Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 51, t. 3 (2018) , s. 175-184. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325301
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie = The Essence of Protectionism in the Nineteenth Century and Nowadays
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 1 (2018) , s. 88-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325407
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej w koncepcji szkoły z Cambridge = The State's Role in the Formation of an Economic Policy According to the Cambridge School
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018) , s. 97-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325367
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Konferencja:
IV Meždunarodnaâ mežvuzovskaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ studentov magistratury, Sankt-Peterburg, Rosja, od 2015-04-22 do 2015-04-22
Tytuł:
The Analysis of Personality Types with the Use of Myers-Briggs Type Indicator on a Group of Polish Students = Analiz tipov ličnosti s ispolʹzovaniem indikatora Majers-Brigs na primere polʹskih studentov
Źródło:
Rossiâ v novyh socialʹno-èkonomičeskih i političeskih realiâh : problemy i perspektivy razvitiâ : materialy IV Meždunarodnoj mežvuzovskoj naučno-praktičeskoj konferencii studentov magistratury, 22 aprelâ 2015 g. : [sbornik dokladov]. Č. 1. = Russia in New Socio-economic and Political Realities : Problems and Prospects of Development. Part 1 / re. T.G. Tumarova, N.M. Fomičeva, I.I. Dobroserdova - Sankt-Peterburg: Izd-vo SPBGÈU, 2015, s. 4-11. - Summ., rez.
ISBN:
978-5-7310-3218-6 ; 978-5-7310-3217-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168325305
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz jego perspektywy na przyszłość
Źródło:
Zeszyty Naukowe Europeistyki. - nr 9 (10) (2013) , s. 33-47 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168325307
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Kędzierski Piotr , Kłosowicz Katarzyna , Włodarczyk Joanna
Tytuł:
An Illusion of European Unity revealed by the Economic Crisis
Źródło:
Europe partagée, Europe des partages / eds. Serge Dufoulon, Gilles Rouet - Paris: Éditions L'Harmattan, 2012, s. 43-62. - Summ.
Seria:
(Local & Global)
ISBN:
978-2-343-00021-3
Nr:
2168325303
rozdział w książce
1
Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce / Katarzyna KŁOSOWICZ-TOBOREK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 51, t. 3 (2018), s. 175-184. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13492.pdf. - ISSN 2450-7733
2
Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie = The Essence of Protectionism in the Nineteenth Century and Nowadays / Katarzyna KŁOSOWICZ-TOBOREK // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 1 (2018), s. 88-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_z1.pdf. - ISSN 2081-6960
3
Rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej w koncepcji szkoły z Cambridge = The State's Role in the Formation of an Economic Policy According to the Cambridge School / Katarzyna KŁOSOWICZ-TOBOREK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018), s. 97-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333092/edition/314795/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
4
The Analysis of Personality Types with the Use of Myers-Briggs Type Indicator on a Group of Polish Students = Analiz tipov ličnosti s ispolʹzovaniem indikatora Majers-Brigs na primere polʹskih studentov / Patrycja Lech, Katarzyna Kłosowicz-Toborek // W: Rossiâ v novyh socialʹno-èkonomičeskih i političeskih realiâh : problemy i perspektivy razvitiâ : materialy IV Meždunarodnoj mežvuzovskoj naučno-praktičeskoj konferencii studentov magistratury, 22 aprelâ 2015 g. : [sbornik dokladov]. Č. 1. = Russia in New Socio-economic and Political Realities : Problems and Prospects of Development. Part 1 / re. T.G. Tumarova, N.M. Fomičeva, I.I. Dobroserdova. - Sankt-Peterburg : Izd-vo SPBGÈU, 2015. - S. 4-11. - Summ., rez. - ISBN 978-5-7310-3218-6 ; 978-5-7310-3217-9. - Pełny tekst: http://unecon.ru/sites/default/files/sbornik_2015_ch.1.pdf
5
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz jego perspektywy na przyszłość / Katarzyna Kłosowicz // Zeszyty Naukowe Europeistyki. - nr 9 (10) (2013), s. 33-47. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.knn.wsmip.uj.edu.pl/documents/6249586/fae8ee78-900f-4272-8ba6-4a958cd1e0d4. - ISSN 1689-7641
6
An Illusion of European Unity revealed by the Economic Crisis / Piotr Kędzierski, Katarzyna Kłosowicz, Joanna Włodarczyk // W: Europe partagée, Europe des partages / eds. Serge Dufoulon, Gilles Rouet. - Paris : Éditions L'Harmattan, 2012. - (Local & Global, ISSN 2257-3690). - S. 43-62. - Summ. - ISBN 978-2-343-00021-3
1
Kłosowicz-Toborek K., (2018), Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 51, t. 3, s. 175-184; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13492.pdf
2
Kłosowicz-Toborek K., (2018), Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 18 (33), z. 1, s. 88-99; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2018_T18(33)_z1.pdf
3
Kłosowicz-Toborek K., (2018), Rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej w koncepcji szkoły z Cambridge, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 349, s. 97-105; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333092/edition/314795/content?ref=desc
4
Lech P., Kłosowicz-Toborek K., (2015), The Analysis of Personality Types with the Use of Myers-Briggs Type Indicator on a Group of Polish Students. [W:] Tumarova , Fomičeva N., Dobroserdova I. (red.), Rossiâ v novyh socialʹno-èkonomičeskih i političeskih realiâh : problemy i perspektivy razvitiâ : materialy IV Meždunarodnoj mežvuzovskoj naučno-praktičeskoj konferencii studentov magistratury, 22 aprelâ 2015 g. : [sbornik dokladov]. Č. 1, Sankt-Peterburg : Izd-vo SPBGÈU, s. 4-11.
5
Kłosowicz K., (2013), Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz jego perspektywy na przyszłość, "Zeszyty Naukowe Europeistyki", nr 9 (10), s. 33-47; http://www.knn.wsmip.uj.edu.pl/documents/6249586/fae8ee78-900f-4272-8ba6-4a958cd1e0d4
6
Kędzierski P., Kłosowicz K., Włodarczyk J., (2012), An Illusion of European Unity revealed by the Economic Crisis. [W:] Dufoulon S., Rouet G. (red.), Europe partagée, Europe des partages (Local & Global), Paris : Éditions L'Harmattan, s. 43-62.
1
@article{UEK:2168325301,
author = "Kłosowicz-Toborek Katarzyna",
title = "Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "51, t. 3",
pages = "175-184",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168325407,
author = "Kłosowicz-Toborek Katarzyna",
title = "Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 18 (33), z. 1",
pages = "88-99",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168325367,
author = "Kłosowicz-Toborek Katarzyna",
title = "Rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej w koncepcji szkoły z Cambridge",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "349",
pages = "97-105",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168325305,
author = "Lech Patrycja and Kłosowicz-Toborek Katarzyna",
title = "The Analysis of Personality Types with the Use of Myers-Briggs Type Indicator on a Group of Polish Students",
booktitle = "Rossiâ v novyh socialʹno-èkonomičeskih i političeskih realiâh : problemy i perspektivy razvitiâ : materialy IV Meždunarodnoj mežvuzovskoj naučno-praktičeskoj konferencii studentov magistratury, 22 aprelâ 2015 g. : [sbornik dokladov]. Č. 1.",
pages = "4-11",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izd-vo SPBGÈU",
year = "2015",
isbn = "978-5-7310-3218-6 ; 978-5-7310-3217-9",
}
5
@article{UEK:2168325307,
author = "Kłosowicz Katarzyna",
title = "Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz jego perspektywy na przyszłość",
journal = "Zeszyty Naukowe Europeistyki",
number = "9 (10)",
pages = "33-47",
year = "2013",
}
6
@inbook{UEK:2168325303,
author = "Kędzierski Piotr and Kłosowicz Katarzyna and Włodarczyk Joanna",
title = "An Illusion of European Unity revealed by the Economic Crisis",
booktitle = "Europe partagée, Europe des partages",
pages = "43-62",
adress = "Paris",
publisher = "Éditions L'Harmattan",
year = "2012",
issn = "2257-3690",
isbn = "978-2-343-00021-3",
}