Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022
Opis fizyczny:
300 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2455-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168365264
monografia
2

Autor:
Tytuł:
Influence of Investment Expenditures on the Result of Municipal Budgets in Poland
Źródło:
International Journal of Business and Management Invention. - vol. 8, iss. 7, ser. 1 (2022) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168366964
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Impact of Changes in the Population of Local Government Voivodeships in Poland on the Amount of Financial Transfers Received - a Targeted Subsidy from the State Budget
Źródło:
IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF). - vol. 13, iss. 4, ser. 3 (2022) , s. 73-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168367950
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Evaluation of the Level of Operating Surplus in the Budgets of Land Districts in Poland - Taking into Account the Share of Central Taxes (PIT - Personal Income Tax and CIT - Corporate Income Tax)
Źródło:
Journal of Research in Business and Management. - vol. 10, iss. 7 (2022) , s. 211-216. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168367946
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Paweł Dziekański , Piotr Prus , Piotr Sołtyk , Magdalena Wrońska , Florin Imbrea , Laura Smuleac , Raul Pascalau , Karolina Błaszczyk
Tytuł:
Spatial Disproportions of the Green Economy and the Financial Situation of Polish Voivodeships in 2010-2020
Źródło:
Sustainability. - vol. 14, iss. 21, art. no. 13824 (2022) , s. 1-28. - Tytuł numeru: Regional Governance and Ecological Sustainability - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168369818
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Piotr Walczak , Piotr Sołtyk , Wojciech Lachiewicz
Tytuł:
Przepisy ogólne
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 5-26
Seria:
(Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-8235-414-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168360092
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia = Finance of Cities with Poviat Status in Poland - Selected Issues
Źródło:
Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki / red. Sławomir Franek, Adam Adamczyk - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1244) 1220)
ISBN:
978-83-7972-486-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357450
rozdział w monografii
8

Autor:
Piotr Sołtyk , Piotr Walczak
Tytuł:
Jednostki sektora finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 59-105
Seria:
(Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-8235-414-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168365266
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
15 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168355480
raport/sprawozdanie
10

Autor:
Tytuł:
The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government = Znaczenie kontroli zarządczej w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020) , s. 202-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication of the article was financed from the funds allocated by Polish Ministry of Science and Higher Education to Cracow University of Economics to maintain research potential
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168349000
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Finanse samorządowe : teoria i praktyka
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
415, [3] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-978-4
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168351568
monografia
12

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz , Adam Głębski
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2020
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168348216
raport/sprawozdanie
13

Autor:
Tytuł:
Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland = Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020) , s. 156-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168347902
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1341-1346
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332873
rozdział w monografii
15

Autor:
Mateusz Winiarz , Michał Bitner , Agnieszka Mikos-Sitek , Piotr Sołtyk , Anna Rotter , Rafał Cieślak , Wojciech Robaczyński , Janusz Kot
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 940-1148
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332871
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues
Źródło:
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019) , s. 12-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168334393
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 170-178. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338109
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Piotr Hajduga , Jadwiga Łopusiewicz , Katarzyna Miszczak , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-789-0
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168345724
monografia
19

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168334043
raport/sprawozdanie
20

Tytuł:
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (2018) , s. 52-67. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328953
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018) , s. 325-336. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333215
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Konferencja:
5th International Scientific Conference on "Modern Economics", Vigo, Hiszpania, od 2018-05-14 do 2018-05-16
Tytuł:
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units
Źródło:
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / red. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska - Wismar: University of Wismar, 2018, s. 202-209. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics under the subsidy for maintaining the research potential
ISBN:
978-3-942100-56-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168327683
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Janusz Kot , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168325157
raport/sprawozdanie
24

Autor:
Tytuł:
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326323
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research
Źródło:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018) , s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330381
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline
Źródło:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332875
rozdział w monografii
27

Autor:
Tytuł:
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2018) , s. 9-20. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324735
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328047
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Konferencja:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Tytuł:
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results
Źródło:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / red. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 619-625. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327185
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Autor:
Tytuł:
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018) , s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330221
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (56) (2018) , s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331327
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325959
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (49) (2017) , s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312547
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government
Źródło:
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-375-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313739
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017) , s. 418-429. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320237
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017) , s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319043
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Leszek Borowiec , Piotr Sołtyk , Maciej Ługowski
Tytuł:
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168316693
monografia
38

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1306-1311 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168312013
rozdział w monografii
39

Autor:
Tytuł:
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce)
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017) , s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320853
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Piotr Sołtyk , Piotr Walczak
Tytuł:
Jednostki sektora finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 53-95
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318943
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017) , s. 64-74. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320859
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336787
varia
43

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017) , s. 381-393. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323799
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Mateusz Winiarz , Michał Bitner , Agnieszka Mikos-Sitek , Piotr Sołtyk , Anna Rotter , Rafał Cieślak , Wojciech Robaczyński , Janusz Kot
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 941-1128 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168312019
rozdział w monografii
45

Autor:
Piotr Walczak , Piotr Sołtyk , Wojciech Lachiewicz
Tytuł:
Przepisy ogólne
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 5-22
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318931
rozdział w monografii
46

Autor:
Tytuł:
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. Marek Kunasz - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9)
ISBN:
978-83-7867-752-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322985
rozdział w monografii
47

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016) , s. 47-48
Nr:
2168305173
artykuł nierecenzowany
48

Autor:
Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 215-228. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308639
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016, s. 141-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61307-39-6
Nr:
2168309617
rozdział w monografii
50

Autor:
Piotr Sołtyk , Monika Dębowska-Sołtyk
Tytuł:
Finanse samorządowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2016
Opis fizyczny:
292, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-002-6
Nr:
2168308635
monografia
51

Autor:
Tytuł:
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016) , s. 58-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305155
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311845
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Wydatkowanie środków na promocję
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016) , s. 59-60
Nr:
2168303731
artykuł nierecenzowany
54

Autor:
Piotr Sołtyk , Beata Springer , Małgorzata Kmak
Tytuł:
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny:
114, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
Nr:
2168308649
monografia
55

Autor:
Tytuł:
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical
Źródło:
Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016, s. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ; nr 8)
ISBN:
978-83-943316-6-5
Nr:
2168310371
rozdział w monografii
56

Autor:
Tytuł:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016) , s. 126-133. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303729
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (48) (2016) , s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310567
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Planowanie pracy audytora wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016) , s. 40-41
Nr:
2168305185
artykuł nierecenzowany
59

Autor:
Tytuł:
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016) , s. 27-29. - Streszcz.
Nr:
2168305745
artykuł nierecenzowany
60

Autor:
Tytuł:
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016) , s. 19-22. - Streszcz.
Nr:
2168309425
artykuł nierecenzowany
61

Autor:
Tytuł:
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016) , s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168307595
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016) , s. 27-30. - Streszcz.
Nr:
2168306879
artykuł nierecenzowany
63

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues
Źródło:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik - Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
Nr:
2168308633
rozdział w monografii
64

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016) , s. 29-31
Nr:
2168305583
artykuł nierecenzowany
65

Autor:
Tytuł:
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015) , s. 45-47. - Streszcz.
Nr:
2168314383
artykuł nierecenzowany
66

Autor:
Tytuł:
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 109-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 11-13. - Streszcz.
Nr:
2168314399
artykuł nierecenzowany
69

Autor:
Tytuł:
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 31-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t.2 (2015) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297827
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015) , s. 40-41. - Streszcz.
Nr:
2168314271
artykuł nierecenzowany
72

Autor:
Tytuł:
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015) , s. 63-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309151
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015) , s. 43-44
Nr:
2168304299
artykuł nierecenzowany
74

Autor:
Tytuł:
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015) , s. 42-43
Nr:
2168304309
artykuł nierecenzowany
75

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015) , s. 41-53. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309169
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015) , s. 43-45. - Streszcz.
Nr:
2168314395
artykuł nierecenzowany
77

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015) , s. 14-17. - Streszcz.
Nr:
2168314273
artykuł nierecenzowany
78

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 46-49. - Streszcz.
Nr:
2168314403
artykuł nierecenzowany
79

Autor:
Aleksandra Bieniaszewska , Mieczysława Cellary , Michał Culepa , Monika Dębowska-Sołtyk , Grzegorz Dragon , Ewa Drzewiecka , Agata Dzięgiel-Matras , Beata Jakacka , Daniel Jurewicz , Justyna Kisielewska , Anna Kopyść , Wojciech Lachiewicz , Bożena Lenart , Ludmiła Lipiec-Warzecha , Marcin Majchrzak , Maciej Nałęcz , Anna Olejniczak , Beata Piasny , Jacek Pukaluk , Marek Rotkiewicz , Ryszard Sadlik , Ewa Sławińska-Tomtała , Piotr Sołtyk , Izabela Świderek , Joanna Torbe , Katarzyna Trzpioła , Krystyna Tymorek , Paweł Wajda , Piotr Walczak , Piotr Wieczorek , Barbara Wołczak , Dorota Wołoszyn-Kądziołka , Katarzyna Wrońska-Zblewska , Jakub Ziarno
Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi
Redakcja:
, Dębowska-Sołtyk Monika
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
XVIII, 361 s.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
Uwagi:
Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
ISBN:
978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
Nr:
2168299129
książka
80

Autor:
Tytuł:
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014) , s. 20-25. - Streszcz.
Nr:
2168314177
artykuł nierecenzowany
81

Autor:
Tytuł:
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168314239
artykuł nierecenzowany
82

Autor:
Tytuł:
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014) , s. 30-34. - Streszcz.
Nr:
2168314163
artykuł nierecenzowany
83

Autor:
Tytuł:
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014) , s. 45-51. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309197
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Tytuł:
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014) , s. 57-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309189
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014) , s. 36-40. - Streszcz.
Nr:
2168314179
artykuł nierecenzowany
86

Autor:
Tytuł:
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014) , s. 30-33. - Streszcz.
Nr:
2168314261
artykuł nierecenzowany
87

Autor:
Tytuł:
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314165
artykuł nierecenzowany
88

Autor:
Tytuł:
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297451
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314181
artykuł nierecenzowany
90

Autor:
Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (40) (2014) , s. 258-268. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297455
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314133
artykuł nierecenzowany
92

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control
Źródło:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 94-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168297469
rozdział w monografii
93

Autor:
Tytuł:
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013) , s. 39-42. - Streszcz.
Nr:
2168314105
artykuł nierecenzowany
94

Autor:
Tytuł:
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013) , s. 35-38. - Streszcz.
Nr:
2168314137
artykuł nierecenzowany
95

Autor:
Tytuł:
Kilka refleksji o kontroli zarządczej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314097
artykuł nierecenzowany
96

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013) , s. 55-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309211
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314139
artykuł nierecenzowany
98

Autor:
Tytuł:
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka - Stalowa Wola: [Tomasz Dziechciarz], 2013, s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937889-0-3
Nr:
2168309273
rozdział w monografii
99

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
XVI, 316 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
Nr:
2168299217
monografia
100

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013) , s. 37-40. - Streszcz.
Nr:
2168314159
artykuł nierecenzowany
101

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013) , s. 27-31. - Streszcz.
Nr:
2168314099
artykuł nierecenzowany
102

Autor:
Tytuł:
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314161
artykuł nierecenzowany
103

Autor:
Tytuł:
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012) , s. C3
Nr:
2168314405
artykuł nierecenzowany
104

Autor:
Tytuł:
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012) , s. 27-28. - Streszcz.
Nr:
2168313815
artykuł nierecenzowany
105

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects
Źródło:
Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012, s. 30-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89466-45-7
Nr:
2168309285
rozdział w monografii
106

Autor:
Tytuł:
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012) , s. C10
Nr:
2168314407
artykuł nierecenzowany
107

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012) , s. 55-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168309257
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Tytuł:
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011) , s. 9-13. - Streszcz.
Nr:
2168313807
artykuł nierecenzowany
109

Autor:
Tytuł:
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011) , s. 19-25. - Streszcz.
Nr:
2168313809
artykuł nierecenzowany
110

Autor:
Tytuł:
Wydatki niewygasające w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011) , s. 51-53
Nr:
2168313795
artykuł nierecenzowany
111

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010) , s. 59-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309265
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
307 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-151
Nr:
51665
doktorat
113

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach
Źródło:
Wspólnota. - nr 9 (963) (2010) , s. 50-52. - Streszcz.
Nr:
2168329083
artykuł nierecenzowany
114

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 7 (909) (2009) , s. 50-51. - Streszcz.
Nr:
2168329093
artykuł nierecenzowany
115

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność audytu procedur udzielania zamówień publicznych
Źródło:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 189-196
ISBN:
978-83-88686-04-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168364402
rozdział w materiałach konferencyjnych
116

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009) , s. 60-69
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309267
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 379-390
ISBN:
978-83-7363-792-4
Nr:
2168314741
rozdział w monografii
118

Autor:
Tytuł:
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 71-83. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168309283
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Tytuł:
Planowanie audytu wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 43 (841) (2007) , s. 28-30. - Streszcz.
Nr:
2168329089
artykuł nierecenzowany
120

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007) , s. 5-16
Nr:
2168328973
artykuł w czasopiśmie
1
Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym / Piotr SOŁTYK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022. - 300 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2455-1. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/finanse/finanse-powiatow-ziemskich-w-polskim-systemie-budzetowym,p1706286101Wstęp:
2
Influence of Investment Expenditures on the Result of Municipal Budgets in Poland / Piotr SOŁTYK // International Journal of Business and Management Invention. - vol. 8, iss. 7, ser. 1 (2022), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ijbmi.org/papers/Vol(11)7/Ser-1/C1107012132.pdf. - ISSN 2319-801X
3
Impact of Changes in the Population of Local Government Voivodeships in Poland on the Amount of Financial Transfers Received - a Targeted Subsidy from the State Budget / Piotr SOŁTYK // IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF). - vol. 13, iss. 4, ser. 3 (2022), s. 73-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol13-Issue4/Ser-3/G1304037378.pdf. - ISSN 2321-5925
4
Evaluation of the Level of Operating Surplus in the Budgets of Land Districts in Poland - Taking into Account the Share of Central Taxes (PIT - Personal Income Tax and CIT - Corporate Income Tax) / Piotr SOŁTYK // Journal of Research in Business and Management. - vol. 10, iss. 7 (2022), s. 211-216. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol10-issue7/Ser-2/1007211216.pdf. - ISSN 2347-3002
5
Spatial Disproportions of the Green Economy and the Financial Situation of Polish Voivodeships in 2010-2020 / Paweł Dziekański, Piotr Prus, Piotr SOŁTYK, Magdalena Wrońska, Florin Imbrea, Laura Smuleac, Raul Pascalau, Karolina Błaszczyk // Sustainability. - vol. 14, iss. 21 (2022), s. 1-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Regional Governance and Ecological Sustainability. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/13824. - ISSN 2071-1050
6
Przepisy ogólne / Piotr Walczak, Piotr SOŁTYK, Wojciech Lachiewicz // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Ustawy w Praktyce). - S. 5-26. - ISBN 978-83-8235-414-0
7
Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia = Finance of Cities with Poviat Status in Poland - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // W: Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki / red. nauk. Sławomir Franek, Adam Adamczyk. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1244) 1220). - S. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-486-4
8
Jednostki sektora finansów publicznych / Piotr SOŁTYK, Piotr Walczak // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Ustawy w Praktyce). - S. 59-105. - ISBN 978-83-8235-414-0
9
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2 / Jarosław BOBER, Jan Bereza, Grzegorz Kubalski, Grzegorz Moorthi, Marzena PISZCZEK, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 15 s. : il. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf
10
The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government = Znaczenie kontroli zarządczej w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020), s. 202-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/92edf6593e790312c68dfcd9e7a10e2a/13.pdf. - ISSN 1898-5084
11
Finanse samorządowe : teoria i praktyka / Piotr SOŁTYK. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2020. - 415, [3] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-978-4
12
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof Jakóbik, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz, Adam Głębski. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2020. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
13
Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland = Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020), s. 156-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf. - ISSN 2081-3430
14
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1341-1346. - ISBN 978-83-8158-037-3
15
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 940-1148. - ISBN 978-83-8158-037-3
16
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019), s. 12-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf. - ISSN 2278-3091
17
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego / Piotr SOŁTYK // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019), s. 170-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898. - ISSN 1644-9584
18
Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia / Piotr Hajduga, Jadwiga Łopusiewicz, Katarzyna Miszczak, Piotr SOŁTYK. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-789-0
19
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
20
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 11 (2018), s. 52-67. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/11/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
21
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018), s. 325-336. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762. - ISSN 1899-3192
22
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska. - Wismar: University of Wismar, 2018. - S. 202-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942100-56-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
23
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Janusz Kot, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
24
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104. - ISSN 1898-6447
25
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research / Piotr SOŁTYK // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018), s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129. - ISSN 1506-7637
26
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
27
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government / Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2018), s. 9-20. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow26/1708-przeglad-prawa-handlowego-5-2029Wstęp: . - ISSN 0867-4973
28
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 163-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content. - ISSN 1899-3192
29
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results / Piotr SOŁTYK // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno: Mendel University, 2018. - S. 619-625. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
30
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland / Piotr SOŁTYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018), s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350093/edition/330821/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
31
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (56) (2018), s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4302. - ISSN 1898-5084
32
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3750. - ISSN 1898-5084
33
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017), s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2476. - ISSN 1898-5084
34
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government / Piotr SOŁTYK // W: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017. - S. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-375-1
35
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017), s. 418-429. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1. - ISSN 1899-3192
36
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017), s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf. - ISSN 2450-7741
37
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym / Leszek Borowiec, Piotr SOŁTYK, Maciej Ługowski. - Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4114877&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
38
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1306-1311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
39
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce) / Piotr SOŁTYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017), s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421. - ISSN 0459-9586
40
Jednostki sektora finansów publicznych / Piotr SOŁTYK, Piotr Walczak // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 53-95. - ISBN 978-83-812-8100-3
41
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017), s. 64-74. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/problematyka-oceny-dzialalnosci-audytu-wewnetrznego-w-jednostkach-151324980Wstęp: . - ISSN 1232-0307
42
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
43
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units / Piotr SOŁTYK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017), s. 381-393. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf. - ISSN 2450-7733
44
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 941-1128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
45
Przepisy ogólne / Piotr Walczak, Piotr SOŁTYK, Wojciech Lachiewicz // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 5-22. - ISBN 978-83-812-8100-3
46
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym / Piotr SOŁTYK // W: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz. - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9). - S. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-752-9
47
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji? / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016), s. 47-48. - ISSN 2083-1013
48
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 215-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf. - ISSN 2450-7741
49
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly / Piotr SOŁTYK // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka. - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016. - S. 141-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61307-39-6
50
Finanse samorządowe / Piotr SOŁTYK, Monika Dębowska-Sołtyk. - Warszawa: Difin, 2016. - 292, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-002-6
51
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016), s. 58-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
52
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014 / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887. - ISSN 1898-6447
53
Wydatkowanie środków na promocję / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016), s. 59-60. - ISSN 1896-5717
54
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce / Piotr SOŁTYK, Beata Springer, Małgorzata Kmak. - Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016. - 114, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
55
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical / Piotr SOŁTYK // W: Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski. - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016. - (Monografie i Opracowania Naukowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ISSN 2082-2065 ; nr 8). - S. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943316-6-5
56
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016), s. 126-133. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
57
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (48) (2016), s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2233. - ISSN 1898-5084
58
Planowanie pracy audytora wewnętrznego / Piotr SOŁTYK // Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016), s. 40-41. - ISSN 0867-0935
59
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016), s. 27-29. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
60
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016), s. 19-22. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
61
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym / Piotr Sołtyk // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016), s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf. - ISSN 1898-2166
62
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016), s. 27-30. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
63
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik. - Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
64
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016), s. 29-31. - ISSN 1896-5717
65
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015), s. 45-47. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
66
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 109-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
67
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
68
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 11-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
69
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 31-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
70
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit / Piotr Sołtyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t.2 (2015), s. 133-141. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf. - ISSN 1733-2842
71
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015), s. 40-41. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
72
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015), s. 63-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
73
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015), s. 43-44. - ISSN 1896-5717
74
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015), s. 42-43. - ISSN 2083-1013
75
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015), s. 41-53. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
76
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015), s. 43-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
77
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015), s. 14-17. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
78
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 46-49. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
79
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi / red. Monika Dębowska-Sołtyk i Piotr Sołtyk ; odpowiedzi na pytania udzielili: Aleksandra Bieniaszewska, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Monika Dębowska-Sołtyk, Grzegorz Dragon, Ewa Drzewiecka, Agata Dzięgiel-Matras, Beata Jakacka, Daniel Jurewicz, Justyna Kisielewska, Anna Kopyść, Wojciech Lachiewicz, Bożena Lenart, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Marcin Majchrzak, Maciej Nałęcz, Anna Olejniczak, Beata Piasny, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Ryszard Sadlik, Ewa Sławińska-Tomtała, Piotr Sołtyk, Izabela Świderek, Joanna Torbe, Katarzyna Trzpioła, Krystyna Tymorek, Paweł Wajda, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Barbara Wołczak, Dorota Wołoszyn-Kądziołka, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - XVIII, 361 s. ; 24 cm. - Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
80
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014), s. 20-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
81
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
82
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014), s. 30-34. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
83
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014), s. 45-51. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
84
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014), s. 57-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
85
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014), s. 36-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
86
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014), s. 30-33. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
87
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
88
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 185-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf. - ISSN 1733-2842
89
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
90
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units / Piotr Sołtyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014), s. 258-268. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/1/9/5413ada3955d4f707d7314744e44fa6d/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf. - ISSN 1898-5084
91
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
92
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control / Piotr Sołtyk // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 94-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
93
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013), s. 39-42. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
94
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013), s. 35-38. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
95
Kilka refleksji o kontroli zarządczej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
96
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013), s. 55-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
97
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
98
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis / Piotr Sołtyk // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka. - Stalowa Wola: [Tomasz Dziechciarz], 2013. - S. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937889-0-3
99
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XVI, 316 s. : il. ; 24 cm. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
100
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013), s. 37-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
101
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013), s. 27-31. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
102
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
103
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012), s. C3. - ISSN 2080-6744
104
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012), s. 27-28. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
105
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects / Piotr Sołtyk // W: Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański. - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012. - S. 30-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89466-45-7
106
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012), s. C10. - ISSN 2080-6744
107
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012), s. 55-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
108
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011), s. 9-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
109
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011), s. 19-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
110
Wydatki niewygasające w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011), s. 51-53. - ISSN 0867-0935
111
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010), s. 59-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
112
Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Sołtyk ; . - Kraków : , 2010. - 307 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krzysztof SURÓWKA. - Bibliogr.
113
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 9 (963) (2010), s. 50-52. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
114
Zarządzanie ryzykiem w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 7 (909) (2009), s. 50-51. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
115
Czynniki warunkujące skuteczność audytu procedur udzielania zamówień publicznych / Piotr Sołtyk // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 189-196. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
116
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009), s. 60-69. - ISSN 1232-0307
117
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego / Piotr Sołtyk // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009. - S. 379-390. - ISBN 978-83-7363-792-4
118
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations / Piotr Sołtyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 71-83. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf. - ISSN 2080-4881
119
Planowanie audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 43 (841) (2007), s. 28-30. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
120
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
1
Sołtyk P., (2022), Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 300 s.
2
Sołtyk P., (2022), Influence of Investment Expenditures on the Result of Municipal Budgets in Poland, "International Journal of Business and Management Invention", vol. 8, iss. 7, ser. 1, s. 21-32; https://www.ijbmi.org/papers/Vol(11)7/Ser-1/C1107012132.pdf
3
Sołtyk P., (2022), Impact of Changes in the Population of Local Government Voivodeships in Poland on the Amount of Financial Transfers Received - a Targeted Subsidy from the State Budget, "IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)", vol. 13, iss. 4, ser. 3, s. 73-78; https://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol13-Issue4/Ser-3/G1304037378.pdf
4
Sołtyk P., (2022), Evaluation of the Level of Operating Surplus in the Budgets of Land Districts in Poland - Taking into Account the Share of Central Taxes (PIT - Personal Income Tax and CIT - Corporate Income Tax), "Journal of Research in Business and Management", vol. 10, iss. 7, s. 211-216; https://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol10-issue7/Ser-2/1007211216.pdf
5
Dziekański P., Prus P., Sołtyk P., Wrońska M., Imbrea F., Smuleac L., Pascalau R., Błaszczyk K., (2022), Spatial Disproportions of the Green Economy and the Financial Situation of Polish Voivodeships in 2010-2020, "Sustainability", vol. 14, iss. 21, s. 1-28; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/13824
6
Walczak P., Sołtyk P., Lachiewicz W., (2021), Przepisy ogólne. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 5-26.
7
Sołtyk P., (2021), Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia. [W:] Franek S., Adamczyk A. (red.), Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1244) 1220), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 189-202.
8
Sołtyk P., Walczak P., (2021), Jednostki sektora finansów publicznych. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 59-105.
9
Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., (2020), Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 15 s.
10
Sołtyk P., (2020), The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (62), s. 202-213; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/92edf6593e790312c68dfcd9e7a10e2a/13.pdf
11
Sołtyk P., (2020), Finanse samorządowe: teoria i praktyka, Wyd. 2Warszawa : Difin, 415, [3] s.
12
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., Głębski A., (2020), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019: VI Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 87 s.
13
Sołtyk P., (2020), Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 23 (72), s. 156-167; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf
14
Sołtyk P., (2019), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1341-1346.
15
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2019), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 940-1148.
16
Sołtyk P., (2019), Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues, "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering", vol. 8, iss. 1.1, s. 12-16; http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf
17
Sołtyk P., (2019), Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 3 (83), s. 170-178; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898
18
Hajduga P., Łopusiewicz J., Miszczak K., Sołtyk P., (2019), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast: wybrane zagadnienia, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 164 s.
19
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2019), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018: V Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 76 s.
20
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, "Samorząd Terytorialny", nr 11, s. 52-67.
21
Sołtyk P., (2018), Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 325-336; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762
22
Sołtyk P., (2018), The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units. [W:] Grünwald N., Zakrzewska M. (red.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, Wismar : University of Wismar, s. 202-209.
23
Jakóbik K., Kot J., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2018), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016: IV Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 88 s.
24
Sołtyk P., (2018), Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 175-192; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104
25
Sołtyk P., (2018), Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (92), s. 123-137; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129
26
Sołtyk P., (2018), Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 127-142.
27
Sołtyk P., (2018), Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 9-20.
28
Sołtyk P., (2018), Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 163-173; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content
29
Sołtyk P., (2018), Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 619-625.
30
Sołtyk P., (2018), Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 358, s. 221-231; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350093/edition/330821/content?ref=desc
31
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (56), s. 369-383; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4302
32
Sołtyk P., (2018), Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 324-335; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3750
33
Sołtyk P., (2017), Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (49), s. 335-347; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2476
34
Sołtyk P., (2017), Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. [W:] Żukowski M. (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 299-313.
35
Sołtyk P., (2017), Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 485, s. 418-429; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1
36
Sołtyk P., (2017), Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (87), cz. 1, s. 43-53; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf
37
Borowiec L., Sołtyk P., Ługowski M., (2017), Kontrola zarządcza: efektywność i etyka w sektorze publicznym, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 138 s.
38
Sołtyk P., (2017), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1306-1311.
39
Sołtyk P., (2017), Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 5, s. 305-313; https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421
40
Sołtyk P., Walczak P., (2017), Jednostki sektora finansów publicznych. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-95.
41
Sołtyk P., (2017), Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych, "Finanse Komunalne", nr 12 (227), s. 64-74.
42
Sołtyk P., (2017), Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 124-125.
43
Sołtyk P., (2017), Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 3, s. 381-393; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf
44
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2017), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 941-1128.
45
Walczak P., Sołtyk P., Lachiewicz W., (2017), Przepisy ogólne. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 5-22.
46
Sołtyk P., (2017), Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym. [W:] Kunasz M. (red.), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Szczecin : Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 99-109.
47
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2016), Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (51), s. 47-48.
48
Sołtyk P., (2016), Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 215-228; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf
49
Sołtyk P., (2016), Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich. [W:] Kozaczka M. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, T. 3, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, s. 141-168.
50
Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M., (2016), Finanse samorządowe, Warszawa : Difin, 292, [1] s.
51
Sołtyk P., (2016), Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 4 (207), s. 58-66.
52
Sołtyk P., (2016), Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887
53
Sołtyk P., (2016), Wydatkowanie środków na promocję, "Finanse Publiczne", nr 2 (111), s. 59-60.
54
Sołtyk P., Springer B., Kmak M., (2016), Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 114, [1] s.
55
Sołtyk P., (2016), Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych. [W:] Drewniak Z., Majewski P., Płókarz R., Tokarski A. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków (Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; nr 8), Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, s. 49-60.
56
Sołtyk P., (2016), System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 1-2 (204-205), s. 126-133.
57
Sołtyk P., (2016), Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (48), s. 360-377; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2233
58
Sołtyk P., (2016), Planowanie pracy audytora wewnętrznego, "Wspólnota", nr 1 (1189), s. 40-41.
59
Sołtyk P., (2016), Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 3 (53), s. 27-29.
60
Sołtyk P., (2016), Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (59), s. 19-22.
61
Sołtyk P., (2016), The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 34 (1), s. 189-196; http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf
62
Sołtyk P., (2016), Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 4 (54), s. 27-30.
63
Sołtyk P., (2016), Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. [W:] Lubas B., Hryszkiewicz D., Borowik M. (red.), Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 123-136.
64
Sołtyk P., (2016), Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, "Finanse Publiczne", nr 5 (114), s. 29-31.
65
Sołtyk P., (2015), Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (44), s. 45-47.
66
Sołtyk P., (2015), Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 109-134.
67
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 93-107.
68
Sołtyk P., (2015), Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 11-13.
69
Sołtyk P., (2015), Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 31-56.
70
Sołtyk P., (2015), Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t.2, s. 133-141; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf
71
Sołtyk P., (2015), Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (39), s. 40-41.
72
Sołtyk P., (2015), Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 6 (197), s. 63-72.
73
Sołtyk P., (2015), Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków, "Finanse Publiczne", nr 12 (109), s. 43-44.
74
Sołtyk P., (2015), Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (50), s. 42-43.
75
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2015), Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 5 (196), s. 41-53.
76
Sołtyk P., (2015), Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (48), s. 43-45.
77
Sołtyk P., (2015), Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (43), s. 14-17.
78
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 46-49.
79
Bieniaszewska A., Cellary M., Culepa M., Dębowska-Sołtyk M., Dragon G., Drzewiecka E., Dzięgiel-Matras A., Jakacka B., Jurewicz D., Kisielewska J., Kopyść A., Lachiewicz W., Lenart B., Lipiec-Warzecha L., Majchrzak M., Nałęcz M., Olejniczak A., Piasny B., Pukaluk J., Rotkiewicz M., Sadlik R., Sławińska-Tomtała E., Sołtyk P., Świderek I., Torbe J., Trzpioła K., Tymorek K., Wajda P., Walczak P., Wieczorek P., Wołczak B., Wołoszyn-Kądziołka D., Wrońska-Zblewska K., Ziarno J., (2014), Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi, Sołtyk P. (red.), Dębowska-Sołtyk M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVIII, 361 s.
80
Sołtyk P., (2014), Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (32), s. 20-25.
81
Sołtyk P., (2014), Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (37), s. 21-24.
82
Sołtyk P., (2014), Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (27), s. 30-34.
83
Sołtyk P., (2014), Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 4 (183), s. 45-51.
84
Sołtyk P., (2014), System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 11 (190), s. 57-64.
85
Sołtyk P., (2014), Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (34), s. 36-40.
86
Sołtyk P., (2014), Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (38), s. 30-33.
87
Sołtyk P., (2014), Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2 (28), s. 24-27.
88
Sołtyk P., (2014), Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 185-194; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf
89
Sołtyk P., (2014), Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (36), s. 24-27.
90
Sołtyk P., (2014), Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (40), s. 258-268; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/1/9/5413ada3955d4f707d7314744e44fa6d/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf
91
Sołtyk P., (2013), Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (22), s. 40-43.
92
Sołtyk P., (2013), Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 94-108.
93
Sołtyk P., (2013), Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst, "Prawo Finansów Publicznych", nr 7 (21), s. 39-42.
94
Sołtyk P., (2013), Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (23), s. 35-38.
95
Sołtyk P., (2013), Kilka refleksji o kontroli zarządczej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (19), s. 42-45.
96
Sołtyk P., (2013), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 6 (173), s. 55-66.
97
Sołtyk P., (2013), Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (24), s. 42-45.
98
Sołtyk P., (2013), Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna. [W:] Dziechciarz T., Krawczyk-Sawicka A. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], s. 49-66.
99
Sołtyk P., (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych: projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVI, 316 s.
100
Sołtyk P., (2013), Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (25), s. 37-40.
101
Sołtyk P., (2013), Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (20), s. 27-31.
102
Sołtyk P., (2013), Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (26), s. 40-43.
103
Sołtyk P., (2012), Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 113 (3251) (13 czerwca), s. C3.
104
Sołtyk P., (2012), Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (8), s. 27-28.
105
Sołtyk P., (2012), Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia. [W:] Dziekański P. (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, s. 30-50.
106
Sołtyk P., (2012), Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 197 (3335) (10 października), s. C10.
107
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2012), Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 10 (165), s. 55-64.
108
Sołtyk P., (2011), Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1, s. 9-13.
109
Sołtyk P., (2011), Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2, s. 19-25.
110
Sołtyk P., (2011), Wydatki niewygasające w samorządach, "Wspólnota", nr 25 (1031), s. 51-53.
111
Sołtyk P., (2010), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 17, nr 12 (143), s. 59-72.
112
Sołtyk P., (2010), Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego, Prom. Surówka K., Kraków : , 307 k.
113
Sołtyk P., (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach, "Wspólnota", nr 9 (963), s. 50-52.
114
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem w samorządach, "Wspólnota", nr 7 (909), s. 50-51.
115
Sołtyk P., (2009), Czynniki warunkujące skuteczność audytu procedur udzielania zamówień publicznych. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 189-196.
116
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 16, nr 3 (122), s. 60-69.
117
Sołtyk P., (2009), Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Głuchowski rJ., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 379-390.
118
Sołtyk P., (2009), Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 71-83; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf
119
Sołtyk P., (2007), Planowanie audytu wewnętrznego, "Wspólnota", nr 43 (841), s. 28-30.
120
Sołtyk P., (2007), Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne, "Finanse Komunalne", R. 14, nr 11 (106), s. 5-16.
1
@book{UEK:2168365264,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2022",
url = {},
isbn = "978-83-208-2455-1",
}
2
@article{UEK:2168366964,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Influence of Investment Expenditures on the Result of Municipal Budgets in Poland",
journal = "International Journal of Business and Management Invention",
number = "vol. 8, iss. 7, ser. 1",
pages = "21-32",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.35629/8028-1107012132},
url = {https://www.ijbmi.org/papers/Vol(11)7/Ser-1/C1107012132.pdf},
}
3
@article{UEK:2168367950,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Impact of Changes in the Population of Local Government Voivodeships in Poland on the Amount of Financial Transfers Received - a Targeted Subsidy from the State Budget",
journal = "IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)",
number = "vol. 13, iss. 4, ser. 3",
pages = "73-78",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.9790/5933-1304037378},
url = {https://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol13-Issue4/Ser-3/G1304037378.pdf},
}
4
@article{UEK:2168367946,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Evaluation of the Level of Operating Surplus in the Budgets of Land Districts in Poland - Taking into Account the Share of Central Taxes (PIT - Personal Income Tax and CIT - Corporate Income Tax)",
journal = "Journal of Research in Business and Management",
number = "vol. 10, iss. 7",
pages = "211-216",
year = "2022",
url = {https://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol10-issue7/Ser-2/1007211216.pdf},
}
5
@article{UEK:2168369818,
author = "Paweł Dziekański and Piotr Prus and Piotr Sołtyk and Magdalena Wrońska and Florin Imbrea and Laura Smuleac and Raul Pascalau and Karolina Błaszczyk",
title = "Spatial Disproportions of the Green Economy and the Financial Situation of Polish Voivodeships in 2010-2020",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 21",
pages = "1-28",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su142113824},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/21/13824},
}
6
@inbook{UEK:2168360092,
author = "Piotr Walczak and Piotr Sołtyk and Wojciech Lachiewicz",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "5-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-414-0",
}
7
@inbook{UEK:2168357450,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki",
pages = "189-202",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-486-4",
}
8
@inbook{UEK:2168365266,
author = "Piotr Sołtyk and Piotr Walczak",
title = "Jednostki sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "59-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-414-0",
}
9
@misc{UEK:2168355480,
author = "Jarosław Bober and Jan Bereza and Grzegorz Kubalski and Grzegorz Moorthi and Marzena Piszczek and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Igor Zachariasz",
title = "Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf},
}
10
@article{UEK:2168349000,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (62)",
pages = "202-213",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.13},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/92edf6593e790312c68dfcd9e7a10e2a/13.pdf},
}
11
@book{UEK:2168351568,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Finanse samorządowe : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8085-978-4",
}
12
@misc{UEK:2168348216,
author = "Krzysztof Jakóbik and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz and Adam Głębski",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2020",
}
13
@article{UEK:2168347902,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "23 (72)",
pages = "156-167",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168332873,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1341-1346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
15
@inbook{UEK:2168332871,
author = "Mateusz Winiarz and Michał Bitner and Agnieszka Mikos-Sitek and Piotr Sołtyk and Anna Rotter and Rafał Cieślak and Wojciech Robaczyński and Janusz Kot",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "940-1148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
16
@article{UEK:2168334393,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues",
journal = "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering",
number = "vol. 8, iss. 1.1",
pages = "12-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30534/ijatcse/2019/0381.12019},
url = {http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf},
}
17
@article{UEK:2168338109,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 17, 3 (83)",
pages = "170-178",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.83.10},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898},
}
18
@book{UEK:2168345724,
author = "Piotr Hajduga and Jadwiga Łopusiewicz and Katarzyna Miszczak and Piotr Sołtyk",
title = "Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-7695-789-0",
}
19
@misc{UEK:2168334043,
author = "Krzysztof Jakóbik and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2019",
}
20
@article{UEK:2168328953,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Piotr Sołtyk",
title = "Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "11",
pages = "52-67",
year = "2018",
url = {},
}
21
@article{UEK:2168333215,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "532",
pages = "325-336",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.532.31},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762},
}
22
@inbook{UEK:2168327683,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics",
pages = "202-209",
adress = "Wismar",
publisher = "University of Wismar",
year = "2018",
url = {http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf},
isbn = "978-3-942100-56-4",
}
23
@misc{UEK:2168325157,
author = "Krzysztof Jakóbik and Janusz Kot and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2018",
}
24
@article{UEK:2168326323,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "175-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0110},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104},
}
25
@article{UEK:2168330381,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "2 (92)",
pages = "123-137",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.10},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129},
}
26
@inbook{UEK:2168332875,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych",
pages = "127-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-949266-4-9",
}
27
@article{UEK:2168324735,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5",
pages = "9-20",
year = "2018",
url = {},
}
28
@article{UEK:2168328047,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "163-173",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.521.16},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content},
}
29
@inbook{UEK:2168327185,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "619-625",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
30
@article{UEK:2168330221,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "358",
pages = "221-231",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/350093/edition/330821/content?ref=desc},
}
31
@article{UEK:2168331327,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Piotr Sołtyk",
title = "Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (56)",
pages = "369-383",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.30},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4302},
}
32
@article{UEK:2168325959,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (54)",
pages = "324-335",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.23},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3750},
}
33
@article{UEK:2168312547,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (49)",
pages = "335-347",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.25},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2476},
}
34
@inbook{UEK:2168313739,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy",
pages = "299-313",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8061-375-1",
}
35
@article{UEK:2168320237,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "485",
pages = "418-429",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.485.33},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1},
}
36
@article{UEK:2168319043,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (87), cz. 1",
pages = "43-53",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-04},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf},
}
37
@book{UEK:2168316693,
author = "Leszek Borowiec and Piotr Sołtyk and Maciej Ługowski",
title = "Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4",
}
38
@inbook{UEK:2168312013,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1306-1311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
39
@article{UEK:2168320853,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 5",
pages = "305-313",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.305},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421},
}
40
@inbook{UEK:2168318943,
author = "Piotr Sołtyk and Piotr Walczak",
title = "Jednostki sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "53-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
41
@article{UEK:2168320859,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "12 (227)",
pages = "64-74",
year = "2017",
url = {},
}
42
@misc{UEK:2168336787,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "124-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
43
@article{UEK:2168323799,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 3",
pages = "381-393",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/3-30},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf},
}
44
@inbook{UEK:2168312019,
author = "Mateusz Winiarz and Michał Bitner and Agnieszka Mikos-Sitek and Piotr Sołtyk and Anna Rotter and Rafał Cieślak and Wojciech Robaczyński and Janusz Kot",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "941-1128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
45
@inbook{UEK:2168318931,
author = "Piotr Walczak and Piotr Sołtyk and Wojciech Lachiewicz",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "5-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
46
@inbook{UEK:2168322985,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa",
pages = "99-109",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-752-9",
}
47
@article{UEK:2168305173,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (51)",
pages = "47-48",
year = "2016",
}
48
@article{UEK:2168308639,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "215-228",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-19},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf},
}
49
@inbook{UEK:2168309617,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3",
pages = "141-168",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie",
year = "2016",
isbn = "978-83-61307-39-6",
}
50
@book{UEK:2168308635,
author = "Piotr Sołtyk and Monika Dębowska-Sołtyk",
title = "Finanse samorządowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-002-6",
}
51
@article{UEK:2168305155,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 4 (207)",
pages = "58-66",
year = "2016",
}
52
@article{UEK:2168311845,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "51-69",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0804},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887},
}
53
@article{UEK:2168303731,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydatkowanie środków na promocję",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "2 (111)",
pages = "59-60",
year = "2016",
}
54
@book{UEK:2168308649,
author = "Piotr Sołtyk and Beata Springer and Małgorzata Kmak",
title = "Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1",
}
55
@inbook{UEK:2168310371,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków",
pages = "49-60",
adress = "Toruń",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu",
year = "2016",
issn = "2082-2065",
isbn = "978-83-943316-6-5",
}
56
@article{UEK:2168303729,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 1-2 (204-205)",
pages = "126-133",
year = "2016",
}
57
@article{UEK:2168310567,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (48)",
pages = "360-377",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.27},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2233},
}
58
@article{UEK:2168305185,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie pracy audytora wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "1 (1189)",
pages = "40-41",
year = "2016",
}
59
@article{UEK:2168305745,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "3 (53)",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
60
@article{UEK:2168309425,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (59)",
pages = "19-22",
year = "2016",
}
61
@article{UEK:2168307595,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "34 (1)",
pages = "189-196",
year = "2016",
url = {http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf},
}
62
@article{UEK:2168306879,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "4 (54)",
pages = "27-30",
year = "2016",
}
63
@inbook{UEK:2168308633,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka",
pages = "123-136",
adress = "Szczytno",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji",
year = "2016",
isbn = "978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9",
}
64
@article{UEK:2168305583,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "5 (114)",
pages = "29-31",
year = "2016",
}
65
@article{UEK:2168314383,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (44)",
pages = "45-47",
year = "2015",
}
66
@inbook{UEK:2168311167,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
67
@inbook{UEK:2168311163,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
68
@article{UEK:2168314399,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "11-13",
year = "2015",
}
69
@inbook{UEK:2168311159,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "31-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
70
@article{UEK:2168297827,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t.2",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-11},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf},
issn = "1640-6818",
}
71
@article{UEK:2168314271,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (39)",
pages = "40-41",
year = "2015",
}
72
@article{UEK:2168309151,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 6 (197)",
pages = "63-72",
year = "2015",
}
73
@article{UEK:2168304299,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "12 (109)",
pages = "43-44",
year = "2015",
}
74
@article{UEK:2168304309,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (50)",
pages = "42-43",
year = "2015",
}
75
@article{UEK:2168309169,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 5 (196)",
pages = "41-53",
year = "2015",
}
76
@article{UEK:2168314395,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (48)",
pages = "43-45",
year = "2015",
}
77
@article{UEK:2168314273,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (43)",
pages = "14-17",
year = "2015",
}
78
@article{UEK:2168314403,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "46-49",
year = "2015",
}
79
@book{UEK:2168299129,
author = "Aleksandra Bieniaszewska and Mieczysława Cellary and Michał Culepa and Monika Dębowska-Sołtyk and Grzegorz Dragon and Ewa Drzewiecka and Agata Dzięgiel-Matras and Beata Jakacka and Daniel Jurewicz and Justyna Kisielewska and Anna Kopyść and Wojciech Lachiewicz and Bożena Lenart and Ludmiła Lipiec-Warzecha and Marcin Majchrzak and Maciej Nałęcz and Anna Olejniczak and Beata Piasny and Jacek Pukaluk and Marek Rotkiewicz and Ryszard Sadlik and Ewa Sławińska-Tomtała and Piotr Sołtyk and Izabela Świderek and Joanna Torbe and Katarzyna Trzpioła and Krystyna Tymorek and Paweł Wajda and Piotr Walczak and Piotr Wieczorek and Barbara Wołczak and Dorota Wołoszyn-Kądziołka and Katarzyna Wrońska-Zblewska and Jakub Ziarno",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2",
}
80
@article{UEK:2168314177,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (32)",
pages = "20-25",
year = "2014",
}
81
@article{UEK:2168314239,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (37)",
pages = "21-24",
year = "2014",
}
82
@article{UEK:2168314163,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (27)",
pages = "30-34",
year = "2014",
}
83
@article{UEK:2168309197,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 4 (183)",
pages = "45-51",
year = "2014",
}
84
@article{UEK:2168309189,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 11 (190)",
pages = "57-64",
year = "2014",
}
85
@article{UEK:2168314179,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (34)",
pages = "36-40",
year = "2014",
}
86
@article{UEK:2168314261,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (38)",
pages = "30-33",
year = "2014",
}
87
@article{UEK:2168314165,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2 (28)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
88
@article{UEK:2168297451,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf},
issn = "1640-6818",
}
89
@article{UEK:2168314181,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (36)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
90
@article{UEK:2168297455,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (40)",
pages = "258-268",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/1/9/5413ada3955d4f707d7314744e44fa6d/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf},
}
91
@article{UEK:2168314133,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (22)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
92
@inbook{UEK:2168297469,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "94-108",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
93
@article{UEK:2168314105,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "7 (21)",
pages = "39-42",
year = "2013",
}
94
@article{UEK:2168314137,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (23)",
pages = "35-38",
year = "2013",
}
95
@article{UEK:2168314097,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kilka refleksji o kontroli zarządczej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (19)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
96
@article{UEK:2168309211,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 6 (173)",
pages = "55-66",
year = "2013",
}
97
@article{UEK:2168314139,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (24)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
98
@inbook{UEK:2168309273,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój",
pages = "49-66",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Tomasz Dziechciarz",
year = "2013",
isbn = "978-83-937889-0-3",
}
99
@book{UEK:2168299217,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2",
}
100
@article{UEK:2168314159,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (25)",
pages = "37-40",
year = "2013",
}
101
@article{UEK:2168314099,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (20)",
pages = "27-31",
year = "2013",
}
102
@article{UEK:2168314161,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (26)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
103
@article{UEK:2168314405,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "113 (3251) (13 czerwca)",
pages = "C3",
year = "2012",
}
104
@article{UEK:2168313815,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (8)",
pages = "27-28",
year = "2012",
}
105
@inbook{UEK:2168309285,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu",
pages = "30-50",
adress = "Ostrowiec Świętokrzyski",
publisher = "Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój",
year = "2012",
isbn = "978-83-89466-45-7",
}
106
@article{UEK:2168314407,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "197 (3335) (10 października)",
pages = "C10",
year = "2012",
}
107
@article{UEK:2168309257,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 10 (165)",
pages = "55-64",
year = "2012",
}
108
@article{UEK:2168313807,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1",
pages = "9-13",
year = "2011",
}
109
@article{UEK:2168313809,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2",
pages = "19-25",
year = "2011",
}
110
@article{UEK:2168313795,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydatki niewygasające w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "25 (1031)",
pages = "51-53",
year = "2011",
}
111
@article{UEK:2168309265,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 17, 12 (143)",
pages = "59-72",
year = "2010",
}
112
@unpublished{UEK:51665,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {},
}
113
@article{UEK:2168329083,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach",
journal = "Wspólnota",
number = "9 (963)",
pages = "50-52",
year = "2010",
}
114
@article{UEK:2168329093,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "7 (909)",
pages = "50-51",
year = "2009",
}
115
@inbook{UEK:2168364402,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność audytu procedur udzielania zamówień publicznych",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "189-196",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
116
@article{UEK:2168309267,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 16, 3 (122)",
pages = "60-69",
year = "2009",
}
117
@inbook{UEK:2168314741,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych",
pages = "379-390",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-792-4",
}
118
@article{UEK:2168309283,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "71-83",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf},
issn = "1640-6818",
}
119
@article{UEK:2168329089,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie audytu wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "43 (841)",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
120
@article{UEK:2168328973,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 14, 11 (106)",
pages = "5-16",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID