Publikacje wybranego autora

Kochel Laura ORCID

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Katedra Gospodarki Przestrzennej

1

Autor:
Agata Zachariasz , Dorota Jopek , Laura Kochel
Tytuł:
Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change = Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa - historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu
Źródło:
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 68S (2021) , s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358784
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Laura Kochel , Miłosz Zieliński
Tytuł:
Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa = Green Areas and Recreational and Leisure Potential on the Example of Kraków
Źródło:
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files. - T. 49 (2021) , s. 47-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168358828
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Istota planowania przestrzennego
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338673
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej
Źródło:
Miasto - Woda - Jakość życia / red. Jerzy HAUSNER, Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 81-101 - Bibliogr.
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 3)
ISBN:
978-83-953363-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168340631
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 12-22
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338695
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Studia i analizy urbanistyczne
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 97-108
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338719
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 23-54
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338701
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 93-96
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338715
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 82-92
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338711
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 109-122
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338723
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 116-124
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328087
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 344-355. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333903
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 382-399. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315157
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja? = Loca Physical Plans in Poland : Opportunities for Green Area Protection : True or False?
Źródło:
Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady = New Ideas in Planning for Territorial Development. Vol. 4, ^The Cultural Heritage and Environmental Values in Spatial Planning : Case Study / red. Elżbieta Węcławska-Bilska - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2017, s. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Architektura)
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315071
rozdział w książce
15

Tytuł:
Katedra Gospodarki Regionalnej i samorządy połączą teorię z praktyką
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [2] 8(69), s. 21. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343692
varia
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin = Planowanie krajobrazu jako element planowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju Berlina
Źródło:
Przestrzeń i FORMa = space & FORM. - nr 28 (2016) , s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315063
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - z. 260 (2016) , s. 130-144. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308683
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Laura Klimczak , Marceli Łasocha
Tytuł:
Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa
Źródło:
Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. nauk. Agata Gajdek, Andrzej Bobiec, Agata Ćwik, Tomasz Olbrycht, Małgorzata Pociask, Anna Sołtysik - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015, s. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7996-207-5
Nr:
2168300307
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu = New Landscape Protection Instruments : an Outline of the Bill of Amendments of the Polish Landscape Protection Law
Źródło:
Przestrzeń i FORMa. - nr 21 (2014) , s. 443-462. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300303
artykuł w czasopiśmie
1
Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change = Struktura terenów zieleni w obrębie kwartałów zabudowy śródmiejskiej Krakowa - historyczne przemiany i współczesne zagospodarowanie w kontekście dostosowania do zmian klimatu / Agata Zachariasz, Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation. - nr 68S (2021), s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf. - ISSN 0860-2395
2
Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa = Green Areas and Recreational and Leisure Potential on the Example of Kraków / Laura KOCHEL, Mariusz Zieliński // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files. - T. 49 (2021), s. 47-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-04-Kochel-Zielinski.pdf. - ISSN 0079-3450
3
Istota planowania przestrzennego / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-785-1
4
Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL, Michał KUDŁACZ // W: Miasto - Woda - Jakość życia / red. Jerzy HAUSNER, Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 3). - S. 81-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953363-4-8. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/11/OEES_Discussion_Papers_nr_3_ISSUU-1.pdf
5
Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni / Dorota JOPEK, Artur HOŁUJ, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 12-22. - ISBN 978-83-7252-785-1
6
Studia i analizy urbanistyczne / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 97-108. - ISBN 978-83-7252-785-1
7
Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce / Dorota JOPEK, Artur HOŁUJ, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 23-54. - ISBN 978-83-7252-785-1
8
MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 93-96. - ISBN 978-83-7252-785-1
9
Struktura funkcjonalno-przestrzenna / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 82-92. - ISBN 978-83-7252-785-1
10
Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 109-122. - ISBN 978-83-7252-785-1
11
Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta / Laura KOCHEL // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 116-124. - ISBN 978-83-7252-764-6
12
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Laura KOCHEL // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 344-355. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content. - ISSN 0079-3493
13
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF) / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 382-399. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
14
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja? = Loca Physical Plans in Poland : Opportunities for Green Area Protection : True or False? / Laura KLIMCZAK // W: Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady = New Ideas in Planning for Territorial Development. Vol. 4, ^The Cultural Heritage and Environmental Values in Spatial Planning : Case Study / red. Elżbieta Węcławska-Bilska. - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2017. - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 548. Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Architektura). - S. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
15
Katedra Gospodarki Regionalnej i samorządy połączą teorię z praktyką / Piotr SERAFIN, Laura KLIMCZAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
16
Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin = Planowanie krajobrazu jako element planowania przestrzennego w zrównoważonym rozwoju Berlina / Laura Klimczak // Przestrzeń i FORMa = space & FORM. - nr 28 (2016), s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif-28/DOI%2010_21005%20pif_2016_28_D-03_Klimczak.pdf. - ISSN 1895-3247
17
Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna = The Role of Planning and Design Subjects in the Education System in the Field of Spatial Economy / Dorota JOPEK, Laura KLIMCZAK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - z. 260 (2016), s. 130-144. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content. - ISSN 0079-3493
18
Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa / Laura Klimczak, Marceli Łasocha // W: Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz / red. nauk. Agata Gajdek, Andrzej Bobiec, Agata Ćwik, Tomasz Olbrycht, Małgorzata Pociask, Anna Sołtysik. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - S. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7996-207-5
19
Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu = New Landscape Protection Instruments : an Outline of the Bill of Amendments of the Polish Landscape Protection Law / Laura Klimczak // Przestrzeń i FORMa. - nr 21 (2014), s. 443-462. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.pif.zut.edu.pl/pif-21_pdf/D-05_PiF21_Klimczak.pdf. - ISSN 1895-3247
1
Zachariasz A., Jopek D., Kochel L., (2021), Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change, "Wiadomości Konserwatorskie", nr 68S, s. 137-148; https://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf
2
Kochel L., Zieliński M., (2021), Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa, "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", T. 49, s. 47-78; http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-04-Kochel-Zielinski.pdf
3
Jopek D., Kochel L., (2019), Istota planowania przestrzennego. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
4
Jopek D., Kochel L., Kudłacz M., (2019), Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej. [W:] HAUSNER J., Kundzewicz Z., Zaleski J. (red.), Miasto - Woda - Jakość życia, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 81-101.
5
Jopek D., Hołuj A., Kochel L., (2019), Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 12-22.
6
Jopek D., Kochel L., (2019), Studia i analizy urbanistyczne. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-108.
7
Jopek D., Hołuj A., Kochel L., (2019), Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-54.
8
Jopek D., Kochel L., (2019), MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-96.
9
Jopek D., Kochel L., (2019), Struktura funkcjonalno-przestrzenna. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-92.
10
Jopek D., Kochel L., (2019), Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-122.
11
Kochel L., (2018), Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 116-124.
12
Zawilińska B., Kochel L., (2018), Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 344-355; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content
13
Jopek D., Klimczak L., (2017), Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 382-399; http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf
14
Klimczak L., (2017), Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja?. [W:] Węcławska-Bilska E. (red.), Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego, T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 548), Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, s. 47-70.
15
Serafin P., Klimczak L., (2016), Katedra Gospodarki Regionalnej i samorządy połączą teorię z praktyką, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
16
Klimczak L., (2016), Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin, "Przestrzeń i FORMa", nr 28, s. 239-252; http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif-28/DOI%2010_21005%20pif_2016_28_D-03_Klimczak.pdf
17
Jopek D., Klimczak L., (2016), Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 260, s. 130-144; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content
18
Klimczak L., Łasocha M., (2015), Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa. [W:] Gajdek A., Bobiec A., Ćwik A., Olbrycht T., Pociask M., Sołtysik A. (red.), Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 77-90.
19
Klimczak L., (2014), Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu, "Przestrzeń i FORMa", nr 21, s. 443-462; http://www.pif.zut.edu.pl/pif-21_pdf/D-05_PiF21_Klimczak.pdf
1
@article{UEK:2168358784,
author = "Agata Zachariasz and Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Structure of Areas of Greenery within Cracow's City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change",
journal = "Wiadomości Konserwatorskie",
number = "68S",
pages = "137-148",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.48234/WK68SGREENERY},
url = {https://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf},
}
2
@article{UEK:2168358828,
author = "Laura Kochel and Miłosz Zieliński",
title = "Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa",
journal = "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury",
number = "T. 49",
pages = "47-78",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/tkuia.2021.138703},
url = {http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-04-Kochel-Zielinski.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168338673,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Istota planowania przestrzennego",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
4
@inbook{UEK:2168340631,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel and Michał Kudłacz",
title = "Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej",
booktitle = "Miasto - Woda - Jakość życia",
pages = "81-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/11/OEES_Discussion_Papers_nr_3_ISSUU-1.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-4-8",
}
5
@inbook{UEK:2168338695,
author = "Dorota Jopek and Artur Hołuj and Laura Kochel",
title = "Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "12-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
6
@inbook{UEK:2168338719,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Studia i analizy urbanistyczne",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "97-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
7
@inbook{UEK:2168338701,
author = "Dorota Jopek and Artur Hołuj and Laura Kochel",
title = "Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "23-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
8
@inbook{UEK:2168338715,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "93-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
9
@inbook{UEK:2168338711,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Struktura funkcjonalno-przestrzenna",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "82-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
10
@inbook{UEK:2168338723,
author = "Dorota Jopek and Laura Kochel",
title = "Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "109-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
11
@inbook{UEK:2168328087,
author = "Laura Kochel",
title = "Polityka krajobrazu kulturowego Krakowa w procesie kształtowania funkcjonalności miasta",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "116-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
12
@article{UEK:2168333903,
author = "Bernadetta Zawilińska and Laura Kochel",
title = "Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "344-355",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content},
}
13
@article{UEK:2168315157,
author = "Dorota Jopek and Laura Klimczak",
title = "Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "382-399",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118549},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103133/PDF/36_Jopek___.pdf?handler=pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168315071,
author = "Laura Klimczak",
title = "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych - prawda czy fikcja?",
booktitle = "Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady",
pages = "47-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2017",
issn = "",
}
15
@misc{UEK:2168343692,
author = "Piotr Serafin and Laura Klimczak",
title = "Katedra Gospodarki Regionalnej i samorządy połączą teorię z praktyką",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "21",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
16
@article{UEK:2168315063,
author = "Laura Klimczak",
title = "Landscape Planning as an Element of Spatial Planning in the Sustainable Development of Berlin",
journal = "Przestrzeń i FORMa",
number = "28",
pages = "239-252",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.21005/pif.2016.28.D-03},
url = {http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif-28/DOI%2010_21005%20pif_2016_28_D-03_Klimczak.pdf},
}
17
@article{UEK:2168308683,
author = "Dorota Jopek and Laura Klimczak",
title = "Rola przedmiotów projektowych w systemie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 260",
pages = "130-144",
year = "2016",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96219/edition/82969/content},
}
18
@inbook{UEK:2168300307,
author = "Laura Klimczak and Marceli Łasocha",
title = "Ochrona przestrzeni sacrum w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Kalwaria Pacławska : człowiek i krajobraz",
pages = "77-90",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2015",
isbn = "978-83-7996-207-5",
}
19
@article{UEK:2168300303,
author = "Laura Klimczak",
title = "Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu",
journal = "Przestrzeń i FORMa",
number = "21",
pages = "443-462",
year = "2014",
url = {http://www.pif.zut.edu.pl/pif-21_pdf/D-05_PiF21_Klimczak.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID