Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 35-52 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-63216-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168338147
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach = CSR Practices in the Area of Employees in Selected Banks
Źródło:
Eunomia. - nr 1(94) (2018) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330975
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej = Respect INDEX as a Determinant of Social Responsibility
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(28) (2018) , s. 15-18. - Tytuł numeru: Postrzeganie siebie i świata - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168331001
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji = Employer Branding as an Important Tool Affecting Employment in a Company
Źródło:
Europa Regionum. - t. 32, nr 3 (2017) , s. 7-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330919
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wpływ doktryny keynesizmu i reaganomiki na gospodarkę Stanów Zjednoczonych = The Influence of Economic Thought on the Economy of the United States
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 9 (2016) , s. 87-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313373
artykuł w czasopiśmie
1
Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej / Wioleta Gałat, Wojciech Kolasa // W: Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 35-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-18-4. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat14.pdf
2
Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach = CSR Practices in the Area of Employees in Selected Banks / Wioleta Gaweł, Wojciech Kolasa // Eunomia. - nr 1(94) (2018), s. 11-23. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/TEKST_Eunomia_1-2018_on-line.pdf. - ISSN 1897-2349
3
Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej = Respect INDEX as a Determinant of Social Responsibility / Wioleta Gaweł, Wojciech Kolasa // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(28) (2018), s. 15-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Postrzeganie siebie i świata. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2018-gawel_kolasa-respect-index-jako-wyznacznik-odpowiedzialnosci-spolecznej.pdf. - ISSN 2300-5491
4
Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji = Employer Branding as an Important Tool Affecting Employment in a Company / Wojciech Kolasa // Europa Regionum. - t. 32, nr 3 (2017), s. 7-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/9052.pdf. - ISSN 1428-278X
5
Wpływ doktryny keynesizmu i reaganomiki na gospodarkę Stanów Zjednoczonych = The Influence of Economic Thought on the Economy of the United States / Wojciech Kolasa // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 9 (2016), s. 87-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/kolasa.pdf. - ISSN 1899-9573
1
Gałat W., Kolasa W., (2019), Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 14, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 35-52.
2
Gaweł W., Kolasa W., (2018), Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach, "Eunomia", nr 1(94), s. 11-23; http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/TEKST_Eunomia_1-2018_on-line.pdf
3
Gaweł W., Kolasa W., (2018), Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(28), s. 15-18; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2018-gawel_kolasa-respect-index-jako-wyznacznik-odpowiedzialnosci-spolecznej.pdf
4
Kolasa W., (2017), Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji, "Europa Regionum", t. 32, nr 3, s. 7-17; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/9052.pdf
5
Kolasa W., (2016), Wpływ doktryny keynesizmu i reaganomiki na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 9, s. 87-96; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/kolasa.pdf
1
@inbook{UEK:2168338147,
author = "Wioleta Gałat and Wojciech Kolasa",
title = "Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 14",
pages = "35-52",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat14.pdf},
isbn = "978-83-63216-18-4",
}
2
@article{UEK:2168330975,
author = "Wioleta Gaweł and Wojciech Kolasa",
title = "Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach",
journal = "Eunomia",
number = "1(94)",
pages = "11-23",
year = "2018",
url = {http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/TEKST_Eunomia_1-2018_on-line.pdf},
}
3
@article{UEK:2168331001,
author = "Wioleta Gaweł and Wojciech Kolasa",
title = "Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(28)",
pages = "15-18",
year = "2018",
url = {http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2018-gawel_kolasa-respect-index-jako-wyznacznik-odpowiedzialnosci-spolecznej.pdf},
}
4
@article{UEK:2168330919,
author = "Wojciech Kolasa",
title = "Kreowanie wizerunku pracodawcy jako istotne narzędzie wpływające na kwestie zatrudnienia w organizacji",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 32, 3",
pages = "7-17",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2017.32-01},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/9052.pdf},
}
5
@article{UEK:2168313373,
author = "Wojciech Kolasa",
title = "Wpływ doktryny keynesizmu i reaganomiki na gospodarkę Stanów Zjednoczonych",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "9",
pages = "87-96",
year = "2016",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/kolasa.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID