Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1341-1346
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Nr:
2168332873
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 170-178. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338109
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues
Źródło:
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019) , s. 12-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334393
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Jakóbik Krzysztof , Owsiak Katarzyna , Peter-Bombik Katarzyna , Sołtyk Piotr , Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168334043
raport/sprawozdanie
5

Autor:
Winiarz Mateusz , Bitner Michał , Mikos-Sitek Agnieszka , Sołtyk Piotr , Rotter Anna , Cieślak Rafał , Robaczyński Wojciech , Kot Janusz
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 940-1148
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Nr:
2168332871
rozdział w monografii
6

Autor:
Konferencja:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Tytuł:
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results
Źródło:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 619-625. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327185
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Tytuł:
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research
Źródło:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018) , s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330381
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018) , s. 325-336. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333215
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Konferencja:
5th International Scientific Conference on "Modern Economics", Vigo, Hiszpania, od 2018-05-14 do 2018-05-16
Tytuł:
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units
Źródło:
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska - Wismar: University of Wismar, 2018, s. 202-209. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics under the subsidy for maintaining the research potential
ISBN:
978-3-942100-56-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168327683
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Autor:
Jakóbik Krzysztof , Kot Janusz , Owsiak Katarzyna , Peter-Bombik Katarzyna , Sołtyk Piotr , Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168325157
raport/sprawozdanie
11

Tytuł:
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 56 (4) (2018) , s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331327
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline
Źródło:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Nr:
2168332875
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018) , s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330221
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328047
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (329) (2018) , s. 9-20. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324735
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326323
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325959
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (335) (2018) , s. 52-67. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328953
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017) , s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319043
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017) , s. 64-74. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320859
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Sołtyk Piotr , Walczak Piotr
Tytuł:
Jednostki sektora finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 53-95
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Nr:
2168318943
rozdział w monografii
22

Autor:
Tytuł:
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce)
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017) , s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320853
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government
Źródło:
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-375-1
Nr:
2168313739
rozdział w monografii
24

Autor:
Winiarz Mateusz , Bitner Michał , Mikos-Sitek Agnieszka , Sołtyk Piotr , Rotter Anna , Cieślak Rafał , Robaczyński Wojciech , Kot Janusz
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 941-1128 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Nr:
2168312019
rozdział w monografii
25

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017) , s. 381-393. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323799
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9)
ISBN:
978-83-7867-752-9
Nr:
2168322985
rozdział w monografii
27

Autor:
Tytuł:
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312547
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Borowiec Leszek , Sołtyk Piotr , Ługowski Maciej
Tytuł:
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168316693
monografia
29

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017) , s. 418-429. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320237
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Walczak Piotr , Sołtyk Piotr , Lachiewicz Wojciech
Tytuł:
Przepisy ogólne
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 5-22
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Nr:
2168318931
rozdział w monografii
31

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336787
varia
32

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1306-1311 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Nr:
2168312013
rozdział w monografii
33

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues
Źródło:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik - Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
Nr:
2168308633
rozdział w monografii
34

Autor:
Dębowska-Sołtyk Monika , Sołtyk Piotr
Tytuł:
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016) , s. 47-48
Nr:
2168305173
artykuł nierecenzowany
35

Autor:
Sołtyk Piotr , Dębowska-Sołtyk Monika
Tytuł:
Finanse samorządowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2016
Opis fizyczny:
292, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-002-6
Nr:
2168308635
monografia
36

Autor:
Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 215-228. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308639
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016) , s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168307595
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016, s. 141-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61307-39-6
Nr:
2168309617
rozdział w monografii
39

Autor:
Tytuł:
Wydatkowanie środków na promocję
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016) , s. 59-60
Nr:
2168303731
artykuł nierecenzowany
40

Autor:
Tytuł:
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016) , s. 27-29. - Streszcz.
Nr:
2168305745
artykuł nierecenzowany
41

Autor:
Tytuł:
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016) , s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310567
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016) , s. 19-22. - Streszcz.
Nr:
2168309425
artykuł nierecenzowany
43

Autor:
Sołtyk Piotr , Springer Beata , Kmak Małgorzata
Tytuł:
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny:
114, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
Nr:
2168308649
monografia
44

Autor:
Tytuł:
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311845
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016) , s. 29-31
Nr:
2168305583
artykuł nierecenzowany
46

Autor:
Tytuł:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016) , s. 126-133. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303729
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical
Źródło:
Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016, s. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ; nr 8)
ISBN:
978-83-943316-6-5
Nr:
2168310371
rozdział w monografii
48

Autor:
Tytuł:
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016) , s. 58-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305155
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Planowanie pracy audytora wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016) , s. 40-41
Nr:
2168305185
artykuł nierecenzowany
50

Autor:
Tytuł:
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016) , s. 27-30. - Streszcz.
Nr:
2168306879
artykuł nierecenzowany
51

Autor:
Tytuł:
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015) , s. 40-41. - Streszcz.
Nr:
2168314271
artykuł nierecenzowany
52

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015) , s. 14-17. - Streszcz.
Nr:
2168314273
artykuł nierecenzowany
54

Autor:
Tytuł:
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015) , s. 43-45. - Streszcz.
Nr:
2168314395
artykuł nierecenzowany
55

Autor:
Tytuł:
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 11-13. - Streszcz.
Nr:
2168314399
artykuł nierecenzowany
56

Autor:
Tytuł:
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t.2 (2015) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297827
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015) , s. 45-47. - Streszcz.
Nr:
2168314383
artykuł nierecenzowany
58

Autor:
Tytuł:
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 109-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015) , s. 63-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309151
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Dębowska-Sołtyk Monika , Sołtyk Piotr
Tytuł:
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015) , s. 41-53. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309169
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015) , s. 43-44
Nr:
2168304299
artykuł nierecenzowany
62

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 46-49. - Streszcz.
Nr:
2168314403
artykuł nierecenzowany
63

Autor:
Tytuł:
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 31-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015) , s. 42-43
Nr:
2168304309
artykuł nierecenzowany
65

Autor:
Tytuł:
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014) , s. 36-40. - Streszcz.
Nr:
2168314179
artykuł nierecenzowany
66

Autor:
Tytuł:
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014) , s. 45-51. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309197
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014) , s. 30-34. - Streszcz.
Nr:
2168314163
artykuł nierecenzowany
68

Autor:
Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014) , s. 258-268. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014) , s. 57-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309189
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014) , s. 20-25. - Streszcz.
Nr:
2168314177
artykuł nierecenzowany
71

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314181
artykuł nierecenzowany
72

Autor:
Tytuł:
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297451
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168314239
artykuł nierecenzowany
74

Autor:
Tytuł:
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314165
artykuł nierecenzowany
75

Autor:
Tytuł:
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014) , s. 30-33. - Streszcz.
Nr:
2168314261
artykuł nierecenzowany
76

Autor:
Bieniaszewska Aleksandra , Cellary Mieczysława , Culepa Michał , Dębowska-Sołtyk Monika , Dragon Grzegorz , Drzewiecka Ewa , Dzięgiel-Matras Agata , Jakacka Beata , Jurewicz Daniel , Kisielewska Justyna , Kopyść Anna , Lachiewicz Wojciech , Lenart Bożena , Lipiec-Warzecha Ludmiła , Majchrzak Marcin , Nałęcz Maciej , Olejniczak Anna , Piasny Beata , Pukaluk Jacek , Rotkiewicz Marek , Sadlik Ryszard , Sławińska-Tomtała Ewa , Sołtyk Piotr , Świderek Izabela , Torbe Joanna , Trzpioła Katarzyna , Tymorek Krystyna , Wajda Paweł , Walczak Piotr , Wieczorek Piotr , Wołczak Barbara , Wołoszyn-Kądziołka Dorota , Wrońska-Zblewska Katarzyna , Ziarno Jakub
Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi
Redaktor:
, Dębowska-Sołtyk Monika
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
XVIII, 361 s.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
Uwagi:
Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
ISBN:
978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
Nr:
2168299129
książka
77

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control
Źródło:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 94-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168297469
rozdział w monografii
78

Autor:
Tytuł:
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314133
artykuł nierecenzowany
79

Autor:
Tytuł:
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013) , s. 39-42. - Streszcz.
Nr:
2168314105
artykuł nierecenzowany
80

Autor:
Tytuł:
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314139
artykuł nierecenzowany
81

Autor:
Tytuł:
Kilka refleksji o kontroli zarządczej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314097
artykuł nierecenzowany
82

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
XVI, 316 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
Nr:
2168299217
monografia
83

Autor:
Tytuł:
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka - Stalowa Wola: [Tomasz Dziechciarz], 2013, s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937889-0-3
Nr:
2168309273
rozdział w monografii
84

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013) , s. 27-31. - Streszcz.
Nr:
2168314099
artykuł nierecenzowany
85

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013) , s. 55-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309211
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013) , s. 37-40. - Streszcz.
Nr:
2168314159
artykuł nierecenzowany
87

Autor:
Tytuł:
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013) , s. 35-38. - Streszcz.
Nr:
2168314137
artykuł nierecenzowany
88

Autor:
Tytuł:
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314161
artykuł nierecenzowany
89

Autor:
Tytuł:
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012) , s. 27-28. - Streszcz.
Nr:
2168313815
artykuł nierecenzowany
90

Autor:
Dębowska-Sołtyk Monika , Sołtyk Piotr
Tytuł:
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012) , s. 55-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309257
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects
Źródło:
Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012, s. 30-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89466-45-7
Nr:
2168309285
rozdział w monografii
92

Autor:
Tytuł:
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012) , s. C10
Nr:
2168314407
artykuł nierecenzowany
93

Autor:
Tytuł:
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012) , s. C3
Nr:
2168314405
artykuł nierecenzowany
94

Autor:
Tytuł:
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011) , s. 19-25. - Streszcz.
Nr:
2168313809
artykuł nierecenzowany
95

Autor:
Tytuł:
Wydatki niewygasające w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011) , s. 51-53
Nr:
2168313795
artykuł nierecenzowany
96

Autor:
Tytuł:
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011) , s. 9-13. - Streszcz.
Nr:
2168313807
artykuł nierecenzowany
97

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010) , s. 59-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309265
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach
Źródło:
Wspólnota. - nr 9 (963) (2010) , s. 50-52. - Streszcz.
Nr:
2168329083
artykuł nierecenzowany
99

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 379-390
ISBN:
978-83-7363-792-4
Nr:
2168314741
rozdział w monografii
100

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 7 (909) (2009) , s. 50-51. - Streszcz.
Nr:
2168329093
artykuł nierecenzowany
101

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009) , s. 60-69
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309267
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 71-83. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168309283
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007) , s. 5-16
Nr:
2168328973
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Planowanie audytu wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 43 (841) (2007) , s. 28-30. - Streszcz.
Nr:
2168329089
artykuł nierecenzowany
1
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1341-1346. - ISBN 978-83-8158-037-3
2
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego / Piotr SOŁTYK // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019), s. 170-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898. - ISSN 1644-9584
3
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019), s. 12-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf. - ISSN 2278-3091
4
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 940-1148. - ISBN 978-83-8158-037-3
6
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results / Piotr SOŁTYK // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno : Mendel University, 2018. - S. 619-625. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
7
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research / Piotr SOŁTYK // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018), s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129. - ISSN 1506-7637
8
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018), s. 325-336. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762. - ISSN 1899-3192
9
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska. - Wismar : University of Wismar, 2018. - S. 202-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942100-56-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
10
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Janusz Kot, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
11
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 56 (4) (2018), s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/159594/tekst%2030%20Maj-Wa%C5%9Bniowska,%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
12
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
13
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland / Piotr SOŁTYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018), s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf. - ISSN 2083-8611
14
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 163-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46567&from=publication. - ISSN 1899-3192
15
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government / Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (329) (2018), s. 9-20. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow26/1708-przeglad-prawa-handlowego-5-2029Wstęp: . - ISSN 0867-4973
16
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104. - ISSN 1898-6447
17
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150195/tekst%2023%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
18
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 11 (335) (2018), s. 52-67. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/11/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
19
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017), s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf. - ISSN 2450-7741
20
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017), s. 64-74. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
21
Jednostki sektora finansów publicznych / Piotr SOŁTYK, Piotr Walczak // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 53-95. - ISBN 978-83-812-8100-3
22
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce) / Piotr SOŁTYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017), s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421. - ISSN 0459-9586
23
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government / Piotr SOŁTYK // W: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. - S. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-375-1
24
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 941-1128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
25
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units / Piotr SOŁTYK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017), s. 381-393. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf. - ISSN 2450-7733
26
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym / Piotr SOŁTYK // W: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9). - S. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-752-9
27
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017), s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/121218/tekst25%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
28
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym / Leszek Borowiec, Piotr SOŁTYK, Maciej Ługowski. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4. - Pełny tekst: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4114877&fromLocationLink=false&theme=nukat@inf
29
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017), s. 418-429. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1. - ISSN 1899-3192
30
Przepisy ogólne / Piotr Walczak, Piotr SOŁTYK, Wojciech Lachiewicz // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 5-22. - ISBN 978-83-812-8100-3
31
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
32
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1306-1311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
33
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
34
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji? / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016), s. 47-48. - ISSN 2083-1013
35
Finanse samorządowe / Piotr SOŁTYK, Monika Dębowska-Sołtyk. - Warszawa : Difin, 2016. - 292, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-002-6
36
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 215-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf. - ISSN 2450-7741
37
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym / Piotr Sołtyk // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016), s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-2166
38
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly / Piotr SOŁTYK // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016. - S. 141-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61307-39-6
39
Wydatkowanie środków na promocję / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016), s. 59-60. - ISSN 1896-5717
40
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016), s. 27-29. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
41
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016), s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/117339/27%20So%C5%82tyk%20P.pdf. - ISSN 1898-5084
42
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016), s. 19-22. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
43
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce / Piotr SOŁTYK, Beata Springer, Małgorzata Kmak. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016. - 114, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
44
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014 / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
45
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016), s. 29-31. - ISSN 1896-5717
46
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016), s. 126-133. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
47
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical / Piotr SOŁTYK // W: Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016. - (Monografie i Opracowania Naukowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ISSN 2082-2065 ; nr 8). - S. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943316-6-5
48
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016), s. 58-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
49
Planowanie pracy audytora wewnętrznego / Piotr SOŁTYK // Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016), s. 40-41. - ISSN 0867-0935
50
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016), s. 27-30. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
51
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015), s. 40-41. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
52
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
53
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015), s. 14-17. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
54
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015), s. 43-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
55
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 11-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
56
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit / Piotr Sołtyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t.2 (2015), s. 133-141. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf. - ISSN 1733-2842
57
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015), s. 45-47. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
58
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 109-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
59
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015), s. 63-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
60
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015), s. 41-53. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
61
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015), s. 43-44. - ISSN 1896-5717
62
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 46-49. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
63
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 31-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
64
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015), s. 42-43. - ISSN 2083-1013
65
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014), s. 36-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
66
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014), s. 45-51. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
67
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014), s. 30-34. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
68
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units / Piotr Sołtyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014), s. 258-268. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/72983/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf. - ISSN 1898-5084
69
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014), s. 57-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
70
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014), s. 20-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
71
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
72
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 185-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf. - ISSN 1733-2842
73
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
74
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
75
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014), s. 30-33. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
76
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi / red. Monika Dębowska-Sołtyk i Piotr Sołtyk ; odpowiedzi na pytania udzielili: Aleksandra Bieniaszewska, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Monika Dębowska-Sołtyk, Grzegorz Dragon, Ewa Drzewiecka, Agata Dzięgiel-Matras, Beata Jakacka, Daniel Jurewicz, Justyna Kisielewska, Anna Kopyść, Wojciech Lachiewicz, Bożena Lenart, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Marcin Majchrzak, Maciej Nałęcz, Anna Olejniczak, Beata Piasny, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Ryszard Sadlik, Ewa Sławińska-Tomtała, Piotr Sołtyk, Izabela Świderek, Joanna Torbe, Katarzyna Trzpioła, Krystyna Tymorek, Paweł Wajda, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Barbara Wołczak, Dorota Wołoszyn-Kądziołka, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - XVIII, 361 s. ; 24 cm. - Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
77
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control / Piotr Sołtyk // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 94-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
78
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
79
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013), s. 39-42. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
80
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
81
Kilka refleksji o kontroli zarządczej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
82
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XVI, 316 s. : il. ; 24 cm. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
83
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis / Piotr Sołtyk // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka. - Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], 2013. - S. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937889-0-3
84
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013), s. 27-31. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
85
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013), s. 55-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
86
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013), s. 37-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
87
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013), s. 35-38. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
88
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
89
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012), s. 27-28. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
90
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012), s. 55-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
91
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects / Piotr Sołtyk // W: Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012. - S. 30-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89466-45-7
92
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012), s. C10. - ISSN 2080-6744
93
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012), s. C3. - ISSN 2080-6744
94
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011), s. 19-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
95
Wydatki niewygasające w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011), s. 51-53. - ISSN 0867-0935
96
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011), s. 9-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
97
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010), s. 59-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
98
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 9 (963) (2010), s. 50-52. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
99
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego / Piotr Sołtyk // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 379-390. - ISBN 978-83-7363-792-4
100
Zarządzanie ryzykiem w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 7 (909) (2009), s. 50-51. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
101
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009), s. 60-69. - ISSN 1232-0307
102
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations / Piotr Sołtyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 71-83. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf. - ISSN 2080-4881
103
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
104
Planowanie audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 43 (841) (2007), s. 28-30. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
1
Sołtyk P., (2019), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1341-1346.
2
Sołtyk P., (2019), Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 3 (83), s. 170-178; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898
3
Sołtyk P., (2019), Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues, "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering", vol. 8, iss. 1.1, s. 12-16; http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf
4
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2019), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018: V Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 76 s.
5
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2019), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 940-1148.
6
Sołtyk P., (2018), Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 619-625.
7
Sołtyk P., (2018), Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (92), s. 123-137; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129
8
Sołtyk P., (2018), Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 325-336; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762
9
Sołtyk P., (2018), The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units. [W:] Grünwald N., Zakrzewska M. (red.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, Wismar : University of Wismar, s. 202-209.
10
Jakóbik K., Kot J., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2018), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016: IV Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 88 s.
11
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 56 (4), s. 369-383; http://www.ur.edu.pl/file/159594/tekst%2030%20Maj-Wa%C5%9Bniowska,%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf
12
Sołtyk P., (2018), Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 127-142.
13
Sołtyk P., (2018), Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 358, s. 221-231; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf
14
Sołtyk P., (2018), Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 163-173; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46567&from=publication
15
Sołtyk P., (2018), Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 5 (329), s. 9-20.
16
Sołtyk P., (2018), Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 175-192; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104
17
Sołtyk P., (2018), Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 324-335; http://www.ur.edu.pl/file/150195/tekst%2023%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf
18
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, "Samorząd Terytorialny", nr 11 (335), s. 52-67.
19
Sołtyk P., (2017), Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (87), cz. 1, s. 43-53; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf
20
Sołtyk P., (2017), Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych, "Finanse Komunalne", nr 12 (227), s. 64-74.
21
Sołtyk P., Walczak P., (2017), Jednostki sektora finansów publicznych. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-95.
22
Sołtyk P., (2017), Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 5, s. 305-313; https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421
23
Sołtyk P., (2017), Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. [W:] Żukowski M. (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 299-313.
24
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2017), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 941-1128.
25
Sołtyk P., (2017), Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 3, s. 381-393; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf
26
Sołtyk P., (2017), Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym. [W:] Kunasz M. (red.), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 99-109.
27
Sołtyk P., (2017), Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 49(1), s. 335-347; http://www.ur.edu.pl/file/121218/tekst25%20So%C5%82tyk.pdf
28
Borowiec L., Sołtyk P., Ługowski M., (2017), Kontrola zarządcza: efektywność i etyka w sektorze publicznym, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 138 s.
29
Sołtyk P., (2017), Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 485, s. 418-429; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1
30
Walczak P., Sołtyk P., Lachiewicz W., (2017), Przepisy ogólne. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 5-22.
31
Sołtyk P., (2017), Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 124-125.
32
Sołtyk P., (2017), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1306-1311.
33
Sołtyk P., (2016), Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. [W:] Lubas B., Hryszkiewicz D., Borowik M. (red.), Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 123-136.
34
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2016), Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (51), s. 47-48.
35
Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M., (2016), Finanse samorządowe, Warszawa : Difin, 292, [1] s.
36
Sołtyk P., (2016), Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 215-228; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf
37
Sołtyk P., (2016), The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 34 (1), s. 189-196; http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf
38
Sołtyk P., (2016), Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich. [W:] Kozaczka M. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, T. 3, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, s. 141-168.
39
Sołtyk P., (2016), Wydatkowanie środków na promocję, "Finanse Publiczne", nr 2 (111), s. 59-60.
40
Sołtyk P., (2016), Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 3 (53), s. 27-29.
41
Sołtyk P., (2016), Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 48 (4), s. 360-377; http://www.ur.edu.pl/file/117339/27%20So%C5%82tyk%20P.pdf
42
Sołtyk P., (2016), Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (59), s. 19-22.
43
Sołtyk P., Springer B., Kmak M., (2016), Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 114, [1] s.
44
Sołtyk P., (2016), Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887
45
Sołtyk P., (2016), Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, "Finanse Publiczne", nr 5 (114), s. 29-31.
46
Sołtyk P., (2016), System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 1-2 (204-205), s. 126-133.
47
Sołtyk P., (2016), Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych. [W:] Drewniak Z., Majewski P., Płókarz R., Tokarski A. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków (Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; nr 8), Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, s. 49-60.
48
Sołtyk P., (2016), Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 4 (207), s. 58-66.
49
Sołtyk P., (2016), Planowanie pracy audytora wewnętrznego, "Wspólnota", nr 1 (1189), s. 40-41.
50
Sołtyk P., (2016), Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 4 (54), s. 27-30.
51
Sołtyk P., (2015), Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (39), s. 40-41.
52
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 93-107.
53
Sołtyk P., (2015), Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (43), s. 14-17.
54
Sołtyk P., (2015), Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (48), s. 43-45.
55
Sołtyk P., (2015), Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 11-13.
56
Sołtyk P., (2015), Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t.2, s. 133-141; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf
57
Sołtyk P., (2015), Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (44), s. 45-47.
58
Sołtyk P., (2015), Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 109-134.
59
Sołtyk P., (2015), Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 6 (197), s. 63-72.
60
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2015), Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 5 (196), s. 41-53.
61
Sołtyk P., (2015), Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków, "Finanse Publiczne", nr 12 (109), s. 43-44.
62
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 46-49.
63
Sołtyk P., (2015), Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 31-56.
64
Sołtyk P., (2015), Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (50), s. 42-43.
65
Sołtyk P., (2014), Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (34), s. 36-40.
66
Sołtyk P., (2014), Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 4 (183), s. 45-51.
67
Sołtyk P., (2014), Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (27), s. 30-34.
68
Sołtyk P., (2014), Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (40), s. 258-268; http://www.ur.edu.pl/file/72983/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf
69
Sołtyk P., (2014), System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 11 (190), s. 57-64.
70
Sołtyk P., (2014), Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (32), s. 20-25.
71
Sołtyk P., (2014), Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (36), s. 24-27.
72
Sołtyk P., (2014), Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 185-194; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf
73
Sołtyk P., (2014), Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (37), s. 21-24.
74
Sołtyk P., (2014), Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2 (28), s. 24-27.
75
Sołtyk P., (2014), Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (38), s. 30-33.
76
Bieniaszewska A., Cellary M., Culepa M., Dębowska-Sołtyk M., Dragon G., Drzewiecka E., Dzięgiel-Matras A., Jakacka B., Jurewicz D., Kisielewska J., Kopyść A., Lachiewicz W., Lenart B., Lipiec-Warzecha L., Majchrzak M., Nałęcz M., Olejniczak A., Piasny B., Pukaluk J., Rotkiewicz M., Sadlik R., Sławińska-Tomtała E., Sołtyk P., Świderek I., Torbe J., Trzpioła K., Tymorek K., Wajda P., Walczak P., Wieczorek P., Wołczak B., Wołoszyn-Kądziołka D., Wrońska-Zblewska K., Ziarno J., (2014), Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi, Sołtyk P. (red.), Dębowska-Sołtyk M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVIII, 361 s.
77
Sołtyk P., (2013), Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 94-108.
78
Sołtyk P., (2013), Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (22), s. 40-43.
79
Sołtyk P., (2013), Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst, "Prawo Finansów Publicznych", nr 7 (21), s. 39-42.
80
Sołtyk P., (2013), Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (24), s. 42-45.
81
Sołtyk P., (2013), Kilka refleksji o kontroli zarządczej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (19), s. 42-45.
82
Sołtyk P., (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych: projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVI, 316 s.
83
Sołtyk P., (2013), Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna. [W:] Dziechciarz T., Krawczyk-Sawicka A. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], s. 49-66.
84
Sołtyk P., (2013), Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (20), s. 27-31.
85
Sołtyk P., (2013), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 6 (173), s. 55-66.
86
Sołtyk P., (2013), Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (25), s. 37-40.
87
Sołtyk P., (2013), Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (23), s. 35-38.
88
Sołtyk P., (2013), Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (26), s. 40-43.
89
Sołtyk P., (2012), Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (8), s. 27-28.
90
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2012), Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 10 (165), s. 55-64.
91
Sołtyk P., (2012), Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia. [W:] Dziekański P. (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, s. 30-50.
92
Sołtyk P., (2012), Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 197 (3335) (10 października), s. C10.
93
Sołtyk P., (2012), Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 113 (3251) (13 czerwca), s. C3.
94
Sołtyk P., (2011), Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2, s. 19-25.
95
Sołtyk P., (2011), Wydatki niewygasające w samorządach, "Wspólnota", nr 25 (1031), s. 51-53.
96
Sołtyk P., (2011), Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1, s. 9-13.
97
Sołtyk P., (2010), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 17, nr 12 (143), s. 59-72.
98
Sołtyk P., (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach, "Wspólnota", nr 9 (963), s. 50-52.
99
Sołtyk P., (2009), Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Głuchowski rJ., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 379-390.
100
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem w samorządach, "Wspólnota", nr 7 (909), s. 50-51.
101
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 16, nr 3 (122), s. 60-69.
102
Sołtyk P., (2009), Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 71-83; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf
103
Sołtyk P., (2007), Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne, "Finanse Komunalne", R. 14, nr 11 (106), s. 5-16.
104
Sołtyk P., (2007), Planowanie audytu wewnętrznego, "Wspólnota", nr 43 (841), s. 28-30.
1
@inbook{UEK:2168332873,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1341-1346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
2
@article{UEK:2168338109,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 17, 3 (83)",
pages = "170-178",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168334393,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues",
journal = "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering",
number = "vol. 8, iss. 1.1",
pages = "12-16",
year = "2019",
}
4
@misc{UEK:2168334043,
author = "Jakóbik Krzysztof and Owsiak Katarzyna and Peter-Bombik Katarzyna and Sołtyk Piotr and Surówka Krzysztof and Winiarz Mateusz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2019",
}
5
@inbook{UEK:2168332871,
author = "Winiarz Mateusz and Bitner Michał and Mikos-Sitek Agnieszka and Sołtyk Piotr and Rotter Anna and Cieślak Rafał and Robaczyński Wojciech and Kot Janusz",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "940-1148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
6
@inbook{UEK:2168327185,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "619-625",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
7
@article{UEK:2168330381,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "2 (92)",
pages = "123-137",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168333215,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "532",
pages = "325-336",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168327683,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics",
pages = "202-209",
adress = "Wismar",
publisher = "University of Wismar",
year = "2018",
isbn = "978-3-942100-56-4",
}
10
@misc{UEK:2168325157,
author = "Jakóbik Krzysztof and Kot Janusz and Owsiak Katarzyna and Peter-Bombik Katarzyna and Sołtyk Piotr and Surówka Krzysztof and Winiarz Mateusz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2018",
}
11
@article{UEK:2168331327,
author = "Maj-Waśniowska Katarzyna and Sołtyk Piotr",
title = "Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 56 (4)",
pages = "369-383",
year = "2018",
}
12
@inbook{UEK:2168332875,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych",
pages = "127-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-949266-4-9",
}
13
@article{UEK:2168330221,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "358",
pages = "221-231",
year = "2018",
}
14
@article{UEK:2168328047,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "163-173",
year = "2018",
}
15
@article{UEK:2168324735,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5 (329)",
pages = "9-20",
year = "2018",
}
16
@article{UEK:2168326323,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "175-192",
year = "2018",
}
17
@article{UEK:2168325959,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "324-335",
year = "2018",
}
18
@article{UEK:2168328953,
author = "Maj-Waśniowska Katarzyna and Sołtyk Piotr",
title = "Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "11 (335)",
pages = "52-67",
year = "2018",
}
19
@article{UEK:2168319043,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (87), cz. 1",
pages = "43-53",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168320859,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "12 (227)",
pages = "64-74",
year = "2017",
}
21
@inbook{UEK:2168318943,
author = "Sołtyk Piotr and Walczak Piotr",
title = "Jednostki sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "53-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
22
@article{UEK:2168320853,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 5",
pages = "305-313",
year = "2017",
}
23
@inbook{UEK:2168313739,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy",
pages = "299-313",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8061-375-1",
}
24
@inbook{UEK:2168312019,
author = "Winiarz Mateusz and Bitner Michał and Mikos-Sitek Agnieszka and Sołtyk Piotr and Rotter Anna and Cieślak Rafał and Robaczyński Wojciech and Kot Janusz",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "941-1128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
25
@article{UEK:2168323799,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 3",
pages = "381-393",
year = "2017",
}
26
@inbook{UEK:2168322985,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa",
pages = "99-109",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-752-9",
}
27
@article{UEK:2168312547,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 49(1)",
pages = "335-347",
year = "2017",
}
28
@book{UEK:2168316693,
author = "Borowiec Leszek and Sołtyk Piotr and Ługowski Maciej",
title = "Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2017",
edition = "",
isbn = "978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4",
}
29
@article{UEK:2168320237,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "485",
pages = "418-429",
year = "2017",
}
30
@inbook{UEK:2168318931,
author = "Walczak Piotr and Sołtyk Piotr and Lachiewicz Wojciech",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "5-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
31
@misc{UEK:2168336787,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "124-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
32
@inbook{UEK:2168312013,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1306-1311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
33
@inbook{UEK:2168308633,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka",
pages = "123-136",
adress = "Szczytno",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji",
year = "2016",
isbn = "978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9",
}
34
@article{UEK:2168305173,
author = "Dębowska-Sołtyk Monika and Sołtyk Piotr",
title = "Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (51)",
pages = "47-48",
year = "2016",
}
35
@book{UEK:2168308635,
author = "Sołtyk Piotr and Dębowska-Sołtyk Monika",
title = "Finanse samorządowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-002-6",
}
36
@article{UEK:2168308639,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "215-228",
adress = "",
year = "2016",
}
37
@article{UEK:2168307595,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "34 (1)",
pages = "189-196",
year = "2016",
}
38
@inbook{UEK:2168309617,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3",
pages = "141-168",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie",
year = "2016",
isbn = "978-83-61307-39-6",
}
39
@article{UEK:2168303731,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wydatkowanie środków na promocję",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "2 (111)",
pages = "59-60",
year = "2016",
}
40
@article{UEK:2168305745,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "3 (53)",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
41
@article{UEK:2168310567,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 48 (4)",
pages = "360-377",
year = "2016",
}
42
@article{UEK:2168309425,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (59)",
pages = "19-22",
year = "2016",
}
43
@book{UEK:2168308649,
author = "Sołtyk Piotr and Springer Beata and Kmak Małgorzata",
title = "Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1",
}
44
@article{UEK:2168311845,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "51-69",
year = "2016",
}
45
@article{UEK:2168305583,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "5 (114)",
pages = "29-31",
year = "2016",
}
46
@article{UEK:2168303729,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 1-2 (204-205)",
pages = "126-133",
year = "2016",
}
47
@inbook{UEK:2168310371,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków",
pages = "49-60",
adress = "Toruń",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu",
year = "2016",
issn = "2082-2065",
isbn = "978-83-943316-6-5",
}
48
@article{UEK:2168305155,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 4 (207)",
pages = "58-66",
year = "2016",
}
49
@article{UEK:2168305185,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Planowanie pracy audytora wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "1 (1189)",
pages = "40-41",
year = "2016",
}
50
@article{UEK:2168306879,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "4 (54)",
pages = "27-30",
year = "2016",
}
51
@article{UEK:2168314271,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (39)",
pages = "40-41",
year = "2015",
}
52
@inbook{UEK:2168311163,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
53
@article{UEK:2168314273,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (43)",
pages = "14-17",
year = "2015",
}
54
@article{UEK:2168314395,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (48)",
pages = "43-45",
year = "2015",
}
55
@article{UEK:2168314399,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "11-13",
year = "2015",
}
56
@article{UEK:2168297827,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t.2",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
57
@article{UEK:2168314383,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (44)",
pages = "45-47",
year = "2015",
}
58
@inbook{UEK:2168311167,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
59
@article{UEK:2168309151,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 6 (197)",
pages = "63-72",
year = "2015",
}
60
@article{UEK:2168309169,
author = "Dębowska-Sołtyk Monika and Sołtyk Piotr",
title = "Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 5 (196)",
pages = "41-53",
year = "2015",
}
61
@article{UEK:2168304299,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "12 (109)",
pages = "43-44",
year = "2015",
}
62
@article{UEK:2168314403,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "46-49",
year = "2015",
}
63
@inbook{UEK:2168311159,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "31-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
64
@article{UEK:2168304309,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (50)",
pages = "42-43",
year = "2015",
}
65
@article{UEK:2168314179,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (34)",
pages = "36-40",
year = "2014",
}
66
@article{UEK:2168309197,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 4 (183)",
pages = "45-51",
year = "2014",
}
67
@article{UEK:2168314163,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (27)",
pages = "30-34",
year = "2014",
}
68
@article{UEK:2168297455,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (40)",
pages = "258-268",
adress = "",
year = "2014",
}
69
@article{UEK:2168309189,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 11 (190)",
pages = "57-64",
year = "2014",
}
70
@article{UEK:2168314177,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (32)",
pages = "20-25",
year = "2014",
}
71
@article{UEK:2168314181,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (36)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
72
@article{UEK:2168297451,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
73
@article{UEK:2168314239,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (37)",
pages = "21-24",
year = "2014",
}
74
@article{UEK:2168314165,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2 (28)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
75
@article{UEK:2168314261,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (38)",
pages = "30-33",
year = "2014",
}
76
@book{UEK:2168299129,
author = "Bieniaszewska Aleksandra and Cellary Mieczysława and Culepa Michał and Dębowska-Sołtyk Monika and Dragon Grzegorz and Drzewiecka Ewa and Dzięgiel-Matras Agata and Jakacka Beata and Jurewicz Daniel and Kisielewska Justyna and Kopyść Anna and Lachiewicz Wojciech and Lenart Bożena and Lipiec-Warzecha Ludmiła and Majchrzak Marcin and Nałęcz Maciej and Olejniczak Anna and Piasny Beata and Pukaluk Jacek and Rotkiewicz Marek and Sadlik Ryszard and Sławińska-Tomtała Ewa and Sołtyk Piotr and Świderek Izabela and Torbe Joanna and Trzpioła Katarzyna and Tymorek Krystyna and Wajda Paweł and Walczak Piotr and Wieczorek Piotr and Wołczak Barbara and Wołoszyn-Kądziołka Dorota and Wrońska-Zblewska Katarzyna and Ziarno Jakub",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi",
editor = Sołtyk Piotr,
editor = Dębowska-Sołtyk Monika,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2",
}
77
@inbook{UEK:2168297469,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "94-108",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
78
@article{UEK:2168314133,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (22)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
79
@article{UEK:2168314105,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "7 (21)",
pages = "39-42",
year = "2013",
}
80
@article{UEK:2168314139,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (24)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
81
@article{UEK:2168314097,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kilka refleksji o kontroli zarządczej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (19)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
82
@book{UEK:2168299217,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2",
}
83
@inbook{UEK:2168309273,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój",
pages = "49-66",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Tomasz Dziechciarz",
year = "2013",
isbn = "978-83-937889-0-3",
}
84
@article{UEK:2168314099,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (20)",
pages = "27-31",
year = "2013",
}
85
@article{UEK:2168309211,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 6 (173)",
pages = "55-66",
year = "2013",
}
86
@article{UEK:2168314159,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (25)",
pages = "37-40",
year = "2013",
}
87
@article{UEK:2168314137,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (23)",
pages = "35-38",
year = "2013",
}
88
@article{UEK:2168314161,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (26)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
89
@article{UEK:2168313815,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (8)",
pages = "27-28",
year = "2012",
}
90
@article{UEK:2168309257,
author = "Dębowska-Sołtyk Monika and Sołtyk Piotr",
title = "Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 10 (165)",
pages = "55-64",
year = "2012",
}
91
@inbook{UEK:2168309285,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu",
pages = "30-50",
adress = "Ostrowiec Świętokrzyski",
publisher = "Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój",
year = "2012",
isbn = "978-83-89466-45-7",
}
92
@article{UEK:2168314407,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "197 (3335) (10 października)",
pages = "C10",
year = "2012",
}
93
@article{UEK:2168314405,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "113 (3251) (13 czerwca)",
pages = "C3",
year = "2012",
}
94
@article{UEK:2168313809,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2",
pages = "19-25",
year = "2011",
}
95
@article{UEK:2168313795,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Wydatki niewygasające w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "25 (1031)",
pages = "51-53",
year = "2011",
}
96
@article{UEK:2168313807,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1",
pages = "9-13",
year = "2011",
}
97
@article{UEK:2168309265,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 17, 12 (143)",
pages = "59-72",
year = "2010",
}
98
@article{UEK:2168329083,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach",
journal = "Wspólnota",
number = "9 (963)",
pages = "50-52",
year = "2010",
}
99
@inbook{UEK:2168314741,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych",
pages = "379-390",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-792-4",
}
100
@article{UEK:2168329093,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zarządzanie ryzykiem w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "7 (909)",
pages = "50-51",
year = "2009",
}
101
@article{UEK:2168309267,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 16, 3 (122)",
pages = "60-69",
year = "2009",
}
102
@article{UEK:2168309283,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "71-83",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
103
@article{UEK:2168328973,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 14, 11 (106)",
pages = "5-16",
year = "2007",
}
104
@article{UEK:2168329089,
author = "Sołtyk Piotr",
title = "Planowanie audytu wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "43 (841)",
pages = "28-30",
year = "2007",
}