Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz , Adam Głębski
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2020
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168348216
raport/sprawozdanie
2

Autor:
Tytuł:
Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland = Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020) , s. 156-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168347902
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government = Znaczenie kontroli zarządczej w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 62 (2) (2020) , s. 202-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication of the article was financed from the funds allocated by Polish Ministry of Science and Higher Education to Cracow University of Economics to maintain research potential
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168349000
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168334043
raport/sprawozdanie
5

Autor:
Piotr Hajduga , Jadwiga Łopusiewicz , Katarzyna Miszczak , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-789-0
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168345724
monografia
6

Autor:
Tytuł:
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 170-178. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338109
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1341-1346
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332873
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues
Źródło:
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019) , s. 12-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334393
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Mateusz Winiarz , Michał Bitner , Agnieszka Mikos-Sitek , Piotr Sołtyk , Anna Rotter , Rafał Cieślak , Wojciech Robaczyński , Janusz Kot
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 940-1148
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332871
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research
Źródło:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018) , s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330381
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018) , s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330221
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018) , s. 325-336. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333215
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328047
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Konferencja:
5th International Scientific Conference on "Modern Economics", Vigo, Hiszpania, od 2018-05-14 do 2018-05-16
Tytuł:
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units
Źródło:
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska - Wismar: University of Wismar, 2018, s. 202-209. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics under the subsidy for maintaining the research potential
ISBN:
978-3-942100-56-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168327683
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Autor:
Tytuł:
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (329) (2018) , s. 9-20. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324735
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325959
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline
Źródło:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332875
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (335) (2018) , s. 52-67. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328953
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Konferencja:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Tytuł:
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results
Źródło:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 619-625. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327185
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Autor:
Tytuł:
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326323
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 56 (4) (2018) , s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331327
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Janusz Kot , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168325157
raport/sprawozdanie
23

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1306-1311 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168312013
rozdział w monografii
24

Autor:
Piotr Walczak , Piotr Sołtyk , Wojciech Lachiewicz
Tytuł:
Przepisy ogólne
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 5-22
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318931
rozdział w monografii
25

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017) , s. 381-393. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323799
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017) , s. 64-74. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320859
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce)
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017) , s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320853
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Mateusz Winiarz , Michał Bitner , Agnieszka Mikos-Sitek , Piotr Sołtyk , Anna Rotter , Rafał Cieślak , Wojciech Robaczyński , Janusz Kot
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 941-1128 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168312019
rozdział w monografii
29

Autor:
Leszek Borowiec , Piotr Sołtyk , Maciej Ługowski
Tytuł:
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168316693
monografia
30

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government
Źródło:
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-375-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313739
rozdział w monografii
31

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336787
varia
32

Autor:
Tytuł:
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017) , s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319043
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017) , s. 418-429. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320237
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Piotr Sołtyk , Piotr Walczak
Tytuł:
Jednostki sektora finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 53-95
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318943
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312547
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9)
ISBN:
978-83-7867-752-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322985
rozdział w monografii
37

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016) , s. 29-31
Nr:
2168305583
artykuł nierecenzowany
38

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016) , s. 47-48
Nr:
2168305173
artykuł nierecenzowany
39

Autor:
Piotr Sołtyk , Monika Dębowska-Sołtyk
Tytuł:
Finanse samorządowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2016
Opis fizyczny:
292, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-002-6
Nr:
2168308635
monografia
40

Autor:
Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 215-228. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308639
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016) , s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168307595
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016, s. 141-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61307-39-6
Nr:
2168309617
rozdział w monografii
43

Autor:
Tytuł:
Wydatkowanie środków na promocję
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016) , s. 59-60
Nr:
2168303731
artykuł nierecenzowany
44

Autor:
Tytuł:
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016) , s. 27-29. - Streszcz.
Nr:
2168305745
artykuł nierecenzowany
45

Autor:
Tytuł:
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016) , s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310567
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016) , s. 19-22. - Streszcz.
Nr:
2168309425
artykuł nierecenzowany
47

Autor:
Piotr Sołtyk , Beata Springer , Małgorzata Kmak
Tytuł:
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny:
114, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
Nr:
2168308649
monografia
48

Autor:
Tytuł:
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311845
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues
Źródło:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik - Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
Nr:
2168308633
rozdział w monografii
50

Autor:
Tytuł:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016) , s. 126-133. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303729
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical
Źródło:
Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016, s. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ; nr 8)
ISBN:
978-83-943316-6-5
Nr:
2168310371
rozdział w monografii
52

Autor:
Tytuł:
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016) , s. 58-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305155
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Planowanie pracy audytora wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016) , s. 40-41
Nr:
2168305185
artykuł nierecenzowany
54

Autor:
Tytuł:
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016) , s. 27-30. - Streszcz.
Nr:
2168306879
artykuł nierecenzowany
55

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015) , s. 41-53. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309169
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015) , s. 43-44
Nr:
2168304299
artykuł nierecenzowany
57

Autor:
Tytuł:
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015) , s. 40-41. - Streszcz.
Nr:
2168314271
artykuł nierecenzowany
58

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 46-49. - Streszcz.
Nr:
2168314403
artykuł nierecenzowany
59

Autor:
Tytuł:
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015) , s. 42-43
Nr:
2168304309
artykuł nierecenzowany
60

Autor:
Tytuł:
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t.2 (2015) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297827
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 109-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015) , s. 45-47. - Streszcz.
Nr:
2168314383
artykuł nierecenzowany
63

Autor:
Tytuł:
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015) , s. 63-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309151
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 11-13. - Streszcz.
Nr:
2168314399
artykuł nierecenzowany
65

Autor:
Tytuł:
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 31-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015) , s. 14-17. - Streszcz.
Nr:
2168314273
artykuł nierecenzowany
67

Autor:
Tytuł:
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015) , s. 43-45. - Streszcz.
Nr:
2168314395
artykuł nierecenzowany
68

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014) , s. 30-34. - Streszcz.
Nr:
2168314163
artykuł nierecenzowany
70

Autor:
Tytuł:
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297451
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014) , s. 30-33. - Streszcz.
Nr:
2168314261
artykuł nierecenzowany
72

Autor:
Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014) , s. 258-268. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014) , s. 36-40. - Streszcz.
Nr:
2168314179
artykuł nierecenzowany
74

Autor:
Tytuł:
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014) , s. 57-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309189
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014) , s. 20-25. - Streszcz.
Nr:
2168314177
artykuł nierecenzowany
76

Autor:
Tytuł:
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168314239
artykuł nierecenzowany
77

Autor:
Tytuł:
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314165
artykuł nierecenzowany
78

Autor:
Aleksandra Bieniaszewska , Mieczysława Cellary , Michał Culepa , Monika Dębowska-Sołtyk , Grzegorz Dragon , Ewa Drzewiecka , Agata Dzięgiel-Matras , Beata Jakacka , Daniel Jurewicz , Justyna Kisielewska , Anna Kopyść , Wojciech Lachiewicz , Bożena Lenart , Ludmiła Lipiec-Warzecha , Marcin Majchrzak , Maciej Nałęcz , Anna Olejniczak , Beata Piasny , Jacek Pukaluk , Marek Rotkiewicz , Ryszard Sadlik , Ewa Sławińska-Tomtała , Piotr Sołtyk , Izabela Świderek , Joanna Torbe , Katarzyna Trzpioła , Krystyna Tymorek , Paweł Wajda , Piotr Walczak , Piotr Wieczorek , Barbara Wołczak , Dorota Wołoszyn-Kądziołka , Katarzyna Wrońska-Zblewska , Jakub Ziarno
Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi
Redaktor:
, Dębowska-Sołtyk Monika
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
XVIII, 361 s.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
Uwagi:
Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
ISBN:
978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
Nr:
2168299129
książka
79

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314181
artykuł nierecenzowany
80

Autor:
Tytuł:
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014) , s. 45-51. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309197
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Kilka refleksji o kontroli zarządczej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314097
artykuł nierecenzowany
82

Autor:
Tytuł:
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka - Stalowa Wola: [Tomasz Dziechciarz], 2013, s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937889-0-3
Nr:
2168309273
rozdział w monografii
83

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013) , s. 55-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309211
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013) , s. 27-31. - Streszcz.
Nr:
2168314099
artykuł nierecenzowany
85

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013) , s. 37-40. - Streszcz.
Nr:
2168314159
artykuł nierecenzowany
86

Autor:
Tytuł:
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314161
artykuł nierecenzowany
87

Autor:
Tytuł:
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013) , s. 39-42. - Streszcz.
Nr:
2168314105
artykuł nierecenzowany
88

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
XVI, 316 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
Nr:
2168299217
monografia
89

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control
Źródło:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 94-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168297469
rozdział w monografii
90

Autor:
Tytuł:
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314133
artykuł nierecenzowany
91

Autor:
Tytuł:
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013) , s. 35-38. - Streszcz.
Nr:
2168314137
artykuł nierecenzowany
92

Autor:
Tytuł:
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314139
artykuł nierecenzowany
93

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012) , s. 55-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309257
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012) , s. C10
Nr:
2168314407
artykuł nierecenzowany
95

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects
Źródło:
Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012, s. 30-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89466-45-7
Nr:
2168309285
rozdział w monografii
96

Autor:
Tytuł:
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012) , s. C3
Nr:
2168314405
artykuł nierecenzowany
97

Autor:
Tytuł:
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012) , s. 27-28. - Streszcz.
Nr:
2168313815
artykuł nierecenzowany
98

Autor:
Tytuł:
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011) , s. 19-25. - Streszcz.
Nr:
2168313809
artykuł nierecenzowany
99

Autor:
Tytuł:
Wydatki niewygasające w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011) , s. 51-53
Nr:
2168313795
artykuł nierecenzowany
100

Autor:
Tytuł:
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011) , s. 9-13. - Streszcz.
Nr:
2168313807
artykuł nierecenzowany
101

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach
Źródło:
Wspólnota. - nr 9 (963) (2010) , s. 50-52. - Streszcz.
Nr:
2168329083
artykuł nierecenzowany
102

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010) , s. 59-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309265
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 379-390
ISBN:
978-83-7363-792-4
Nr:
2168314741
rozdział w monografii
104

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 7 (909) (2009) , s. 50-51. - Streszcz.
Nr:
2168329093
artykuł nierecenzowany
105

Autor:
Tytuł:
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 71-83. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168309283
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009) , s. 60-69
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309267
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Planowanie audytu wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 43 (841) (2007) , s. 28-30. - Streszcz.
Nr:
2168329089
artykuł nierecenzowany
108

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007) , s. 5-16
Nr:
2168328973
artykuł w czasopiśmie
1
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz, Adam Głębski. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2020. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
2
Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland = Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020), s. 156-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf. - ISSN 2081-3430
3
The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government = Znaczenie kontroli zarządczej w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 62 (2) (2020), s. 202-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
4
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia / Piotr Hajduga, Jadwiga Łopusiewicz, Katarzyna Miszczak, Piotr SOŁTYK. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-789-0
6
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego / Piotr SOŁTYK // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019), s. 170-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898. - ISSN 1644-9584
7
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1341-1346. - ISBN 978-83-8158-037-3
8
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019), s. 12-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf. - ISSN 2278-3091
9
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 940-1148. - ISBN 978-83-8158-037-3
10
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research / Piotr SOŁTYK // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018), s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129. - ISSN 1506-7637
11
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland / Piotr SOŁTYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018), s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf. - ISSN 2083-8611
12
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018), s. 325-336. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762. - ISSN 1899-3192
13
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 163-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content. - ISSN 1899-3192
14
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska. - Wismar : University of Wismar, 2018. - S. 202-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942100-56-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
15
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government / Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (329) (2018), s. 9-20. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow26/1708-przeglad-prawa-handlowego-5-2029Wstęp: . - ISSN 0867-4973
16
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150195/tekst%2023%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
17
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
18
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 11 (335) (2018), s. 52-67. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/11/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
19
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results / Piotr SOŁTYK // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno : Mendel University, 2018. - S. 619-625. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
20
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104. - ISSN 1898-6447
21
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 56 (4) (2018), s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/159594/tekst%2030%20Maj-Wa%C5%9Bniowska,%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
22
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Janusz Kot, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
23
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1306-1311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
24
Przepisy ogólne / Piotr Walczak, Piotr SOŁTYK, Wojciech Lachiewicz // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 5-22. - ISBN 978-83-812-8100-3
25
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units / Piotr SOŁTYK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017), s. 381-393. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf. - ISSN 2450-7733
26
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017), s. 64-74. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
27
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce) / Piotr SOŁTYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017), s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421. - ISSN 0459-9586
28
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 941-1128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
29
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym / Leszek Borowiec, Piotr SOŁTYK, Maciej Ługowski. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4114877&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
30
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government / Piotr SOŁTYK // W: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. - S. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-375-1
31
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
32
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017), s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf. - ISSN 2450-7741
33
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017), s. 418-429. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1. - ISSN 1899-3192
34
Jednostki sektora finansów publicznych / Piotr SOŁTYK, Piotr Walczak // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 53-95. - ISBN 978-83-812-8100-3
35
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017), s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/121218/tekst25%20So%C5%82tyk.pdf. - ISSN 1898-5084
36
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym / Piotr SOŁTYK // W: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz. - Szczecin : Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9). - S. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-752-9
37
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016), s. 29-31. - ISSN 1896-5717
38
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji? / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016), s. 47-48. - ISSN 2083-1013
39
Finanse samorządowe / Piotr SOŁTYK, Monika Dębowska-Sołtyk. - Warszawa : Difin, 2016. - 292, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-002-6
40
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 215-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf. - ISSN 2450-7741
41
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym / Piotr Sołtyk // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016), s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-2166
42
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly / Piotr SOŁTYK // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016. - S. 141-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61307-39-6
43
Wydatkowanie środków na promocję / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016), s. 59-60. - ISSN 1896-5717
44
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016), s. 27-29. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
45
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016), s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/117339/27%20So%C5%82tyk%20P.pdf. - ISSN 1898-5084
46
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016), s. 19-22. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
47
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce / Piotr SOŁTYK, Beata Springer, Małgorzata Kmak. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016. - 114, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
48
