Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian szarej strefy w Polsce
Źródło:
Autorytet Biznesu 4 / [red. Artur Maik] - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 184-199. - Streszcz.
ISBN:
978-83-946145-8-4
Nr:
2168327447
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce
Źródło:
Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek] - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 199-218. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946145-7-7
Nr:
2168327461
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
"Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie
Źródło:
Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek] - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 186-198. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946145-7-7
Nr:
2168327453
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej = The Gray Zone in the Contemporary Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017) , s. 174-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319837
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek] - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017, s. 167-185. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946145-7-7
Nr:
2168327449
rozdział w monografii
1
Analiza zmian szarej strefy w Polsce / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 4 / [red. Artur Maik]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 184-199. - Streszcz. - ISBN 978-83-946145-8-4
2
Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 199-218. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7
3
"Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 186-198. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7
4
Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej = The Gray Zone in the Contemporary Polish Economy / Andrzej Palej // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017), s. 174-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
5
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 167-185. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7
1
Palej A., (2017), Analiza zmian szarej strefy w Polsce. [W:] Maik A. (red.), Autorytet Biznesu 4, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 184-199.
2
Palej A., (2017), Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 199-218.
3
Palej A., (2017), "Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 186-198.
4
Palej A., (2017), Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 13, s. 174-190; http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=174&view=Fit
5
Palej A., (2017), Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 167-185.
1
@inbook{fmUEK:2168327447,
author = "Andrzej Palej",
title = "Analiza zmian szarej strefy w Polsce",
booktitle = "Autorytet Biznesu 4",
pages = "184-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2017",
isbn = "978-83-946145-8-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2168327461,
author = "Andrzej Palej",
title = "Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce",
booktitle = "Autorytet Biznesu 5",
pages = "199-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2017",
isbn = "978-83-946145-7-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2168327453,
author = "Andrzej Palej",
title = "Umowy śmieciowe - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie",
booktitle = "Autorytet Biznesu 5",
pages = "186-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2017",
isbn = "978-83-946145-7-7",
}
4
@article{artUEK:2168319837,
author = "Andrzej Palej",
title = "Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 13",
pages = "174-190",
year = "2017",
url = {http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=174&view=Fit},
}
5
@inbook{fmUEK:2168327449,
author = "Andrzej Palej",
title = "Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Autorytet Biznesu 5",
pages = "167-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki",
year = "2017",
isbn = "978-83-946145-7-7",
}