Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products
Źródło:
Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 1 (53) (2021) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168355742
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
16th Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC 2020), Praga, Czechy, od 2020-01-24 do 2020-01-25
Tytuł:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Źródło:
Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki - Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2020, s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publications is financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within Regional Initiative of Excellencel Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-80-88085-28-7
Nr:
2168342933
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Źródło:
Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020) , s. 54-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168345986
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition
Źródło:
Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 3 (51) (2020) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168351496
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Possibility to Recover VAT in a Journey as a Determinant of the Shopping Tourism = Możliwość odzyskania podatku VAT w podróży jako determinanta turystyki zakupowej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 14 (2019) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Finanse jednostek organizacyjnych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168355162
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Consumer Perceived Risk Associated with Purchasing of Innovative Food Products
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 123-131 - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was co-financed by Doctoral Students' Government of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331155
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Shaping Customer Relationships as a Crucial Aspect of an Organisation's Strategy
Źródło:
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy = Organization & Management : Scientific Quarterly. - nr 2 (42) (2018) , s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328567
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Komunikacja wartości na rynku żywności funkcjonalnej = Communication of Values to the Customer on the Functional Foods Market
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 12 (2018) , s. 7-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168344154
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Actual and Declared Customer Behaviour Toward Functional Food
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 305-316 - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was carried out with the aid of the Polish Ministry of Science and Higher Education. Research grant No. 028WZ-KAR/02/2016/S/6028
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Customer Knowledge Management in the Example of Functional Food
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 199-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310761
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products / Irena Śliwińska, Jadwiga STOBIECKA // Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 1 (53) (2021), s. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/04/KN-_53_%C5%9Aliwi%C5%84ska-Stobiecka.pdf. - ISSN 1899-6116
2
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Śliwińska // W: Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki. - Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2020. - S. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-88085-28-7
3
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Sliwinska // Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020), s. 54-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf. - ISSN 2694-7803
4
The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Śliwińska // Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - nr 3 (51) (2020), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/12/KN-51Sanak-Kosmowska-Sliwinska.pdf. - ISSN 1899-6116
5
Possibility to Recover VAT in a Journey as a Determinant of the Shopping Tourism = Możliwość odzyskania podatku VAT w podróży jako determinanta turystyki zakupowej / Beata Paliś, Irena Śliwińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 14 (2019), s. 81-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse jednostek organizacyjnych. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyty-Naukowe_współczesne-problemy-zarządzania_14_SPIS-TREŚCI.pdfWstęp: Spis treści: https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zeszyty-Naukowe_współczesne-problemy-zarządzania_14_SPIS-TREŚCI.pdfWstęp: . - ISSN 2300-5157
6
Consumer Perceived Risk Associated with Purchasing of Innovative Food Products / Irena Śliwińska // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 123-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
7
Shaping Customer Relationships as a Crucial Aspect of an Organisation's Strategy / Irena Śliwińska // Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy = Organization & Management : Scientific Quarterly. - nr 2 (42) (2018), s. 105-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/10/08-%C5%9Aliwi%C5%84ska-fin.pdf. - ISSN 1899-6116
8
Komunikacja wartości na rynku żywności funkcjonalnej = Communication of Values to the Customer on the Functional Foods Market / Irena Śliwińska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 12 (2018), s. 7-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171551401. - ISSN 2300-5254
9
Actual and Declared Customer Behaviour Toward Functional Food / Irena Śliwińska // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 305-316. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
10
Customer Knowledge Management in the Example of Functional Food / Irena Śliwińska // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 199-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
1
Śliwińska I., Stobiecka J., (2021), Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products, "Organization & Management : Scientific Quarterly", nr 1 (53), s. 125-136; http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/04/KN-_53_%C5%9Aliwi%C5%84ska-Stobiecka.pdf
2
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study. [W:] Vopava J., Douda V., Kratochvil R., Konecki M. (red.), Proceedings of The 16th MAC 2020, Prague : MAC Prague consulting Ltd., s. 7-14.
3
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study, "Academic Journal of International Education Research", vol. 1, no. 1, s. 54-61; https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf
4
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition, "Organization & Management : Scientific Quarterly", nr 3 (51), s. 89-100; http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/12/KN-51Sanak-Kosmowska-Sliwinska.pdf
5
Paliś B., Śliwińska I., (2019), Possibility to Recover VAT in a Journey as a Determinant of the Shopping Tourism, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 14, s. 81-92.
6
Śliwińska I., (2018), Consumer Perceived Risk Associated with Purchasing of Innovative Food Products. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 123-131.
7
Śliwińska I., (2018), Shaping Customer Relationships as a Crucial Aspect of an Organisation's Strategy, "Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy", nr 2 (42), s. 105-114; http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/10/08-%C5%9Aliwi%C5%84ska-fin.pdf
8
Śliwińska I., (2018), Komunikacja wartości na rynku żywności funkcjonalnej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 6, nr 12, s. 7-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171551401
9
Śliwińska I., (2017), Actual and Declared Customer Behaviour Toward Functional Food. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 305-316.
10
Śliwińska I., (2016), Customer Knowledge Management in the Example of Functional Food. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-205.
1
@article{UEK:2168355742,
author = "Irena Śliwińska and Jadwiga Stobiecka",
title = "Selected Problems of Consumer Acceptance of Innovative Food Products",
journal = "Organization & Management : Scientific Quarterly",
number = "1 (53)",
pages = "125-136",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2021.53.9},
url = {http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2021/04/KN-_53_%C5%9Aliwi%C5%84ska-Stobiecka.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168342933,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
booktitle = "Proceedings of The 16th MAC 2020",
pages = "7-14",
adress = "Prague",
publisher = "MAC Prague consulting Ltd.",
year = "2020",
isbn = "978-80-88085-28-7",
}
3
@article{UEK:2168345986,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
journal = "Academic Journal of International Education Research",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "54-61",
year = "2020",
url = {https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf},
}
4
@article{UEK:2168351496,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Sources of Knowledge and Their Impact on Consumers' Decisions Concerning Proper Nutrition",
journal = "Organization & Management : Scientific Quarterly",
number = "3 (51)",
pages = "89-100",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2020.51.7},
url = {http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/12/KN-51Sanak-Kosmowska-Sliwinska.pdf},
}
5
@article{UEK:2168355162,
author = "Beata Paliś and Irena Śliwińska",
title = "Possibility to Recover VAT in a Journey as a Determinant of the Shopping Tourism",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "14",
pages = "81-92",
year = "2019",
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168331155,
author = "Irena Śliwińska",
title = "Consumer Perceived Risk Associated with Purchasing of Innovative Food Products",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "123-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
7
@article{UEK:2168328567,
author = "Irena Śliwińska",
title = "Shaping Customer Relationships as a Crucial Aspect of an Organisation's Strategy",
journal = "Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy",
number = "2 (42)",
pages = "105-114",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2018.42.8},
url = {http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/10/08-%C5%9Aliwi%C5%84ska-fin.pdf},
}
8
@article{UEK:2168344154,
author = "Irena Śliwińska",
title = "Komunikacja wartości na rynku żywności funkcjonalnej",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 6, 12",
pages = "7-18",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2018.12.1},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171551401},
}
9
@inbook{UEK:2168322395,
author = "Irena Śliwińska",
title = "Actual and Declared Customer Behaviour Toward Functional Food",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "305-316",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
10
@inbook{UEK:2168310761,
author = "Irena Śliwińska",
title = "Customer Knowledge Management in the Example of Functional Food",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "199-205",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID