Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wzmacnianie wspólnoty akademickiej w sytuacji trudnej = Strengthening the Academic Community in a Difficult Situation [dokument elektroniczny]
Źródło:
Edukacja Etyczna. - nr 18 (2021) , s. 59-73. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność i troska: czego dowiedzieliśmy się o etyce i moralności podczas pandemii? - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168360930
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
To ciągle początek!
Źródło:
Kurier UEK2021. - nr 3 (89), s. 60-61
Tryb dostępu:
Nr:
2168360226
varia
3

Tytuł:
Uniwersytet trzeciego wieku elementem strategii społecznej odpowiedzialności uczelni = The Third Age University is an Element of the Social Responsibility Strategy of the University
Źródło:
Zarządzanie i logistyka w XXI wieku : kierunki rozwoju / red. nauk. Anna Krzysztofek - Łódź - Kielce: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2020, s. 47-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-66709-21-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY­-NC­-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354354
rozdział w monografii
4

Autor:
Wioleta Gałat , Ewelina Klozyk
Tytuł:
Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347850
varia
5

Tytuł:
Uczelnia społecznie odpowiedzialna - próba systematyzacji = Socially Responsible University - Guidelines and Diagnosis English
Źródło:
Ekonomia i finanse w XXI wieku : wyzwania dla zglobalizowanego świata / red. nauk. Jakub Kubiczek, Artur Borcuch - Łódź - Kielce: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2020, s. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-66709-17-1
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY­-NC­-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354352
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność uczelni ekonomicznych = Social Responsibility of Economic Universities
Źródło:
Innowacje młodych naukowców a Cele Zrównoważonego Rozwoju / red. nauk. Olga Janikowska - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2020, s. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-956380-9-1 ; 978-83-959215-0-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350054
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Autorytet na uczelni - znaczenie i ewolucja = Authority at the University - Meaning and Evolution
Źródło:
Pedagogika Katolicka. - nr 26 (1) (2020) , s. 217-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168348704
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności uczelni
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 48. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168352632
varia
9

Tytuł:
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
107 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358748
raport/sprawozdanie
10

Tytuł:
MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online = MOOC - Prospects and Threats in Online Education
Źródło:
Mass media we współczesnym świecie / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop - Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2019, s. 277-284. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949948-1-5
Tryb dostępu:
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168332367
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 140 (2019) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed by the Doctoral Student Union of the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168344792
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 360-368 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-19-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168344052
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Głusi w świecie akademickim
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 62-63. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344584
varia
14

Tytuł:
Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 35-52 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-63216-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168338147
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych = Social Responsibility of Business in Education on University
Źródło:
Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019, s. 29-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Problemy nauk pedagogicznych ; T. 1)
ISBN:
978-83-8095-550-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332773
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Problematyka etyki w sektorze finansów
Źródło:
Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2 / red. nauk. Rafał Balina, Paweł Staszak - Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, 2019, s. 85-93 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-953049-2-7
Nr:
2168333527
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami = Education as an Opportunity on the Labour Market for People with Disabilities
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(33) (2019) , s. 33-37. - Tytuł numeru: Rynek pracownika i pracodawcy = Employee and Employer Market - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168341849
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 16 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 268-275 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-23-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168344056
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Sztuczna inteligencja w świecie nauki
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 11 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 73-79 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-63216-15-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168332789
rozdział w monografii
20

Konferencja:
II Konferencja Naukowa Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie - Kreatywne działanie, Lublin, Polska, od 2017-04-25 do 2017-04-26
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji CSR poprzez zastosowanie grywalizacji = Human Resource Management and Corporate Social Responsibility Through the Use of Gamification
Źródło:
Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie / red. nauk. Zdzisław Jerzy Czarnecki, Makary K. Stasiak, Leszek Kuras - Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2018, s. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Profesjonalizacja kreatywności)
ISBN:
978-83-7405-664-9 ; 978-83-7405-648-9
Nr:
2168330977
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego = Higher Education in Poland and the CSR Declaration as Reinforcement of Academic Ethos
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 137-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334201
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Żyjąc w świecie pożyczonym - sharing economy zamiast redystrybucji dochodów = Living in the Borrowed World - Sharing Economy Instead of Redistributing Income
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 1(27) (2018) , s. 38-41. - Tytuł numeru: Wokół pieniądza - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168329827
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
10 lat razem i zapowiedź wspólnego jutra
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018) , s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168330995
artykuł nierecenzowany
24

Tytuł:
Wielogłos w kwestii funkcjonowania uniwersytetów, czyli teoria interesariuszy wyznacznikiem zarządzania = Multiple in the Question of University Functions, or Theory of Interesters, a Management Device
Źródło:
Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój : Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne. - nr 1 (2018) , s. 33-41. - Tytuł numeru: Synergia na rzecz kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w duchu idei zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334263
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Dydaktyka na uczelni wyższej w perspektywie zmian społeczno-gospodarczych = Didactics on the University of Higher Education in the Perspective of Socio-economic Changes
Źródło:
Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa i gospodarki : bezpieczeństwo - edukacja - ekonomia / red. Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2018, s. 109-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65038-31-9
Nr:
2168330913
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Problematyka edukacji w Galicji
Źródło:
Wyzwania współczesnej nauki / red. nauk. Robert Kruzel, Rafał Balina, Halina Tańska, Stanisław Ejdys, Magdalena Drewniak - Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 55-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947446-8-7
Nr:
2168330927
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach = CSR Practices in the Area of Employees in Selected Banks
Źródło:
Eunomia. - nr 1(94) (2018) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330975
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej = Respect INDEX as a Determinant of Social Responsibility
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(28) (2018) , s. 15-18. - Tytuł numeru: Postrzeganie siebie i świata - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168331001
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki = Commercialization of Scientific Research - between Necessity and Independent Science
Źródło:
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / red. nauk. Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz - Białystok: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018, s. 196-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917772-7-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328267
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Współpraca uczelni wyższych z sektorem biznesu = Cooperation Between Universities and the Business Sector
Źródło:
Współczesne trendy zarządzania organizacjami / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2018, s. 11-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Wyższej Szkoły Biznesu)
ISBN:
978-83-65621-12-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 42-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Konferencja:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Tytuł:
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników
Źródło:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324305
varia
33

Tytuł:
XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 20-22
Tryb dostępu:
Nr:
2168330993
artykuł nierecenzowany
34

Tytuł:
Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy = Turquoise Organizations - a Response to the Challenges of the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The WSB University in Poznan Research Journal. - t. 82, nr 5 (2018) , s. 35-43. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty strategii organizacji - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168336027
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych = Social Responsibility of Universities in Changing Socio-economic Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 123 (2018) , s. 143-153. - Tytuł numeru: Interdyscyplinarne ujęcie rozwoju - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168330873
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem = Social Responsibility as Management Strategy of the University
Źródło:
Progress : Journal of Young Researchers. - nr 4 (2018) , s. 56-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168331011
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych
Źródło:
Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja / red nauk. Patrycja Zwiech - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018, s. 95-104. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. nr 3)
ISBN:
978-83-7867-786-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168331003
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Rola autorytetu w szkolnictwie wyższym
Źródło:
Nasi mistrzowie / red. Katarzyna Ciuła-Urbanek, Mariusz Jabłoński - Krosno: Novum, 2018, s. 32-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65033-10-9
Nr:
2168331269
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Misja, wizja i cele uniwersytetu ekonomicznego = Mission, Vision and Goals of the Economic University
Źródło:
Ogrody Nauk i Sztuk. - nr 8 (2018) , s. 40-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331009
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zarządzanie organizacją poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu
Źródło:
Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem = Cultural, Social, Legal and Ethical Aspects of Management and Economics / red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 67-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947623-3-9
Nr:
2168330925
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Kierunki wyjazdów naukowych studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus = Destinations of Research Trips of Students and Teachers as Part of the Erasmus Program
Źródło:
Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017, s. 233-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-65-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168330971
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Zamiłowanie do nauki a wkraczająca kultura korporacyjna
Źródło:
Psychologia miłości - przegląd wybranych zagadnień / red. Agnieszka Pytka, Beata A. Nowak - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017, s. 55-61. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65598-62-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330939
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Zarządzanie jakością kształcenia - przegląd dobrych praktyk na polskich uczelniach
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 58-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-944230-2-5
Nr:
2168330961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
"Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie = "Civil Law Contracts" - the Long-term Impact on Growth and Employment
Źródło:
Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie / red. nauk. Marian Stefański - Lublin: Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe, 2017, s. 199-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
ISBN:
978-83-64527-55-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330935
rozdział w monografii
45

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "NATURALni 2017", Łódź, Polska, od 2017-03-11 do 2017-03-11
Tytuł:
Zrównoważona konsumpcja w kontekście uniwersytetu [dokument elektroniczny]
Źródło:
Książka artykułów : Naturalni 2017 / red. Robert Kępczak - Łódź: Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2017, s. 122-128. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946991-3-0
Nr:
2168331037
rozdział w materiałach konferencyjnych
46

Tytuł:
USOS w kontekście obowiązków sprawozdawczych uczelni oraz bezpieczeństwa przekazywanych informacji = USOS System in the Context of the Reporting Obligations of the University and the Security of the Information Provided
Źródło:
Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / red. nauk. Hanna Batorowska, Emilia Musiał - undefined: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2017, s. 145-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8084-069-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330931
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy - ewolucja i nowe znaczenie = Social Responsibility in the Work Place - Evolution and New Meaning
Źródło:
Europa Regionum. - t. 32, nr 3 (2017) , s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330921
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Świadomość jednostkowa fundamentem zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Zrównoważony rozwój - Sustainable Development - debiut naukowy 2016 / red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek - Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2017, s. 165-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60730-99-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330917
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Projekty badawcze kierunkiem rozwoju uczelni wyższych
Źródło:
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i zasobami ludzkimi / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 71-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-07-3 ; 978-83-65907-08-0
Nr:
2168330959
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów = The Evolution of the Role of Universities in Shaping the Economic and Social Awareness of Students
Źródło:
Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65038-27-2
Nr:
2168321051
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Wędrówka społecznej odpowiedzialności biznesu - rozważania nad uwolnieniem odpowiedzialności = Hiking Corporate Social Responsibility Reflections on Release of Responsibility
Źródło:
Przegląd prac z zakresu nauk społecznych - wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Pytka, Beata A. Nowak - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017, s. 44-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65598-81-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330929
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Modele zarządzania uczelniami = University Management Models
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 65-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
W poszukiwaniu kultury zarządzania uniwersytetem = In Search of a Culture of University Management
Źródło:
Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 3(289) (2017) , s. 109-121. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje zmian kultury zarządzania organizacją - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330955
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322263
artykuł nierecenzowany
55

Tytuł:
Nowoczesne metody rozwoju pracowników w organizacji
Źródło:
Wyzwania współczesnych organizacji : aspekty praktyczne / red. nauk. Piotr Bartkowiak, Maja Sajdak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016, s. 40-48. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki ; z. 8)
ISBN:
978-83-942296-1-0
Nr:
2168330997
rozdział w monografii
56

Autor:
Wioleta Gaweł , Dagmara Golba
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju, Łódź, Polska, od 2016-05-12 do 2016-05-13
Tytuł:
Źródła i droga ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło:
Ekonomia zrównoważonego rozwoju : społeczeństwo, środowisko, innowacje w gospodarce / red. Radosław Dziuba, Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016, s. 25-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8088-490-8 ; 978-83-8088-491-5
Nr:
2168330915
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Corporate Social Responsibility Tools in Human Resources Management
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 3(15) (2015) , s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168313257
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Relacje w łańcuchu dostaw kluczem do efektywności przedsiębiorstwa = Relations in the Supply Chain Key to the Effectiveness Of Enterprise
Źródło:
Logistyka wyzwaniem przyszłości / red. nauk. Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 103-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-55-3
Nr:
2168330981
rozdział w monografii
59

Konferencja:
IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, Polska, od 2015-02-26 do 2015-02-27
Tytuł:
Strategia CSR jako narzędzie prewencji konfliktów
Źródło:
Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r. / red. Piotr Przybyłowski, Maria Śmiechowska, Alina Matuszak-Flejszman, Stanisław Popek, Tomasz Wasilewski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Jakubowska, Bogdan Pachołek, Przemysław Dmowski, Joanna Newerli-Guz, Agata Szkiel, Joanna Wierzowiecka, Natalia Chomaniuk - Gdynia: Akademia Morska, 2015, s. 171-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-255-7
Nr:
2168330991
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Filozofia kaizen w logistyce narzędziem do budowania społecznej odpowiedzialności biznesu = The Philosophy of Kaizen in Logistics Is a Tool to Build Corporate Social Responsibility
Źródło:
Logistyka wyzwaniem przyszłości / red. nauk. Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 9-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-55-3
Nr:
2168330979
rozdział w monografii
61

Konferencja:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków, Polska, od 2014-03-31 do 2014-03-31
Tytuł:
Raport społeczny i jego istota dla przedsiębiorstwa
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939536-1-5
Nr:
2168330963
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Wzmacnianie wspólnoty akademickiej w sytuacji trudnej [on-line] = Strengthening the Academic Community in a Difficult Situation / Wioleta GAŁAT // Edukacja Etyczna. - nr 18 (2021), s. 59-73. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność i troska: czego dowiedzieliśmy się o etyce i moralności podczas pandemii?. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2021/12/4.pdf. - ISSN 2083-8972
2
To ciągle początek! / Monika SADY, Wioleta GAŁAT // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 60-61. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/60. - ISSN 1689-7757
3
Uniwersytet trzeciego wieku elementem strategii społecznej odpowiedzialności uczelni = The Third Age University is an Element of the Social Responsibility Strategy of the University / Wioleta GAŁAT // W: Zarządzanie i logistyka w XXI wieku : kierunki rozwoju / red. nauk. Anna Krzysztofek. - Łódź - Kielce: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2020. - S. 47-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66709-21-8. - Pełny tekst: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ksiega_zarzadzanie_ebook-kgr33y0a.pdf
4
Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością / Wioleta GAŁAT, Ewelina Klozyk // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/52. - ISSN 1689-7757
5
Uczelnia społecznie odpowiedzialna - próba systematyzacji = Socially Responsible University - Guidelines and Diagnosis English / Wioleta GAŁAT // W: Ekonomia i finanse w XXI wieku : wyzwania dla zglobalizowanego świata / red. nauk. Jakub Kubiczek, Artur Borcuch. - Łódź - Kielce: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2020. - S. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66709-17-1. - Pełny tekst: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ksiega_ekonomia_ebook-kgr33uxl.pdf
6
Społeczna odpowiedzialność uczelni ekonomicznych = Social Responsibility of Economic Universities / Wioleta GAŁAT // W: Innowacje młodych naukowców a Cele Zrównoważonego Rozwoju / red. nauk. Olga Janikowska. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2020. - S. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-956380-9-1 ; 978-83-959215-0-6. - Pełny tekst: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/09/książka-Cele-ZR.pdf
7
Autorytet na uczelni - znaczenie i ewolucja = Authority at the University - Meaning and Evolution / Wioleta GAŁAT // Pedagogika Katolicka. - nr 26 (1) (2020), s. 217-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk26/PK_26.pdf. - ISSN 1898-3685
8
W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności uczelni / Monika SADY, Wioleta GAŁATW poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności uczelni / Monika SADY, Wioleta GAŁAT // Kurier UEKKurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 48nr 4 (86) (2020), s. 48. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/48. - ISSN 1689-77571689-7757
9
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Janina FILEK, Agnieszka BAŁAGA, Maciej FRĄCZEK, Wioleta GAŁAT, Katarzyna Idziak, Iryna MANCZAK, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Monika SADY, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Justyna TOMALA, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 107 s. : il. - Pełny tekst: https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf
10
MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online = MOOC - Prospects and Threats in Online Education / Wioleta Gałat // W: Mass media we współczesnym świecie / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop. - Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2019. - S. 277-284. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949948-1-5
11
Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 140 (2019), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20140/08.%20Ga%C5%82at.pdf. - ISSN 1641-3466
12
Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich / Wioleta Gałat // W: Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 360-368. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-19-1. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat15_1.pdf
13
Głusi w świecie akademickim / Wioleta GAŁAT // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 62-63. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
14
Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej / Wioleta Gałat, Wojciech Kolasa // W: Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 35-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-18-4. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat14.pdf
15
Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych = Social Responsibility of Business in Education on University / Wioleta Gaweł // W: Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019. - (Problemy nauk pedagogicznych ; T. 1). - S. 29-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8095-550-9
16
Problematyka etyki w sektorze finansów / Wioleta Gałat // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2 / red. nauk. Rafał Balina, Paweł Staszak. - Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, 2019. - S. 85-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953049-2-7
17
Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami = Education as an Opportunity on the Labour Market for People with Disabilities / Wioleta Gałat // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(33) (2019), s. 33-37. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek pracownika i pracodawcy = Employee and Employer Market. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-2-2019-galat-ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf. - ISSN 2300-5491
18
Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej / Wioleta Gałat // W: Poszerzamy horyzonty. T. 16 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 268-275. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-23-8. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/01/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVI.pdf
19
Sztuczna inteligencja w świecie nauki / Wioleta Gałat // W: Poszerzamy horyzonty. T. 11 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 73-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-15-3. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat11.pdf
20
Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji CSR poprzez zastosowanie grywalizacji = Human Resource Management and Corporate Social Responsibility Through the Use of Gamification / Wioleta Gaweł // W: Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie / red. nauk. Zdzisław Jerzy Czarnecki, Makary K. Stasiak, Leszek Kuras. - Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2018. - (Profesjonalizacja kreatywności). - S. 187-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7405-664-9 ; 978-83-7405-648-9
21
Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego = Higher Education in Poland and the CSR Declaration as Reinforcement of Academic Ethos / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018), s. 137-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1588. - ISSN 1898-6447
22
Żyjąc w świecie pożyczonym - sharing economy zamiast redystrybucji dochodów = Living in the Borrowed World - Sharing Economy Instead of Redistributing Income / Wioleta Gaweł // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 1(27) (2018), s. 38-41. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wokół pieniądza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2018-gawe%C5%82-sharing-economy.pdf. - ISSN 2300-5491
23
10 lat razem i zapowiedź wspólnego jutra / Wioleta Gałat // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
24
Wielogłos w kwestii funkcjonowania uniwersytetów, czyli teoria interesariuszy wyznacznikiem zarządzania = Multiple in the Question of University Functions, or Theory of Interesters, a Management Device / Wioleta Gałat // Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój : Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne. - nr 1 (2018), s. 33-41. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Synergia na rzecz kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w duchu idei zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www-arch.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/Documents/Etyka%20biznesu%201%202018.pdf. - ISSN 2451-456X
25
Dydaktyka na uczelni wyższej w perspektywie zmian społeczno-gospodarczych = Didactics on the University of Higher Education in the Perspective of Socio-economic Changes / Wioleta Gaweł // W: Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa i gospodarki : bezpieczeństwo - edukacja - ekonomia / red. Karina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas. - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2018. - S. 109-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65038-31-9
26
Problematyka edukacji w Galicji / Wioleta Gaweł // W: Wyzwania współczesnej nauki / red. nauk. Robert Kruzel, Rafał Balina, Halina Tańska, Stanisław Ejdys, Magdalena Drewniak. - Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe Intellect, 2018. - S. 55-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947446-8-7
27
Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach = CSR Practices in the Area of Employees in Selected Banks / Wioleta Gaweł, Wojciech Kolasa // Eunomia. - nr 1(94) (2018), s. 11-23. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/TEKST_Eunomia_1-2018_on-line.pdf. - ISSN 1897-2349
28
Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej = Respect INDEX as a Determinant of Social Responsibility / Wioleta Gaweł, Wojciech Kolasa // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(28) (2018), s. 15-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Postrzeganie siebie i świata. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2018-gawel_kolasa-respect-index-jako-wyznacznik-odpowiedzialnosci-spolecznej.pdf. - ISSN 2300-5491
29
Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki = Commercialization of Scientific Research - between Necessity and Independent Science / Wioleta Gaweł // W: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / red. nauk. Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz. - Białystok: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018. - S. 196-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917772-7-5
30
Współpraca uczelni wyższych z sektorem biznesu = Cooperation Between Universities and the Business Sector / Wioleta Gaweł // W: Współczesne trendy zarządzania organizacjami / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora, Magdalena Wróbel. - Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB, 2018. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 11-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-12-2
31
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników / Wioleta Gaweł // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 42-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
32
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników / Wioleta Gaweł // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
33
XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas / Ewa Mynarska, Wioleta Gaweł // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 20-22. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
34
Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy = Turquoise Organizations - a Response to the Challenges of the Labour Market / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The WSB University in Poznan Research Journal. - t. 82, nr 5 (2018), s. 35-43. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty strategii organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz82_W_Galat.pdf. - ISSN 1426-9724
35
Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych = Social Responsibility of Universities in Changing Socio-economic Conditions / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 123 (2018), s. 143-153. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Interdyscyplinarne ujęcie rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 1641-3466
36
Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem = Social Responsibility as Management Strategy of the University / Wioleta Gaweł // Progress : Journal of Young Researchers. - nr 4 (2018), s. 56-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Progress/2018/Numer-4/art/13040/. - ISSN 2543-8638
37
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych / Wioleta Gaweł // W: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja / red nauk. Patrycja Zwiech. - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018. - (Seria "Gospodarka i Organizacja" ; z. nr 3). - S. 95-104. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-786-4
38
Rola autorytetu w szkolnictwie wyższym / Wioleta Gaweł // W: Nasi mistrzowie / red. Katarzyna Ciuła-Urbanek, Mariusz Jabłoński. - Krosno: Novum, 2018. - S. 32-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65033-10-9
39
Misja, wizja i cele uniwersytetu ekonomicznego = Mission, Vision and Goals of the Economic University / Wioleta Gaweł // Ogrody Nauk i Sztuk. - nr 8 (2018), s. 40-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2018.40.47/10.15503.onis2018.40.47. - ISSN 2299-2014
40
Zarządzanie organizacją poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu / Wioleta Gaweł // W: Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem = Cultural, Social, Legal and Ethical Aspects of Management and Economics / red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. - Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. - S. 67-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947623-3-9
41
Kierunki wyjazdów naukowych studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus = Destinations of Research Trips of Students and Teachers as Part of the Erasmus Program / Wioleta Gaweł // W: Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO. - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017. - S. 233-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-65-0. - Pełny tekst: http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf
42
Zamiłowanie do nauki a wkraczająca kultura korporacyjna / Wioleta Gaweł // W: Psychologia miłości - przegląd wybranych zagadnień / red. Agnieszka Pytka, Beata A. Nowak. - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017. - S. 55-61. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65598-62-2
43
Zarządzanie jakością kształcenia - przegląd dobrych praktyk na polskich uczelniach / Wioleta Gaweł // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 58-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-944230-2-5
44
"Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie = "Civil Law Contracts" - the Long-term Impact on Growth and Employment / Wioleta Gaweł // W: Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie / red. nauk. Marian Stefański. - Lublin: Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe, 2017. - (Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie). - S. 199-210. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64527-55-5. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/57479163-Prawno-ekonomiczne-szanse-i-bariery-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-polsce-i-europie-redakcja-naukowa-marian-stefanski.html
45
Zrównoważona konsumpcja w kontekście uniwersytetu / Wioleta Gaweł // W: Książka artykułów : Naturalni 2017 [Dokument elektroniczny] / red. Robert Kępczak. - Łódź: Wydawnictwo Fundacji Promovendi, 2017. - S. 122-128. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946991-3-0
46
USOS w kontekście obowiązków sprawozdawczych uczelni oraz bezpieczeństwa przekazywanych informacji = USOS System in the Context of the Reporting Obligations of the University and the Security of the Information Provided / Wioleta Gaweł // W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / red. nauk. Hanna Batorowska, Emilia Musiał. - undefined: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2017. - S. 145-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8084-069-0. - Pełny tekst: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2022/bezpieczenstwo-informacyjne.pdf?sequence=1&isAllowed=y
47
Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy - ewolucja i nowe znaczenie = Social Responsibility in the Work Place - Evolution and New Meaning / Wioleta Gaweł // Europa Regionum. - t. 32, nr 3 (2017), s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/9061.pdf. - ISSN 1428-278X
48
Świadomość jednostkowa fundamentem zrównoważonego rozwoju / Wioleta Gaweł // W: Zrównoważony rozwój - Sustainable Development - debiut naukowy 2016 / red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek. - Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2017. - S. 165-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60730-99-7. - Pełny tekst: http://buzek.pl/pliki/poprzednie/Debiut2016.pdf
49
Projekty badawcze kierunkiem rozwoju uczelni wyższych / Wioleta Gaweł // W: Współczesne trendy w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i zasobami ludzkimi / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 71-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-07-3 ; 978-83-65907-08-0
50
Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów = The Evolution of the Role of Universities in Shaping the Economic and Social Awareness of Students / Wioleta Gaweł // W: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas. - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. - S. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65038-27-2
51
Wędrówka społecznej odpowiedzialności biznesu - rozważania nad uwolnieniem odpowiedzialności = Hiking Corporate Social Responsibility Reflections on Release of Responsibility / Wioleta Gaweł // W: Przegląd prac z zakresu nauk społecznych - wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Pytka, Beata A. Nowak. - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017. - S. 44-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65598-81-3. - Pełny tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/176/Przegląd prac z zakresu nauk społecznych - wybrane zagadnienia.pdf
52
Modele zarządzania uczelniami = University Management Models / Wioleta Gaweł // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 65-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
53
W poszukiwaniu kultury zarządzania uniwersytetem = In Search of a Culture of University Management / Wioleta Gaweł // Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 3(289) (2017), s. 109-121. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje zmian kultury zarządzania organizacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202017.pdf. - ISSN 1643-7446
54
Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania / Wioleta GAWEŁ // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
55
Nowoczesne metody rozwoju pracowników w organizacji / Wioleta Gaweł // W: Wyzwania współczesnych organizacji : aspekty praktyczne / red. nauk. Piotr Bartkowiak, Maja Sajdak. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016. - (Prace Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki ; z. 8). - S. 40-48. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942296-1-0
56
Źródła i droga ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Wioleta Gaweł, Dagmara Golba // W: Ekonomia zrównoważonego rozwoju : społeczeństwo, środowisko, innowacje w gospodarce / red. Radosław Dziuba, Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016. - S. 25-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8088-490-8 ; 978-83-8088-491-5. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22341/%5b25%5d-39_Gawe%c5%82_%c5%b9r%c3%b3d%c5%82a%20i%20droga.pdf?sequence=1&isAllowed=y
57
Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Corporate Social Responsibility Tools in Human Resources Management / Wioleta Gaweł // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 3(15) (2015), s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-gaweł.pdf. - ISSN 2300-5491
58
Relacje w łańcuchu dostaw kluczem do efektywności przedsiębiorstwa = Relations in the Supply Chain Key to the Effectiveness Of Enterprise / Wioleta Gaweł // W: Logistyka wyzwaniem przyszłości / red. nauk. Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 103-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64927-55-3
59
Strategia CSR jako narzędzie prewencji konfliktów / Wioleta Gaweł // W: Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r. / red. Piotr Przybyłowski, Maria Śmiechowska, Alina Matuszak-Flejszman, Stanisław Popek, Tomasz Wasilewski, Aleksandra Wilczyńska, Dominika Jakubowska, Bogdan Pachołek, Przemysław Dmowski, Joanna Newerli-Guz, Agata Szkiel, Joanna Wierzowiecka, Natalia Chomaniuk. - Gdynia: Akademia Morska, 2015. - S. 171-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-255-7
60
Filozofia kaizen w logistyce narzędziem do budowania społecznej odpowiedzialności biznesu = The Philosophy of Kaizen in Logistics Is a Tool to Build Corporate Social Responsibility / Wioleta Gaweł // W: Logistyka wyzwaniem przyszłości / red. nauk. Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 9-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64927-55-3
61
Raport społeczny i jego istota dla przedsiębiorstwa / Wioleta Gaweł // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
1
Gałat W., (2021), Wzmacnianie wspólnoty akademickiej w sytuacji trudnej, "Edukacja Etyczna", nr 18, s. 59-73; https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2021/12/4.pdf
2
Sady M., Gałat W., (2021), To ciągle początek!, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 60-61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/60
3
Gałat W., (2020), Uniwersytet trzeciego wieku elementem strategii społecznej odpowiedzialności uczelni. [W:] Krzysztofek A. (red.), Zarządzanie i logistyka w XXI wieku : kierunki rozwoju, Łódź - Kielce : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, s. 47-56.
4
Gałat W., Klozyk E., (2020), Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 52-53; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/52
5
Gałat W., (2020), Uczelnia społecznie odpowiedzialna - próba systematyzacji. [W:] Kubiczek J., Borcuch A. (red.), Ekonomia i finanse w XXI wieku : wyzwania dla zglobalizowanego świata, Łódź - Kielce : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, s. 81-91.
6
Gałat W., (2020), Społeczna odpowiedzialność uczelni ekonomicznych. [W:] Janikowska O. (red.), Innowacje młodych naukowców a Cele Zrównoważonego Rozwoju, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 9-17.
7
Gałat W., (2020), Autorytet na uczelni - znaczenie i ewolucja, "Pedagogika Katolicka", nr 26 (1), s. 217-224; http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk26/PK_26.pdf
8
Sady M., Gałat W., (2020), W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności uczelni, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 48; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/48
9
Filek J., Bałaga A., Frączek M., Gałat W., Idziak K., Manczak I., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Sady M., Stanisławska-Mischke A., Tomala J., Wojnarowska M., (2020), W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej: raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107 s.
10
Gałat W., (2019), MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online. [W:] Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 277-284.
11
Gałat W., (2019), Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 140, s. 87-97; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20140/08.%20Ga%C5%82at.pdf
12
Gałat W., (2019), Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 15, cz. 1, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 360-368.
13
Gałat W., (2019), Głusi w świecie akademickim, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 62-63; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
14
Gałat W., Kolasa W., (2019), Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 14, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 35-52.
15
Gaweł W., (2019), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych. [W:] Mydłowska B. (red.), Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 29-37.
16
Gałat W., (2019), Problematyka etyki w sektorze finansów. [W:] Balina R., Staszak P. (red.), Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2, Waleńczów : Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, s. 85-93.
17
Gałat W., (2019), Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(33), s. 33-37; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-2-2019-galat-ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf
18
Gałat W., (2019), Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 16, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 268-275.
19
Gałat W., (2019), Sztuczna inteligencja w świecie nauki. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 11, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 73-79.
20
Gaweł W., (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji CSR poprzez zastosowanie grywalizacji. [W:] Czarnecki , Stasiak , Kuras L. (red.), Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 187-195.
21
Gałat W., (2018), Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (978), s. 137-151; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1588
22
Gaweł W., (2018), Żyjąc w świecie pożyczonym - sharing economy zamiast redystrybucji dochodów, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 1(27), s. 38-41; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2018-gawe%C5%82-sharing-economy.pdf
23
Gałat W., (2018), 10 lat razem i zapowiedź wspólnego jutra, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
24
Gałat W., (2018), Wielogłos w kwestii funkcjonowania uniwersytetów, czyli teoria interesariuszy wyznacznikiem zarządzania, "Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój : Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne", nr 1, s. 33-41; https://www-arch.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/Documents/Etyka%20biznesu%201%202018.pdf
25
Gaweł W., (2018), Dydaktyka na uczelni wyższej w perspektywie zmian społeczno-gospodarczych. [W:] Zawieja-Żurowska K., Waligórska-Kotfas A. (red.), Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa i gospodarki : bezpieczeństwo - edukacja - ekonomia, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 109-117.
26
Gaweł W., (2018), Problematyka edukacji w Galicji. [W:] Kruzel R., Balina R., Tańska H., Ejdys S., Drewniak M. (red.), Wyzwania współczesnej nauki, Waleńczów : Wydawnictwo Naukowe Intellect, s. 55-62.
27
Gaweł W., Kolasa W., (2018), Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach, "Eunomia", nr 1(94), s. 11-23; http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/TEKST_Eunomia_1-2018_on-line.pdf
28
Gaweł W., Kolasa W., (2018), Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(28), s. 15-18; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2018-gawel_kolasa-respect-index-jako-wyznacznik-odpowiedzialnosci-spolecznej.pdf
29
Gaweł W., (2018), Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki. [W:] Gruszewska E., Karpińska K., Protasiewicz A. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, Białystok : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 196-206.
30
Gaweł W., (2018), Współpraca uczelni wyższych z sektorem biznesu. [W:] Lisiński M., Dzieńdziora J., Wróbel M. (red.), Współczesne trendy zarządzania organizacjami, Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, s. 11-18.
31
Gaweł W., (2018), Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 42-49.
32
Gaweł W., (2018), Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 18.
33
Mynarska E., Gaweł W., (2018), XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 20-22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
34
Gałat W., (2018), Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 82, nr 5, s. 35-43; https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz82_W_Galat.pdf
35
Gałat W., (2018), Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 123, s. 143-153.
36
Gaweł W., (2018), Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem, "Progress : Journal of Young Researchers", nr 4, s. 56-65; http://www.ejournals.eu/Progress/2018/Numer-4/art/13040/
37
Gaweł W., (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych. [W:] Zwiech P. (red.), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja, Szczecin : Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 95-104.
38
Gaweł W., (2018), Rola autorytetu w szkolnictwie wyższym. [W:] Ciuła-Urbanek K., Jabłoński M. (red.), Nasi mistrzowie, Krosno : Novum, s. 32-39.
39
Gaweł W., (2018), Misja, wizja i cele uniwersytetu ekonomicznego, "Ogrody Nauk i Sztuk", nr 8, s. 40-47; https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2018.40.47/10.15503.onis2018.40.47
40
Gaweł W., (2017), Zarządzanie organizacją poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. [W:] Karczewski L., Kretek (red.), Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem, Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 67-75.
41
Gaweł W., (2017), Kierunki wyjazdów naukowych studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus. [W:] Borodako K. (red.), Współczesne oblicza turystyki, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, s. 233-241.
42
Gaweł W., (2017), Zamiłowanie do nauki a wkraczająca kultura korporacyjna. [W:] Pytka A., Nowak (red.), Psychologia miłości - przegląd wybranych zagadnień, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., s. 55-61.
43
Gaweł W., (2017), Zarządzanie jakością kształcenia - przegląd dobrych praktyk na polskich uczelniach. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 58-63.
44
Gaweł W., (2017), "Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie. [W:] Stefański M. (red.), Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie, Lublin : Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe, s. 199-210.
45
Gaweł W., (2017), Zrównoważona konsumpcja w kontekście uniwersytetu. [W:] Kępczak R. (red.), Książka artykułów : Naturalni 2017 [Dokument elektroniczny], Łódź : Wydawnictwo Fundacji Promovendi, s. 122-128.
46
Gaweł W., (2017), USOS w kontekście obowiązków sprawozdawczych uczelni oraz bezpieczeństwa przekazywanych informacji. [W:] Batorowska H., Musiał E. (red.), Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, undefined : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 145-152.
47
Gaweł W., (2017), Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy - ewolucja i nowe znaczenie, "Europa Regionum", t. 32, nr 3, s. 19-30; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/9061.pdf
48
Gaweł W., (2017), Świadomość jednostkowa fundamentem zrównoważonego rozwoju. [W:] Berezowski J., Kretek (red.), Zrównoważony rozwój - Sustainable Development - debiut naukowy 2016, Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, s. 165-174.
49
Gaweł W., (2017), Projekty badawcze kierunkiem rozwoju uczelni wyższych. [W:] Walas-Trębacz J., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i zasobami ludzkimi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 71-78.
50
Gaweł W., (2017), Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów. [W:] Zawieja-Żurowska K., Waligórska-Kotfas A. (red.), Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 49-58.
51
Gaweł W., (2017), Wędrówka społecznej odpowiedzialności biznesu - rozważania nad uwolnieniem odpowiedzialności. [W:] Pytka A., Nowak (red.), Przegląd prac z zakresu nauk społecznych - wybrane zagadnienia, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., s. 44-58.
52
Gaweł W., (2017), Modele zarządzania uczelniami. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-73.
53
Gaweł W., (2017), W poszukiwaniu kultury zarządzania uniwersytetem, "Humanizacja Pracy", vol. 50, nr 3(289), s. 109-121; http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202017.pdf
54
Gaweł W., (2017), Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 8-9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
55
Gaweł W., (2016), Nowoczesne metody rozwoju pracowników w organizacji. [W:] Bartkowiak P., Sajdak M. (red.), Wyzwania współczesnych organizacji : aspekty praktyczne, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 40-48.
56
Gaweł W., Golba D., (2016), Źródła i droga ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Dziuba R., Szewczyk M., Okraszewska E. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju : społeczeństwo, środowisko, innowacje w gospodarce, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 25-39.
57
Gaweł W., (2015), Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 3(15), s. 12-19; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-gaweł.pdf
58
Gaweł W., (2015), Relacje w łańcuchu dostaw kluczem do efektywności przedsiębiorstwa. [W:] Kowalska K., Sobczak P. (red.), Logistyka wyzwaniem przyszłości, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 103-116.
59
Gaweł W., (2015), Strategia CSR jako narzędzie prewencji konfliktów. [W:] Przybyłowski P., Śmiechowska M., Matuszak-Flejszman A., Popek S., Wasilewski T., Wilczyńska A., Jakubowska D., Pachołek B., Dmowski P., Newerli-Guz J., Szkiel A., Wierzowiecka J., Chomaniuk N. (red.), Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r, Gdynia : Akademia Morska, s. 171-177.
60
Gaweł W., (2015), Filozofia kaizen w logistyce narzędziem do budowania społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Kowalska K., Sobczak P. (red.), Logistyka wyzwaniem przyszłości, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 9-20.
61
Gaweł W., (2014), Raport społeczny i jego istota dla przedsiębiorstwa. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 37-47.
1
@article{UEK:2168360930,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Wzmacnianie wspólnoty akademickiej w sytuacji trudnej",
journal = "Edukacja Etyczna",
number = "18",
pages = "59-73",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20838972.18.4},
url = {https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/2021/12/4.pdf},
}
2
@misc{UEK:2168360226,
author = "Monika Sady and Wioleta Gałat",
title = "To ciągle początek!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "60-61",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/60},
}
3
@inbook{UEK:2168354354,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Uniwersytet trzeciego wieku elementem strategii społecznej odpowiedzialności uczelni",
booktitle = "Zarządzanie i logistyka w XXI wieku : kierunki rozwoju",
pages = "47-56",
adress = "Łódź - Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak",
year = "2020",
url = {https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ksiega_zarzadzanie_ebook-kgr33y0a.pdf},
isbn = "978-83-66709-21-8",
}
4
@misc{UEK:2168347850,
author = "Wioleta Gałat and Ewelina Klozyk",
title = "Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "52-53",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/52},
}
5
@inbook{UEK:2168354352,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Uczelnia społecznie odpowiedzialna - próba systematyzacji",
booktitle = "Ekonomia i finanse w XXI wieku : wyzwania dla zglobalizowanego świata",
pages = "81-91",
adress = "Łódź - Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak",
year = "2020",
url = {https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ksiega_ekonomia_ebook-kgr33uxl.pdf},
isbn = "978-83-66709-17-1",
}
6
@inbook{UEK:2168350054,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Społeczna odpowiedzialność uczelni ekonomicznych",
booktitle = "Innowacje młodych naukowców a Cele Zrównoważonego Rozwoju",
pages = "9-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2020",
url = {http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/09/książka-Cele-ZR.pdf},
isbn = "978-83-956380-9-1 ; 978-83-959215-0-6",
}
7
@article{UEK:2168348704,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Autorytet na uczelni - znaczenie i ewolucja",
journal = "Pedagogika Katolicka",
number = "26 (1)",
pages = "217-224",
year = "2020",
url = {http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk26/PK_26.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168352632,
author = "Monika Sady and Wioleta Gałat",
title = "W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności uczelni",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "48",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/48},
}
9
@misc{UEK:2168358748,
author = "Janina Filek and Agnieszka Bałaga and Maciej Frączek and Wioleta Gałat and Katarzyna Idziak and Iryna Manczak and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Monika Sady and Anna K. Stanisławska-Mischke and Justyna Tomala and Magdalena Wojnarowska",
title = "W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168332367,
author = "Wioleta Gałat",
title = "MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online",
booktitle = "Mass media we współczesnym świecie",
pages = "277-284",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-949948-1-5",
}
11
@article{UEK:2168344792,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 140",
pages = "87-97",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.140.8},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20140/08.%20Ga%C5%82at.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168344052,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1",
pages = "360-368",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat15_1.pdf},
isbn = "978-83-63216-19-1",
}
13
@misc{UEK:2168344584,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Głusi w świecie akademickim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "62-63",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
14
@inbook{UEK:2168338147,
author = "Wioleta Gałat and Wojciech Kolasa",
title = "Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 14",
pages = "35-52",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat14.pdf},
isbn = "978-83-63216-18-4",
}
15
@inbook{UEK:2168332773,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych",
booktitle = "Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy",
pages = "29-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8095-550-9",
}
16
@inbook{UEK:2168333527,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Problematyka etyki w sektorze finansów",
booktitle = "Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2",
pages = "85-93",
adress = "Waleńczów",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe INTELLECT",
year = "2019",
isbn = "978-83-953049-2-7",
}
17
@article{UEK:2168341849,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(33)",
pages = "33-37",
year = "2019",
url = {http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-2-2019-galat-ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168344056,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 16",
pages = "268-275",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/01/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVI.pdf},
isbn = "978-83-63216-23-8",
}
19
@inbook{UEK:2168332789,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Sztuczna inteligencja w świecie nauki",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 11",
pages = "73-79",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
url = {http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat11.pdf},
isbn = "978-83-63216-15-3",
}
20
@inbook{UEK:2168330977,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji CSR poprzez zastosowanie grywalizacji",
booktitle = "Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie",
pages = "187-195",
adress = "Łódź",
publisher = "Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7405-664-9 ; 978-83-7405-648-9",
}
21
@article{UEK:2168334201,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jako wzmocnienie etosu akademickiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (978)",
pages = "137-151",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0978.0608},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1588},
}
22
@article{UEK:2168329827,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Żyjąc w świecie pożyczonym - sharing economy zamiast redystrybucji dochodów",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "1(27)",
pages = "38-41",
year = "2018",
url = {http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk1-2018-gawe%C5%82-sharing-economy.pdf},
}
23
@article{UEK:2168330995,
author = "Wioleta Gałat",
title = "10 lat razem i zapowiedź wspólnego jutra",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "20-21",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
24
@article{UEK:2168334263,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Wielogłos w kwestii funkcjonowania uniwersytetów, czyli teoria interesariuszy wyznacznikiem zarządzania",
journal = "Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój : Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne",
number = "1",
pages = "33-41",
year = "2018",
url = {https://www-arch.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/Documents/Etyka%20biznesu%201%202018.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168330913,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Dydaktyka na uczelni wyższej w perspektywie zmian społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Wybrane problemy współczesnego społeczeństwa i gospodarki : bezpieczeństwo - edukacja - ekonomia",
pages = "109-117",
adress = "Konin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2018",
isbn = "978-83-65038-31-9",
}
26
@inbook{UEK:2168330927,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Problematyka edukacji w Galicji",
booktitle = "Wyzwania współczesnej nauki",
pages = "55-62",
adress = "Waleńczów",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Intellect",
year = "2018",
isbn = "978-83-947446-8-7",
}
27
@article{UEK:2168330975,
author = "Wioleta Gaweł and Wojciech Kolasa",
title = "Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach",
journal = "Eunomia",
number = "1(94)",
pages = "11-23",
year = "2018",
url = {http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/TEKST_Eunomia_1-2018_on-line.pdf},
}
28
@article{UEK:2168331001,
author = "Wioleta Gaweł and Wojciech Kolasa",
title = "Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(28)",
pages = "15-18",
year = "2018",
url = {http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2018-gawel_kolasa-respect-index-jako-wyznacznik-odpowiedzialnosci-spolecznej.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168328267,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza",
pages = "196-206",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-917772-7-5",
}
30
@inbook{UEK:2168351080,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Współpraca uczelni wyższych z sektorem biznesu",
booktitle = "Współczesne trendy zarządzania organizacjami",
pages = "11-18",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Akademia WSB",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-65621-12-2",
}
31
@inbook{UEK:2168324281,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "42-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
32
@misc{UEK:2168324305,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
33
@article{UEK:2168330993,
author = "Ewa Mynarska and Wioleta Gaweł",
title = "XI Krakowskie Dni Integracji : nic o nas bez nas",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "20-22",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
34
@article{UEK:2168336027,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 82, 5",
pages = "35-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0082.02},
url = {https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz82_W_Galat.pdf},
}
35
@article{UEK:2168330873,
author = "Wioleta Gałat",
title = "Społeczna odpowiedzialność uczelni w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 123",
pages = "143-153",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.123.10},
url = {},
}
36
@article{UEK:2168331011,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem",
journal = "Progress : Journal of Young Researchers",
number = "4",
pages = "56-65",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/25439928PS.18.018.9005},
url = {http://www.ejournals.eu/Progress/2018/Numer-4/art/13040/},
}
37
@inbook{UEK:2168331003,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja",
pages = "95-104",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-786-4",
}
38
@inbook{UEK:2168331269,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Rola autorytetu w szkolnictwie wyższym",
booktitle = "Nasi mistrzowie",
pages = "32-39",
adress = "Krosno",
publisher = "Novum",
year = "2018",
isbn = "978-83-65033-10-9",
}
39
@article{UEK:2168331009,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Misja, wizja i cele uniwersytetu ekonomicznego",
journal = "Ogrody Nauk i Sztuk",
number = "8",
pages = "40-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15503/onis2018.40.47},
url = {https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/10.15503.onis2018.40.47/10.15503.onis2018.40.47},
}
40
@inbook{UEK:2168330925,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Zarządzanie organizacją poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu",
booktitle = "Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem",
pages = "67-75",
adress = "Racibórz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-947623-3-9",
}
41
@inbook{UEK:2168330971,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Kierunki wyjazdów naukowych studentów i nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus",
booktitle = "Współczesne oblicza turystyki",
pages = "233-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2017",
url = {http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf},
isbn = "978-83-60789-65-0",
}
42
@inbook{UEK:2168330939,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Zamiłowanie do nauki a wkraczająca kultura korporacyjna",
booktitle = "Psychologia miłości - przegląd wybranych zagadnień",
pages = "55-61",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o.",
year = "2017",
isbn = "978-83-65598-62-2",
}
43
@inbook{UEK:2168330961,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Zarządzanie jakością kształcenia - przegląd dobrych praktyk na polskich uczelniach",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "58-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-944230-2-5",
}
44
@inbook{UEK:2168330935,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Umowy śmieciowe - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie",
booktitle = "Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie",
pages = "199-210",
adress = "Lublin",
publisher = "Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe",
year = "2017",
url = {https://docplayer.pl/57479163-Prawno-ekonomiczne-szanse-i-bariery-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-polsce-i-europie-redakcja-naukowa-marian-stefanski.html},
issn = "",
isbn = "978-83-64527-55-5",
}
45
@inbook{UEK:2168331037,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Zrównoważona konsumpcja w kontekście uniwersytetu",
booktitle = "Książka artykułów : Naturalni 2017",
pages = "122-128",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Promovendi",
year = "2017",
isbn = "978-83-946991-3-0",
}
46
@inbook{UEK:2168330931,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "USOS w kontekście obowiązków sprawozdawczych uczelni oraz bezpieczeństwa przekazywanych informacji",
booktitle = "Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym",
pages = "145-152",
adress = "undefined",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2022/bezpieczenstwo-informacyjne.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-8084-069-0",
}
47
@article{UEK:2168330921,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy - ewolucja i nowe znaczenie",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 32, 3",
pages = "19-30",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2017.32-02},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/9061.pdf},
}
48
@inbook{UEK:2168330917,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Świadomość jednostkowa fundamentem zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Zrównoważony rozwój - Sustainable Development - debiut naukowy 2016",
pages = "165-174",
adress = "Racibórz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu",
year = "2017",
url = {http://buzek.pl/pliki/poprzednie/Debiut2016.pdf},
isbn = "978-83-60730-99-7",
}
49
@inbook{UEK:2168330959,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Projekty badawcze kierunkiem rozwoju uczelni wyższych",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i zasobami ludzkimi",
pages = "71-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-07-3 ; 978-83-65907-08-0",
}
50
@inbook{UEK:2168321051,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów",
booktitle = "Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "49-58",
adress = "Konin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-65038-27-2",
}
51
@inbook{UEK:2168330929,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Wędrówka społecznej odpowiedzialności biznesu - rozważania nad uwolnieniem odpowiedzialności",
booktitle = "Przegląd prac z zakresu nauk społecznych - wybrane zagadnienia",
pages = "44-58",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o.",
year = "2017",
url = {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/176/Przegląd prac z zakresu nauk społecznych - wybrane zagadnienia.pdf},
isbn = "978-83-65598-81-3",
}
52
@inbook{UEK:2168324147,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Modele zarządzania uczelniami",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
53
@article{UEK:2168330955,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "W poszukiwaniu kultury zarządzania uniwersytetem",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "vol. 50, 3(289)",
pages = "109-121",
year = "2017",
url = {http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202017.pdf},
}
54
@article{UEK:2168322263,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "8-9",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
55
@inbook{UEK:2168330997,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Nowoczesne metody rozwoju pracowników w organizacji",
booktitle = "Wyzwania współczesnych organizacji : aspekty praktyczne",
pages = "40-48",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-942296-1-0",
}
56
@inbook{UEK:2168330915,
author = "Wioleta Gaweł and Dagmara Golba",
title = "Źródła i droga ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Ekonomia zrównoważonego rozwoju : społeczeństwo, środowisko, innowacje w gospodarce",
pages = "25-39",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8088-490-8.04},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22341/%5b25%5d-39_Gawe%c5%82_%c5%b9r%c3%b3d%c5%82a%20i%20droga.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-8088-490-8 ; 978-83-8088-491-5",
}
57
@article{UEK:2168313257,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "3(15)",
pages = "12-19",
year = "2015",
url = {http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-gaweł.pdf},
}
58
@inbook{UEK:2168330981,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Relacje w łańcuchu dostaw kluczem do efektywności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Logistyka wyzwaniem przyszłości",
pages = "103-116",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-55-3",
}
59
@inbook{UEK:2168330991,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Strategia CSR jako narzędzie prewencji konfliktów",
booktitle = "Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju : IV Konferencja Studenckie Dni Jakości, Gdynia, 26-27 lutego 2015 r.",
pages = "171-177",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2015",
isbn = "978-83-7421-255-7",
}
60
@inbook{UEK:2168330979,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Filozofia kaizen w logistyce narzędziem do budowania społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Logistyka wyzwaniem przyszłości",
pages = "9-20",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-55-3",
}
61
@inbook{UEK:2168330963,
author = "Wioleta Gaweł",
title = "Raport społeczny i jego istota dla przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "37-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-939536-1-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID