent", R. 17, nr 12(200), s. 168-177.
122
Czubik P., (2006), Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 4, s. 24-28.
123
Czubik P., (2006), Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 6, nr 3, s. 137-150.
124
Czubik P., (2005), Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 3, s. 106-118; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621
125
Czubik P., (2005), Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 77-86.
126
Czubik P., (2005), Konwencja Haska: o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 237, [1] s.
127
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2005), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Wyd. 2Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 231, [1] s.
128
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2004), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.Bielsko-Biała : "Sto", 250, [1] s.
129
Czubik P., (2004), Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : "Sto", s. 81-90.
130
Czubik P., (2004), Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty, "Rejent", R. 14, nr 12(164), s. 86-107.
131
Czubik P., (2004), Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich, "Forum Europejskie", nr 8, Jesień, s. 7-10.
132
Czubik P., (2004), Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej, "Rejent", R. 14, nr 1(153), s. 23-42; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf
133
Czubik P., (2004), Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda, "Rejent", R. 14, nr 5(157), s. 41-57.
134
Czubik P., (2004), Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą, "Rejent", R. 14, nr 8(160), s. 194-202.
135
Czubik P., (2004), Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 1(15), s. 50-59.
136
Czubik P., (2004), Konwencja Haska: o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 229 s.
137
Czubik P., Kuźniak B., (2004), Organizacje międzynarodowe, Wyd. 2 rozsz. i zm.Warszawa : C.H. Beck, XX, [2], 281 s.
138
Czubik P., (2003), Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 3, nr 4, s. 93-111; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf
139
Czubik P., (2003), Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 3, nr 3, s. 137-157; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf
140
Czubik P., (2002), Wolny handel towarami: podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 542 s.
141
Czubik P., Kuźniak B., (2002), Organizacje międzynarodowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVIII, [1], 245 s.
142
Czubik P., (2000), Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 89-100.
143
Czubik P., (2000), Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 53-66; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
144
Czubik P., Kowalski M., (1999), Konsul honorowy: studium prawnomiędzynarodowe, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 194, [1] s.
145
Czubik P., (1999), Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98, "Rejent", R. 9, nr 3(95), s. 134-146; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/3/Glosa_do_postanowienia_Sadu_Wojewodzkiego_w_Krakowie_z_dnia_16_kwietnia_1998r.I_Co_45_98.pdf
146
Czubik P., (1999), Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym, "Rejent", R. 9, nr 4(96), s. 91-101; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/4/Zniesienie_wymogu_legalizacji_dokumentow_zagranicznych_w_krajowym_obrocie_notarialnym.pdf
147
Czubik P., (1998), Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, Kraków : "Zakamycze", 244 s.
148
Sołtysińska A., Czubik P., (1997), CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu: komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych, Kraków : Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 280 s.
149
Czubik P., Grela G., Kuźniak B., Lipiarska D., Mokrzycka A., Szczepańska I., Zacharzewski A., Ziajka J., (1997), Kazusy: prawo międzynarodowe publiczne, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 97, [3] s.
1
@article{UEK:2168355602,
author = "Paweł Czubik",
title = "Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 19",
pages = "213-236",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/w5ke-c498},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168358558,
author = "Paweł Czubik",
title = "Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 2 - prawo spadkowe)",
journal = "Rejent",
number = "R. 31, 9 (365)",
pages = "35-57",
year = "2021",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168356196,
author = "Paweł Czubik",
title = "Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (83)",
pages = "17-32",
year = "2021",
}
4
@article{UEK:2168355608,
author = "Paweł Czubik",
title = "Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego",
journal = "Rejent",
number = "R. 31, 4 (360)",
pages = "51-80",
year = "2021",
url = {},
}
5
@article{UEK:2168358708,
author = "Paweł Czubik",
title = "Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (84)",
pages = "5-19",
year = "2021",
}
6
@article{UEK:2168356696,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej",
journal = "Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości",
number = "t. 2, 2",
pages = "27-49",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.9265},
url = {https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/articlesList?issueId=13843},
}
7
@article{UEK:2168358556,
author = "Paweł Czubik",
title = "Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie)",
journal = "Rejent",
number = "R. 31, 8 (364)",
pages = "11-26",
year = "2021",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168349668,
author = "Paweł Czubik",
title = "Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich",
journal = "Rejent",
number = "R. 30, 7 (351)",
pages = "11-24",
year = "2020",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168350286,
author = "Paweł Czubik",
title = "Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period",
journal = "Polish Review of International and European Law",
number = "vol. 9, no 1",
pages = "49-72",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.21697/priel.2020.9.1.02},
url = {https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/6541},
}
10
@article{UEK:2168352752,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2-3 (81-82)",
pages = "17-26",
year = "2020",
}
11
@inbook{UEK:2168356082,
author = "Paweł Czubik",
title = "Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem)",
booktitle = "Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty",
pages = "257-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8235-234-4",
}
12
@book{UEK:2168351860,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-824-7",
}
13
@article{UEK:2168347350,
author = "Paweł Czubik",
title = "Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (80)",
pages = "37-45",
year = "2020",
}
14
@article{UEK:2168355606,
author = "Paweł Czubik",
title = "Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145)",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 18",
pages = "315-326",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/hkvk-8186},
url = {https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_14_Czubik.pdf/d05ee3a4-b7b0-43a7-9a12-1902964917ad},
}
15
@misc{UEK:2168337107,
author = "Paweł Czubik",
title = "Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych",
booktitle = "Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda",
pages = "85-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Demendecki-red._Mechanizm-uznania-lub-odmowy-uznania-orzeczenia-s%C4%85du-pa%C5%84stwa-obcego-w-sprawach-cywilnych-1.pdf},
}
16
@article{UEK:2168338129,
author = "Paweł Czubik",
title = "Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim",
journal = "Rejent",
number = "R. 29, 8 (340)",
pages = "42-59",
year = "2019",
url = {},
}
17
@article{UEK:2168335377,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (77)",
pages = "5-19",
year = "2019",
url = {},
}
18
@article{UEK:2168334251,
author = "Paweł Czubik",
title = "Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 4, 1",
pages = "33-44",
year = "2019",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf},
}
19
@book{UEK:2168335191,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2019",
isbn = "978-83-948146-5-6",
}
20
@misc{UEK:2168337099,
author = "Paweł Czubik and Wojciech Graliński and Mateusz Derdak",
title = "Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej",
booktitle = "Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda",
pages = "23-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66344-20-4",
}
21
@misc{UEK:2168337105,
author = "Paweł Czubik",
title = "Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej",
booktitle = "Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda",
pages = "71-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66344-20-4",
}
22
@article{UEK:2168338471,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula)",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (78)",
pages = "5-23",
year = "2019",
}
23
@article{UEK:2168345740,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 17",
pages = "230-241",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/cbh4-0533},
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d},
}
24
@article{UEK:2168338263,
author = "Paweł Czubik",
title = "Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego",
journal = "Prawo i Więź",
number = "2 (28)",
pages = "87-90",
year = "2019",
