Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego
Źródło:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 98-102
Nr:
2168263578
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej = Profitability of Industrial Enterprises in Period of System Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 37-49. - Summ.
Nr:
2168251912
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992 = The Development Tendencies of Return Ratio in State Industry in the Period of System Transformation in the Years 1987 and 1992
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994) , s. 99-111. - Summ.
Nr:
2168247224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 433
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168248292
redakcja czasopisma/serii
5

Tytuł:
Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa = Structure of Short-Term Account of Financial Performance of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994) , s. 53-59. - Summ.
Nr:
2168262644
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników = Possibility of Estimation of Financial Standing of Businesses by Account of Performance Used at Present
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994) , s. 79-83. - Summ.
Nr:
2168226815
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 401
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168264920
redakcja czasopisma/serii
8

Tytuł:
Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej = Financial Performance of Industry - Conditions and Trends - in the Light of Inflationary Processes in the Polish Economy of the 80s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993) , s. 85-93. - Summ.
Nr:
2168252158
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne = Short-term Income Statement - Basic Methodological Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993) , s. 47-57. - Summ.
Nr:
2168262252
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej = Budget Structure of Krakow City at the Time of Privatization and Self-governing Reform
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991) , s. 39-47. - Summ.
Nr:
2168247172
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych = Conditions and Economic Effects of the Disproportion Between the Formation and Distribution of economic Surplus at the Producers' in the Eigties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991) , s. 79-95. - Summ., rez.
Nr:
2168229180
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflationary Processes and Changes in the Financial Assessment of Gains in the Polish Industry of the 1980's
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275917
varia
13

Tytuł:
Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw = Stabilizing Function of the Financial Effect in the Light of the Business Financial System Principles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990) , s. 81-98. - Summ., rez.
Nr:
2168230146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflation Processes and Changes of Financial Balance in Polish Industry in the 80-ties
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 59-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226783
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna = The Result of the Activity of an Enterprise as an Objective Microeconomic Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 113-133. - Rez., summ.
Nr:
2168263434
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów = Financial Redistribution in the Industry under the Conditions of Post Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 191-205. - Summ., rez.
Nr:
2168262500
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
23 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-194/Magazyn
Nr:
2168330307
naukowo-badawcze
1
Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego / Zdzisław SZCZEPANIK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 98-102
2
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej = Profitability of Industrial Enterprises in Period of System Transformation / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992 = The Development Tendencies of Return Ratio in State Industry in the Period of System Transformation in the Years 1987 and 1992 / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994), s. 99-111. - Summ. - ISSN 0071-674X
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - nr 433. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
5
Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa = Structure of Short-Term Account of Financial Performance of an Enterprise / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 53-59. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników = Possibility of Estimation of Financial Standing of Businesses by Account of Performance Used at Present / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994), s. 79-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 401. - 172 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej = Financial Performance of Industry - Conditions and Trends - in the Light of Inflationary Processes in the Polish Economy of the 80s / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 85-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
9
Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne = Short-term Income Statement - Basic Methodological Issues / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 47-57. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej = Budget Structure of Krakow City at the Time of Privatization and Self-governing Reform / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 39-47. - Summ. - ISSN 0071-674X
11
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych = Conditions and Economic Effects of the Disproportion Between the Formation and Distribution of economic Surplus at the Producers' in the Eigties / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 79-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflationary Processes and Changes in the Financial Assessment of Gains in the Polish Industry of the 1980's / Zdzisław SZCZEPANIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
13
Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw = Stabilizing Function of the Financial Effect in the Light of the Business Financial System Principles / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990), s. 81-98. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflation Processes and Changes of Financial Balance in Polish Industry in the 80-ties / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 59-67. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
15
Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna = The Result of the Activity of an Enterprise as an Objective Microeconomic Category / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 113-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów = Financial Redistribution in the Industry under the Conditions of Post Inflation / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 191-205. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej / Zdzisław SZCZEPANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 23 k. : il. ; 30 cm
1
Szczepanik Z., (1996), Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 98-102.
2
Szczepanik Z., (1996), Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 37-49.
3
Szczepanik Z., (1994), Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 99-111.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - nr 433. - 125 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
5
Szczepanik Z., (1994), Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 53-59.
6
Szczepanik Z., (1994), Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 79-83.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 401. - 172 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
8
Szczepanik Z., (1993), Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 85-93.
9
Szczepanik Z., (1993), Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 47-57.
10
Szczepanik Z., (1991), Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 39-47.
11
Szczepanik Z., (1991), Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 79-95.
12
Szczepanik Z., (1991), Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47.
13
Szczepanik Z., (1990), Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 81-98.
14
Szczepanik Z., (1990), Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 59-67.
15
Szczepanik Z., (1989), Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 113-133.
16
Szczepanik Z., (1988), Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 191-205.
17
Szczepanik Z., (1996), Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
1
@inbook{UEK:2168263578,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2",
pages = "98-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168251912,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "37-49",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168247224,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "99-111",
year = "1994",
}
4
@misc{UEK:2168248292,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szczepanik Zdzisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168262644,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "53-59",
year = "1994",
}
6
@article{UEK:2168226815,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "79-83",
year = "1994",
}
7
@misc{UEK:2168264920,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Szczepanik Zdzisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
8
@article{UEK:2168252158,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "85-93",
year = "1993",
}
9
@article{UEK:2168262252,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "47-57",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168247172,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "39-47",
year = "1991",
}
11
@article{UEK:2168229180,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "79-95",
year = "1991",
}
12
@misc{UEK:2168275917,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "47",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168230146,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "318",
pages = "81-98",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168226783,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "59-67",
year = "1990",
}
15
@article{UEK:2168263434,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "113-133",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168262500,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "191-205",
year = "1988",
}
17
@unpublished{UEK:2168330307,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID