Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wymagania stawiane słomie jako naturalnemu surowcowi stosowanemu do wytwarzania wyrobów budowlanych = Requirements of Straw as a Natural Raw Material for Produce Building Products
Źródło:
Quality Assessment of Selected Industrial Products = Ocena jakości wybranych wyrobów przemysłowych / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 191-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-426-2 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307743
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce
Źródło:
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015, s. 31-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-93-8
Nr:
2168311961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Nowoczesne technologie wykorzystujące słomę jako materiał budowlany
Źródło:
Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 104-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-88-4
Nr:
2168298453
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Olga Hnatyszak , Anna Wrona
Tytuł:
Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 14001 przez przedsiębiorstwa
Źródło:
Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 26-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-88-4
Nr:
2168298435
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 453-458 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312877
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Tytuł:
Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych
Źródło:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 103-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302963
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
Konferencja "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 2013-05-27 do 2013-05-27
Tytuł:
LCA - analiza cyklu życia produktu na przykładzie materiałów budowlanych
Źródło:
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 81-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-02-0
Nr:
2168313165
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Tytuł:
Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce
Źródło:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 15-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302931
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
Konferencja "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 2013-05-27 do 2013-05-27
Tytuł:
Cele zintegrowanej polityki produktowej oraz korzyści wynikające z jej wdrożenia
Źródło:
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014, s. 55-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60391-02-0
Nr:
2168313161
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Wymagania stawiane słomie jako naturalnemu surowcowi stosowanemu do wytwarzania wyrobów budowlanych = Requirements of Straw as a Natural Raw Material for Produce Building Products / Anna Bednarz-Wrona // W: Quality Assessment of Selected Industrial Products = Ocena jakości wybranych wyrobów przemysłowych / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2016. - S. 191-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-426-2 ; 978-83-7789-402-6
2
Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce / Anna Wrona // W: Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 31-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-93-8
3
Nowoczesne technologie wykorzystujące słomę jako materiał budowlany / Anna Wrona // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 104-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
4
Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 14001 przez przedsiębiorstwa / Olga Hnatyszak, Anna Wrona // W: Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 26-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-88-4
5
Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw / Magdalena Steczko, Anna Wrona // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 453-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
6
Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych / Magdalena Steczko, Anna Wrona // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 103-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
7
LCA - analiza cyklu życia produktu na przykładzie materiałów budowlanych / Anna Wrona, Magdalena Bryzik // W: Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 81-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-02-0
8
Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce / Karolina Antos, Elżbieta Bielak, Anna Wrona // W: Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 15-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-82-2
9
Cele zintegrowanej polityki produktowej oraz korzyści wynikające z jej wdrożenia / Magdalena Bryzik, Anna Wrona // W: Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - S. 55-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60391-02-0
1
Bednarz-Wrona A., (2016), Wymagania stawiane słomie jako naturalnemu surowcowi stosowanemu do wytwarzania wyrobów budowlanych. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Quality Assessment of Selected Industrial Products, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 191-198.
2
Wrona A., (2015), Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce. [W:] Adamczyk W. (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 31-38.
3
Wrona A., (2015), Nowoczesne technologie wykorzystujące słomę jako materiał budowlany. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 104-112.
4
Hnatyszak O., Wrona A., (2015), Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 14001 przez przedsiębiorstwa. [W:] Kawecka A. (red.), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 26-32.
5
Steczko M., Wrona A., (2015), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 453-458.
6
Steczko M., Wrona A., (2014), Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 103-113.
7
Wrona A., Bryzik M., (2014), LCA - analiza cyklu życia produktu na przykładzie materiałów budowlanych. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 81-92.
8
Antos K., Bielak E., Wrona A., (2014), Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 15-22.
9
Bryzik M., Wrona A., (2014), Cele zintegrowanej polityki produktowej oraz korzyści wynikające z jej wdrożenia. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, s. 55-67.
1
@inbook{UEK:2168307743,
author = "Anna Bednarz-Wrona",
title = "Wymagania stawiane słomie jako naturalnemu surowcowi stosowanemu do wytwarzania wyrobów budowlanych",
booktitle = "Quality Assessment of Selected Industrial Products",
pages = "191-198",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-426-2 ; 978-83-7789-402-6",
}
2
@inbook{UEK:2168311961,
author = "Anna Wrona",
title = "Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce",
booktitle = "Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami",
pages = "31-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-93-8",
}
3
@inbook{UEK:2168298453,
author = "Anna Wrona",
title = "Nowoczesne technologie wykorzystujące słomę jako materiał budowlany",
booktitle = "Przyszłość towaroznawstwa",
pages = "104-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-88-4",
}
4
@inbook{UEK:2168298435,
author = "Olga Hnatyszak and Anna Wrona",
title = "Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 14001 przez przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przyszłość towaroznawstwa",
pages = "26-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-88-4",
}
5
@inbook{UEK:2168312877,
author = "Magdalena Steczko and Anna Wrona",
title = "Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "453-458",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
6
@inbook{UEK:2168302963,
author = "Magdalena Steczko and Anna Wrona",
title = "Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych",
booktitle = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
pages = "103-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
7
@inbook{UEK:2168313165,
author = "Anna Wrona and Magdalena Bryzik",
title = "LCA - analiza cyklu życia produktu na przykładzie materiałów budowlanych",
booktitle = "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-02-0",
}
8
@inbook{UEK:2168302931,
author = "Karolina Antos and Elżbieta Bielak and Anna Wrona",
title = "Podatki o charakterze ekologicznym i opłaty ekologiczne w Polsce",
booktitle = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
pages = "15-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
9
@inbook{UEK:2168313161,
author = "Magdalena Bryzik and Anna Wrona",
title = "Cele zintegrowanej polityki produktowej oraz korzyści wynikające z jej wdrożenia",
booktitle = "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "55-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-02-0",
}