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014 / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
49
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
50
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016), s. 126-133. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
51
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical / Piotr SOŁTYK // W: Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski. - Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016. - (Monografie i Opracowania Naukowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ISSN 2082-2065 ; nr 8). - S. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943316-6-5
52
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016), s. 58-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
53
Planowanie pracy audytora wewnętrznego / Piotr SOŁTYK // Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016), s. 40-41. - ISSN 0867-0935
54
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016), s. 27-30. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
55
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015), s. 41-53. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
56
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015), s. 43-44. - ISSN 1896-5717
57
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015), s. 40-41. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
58
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 46-49. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
59
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015), s. 42-43. - ISSN 2083-1013
60
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit / Piotr Sołtyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t.2 (2015), s. 133-141. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf. - ISSN 1733-2842
61
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 109-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
62
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015), s. 45-47. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
63
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015), s. 63-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
64
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 11-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
65
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 31-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
66
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015), s. 14-17. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
67
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015), s. 43-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
68
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
69
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014), s. 30-34. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
70
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 185-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf. - ISSN 1733-2842
71
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014), s. 30-33. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
72
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units / Piotr Sołtyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014), s. 258-268. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/72983/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf. - ISSN 1898-5084
73
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014), s. 36-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
74
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014), s. 57-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
75
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014), s. 20-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
76
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
77
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
78
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi / red. Monika Dębowska-Sołtyk i Piotr Sołtyk ; odpowiedzi na pytania udzielili: Aleksandra Bieniaszewska, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Monika Dębowska-Sołtyk, Grzegorz Dragon, Ewa Drzewiecka, Agata Dzięgiel-Matras, Beata Jakacka, Daniel Jurewicz, Justyna Kisielewska, Anna Kopyść, Wojciech Lachiewicz, Bożena Lenart, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Marcin Majchrzak, Maciej Nałęcz, Anna Olejniczak, Beata Piasny, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Ryszard Sadlik, Ewa Sławińska-Tomtała, Piotr Sołtyk, Izabela Świderek, Joanna Torbe, Katarzyna Trzpioła, Krystyna Tymorek, Paweł Wajda, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Barbara Wołczak, Dorota Wołoszyn-Kądziołka, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - XVIII, 361 s. ; 24 cm. - Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
79
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
80
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014), s. 45-51. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
81
Kilka refleksji o kontroli zarządczej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
82
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis / Piotr Sołtyk // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka. - Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], 2013. - S. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937889-0-3
83
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013), s. 55-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
84
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013), s. 27-31. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
85
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013), s. 37-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
86
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
87
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013), s. 39-42. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
88
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XVI, 316 s. : il. ; 24 cm. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
89
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control / Piotr Sołtyk // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 94-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
90
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
91
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013), s. 35-38. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
92
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
93
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012), s. 55-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
94
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012), s. C10. - ISSN 2080-6744
95
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects / Piotr Sołtyk // W: Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012. - S. 30-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89466-45-7
96
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012), s. C3. - ISSN 2080-6744
97
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012), s. 27-28. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
98
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011), s. 19-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
99
Wydatki niewygasające w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011), s. 51-53. - ISSN 0867-0935
100
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011), s. 9-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
101
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 9 (963) (2010), s. 50-52. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
102
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010), s. 59-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
103
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego / Piotr Sołtyk // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 379-390. - ISBN 978-83-7363-792-4
104
Zarządzanie ryzykiem w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 7 (909) (2009), s. 50-51. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
105
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations / Piotr Sołtyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 71-83. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf. - ISSN 2080-4881
106
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009), s. 60-69. - ISSN 1232-0307
107
Planowanie audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 43 (841) (2007), s. 28-30. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
108
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
1
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., Głębski A., (2020), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019: VI Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 87 s.
2
Sołtyk P., (2020), Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 23 (72), s. 156-167; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf
3
Sołtyk P., (2020), The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 62 (2), s. 202-213.
4
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2019), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018: V Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 76 s.
5
Hajduga P., Łopusiewicz J., Miszczak K., Sołtyk P., (2019), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast: wybrane zagadnienia, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 164 s.
6
Sołtyk P., (2019), Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 3 (83), s. 170-178; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898
7
Sołtyk P., (2019), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1341-1346.
8
Sołtyk P., (2019), Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues, "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering", vol. 8, iss. 1.1, s. 12-16; http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf
9
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2019), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 940-1148.
10
Sołtyk P., (2018), Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (92), s. 123-137; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129
11
Sołtyk P., (2018), Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 358, s. 221-231; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf
12
Sołtyk P., (2018), Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 325-336; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762
13
Sołtyk P., (2018), Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 163-173; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content
14
Sołtyk P., (2018), The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units. [W:] Grünwald N., Zakrzewska M. (red.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, Wismar : University of Wismar, s. 202-209.
15
Sołtyk P., (2018), Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 5 (329), s. 9-20.
16
Sołtyk P., (2018), Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 324-335; http://www.ur.edu.pl/file/150195/tekst%2023%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf
17
Sołtyk P., (2018), Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 127-142.
18
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, "Samorząd Terytorialny", nr 11 (335), s. 52-67.
19
Sołtyk P., (2018), Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 619-625.
20
Sołtyk P., (2018), Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 175-192; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104
21
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 56 (4), s. 369-383; http://www.ur.edu.pl/file/159594/tekst%2030%20Maj-Wa%C5%9Bniowska,%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf
22
Jakóbik K., Kot J., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2018), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016: IV Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 88 s.
23
Sołtyk P., (2017), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1306-1311.
24
Walczak P., Sołtyk P., Lachiewicz W., (2017), Przepisy ogólne. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 5-22.
25
Sołtyk P., (2017), Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 3, s. 381-393; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf
26
Sołtyk P., (2017), Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych, "Finanse Komunalne", nr 12 (227), s. 64-74.
27
Sołtyk P., (2017), Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 5, s. 305-313; https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421
28
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2017), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 941-1128.
29
Borowiec L., Sołtyk P., Ługowski M., (2017), Kontrola zarządcza: efektywność i etyka w sektorze publicznym, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 138 s.
30
Sołtyk P., (2017), Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. [W:] Żukowski M. (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 299-313.
31
Sołtyk P., (2017), Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 124-125.
32
Sołtyk P., (2017), Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (87), cz. 1, s. 43-53; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf
33
Sołtyk P., (2017), Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 485, s. 418-429; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1
34
Sołtyk P., Walczak P., (2017), Jednostki sektora finansów publicznych. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-95.
35
Sołtyk P., (2017), Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 49(1), s. 335-347; http://www.ur.edu.pl/file/121218/tekst25%20So%C5%82tyk.pdf
36
Sołtyk P., (2017), Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym. [W:] Kunasz M. (red.), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Szczecin : Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 99-109.
37
Sołtyk P., (2016), Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, "Finanse Publiczne", nr 5 (114), s. 29-31.
38
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2016), Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (51), s. 47-48.
39
Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M., (2016), Finanse samorządowe, Warszawa : Difin, 292, [1] s.
40
Sołtyk P., (2016), Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 215-228; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf
41
Sołtyk P., (2016), The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 34 (1), s. 189-196; http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf
42
Sołtyk P., (2016), Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich. [W:] Kozaczka M. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, T. 3, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, s. 141-168.
43
Sołtyk P., (2016), Wydatkowanie środków na promocję, "Finanse Publiczne", nr 2 (111), s. 59-60.
44
Sołtyk P., (2016), Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 3 (53), s. 27-29.
45
Sołtyk P., (2016), Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 48 (4), s. 360-377; http://www.ur.edu.pl/file/117339/27%20So%C5%82tyk%20P.pdf
46
Sołtyk P., (2016), Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (59), s. 19-22.
47
Sołtyk P., Springer B., Kmak M., (2016), Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 114, [1] s.
48
Sołtyk P., (2016), Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887
49
Sołtyk P., (2016), Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. [W:] Lubas B., Hryszkiewicz D., Borowik M. (red.), Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 123-136.
50
Sołtyk P., (2016), System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 1-2 (204-205), s. 126-133.
51
Sołtyk P., (2016), Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych. [W:] Drewniak Z., Majewski P., Płókarz R., Tokarski A. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków (Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; nr 8), Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, s. 49-60.
52
Sołtyk P., (2016), Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 4 (207), s. 58-66.
53
Sołtyk P., (2016), Planowanie pracy audytora wewnętrznego, "Wspólnota", nr 1 (1189), s. 40-41.
54
Sołtyk P., (2016), Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 4 (54), s. 27-30.
55
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2015), Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 5 (196), s. 41-53.
56
Sołtyk P., (2015), Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków, "Finanse Publiczne", nr 12 (109), s. 43-44.
57
Sołtyk P., (2015), Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (39), s. 40-41.
58
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 46-49.
59
Sołtyk P., (2015), Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (50), s. 42-43.
60
Sołtyk P., (2015), Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t.2, s. 133-141; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf
61
Sołtyk P., (2015), Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 109-134.
62
Sołtyk P., (2015), Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (44), s. 45-47.
63
Sołtyk P., (2015), Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 6 (197), s. 63-72.
64
Sołtyk P., (2015), Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 11-13.
65
Sołtyk P., (2015), Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 31-56.
66
Sołtyk P., (2015), Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (43), s. 14-17.
67
Sołtyk P., (2015), Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (48), s. 43-45.
68
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 93-107.
69
Sołtyk P., (2014), Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (27), s. 30-34.
70
Sołtyk P., (2014), Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 185-194; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf
71
Sołtyk P., (2014), Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (38), s. 30-33.
72
Sołtyk P., (2014), Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (40), s. 258-268; http://www.ur.edu.pl/file/72983/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf
73
Sołtyk P., (2014), Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (34), s. 36-40.
74
Sołtyk P., (2014), System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 11 (190), s. 57-64.
75
Sołtyk P., (2014), Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (32), s. 20-25.
76
Sołtyk P., (2014), Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (37), s. 21-24.
77
Sołtyk P., (2014), Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2 (28), s. 24-27.
78
Bieniaszewska A., Cellary M., Culepa M., Dębowska-Sołtyk M., Dragon G., Drzewiecka E., Dzięgiel-Matras A., Jakacka B., Jurewicz D., Kisielewska J., Kopyść A., Lachiewicz W., Lenart B., Lipiec-Warzecha L., Majchrzak M., Nałęcz M., Olejniczak A., Piasny B., Pukaluk J., Rotkiewicz M., Sadlik R., Sławińska-Tomtała E., Sołtyk P., Świderek I., Torbe J., Trzpioła K., Tymorek K., Wajda P., Walczak P., Wieczorek P., Wołczak B., Wołoszyn-Kądziołka D., Wrońska-Zblewska K., Ziarno J., (2014), Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi, Sołtyk P. (red.), Dębowska-Sołtyk M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVIII, 361 s.
79
Sołtyk P., (2014), Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (36), s. 24-27.
80
Sołtyk P., (2014), Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 4 (183), s. 45-51.
81
Sołtyk P., (2013), Kilka refleksji o kontroli zarządczej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (19), s. 42-45.
82
Sołtyk P., (2013), Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna. [W:] Dziechciarz T., Krawczyk-Sawicka A. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], s. 49-66.
83
Sołtyk P., (2013), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 6 (173), s. 55-66.
84
Sołtyk P., (2013), Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (20), s. 27-31.
85
Sołtyk P., (2013), Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (25), s. 37-40.
86
Sołtyk P., (2013), Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (26), s. 40-43.
87
Sołtyk P., (2013), Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst, "Prawo Finansów Publicznych", nr 7 (21), s. 39-42.
88
Sołtyk P., (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych: projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVI, 316 s.
89
Sołtyk P., (2013), Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 94-108.
90
Sołtyk P., (2013), Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (22), s. 40-43.
91
Sołtyk P., (2013), Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (23), s. 35-38.
92
Sołtyk P., (2013), Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (24), s. 42-45.
93
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2012), Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 10 (165), s. 55-64.
94
Sołtyk P., (2012), Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 197 (3335) (10 października), s. C10.
95
Sołtyk P., (2012), Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia. [W:] Dziekański P. (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, s. 30-50.
96
Sołtyk P., (2012), Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 113 (3251) (13 czerwca), s. C3.
97
Sołtyk P., (2012), Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (8), s. 27-28.
98
Sołtyk P., (2011), Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2, s. 19-25.
99
Sołtyk P., (2011), Wydatki niewygasające w samorządach, "Wspólnota", nr 25 (1031), s. 51-53.
100
Sołtyk P., (2011), Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1, s. 9-13.
101
Sołtyk P., (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach, "Wspólnota", nr 9 (963), s. 50-52.
102
Sołtyk P., (2010), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 17, nr 12 (143), s. 59-72.
103
Sołtyk P., (2009), Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Głuchowski rJ., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 379-390.
104
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem w samorządach, "Wspólnota", nr 7 (909), s. 50-51.
105
Sołtyk P., (2009), Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 71-83; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf
106
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 16, nr 3 (122), s. 60-69.
107
Sołtyk P., (2007), Planowanie audytu wewnętrznego, "Wspólnota", nr 43 (841), s. 28-30.
108
Sołtyk P., (2007), Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne, "Finanse Komunalne", R. 14, nr 11 (106), s. 5-16.
1
@misc{rscUEK:2168348216,
author = "Krzysztof Jakóbik and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz and Adam Głębski",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2020",
}
2
@article{artUEK:2168347902,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "23 (72)",
pages = "156-167",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168349000,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 62 (2)",
pages = "202-213",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.13},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/92edf6593e790312c68dfcd9e7a10e2a/13.pdf},
}
4
@misc{rscUEK:2168334043,
author = "Krzysztof Jakóbik and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2019",
}
5
@book{monUEK:2168345724,
author = "Piotr Hajduga and Jadwiga Łopusiewicz and Katarzyna Miszczak and Piotr Sołtyk",
title = "Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-7695-789-0",
}
6
@article{artUEK:2168338109,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 17, 3 (83)",
pages = "170-178",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.83.10},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898},
}
7
@inbook{fmUEK:2168332873,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1341-1346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
8
@article{artUEK:2168334393,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues",
journal = "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering",
number = "vol. 8, iss. 1.1",
pages = "12-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30534/ijatcse/2019/0381.12019},
url = {http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf},
}
9
@inbook{fmUEK:2168332871,
author = "Mateusz Winiarz and Michał Bitner and Agnieszka Mikos-Sitek and Piotr Sołtyk and Anna Rotter and Rafał Cieślak and Wojciech Robaczyński and Janusz Kot",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "940-1148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
10
@article{artUEK:2168330381,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "2 (92)",
pages = "123-137",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.10},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129},
}
11
@article{artUEK:2168330221,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "358",
pages = "221-231",
year = "2018",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf},
}
12
@article{artUEK:2168333215,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "532",
pages = "325-336",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.532.31},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762},
}
13
@article{artUEK:2168328047,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "163-173",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.521.16},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content},
}
14
@inbook{mkaUEK:2168327683,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics",
pages = "202-209",
adress = "Wismar",
publisher = "University of Wismar",
year = "2018",
url = {http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf},
isbn = "978-3-942100-56-4",
}
15
@article{artUEK:2168324735,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5 (329)",
pages = "9-20",
year = "2018",
url = {},
}
16
@article{artUEK:2168325959,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "324-335",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.23},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/150195/tekst%2023%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf},
}
17
@inbook{fmUEK:2168332875,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych",
pages = "127-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-949266-4-9",
}
18
@article{artUEK:2168328953,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Piotr Sołtyk",
title = "Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "11 (335)",
pages = "52-67",
year = "2018",
url = {},
}
19
@inbook{mkaUEK:2168327185,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "619-625",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
20
@article{artUEK:2168326323,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "175-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0110},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104},
}
21
@article{artUEK:2168331327,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Piotr Sołtyk",
title = "Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 56 (4)",
pages = "369-383",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.30},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/159594/tekst%2030%20Maj-Wa%C5%9Bniowska,%20Piotr%20So%C5%82tyk.pdf},
}
22
@misc{rscUEK:2168325157,
author = "Krzysztof Jakóbik and Janusz Kot and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2018",
}
23
@inbook{fmUEK:2168312013,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1306-1311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
24
@inbook{fmUEK:2168318931,
author = "Piotr Walczak and Piotr Sołtyk and Wojciech Lachiewicz",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "5-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
25
@article{artUEK:2168323799,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 3",
pages = "381-393",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/3-30},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf},
}
26
@article{artUEK:2168320859,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "12 (227)",
pages = "64-74",
year = "2017",
}
27
@article{artUEK:2168320853,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 5",
pages = "305-313",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.305},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421},
}
28
@inbook{fmUEK:2168312019,
author = "Mateusz Winiarz and Michał Bitner and Agnieszka Mikos-Sitek and Piotr Sołtyk and Anna Rotter and Rafał Cieślak and Wojciech Robaczyński and Janusz Kot",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "941-1128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
29
@book{monUEK:2168316693,
author = "Leszek Borowiec and Piotr Sołtyk and Maciej Ługowski",
title = "Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4",
}
30
@inbook{fmUEK:2168313739,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy",
pages = "299-313",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8061-375-1",
}
31
@misc{varUEK:2168336787,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "124-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
32
@article{artUEK:2168319043,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (87), cz. 1",
pages = "43-53",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-04},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf},
}
33
@article{artUEK:2168320237,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "485",
pages = "418-429",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.485.33},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1},
}
34
@inbook{fmUEK:2168318943,
author = "Piotr Sołtyk and Piotr Walczak",
title = "Jednostki sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "53-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
35
@article{artUEK:2168312547,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 49(1)",
pages = "335-347",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.25},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/121218/tekst25%20So%C5%82tyk.pdf},
}
36
@inbook{fmUEK:2168322985,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa",
pages = "99-109",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-752-9",
}
37
@article{artnUEK:2168305583,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "5 (114)",
pages = "29-31",
year = "2016",
}
38
@article{artnUEK:2168305173,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (51)",
pages = "47-48",
year = "2016",
}
39
@book{monUEK:2168308635,
author = "Piotr Sołtyk and Monika Dębowska-Sołtyk",
title = "Finanse samorządowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-002-6",
}
40
@article{artUEK:2168308639,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "215-228",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-19},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf},
}
41
@article{artUEK:2168307595,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "34 (1)",
pages = "189-196",
year = "2016",
url = {http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf},
}
42
@inbook{fmUEK:2168309617,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3",
pages = "141-168",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie",
year = "2016",
isbn = "978-83-61307-39-6",
}
43
@article{artnUEK:2168303731,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydatkowanie środków na promocję",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "2 (111)",
pages = "59-60",
year = "2016",
}
44
@article{artnUEK:2168305745,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "3 (53)",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
45
@article{artUEK:2168310567,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 48 (4)",
pages = "360-377",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.27},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/117339/27%20So%C5%82tyk%20P.pdf},
}
46
@article{artnUEK:2168309425,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (59)",
pages = "19-22",
year = "2016",
}
47
@book{monUEK:2168308649,
author = "Piotr Sołtyk and Beata Springer and Małgorzata Kmak",
title = "Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1",
}
48
@article{artUEK:2168311845,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "51-69",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0804},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887},
}
49
@inbook{fmUEK:2168308633,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka",
pages = "123-136",
adress = "Szczytno",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji",
year = "2016",
isbn = "978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9",
}
50
@article{artUEK:2168303729,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 1-2 (204-205)",
pages = "126-133",
year = "2016",
}
51
@inbook{fmUEK:2168310371,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków",
pages = "49-60",
adress = "Toruń",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu",
year = "2016",
issn = "2082-2065",
isbn = "978-83-943316-6-5",
}
52
@article{artUEK:2168305155,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 4 (207)",
pages = "58-66",
year = "2016",
}
53
@article{artnUEK:2168305185,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie pracy audytora wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "1 (1189)",
pages = "40-41",
year = "2016",
}
54
@article{artnUEK:2168306879,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "4 (54)",
pages = "27-30",
year = "2016",
}
55
@article{artUEK:2168309169,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 5 (196)",
pages = "41-53",
year = "2015",
}
56
@article{artnUEK:2168304299,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "12 (109)",
pages = "43-44",
year = "2015",
}
57
@article{artnUEK:2168314271,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (39)",
pages = "40-41",
year = "2015",
}
58
@article{artnUEK:2168314403,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "46-49",
year = "2015",
}
59
@article{artnUEK:2168304309,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (50)",
pages = "42-43",
year = "2015",
}
60
@article{artUEK:2168297827,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t.2",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-11},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf},
issn = "1640-6818",
}
61
@inbook{fmUEK:2168311167,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
62
@article{artnUEK:2168314383,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (44)",
pages = "45-47",
year = "2015",
}
63
@article{artUEK:2168309151,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 6 (197)",
pages = "63-72",
year = "2015",
}
64
@article{artnUEK:2168314399,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "11-13",
year = "2015",
}
65
@inbook{fmUEK:2168311159,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "31-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
66
@article{artnUEK:2168314273,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (43)",
pages = "14-17",
year = "2015",
}
67
@article{artnUEK:2168314395,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (48)",
pages = "43-45",
year = "2015",
}
68
@inbook{fmUEK:2168311163,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
69
@article{artnUEK:2168314163,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (27)",
pages = "30-34",
year = "2014",
}
70
@article{artUEK:2168297451,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf},
issn = "1640-6818",
}
71
@article{artnUEK:2168314261,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (38)",
pages = "30-33",
year = "2014",
}
72
@article{artUEK:2168297455,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (40)",
pages = "258-268",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/72983/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf},
}
73
@article{artnUEK:2168314179,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (34)",
pages = "36-40",
year = "2014",
}
74
@article{artUEK:2168309189,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 11 (190)",
pages = "57-64",
year = "2014",
}
75
@article{artnUEK:2168314177,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (32)",
pages = "20-25",
year = "2014",
}
76
@article{artnUEK:2168314239,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (37)",
pages = "21-24",
year = "2014",
}
77
@article{artnUEK:2168314165,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2 (28)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
78
@book{ksiUEK:2168299129,
author = "Aleksandra Bieniaszewska and Mieczysława Cellary and Michał Culepa and Monika Dębowska-Sołtyk and Grzegorz Dragon and Ewa Drzewiecka and Agata Dzięgiel-Matras and Beata Jakacka and Daniel Jurewicz and Justyna Kisielewska and Anna Kopyść and Wojciech Lachiewicz and Bożena Lenart and Ludmiła Lipiec-Warzecha and Marcin Majchrzak and Maciej Nałęcz and Anna Olejniczak and Beata Piasny and Jacek Pukaluk and Marek Rotkiewicz and Ryszard Sadlik and Ewa Sławińska-Tomtała and Piotr Sołtyk and Izabela Świderek and Joanna Torbe and Katarzyna Trzpioła and Krystyna Tymorek and Paweł Wajda and Piotr Walczak and Piotr Wieczorek and Barbara Wołczak and Dorota Wołoszyn-Kądziołka and Katarzyna Wrońska-Zblewska and Jakub Ziarno",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi",
editor = Sołtyk Piotr,
editor = Dębowska-Sołtyk Monika,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2",
}
79
@article{artnUEK:2168314181,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (36)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
80
@article{artUEK:2168309197,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 4 (183)",
pages = "45-51",
year = "2014",
}
81
@article{artnUEK:2168314097,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kilka refleksji o kontroli zarządczej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (19)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
82
@inbook{fmUEK:2168309273,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój",
pages = "49-66",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Tomasz Dziechciarz",
year = "2013",
isbn = "978-83-937889-0-3",
}
83
@article{artUEK:2168309211,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 6 (173)",
pages = "55-66",
year = "2013",
}
84
@article{artnUEK:2168314099,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (20)",
pages = "27-31",
year = "2013",
}
85
@article{artnUEK:2168314159,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (25)",
pages = "37-40",
year = "2013",
}
86
@article{artnUEK:2168314161,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (26)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
87
@article{artnUEK:2168314105,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "7 (21)",
pages = "39-42",
year = "2013",
}
88
@book{monUEK:2168299217,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2",
}
89
@inbook{fmUEK:2168297469,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "94-108",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
90
@article{artnUEK:2168314133,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (22)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
91
@article{artnUEK:2168314137,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (23)",
pages = "35-38",
year = "2013",
}
92
@article{artnUEK:2168314139,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (24)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
93
@article{artUEK:2168309257,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 10 (165)",
pages = "55-64",
year = "2012",
}
94
@article{artnUEK:2168314407,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "197 (3335) (10 października)",
pages = "C10",
year = "2012",
}
95
@inbook{fmUEK:2168309285,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu",
pages = "30-50",
adress = "Ostrowiec Świętokrzyski",
publisher = "Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój",
year = "2012",
isbn = "978-83-89466-45-7",
}
96
@article{artnUEK:2168314405,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "113 (3251) (13 czerwca)",
pages = "C3",
year = "2012",
}
97
@article{artnUEK:2168313815,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (8)",
pages = "27-28",
year = "2012",
}
98
@article{artnUEK:2168313809,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2",
pages = "19-25",
year = "2011",
}
99
@article{artnUEK:2168313795,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydatki niewygasające w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "25 (1031)",
pages = "51-53",
year = "2011",
}
100
@article{artnUEK:2168313807,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1",
pages = "9-13",
year = "2011",
}
101
@article{artnUEK:2168329083,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach",
journal = "Wspólnota",
number = "9 (963)",
pages = "50-52",
year = "2010",
}
102
@article{artUEK:2168309265,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 17, 12 (143)",
pages = "59-72",
year = "2010",
}
103
@inbook{fmUEK:2168314741,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych",
pages = "379-390",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-792-4",
}
104
@article{artnUEK:2168329093,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "7 (909)",
pages = "50-51",
year = "2009",
}
105
@article{artUEK:2168309283,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "71-83",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf},
issn = "1640-6818",
}
106
@article{artUEK:2168309267,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 16, 3 (122)",
pages = "60-69",
year = "2009",
}
107
@article{artnUEK:2168329089,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie audytu wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "43 (841)",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
108
@article{artUEK:2168328973,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 14, 11 (106)",
pages = "5-16",
year = "2007",
}