url = {https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/issue/view/6/6},
}
25
@article{UEK:2168332767,
author = "Paweł Czubik",
title = "Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności",
journal = "Nieruchomości",
number = "2",
pages = "10-14",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/NIER.19.2.3},
url = {},
}
26
@article{UEK:2168342891,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study)",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 3",
pages = "1-14",
year = "2019",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=196947},
}
27
@article{UEK:2168341887,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej apostille w latach 2018-2019",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (79)",
pages = "5-21",
year = "2019",
}
28
@article{UEK:2168327481,
author = "Paweł Czubik",
title = "Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 Rejenta z 2017 r.)",
journal = "Rejent",
number = "R. 28, 8 (328)",
pages = "107-120",
year = "2018",
url = {},
}
29
@article{UEK:2168331029,
author = "Paweł Czubik and Tibor Szőcs",
title = "Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego",
journal = "Rejent",
number = "R. 28, 12 (332)",
pages = "30-45",
year = "2018",
url = {},
}
30
@article{UEK:2168331031,
author = "Paweł Czubik",
title = "Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (76)",
pages = "5-12",
year = "2018",
url = {},
}
31
@article{UEK:2168331027,
author = "Paweł Czubik",
title = "Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 16",
pages = "209-221",
year = "2018",
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5},
}
32
@article{UEK:2168325477,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zmiany w konwencji haskiej (apostille) w latach 2016-2017",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1(74)",
pages = "5-25",
year = "2018",
url = {},
}
33
@inbook{UEK:2168322133,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 22. [Wybór prawa]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "181-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8128-360-1",
}
34
@inbook{UEK:2168330463,
author = "Paweł Czubik",
title = "Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego)",
booktitle = "Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/156635/czubik_transgraniczny_przeplyw_osob_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3",
}
35
@inbook{UEK:2168325045,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie",
booktitle = "Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata",
pages = "37-42",
adress = "Minsk",
publisher = "Al'tiora Forte",
year = "2018",
isbn = "978-985-7175-49-9",
}
36
@inbook{UEK:2168322137,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "399-407",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8128-360-1",
}
37
@article{UEK:2168330169,
author = "Paweł Czubik",
title = "Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 3, 3",
pages = "11-24",
year = "2018",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf},
}
38
@article{UEK:2168324523,
author = "Paweł Czubik",
title = "Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów",
journal = "Studia Prawnoustrojowe",
number = "38",
pages = "171-182",
year = "2017",
url = {http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf},
}
39
@article{UEK:2168313875,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kwalifikacja pojęcia formy pełnomocnictw amerykańskich (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 Rejenta z 2016 r.)",
journal = "Rejent",
number = "R. 27, 4 (312)",
pages = "95-134",
year = "2017",
}
40
@article{UEK:2168313337,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 2, 1",
pages = "23-45",
year = "2017",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168315555,
author = "Paweł Czubik",
title = "Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne",
booktitle = "Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi",
pages = "37-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-156-7",
}
42
@article{UEK:2168312917,
author = "Paweł Czubik",
title = "Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane",
journal = "Rejent",
number = "R. 27, 2 (310)",
pages = "16-29",
year = "2017",
url = {},
}
43
@inbook{UEK:2168322005,
author = "Paweł Czubik",
title = "Niewolnictwo w mahometanizmie",
booktitle = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
pages = "154-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
44
@article{UEK:2168317999,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (72)",
pages = "5-16",
year = "2017",
url = {},
}
45
@book{UEK:2168321995,
title = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
editor = Czubik Paweł,
editor = Magoń Karol,
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
46
@article{UEK:2168316925,
author = "Paweł Czubik",
title = "Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 2, 2",
pages = "9-19",
year = "2017",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf},
}
47
@article{UEK:2168318017,
author = "Paweł Czubik",
title = "Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą",
journal = "Człowiek i Dokumenty",
number = "46",
pages = "6-13",
year = "2017",
url = {https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty},
}
48
@article{UEK:2168316933,
author = "Paweł Czubik",
title = "Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 15",
pages = "168-175",
year = "2017",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf},
}
49
@article{UEK:2168322143,
author = "Paweł Czubik",
title = "Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 2, 4",
pages = "55-64",
year = "2017",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf},
}
50
@article{UEK:2168322139,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (73)",
pages = "5-14",
year = "2017",
url = {},
}
51
@article{UEK:2168322561,
author = "Paweł Czubik",
title = "Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym",
journal = "Człowiek i Dokumenty",
number = "47",
pages = "52-60",
year = "2017",
url = {https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty},
}
52
@article{UEK:2168311125,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kres stosowania klauzuli zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (69)",
pages = "15-21",
year = "2016",
}
53
@article{UEK:2168307647,
author = "Paweł Czubik",
title = "Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (68)",
pages = "5-26",
year = "2016",
}
54
@misc{UEK:2168306023,
author = "Paweł Czubik and Wojciech Burek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Ziyad Raoof",
year = "2016",
isbn = "978-83-935927-1-5",
}
55
@article{UEK:2168306041,
author = "Paweł Czubik",
title = "Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 2",
pages = "9-16",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588},
}
56
@book{UEK:2168306019,
title = "Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)",
editor = Czubik Paweł,
editor = Burek Wojciech,
adress = "Kraków",
publisher = "Ziyad Raoof",
year = "2016",
isbn = "978-83-935927-1-5",
}
57
@article{UEK:2168309203,
author = "Arkadiusz Adamczyk and Wojciech Arndt and Bogusław Banaszak and Andrzej Bryk and Paweł Czubik and Andrzej Dziadzio and Jolanta Jabłońska-Bonca and Anna Łabno and Jan Majchrowski and Maciej Marszał and Bogusław Nizieński and Bogdan Szlachta and Bogumił Szmulik and Jarosław Szymanek",
title = "Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r.",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "4(135)",
pages = "169-237",
year = "2016",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf},
}
58
@article{UEK:2168307629,
author = "Paweł Czubik",
title = "Sporządzanie Cząstkowego protokołu dziedziczenia przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 14",
pages = "53-61",
year = "2016",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726},
}
59
@article{UEK:2168308275,
author = "Paweł Czubik",
title = "Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania",
journal = "Prawo i Więź",
number = "2 (16)",
pages = "81-87",
year = "2016",
}
60
@article{UEK:2168306049,
author = "Paweł Czubik",
title = "Forma czy formularz, zakres formy czy zakres rejestrowy? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym",
journal = "Rejent",
number = "R. 26, 3 (299)",
pages = "28-37",
year = "2016",
}
61
@article{UEK:2168306045,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (67)",
pages = "9-19",
year = "2016",
}
62
@book{UEK:2168306027,
author = "Paweł Czubik",
title = "Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2016",
isbn = "978-83-934132-7-0",
}
63
@article{UEK:2168310695,
author = "Paweł Czubik",
title = "Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r.",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 4",
pages = "61-75",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506},
}
64
@article{UEK:2168312911,
author = "Paweł Czubik",
title = "Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (70)",
pages = "5-14",
year = "2016",
}
65
@article{UEK:2168306047,
author = "Paweł Czubik",
title = "Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 1",
pages = "25-37",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf},
}
66
@article{UEK:2168307637,
author = "Paweł Czubik",
title = "Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 3",
pages = "35-43",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204},
}
67
@article{UEK:2168307645,
author = "Paweł Czubik",
title = "Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012",
journal = "Rejent",
number = "R. 26, 7 (303)",
pages = "141-150",
year = "2016",
}
68
@inbook{UEK:2168306025,
author = "Paweł Czubik",
title = "Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.",
booktitle = "Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)",
pages = "121-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Ziyad Raoof",
year = "2016",
isbn = "978-83-935927-1-5",
}
69
@article{UEK:2168302059,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 15, 1",
pages = "11-20",
year = "2015",
}
70
@article{UEK:2168302019,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r.",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 13",
pages = "205-210",
year = "2015",
}
71
@article{UEK:2168302307,
author = "Paweł Czubik",
title = "Česká plná moc v polském právním systému",
journal = "Ad notam",
number = "1",
pages = "15-19",
year = "2015",
}
72
@book{UEK:2168302023,
title = "Polskie prawo konsularne w okresie zmian",
editor = Czubik Paweł,
editor = Burek Wojciech,
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP",
year = "2015",
isbn = "978-83-63743-19-2",
}
73
@article{UEK:2168302121,
author = "Paweł Czubik",
title = "Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (65)",
pages = "19-28",
year = "2015",
}
74
@article{UEK:2168302151,
author = "Pavel Čubik",
title = "Efektivnost na blgarski plnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo",
journal = "Notarialen bûletin",
number = "1 (17)",
pages = "13-15",
year = "2015",
}
75
@article{UEK:2168302331,
author = "Paweł Czubik",
title = "Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11)",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (63)",
pages = "51-58",
year = "2015",
}
76
@article{UEK:2168302325,
author = "Paweł Czubik",
title = "Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (64)",
pages = "21-27",
year = "2015",
}
77
@inbook{UEK:2168302311,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 22. [Wybór prawa]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "145-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6",
}
78
@inbook{UEK:2168302315,
author = "Paweł Czubik",
title = "Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]",
booktitle = "Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz",
pages = "342-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6",
}
79
@article{UEK:2168302125,
author = "Paweł Czubik",
title = "Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia",
journal = "Buletinul notarilor publici",
number = "R. 19, 1",
pages = "29-32",
year = "2015",
}
80
@article{UEK:2168302129,
author = "Paweł Czubik",
title = "Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny",
journal = "Ars Notaria",
number = "3",
pages = "12-15",
year = "2015",
}
81
@inbook{UEK:2168302031,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego",
booktitle = "Polskie prawo konsularne w okresie zmian",
pages = "85-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP",
year = "2015",
isbn = "978-83-63743-19-2",
}
82
@article{UEK:2168302203,
author = "Paweł Czubik",
title = "A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén",
journal = "Közjegyzők közlönye",
number = "2",
pages = "5-11",
year = "2015",
}
83
@inbook{UEK:2168302043,
author = "Paweł Czubik",
title = "Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda)",
booktitle = "Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym",
pages = "250-260",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7881-7",
}
84
@article{UEK:2168302183,
author = "Pavel Čubik",
title = "Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša?",
journal = "Notarial'nyj Vestnik"",
number = "no. 2",
pages = "48-54",
year = "2015",
}
85
@inbook{UEK:2168302135,
author = "Paweł Czubik",
title = "Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego",
pages = "178-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Bellona",
year = "2015",
isbn = "978-83-11-13716-5",
}
86
@inbook{UEK:2168303359,
author = "Paweł Czubik",
title = "Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane",
booktitle = "Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni",
pages = "27-32",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Zimowit",
year = "2015",
isbn = "978-83-7667-207-6",
}
87
@article{UEK:2168302075,
author = "Paweł Czubik",
title = "Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w Rejencie 2015, nr 6 i 7, dotyczących notariatu w USA",
journal = "Rejent",
number = "R. 25, 9 (293)",
pages = "148-153",
year = "2015",
}
88
@article{UEK:2168302489,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "10 (103)",
pages = "22-30",
year = "2015",
}
89
@article{UEK:2168302037,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (66)",
pages = "5-19",
year = "2015",
}
90
@article{UEK:2168302283,
author = "Paweł Czubik",
title = "Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom",
journal = "Javni bilježnik",
number = "41",
pages = "65-68",
year = "2015",
}
91
@inbook{UEK:2168302109,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konsul honorowy jako świadczący działania związane z europejską opieką konsularną",
booktitle = "Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu",
pages = "69-78",
adress = "Białystok",
publisher = "Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2014",
isbn = "978-83-62813-70-4",
}
92
@inbook{UEK:2168334481,
author = "Paweł Czubik",
title = "Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce",
booktitle = "Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej)",
pages = "285-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2014",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/8cf38671-8c18-4ce2-8e46-fb238d7a9e39},
isbn = "978-83-934132-5-6",
}
93
@article{UEK:2168302355,
author = "Paweł Czubik",
title = "Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien",
journal = "Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego",
number = "5",
pages = "117-129",
year = "2014",
}
94
@article{UEK:2168302113,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 14, 1-2",
pages = "65-78",
year = "2014",
}
95
@article{UEK:2168302167,
author = "P. Čubìk",
title = "Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu",
journal = "Al'manah mìžnarodnogo prava",
number = "vip. 6",
pages = "17-24",
year = "2014",
}
96
@article{UEK:2168313483,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej : (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia)",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 11(271)",
pages = "27-47",
year = "2013",
}
97
@article{UEK:2168322875,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej",
journal = "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka",
number = "3",
pages = "20-23",
year = "2013",
}
98
@article{UEK:2168322873,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej",
journal = "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka",
number = "2",
pages = "20-23",
year = "2013",
}
99
@article{UEK:2168313481,
author = "Paweł Czubik",
title = "Przypadki jednostronnego obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (57)",
pages = "19-27",
year = "2013",
}
100
@article{UEK:2168323435,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 10(270)",
pages = "9-26",
year = "2013",
}
101
@inbook{UEK:2168335443,
author = "Paweł Czubik",
title = "Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny",
booktitle = "Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu",
pages = "210-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2012",
edition = "Stan prawny na 15 października 2012 r.",
isbn = "978-83-934132-0-1",
}
102
@inbook{UEK:2168314899,
author = "Paweł Czubik",
title = "Forma czysto prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula",
booktitle = "Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi",
pages = "295-308",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją",
year = "2012",
url = {},
isbn = "978-83-63743-02-4",
}
103
@article{UEK:2168313861,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu",
journal = "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka",
number = "3(28)",
pages = "5-14",
year = "2012",
}
104
@book{UEK:2168335399,
title = "Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu",
editor = Czubik Paweł,
editor = Mach Zdzisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2012",
edition = "Stan prawny na 15 października 2012 r.",
isbn = "978-83-934132-0-1",
}
105
@article{UEK:2168314461,
author = "Paweł Czubik",
title = "Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu)",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (52)",
pages = "43-52",
year = "2012",
}
106
@article{UEK:2168335601,
author = "Paweł Czubik and Ewa Kamarad",
title = "Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study",
journal = "Palestra",
number = "3-4",
pages = "101-109",
year = "2012",
url = {http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf},
}
107
@article{UEK:2168314459,
author = "Paweł Czubik",
title = "Klauzula generalna przewidująca rozsądny termin dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (53)",
pages = "5-13",
year = "2012",
}
108
@article{UEK:2168316245,
author = "Paweł Czubik and Krzysztof Żółkiewicz",
title = "Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny potencjału traktatowego pojedynczego podmiotu",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 10",
pages = "201-208",
year = "2012",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d},
}
109
@article{UEK:2168313467,
author = "Paweł Czubik",
title = "Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (47)",
pages = "29-46",
year = "2011",
}
110
@book{UEK:2168311107,
author = "Paweł Czubik",
title = "Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-930883-8-6",
}
111
@article{UEK:2168316247,
author = "Paweł Czubik and Krzysztof Żółkiewicz",
title = "Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 9",
pages = "215-223",
year = "2011",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5},
}
112
@article{UEK:2168316211,
author = "Paweł Czubik",
title = "Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 10, 3",
pages = "199-207",
year = "2010",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf},
}
113
@article{UEK:2168313473,
author = "Paweł Czubik",
title = "Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (46)",
pages = "5-15",
year = "2010",
}
114
@book{UEK:2168335401,
title = "Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Multimedialny",
year = "2010",
url = {},
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "978-83-923759-6-8",
}
115
@article{UEK:2168313465,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych eksterytorialnością jurysdykcyjną",
journal = "Rejent",
number = "R. 20, 5 (229)",
pages = "16-30",
year = "2010",
}
116
@article{UEK:2168313471,
author = "Paweł Czubik",
title = "Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawny",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 7, z. 1",
pages = "119-133",
year = "2009",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f},
}
117
@article{UEK:2168325219,
author = "Paweł Czubik",
title = "Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (40)",
pages = "57-68",
year = "2009",
}
118
@article{UEK:2168322959,
author = "Paweł Czubik",
title = "Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (35)",
pages = "39-44",
year = "2008",
}
119
@article{UEK:2168325217,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (36)",
pages = "5-16",
year = "2008",
}
120
@inbook{UEK:2168316031,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz",
pages = "126-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60694-08-4",
}
121
@article{UEK:2168314453,
author = "Paweł Czubik",
title = "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07",
journal = "Rejent",
number = "R. 17, 12(200)",
pages = "168-177",
year = "2006",
}
122
@article{UEK:2168311101,
author = "Paweł Czubik",
title = "Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "4",
pages = "24-28",
year = "2006",
}
123
@article{UEK:2168307761,
author = "Paweł Czubik",
title = "Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 6, 3",
pages = "137-150",
year = "2006",
}
124
@article{UEK:2168313469,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 3",
pages = "106-118",
year = "2005",
url = {http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621},
}
125
@inbook{UEK:2168311081,
author = "Paweł Czubik",
title = "Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym",
booktitle = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
pages = "77-86",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-918079-7-5",
}
126
@book{UEK:2168311067,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych",
adress = "Bydgoszcz; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.",
isbn = "83-60186-05-7",
}
127
@book{UEK:2168311079,
title = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
editor = Lankosz Kazimierz,
editor = Chorośnicki Michał,
editor = Czubik Paweł,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-918079-7-5",
}
128
@book{UEK:2168311075,
title = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
editor = Lankosz Kazimierz,
editor = Chorośnicki Michał,
editor = Czubik Paweł,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Sto",
year = "2004",
edition = "Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.",
isbn = "83-87829-97-8",
}
129
@inbook{UEK:2168311077,
author = "Paweł Czubik",
title = "Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym",
booktitle = "Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego",
pages = "81-90",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Sto",
year = "2004",
edition = "Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.",
isbn = "83-87829-97-8",
}
130
@article{UEK:2168314463,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 12(164)",
pages = "86-107",
year = "2004",
}
131
@article{UEK:2168312243,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich",
journal = "Forum Europejskie",
number = "8, Jesień",
pages = "7-10",
year = "2004",
}
132
@article{UEK:2168325221,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 1(153)",
pages = "23-42",
year = "2004",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf},
}
133
@article{UEK:2168313477,
author = "Paweł Czubik",
title = "Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 5(157)",
pages = "41-57",
year = "2004",
}
134
@article{UEK:2168313475,
author = "Paweł Czubik",
title = "Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 8(160)",
pages = "194-202",
year = "2004",
}
135
@article{UEK:2168343119,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski",
journal = "Przegląd Prawa Europejskiego",
number = "1(15)",
pages = "50-59",
year = "2004",
}
136
@book{UEK:2168311065,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych",
adress = "Bydgoszcz; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2004",
edition = "Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.",
isbn = "83-89073-69-2",
}
137
@book{UEK:2168311059,
author = "Paweł Czubik and Brygida Kuźniak",
title = "Organizacje międzynarodowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2004",
url = {},
edition = "Wyd. 2 rozsz. i zm.",
issn = "",
isbn = "83-7387-535-2",
}
138
@article{UEK:2168320521,
author = "Paweł Czubik",
title = "Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 3, 4",
pages = "93-111",
year = "2003",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf},
}
139
@article{UEK:2168307763,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii",
journal = "Kwartalnik Prawa Publicznego",
number = "R. 3, 3",
pages = "137-157",
year = "2003",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf},
}
140
@book{UEK:2168311069,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2002",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-7333-100-X",
}
141
@book{UEK:2168311061,
author = "Paweł Czubik and Brygida Kuźniak",
title = "Organizacje międzynarodowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7247-165-7",
}
142
@inbook{UEK:2168311095,
author = "Paweł Czubik",
title = "Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "89-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
143
@article{UEK:2168320419,
author = "Paweł Czubik",
title = "Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties",
journal = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "53-66",
year = "2000",
url = {http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9},
}
144
@book{UEK:2168311115,
author = "Paweł Czubik and Michał Kowalski",
title = "Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-06-9",
}
145
@article{UEK:2168314457,
author = "Paweł Czubik",
title = "Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98",
journal = "Rejent",
number = "R. 9, 3(95)",
pages = "134-146",
year = "1999",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/3/Glosa_do_postanowienia_Sadu_Wojewodzkiego_w_Krakowie_z_dnia_16_kwietnia_1998r.I_Co_45_98.pdf},
}
146
@article{UEK:2168313479,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym",
journal = "Rejent",
number = "R. 9, 4(96)",
pages = "91-101",
year = "1999",
url = {http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1999/4/Zniesienie_wymogu_legalizacji_dokumentow_zagranicznych_w_krajowym_obrocie_notarialnym.pdf},
}
147
@book{UEK:2168307759,
author = "Paweł Czubik",
title = "Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-7211-021-2",
}
148
@book{UEK:2168311073,
author = "Aleksandra Sołtysińska and Paweł Czubik",
title = "CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Audytoriat Oficyna Wydawnicza",
year = "1997",
url = {},
isbn = "83-86834-67-6",
}
149
@book{UEK:2168311071,
author = "Paweł Czubik and Grzegorz Grela and Brygida Kuźniak and Dorota Lipiarska and Anna Mokrzycka and Iwona Szczepańska and Andrzej Zacharzewski and Jolanta Ziajka",
title = "Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1997",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86393-75-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID