Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 63-71 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed with the funds of Doctoral Students' Committee Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331731
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie = Place of Shopping Tourism in the Strategy of the Cities in Poland and in the World
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (47) (2017) , s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324363
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017) , s. 107-120. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327515
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Mural jako środek w kreowaniu wizerunku przestrzeni miejskiej = The Mural as a Means of Creating the Image of Urban Space
Źródło:
Czy obrazy rządzą ludźmi? / red. nauk. Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017, s. 102-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-761-2
Nr:
2168333643
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Management of Sustainable Events - Case Studies
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 389-398 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322411
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Konferencja:
II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych, Nowy Sącz, Polska, od 2017-04-20 do 2017-04-22
Tytuł:
Turystyka w dokumentach planistycznych miasta Krakowa
Źródło:
Współczesne wyzwania na rynku turystycznym / red. Agata NIEMCZYK - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017, s. 99-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65575-04-3
Nr:
2168318781
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Jak negocjować pozyskanie międzynarodowego kongresu w opinii ambasadorów kongresów polskich? = How to Negotiate a BID for an International Congress in the Opinion of the Ambassadors of Polish Congresses?
Źródło:
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 1, Wymiary przedsiębiorczości / red. nauk. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 180-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia)
ISBN:
978-83-65179-87-6
Nr:
2168333645
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Mural jako narzędzie promocji turystycznej miasta = Mural as a Tool of the City Tourism Promotion
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 8, cz. 3 (2017) , s. 169-181. - Tytuł numeru: Region turystyczny - zarządzanie i rozwój: narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168322165
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Znaczenie negocjacji w procesie aplikowania o międzynarodowy kongres = The Importance of Negotiations in the Process of Bidding for an International Congress
Źródło:
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 1, Wymiary przedsiębiorczości / red. nauk. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 189-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia)
ISBN:
978-83-65179-87-6
Nr:
2168333647
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 375-387 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322409
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków
Źródło:
Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill - Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016, s. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62250-37-0
Nr:
2168314515
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki
Źródło:
Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak - Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016, s. 146-157
Seria:
(Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ)
ISBN:
978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
Nr:
2168311453
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 337-345 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Organization of Anniversary Events as a Factor of Creating a City Image and Developing Tourism Projects
Źródło:
Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 6, Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions : Theoretical Framework and European Examples / eds. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Sylwia Toczek-Werner - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2016, s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937018-8-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168333649
rozdział w monografii
15

Autor:
Tytuł:
Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus - studia przypadków = Marketing Tools Used by Foreign Convention Bureaus - Case Studies
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016) , s. 203-212. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308581
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 347-361 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa = The Meetings Industry Market and Evolution of the City Image: Krakow Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 40 (2015) , s. 55-69. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 867)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300047
artykuł w czasopiśmie
1
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 63-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
2
Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie = Place of Shopping Tourism in the Strategy of the Cities in Poland and in the World / Beata Paliś // Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (47) (2017), s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/712/article/10639/. - ISSN 2450-775X
3
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017), s. 107-120. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_spis-tre%C5%9Bci.pdfWstęp: . - ISSN 2300-5157
4
Mural jako środek w kreowaniu wizerunku przestrzeni miejskiej = The Mural as a Means of Creating the Image of Urban Space / Beata Paliś // W: Czy obrazy rządzą ludźmi? / red. nauk. Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2017. - S. 102-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-761-2
5
Management of Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 389-398. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
6
Turystyka w dokumentach planistycznych miasta Krakowa / Beata Paliś // W: Współczesne wyzwania na rynku turystycznym / red. Agata NIEMCZYK. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - S. 99-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65575-04-3
7
Jak negocjować pozyskanie międzynarodowego kongresu w opinii ambasadorów kongresów polskich? = How to Negotiate a BID for an International Congress in the Opinion of the Ambassadors of Polish Congresses? / Beata Paliś // W: Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 1, Wymiary przedsiębiorczości / red. nauk. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2017. - (Monografia - Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania). - S. 180-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65179-87-6
8
Mural jako narzędzie promocji turystycznej miasta = Mural as a Tool of the City Tourism Promotion / Agata NIEMCZYK, Beata Paliś // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 8, cz. 3 (2017), s. 169-181. - Summ.. - Tytuł numeru: Region turystyczny - zarządzanie i rozwój: narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-8-3.pdf. - ISSN 1733-2486
9
Znaczenie negocjacji w procesie aplikowania o międzynarodowy kongres = The Importance of Negotiations in the Process of Bidding for an International Congress / Beata Paliś // W: Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 1, Wymiary przedsiębiorczości / red. nauk. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2017. - (Monografia - Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania). - S. 189-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65179-87-6
10
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 375-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
11
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków / Beata Paliś, Donata Adler // W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill. - Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016. - S. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62250-37-0
12
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki / Beata Paliś, Donata Adler // W: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak. - Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016. - (Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ). - S. 146-157. - ISBN 978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
13
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 337-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
14
Organization of Anniversary Events as a Factor of Creating a City Image and Developing Tourism Projects / Beata Paliś // W: Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 6, Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions : Theoretical Framework and European Examples / eds. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Sylwia Toczek-Werner. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2016. - S. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937018-8-9. - Pełny tekst: https://www.handlowa.eu/uploads/tmp/652e3a4cba69cf74c10dc4da84e7ad79.pdf
15
Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus - studia przypadków = Marketing Tools Used by Foreign Convention Bureaus - Case Studies / Beata Paliś // Marketing i Zarządzanie. - nr 4(45) (2016), s. 203-212. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej - sfera publiczna i prywatna. - Bibliogr. - ISSN 2450-775X
16
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 347-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
17
Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa = The Meetings Industry Market and Evolution of the City Image: Krakow Case Study / Beata Paliś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 867). - nr 40 (2015), s. 55-69. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/867/ZN_867.pdf. - ISSN 1509-0507
1
Paliś B., Adler D., (2018), Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 63-71.
2
Paliś B., (2017), Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (47), s. 39-49; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/712/article/10639/
3
Adler D., Paliś B., (2017), Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 11, s. 107-120.
4
Paliś B., (2017), Mural jako środek w kreowaniu wizerunku przestrzeni miejskiej. [W:] Kampka A., Kiryjow A., Sobczak K. (red.), Czy obrazy rządzą ludźmi?, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 102-116.
5
Adler D., Paliś B., (2017), Management of Sustainable Events - Case Studies. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-398.
6
Paliś B., (2017), Turystyka w dokumentach planistycznych miasta Krakowa. [W:] Niemczyk A. (red.), Współczesne wyzwania na rynku turystycznym, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 99-106.
7
Paliś B., (2017), Jak negocjować pozyskanie międzynarodowego kongresu w opinii ambasadorów kongresów polskich?. [W:] Kościelniak H., Brendzel-Skowera K. (red.), Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji, T. 1, Wymiary przedsiębiorczości, Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 180-188.
8
Niemczyk A., Paliś B., (2017), Mural jako narzędzie promocji turystycznej miasta, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 8, cz. 3, s. 169-181; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-8-3.pdf
9
Paliś B., (2017), Znaczenie negocjacji w procesie aplikowania o międzynarodowy kongres. [W:] Kościelniak H., Brendzel-Skowera K. (red.), Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji, T. 1, Wymiary przedsiębiorczości, Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 189-198.
10
Paliś B., Adler D., (2017), Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 375-387.
11
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków. [W:] Żylińska J., Przychocka I., Filipowska-Tuthill M. (red.), Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa, s. 734-755.
12
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki. [W:] Krukowski K., Sasak J. (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, s. 146-157.
13
Adler D., Paliś B., (2016), Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 337-345.
14
Paliś B., (2016), Organization of Anniversary Events as a Factor of Creating a City Image and Developing Tourism Projects. [W:] Wyrzykowski J., Marak J., Toczek-Werner S. (red.), Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 6, Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions : Theoretical Framework and European Examples, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, s. 57-72.
15
Paliś B., (2016), Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus - studia przypadków, "Marketing i Zarządzanie", nr 4(45), s. 203-212; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/157/article/5530/
16
Adler D., Paliś B., (2016), Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 347-361.
17
Paliś B., (2015), Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 40, s. 55-69; http://www.wzieu.pl/zn/867/ZN_867.pdf
1
@inbook{UEK:2168331731,
author = "Paliś Beata and Adler Donata",
title = "Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "63-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
2
@article{UEK:2168324363,
author = "Paliś Beata",
title = "Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "1 (47)",
pages = "39-49",
adress = "",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168327515,
author = "Adler Donata and Paliś Beata",
title = "Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "11",
pages = "107-120",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168333643,
author = "Paliś Beata",
title = "Mural jako środek w kreowaniu wizerunku przestrzeni miejskiej",
booktitle = "Czy obrazy rządzą ludźmi?",
pages = "102-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7583-761-2",
}
5
@inbook{UEK:2168322411,
author = "Adler Donata and Paliś Beata",
title = "Management of Sustainable Events - Case Studies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "389-398",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
6
@inbook{UEK:2168318781,
author = "Paliś Beata",
title = "Turystyka w dokumentach planistycznych miasta Krakowa",
booktitle = "Współczesne wyzwania na rynku turystycznym",
pages = "99-106",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2017",
isbn = "978-83-65575-04-3",
}
7
@inbook{UEK:2168333645,
author = "Paliś Beata and ",
title = "Jak negocjować pozyskanie międzynarodowego kongresu w opinii ambasadorów kongresów polskich?",
booktitle = "Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 1, Wymiary przedsiębiorczości",
pages = "180-188",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-65179-87-6",
}
8
@article{UEK:2168322165,
author = "Niemczyk Agata and Paliś Beata",
title = "Mural jako narzędzie promocji turystycznej miasta",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 8, cz. 3",
pages = "169-181",
year = "2017",
}
9
@inbook{UEK:2168333647,
author = "Paliś Beata",
title = "Znaczenie negocjacji w procesie aplikowania o międzynarodowy kongres",
booktitle = "Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 1, Wymiary przedsiębiorczości",
pages = "189-198",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-65179-87-6",
}
10
@inbook{UEK:2168322409,
author = "Paliś Beata and Adler Donata",
title = "Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "375-387",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
11
@inbook{UEK:2168314515,
author = "Paliś Beata and Adler Donata",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków",
booktitle = "Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych",
pages = "734-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uczelnia Techniczno-Handlowa",
year = "2016",
isbn = "978-83-62250-37-0",
}
12
@inbook{UEK:2168311453,
author = "Paliś Beata and Adler Donata",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki",
booktitle = "Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym",
pages = "146-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych UJ",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3",
}
13
@inbook{UEK:2168310795,
author = "Adler Donata and Paliś Beata",
title = "Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "337-345",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
14
@inbook{UEK:2168333649,
author = "Paliś Beata",
title = "Organization of Anniversary Events as a Factor of Creating a City Image and Developing Tourism Projects",
booktitle = "Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 6, Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions : Theoretical Framework and European Examples",
pages = "57-72",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu",
year = "2016",
isbn = "978-83-937018-8-9",
}
15
@article{UEK:2168308581,
author = "Paliś Beata",
title = "Narzędzia marketingowe zagranicznych convention bureaus - studia przypadków",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "4(45)",
pages = "203-212",
adress = "",
year = "2016",
}
16
@inbook{UEK:2168310797,
author = "Adler Donata and Paliś Beata",
title = "Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "347-361",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
17
@article{UEK:2168300047,
author = "Paliś Beata",
title = "Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "40",
pages = "55-69",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}