Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228982
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 853 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220036
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 807 (2010) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698234
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-144
Nr:
51018
doktorat
5

Tytuł:
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 332-340. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50552
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50717
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 784 (2008) , s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50474
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 7-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219640
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
139, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
51423
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
50637
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 7-35
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165528132
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982797
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 755 (2007) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50832
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 5-32 - Bibliogr.
Program badawczy:
56/KZZP/1/07/S/417
Sygnatura:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326411
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Tytuł:
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 128-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165625763
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53077
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Podstawy zarządzania personelem
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
52128
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 11-56
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Rekrutacja i redukcja personelu
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 79-120
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158438
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 327-334. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218830
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 199-217
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158487
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy
Źródło:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 83-103 - Bibliogr.
Seria:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093965
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
329 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-17
Nr:
52632
doktorat
24

Tytuł:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
52129
25

Tytuł:
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
314 k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/289
Nr:
52633
doktorat
26

Tytuł:
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 5-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258500
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 361-376. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166562805
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005) , s. 2-7. - Streszcz.
Nr:
52326
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52776
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
112, [2] s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
52533
Zobacz powiązane rozdziały
31

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju organizacji
Źródło:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-32
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166502813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
87, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-283-9
Nr:
52532
monografia
33

Tytuł:
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension
Źródło:
Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 251-259. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-259-X
Nr:
2166408588
rozdział w monografii
34

Tytuł:
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 126-138 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221890
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219704
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 4-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258524
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
318 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/392
Nr:
2168221672
doktorat
38

Tytuł:
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50618
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work
Źródło:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 309-320. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256832
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Koncepcja rozwoju organizacji
Źródło:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 5-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258596
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Tytuł:
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 161-173
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176466
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
42

Autor:
Adam Szałkowski , Mariusz Latusek
Tytuł:
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220980
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003, s. 5-8
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2168346824
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Rozwój personelu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168229900
Zobacz powiązane rozdziały
45

Tytuł:
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 13-17
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253286
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227240
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Problem mobbingu w stosunkach pracy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002) , s. 2-8
Nr:
2168255234
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Człowiek w Firmie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247038
Zobacz powiązane rozdziały
49

Tytuł:
Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 19-32
ISBN:
83-7252-152-2
Nr:
2168358026
rozdział w książce
50

Tytuł:
Motywowanie i przywództwo
Źródło:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 93-136
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168232098
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
51

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Tytuł:
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 15-25
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242784
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002) , s. 46-47
Nr:
2168255520
recenzja
53

Tytuł:
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 17-23
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Warunki i stosunki pracy
Źródło:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 137-159
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306329
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Rozwój a pracownicy firmy
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 9-13
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247050
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Kształtowanie karier zawodowych
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 71-88
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253294
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Funkcjonalne stosunki pracy
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 138-142
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253278
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Motywowanie i przywództwo
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 89-120
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Personel a strategia rozwoju organizacji
Źródło:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 7-25
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306321
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001) , s. 2-8
Nr:
2168255524
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 5-22
Nr:
2168368818
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234814
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000) , s. 2-7
Nr:
2168255526
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 55-62. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239004
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Rekrutacja personelu
Źródło:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 64-92
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249268
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 552 (2000) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238726
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 9-44
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249264
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249256
Zobacz powiązane rozdziały
69

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223674
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Koszty pracy
Źródło:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 163-175
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249278
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Adam Szałkowski , Devi Jankowicz
Tytuł:
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy
Źródło:
International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999) , s. 1418-1427. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.
Nr:
2168222290
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 7(594), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi"
Nr:
2168255512
varia
73

Tytuł:
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources
Źródło:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 171-184. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249426
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Problem własności i kapitału w stosunkach pracy = A Problem of Property and Capital in of Labour Relations
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998) , s. 175-187 - Bibliogr.
Nr:
2168360560
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998) , s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia
Nr:
2168264410
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 69-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226120
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
222 k.: il; 29 cm + Autoreferat: 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/729
Nr:
2168259034
doktorat
78

Tytuł:
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 512 (1998) , s. 49-58. - Summ.
Nr:
2168244980
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237776
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Ocenianie pracowników
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 42-53 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249384
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
103 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249376
Zobacz powiązane rozdziały
82

Tytuł:
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy
Adres wydawniczy:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997
Opis fizyczny:
217, [2] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04399-8
Nr:
2168255670
monografia
83

Tytuł:
Stosunki pracy jako problem polityki społecznej
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 3 (1997) , s. 1-5
Nr:
2168343057
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255654
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Tytuł:
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations?
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246332
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Efektywnościowe modele stosunków pracy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997) , s. 13-17
Nr:
2168254276
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation
Źródło:
Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. Aurelia Polańska - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 9-17. - summ.
ISBN:
83-7017-732-8
Nr:
2168271918
rozdział w materiałach konferencyjnych
88

Tytuł:
Negocjacje w stosunkach pracy
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 92-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249398
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
89

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
353, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246116
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168239972
skrypt
91

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 466 (1996) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238268
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Wymiar etyczny zarządzania personelem
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996) , s. 10-17
Nr:
2168254302
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996) , s. 6-7
Nr:
2168254334
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168287903
skrypt
95

Tytuł:
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy
Źródło:
International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996) , s. 51-60. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.
Nr:
2168222286
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy
Źródło:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 171-186
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248300
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 73-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168231992
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Tytuł:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
254, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230360
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
99

Tytuł:
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego = Social Policy in Scientific Activity of Stanisław Grabski
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 7 (1995) , s. 21-23
Nr:
2168254270
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995) , s. 26-30
Nr:
2168254330
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tom Redman , Don Keithley , Adam Szałkowski
Tytuł:
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland
Źródło:
Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995) , s. 4-13. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.
Nr:
2168222292
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995) , s. 15-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237724
artykuł w czasopiśmie
103

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii
Źródło:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 247-254
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230388
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 429 (1994) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234104
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Motywacyjne aspekty gospodarowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
60 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-06-8
Nr:
2168249254
skrypt
106

Tytuł:
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252054
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1993) , s. 10-12
Nr:
2168254266
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Tytuł:
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1993
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/763
Nr:
2168259022
doktorat
109

Tytuł:
Social Function of the Post-socialist State
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 1[47]-14[62]
Seria:
(Seminar Papers ; no. 10)
Nr:
2168339359
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Tytuł:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: "Secesja", 1992
Opis fizyczny:
126, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239452
Zobacz powiązane rozdziały
111

Tytuł:
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 8-29
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236204
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1992) , s. 32-35
Nr:
2168254262
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 184-196
Nr:
2168228948
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1991) , s. 32-34
Nr:
2168255674
recenzja
116

Tytuł:
Rynek pracy w systemie gospodarczym
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 3-16 - Bibliogr.
Nr:
2168264400
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237032
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 94
Nr:
2168270482
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Systemy pracy = Labour Systems
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 81-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248786
rozdział w monografii
120

Tytuł:
System rynkowy a polityka kadrowa
Źródło:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 89-100
Nr:
2168251852
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce
Źródło:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 119-135
Nr:
2168227330
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1990) , s. 34-36
Nr:
2168364420
recenzja
123

Tytuł:
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 162-176
Nr:
2168228916
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990) , s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251384
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 239-252
Nr:
2168228884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy
Źródło:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989) , s. 171-182 - Bibliogr.
Nr:
2168258848
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 106-109
Nr:
2168255728
recenzja
128

Tytuł:
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 148-163
Nr:
2168228062
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
O polityce kadrowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 6, 37
Nr:
2168255816
recenzja
130

Tytuł:
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988) , s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251400
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988) , s. 16-24 - Bibliogr.
Nr:
2168255702
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Gospodarka a potrzeby człowieka
Źródło:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 117-126
Nr:
2168335023
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
133

Autor:
Jerry Wilson , Adam Szałkowski
Tytuł:
Bezdomność jako kryterium ubóstwa
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 4 (1988) , s. 23-26
Nr:
2168253964
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987) , s. 7-18. - Summ., rez.
Nr:
2168233466
artykuł w czasopiśmie
135

Autor:
Antoni Rajkiewicz , Ferdynand Michoń , Alicja Sajkiewicz , Risto Tainio , Adam Szałkowski , Lucyna Frąckiewicz , Michał Winiewski , Wojciech Muszalski
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1983-10-19 do 1983-10-20
Tytuł:
Dyskusja = Diskussion = Discussion = Прения
Źródło:
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.) - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 91-95
Nr:
2168366956
głos w dyskusji/wywiad
136

Tytuł:
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4, s. 118-120
Nr:
2168244690
varia
137

Tytuł:
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986) , s. 45-57. - Summ., rez.
Nr:
2168231100
artykuł w czasopiśmie
138

Tytuł:
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986) , s. 47-54. - Summ., rez.
Nr:
2168244680
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 10 (1985) , s. 5-8
Nr:
2168254254
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
220 s.: tab.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 68)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168254250
monografia
141

Tytuł:
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985) , s. 43-44
Nr:
2168254294
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984) , s. 40-45
Nr:
2168254278
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 (1984) , s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236592
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Co motywuje do pracy?
Źródło:
Zarządzanie. - nr 3 (1984) , s. 38-40 - Bibliogr.
Nr:
2168364796
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984
Opis fizyczny:
107 s.; 24 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 23 (229))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168366764
monografia
146

Tytuł:
Koszty działalności socjalno-bytowej
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1984) , s. 14-17
Nr:
2168226531
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 86-99 - Bibliogr.
Nr:
2168258556
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi
Źródło:
Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 235-259
ISBN:
83-01-05705-X
Nr:
2168255534
rozdział w monografii
149

Tytuł:
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983) , s. 22-25
Nr:
2168254324
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 97-119
Nr:
2168273046
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982) , s. 15-18
Nr:
2168254316
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982) , s. 7-19
Nr:
2168230654
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168243688
artykuł w czasopiśmie
154

Tytuł:
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981) , s. 50-54
Nr:
2168254274
artykuł w czasopiśmie
155

Tytuł:
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(116) (1981) , s. 1-3
Nr:
2168254328
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Polityka społeczna : materiały do studiowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168366786
skrypt
157

Tytuł:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
164 s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monografia
158

Tytuł:
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981) , s. 83-91. - Summ., rez.
Nr:
2168229942
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980) , s. 15-18
Nr:
2168226487
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980) , s. 29-31
Nr:
2168226479
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 115-132 - Bibliogr.
Nr:
2168258768
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 3/4 (1979) , s. 34-35
Nr:
2168364406
recenzja
163

Tytuł:
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1978) , s. 19-21
Nr:
2168254272
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 171-208
Nr:
2168252016
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978) , s. 6-11
Nr:
2168254308
artykuł w czasopiśmie
166

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1978) , s. 32-33
Nr:
2168254258
recenzja
167

Tytuł:
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1977) , s. 105-111
Nr:
2168228096
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 3-49 - Bibliogr.
Nr:
2168306489
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Teorie potrzeb : poglądy
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1977) , s. 10-11
Nr:
2168241248
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333243
varia
171

Tytuł:
Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników
Źródło:
Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym. - nr 1 (1975) , s. 23-27
Nr:
2168369178
artykuł w czasopiśmie
172

Tytuł:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
291 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/787
Nr:
2168258962
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
30/KZZP/1/09/S/494
Sygnatura:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248524
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
135 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
14/KZZP/1/08/S/431
Sygnatura:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219638
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KZZP/1/07/S/417
Sygnatura:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168219636
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
89/KZZP/1/2006/S/347
Sygnatura:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2166564391
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
92/KZZP/2/2005/S/264
Sygnatura:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258498
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
78/KZZP/1/2004/S/188
Sygnatura:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258522
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
147 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
81/KZZP/1/2003/S/087
Sygnatura:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258592
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KZZP/2/2002/S
Sygnatura:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
121 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
116 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
133 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-482/Magazyn
Nr:
2168258170
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
39 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
144 k.; 29 cm
Uwagi:
Maszynopis,
Program badawczy:
GT-5/10/1988
Sygnatura:
179829/10
Nr:
2168258868
naukowo-badawcze
1
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
2
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 853 (2011), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737. - ISSN 1898-6447
3
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014. - ISSN 1898-6447
4
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Piotr ZAJĄC ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2010. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001807
5
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 332-340. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
6
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
7
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252. - ISSN 1898-6447
8
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 7-36. - Bibliogr.
9
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 139, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-407-2
10
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf. - ISSN 1898-5084
11
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 7-35. - ISBN 978-83-7252-407-2
12
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
13
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854. - ISSN 1898-6447
14
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 5-32. - Bibliogr.
15
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach / Adam SZAŁKOWSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 128-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
16
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636. - ISSN 0208-7944
17
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-315-0
18
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 11-56. - ISBN 83-7252-315-0
19
Rekrutacja i redukcja personelu / Adam SZAŁKOWSKI, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 79-120. - ISBN 83-7252-315-0
20
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential / Adam SZAŁKOWSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 327-334. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
21
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 199-217. - ISBN 83-7252-315-0
22
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Dni Jana Pawła II). - S. 83-103. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
23
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-299-5
25
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się / Urszula BUKOWSKA ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 314 k. : il. kolor. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
26
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 5-37. - Bibliogr.
27
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 361-376. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf. - ISSN 1898-5084
28
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005), s. 2-7. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
29
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860. - ISSN 0208-7944
30
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 112, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-262-6
31
Uwarunkowania rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-262-6
32
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 87, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-283-9
33
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension / Adama SZAŁKOWSKI // W: Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 251-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-259-X
34
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 126-138. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
35
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236. - ISSN 0208-7944
36
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 4-22. - Bibliogr.
37
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie / Jarosław PIWOWARCZYK ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2004. - 318 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 s. - Bibliogr.
38
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
39
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work / Adam SZAŁKOWSKI // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 309-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
40
Koncepcja rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 5-19. - Bibliogr.
41
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 161-173. - ISBN 83-918601-0-8
42
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise / Adam SZAŁKOWSKI, Mariusz Latusek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15462. - ISSN 0208-7944
43
Wstęp / Barbara PODOLEC, Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003. - S. 5-8. - ISBN 83-918601-0-8
44
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-144-1
45
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 13-17. - ISBN 83-88840-19-3
46
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager? / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14088. - ISSN 0208-7944
47
Problem mobbingu w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
48
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Człowiek w Firmie). - ISBN 83-88840-19-3
49
Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny / Adam SZAŁKOWSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 19-32. - ISBN 83-7252-152-2
50
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 93-136. - ISBN 83-7252-144-1
51
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 15-25. - ISBN 83-915196-1-9
52
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002), s. 46-47. - ISSN 0032-6186
53
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 17-23. - ISBN 83-88840-19-3
54
Warunki i stosunki pracy / Jacek KOPEĆ, Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 137-159. - ISBN 83-7252-144-1
55
Rozwój a pracownicy firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 9-13. - ISBN 83-88840-19-3
56
Kształtowanie karier zawodowych / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 71-88. - ISBN 83-88840-19-3
57
Funkcjonalne stosunki pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 138-142. - ISBN 83-88840-19-3
58
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 89-120. - ISBN 83-88840-19-3
59
Personel a strategia rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 7-25. - ISBN 83-7252-144-1
60
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
61
Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych / Adam SZAŁKOWSKI // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 5-22. - ISSN 1428-474X
62
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9931. - ISSN 0208-7944
63
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000), s. 2-7. - ISSN 0032-6186
64
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 55-62. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
65
Rekrutacja personelu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 64-92. - ISBN 83-7252-042-9
66
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 552 (2000), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 9-44. - ISBN 83-7252-042-9
68
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-042-9
69
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-1-9
70
Koszty pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 163-175. - ISBN 83-7252-042-9
71
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy / A. SZALKOWSKI, D. Jankowicz // International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999), s. 1418-1427. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - ISSN 0306-8293
72
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 7(594) (1999), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi". - ISSN 0860-6846
73
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 171-184. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
74
Problem własności i kapitału w stosunkach pracy = A Problem of Property and Capital in of Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998), s. 175-187. - Bibliogr. - ISSN 1734-4867
75
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998), s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia. - ISSN 0208-4902
76
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 69-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
77
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Jacek KOPEĆ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1998. - 222 k. : il ; 29 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
78
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 512 (1998), s. 49-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
79
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Ocenianie pracowników / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 42-53. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
81
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
82
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. - 217, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04399-8
83
Stosunki pracy jako problem polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 3 (1997), s. 1-5. - ISSN 0137-4729
84
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-38-0
85
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations? / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 229-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-21-6
86
Efektywnościowe modele stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997), s. 13-17. - ISSN 0032-6186
87
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 9-17. - summ. - ISBN 83-7017-732-8
88
Negocjacje w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 92-103. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
89
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 353, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-21-6
90
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
91
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 466 (1996), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Wymiar etyczny zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996), s. 10-17. - ISSN 0032-6186
93
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996), s. 6-7. - ISSN 0860-6846
94
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
95
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy / Adam SZALKOWSKI // International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996), s. 51-60. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - ISSN 0306-8293
96
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996. - S. 171-186. - ISBN 83-86957-06-9
97
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 73-79. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
98
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 254, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-43-2
99
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego = Social Policy in Scientific Activity of Stanisław Grabski / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 7 (1995), s. 21-23. - ISSN 0137-4729
100
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995), s. 26-30. - ISSN 0867-0005
101
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland / Tom Redman, Don Keithle, Adam SZALKOWSKI // Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995), s. 4-13. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - ISSN 0262-1711
102
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995), s. 15-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
103
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 247-254. - ISBN 83-86439-43-2
104
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 429 (1994), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Motywacyjne aspekty gospodarowania / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 60 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-06-8
106
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 2 (1993), s. 10-12. - ISSN 0137-4729
108
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa / Alicja MIŚ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1993. - 309 k. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
109
Social Function of the Post-socialist State / Adam SZAŁKOWSKI, Jacek OLBRYCHT // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 10). - S. 1[47]-14[62]
110
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - 126, [1] s. ; 24 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-26-8
111
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 8-29. - ISBN 83-85483-26-8
112
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
113
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1992), s. 32-35. - ISSN 0137-4729
114
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 184-196
115
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 2 (1991), s. 32-34
116
Rynek pracy w systemie gospodarczym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 3-16. - Bibliogr.
117
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System / Adam SZŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Dyskusja / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 94
119
Systemy pracy = Labour Systems / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 81-120. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
120
System rynkowy a polityka kadrowa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 89-100
121
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce / Adam SZAŁKOWSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 119-135
122
Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353 / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 2 (1990), s. 34-36
123
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 162-176
124
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990), s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 239-252
126
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989), s. 171-182. - Bibliogr. - ISSN 0867-0919
127
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 106-109
128
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 148-163
129
O polityce kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988), s. 6, 37. - Rec. pracy: J. Orczyka (red.), Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie: praca zbiorowa. Warszawa; Poznań: PWN, 1987
130
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988), s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
131
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988), s. 16-24. - Bibliogr. - ISSN 0137-5555
132
Gospodarka a potrzeby człowieka / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 117-126
133
Bezdomność jako kryterium ubóstwa / Jerry Wilson, Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 4 (1988), s. 23-26. - ISSN 0137-4729
134
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 7-18. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
135
Dyskusja = Diskussion = Discussion = Прения / Antoni Rajkiewicz, Ferdynand MICHOŃ, Alicja Sajkiewicz, Risto Tainio, Adam Szałkowski, Lucyna Frąckiewicz, Michał Winiewski, Wojciech Muszalski // Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.). - (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95
136
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy" / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 118-120. - ISSN 0079-578X
137
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
138
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 47-54. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
139
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 10 (1985), s. 5-8. - ISSN 0137-4729
140
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 220 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 68)
141
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985), s. 43-44. - ISSN 0032-6186
142
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984), s. 40-45. - ISSN 0032-6186
143
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 ([1984]), s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
144
Co motywuje do pracy? / Adam SZAŁKOWSKI // Zarządzanie. - nr 3 (1984), s. 38-40. - Bibliogr. - ISSN 0137-3803
145
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego / Ferdynand MICHOŃ, Anna PIECHNIK, Leszek KOZIOŁ, Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984. - 107 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 23 (229)
146
Koszty działalności socjalno-bytowej / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1984), s. 14-17. - ISSN 0137-4729
147
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 86-99. - Bibliogr.
148
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 235-259. - ISBN 83-01-05705-X
149
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983), s. 22-25. - ISSN 0013-3043
150
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej / Jan TARGALSKI, Adam SZAŁKOWSKI, Zbigniew PASZEK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI . - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 97-119
151
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
152
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982), s. 7-19. - ISSN 0079-578X
153
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
154
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981), s. 50-54. - ISSN 0032-6186
155
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(116) (1981), s. 1-3. - ISSN 0137-7043
156
Polityka społeczna : materiały do studiowania / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 119 s. : il. ; 24 cm
157
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
158
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981), s. 83-91. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
159
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
160
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980), s. 29-31. - ISSN 0013-3043
161
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 115-132. - Bibliogr.
162
Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227 / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 3/4 (1979), s. 34-35
163
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1978), s. 19-21. - ISSN 0137-4729
164
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ . - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 171-208
165
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978), s. 6-11. - ISSN 0032-6186
166
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1978), s. 32-33
167
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1977), s. 105-111. - ISSN 0079-578X
168
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. Ferdynand MICHOŃ . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 3-49. - Bibliogr.
169
Teorie potrzeb : poglądy / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (1977), s. 10-11. - ISSN 0137-4729
170
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control / Adam Szałkowski // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
171
Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników / Adam SZAŁKOWSKI // Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym. - nr 1 (1975), s. 23-27
172
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym / Adam Szałkowski ; . - Kraków : , 1974. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
173
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
174
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 135 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
175
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 190 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
176
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 121 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
177
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
178
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
179
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
180
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
181
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
182
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
183
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
184
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
185
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
186
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
187
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
188
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
189
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
190
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 144 k. ; 29 cm. - Maszynopis
1
Szałkowski A., (2012), Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 203-212.
2
Szałkowski A., (2011), Ekstremizm w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737
3
Szałkowski A., (2010), Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014
4
Zając P., (2010), Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 268 k.
5
Szałkowski A., (2009), Wybrane aspekty pracy człowieka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 332-340.
6
Szałkowski A., Bukowska U., (2009), Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 179-190.
7
Szałkowski A., (2008), Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 7-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252
8
Szałkowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 7-36.
9
Szałkowski A. (red.), (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 139, [2] s.
10
Szałkowski A., (2008), Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 223-234; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf
11
Szałkowski A., (2008), Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-35.
12
Szałkowski A., (2008), Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 550-561.
13
Szałkowski A., (2007), Składniki kapitału społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854
14
Szałkowski A., (2007), Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 5-32.
15
Szałkowski A., (2007), Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 128-135.
16
Szałkowski A., (2006), Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636
17
Szałkowski A. (red.), (2006), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 228 s.
18
Szałkowski A., (2006), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-56.
19
Szałkowski A., Piwowarczyk J., (2006), Rekrutacja i redukcja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 79-120.
20
Szałkowski A., (2006), Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 327-334.
21
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 199-217.
22
Szałkowski A., (2006), Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy. [W:] ADAMCZYK W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-103.
23
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa: (metodyka pomiaru i sprawozdawczość), Prom. Szałkowski A., Kraków : , 329 k.
24
Szałkowski A. (red.), (2006), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 102 s.
25
Bukowska U., (2006), Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 314 k.
26
Szałkowski A., (2005), Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 5-37.
27
Szałkowski A., (2005), Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 361-376; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf
28
Szałkowski A., (2005), Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11, s. 2-7.
29
Szałkowski A., (2005), Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860
30
Szałkowski A. (red.), (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 112, [2] s.
31
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2005), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
32
Szałkowski A., Bukowska U., (2005), Zarządzanie zespołami pracowniczymi: aspekt behawioralny, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87, [2] s.
33
Szałkowski A., (2005), Biblijny wymiar stosunków pracy. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 251-259.
34
Szałkowski A., (2004), W kierunku indywidualizacji stosunków pracy. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 126-138.
35
Szałkowski A., (2004), Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 21-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236
36
Szałkowski A., (2004), Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 4-22.
37
Piwowarczyk J., (2004), Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 318 k.
38
Szałkowski A., (2003), Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 85-94.
39
Szałkowski A., (2003), Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 309-320.
40
Szałkowski A., (2003), Koncepcja rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 5-19.
41
Szałkowski A., (2003), Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 161-173.
42
Szałkowski A., Latusek M., (2003), Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 7-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/15462
43
Podolec B., Szałkowski A., (2003), Wstęp. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, s. 5-8.
44
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
45
Szałkowski A., (2002), Kapitał ludzki - pojęcie i składniki. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 13-17.
46
Szałkowski A., (2002), Personalny czy menedżer?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 29-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/14088
47
Szałkowski A., (2002), Problem mobbingu w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 9, s. 2-8.
48
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój pracowników: przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, 161 s.
49
Szałkowski A., (2002), Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 19-32.
50
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-136.
51
Szałkowski A., (2002), Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 15-25.
52
Szałkowski A., (2002), [Recenzja], "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 3, s. 46-47.
53
Szałkowski A., (2002), Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 17-23.
54
Kopeć J., Szałkowski A., (2002), Warunki i stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
55
Szałkowski A., (2002), Rozwój a pracownicy firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 9-13.
56
Szałkowski A., (2002), Kształtowanie karier zawodowych. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 71-88.
57
Szałkowski A., (2002), Funkcjonalne stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 138-142.
58
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 89-120.
59
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2002), Personel a strategia rozwoju organizacji. [W:] SZAŁKOWSKI A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-25.
60
Szałkowski A., (2001), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, s. 2-8.
61
Szałkowski A., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 5-22.
62
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2001), Personel w strategii rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/9931
63
Szałkowski A., (2000), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 1, s. 2-7.
64
Szałkowski A., (2000), Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 55-62.
65
Szałkowski A., (2000), Rekrutacja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-92.
66
Szałkowski A., (2000), Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 19-29.
67
Szałkowski A., (2000), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-44.
68
Szałkowski A. (red.), (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 s.
69
Szałkowski A., (2000), Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 156-161.
70
Szałkowski A., (2000), Koszty pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 163-175.
71
Szałkowski A., Jankowicz D., (1999), The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 26, no. 12, s. 1418-1427.
72
Szałkowski A., (1999), Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 50, nr 7(594), s. 28-30.
73
Szałkowski A., (1999), Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 171-184.
74
Szałkowski A., (1998), Problem własności i kapitału w stosunkach pracy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 1997/98, s. 175-187.
75
Szałkowski A., (1998), Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 265, s. 32-42.
76
Szałkowski A., (1998), Własność i jej implikacje w stosunkach pracy. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-73.
77
Kopeć J., (1998), System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 222 k.
78
Szałkowski A., (1998), Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 49-58.
79
Szałkowski A., (1997), Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 7-21.
80
Szałkowski A., (1997), Ocenianie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 42-53.
81
Szałkowski A. (red.), (1997), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 103 s.
82
Szałkowski A., (1997), Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 217, [2] s.
83
Szałkowski A., (1997), Stosunki pracy jako problem polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 1-5.
84
Szałkowski A., (1997), Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 75-83.
85
Szałkowski A., (1997), Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 229-236.
86
Szałkowski A., (1997), Efektywnościowe modele stosunków pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12, s. 13-17.
87
Szałkowski A., (1997), Zarządzanie personelem a stosunki pracy. [W:] Polańska A. (red.), Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 9-17.
88
Szałkowski A., (1997), Negocjacje w stosunkach pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-103.
89
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1997), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 353, [1] s.
90
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wyd. 1, dodr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
91
Szałkowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 5-11.
92
Szałkowski A., (1996), Wymiar etyczny zarządzania personelem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 37, nr 1, s. 10-17.
93
Szałkowski A., (1996), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 1(552), s. 6-7.
94
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
95
Szałkowski A., (1996), Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 23, no. 9, s. 51-60.
96
Szałkowski A., (1996), Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 171-186.
97
Szałkowski A., (1995), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 73-79.
98
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1995), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 254, [1] s.
99
Szałkowski A., (1995), Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego, "Polityka Społeczna", nr 7, s. 21-23.
100
Szałkowski A., (1995), Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy, "Gospodarka Narodowa", R. 6, nr 12(67), s. 26-30.
101
Redman T., Keithley D., Szałkowski A., (1995), Management Development under Adversity? : Case studies from Poland, "Journal of Management Development", vol. 14, no. 10, s. 4-13.
102
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 15-21.
103
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 247-254.
104
Szałkowski A., (1994), Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 5-12.
105
Szałkowski A., (1994), Motywacyjne aspekty gospodarowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 s.
106
Szałkowski A., (1993), Krańcowa produktywność pracy żywej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 5-12.
107
Szałkowski A., (1993), Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 10-12.
108
Miś A., (1993), Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 309 k.
109
Szałkowski A., Olbrycht J., (1992), Social Function of the Post-socialist State. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 1[47]-14[62].
110
Szałkowski A. (red.), (1992), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", 126, [1] s.
111
Szałkowski A., (1992), Teoretyczne aspekty badania rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 8-29.
112
Szałkowski A., (1992), System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 65-77.
113
Szałkowski A., (1992), Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie, "Polityka Społeczna", nr 5/6, s. 32-35.
114
Szałkowski A., (1992), Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-196.
115
Szałkowski A., (1991), [Recenzja], "Polityka Społeczna", nr 2, s. 32-34.
116
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym. [W:] Piechnik-Kurdziel A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium, Kraków : Urząd Wojewódzki : Wojewódzkie Biuro Pracy, s. 3-16.
117
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 5-18.
118
Szałkowski A., "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 94.
119
Szałkowski A., (1991), Systemy pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 81-120.
120
Szałkowski A., (1991), System rynkowy a polityka kadrowa. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 89-100.
121
Szałkowski A., (1990), Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119-135.
122
Szałkowski A., (1990), Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 34-36.
123
Szałkowski A., (1990), Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-176.
124
Szałkowski A., (1990), Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 332, s. [5]-14.
125
Szałkowski A., (1989), Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-252.
126
Szałkowski A., (1989), Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 1, s. 171-182.
127
Szałkowski A., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 106-109.
128
Szałkowski A., (1988), Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 148-163.
129
Szałkowski A., (1988), O polityce kadrowej, "Przegląd Organizacji", nr 4 (580), s. 6, 37.
130
Szałkowski A., (1988), Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 23-35.
131
Szałkowski A., (1988), Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 29, nr 6 (310), s. 16-24.
132
Szałkowski A., (1988), Gospodarka a potrzeby człowieka. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 117-126.
133
Wilson J., Szałkowski A., (1988), Bezdomność jako kryterium ubóstwa, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 23-26.
134
Szałkowski A., (1987), Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 7-18.
135
Rajkiewicz A., Michoń F., Sajkiewicz A., Tainio R., Szałkowski A., Frąckiewicz L., Winiewski M., Muszalski W., (1986), Dyskusja, "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)", s. 91-95.
136
Szałkowski A., (1986), Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy", "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 118-120.
137
Szałkowski A., (1986), Społeczne skutki stabilizacji załogi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 45-57.
138
Szałkowski A., (1986), Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 47-54.
139
Szałkowski A., (1985), Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych, "Polityka Społeczna", nr 10, s. 5-8.
140
Szałkowski A., (1985), Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 68), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 220 s.
141
Szałkowski A., (1985), Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 27, nr 6, s. 43-44.
142
Szałkowski A., (1984), Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 26, nr 4, s. 40-45.
143
Szałkowski A., (1984), Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 77-89.
144
Szałkowski A., (1984), Co motywuje do pracy?, "Zarządzanie", nr 3, s. 38-40.
145
Michoń F., Piechnik A., Kozioł L., Szałkowski A., (1984), Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, (Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 23 (229)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 107 s.
146
Szałkowski A., (1984), Koszty działalności socjalno-bytowej, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 14-17.
147
Szałkowski A., (1984), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-99.
148
Szałkowski A., (1984), Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi. [W:] Świątkowski A. (red.), Kompetencje związków zawodowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 235-259.
149
Szałkowski A., (1983), Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 10-11(405-6), s. 22-25.
150
Targalski J., Szałkowski A., Paszek Z., (1982), Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej. [W:] BYRSKI B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 97-119.
151
Szałkowski A., (1982), Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 3(386), s. 15-18.
152
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1982), Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 7-19.
153
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1981), Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów, "Gazeta Krakowska", nr 210 (10303), s. 1, 3.
154
Szałkowski A., (1981), Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 23, nr 10/11, s. 50-54.
155
Szałkowski A., (1981), Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(116), s. 1-3.
156
Szałkowski A., (1981), Polityka społeczna: materiały do studiowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
157
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
158
Szałkowski A., (1981), Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 83-91.
159
Szałkowski A., Piechnik A., (1980), Efektywność pracy a potrzeby pracownicze, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 11 (371), s. 15-18.
160
Szałkowski A., (1980), Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 2 (362), s. 29-31.
161
Szałkowski A., (1979), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-132.
162
Szałkowski A., (1979), Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227, "Polityka Społeczna", nr 3/4, s. 34-35.
163
Szałkowski A., (1978), Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 19-21.
164
Szałkowski A., Laskowska G., (1978), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] MICHOŃ F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 171-208.
165
Szałkowski A., (1978), Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 20, nr 7, s. 6-11.
166
Szałkowski A., (1978), [Recenzja], "Polityka Społeczna", nr 9, s. 32-33.
167
Szałkowski A., (1977), Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 105-111.
168
Szałkowski A., Laskowska G., (1977), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] MICHOŃ F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 3-49.
169
Szałkowski A., (1977), Teorie potrzeb : poglądy, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 10-11.
170
Szałkowski A., (1977), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377.
171
Szałkowski A., (1975), Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników, "Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym", nr 1, s. 23-27.
172
Szałkowski A., (1974), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania: studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym, Prom. Michoń F., Kraków : , 291 k.
173
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, (2009), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 143 k.
174
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, (2008), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 135 s.
175
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], (2007), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 190 s.
176
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, (2006), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
177
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2005), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 158 k.
178
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2004), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
179
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji: raport z badań statutowych, (2003), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
180
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
181
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
182
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
183
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
184
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
185
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Piwowarczyk J., (1998), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 k.
186
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
187
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
188
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
189
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
190
Szałkowski A., Miś A., (1988), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 k.
1
@article{UEK:2168228982,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "203-212",
year = "2012",
}
2
@article{UEK:2168220036,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ekstremizm w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "39-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737},
}
3
@article{UEK:2165698234,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "71-85",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014},
}
4
@unpublished{UEK:51018,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001807},
}
5
@article{UEK:50552,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane aspekty pracy człowieka",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "332-340",
adress = "",
year = "2009",
}
6
@article{UEK:50717,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2009",
}
7
@article{UEK:50474,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "7-23",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252},
}
8
@unpublished{UEK:2168219640,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "7-36",
year = "2008",
}
9
@book{UEK:51423,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
10
@article{UEK:50637,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "223-234",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2165528132,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "7-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
12
@inbook{UEK:2165982797,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "550-561",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
13
@article{UEK:50832,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Składniki kapitału społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "7-20",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854},
}
14
@unpublished{UEK:2168326411,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "5-32",
year = "2007",
}
15
@inbook{UEK:2165625763,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "128-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
16
@article{UEK:53077,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "7-20",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636},
}
17
@book{UEK:52128,
title = "Podstawy zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
18
@inbook{UEK:2166158335,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "11-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
19
@inbook{UEK:2166158438,
author = "Adam Szałkowski and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Rekrutacja i redukcja personelu",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "79-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
20
@inbook{UEK:2166218830,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "327-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
21
@inbook{UEK:2166158487,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "199-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
22
@inbook{UEK:2166093965,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "83-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-922067-6-2",
}
23
@unpublished{UEK:52632,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
24
@book{UEK:52129,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
25
@unpublished{UEK:52633,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
26
@unpublished{UEK:2168258500,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "5-37",
year = "2005",
}
27
@article{UEK:2166562805,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "361-376",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf},
}
28
@article{UEK:52326,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "11",
pages = "2-7",
year = "2005",
}
29
@article{UEK:52776,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "53-66",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860},
}
30
@book{UEK:52533,
title = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
31
@inbook{UEK:2166502813,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
32
@book{UEK:52532,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-283-9",
}
33
@inbook{UEK:2166408588,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Biblijny wymiar stosunków pracy",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 1",
pages = "251-259",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-259-X",
}
34
@inbook{UEK:2168221890,
author = "Adam Szałkowski",
title = "W kierunku indywidualizacji stosunków pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "126-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
35
@article{UEK:2168219704,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "21-30",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236},
}
36
@unpublished{UEK:2168258524,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "4-22",
year = "2004",
}
37
@unpublished{UEK:2168221672,
author = "Jarosław Piwowarczyk",
title = "Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
38
@article{UEK:50618,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "85-94",
year = "2003",
}
39
@inbook{UEK:2168256832,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "309-320",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
40
@unpublished{UEK:2168258596,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koncepcja rozwoju organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "5-19",
year = "2003",
}
41
@inbook{UEK:2166176466,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "161-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
42
@article{UEK:2168220980,
author = "Adam Szałkowski and Mariusz Latusek",
title = "Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "7-19",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15462},
}
43
@misc{UEK:2168346824,
author = "Barbara Podolec and Adam Szałkowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
44
@book{UEK:2168229900,
title = "Rozwój personelu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
45
@inbook{UEK:2168253286,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki - pojęcie i składniki",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "13-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
46
@article{UEK:2168227240,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personalny czy menedżer?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "29-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14088},
}
47
@article{UEK:2168255234,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem mobbingu w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "9",
pages = "2-8",
year = "2002",
}
48
@book{UEK:2168247038,
title = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
49
@inbook{UEK:2168358026,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dylematy racjonalnego wykorzystania zasobów pracy w gospodarce : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2002/2003",
pages = "19-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-152-2",
}
50
@inbook{UEK:2168232098,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "93-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
51
@inbook{UEK:2168242784,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
52
@article{UEK:2168255520,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "3",
pages = "46-47",
year = "2002",
}
53
@inbook{UEK:2168253288,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "17-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
54
@inbook{UEK:2168306329,
author = "Jacek Kopeć and Adam Szałkowski",
title = "Warunki i stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
55
@inbook{UEK:2168247050,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozwój a pracownicy firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "9-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
56
@inbook{UEK:2168253294,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kształtowanie karier zawodowych",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "71-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
57
@inbook{UEK:2168253278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Funkcjonalne stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "138-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
58
@inbook{UEK:2168247138,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "89-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
59
@inbook{UEK:2168306321,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Personel a strategia rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "7-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
60
@article{UEK:2168255524,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "5",
pages = "2-8",
year = "2001",
}
61
@article{UEK:2168368818,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w świetle uwarunkowań społecznych",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "5-22",
year = "2001",
}
62
@article{UEK:2168234814,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Personel w strategii rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "41-53",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9931},
}
63
@article{UEK:2168255526,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "1",
pages = "2-7",
year = "2000",
}
64
@inbook{UEK:2168239004,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "55-62",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
65
@inbook{UEK:2168249268,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rekrutacja personelu",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "64-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
66
@article{UEK:2168238726,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "19-29",
year = "2000",
}
67
@inbook{UEK:2168249264,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "9-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
68
@book{UEK:2168249256,
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
69
@inbook{UEK:2168223674,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "156-161",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
70
@inbook{UEK:2168249278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koszty pracy",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "163-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
71
@article{UEK:2168222290,
author = "Adam Szałkowski and Devi Jankowicz",
title = "The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 26, no. 12",
pages = "1418-1427",
year = "1999",
}
72
@misc{UEK:2168255512,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 50, 7(594)",
pages = "28-30",
year = "1999",
}
73
@inbook{UEK:2168249426,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "171-184",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
74
@article{UEK:2168360560,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem własności i kapitału w stosunkach pracy",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 1997/98",
pages = "175-187",
year = "1998",
}
75
@article{UEK:2168264410,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "265",
pages = "32-42",
adress = "",
year = "1998",
}
76
@inbook{UEK:2168226120,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Własność i jej implikacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "69-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
77
@unpublished{UEK:2168259034,
author = "Jacek Kopeć",
title = "System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
78
@article{UEK:2168244980,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "49-58",
year = "1998",
}
79
@article{UEK:2168237776,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "7-21",
year = "1997",
}
80
@inbook{UEK:2168249384,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "42-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
81
@book{UEK:2168249376,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
82
@book{UEK:2168255670,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1997",
isbn = "83-04-04399-8",
}
83
@article{UEK:2168343057,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy jako problem polityki społecznej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3",
pages = "1-5",
year = "1997",
}
84
@inbook{UEK:2168255654,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
85
@inbook{UEK:2168246332,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
86
@article{UEK:2168254276,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Efektywnościowe modele stosunków pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "12",
pages = "13-17",
year = "1997",
}
87
@inbook{UEK:2168271918,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie personelem a stosunki pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r.",
pages = "9-17",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
isbn = "83-7017-732-8",
}
88
@inbook{UEK:2168249398,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Negocjacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "92-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
89
@book{UEK:2168246116,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
90
@book{UEK:2168239972,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-86439-62-9",
}
91
@article{UEK:2168238268,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "5-11",
year = "1996",
}
92
@article{UEK:2168254302,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wymiar etyczny zarządzania personelem",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 37, 1",
pages = "10-17",
year = "1996",
}
93
@article{UEK:2168254334,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 1(552)",
pages = "6-7",
year = "1996",
}
94
@book{UEK:2168287903,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-62-9",
}
95
@article{UEK:2168222286,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 23, no. 9",
pages = "51-60",
year = "1996",
}
96
@inbook{UEK:2168248300,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
97
@inbook{UEK:2168231992,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "73-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
98
@book{UEK:2168230360,
title = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
99
@article{UEK:2168254270,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "7",
pages = "21-23",
year = "1995",
}
100
@article{UEK:2168254330,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 6, 12(67)",
pages = "26-30",
year = "1995",
}
101
@article{UEK:2168222292,
author = "Tom Redman and Don Keithley and Adam Szałkowski",
title = "Management Development under Adversity? : Case studies from Poland",
journal = "Journal of Management Development",
number = "vol. 14, no. 10",
pages = "4-13",
year = "1995",
}
102
@article{UEK:2168237724,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "15-21",
year = "1995",
}
103
@inbook{UEK:2168230388,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "247-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
104
@article{UEK:2168234104,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "429",
pages = "5-12",
year = "1994",
}
105
@book{UEK:2168249254,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywacyjne aspekty gospodarowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-06-8",
}
106
@article{UEK:2168252054,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Krańcowa produktywność pracy żywej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "5-12",
year = "1993",
}
107
@article{UEK:2168254266,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "10-12",
year = "1993",
}
108
@unpublished{UEK:2168259022,
author = "Alicja Miś",
title = "Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
109
@inbook{UEK:2168339359,
author = "Adam Szałkowski and Jacek Olbrycht",
title = "Social Function of the Post-socialist State",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[47]-14[62]",
adress = "Cracow ; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
110
@book{UEK:2168239452,
title = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
111
@inbook{UEK:2168239456,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne aspekty badania rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "8-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
112
@article{UEK:2168236204,
author = "Adam Szałkowski",
title = "System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "361",
pages = "65-77",
year = "1992",
}
113
@article{UEK:2168254262,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "5/6",
pages = "32-35",
year = "1992",
}
114
@inbook{UEK:2168228948,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "184-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
115
@article{UEK:2168255674,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "32-34",
year = "1991",
}
116
@inbook{UEK:2168264400,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium",
pages = "3-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
117
@article{UEK:2168237032,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "379",
pages = "5-18",
year = "1991",
}
118
@misc{UEK:2168270482,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium",
pages = "94",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
119
@inbook{UEK:2168248786,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Systemy pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "81-120",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
120
@inbook{UEK:2168251852,
author = "Adam Szałkowski",
title = "System rynkowy a polityka kadrowa",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "89-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
121
@misc{UEK:2168227330,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
122
@article{UEK:2168364420,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Unemployment: Theory, Policy and Structure, praca zbiorowa pod red. Padera J. Padersena i Reinharda Lunda, Berlin-New York 1987, stron 353",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "34-36",
year = "1990",
}
123
@inbook{UEK:2168228916,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "162-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
124
@article{UEK:2168251384,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "332",
pages = "[5]-14",
year = "1990",
}
125
@inbook{UEK:2168228884,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "239-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
126
@article{UEK:2168258848,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 1",
pages = "171-182",
year = "1989",
}
127
@article{UEK:2168255728,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "106-109",
year = "1988",
}
128
@inbook{UEK:2168228062,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "148-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
129
@article{UEK:2168255816,
author = "Adam Szałkowski",
title = "O polityce kadrowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (580)",
pages = "6, 37",
year = "1988",
}
130
@article{UEK:2168251400,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "23-35",
year = "1988",
}
131
@article{UEK:2168255702,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 29, 6 (310)",
pages = "16-24",
year = "1988",
}
132
@inbook{UEK:2168335023,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Gospodarka a potrzeby człowieka",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "117-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
133
@article{UEK:2168253964,
author = "Jerry Wilson and Adam Szałkowski",
title = "Bezdomność jako kryterium ubóstwa",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "4",
pages = "23-26",
year = "1988",
}
134
@article{UEK:2168233466,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "249",
pages = "7-18",
year = "1987",
}
135
@misc{UEK:2168366956,
author = "Antoni Rajkiewicz and Ferdynand Michoń and Alicja Sajkiewicz and Risto Tainio and Adam Szałkowski and Lucyna Frąckiewicz and Michał Winiewski and Wojciech Muszalski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)",
pages = "91-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
136
@misc{UEK:2168244690,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Konferencja naukowa na temat: Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "118-120",
year = "1986",
}
137
@article{UEK:2168231100,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczne skutki stabilizacji załogi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "219",
pages = "45-57",
year = "1986",
}
138
@article{UEK:2168244680,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "47-54",
year = "1986",
}
139
@article{UEK:2168254254,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "10",
pages = "5-8",
year = "1985",
}
140
@book{UEK:2168254250,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
141
@article{UEK:2168254294,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 27, 6",
pages = "43-44",
year = "1985",
}
142
@article{UEK:2168254278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 26, 4",
pages = "40-45",
year = "1984",
}
143
@article{UEK:2168236592,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "77-89",
year = "1984",
}
144
@article{UEK:2168364796,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Co motywuje do pracy?",
journal = "Zarządzanie",
number = "3",
pages = "38-40",
year = "1984",
}
145
@book{UEK:2168366764,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Piechnik and Leszek Kozioł and Adam Szałkowski",
title = "Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1984",
issn = "0239-9458",
}
146
@article{UEK:2168226531,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koszty działalności socjalno-bytowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "14-17",
year = "1984",
}
147
@inbook{UEK:2168258556,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "86-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
148
@inbook{UEK:2168255534,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi",
booktitle = "Kompetencje związków zawodowych",
pages = "235-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1984",
isbn = "83-01-05705-X",
}
149
@article{UEK:2168254324,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 10-11(405-6)",
pages = "22-25",
year = "1983",
}
150
@inbook{UEK:2168273046,
author = "Jan Targalski and Adam Szałkowski and Zbigniew Paszek",
title = "Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "97-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
151
@article{UEK:2168254316,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 3(386)",
pages = "15-18",
year = "1982",
}
152
@article{UEK:2168230654,
author = "Zbigniew Paszek and Adam Szałkowski and Jan Targalski",
title = "Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "7-19",
year = "1982",
}
153
@article{UEK:2168243688,
author = "Zbigniew Paszek and Adam Szałkowski and Jan Targalski",
title = "Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "210 (10303)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
154
@article{UEK:2168254274,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 23, 10/11",
pages = "50-54",
year = "1981",
}
155
@article{UEK:2168254328,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(116)",
pages = "1-3",
year = "1981",
}
156
@book{UEK:2168366786,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka społeczna : materiały do studiowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
157
@book{UEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
158
@article{UEK:2168229942,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "83-91",
year = "1981",
}
159
@article{UEK:2168226487,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik",
title = "Efektywność pracy a potrzeby pracownicze",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 11 (371)",
pages = "15-18",
year = "1980",
}
160
@article{UEK:2168226479,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 2 (362)",
pages = "29-31",
year = "1980",
}
161
@inbook{UEK:2168258768,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "115-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
162
@article{UEK:2168364406,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Tadeusz Grzeszczyk, Dyscyplina pracy, problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1978, stron 227",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3/4",
pages = "34-35",
year = "1979",
}
163
@article{UEK:2168254272,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "19-21",
year = "1978",
}
164
@inbook{UEK:2168252016,
author = "Adam Szałkowski and Grażyna Laskowska",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "171-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
165
@article{UEK:2168254308,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 20, 7",
pages = "6-11",
year = "1978",
}
166
@article{UEK:2168254258,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "32-33",
year = "1978",
}
167
@article{UEK:2168228096,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "105-111",
year = "1977",
}
168
@inbook{UEK:2168306489,
author = "Adam Szałkowski and Grażyna Laskowska",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2",
pages = "3-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
169
@article{UEK:2168241248,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teorie potrzeb : poglądy",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "10-11",
year = "1977",
}
170
@misc{UEK:2168333243,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "376-377",
year = "1977",
}
171
@article{UEK:2168369178,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wkład pracy a wynagrodzenie robotników zatrudnionych na wiertni w ocenie dozoru i samych robotników",
journal = "Biuletyn BHP w Górnictwie Naftowym",
number = "1",
pages = "23-27",
year = "1975",
}
172
@unpublished{UEK:2168258962,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
173
@unpublished{UEK:2168248524,
title = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
174
@unpublished{UEK:2168219638,
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
175
@unpublished{UEK:2168219636,
author = " and and and and and ",
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
176
@unpublished{UEK:2166564391,
author = " and and and and and ",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
177
@unpublished{UEK:2168258498,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
178
@unpublished{UEK:2168258522,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
179
@unpublished{UEK:2168258592,
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
180
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
181
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Jacek Kopeć and Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
182
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
183
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
184
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
185
@unpublished{UEK:2168258170,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
186
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
187
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Aleksy Pocztowski and Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
188
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
189
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
190
@unpublished{UEK:2168258868,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID