Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = The Flexibility of Poland's Labour Market in the Light of the Theory of Optimum Currency Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332519
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wkład polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej = The Contribution of Polish Thinkers to the Development of the Idea of European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321519
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na możliwość wprowadzenia federalizmu fiskalnego w strefie euro = The Impact of the Financial Crisis on the Possibility of Introducing Fiscal Federalism in the Euro Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017) , s. 33-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323951
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 155-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168292817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Optymalny obszar walutowy strefy euro : proces czy stan?
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 194-218 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302459
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 168-193 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302453
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = The Flexibility of Poland's Labour Market in the Light of the Theory of Optimum Currency Areas / Marcin Kawalec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 143-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1613/1264. - ISSN 1898-6447
2
Wkład polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej = The Contribution of Polish Thinkers to the Development of the Idea of European Integration / Marcin Kawalec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1366/1002. - ISSN 1898-6447
3
Wpływ kryzysu finansowego na możliwość wprowadzenia federalizmu fiskalnego w strefie euro = The Impact of the Financial Crisis on the Possibility of Introducing Fiscal Federalism in the Euro Area / Marcin Kawalec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017), s. 33-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1362/1028. - ISSN 1898-6447
4
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty / Aleksandra PLEŚNIARSKA, Marcin Kawalec, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 155-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6945/Nowe-panstwa-czlonkowskie-rozdzial-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5
Optymalny obszar walutowy strefy euro : proces czy stan? / Marcin Kawalec // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 194-218. - Bibliogr.
6
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty / Aleksandra PLEŚNIARSKA, Marcin Kawalec, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 168-193. - Bibliogr.
1
Kawalec M., (2018), Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 143-157; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1613/1264
2
Kawalec M., (2017), Wkład polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 79-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1366/1002
3
Kawalec M., (2017), Wpływ kryzysu finansowego na możliwość wprowadzenia federalizmu fiskalnego w strefie euro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (969), s. 33-48; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1362/1028
4
Pleśniarska A., Kawalec M., Tendera-Właszczuk H., (2015), Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 155-177.
5
Kawalec M., (2014), Optymalny obszar walutowy strefy euro : proces czy stan?. [W:] Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 194-218.
6
Pleśniarska A., Kawalec M., Tendera-Właszczuk H., (2014), Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 168-193.
1
@article{UEK:2168332519,
author = "Marcin Kawalec",
title = "Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "143-157",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0509},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1613/1264},
}
2
@article{UEK:2168321519,
author = "Marcin Kawalec",
title = "Wkład polskich myślicieli w rozwój idei integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "79-88",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0605},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1366/1002},
}
3
@article{UEK:2168323951,
author = "Marcin Kawalec",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na możliwość wprowadzenia federalizmu fiskalnego w strefie euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (969)",
pages = "33-48",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0969.0903},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1362/1028},
}
4
@inbook{UEK:2168292817,
author = "Aleksandra Pleśniarska and Marcin Kawalec and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "155-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6945/Nowe-panstwa-czlonkowskie-rozdzial-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
5
@unpublished{UEK:2168302459,
author = "Marcin Kawalec",
title = "Optymalny obszar walutowy strefy euro : proces czy stan?",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "194-218",
year = "2014",
}
6
@unpublished{UEK:2168302453,
author = "Aleksandra Pleśniarska and Marcin Kawalec and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "168-193",
year = "2014",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID