Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228982
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220036
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-144
Nr:
51018
doktorat
4

Tytuł:
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698234
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 332-340. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50552
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 179-190. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50717
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008) , s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
50637
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008) , s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50474
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982797
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 7-35
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165528132
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2008, s. 7-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219640
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
139, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
51423
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50832
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 128-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165625763
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2007, s. 5-32 - Bibliogr.
Program badawczy:
56/KZZP/1/07/S/417
Sygnatura:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326411
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 199-217
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158487
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Rekrutacja i redukcja personelu
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 79-120
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158438
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
52129
monografia
19

Tytuł:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 11-56
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53077
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 327-334. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218830
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
329 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-17
Nr:
52632
doktorat
23

Tytuł:
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy
Źródło:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 83-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093965
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
296, [16] k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/289
Nr:
52633
doktorat
25

Tytuł:
Podstawy zarządzania personelem
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
52128
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2005, s. 5-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258500
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension
Źródło:
Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 251-259. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-259-X
Nr:
2166408588
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
87, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-283-9
Nr:
52532
monografia
29

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju organizacji
Źródło:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-32
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166502813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005) , s. 2-7. - Streszcz.
Nr:
52326
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital
Źródło:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 361-376. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 6)
ISBN:
83-89473-98-4
Tryb dostępu:
Nr:
2166562805
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
112, [2] s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
52533
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
33

Tytuł:
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 676 (2005) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 126-138 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221890
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2004, s. 4-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258524
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219704
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
300, [18] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 16 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/392
Nr:
2168221672
doktorat
38

Autor:
Adam Szałkowski , Mariusz Latusek
Tytuł:
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220980
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003) , s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50618
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work
Źródło:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 309-320. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256832
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003, s. 5-8
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2168346824
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Koncepcja rozwoju organizacji
Źródło:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2003, s. 5-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258596
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Tytuł:
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 161-173
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176466
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Kształtowanie karier zawodowych
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 71-88
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253294
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Tytuł:
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 15-25
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242784
rozdział w materiałach konferencyjnych
46

Tytuł:
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227240
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 13-17
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253286
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Problem mobbingu w stosunkach pracy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002) , s. 2-8
Nr:
2168255234
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Rozwój a pracownicy firmy
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 9-13
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247050
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002) , s. 46-47
Nr:
2168255520
recenzja
51

Tytuł:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Człowiek w Firmie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247038
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
52

Tytuł:
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 17-23
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Motywowanie i przywództwo
Źródło:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 93-136
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168232098
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Warunki i stosunki pracy
Źródło:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 137-159
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306329
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Personel a strategia rozwoju organizacji
Źródło:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 7-25
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306321
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Funkcjonalne stosunki pracy
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 138-142
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253278
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Motywowanie i przywództwo
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 89-120
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Rozwój personelu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168229900
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
59

Tytuł:
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001) , s. 2-8
Nr:
2168255524
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234814
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238726
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249256
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
63

Tytuł:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000) , s. 2-7
Nr:
2168255526
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 9-44
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249264
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 55-62. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239004
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Rekrutacja personelu
Źródło:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 64-92
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249268
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
67

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223674
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Koszty pracy
Źródło:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 163-175
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249278
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Adam Szalkowski , D. Jankowicz
Tytuł:
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy
Źródło:
International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999) , s. 1418-1427. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222290
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1999. - R. 50, nr 7(594), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi"
Nr:
2168255512
varia
71

Tytuł:
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources
Źródło:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 171-184. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249426
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 49-58. - Summ.
Nr:
2168244980
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998) , s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia
Nr:
2168264410
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 69-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226120
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
222 k.: il; 29 cm + Autoreferat 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/729
Nr:
2168259034
doktorat
76

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
353, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246116
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
77

Tytuł:
Stosunki pracy jako problem polityki społecznej
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 3 (1997) , s. 1-5
Nr:
2168343057
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy
Adres wydawniczy:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997
Opis fizyczny:
217, [2] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04399-8
Nr:
2168255670
monografia
80

Tytuł:
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation
Źródło:
Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 9-17. - summ.
ISBN:
83-7017-732-8
Nr:
2168271918
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Tytuł:
Negocjacje w stosunkach pracy
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 92-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249398
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255654
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Ocenianie pracowników
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 42-53 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249384
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
103 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249376
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
85

Tytuł:
Efektywnościowe modele stosunków pracy
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997) , s. 13-17
Nr:
2168254276
artykuł w czasopiśmie
86

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Tytuł:
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations?
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246332
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy
Źródło:
International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996) , s. 51-60. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222286
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168287903
skrypt
89

Tytuł:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996) , s. 6-7
Nr:
2168254334
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Wymiar etyczny zarządzania personelem
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996) , s. 10-17
Nr:
2168254302
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy
Źródło:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 171-186
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248300
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238268
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168239972
skrypt
94

Tytuł:
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995) , s. 26-30
Nr:
2168254330
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 22, nr 7(259) (1995) , s. 21-23
Nr:
2168254270
artykuł w czasopiśmie
96

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii
Źródło:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 247-254
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230388
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 73-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168231992
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Tytuł:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
254, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230360
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
99

Tytuł:
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995) , s. 15-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237724
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tom Redman , Don Keithley , Adam Szalkowski
Tytuł:
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland
Źródło:
Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995) , s. 4-13. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168222292
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Motywacyjne aspekty gospodarowania
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
60 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-06-8
Nr:
2168249254
skrypt
103

Autor:
Tytuł:
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1993
Opis fizyczny:
VII, 257, [45] k.: il., aneks; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/763
Nr:
2168259022
doktorat
104

Tytuł:
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 20, nr 2(230) (1993) , s. 10-12
Nr:
2168254266
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 19, nr 5/6(221/222) (1992) , s. 32-35
Nr:
2168254262
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Social Function of the Post-socialist State
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 1[47]-14[62]
Seria:
(Seminar Papers ; no. 10)
Nr:
2168339359
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Tytuł:
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 8-29
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992) , s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: "Secesja", 1992
Opis fizyczny:
126, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239452
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
111

Tytuł:
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 184-196
Nr:
2168228948
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
System rynkowy a polityka kadrowa
Źródło:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 89-100
Nr:
2168251852
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991) , s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237032
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 18 Nr 2 (206) (1991) , s. 32-34
Nr:
2168255674
recenzja
115

Tytuł:
Systemy pracy = Labour Systems
Źródło:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 81-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248786
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Rynek pracy w systemie gospodarczym
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 3-16 - Bibliogr.
Nr:
2168264400
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 94
Nr:
2168270482
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce
Źródło:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 119-135
Nr:
2168227330
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 162-176
Nr:
2168228916
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 332 (1990) , s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 239-252
Nr:
2168228884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy
Źródło:
Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989) , s. 171-182 - Bibliogr.
Nr:
2168258848
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Jerry Wilson , Adam Szałkowski
Tytuł:
Bezdomność jako kryterium ubóstwa
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 15, nr 4(172) (1988) , s. 23-26
Nr:
2168253964
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 148-163
Nr:
2168228062
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
O polityce kadrowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988) , s. 6, 37
Nr:
2168255816
recenzja
126

Tytuł:
Gospodarka a potrzeby człowieka
Źródło:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 117-126
Nr:
2168335023
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988) , s. 16-24 - Bibliogr.
Nr:
2168255702
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988) , s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251400
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988) , s. 106-109
Nr:
2168255728
recenzja
130

Tytuł:
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987) , s. 7-18. - Summ., rez.
Nr:
2168233466
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986) , s. 47-54. - Summ., rez.
Nr:
2168244680
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 45-57. - Summ., rez.
Nr:
2168231100
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1986. - R. 25, nr 4/86, s. 118-120
Nr:
2168244690
varia
134

Tytuł:
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985) , s. 43-44
Nr:
2168254294
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
220 s.: tab.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 68)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168254250
monografia
136

Tytuł:
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 12, nr 10(142) (1985) , s. 5-8
Nr:
2168254254
artykuł w czasopiśmie
137

Tytuł:
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236592
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Koszty działalności socjalno-bytowej
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 11, nr 9 (129) (1984) , s. 14-17
Nr:
2168226531
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984) , s. 40-45
Nr:
2168254278
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi
Źródło:
Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 235-259
ISBN:
83-01-05705-X
Nr:
2168255534
rozdział w monografii
141

Tytuł:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 86-99 - Bibliogr.
Nr:
2168258556
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983) , s. 22-25
Nr:
2168254324
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 97-119
Nr:
2168273046
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982) , s. 7-19
Nr:
2168230654
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982) , s. 15-18
Nr:
2168254316
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 83-91. - Summ., rez.
Nr:
2168229942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(116) (1981) , s. 1-3
Nr:
2168254328
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168243688
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
164 s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monografia
150

Tytuł:
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981) , s. 50-54
Nr:
2168254274
artykuł w czasopiśmie
151

Tytuł:
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980) , s. 15-18
Nr:
2168226487
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980) , s. 29-31
Nr:
2168226479
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Wybrane zagadnienia polityki społecznej
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 115-132 - Bibliogr.
Nr:
2168258768
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 171-208
Nr:
2168252016
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978) , s. 32-33
Nr:
2168254258
recenzja
156

Tytuł:
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978) , s. 19-21
Nr:
2168254272
artykuł w czasopiśmie
157

Tytuł:
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978) , s. 6-11
Nr:
2168254308
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333243
varia
159

Tytuł:
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977) , s. 105-111
Nr:
2168228096
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Teorie potrzeb : poglądy
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977) , s. 10-11
Nr:
2168241248
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Źródło:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 3-49 - Bibliogr.
Nr:
2168306489
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
271 k., [20] s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/787
Nr:
2168258962
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
30/KZZP/1/09/S/494
Sygnatura:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248524
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
135 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
14/KZZP/1/08/S/431
Sygnatura:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219638
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KZZP/1/07/S/417
Sygnatura:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168219636
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
89/KZZP/1/2006/S/347
Sygnatura:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2166564391
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
92/KZZP/2/2005/S/264
Sygnatura:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258498
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
78/KZZP/1/2004/S/188
Sygnatura:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258522
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
147 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
81/KZZP/1/2003/S/087
Sygnatura:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258592
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KZZP/2/2002/S
Sygnatura:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
121 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
116 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
133 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-482/Magazyn
Nr:
2168258170
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
39 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
144 k.; 29 cm
Uwagi:
Maszynopis,
Program badawczy:
GT-5/10/1988
Sygnatura:
179829/10
Nr:
2168258868
naukowo-badawcze
1
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego = Human Capital as the Factor of Economic Growth / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 203-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
2
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
3
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Piotr ZAJĄC ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2010. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001807
4
Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka = Technicalist Symptoms of the Effectiveness of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169104014. - ISSN 1898-6447
5
Wybrane aspekty pracy człowieka = Selected Aspects of Human Work / Adam SZAŁKOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 332-340. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
6
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 179-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
7
Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego = Injustice in Labour Relations as a Threat of Common Good / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 223-234. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf. - ISSN 1898-5084
8
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce = The Role and Importance of Social Capital in the Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161693252. - ISSN 1898-6447
9
Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 550-561. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
10
Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 7-35. - ISBN 978-83-7252-407-2
11
Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 7-36. - Bibliogr.
12
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 139, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-407-2
13
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156721854. - ISSN 1898-6447
14
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach / Adam SZAŁKOWSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 128-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
15
Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 5-32. - Bibliogr.
16
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 199-217. - ISBN 83-7252-315-0
17
Rekrutacja i redukcja personelu / Adam SZAŁKOWSKI, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 79-120. - ISBN 83-7252-315-0
18
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-299-5
19
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 11-56. - ISBN 83-7252-315-0
20
Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy = Knowledge-based Human Resource Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113007636. - ISSN 0208-7944
21
Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy = Efficiency as a Criterion of Development of Labour Potential / Adam SZAŁKOWSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 327-334. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
22
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001036a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001036b
23
Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 83-103. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
24
Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się / Urszula BUKOWSKA ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 296, [16] k. : il. kolor. ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000882a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000882b
25
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-315-0
26
Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 5-37. - Bibliogr.
27
Biblijny wymiar stosunków pracy = Labour Relation at the Biblical Dimension / Adama SZAŁKOWSKI // W: Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. - S. 251-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-259-X
28
Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny / Adam SZAŁKOWSKI, Urszula BUKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 87, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-283-9
29
Uwarunkowania rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-262-6
30
Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy = Social Capital as a Work Effectiveness Factor / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2005), s. 2-7. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
31
Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego = Social Inequalities and Justice versus Development of Human Capital / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 6). - S. 361-376. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-98-4. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf
32
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 112, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-262-6
33
Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej = Employee Groups Seen through the Lense of an Employee Group Theory / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 676 (2005), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=91096860. - ISSN 0208-7944
34
W kierunku indywidualizacji stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 126-138. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
35
Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 4-22. - Bibliogr.
36
Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy = The Issue of Equitable Remuneration and Working Conditions / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=54330236. - ISSN 0208-7944
37
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie / Jarosław PIWOWARCZYK ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2004. - 300, [18] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 16 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000469a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000469b
38
Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Problem of Labour Resources in the Management of an Enterprise / Adam SZAŁKOWSKI, Mariusz Latusek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15462. - ISSN 0208-7944
39
Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych = Labour Relation and Social Inequalities / Adam SZAŁKOWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
40
Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy = Signs Injustice in Relations of Work / Adam SZAŁKOWSKI // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 309-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
41
Wstęp / Barbara PODOLEC, Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003. - S. 5-8. - ISBN 83-918601-0-8
42
Koncepcja rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 5-19. - Bibliogr.
43
Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 161-173. - ISBN 83-918601-0-8
44
Kształtowanie karier zawodowych / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 71-88. - ISBN 83-88840-19-3
45
Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 15-25. - ISBN 83-915196-1-9
46
Personalny czy menedżer? = Personnel Officer or Human Resources Manager? / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14088. - ISSN 0208-7944
47
Kapitał ludzki - pojęcie i składniki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 13-17. - ISBN 83-88840-19-3
48
Problem mobbingu w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2002), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
49
Rozwój a pracownicy firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 9-13. - ISBN 83-88840-19-3
50
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 3 (2002), s. 46-47. - Rec. pracy: Jeremy Rifkin, Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przekł. Ewa Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001
51
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Człowiek w Firmie). - ISBN 83-88840-19-3
52
Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 17-23. - ISBN 83-88840-19-3
53
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 93-136. - ISBN 83-7252-144-1
54
Warunki i stosunki pracy / Jacek KOPEĆ, Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 137-159. - ISBN 83-7252-144-1
55
Personel a strategia rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 7-25. - ISBN 83-7252-144-1
56
Funkcjonalne stosunki pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 138-142. - ISBN 83-88840-19-3
57
Motywowanie i przywództwo / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 89-120. - ISBN 83-88840-19-3
58
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-144-1
59
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2001), s. 2-8. - ISSN 0032-6186
60
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9931. - ISSN 0208-7944
61
Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą = The Participation of Personnel in the Management of a Business / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-042-9
63
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 1 (2000), s. 2-7. - ISSN 0032-6186
64
Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 9-44. - ISBN 83-7252-042-9
65
Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy = Globalization Problems in the Labor Resources Management / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów : WSPiM, 2000. - S. 55-62. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
66
Rekrutacja personelu / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 64-92. - ISBN 83-7252-042-9
67
Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa = The Intellectual Capital of Personnel Manager as a Company's Development Factor / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : KEiOP AE, 2000. - S. 156-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-1-9
68
Koszty pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 163-175. - ISBN 83-7252-042-9
69
The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy / A. SZALKOWSKI, D. Jankowicz // International Journal of Social Economics. - vol. 26, no. 12 (1999), s. 1418-1427. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0306-8293
70
Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie = Globalization of Management of Human resources : an International Scientific Conference in London / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 50, nr 7(594) (1999), s. 28-30. - Tyt.konferencji: "Wprowadzać ludzi w centrum konkurencyjnej przewagi". - ISSN 0860-6846
71
Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy = Human Resources in the Polish Economy vs Globalization of Labour Resources / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 171-184. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
72
Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy = Factors Conditioning Unequal Power Distribution in Bargaining in Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 49-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
73
Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 265 (1998), s. 32-42. - Tytuł numeru: Współczesne dylematy zatrudnienia. - ISSN 0208-4902
74
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy = Ownership and Its Implication for Labour Relations / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 69-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
75
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Jacek KOPEĆ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1998. - 222 k. : il ; 29 cm + Autoreferat 14 k. - Bibliogr.
76
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 353, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-21-6
77
Stosunki pracy jako problem polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 3 (1997), s. 1-5. - ISSN 0137-4729
78
Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem = Cultural Conditions of Personnel Management / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. - 217, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04399-8
80
Zarządzanie personelem a stosunki pracy = Personnel Management and Labour Relation / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 9-17. - summ. - ISBN 83-7017-732-8
81
Negocjacje w stosunkach pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 92-103. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
82
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-38-0
83
Ocenianie pracowników / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 42-53. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
84
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
85
Efektywnościowe modele stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1997), s. 13-17. - ISSN 0032-6186
86
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations? / Adam SZAŁKOWSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 229-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-21-6
87
Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy / Adam SZALKOWSKI // International Journal of Social Economics. - vol. 23, no. 9 (1996), s. 51-60. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0306-8293
88
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
89
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 1(552) (1996), s. 6-7. - ISSN 0860-6846
90
Wymiar etyczny zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 37, nr 1 (1996), s. 10-17. - ISSN 0032-6186
91
Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy / Adam SZAŁKOWSKI // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. - S. 171-186. - ISBN 83-86957-06-9
92
Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych = Human Resources Management in the Light of Behaviour Observed in Organization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
94
Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 12(67) (1995), s. 26-30. - ISSN 0867-0005
95
Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 22, nr 7(259) (1995), s. 21-23. - ISSN 0137-4729
96
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 247-254. - ISBN 83-86439-43-2
97
Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 73-79. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
98
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 254, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-43-2
99
Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne = Personnel Management in Small Business - Theoretical Issues / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995), s. 15-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
100
Management Development under Adversity? : Case studies from Poland / Tom Redman, Don Keithle, Adam SZALKOWSKI // Journal of Management Development. - vol. 14, no. 10 (1995), s. 4-13. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie Emerald. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0262-1711
101
Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych = Personality Issues in the Theory of Organizational Behaviour / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Motywacyjne aspekty gospodarowania / Adam SZAŁKOWSKI. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 60 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-06-8
103
Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa / Alicja MIŚ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1993. - VII, 257, [45] k. : il., aneks ; 29 cm. - Bibliogr.
104
Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 20, nr 2(230) (1993), s. 10-12. - ISSN 0137-4729
105
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 19, nr 5/6(221/222) (1992), s. 32-35. - ISSN 0137-4729
107
Social Function of the Post-socialist State / Adam SZAŁKOWSKI, Jacek OLBRYCHT // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow ; Warsaw : Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 10). - S. 1[47]-14[62]
108
Teoretyczne aspekty badania rynku pracy = Theoretical Aspects of Labour Market / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - S. 8-29. - ISBN 83-85483-26-8
109
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce = The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992), s. 65-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
110
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - 126, [1] s. ; 24 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-26-8
111
Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 184-196
112
System rynkowy a polityka kadrowa / Adam SZAŁKOWSKI // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 89-100
113
Rynek pracy w systemie gospodarczym = Labour Market in the Economic System / Adam SZŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991), s. 5-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 18 Nr 2 (206) (1991), s. 32-34. - Rec. pracy: A.H. Halsey (ed.), British Social Trends Since 1900. Basingstoke: Macmillan, 1988
115
Systemy pracy = Labour Systems / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 81-120. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
116
Rynek pracy w systemie gospodarczym / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 3-16. - Bibliogr.
117
Dyskusja / Adam SZAŁKOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 94
118
Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce / Adam SZAŁKOWSKI // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 119-135
119
Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 162-176
120
Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej = Theoretical Aspects of the Problem of Personnel Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 332 (1990), s. [5]-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
121
Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki / Adam SZAŁKOWSKI // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 239-252
122
Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy / Adam SZAŁKOWSKI // Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - Vol. 1 (1989), s. 171-182. - Bibliogr. - ISSN 0867-0919
123
Bezdomność jako kryterium ubóstwa / Jerry Wilson, Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 15, nr 4(172) (1988), s. 23-26. - ISSN 0137-4729
124
Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 148-163
125
O polityce kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (580) (1988), s. 6, 37. - Rec. pracy: J. Orczyka (red.), Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie: praca zbiorowa. Warszawa; Poznań: PWN, 1987
126
Gospodarka a potrzeby człowieka / Adam SZAŁKOWSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 117-126
127
Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej / Adam SZAŁKOWSKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 6 (310) (1988), s. 16-24. - Bibliogr. - ISSN 0032-6186
128
Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna = Social Services in Enterprises vs. Individual and Mass Consumption / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988), s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
129
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 106-109. - Rec. pracy: Maria Kasten, Konkurs na dyrektora. Warszawa: IWZZ, 1987
130
Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji = Plant System of Work Motivation / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 7-18. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
131
Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej = Attitudes of Pensioners to Their Professional Activation / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986), s. 47-54. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
132
Społeczne skutki stabilizacji załogi = The Social Effects of the Personnel Stabilization / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
133
Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy" / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 4/86 (1986), s. 118-120. - ISSN 0079-578X
134
Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 27, nr 6 (1985), s. 43-44. - ISSN 0032-6186
135
Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 220 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 68)
136
Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 12, nr 10(142) (1985), s. 5-8. - ISSN 0137-4729
137
Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania = Social Benefits Provided by Enterprises Versus Social Egalitarianism / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
138
Koszty działalności socjalno-bytowej / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 11, nr 9 (129) (1984), s. 14-17. - ISSN 0137-4729
139
Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982 / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 26, nr 4 (1984), s. 40-45. - ISSN 0032-6186
140
Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi / Adam SZAŁKOWSKI // W: Kompetencje związków zawodowych / red. Andrzej Świątkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 235-259. - ISBN 83-01-05705-X
141
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 86-99. - Bibliogr.
142
Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 10-11(405-6) (1983), s. 22-25. - ISSN 0013-3043
143
Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej / Jan TARGALSKI, Adam SZAŁKOWSKI, Zbigniew PASZEK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 97-119
144
Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa = Problems of Selection of Managerial Staff / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982), s. 7-19. - ISSN 0079-578X
145
Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 3(386) (1982), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
146
Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych = Extent and Structure of Leisure of Workers of Oil-searching Enterprises / Adam SZAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 83-91. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
147
Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy / Adam SZAŁKOWSKI // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka : miesięcznik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. - nr 1(116) (1981), s. 1-3. - ISSN 0137-7043
148
Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów / Zbigniew PASZEK, Adam SZAŁKOWSKI, Jan TARGALSKI // Gazeta Krakowska. - nr 210 (10303) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
149
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
150
Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 23, nr 10/11 (1981), s. 50-54. - ISSN 0032-6186
151
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
152
Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych / Adam SZAŁKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 2 (362) (1980), s. 29-31. - ISSN 0013-3043
153
Wybrane zagadnienia polityki społecznej / Adam SZAŁKOWSKI // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 115-132. - Bibliogr.
154
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. - S. 171-208
155
[Recenzja] / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978), s. 32-33. - Rec. pracy: Zdzisława Czyżowska, Problemy polityki społecznej. Warszawa: KiW, 1978
156
Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9(57) (1978), s. 19-21. - ISSN 0137-4729
157
Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe / Adam SZAŁKOWSKI // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 20, nr 7 (1978), s. 6-11. - ISSN 0032-6186
158
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania = Meeting the Social and Living Requirements as an Instrument of Control / Adam Szałkowski // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 376-377. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
159
Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie / Adam SZAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977), s. 105-111. - ISSN 0079-578X
160
Teorie potrzeb : poglądy / Adam SZAŁKOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 9 (45) (1977), s. 10-11. - ISSN 0137-4729
161
Zakładowa polityka zatrudnienia / Adam SZAŁKOWSKI, Grażyna LASKOWSKA // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 3-49. - Bibliogr.
162
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym / Adam SZAŁKOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1974. - 271 k., [20] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
163
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
164
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 135 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
165
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 190 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
166
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 121 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
167
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
168
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
169
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
170
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
171
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
172
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
174
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
175
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
176
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
177
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
178
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
179
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
180
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 144 k. ; 29 cm. - Maszynopis
1
Szałkowski A., (2012), Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 203-212.
2
Szałkowski A., (2011), Ekstremizm w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737
3
Zając P., (2010), Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 268 k.
4
Szałkowski A., (2010), Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014
5
Szałkowski A., (2009), Wybrane aspekty pracy człowieka, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 332-340.
6
Szałkowski A., Bukowska U., (2009), Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 179-190.
7
Szałkowski A., (2008), Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 223-234; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf
8
Szałkowski A., (2008), Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 7-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252
9
Szałkowski A., (2008), Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 550-561.
10
Szałkowski A., (2008), Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-35.
11
Szałkowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 7-36.
12
Szałkowski A. (red.), (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 139, [2] s.
13
Szałkowski A., (2007), Składniki kapitału społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854
14
Szałkowski A., (2007), Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 128-135.
15
Szałkowski A., (2007), Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 5-32.
16
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 199-217.
17
Szałkowski A., Piwowarczyk J., (2006), Rekrutacja i redukcja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 79-120.
18
Szałkowski A. (red.), (2006), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 102 s.
19
Szałkowski A., (2006), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-56.
20
Szałkowski A., (2006), Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636
21
Szałkowski A., (2006), Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 327-334.
22
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa: (metodyka pomiaru i sprawozdawczość), Prom. Szałkowski A., Kraków : , 329 k.
23
Szałkowski A., (2006), Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy. [W:] Adamczyk W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-103.
24
Bukowska U., (2006), Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 296, [16] k.
25
Szałkowski A. (red.), (2006), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 228 s.
26
Szałkowski A., (2005), Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 5-37.
27
Szałkowski A., (2005), Biblijny wymiar stosunków pracy. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 1, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 251-259.
28
Szałkowski A., Bukowska U., (2005), Zarządzanie zespołami pracowniczymi: aspekt behawioralny, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 87, [2] s.
29
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2005), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
30
Szałkowski A., (2005), Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11, s. 2-7.
31
Szałkowski A., (2005), Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego. [W:] Woźniak M. (red.), Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 6), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 361-376.
32
Szałkowski A. (red.), (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 112, [2] s.
33
Szałkowski A., (2005), Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860
34
Szałkowski A., (2004), W kierunku indywidualizacji stosunków pracy. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 126-138.
35
Szałkowski A., (2004), Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 4-22.
36
Szałkowski A., (2004), Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 21-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236
37
Piwowarczyk J., (2004), Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 300, [18] k.
38
Szałkowski A., Latusek M., (2003), Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 7-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/15462
39
Szałkowski A., (2003), Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 85-94.
40
Szałkowski A., (2003), Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 309-320.
41
Podolec B., Szałkowski A., (2003), Wstęp. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, s. 5-8.
42
Szałkowski A., (2003), Koncepcja rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 5-19.
43
Szałkowski A., (2003), Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 161-173.
44
Szałkowski A., (2002), Kształtowanie karier zawodowych. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 71-88.
45
Szałkowski A., (2002), Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 15-25.
46
Szałkowski A., (2002), Personalny czy menedżer?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 29-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/14088
47
Szałkowski A., (2002), Kapitał ludzki - pojęcie i składniki. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 13-17.
48
Szałkowski A., (2002), Problem mobbingu w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 9, s. 2-8.
49
Szałkowski A., (2002), Rozwój a pracownicy firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 9-13.
50
Szałkowski A., (2002), [Recenzja], "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 3, s. 46-47.
51
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój pracowników: przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, 161 s.
52
Szałkowski A., (2002), Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 17-23.
53
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-136.
54
Kopeć J., Szałkowski A., (2002), Warunki i stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
55
Szałkowski A., Kurdziel-Piechnik A., (2002), Personel a strategia rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-25.
56
Szałkowski A., (2002), Funkcjonalne stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 138-142.
57
Szałkowski A., (2002), Motywowanie i przywództwo. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 89-120.
58
Szałkowski A. (red.), (2002), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
59
Szałkowski A., (2001), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 5, s. 2-8.
60
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2001), Personel w strategii rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/9931
61
Szałkowski A., (2000), Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 19-29.
62
Szałkowski A. (red.), (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 180 s.
63
Szałkowski A., (2000), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 1, s. 2-7.
64
Szałkowski A., (2000), Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-44.
65
Szałkowski A., (2000), Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 55-62.
66
Szałkowski A., (2000), Rekrutacja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-92.
67
Szałkowski A., (2000), Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 156-161.
68
Szałkowski A., (2000), Koszty pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 163-175.
69
Szalkowski A., Jankowicz D., (1999), The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 26, no. 12, s. 1418-1427.
70
Szałkowski A., (1999), Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 50, nr 7(594), s. 28-30.
71
Szałkowski A., (1999), Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 171-184.
72
Szałkowski A., (1998), Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 49-58.
73
Szałkowski A., (1998), Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 265, s. 32-42.
74
Szałkowski A., (1998), Własność i jej implikacje w stosunkach pracy. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-73.
75
Kopeć J., (1998), System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 222 k.
76
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1997), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 353, [1] s.
77
Szałkowski A., (1997), Stosunki pracy jako problem polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 1-5.
78
Szałkowski A., (1997), Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 7-21.
79
Szałkowski A., (1997), Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 217, [2] s.
80
Szałkowski A., (1997), Zarządzanie personelem a stosunki pracy. [W:] Polańska A. (red.), Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 9-17.
81
Szałkowski A., (1997), Negocjacje w stosunkach pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-103.
82
Szałkowski A., (1997), Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 75-83.
83
Szałkowski A., (1997), Ocenianie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 42-53.
84
Szałkowski A. (red.), (1997), Zarządzanie personelem: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 103 s.
85
Szałkowski A., (1997), Efektywnościowe modele stosunków pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12, s. 13-17.
86
Szałkowski A., (1997), Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 229-236.
87
Szalkowski A., (1996), Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy, "International Journal of Social Economics", vol. 23, no. 9, s. 51-60.
88
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
89
Szałkowski A., (1996), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 1(552), s. 6-7.
90
Szałkowski A., (1996), Wymiar etyczny zarządzania personelem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 37, nr 1, s. 10-17.
91
Szałkowski A., (1996), Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 171-186.
92
Szałkowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 5-11.
93
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wyd. 1, dodr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
94
Szałkowski A., (1995), Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy, "Gospodarka Narodowa", R. 6, nr 12(67), s. 26-30.
95
Szałkowski A., (1995), Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego, "Polityka Społeczna", R. 22, nr 7(259), s. 21-23.
96
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 247-254.
97
Szałkowski A., (1995), Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 73-79.
98
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1995), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 254, [1] s.
99
Szałkowski A., (1995), Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 15-21.
100
Redman T., Keithley D., Szalkowski A., (1995), Management Development under Adversity? : Case studies from Poland, "Journal of Management Development", vol. 14, no. 10, s. 4-13.
101
Szałkowski A., (1994), Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 5-12.
102
Szałkowski A., (1994), Motywacyjne aspekty gospodarowania, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 s.
103
Miś A., (1993), Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa, Prom. Szałkowski A., Kraków : , VII, 257, [45] k.
104
Szałkowski A., (1993), Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła, "Polityka Społeczna", R. 20, nr 2(230), s. 10-12.
105
Szałkowski A., (1993), Krańcowa produktywność pracy żywej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 5-12.
106
Szałkowski A., (1992), Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie, "Polityka Społeczna", R. 19, nr 5/6(221/222), s. 32-35.
107
Szałkowski A., Olbrycht J., (1992), Social Function of the Post-socialist State. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics ; Warsaw : Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 1[47]-14[62].
108
Szałkowski A., (1992), Teoretyczne aspekty badania rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 8-29.
109
Szałkowski A., (1992), System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 65-77.
110
Szałkowski A. (red.), (1992), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", 126, [1] s.
111
Szałkowski A., (1992), Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-196.
112
Szałkowski A., (1991), System rynkowy a polityka kadrowa. [W:] Woźniak M. (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 89-100.
113
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 5-18.
114
Szałkowski A., (1991), [Recenzja], "Polityka Społeczna", R. 18 Nr 2 (206), s. 32-34.
115
Szałkowski A., (1991), Systemy pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 81-120.
116
Szałkowski A., (1991), Rynek pracy w systemie gospodarczym. [W:] Piechnik-Kurdziel A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium, Kraków : Urząd Wojewódzki : Wojewódzkie Biuro Pracy, s. 3-16.
117
Szałkowski A., "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 94.
118
Szałkowski A., (1990), Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119-135.
119
Szałkowski A., (1990), Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-176.
120
Szałkowski A., (1990), Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 332, s. [5]-14.
121
Szałkowski A., (1989), Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-252.
122
Szałkowski A., (1989), Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy, "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy", Vol. 1, s. 171-182.
123
Wilson J., Szałkowski A., (1988), Bezdomność jako kryterium ubóstwa, "Polityka Społeczna", R. 15, nr 4(172), s. 23-26.
124
Szałkowski A., (1988), Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 148-163.
125
Szałkowski A., (1988), O polityce kadrowej, "Przegląd Organizacji", nr 4 (580), s. 6, 37.
126
Szałkowski A., (1988), Gospodarka a potrzeby człowieka. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 117-126.
127
Szałkowski A., (1988), Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 29, nr 6 (310), s. 16-24.
128
Szałkowski A., (1988), Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 23-35.
129
Szałkowski A., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 4/88, s. 106-109.
130
Szałkowski A., (1987), Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 7-18.
131
Szałkowski A., (1986), Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 4/86, s. 47-54.
132
Szałkowski A., (1986), Społeczne skutki stabilizacji załogi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 45-57.
133
Szałkowski A., (1986), Konferencja naukowa na temat: "Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy", "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 4/86, s. 118-120.
134
Szałkowski A., (1985), Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 27, nr 6, s. 43-44.
135
Szałkowski A., (1985), Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 68), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 220 s.
136
Szałkowski A., (1985), Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych, "Polityka Społeczna", R. 12, nr 10(142), s. 5-8.
137
Szałkowski A., (1984), Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 77-89.
138
Szałkowski A., (1984), Koszty działalności socjalno-bytowej, "Polityka Społeczna", R. 11, nr 9 (129), s. 14-17.
139
Szałkowski A., (1984), Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 26, nr 4, s. 40-45.
140
Szałkowski A., (1984), Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi. [W:] Świątkowski A. (red.), Kompetencje związków zawodowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 235-259.
141
Szałkowski A., (1984), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-99.
142
Szałkowski A., (1983), Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 10-11(405-6), s. 22-25.
143
Targalski J., Szałkowski A., Paszek Z., (1982), Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 97-119.
144
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1982), Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 1/82, s. 7-19.
145
Szałkowski A., (1982), Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 3(386), s. 15-18.
146
Szałkowski A., (1981), Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 83-91.
147
Szałkowski A., (1981), Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(116), s. 1-3.
148
Paszek Z., Szałkowski A., Targalski J., (1981), Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów, "Gazeta Krakowska", nr 210 (10303), s. 1, 3.
149
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
150
Szałkowski A., (1981), Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 23, nr 10/11, s. 50-54.
151
Szałkowski A., Piechnik A., (1980), Efektywność pracy a potrzeby pracownicze, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 11 (371), s. 15-18.
152
Szałkowski A., (1980), Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 2 (362), s. 29-31.
153
Szałkowski A., (1979), Wybrane zagadnienia polityki społecznej. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-132.
154
Szałkowski A., Laskowska G., (1978), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 171-208.
155
Szałkowski A., (1978), [Recenzja], "Polityka Społeczna", nr 9(57), s. 32-33.
156
Szałkowski A., (1978), Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie, "Polityka Społeczna", nr 9(57), s. 19-21.
157
Szałkowski A., (1978), Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", R. 20, nr 7, s. 6-11.
158
Szałkowski A., (1977), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 376-377.
159
Szałkowski A., (1977), Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 4/64, s. 105-111.
160
Szałkowski A., (1977), Teorie potrzeb : poglądy, "Polityka Społeczna", nr 9 (45), s. 10-11.
161
Szałkowski A., Laskowska G., (1977), Zakładowa polityka zatrudnienia. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 3-49.
162
Szałkowski A., (1974), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania: studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym, Prom. Michoń F., Kraków : , 271 k., [20] s.
163
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, (2009), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 143 k.
164
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, (2008), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 135 s.
165
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], (2007), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
166
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, (2006), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
167
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2005), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 158 k.
168
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy: raport z badań statutowych, (2004), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
169
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji: raport z badań statutowych, (2003), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
170
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
171
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
172
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
173
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
174
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
175
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Piwowarczyk J., (1998), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 k.
176
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
177
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
178
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
179
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
180
Szałkowski A., Miś A., (1988), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce. [Cz. 10], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 k.
1
@article{UEK:2168228982,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "203-212",
year = "2012",
}
2
@article{UEK:2168220036,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ekstremizm w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "39-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189737},
}
3
@unpublished{UEK:51018,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001807},
}
4
@article{UEK:2165698234,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Technicystyczne przejawy efektywności pracy człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "71-85",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169104014},
}
5
@article{UEK:50552,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane aspekty pracy człowieka",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "332-340",
adress = "",
year = "2009",
}
6
@article{UEK:50717,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "179-190",
adress = "",
year = "2009",
}
7
@article{UEK:50637,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Niesprawiedliwość w stosunkach pracy zagrożeniem dobra wspólnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "223-234",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/17.pdf},
}
8
@article{UEK:50474,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "7-23",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161693252},
}
9
@inbook{UEK:2165982797,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaufanie w stosunkach pracy jako czynnik wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "550-561",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
10
@inbook{UEK:2165528132,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "7-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
11
@unpublished{UEK:2168219640,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie sprawiedliwości",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "7-36",
year = "2008",
}
12
@book{UEK:51423,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
13
@article{UEK:50832,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Składniki kapitału społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "7-20",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156721854},
}
14
@inbook{UEK:2165625763,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "128-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
15
@unpublished{UEK:2168326411,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Sytuacje pracy a wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "5-32",
year = "2007",
}
16
@inbook{UEK:2166158487,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "199-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
17
@inbook{UEK:2166158438,
author = "Adam Szałkowski and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Rekrutacja i redukcja personelu",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "79-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
18
@book{UEK:52129,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
19
@inbook{UEK:2166158335,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "11-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
20
@article{UEK:53077,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "7-20",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113007636},
}
21
@inbook{UEK:2166218830,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "327-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
22
@unpublished{UEK:52632,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
23
@inbook{UEK:2166093965,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zagadnienie prawdy w stosunkach pracy",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "83-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-6-2",
}
24
@unpublished{UEK:52633,
author = "Urszula Bukowska",
title = "Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
25
@book{UEK:52128,
title = "Podstawy zarządzania personelem",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
26
@unpublished{UEK:2168258500,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zasoby ludzkie organizacji a kapitał społeczny",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "5-37",
year = "2005",
}
27
@inbook{UEK:2166408588,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Biblijny wymiar stosunków pracy",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 1",
pages = "251-259",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-259-X",
}
28
@book{UEK:52532,
author = "Adam Szałkowski and Urszula Bukowska",
title = "Zarządzanie zespołami pracowniczymi : aspekt behawioralny",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-283-9",
}
29
@inbook{UEK:2166502813,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
30
@article{UEK:52326,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "11",
pages = "2-7",
year = "2005",
}
31
@inbook{UEK:2166562805,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Nierówności społeczne i sprawiedliwość a rozwój kapitału ludzkiego",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1",
pages = "361-376",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/29_Szalkowski_Adam.pdf},
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-98-4",
}
32
@book{UEK:52533,
title = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
33
@article{UEK:52776,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zespoły pracownicze w kontekście teorii grupy społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "53-66",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/91096860},
}
34
@inbook{UEK:2168221890,
author = "Adam Szałkowski",
title = "W kierunku indywidualizacji stosunków pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "126-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
35
@unpublished{UEK:2168258524,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Znaczenie wiedzy dla zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "4-22",
year = "2004",
}
36
@article{UEK:2168219704,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem sprawiedliwej płacy w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "21-30",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54330236},
}
37
@unpublished{UEK:2168221672,
author = "Jarosław Piwowarczyk",
title = "Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
38
@article{UEK:2168220980,
author = "Adam Szałkowski and Mariusz Latusek",
title = "Problematyka zasobów pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "7-19",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15462},
}
39
@article{UEK:50618,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy w aspekcie nierówności społecznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "85-94",
year = "2003",
}
40
@inbook{UEK:2168256832,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Przejawy niesprawiedliwości w stosunkach pracy",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "309-320",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
41
@misc{UEK:2168346824,
author = "Barbara Podolec and Adam Szałkowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
42
@unpublished{UEK:2168258596,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koncepcja rozwoju organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "5-19",
year = "2003",
}
43
@inbook{UEK:2166176466,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Nowy paradygmat zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "161-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
44
@inbook{UEK:2168253294,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kształtowanie karier zawodowych",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "71-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
45
@inbook{UEK:2168242784,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Globalizacja a kierunki zmian w wyższym wykształceniu",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
46
@article{UEK:2168227240,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personalny czy menedżer?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "29-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14088},
}
47
@inbook{UEK:2168253286,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki - pojęcie i składniki",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "13-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
48
@article{UEK:2168255234,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem mobbingu w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "9",
pages = "2-8",
year = "2002",
}
49
@inbook{UEK:2168247050,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozwój a pracownicy firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "9-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
50
@article{UEK:2168255520,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "3",
pages = "46-47",
year = "2002",
}
51
@book{UEK:2168247038,
title = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
52
@inbook{UEK:2168253288,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "17-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
53
@inbook{UEK:2168232098,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "93-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
54
@inbook{UEK:2168306329,
author = "Jacek Kopeć and Adam Szałkowski",
title = "Warunki i stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
55
@inbook{UEK:2168306321,
author = "Adam Szałkowski and Anna Kurdziel-Piechnik",
title = "Personel a strategia rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "7-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
56
@inbook{UEK:2168253278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Funkcjonalne stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "138-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
57
@inbook{UEK:2168247138,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywowanie i przywództwo",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "89-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
58
@book{UEK:2168229900,
title = "Rozwój personelu",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
59
@article{UEK:2168255524,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi jako nowy paradygmat w stosunkach pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "5",
pages = "2-8",
year = "2001",
}
60
@article{UEK:2168234814,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Personel w strategii rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "41-53",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9931},
}
61
@article{UEK:2168238726,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "19-29",
year = "2000",
}
62
@book{UEK:2168249256,
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
63
@article{UEK:2168255526,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "1",
pages = "2-7",
year = "2000",
}
64
@inbook{UEK:2168249264,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "9-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
65
@inbook{UEK:2168239004,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "55-62",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
66
@inbook{UEK:2168249268,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rekrutacja personelu",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "64-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
67
@inbook{UEK:2168223674,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał intelektualny menedżera personalnego jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "156-161",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
68
@inbook{UEK:2168249278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koszty pracy",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "163-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
69
@article{UEK:2168222290,
author = "Adam Szalkowski and D. Jankowicz",
title = "The Ethical Problems of Personnel Management in a Transition Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 26, no. 12",
pages = "1418-1427",
year = "1999",
}
70
@misc{UEK:2168255512,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Globalizacja zarządzania zasobami ludzkimi : międzynarodowa konferencja naukowa w Londynie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 50, 7(594)",
pages = "28-30",
year = "1999",
}
71
@inbook{UEK:2168249426,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kapitał ludzki gospodarki polskiej a globalizacja zasobów pracy",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "171-184",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
72
@article{UEK:2168244980,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Uwarunkowania nierówności sił przetargu w stosunkach pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "49-58",
year = "1998",
}
73
@article{UEK:2168264410,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Przydatność koncepcji marginalnej produktywności pracy w rozwiązywaniu dylematów zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "265",
pages = "32-42",
adress = "",
year = "1998",
}
74
@inbook{UEK:2168226120,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Własność i jej implikacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "69-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
75
@unpublished{UEK:2168259034,
author = "Jacek Kopeć",
title = "System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
76
@book{UEK:2168246116,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
editor = Szałkowski Adam,
editor = Piechnik-Kurdziel Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
77
@article{UEK:2168343057,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy jako problem polityki społecznej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "3",
pages = "1-5",
year = "1997",
}
78
@article{UEK:2168237776,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "7-21",
year = "1997",
}
79
@book{UEK:2168255670,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1997",
isbn = "83-04-04399-8",
}
80
@inbook{UEK:2168271918,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie personelem a stosunki pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r.",
pages = "9-17",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
isbn = "83-7017-732-8",
}
81
@inbook{UEK:2168249398,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Negocjacje w stosunkach pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "92-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
82
@inbook{UEK:2168255654,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
83
@inbook{UEK:2168249384,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "42-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
84
@book{UEK:2168249376,
title = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
85
@article{UEK:2168254276,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Efektywnościowe modele stosunków pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "12",
pages = "13-17",
year = "1997",
}
86
@inbook{UEK:2168246332,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe?",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
87
@article{UEK:2168222286,
author = "Adam Szalkowski",
title = "Human Resource Management in the Process of Transformation of the Polish Economy",
journal = "International Journal of Social Economics",
number = "vol. 23, no. 9",
pages = "51-60",
year = "1996",
}
88
@book{UEK:2168287903,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-62-9",
}
89
@article{UEK:2168254334,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu personelem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 1(552)",
pages = "6-7",
year = "1996",
}
90
@article{UEK:2168254302,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wymiar etyczny zarządzania personelem",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 37, 1",
pages = "10-17",
year = "1996",
}
91
@inbook{UEK:2168248300,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Etyczne aspekty wykorzystania zasobów ludzkich firmy",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
92
@article{UEK:2168238268,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "5-11",
year = "1996",
}
93
@book{UEK:2168239972,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-86439-62-9",
}
94
@article{UEK:2168254330,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Problem nierówności sił w amerykańskim modelu stosunków pracy",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 6, 12(67)",
pages = "26-30",
year = "1995",
}
95
@article{UEK:2168254270,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka społeczna w naukowej twórczości Stanisława Grabskiego",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 22, 7(259)",
pages = "21-23",
year = "1995",
}
96
@inbook{UEK:2168230388,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność studiów - przykład z Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "247-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
97
@inbook{UEK:2168231992,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Podejście sytuacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "73-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
98
@book{UEK:2168230360,
title = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
editor = Szałkowski Adam,
editor = Piechnik-Kurdziel Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
99
@article{UEK:2168237724,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zarządzanie personelem małej firmy - zagadnienia teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "15-21",
year = "1995",
}
100
@article{UEK:2168222292,
author = "Tom Redman and Don Keithley and Adam Szalkowski",
title = "Management Development under Adversity? : Case studies from Poland",
journal = "Journal of Management Development",
number = "vol. 14, no. 10",
pages = "4-13",
year = "1995",
}
101
@article{UEK:2168234104,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zagadnienie osobowości w teorii zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "429",
pages = "5-12",
year = "1994",
}
102
@book{UEK:2168249254,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Motywacyjne aspekty gospodarowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-06-8",
}
103
@unpublished{UEK:2168259022,
author = "Alicja Miś",
title = "Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
104
@article{UEK:2168254266,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wynagrodzenie za pracę w społecznej nauce Kościoła",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 20, 2(230)",
pages = "10-12",
year = "1993",
}
105
@article{UEK:2168252054,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Krańcowa produktywność pracy żywej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "5-12",
year = "1993",
}
106
@article{UEK:2168254262,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Jak Holendrzy ograniczają bezrobocie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 19, 5/6(221/222)",
pages = "32-35",
year = "1992",
}
107
@inbook{UEK:2168339359,
author = "Adam Szałkowski and Jacek Olbrycht",
title = "Social Function of the Post-socialist State",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[47]-14[62]",
adress = "Cracow ; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
108
@inbook{UEK:2168239456,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne aspekty badania rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "8-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
109
@article{UEK:2168236204,
author = "Adam Szałkowski",
title = "System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "361",
pages = "65-77",
year = "1992",
}
110
@book{UEK:2168239452,
title = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
editor = Szałkowski Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
111
@inbook{UEK:2168228948,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Miejsce i rola polityki kadrowej w nowym ładzie ekonomicznym",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "184-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
112
@inbook{UEK:2168251852,
author = "Adam Szałkowski",
title = "System rynkowy a polityka kadrowa",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "89-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
113
@article{UEK:2168237032,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "379",
pages = "5-18",
year = "1991",
}
114
@article{UEK:2168255674,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 18 Nr 2 (206)",
pages = "32-34",
year = "1991",
}
115
@inbook{UEK:2168248786,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Systemy pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "81-120",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
116
@inbook{UEK:2168264400,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy w systemie gospodarczym",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "3-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
117
@misc{UEK:2168270482,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "94",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
118
@misc{UEK:2168227330,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rynek pracy jako element nowego ładu ekonomicznego w Polsce",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
119
@inbook{UEK:2168228916,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozwojowe i stagnacyjne tendencje polityki kadrowej w polskiej gospodarce",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "162-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
120
@article{UEK:2168251384,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne aspekty problemu polityki kadrowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "332",
pages = "[5]-14",
year = "1990",
}
121
@inbook{UEK:2168228884,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczna percepcja rozwoju systemu polityki kadrowej w I etapie reformowania gospodarki",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "239-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
122
@article{UEK:2168258848,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Social Minimum - Theory and Practice of its Application in social Policy",
journal = "Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy",
number = "Vol. 1",
pages = "171-182",
year = "1989",
}
123
@article{UEK:2168253964,
author = "Jerry Wilson and Adam Szałkowski",
title = "Bezdomność jako kryterium ubóstwa",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 15, 4(172)",
pages = "23-26",
year = "1988",
}
124
@inbook{UEK:2168228062,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Polityka kadrowa i jej motywacyjne aspekty",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "148-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
125
@article{UEK:2168255816,
author = "Adam Szałkowski",
title = "O polityce kadrowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (580)",
pages = "6, 37",
year = "1988",
}
126
@inbook{UEK:2168335023,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Gospodarka a potrzeby człowieka",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "117-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
127
@article{UEK:2168255702,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Dysfunkcjonalność ekonomiczna dyrektywnych zasad polityki kadrowej",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 29, 6 (310)",
pages = "16-24",
year = "1988",
}
128
@article{UEK:2168251400,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Świadczenia socjalne przedsiębiorstw a konsumpcja zbiorowa i indywidualna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "23-35",
year = "1988",
}
129
@article{UEK:2168255728,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 4/88",
pages = "106-109",
year = "1988",
}
130
@article{UEK:2168233466,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teoretyczne podstawy zakładowego systemu motywacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "249",
pages = "7-18",
year = "1987",
}
131
@article{UEK:2168244680,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Postawy emerytów wobec ich aktywizacji zawodowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 4/86",
pages = "47-54",
year = "1986",
}
132
@article{UEK:2168231100,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczne skutki stabilizacji załogi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "219",
pages = "45-57",
year = "1986",
}
133
@misc{UEK:2168244690,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Konferencja naukowa na temat: Racjonalizacja gospodarki potencjałem pracy",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 4/86",
pages = "118-120",
year = "1986",
}
134
@article{UEK:2168254294,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Tendencje zmian w działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw państwowych w latach 1964-1983",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 27, 6",
pages = "43-44",
year = "1985",
}
135
@book{UEK:2168254250,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Funkcja socjalna przedsiębiorstwa a system motywacji do pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
136
@article{UEK:2168254254,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Resortowe zróżnicowanie zakładowych świadczeń socjalnych",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 12, 10(142)",
pages = "5-8",
year = "1985",
}
137
@article{UEK:2168236592,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zakładowe świadczenia socjalne i kryteria ich przydzielania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "77-89",
year = "1984",
}
138
@article{UEK:2168226531,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Koszty działalności socjalno-bytowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 11, 9 (129)",
pages = "14-17",
year = "1984",
}
139
@article{UEK:2168254278,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wydatki na działalność socjalno-bytową przedsiębiorstw w relacji do dochodu narodowego w latach 1964-1982",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 26, 4",
pages = "40-45",
year = "1984",
}
140
@inbook{UEK:2168255534,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Współpraca związków zawodowych z kierownictwem przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb socjalnych załogi",
booktitle = "Kompetencje związków zawodowych",
pages = "235-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1984",
isbn = "83-01-05705-X",
}
141
@inbook{UEK:2168258556,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "86-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
142
@article{UEK:2168254324,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Socjologiczne i psychologiczne aspekty motywacji do pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 10-11(405-6)",
pages = "22-25",
year = "1983",
}
143
@inbook{UEK:2168273046,
author = "Jan Targalski and Adam Szałkowski and Zbigniew Paszek",
title = "Selekcja kadry kierowniczej w warunkach reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "97-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
144
@article{UEK:2168230654,
author = "Zbigniew Paszek and Adam Szałkowski and Jan Targalski",
title = "Zagadnienia doboru wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 1/82",
pages = "7-19",
year = "1982",
}
145
@article{UEK:2168254316,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Stosunki międzyludzkie jako czynnik wydajności pracy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 3(386)",
pages = "15-18",
year = "1982",
}
146
@article{UEK:2168229942,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Rozmiar i struktura czasu wolnego pracowników przedsiębiorstw poszukiwań naftowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "83-91",
year = "1981",
}
147
@article{UEK:2168254328,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(116)",
pages = "1-3",
year = "1981",
}
148
@article{UEK:2168243688,
author = "Zbigniew Paszek and Adam Szałkowski and Jan Targalski",
title = "Jak wybierać dyrektora - radzi zespół ekspertów",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "210 (10303)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
149
@book{UEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
editor = Michoń Ferdynand,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
150
@article{UEK:2168254274,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zakładowa działalność socjalna i jej motywacyjne aspekty",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 23, 10/11",
pages = "50-54",
year = "1981",
}
151
@article{UEK:2168226487,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik",
title = "Efektywność pracy a potrzeby pracownicze",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 11 (371)",
pages = "15-18",
year = "1980",
}
152
@article{UEK:2168226479,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Ocena wartości pracy w opinii wykonawców i przełożonych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 2 (362)",
pages = "29-31",
year = "1980",
}
153
@inbook{UEK:2168258768,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Wybrane zagadnienia polityki społecznej",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "115-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
154
@inbook{UEK:2168252016,
author = "Adam Szałkowski and Grażyna Laskowska",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "171-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
155
@article{UEK:2168254258,
author = "Adam Szałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9(57)",
pages = "32-33",
year = "1978",
}
156
@article{UEK:2168254272,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Czas wolny pracowników zatrudnionych w terenie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9(57)",
pages = "19-21",
year = "1978",
}
157
@article{UEK:2168254308,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Czynniki kształtujące potrzeby socjalno-bytowe",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "R. 20, 7",
pages = "6-11",
year = "1978",
}
158
@misc{UEK:2168333243,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako narzędzie zarządzania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "376-377",
year = "1977",
}
159
@article{UEK:2168228096,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Metodyka określania potrzeb pracowniczych w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 4/64",
pages = "105-111",
year = "1977",
}
160
@article{UEK:2168241248,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Teorie potrzeb : poglądy",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9 (45)",
pages = "10-11",
year = "1977",
}
161
@inbook{UEK:2168306489,
author = "Adam Szałkowski and Grażyna Laskowska",
title = "Zakładowa polityka zatrudnienia",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2",
pages = "3-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
162
@unpublished{UEK:2168258962,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
163
@unpublished{UEK:2168248524,
title = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
164
@unpublished{UEK:2168219638,
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
165
@unpublished{UEK:2168219636,
author = " and and and and and ",
title = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
166
@unpublished{UEK:2166564391,
author = " and and and and and ",
title = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
167
@unpublished{UEK:2168258498,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
168
@unpublished{UEK:2168258522,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
169
@unpublished{UEK:2168258592,
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
170
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
171
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Jacek Kopeć and Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
172
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
173
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
174
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
175
@unpublished{UEK:2168258170,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
176
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
177
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Aleksy Pocztowski and Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
178
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
179
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
180
@unpublished{UEK:2168258868,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki kadrowej w procesie reformowania systemu gospodarczego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}