Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 42-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki = Commercialization of Scientific Research - between Necessity and Independent Science
Źródło:
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / red. nauk. Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz - Białystok: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2018, s. 196-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917772-7-5
Nr:
2168328267
rozdział w monografii
3

Konferencja:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Tytuł:
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników
Źródło:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324305
varia
4

Tytuł:
Modele zarządzania uczelniami = University Management Models
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 65-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów = The Evolution of the Role of Universities in Shaping the Economic and Social Awareness of Students
Źródło:
Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65038-27-2
Nr:
2168321051
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322263
artykuł nierecenzowany
7

Tytuł:
Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Corporate Social Responsibility Tools in Human Resources Management
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 3(15) (2015) , s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168313257
artykuł w czasopiśmie
1
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników / Wioleta Gaweł // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 42-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
2
Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki = Commercialization of Scientific Research - between Necessity and Independent Science / Wioleta Gaweł // W: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza / red. nauk. Ewa Gruszewska, Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz. - Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2018. - S. 196-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917772-7-5
3
Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników / Wioleta Gaweł // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
4
Modele zarządzania uczelniami = University Management Models / Wioleta Gaweł // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 65-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
5
Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów = The Evolution of the Role of Universities in Shaping the Economic and Social Awareness of Students / Wioleta Gaweł // W: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas. - Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. - S. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65038-27-2
6
Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania / Wioleta GAWEŁ // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 8-9. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
7
Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Corporate Social Responsibility Tools in Human Resources Management / Wioleta Gaweł // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 3(15) (2015), s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-gawel.pdf. - ISSN 2300-5491
1
Gaweł W., (2018), Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników. [W:] Giemza M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 42-49.
2
Gaweł W., (2018), Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki. [W:] Gruszewska E., Karpińska K., Protasiewicz A. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza, Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 196-206.
3
Gaweł W., (2018), Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 18.
4
Gaweł W., (2017), Modele zarządzania uczelniami. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-73.
5
Gaweł W., (2017), Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów. [W:] Zawieja-Żurowska K., Waligórska-Kotfas A. (red.), Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 49-58.
6
Gaweł W., (2017), Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 8-9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
7
Gaweł W., (2015), Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 3(15), s. 12-19; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk3-2015-gawel.pdf
1
@inbook{UEK:2168324281,
author = "Gaweł Wioleta",
title = "Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "42-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
2
@inbook{UEK:2168328267,
author = "Gaweł Wioleta",
title = "Komercjalizacja badań naukowych - pomiędzy powinnością a niezależnością nauki",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza",
pages = "196-206",
adress = "Białystok",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2018",
isbn = "978-83-917772-7-5",
}
3
@article{UEK:2168324305,
author = "Gaweł Wioleta",
title = "Gig Economy - nowe spojrzenie na rynek pracy i pracowników",
journal = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
4
@inbook{UEK:2168324147,
author = "Gaweł Wioleta",
title = "Modele zarządzania uczelniami",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
5
@inbook{UEK:2168321051,
author = "Gaweł Wioleta",
title = "Ewolucja roli uczelni wyższych w kształtowaniu świadomości gospodarczej i społecznej studentów",
booktitle = "Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "49-58",
adress = "Konin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-65038-27-2",
}
6
@article{UEK:2168322263,
author = "Gaweł Wioleta",
title = "Opinia pracowników UEK o komunikacji na Uniwersytecie : wyniki pierwszego badania",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "8-9",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168313257,
author = "Gaweł Wioleta",
title = "Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "3(15)",
pages = "12-19",
year = "2015",
}