Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów = The Evolution of the Role of Universities in Shaping the Economic and Social Awareness of Students
Źródło:
Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65038-27-2
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
artykuł nierecenzowany
3

Tytuł:
Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Corporate Social Responsibility Tools in Human Resources Management
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 3(15) (2015) , s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b
artykuł w czasopiśmie
1
Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów = The Evolution of the Role of Universities in Shaping the Economic and Social Awareness of Students / Wioleta Gaweł // W: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas. - Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. - S. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65038-27-2
2
Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania / Wioleta GAWEŁ // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
3
Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Corporate Social Responsibility Tools in Human Resources Management / Wioleta Gaweł // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 3(15) (2015), s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-gawel.pdf. - ISSN 2300-5491
1
Gaweł W., (2017), Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów. [W:] Zawieja-Żurowska K., Waligórska-Kotfas A. (red.), Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 49-58.
2
Gaweł W., (2017), Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 8-9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
3
Gaweł W., (2015), Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 3(15), s. 12-19; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-gawel.pdf
1
@inbook{fm,
author = " Gaweł Wioleta ",
title = "Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów",
booktitle = "Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "49-58",
adress = "Konin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-65038-27-2",
}
2
@article{journals,
author = " Gaweł Wioleta ",
title = "Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "8-9",
year = "2017",
}
3
@article{journals,
author = " Gaweł Wioleta ",
title = "Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "3(15)",
pages = "12-19",
year = "2015",
}