Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Piotr Walczak , Piotr Sołtyk , Wojciech Lachiewicz
Tytuł:
Przepisy ogólne
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 5-26
Seria:
(Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-8235-414-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168360092
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia = Finance of Cities with Poviat Status in Poland - Selected Issues
Źródło:
Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki / red. nauk. Sławomir Franek, Adam Adamczyk - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1244) 1220)
ISBN:
978-83-7972-486-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357450
rozdział w monografii
3

Autor:
Piotr Sołtyk , Piotr Walczak
Tytuł:
Jednostki sektora finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 59-105
Seria:
(Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-8235-414-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168360096
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government = Znaczenie kontroli zarządczej w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020) , s. 202-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication of the article was financed from the funds allocated by Polish Ministry of Science and Higher Education to Cracow University of Economics to maintain research potential
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168349000
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Opis fizyczny:
15 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168355480
raport/sprawozdanie
6

Autor:
Tytuł:
Finanse samorządowe : teoria i praktyka
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
415, [3] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-978-4
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168351568
monografia
7

Autor:
Tytuł:
Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland = Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020) , s. 156-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168347902
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz , Adam Głębski
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2020
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168348216
raport/sprawozdanie
9

Autor:
Mateusz Winiarz , Michał Bitner , Agnieszka Mikos-Sitek , Piotr Sołtyk , Anna Rotter , Rafał Cieślak , Wojciech Robaczyński , Janusz Kot
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 940-1148
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332871
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1341-1346
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332873
rozdział w monografii
11

Autor:
Tytuł:
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues
Źródło:
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019) , s. 12-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334393
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 170-178. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338109
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Piotr Hajduga , Jadwiga Łopusiewicz , Katarzyna Miszczak , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-789-0
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168345724
monografia
14

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168334043
raport/sprawozdanie
15

Tytuł:
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (2018) , s. 52-67. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328953
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (56) (2018) , s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331327
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Krzysztof Jakóbik , Janusz Kot , Katarzyna Owsiak , Katarzyna Peter-Bombik , Piotr Sołtyk , Krzysztof Surówka , Mateusz Winiarz
Tytuł:
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168325157
raport/sprawozdanie
18

Autor:
Konferencja:
5th International Scientific Conference on "Modern Economics", Vigo, Hiszpania, od 2018-05-14 do 2018-05-16
Tytuł:
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units
Źródło:
Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska - Wismar: University of Wismar, 2018, s. 202-209. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics under the subsidy for maintaining the research potential
ISBN:
978-3-942100-56-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168327683
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Autor:
Tytuł:
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research
Źródło:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018) , s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330381
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328047
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2018) , s. 9-20. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324735
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018) , s. 325-336. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333215
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Konferencja:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Tytuł:
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results
Źródło:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 619-625. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327185
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Autor:
Tytuł:
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline
Źródło:
Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949266-4-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168332875
rozdział w monografii
25

Autor:
Tytuł:
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326323
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018) , s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330221
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325959
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce)
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017) , s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320853
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1306-1311 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168312013
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017) , s. 418-429. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320237
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Piotr Sołtyk , Piotr Walczak
Tytuł:
Jednostki sektora finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 53-95
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318943
rozdział w monografii
32

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017) , s. 381-393. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323799
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336787
varia
34

Autor:
Tytuł:
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9)
ISBN:
978-83-7867-752-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322985
rozdział w monografii
35

Autor:
Piotr Walczak , Piotr Sołtyk , Wojciech Lachiewicz
Tytuł:
Przepisy ogólne
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 5-22
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8100-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318931
rozdział w monografii
36

Autor:
Tytuł:
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017) , s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312547
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Mateusz Winiarz , Michał Bitner , Agnieszka Mikos-Sitek , Piotr Sołtyk , Anna Rotter , Rafał Cieślak , Wojciech Robaczyński , Janusz Kot
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 941-1128 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-8757-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168312019
rozdział w monografii
38

Autor:
Tytuł:
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017) , s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319043
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government
Źródło:
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-375-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313739
rozdział w monografii
40

Autor:
Leszek Borowiec , Piotr Sołtyk , Maciej Ługowski
Tytuł:
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168316693
monografia
41

Autor:
Tytuł:
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017) , s. 64-74. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320859
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016) , s. 29-31
Nr:
2168305583
artykuł nierecenzowany
43

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016) , s. 47-48
Nr:
2168305173
artykuł nierecenzowany
44

Autor:
Piotr Sołtyk , Monika Dębowska-Sołtyk
Tytuł:
Finanse samorządowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2016
Opis fizyczny:
292, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-002-6
Nr:
2168308635
monografia
45

Autor:
Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 215-228. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308639
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016) , s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168307595
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016, s. 141-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61307-39-6
Nr:
2168309617
rozdział w monografii
48

Autor:
Tytuł:
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016) , s. 27-29. - Streszcz.
Nr:
2168305745
artykuł nierecenzowany
49

Autor:
Tytuł:
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (48) (2016) , s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310567
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016) , s. 19-22. - Streszcz.
Nr:
2168309425
artykuł nierecenzowany
51

Autor:
Piotr Sołtyk , Beata Springer , Małgorzata Kmak
Tytuł:
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny:
114, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
Nr:
2168308649
monografia
52

Autor:
Tytuł:
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311845
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues
Źródło:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik - Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
Nr:
2168308633
rozdział w monografii
54

Autor:
Tytuł:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016) , s. 126-133. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303729
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical
Źródło:
Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016, s. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ; nr 8)
ISBN:
978-83-943316-6-5
Nr:
2168310371
rozdział w monografii
56

Autor:
Tytuł:
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016) , s. 58-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305155
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Planowanie pracy audytora wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016) , s. 40-41
Nr:
2168305185
artykuł nierecenzowany
58

Autor:
Tytuł:
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016) , s. 27-30. - Streszcz.
Nr:
2168306879
artykuł nierecenzowany
59

Autor:
Tytuł:
Wydatkowanie środków na promocję
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016) , s. 59-60
Nr:
2168303731
artykuł nierecenzowany
60

Autor:
Tytuł:
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 31-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015) , s. 41-53. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309169
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia
Źródło:
Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 109-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-87897-12-3
Nr:
2168311167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015) , s. 63-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309151
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t.2 (2015) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297827
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 11-13. - Streszcz.
Nr:
2168314399
artykuł nierecenzowany
67

Autor:
Tytuł:
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015) , s. 42-43
Nr:
2168304309
artykuł nierecenzowany
68

Autor:
Tytuł:
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015) , s. 43-45. - Streszcz.
Nr:
2168314395
artykuł nierecenzowany
69

Autor:
Tytuł:
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015) , s. 45-47. - Streszcz.
Nr:
2168314383
artykuł nierecenzowany
70

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015) , s. 46-49. - Streszcz.
Nr:
2168314403
artykuł nierecenzowany
71

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015) , s. 14-17. - Streszcz.
Nr:
2168314273
artykuł nierecenzowany
72

Autor:
Tytuł:
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015) , s. 40-41. - Streszcz.
Nr:
2168314271
artykuł nierecenzowany
73

Autor:
Tytuł:
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015) , s. 43-44
Nr:
2168304299
artykuł nierecenzowany
74

Autor:
Tytuł:
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314165
artykuł nierecenzowany
75

Autor:
Tytuł:
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014) , s. 57-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309189
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014) , s. 20-25. - Streszcz.
Nr:
2168314177
artykuł nierecenzowany
77

Autor:
Tytuł:
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014) , s. 21-24. - Streszcz.
Nr:
2168314239
artykuł nierecenzowany
78

Autor:
Tytuł:
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297451
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014) , s. 258-268. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Autor:
Aleksandra Bieniaszewska , Mieczysława Cellary , Michał Culepa , Monika Dębowska-Sołtyk , Grzegorz Dragon , Ewa Drzewiecka , Agata Dzięgiel-Matras , Beata Jakacka , Daniel Jurewicz , Justyna Kisielewska , Anna Kopyść , Wojciech Lachiewicz , Bożena Lenart , Ludmiła Lipiec-Warzecha , Marcin Majchrzak , Maciej Nałęcz , Anna Olejniczak , Beata Piasny , Jacek Pukaluk , Marek Rotkiewicz , Ryszard Sadlik , Ewa Sławińska-Tomtała , Piotr Sołtyk , Izabela Świderek , Joanna Torbe , Katarzyna Trzpioła , Krystyna Tymorek , Paweł Wajda , Piotr Walczak , Piotr Wieczorek , Barbara Wołczak , Dorota Wołoszyn-Kądziołka , Katarzyna Wrońska-Zblewska , Jakub Ziarno
Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi
Redaktor:
, Dębowska-Sołtyk Monika
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
XVIII, 361 s.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
Uwagi:
Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi.,
ISBN:
978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
Nr:
2168299129
książka
81

Autor:
Tytuł:
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014) , s. 45-51. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309197
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014) , s. 30-34. - Streszcz.
Nr:
2168314163
artykuł nierecenzowany
83

Autor:
Tytuł:
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014) , s. 30-33. - Streszcz.
Nr:
2168314261
artykuł nierecenzowany
84

Autor:
Tytuł:
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014) , s. 36-40. - Streszcz.
Nr:
2168314179
artykuł nierecenzowany
85

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014) , s. 24-27. - Streszcz.
Nr:
2168314181
artykuł nierecenzowany
86

Autor:
Tytuł:
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013) , s. 35-38. - Streszcz.
Nr:
2168314137
artykuł nierecenzowany
87

Autor:
Tytuł:
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314161
artykuł nierecenzowany
88

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control
Źródło:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 94-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168297469
rozdział w monografii
89

Autor:
Tytuł:
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013) , s. 40-43. - Streszcz.
Nr:
2168314133
artykuł nierecenzowany
90

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013) , s. 37-40. - Streszcz.
Nr:
2168314159
artykuł nierecenzowany
91

Autor:
Tytuł:
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314139
artykuł nierecenzowany
92

Autor:
Tytuł:
Kilka refleksji o kontroli zarządczej
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013) , s. 42-45. - Streszcz.
Nr:
2168314097
artykuł nierecenzowany
93

Autor:
Tytuł:
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis
Źródło:
Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka - Stalowa Wola: [Tomasz Dziechciarz], 2013, s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937889-0-3
Nr:
2168309273
rozdział w monografii
94

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013) , s. 55-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309211
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013) , s. 39-42. - Streszcz.
Nr:
2168314105
artykuł nierecenzowany
96

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
XVI, 316 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
Nr:
2168299217
monografia
97

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013) , s. 27-31. - Streszcz.
Nr:
2168314099
artykuł nierecenzowany
98

Autor:
Tytuł:
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects
Źródło:
Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012, s. 30-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89466-45-7
Nr:
2168309285
rozdział w monografii
99

Autor:
Tytuł:
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012) , s. C3
Nr:
2168314405
artykuł nierecenzowany
100

Autor:
Tytuł:
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012) , s. C10
Nr:
2168314407
artykuł nierecenzowany
101

Autor:
Monika Dębowska-Sołtyk , Piotr Sołtyk
Tytuł:
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012) , s. 55-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168309257
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012) , s. 27-28. - Streszcz.
Nr:
2168313815
artykuł nierecenzowany
103

Autor:
Tytuł:
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011) , s. 19-25. - Streszcz.
Nr:
2168313809
artykuł nierecenzowany
104

Autor:
Tytuł:
Wydatki niewygasające w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011) , s. 51-53
Nr:
2168313795
artykuł nierecenzowany
105

Autor:
Tytuł:
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011) , s. 9-13. - Streszcz.
Nr:
2168313807
artykuł nierecenzowany
106

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010) , s. 59-72. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309265
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach
Źródło:
Wspólnota. - nr 9 (963) (2010) , s. 50-52. - Streszcz.
Nr:
2168329083
artykuł nierecenzowany
108

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 379-390
ISBN:
978-83-7363-792-4
Nr:
2168314741
rozdział w monografii
109

Autor:
Tytuł:
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 71-83. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168309283
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w samorządach
Źródło:
Wspólnota. - nr 7 (909) (2009) , s. 50-51. - Streszcz.
Nr:
2168329093
artykuł nierecenzowany
111

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009) , s. 60-69
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309267
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Planowanie audytu wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 43 (841) (2007) , s. 28-30. - Streszcz.
Nr:
2168329089
artykuł nierecenzowany
113

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007) , s. 5-16
Nr:
2168328973
artykuł w czasopiśmie
1
Przepisy ogólne / Piotr Walczak, Piotr SOŁTYK, Wojciech Lachiewicz // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Ustawy w Praktyce). - S. 5-26. - ISBN 978-83-8235-414-0
2
Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia = Finance of Cities with Poviat Status in Poland - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // W: Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki / red. nauk. Sławomir Franek, Adam Adamczyk. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1244) 1220). - S. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-486-4
3
Jednostki sektora finansów publicznych / Piotr SOŁTYK, Piotr Walczak // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Ustawy w Praktyce). - S. 59-105. - ISBN 978-83-8235-414-0
4
The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government = Znaczenie kontroli zarządczej w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (62) (2020), s. 202-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/92edf6593e790312c68dfcd9e7a10e2a/13.pdf. - ISSN 1898-5084
5
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2 / Jarosław BOBER, Jan Bereza, Grzegorz Kubalski, Grzegorz Moorthi, Marzena PISZCZEK, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 15 s. : il. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf
6
Finanse samorządowe : teoria i praktyka / Piotr SOŁTYK. - Warszawa : Difin, 2020. - 415, [3] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - Wyd. 2. - ISBN 978-83-8085-978-4
7
Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland = Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020), s. 156-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf. - ISSN 2081-3430
8
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz, Adam Głębski. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2020. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 940-1148. - ISBN 978-83-8158-037-3
10
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 3. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1341-1346. - ISBN 978-83-8158-037-3
11
Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - vol. 8, iss. 1.1 (2019), s. 12-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf. - ISSN 2278-3091
12
Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government = Zróżnicowanie dochodów budżetowych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na przykładzie samorządu województwa podkarpackiego / Piotr SOŁTYK // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019), s. 170-178. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898. - ISSN 1644-9584
13
Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia / Piotr Hajduga, Jadwiga Łopusiewicz, Katarzyna Miszczak, Piotr SOŁTYK. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-789-0
14
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2019. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
15
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 11 (2018), s. 52-67. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/11/tocWstęp: Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2018/11/tocWstęp: . - ISSN 0867-4973
16
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce = The Role of Local Government Units in Financing Tasks in the Scope of Culture and Protection of National Heritage in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (56) (2018), s. 369-383. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4302. - ISSN 1898-5084
17
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów / Krzysztof JAKÓBIK, Janusz Kot, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna Peter-Bombik, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Mateusz Winiarz. - Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 2018. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
18
The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // W: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics / eds. Norbert Grünwald, Małgorzata Zakrzewska. - Wismar: University of Wismar, 2018. - S. 202-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-942100-56-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
19
Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych = Implementation of Management Controls in Controlling the Territorial Government - Initial Results of Research / Piotr SOŁTYK // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (92) (2018), s. 123-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129. - ISSN 1506-7637
20
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 163-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content. - ISSN 1899-3192
21
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government / Piotr SOŁTYK // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2018), s. 9-20. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow26/1708-przeglad-prawa-handlowego-5-2029Wstęp: . - ISSN 0867-4973
22
Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych = Risk Management in Self-Government Administration According to Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 532 (2018), s. 325-336. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762. - ISSN 1899-3192
23
Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results / Piotr SOŁTYK // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno: Mendel University, 2018. - S. 619-625. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
24
Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych = Operational Capabilities of Internal Control in the Context of Reducing the Risk of Breaching Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // W: Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych / red. Marcin Smaga i Mateusz Winiarz. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949266-4-9
25
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104. - ISSN 1898-6447
26
Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Selected Supporting Instruments the Process of Development of Financial Management of Local Government Entities in Poland / Piotr SOŁTYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018), s. 221-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf. - ISSN 2083-8611
27
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3750. - ISSN 1898-5084
28
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach) = Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit : (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce) / Piotr SOŁTYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 5 (2017), s. 305-313. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421. - ISSN 0459-9586
29
Wniosek o ukaranie / Piotr SOŁTYK // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 1306-1311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
30
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego = Selected Problems of Risk Management in the Activity of Local Government Units / Piotr SOŁTYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017), s. 418-429. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1. - ISSN 1899-3192
31
Jednostki sektora finansów publicznych / Piotr SOŁTYK, Piotr Walczak // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 53-95. - ISBN 978-83-812-8100-3
32
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Conditionality of the System of Control of the Financial Economy of Selfgovernment Units / Piotr SOŁTYK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 3 (2017), s. 381-393. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf. - ISSN 2450-7733
33
Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline = Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 124-125. - Dostępne tylko streszczenia
34
Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym / Piotr SOŁTYK // W: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa / red. nauk. Marek Kunasz. - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 9). - S. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-752-9
35
Przepisy ogólne / Piotr Walczak, Piotr SOŁTYK, Wojciech Lachiewicz // W: Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych / red. Piotr Walczak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Ustawy w Praktyce). - S. 5-22. - ISBN 978-83-812-8100-3
36
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017), s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2476. - ISSN 1898-5084
37
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Mateusz Winiarz, Michał Bitner, Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr SOŁTYK, Anna Rotter, Rafał Cieślak, Wojciech Robaczyński, Janusz Kot // W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Duże Komentarze Becka). - S. 941-1128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8757-4
38
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych = Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (87), cz. 1 (2017), s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf. - ISSN 2450-7741
39
Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym = Management Control as an Instrument of Modern Management in Local Government / Piotr SOŁTYK // W: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017. - S. 299-313. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-375-1
40
Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym / Leszek Borowiec, Piotr SOŁTYK, Maciej Ługowski. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4114877&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
41
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych = Issues of Assessing the Internal Audit Activity at Local Authority Units in the Light of the Postulates of Professional Standards / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - nr 12 (227) (2017), s. 64-74. - Streszcz., summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/problematyka-oceny-dzialalnosci-audytu-wewnetrznego-w-jednostkach-151324980Wstęp: . - ISSN 1232-0307
42
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016), s. 29-31. - ISSN 1896-5717
43
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji? / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016), s. 47-48. - ISSN 2083-1013
44
Finanse samorządowe / Piotr SOŁTYK, Monika Dębowska-Sołtyk. - Warszawa : Difin, 2016. - 292, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-002-6
45
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions / Piotr SOŁTYK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 215-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf. - ISSN 2450-7741
46
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym / Piotr Sołtyk // Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016), s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf. - ISSN 1898-2166
47
Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich = Financial Inequality for the Implementation of the Budgets for Example Districts and Earthly / Piotr SOŁTYK // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3 / red. Marian Kozaczka. - Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, 2016. - S. 141-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61307-39-6
48
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016), s. 27-29. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
49
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law / Piotr SOŁTYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (48) (2016), s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2233. - ISSN 1898-5084
50
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016), s. 19-22. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
51
Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce / Piotr SOŁTYK, Beata Springer, Małgorzata Kmak. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016. - 114, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1
52
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014 / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887. - ISSN 1898-6447
53
Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia = Internal Audit in the Assessment of the System of the Managerial Control in the Local Self-government Unit - Chosen Issues / Piotr SOŁTYK // W: Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik. - Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9
54
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016), s. 126-133. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
55
Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych = Internal Auditor Independence in Local Government - Preliminary Results Empirical / Piotr SOŁTYK // W: Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków = Dilemmas and Perspectives for the Development of Accounting and Taxation / red. Zbigniew Drewniak, Piotr Majewski, Rafał Płókarz, Andrzej Tokarski. - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2016. - (Monografie i Opracowania Naukowe - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ISSN 2082-2065 ; nr 8). - S. 49-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943316-6-5
56
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues / Piotr SOŁTYK // Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016), s. 58-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
57
Planowanie pracy audytora wewnętrznego / Piotr SOŁTYK // Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016), s. 40-41. - ISSN 0867-0935
58
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016), s. 27-30. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
59
Wydatkowanie środków na promocję / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016), s. 59-60. - ISSN 1896-5717
60
Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 31-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
61
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi = Penalties for a Breach of Financial Discipline in Public Finance as a Result of a Dysfunction in the Management of Public Funds / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 5 (196) (2015), s. 41-53. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
62
Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
63
Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // W: Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia / red. nauk. K. SURÓWKA. - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 109-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87897-12-3
64
Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego = Organizational Assumptions of the Internal Audit of Accounts of Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 22, nr 6 (197) (2015), s. 63-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
65
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego = Violating Public Finance Discipline in the Local Government Unit as the Object of Internal Audit / Piotr Sołtyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t.2 (2015), s. 133-141. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf. - ISSN 1733-2842
66
Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 11-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
67
Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (50) (2015), s. 42-43. - ISSN 2083-1013
68
Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (48) (2015), s. 43-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
69
Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (44) (2015), s. 45-47. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
70
Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych / Piotr SOŁTYK // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (49) (2015), s. 46-49. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
71
Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (43) (2015), s. 14-17. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
72
Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (39) (2015), s. 40-41. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
73
Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków / odpowiada: Piotr SOŁTYK // Finanse Publiczne. - nr 12 (109) (2015), s. 43-44. - ISSN 1896-5717
74
Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (28) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
75
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014), s. 57-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
76
Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (32) (2014), s. 20-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
77
Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (37) (2014), s. 21-24. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
78
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej = Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control / Piotr SOŁTYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 185-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf. - ISSN 1733-2842
79
Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego = Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units / Piotr Sołtyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (40) (2014), s. 258-268. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/1/9/5413ada3955d4f707d7314744e44fa6d/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf. - ISSN 1898-5084
80
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi / red. Monika Dębowska-Sołtyk i Piotr Sołtyk ; odpowiedzi na pytania udzielili: Aleksandra Bieniaszewska, Mieczysława Cellary, Michał Culepa, Monika Dębowska-Sołtyk, Grzegorz Dragon, Ewa Drzewiecka, Agata Dzięgiel-Matras, Beata Jakacka, Daniel Jurewicz, Justyna Kisielewska, Anna Kopyść, Wojciech Lachiewicz, Bożena Lenart, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Marcin Majchrzak, Maciej Nałęcz, Anna Olejniczak, Beata Piasny, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Ryszard Sadlik, Ewa Sławińska-Tomtała, Piotr Sołtyk, Izabela Świderek, Joanna Torbe, Katarzyna Trzpioła, Krystyna Tymorek, Paweł Wajda, Piotr Walczak, Piotr Wieczorek, Barbara Wołczak, Dorota Wołoszyn-Kądziołka, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Jakub Ziarno. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - XVIII, 361 s. ; 24 cm. - Na okł.: Dotacje budżetowe, działalność jednostek organizacyjnych, ocena ryzyka, mechanizmy kontroli, gospodarowanie odpadami komunalnymi. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2
81
Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego = External Provider of Internal Audit Services at Local Authority Units / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 21, nr 4 (183) (2014), s. 45-51. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
82
Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (27) (2014), s. 30-34. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
83
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014), s. 30-33. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
84
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (34) (2014), s. 36-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
85
Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (36) (2014), s. 24-27. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
86
Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (23) (2013), s. 35-38. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
87
Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (26) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
88
Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej = The Credibility of the Reports as a Goal of Management Control / Piotr Sołtyk // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 94-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
89
Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 8 (22) (2013), s. 40-43. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
90
Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 11 (25) (2013), s. 37-40. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
91
Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 10 (24) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
92
Kilka refleksji o kontroli zarządczej / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 5 (19) (2013), s. 42-45. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
93
Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna = Debt Cities and Towns - Preliminary Analysis / Piotr Sołtyk // W: Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój / red. Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka. - Stalowa Wola: [Tomasz Dziechciarz], 2013. - S. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937889-0-3
94
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK = The Functioning of Management Control in Local Authority Units in the Light of the Findings of the Supreme Chamber of Audit / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 6 (173) (2013), s. 55-66. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
95
Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 7 (21) (2013), s. 39-42. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
96
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XVI, 316 s. : il. ; 24 cm. - (Beck Info Biznes - Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2
97
Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (20) (2013), s. 27-31. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
98
Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia = Financial Management of the Relationship between Community - Selected Aspects / Piotr Sołtyk // W: Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu = Local Economy Development by Region / red. Paweł Dziekański. - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2012. - S. 30-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89466-45-7
99
Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 113 (3251) (13 czerwca) (2012), s. C3. - ISSN 2080-6744
100
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012), s. C10. - ISSN 2080-6744
101
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego = Settlement of a Special Purpose Grant Awarded from the Municipality's Budget for Tasks Contracted to Entities from Outside the Public Finance Sector as the Subject of an Internal Audit Assessment / Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (165) (2012), s. 55-64. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
102
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012), s. 27-28. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
103
Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 2 (2011), s. 19-25. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
104
Wydatki niewygasające w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 25 (1031) (2011), s. 51-53. - ISSN 0867-0935
105
Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych / Piotr Sołtyk // Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (2011), s. 9-13. - Streszcz. - ISSN 2083-1013
106
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego = The Functioning of the Internal Audit in the Opinion of Local Authority Management / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 17, nr 12 (143) (2010), s. 59-72. - Streszcz., summ. - ISSN 1232-0307
107
Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 9 (963) (2010), s. 50-52. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
108
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego / Piotr Sołtyk // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009. - S. 379-390. - ISBN 978-83-7363-792-4
109
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań = The Dualism of Internal Audit in Individuals of Territorial Council in Poland - the Preliminary Results of Investigations / Piotr Sołtyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 71-83. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf. - ISSN 2080-4881
110
Zarządzanie ryzykiem w samorządach / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 7 (909) (2009), s. 50-51. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
111
Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 16, nr 3 (122) (2009), s. 60-69. - ISSN 1232-0307
112
Planowanie audytu wewnętrznego / Piotr Sołtyk // Wspólnota. - nr 43 (841) (2007), s. 28-30. - Streszcz. - ISSN 0867-0935
113
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne / Piotr Sołtyk // Finanse Komunalne. - R. 14, nr 11 (106) (2007), s. 5-16. - ISSN 1232-0307
1
Walczak P., Sołtyk P., Lachiewicz W., (2021), Przepisy ogólne. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 5-26.
2
Sołtyk P., (2021), Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia. [W:] Franek S., Adamczyk A. (red.), Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1244) 1220), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 189-202.
3
Sołtyk P., Walczak P., (2021), Jednostki sektora finansów publicznych. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 59-105.
4
Sołtyk P., (2020), The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (62), s. 202-213; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/92edf6593e790312c68dfcd9e7a10e2a/13.pdf
5
Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., (2020), Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 15 s.
6
Sołtyk P., (2020), Finanse samorządowe: teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 415, [3] s.
7
Sołtyk P., (2020), Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 23 (72), s. 156-167; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf
8
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., Głębski A., (2020), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019: VI Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 87 s.
9
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2019), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 940-1148.
10
Sołtyk P., (2019), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1341-1346.
11
Sołtyk P., (2019), Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues, "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering", vol. 8, iss. 1.1, s. 12-16; http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf
12
Sołtyk P., (2019), Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 3 (83), s. 170-178; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898
13
Hajduga P., Łopusiewicz J., Miszczak K., Sołtyk P., (2019), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast: wybrane zagadnienia, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 164 s.
14
Jakóbik K., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2019), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018: V Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 76 s.
15
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, "Samorząd Terytorialny", nr 11, s. 52-67.
16
Maj-Waśniowska K., Sołtyk P., (2018), Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (56), s. 369-383; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4302
17
Jakóbik K., Kot J., Owsiak K., Peter-Bombik K., Sołtyk P., Surówka K., Winiarz M., (2018), Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016: IV Europejski Kongres Samorządów, Warszawa : Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 88 s.
18
Sołtyk P., (2018), The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units. [W:] Grünwald N., Zakrzewska M. (red.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics, Wismar : University of Wismar, s. 202-209.
19
Sołtyk P., (2018), Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (92), s. 123-137; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129
20
Sołtyk P., (2018), Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 163-173; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content
21
Sołtyk P., (2018), Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 9-20.
22
Sołtyk P., (2018), Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 532, s. 325-336; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762
23
Sołtyk P., (2018), Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 619-625.
24
Sołtyk P., (2018), Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 127-142.
25
Sołtyk P., (2018), Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 175-192; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104
26
Sołtyk P., (2018), Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 358, s. 221-231; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf
27
Sołtyk P., (2018), Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 324-335; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3750
28
Sołtyk P., (2017), Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 5, s. 305-313; https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421
29
Sołtyk P., (2017), Wniosek o ukaranie. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1306-1311.
30
Sołtyk P., (2017), Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 485, s. 418-429; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1
31
Sołtyk P., Walczak P., (2017), Jednostki sektora finansów publicznych. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-95.
32
Sołtyk P., (2017), Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 3, s. 381-393; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf
33
Sołtyk P., (2017), Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 124-125.
34
Sołtyk P., (2017), Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym. [W:] Kunasz M. (red.), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Szczecin : Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 99-109.
35
Walczak P., Sołtyk P., Lachiewicz W., (2017), Przepisy ogólne. [W:] Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 5-22.
36
Sołtyk P., (2017), Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (49), s. 335-347; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2476
37
Winiarz M., Bitner M., Mikos-Sitek A., Sołtyk P., Rotter A., Cieślak R., Robaczyński W., Kot J., (2017), Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [W:] Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 941-1128.
38
Sołtyk P., (2017), Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (87), cz. 1, s. 43-53; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf
39
Sołtyk P., (2017), Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. [W:] Żukowski M. (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 299-313.
40
Borowiec L., Sołtyk P., Ługowski M., (2017), Kontrola zarządcza: efektywność i etyka w sektorze publicznym, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 138 s.
41
Sołtyk P., (2017), Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych, "Finanse Komunalne", nr 12 (227), s. 64-74.
42
Sołtyk P., (2016), Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, "Finanse Publiczne", nr 5 (114), s. 29-31.
43
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2016), Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (51), s. 47-48.
44
Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M., (2016), Finanse samorządowe, Warszawa : Difin, 292, [1] s.
45
Sołtyk P., (2016), Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 215-228; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf
46
Sołtyk P., (2016), The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", nr 34 (1), s. 189-196; http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf
47
Sołtyk P., (2016), Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich. [W:] Kozaczka M. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, T. 3, Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, s. 141-168.
48
Sołtyk P., (2016), Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 3 (53), s. 27-29.
49
Sołtyk P., (2016), Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (48), s. 360-377; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2233
50
Sołtyk P., (2016), Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (59), s. 19-22.
51
Sołtyk P., Springer B., Kmak M., (2016), Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa : Texter Sp. z o.o., 114, [1] s.
52
Sołtyk P., (2016), Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887
53
Sołtyk P., (2016), Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. [W:] Lubas B., Hryszkiewicz D., Borowik M. (red.), Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 123-136.
54
Sołtyk P., (2016), System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 1-2 (204-205), s. 126-133.
55
Sołtyk P., (2016), Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych. [W:] Drewniak Z., Majewski P., Płókarz R., Tokarski A. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków (Monografie i Opracowania Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; nr 8), Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, s. 49-60.
56
Sołtyk P., (2016), Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia, "Finanse Komunalne", R. 23, nr 4 (207), s. 58-66.
57
Sołtyk P., (2016), Planowanie pracy audytora wewnętrznego, "Wspólnota", nr 1 (1189), s. 40-41.
58
Sołtyk P., (2016), Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 4 (54), s. 27-30.
59
Sołtyk P., (2016), Wydatkowanie środków na promocję, "Finanse Publiczne", nr 2 (111), s. 59-60.
60
Sołtyk P., (2015), Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 31-56.
61
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2015), Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 5 (196), s. 41-53.
62
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 93-107.
63
Sołtyk P., (2015), Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia. [W:] Surówka K. (red.), Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 109-134.
64
Sołtyk P., (2015), Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 22, nr 6 (197), s. 63-72.
65
Sołtyk P., (2015), Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t.2, s. 133-141; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf
66
Sołtyk P., (2015), Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 11-13.
67
Sołtyk P., (2015), Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (50), s. 42-43.
68
Sołtyk P., (2015), Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (48), s. 43-45.
69
Sołtyk P., (2015), Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (44), s. 45-47.
70
Sołtyk P., (2015), Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (49), s. 46-49.
71
Sołtyk P., (2015), Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (43), s. 14-17.
72
Sołtyk P., (2015), Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (39), s. 40-41.
73
Sołtyk P., (2015), Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków, "Finanse Publiczne", nr 12 (109), s. 43-44.
74
Sołtyk P., (2014), Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2 (28), s. 24-27.
75
Sołtyk P., (2014), System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 11 (190), s. 57-64.
76
Sołtyk P., (2014), Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (32), s. 20-25.
77
Sołtyk P., (2014), Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (37), s. 21-24.
78
Sołtyk P., (2014), Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 185-194; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf
79
Sołtyk P., (2014), Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (40), s. 258-268; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/1/9/5413ada3955d4f707d7314744e44fa6d/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf
80
Bieniaszewska A., Cellary M., Culepa M., Dębowska-Sołtyk M., Dragon G., Drzewiecka E., Dzięgiel-Matras A., Jakacka B., Jurewicz D., Kisielewska J., Kopyść A., Lachiewicz W., Lenart B., Lipiec-Warzecha L., Majchrzak M., Nałęcz M., Olejniczak A., Piasny B., Pukaluk J., Rotkiewicz M., Sadlik R., Sławińska-Tomtała E., Sołtyk P., Świderek I., Torbe J., Trzpioła K., Tymorek K., Wajda P., Walczak P., Wieczorek P., Wołczak B., Wołoszyn-Kądziołka D., Wrońska-Zblewska K., Ziarno J., (2014), Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi, Sołtyk P. (red.), Dębowska-Sołtyk M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVIII, 361 s.
81
Sołtyk P., (2014), Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 21, nr 4 (183), s. 45-51.
82
Sołtyk P., (2014), Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1 (27), s. 30-34.
83
Sołtyk P., (2014), Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (38), s. 30-33.
84
Sołtyk P., (2014), Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (34), s. 36-40.
85
Sołtyk P., (2014), Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (36), s. 24-27.
86
Sołtyk P., (2013), Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 9 (23), s. 35-38.
87
Sołtyk P., (2013), Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 12 (26), s. 40-43.
88
Sołtyk P., (2013), Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 94-108.
89
Sołtyk P., (2013), Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 8 (22), s. 40-43.
90
Sołtyk P., (2013), Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym, "Prawo Finansów Publicznych", nr 11 (25), s. 37-40.
91
Sołtyk P., (2013), Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 10 (24), s. 42-45.
92
Sołtyk P., (2013), Kilka refleksji o kontroli zarządczej, "Prawo Finansów Publicznych", nr 5 (19), s. 42-45.
93
Sołtyk P., (2013), Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna. [W:] Dziechciarz T., Krawczyk-Sawicka A. (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój, Stalowa Wola : [Tomasz Dziechciarz], s. 49-66.
94
Sołtyk P., (2013), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 6 (173), s. 55-66.
95
Sołtyk P., (2013), Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst, "Prawo Finansów Publicznych", nr 7 (21), s. 39-42.
96
Sołtyk P., (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych: projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVI, 316 s.
97
Sołtyk P., (2013), Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (20), s. 27-31.
98
Sołtyk P., (2012), Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia. [W:] Dziekański P. (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, s. 30-50.
99
Sołtyk P., (2012), Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 113 (3251) (13 czerwca), s. C3.
100
Sołtyk P., (2012), Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 197 (3335) (10 października), s. C10.
101
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., (2012), Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 10 (165), s. 55-64.
102
Sołtyk P., (2012), Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie, "Prawo Finansów Publicznych", nr 6 (8), s. 27-28.
103
Sołtyk P., (2011), Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje, "Prawo Finansów Publicznych", nr 2, s. 19-25.
104
Sołtyk P., (2011), Wydatki niewygasające w samorządach, "Wspólnota", nr 25 (1031), s. 51-53.
105
Sołtyk P., (2011), Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych, "Prawo Finansów Publicznych", nr 1, s. 9-13.
106
Sołtyk P., (2010), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", R. 17, nr 12 (143), s. 59-72.
107
Sołtyk P., (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach, "Wspólnota", nr 9 (963), s. 50-52.
108
Sołtyk P., (2009), Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Głuchowski rJ., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 379-390.
109
Sołtyk P., (2009), Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 71-83; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf
110
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem w samorządach, "Wspólnota", nr 7 (909), s. 50-51.
111
Sołtyk P., (2009), Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, "Finanse Komunalne", R. 16, nr 3 (122), s. 60-69.
112
Sołtyk P., (2007), Planowanie audytu wewnętrznego, "Wspólnota", nr 43 (841), s. 28-30.
113
Sołtyk P., (2007), Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne, "Finanse Komunalne", R. 14, nr 11 (106), s. 5-16.
1
@inbook{UEK:2168360092,
author = "Piotr Walczak and Piotr Sołtyk and Wojciech Lachiewicz",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "5-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-414-0",
}
2
@inbook{UEK:2168357450,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Finanse miast na prawach powiatu w Polsce - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki",
pages = "189-202",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-486-4",
}
3
@inbook{UEK:2168360096,
author = "Piotr Sołtyk and Piotr Walczak",
title = "Jednostki sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "59-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-414-0",
}
4
@article{UEK:2168349000,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Importance of Management Control in the Implementation of Public Tasks by Local Government",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (62)",
pages = "202-213",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.2.13},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/7/24/92edf6593e790312c68dfcd9e7a10e2a/13.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168355480,
author = "Jarosław Bober and Jan Bereza and Grzegorz Kubalski and Grzegorz Moorthi and Marzena Piszczek and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Igor Zachariasz",
title = "Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf},
}
6
@book{UEK:2168351568,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Finanse samorządowe : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8085-978-4",
}
7
@article{UEK:2168347902,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Impact of Subsidies on the Financial Position of Local Government Budgetary Establishments in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "23 (72)",
pages = "156-167",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s156.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168348216,
author = "Krzysztof Jakóbik and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz and Adam Głębski",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019 : VI Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2020",
}
9
@inbook{UEK:2168332871,
author = "Mateusz Winiarz and Michał Bitner and Agnieszka Mikos-Sitek and Piotr Sołtyk and Anna Rotter and Rafał Cieślak and Wojciech Robaczyński and Janusz Kot",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "940-1148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
10
@inbook{UEK:2168332873,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1341-1346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-037-3",
}
11
@article{UEK:2168334393,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Management Control over Financial Reporting in the Local Government - Selected Issues",
journal = "International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering",
number = "vol. 8, iss. 1.1",
pages = "12-16",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30534/ijatcse/2019/0381.12019},
url = {http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse03811sl2019.pdf},
}
12
@article{UEK:2168338109,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Differentiation of Budget Revenues from Alcohol Licence Fees : Case Study of the Podkarpackie Voivodship Self-Government",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 17, 3 (83)",
pages = "170-178",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.83.10},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190898},
}
13
@book{UEK:2168345724,
author = "Piotr Hajduga and Jadwiga Łopusiewicz and Katarzyna Miszczak and Piotr Sołtyk",
title = "Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-7695-789-0",
}
14
@misc{UEK:2168334043,
author = "Krzysztof Jakóbik and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2018 : V Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2019",
}
15
@article{UEK:2168328953,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Piotr Sołtyk",
title = "Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "11",
pages = "52-67",
year = "2018",
url = {},
}
16
@article{UEK:2168331327,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Piotr Sołtyk",
title = "Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (56)",
pages = "369-383",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.30},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4302},
}
17
@misc{UEK:2168325157,
author = "Krzysztof Jakóbik and Janusz Kot and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Peter-Bombik and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Mateusz Winiarz",
title = "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2016 : IV Europejski Kongres Samorządów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Instytut Studiów Wschodnich",
year = "2018",
}
18
@inbook{UEK:2168327683,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Evaluation of Performance of an Audit Committee in the System of Financial Control of Local Government Units",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Modern Economics",
pages = "202-209",
adress = "Wismar",
publisher = "University of Wismar",
year = "2018",
url = {http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf},
isbn = "978-3-942100-56-4",
}
19
@article{UEK:2168330381,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego - wstępne wyniki badań ankietowych",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "2 (92)",
pages = "123-137",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.02.92.10},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/231/129},
}
20
@article{UEK:2168328047,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "163-173",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.521.16},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72253/edition/46567/content},
}
21
@article{UEK:2168324735,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5",
pages = "9-20",
year = "2018",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168333215,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "532",
pages = "325-336",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.532.31},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97762},
}
23
@inbook{UEK:2168327185,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Procedures of Internal Audit in Local Government Units - Selected Empirical Research Results",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "619-625",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
24
@inbook{UEK:2168332875,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Operatywność kontroli zarządczej w kontekście redukcji ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. T. 2, Formy odpowiedzialności za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych",
pages = "127-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-949266-4-9",
}
25
@article{UEK:2168326323,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "175-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0110},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1468/1104},
}
26
@article{UEK:2168330221,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wybrane instrumenty wspomagające proces doskonalenia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "358",
pages = "221-231",
year = "2018",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_358/20.pdf},
}
27
@article{UEK:2168325959,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (54)",
pages = "324-335",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.23},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3750},
}
28
@article{UEK:2168320853,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrument optymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego : (na przykładzie RIO w Kielcach)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 5",
pages = "305-313",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.305},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/download/5142/4421},
}
29
@inbook{UEK:2168312013,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wniosek o ukaranie",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "1306-1311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
30
@article{UEK:2168320237,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "485",
pages = "418-429",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.485.33},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43374?tab=1},
}
31
@inbook{UEK:2168318943,
author = "Piotr Sołtyk and Piotr Walczak",
title = "Jednostki sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "53-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
32
@article{UEK:2168323799,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 3",
pages = "381-393",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/3-30},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12535.pdf},
}
33
@misc{UEK:2168336787,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "124-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
34
@inbook{UEK:2168322985,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa",
pages = "99-109",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7867-752-9",
}
35
@inbook{UEK:2168318931,
author = "Piotr Walczak and Piotr Sołtyk and Wojciech Lachiewicz",
title = "Przepisy ogólne",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych : komentarz dla jednostek samorządowych",
pages = "5-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8100-3",
}
36
@article{UEK:2168312547,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (49)",
pages = "335-347",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.25},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2476},
}
37
@inbook{UEK:2168312019,
author = "Mateusz Winiarz and Michał Bitner and Agnieszka Mikos-Sitek and Piotr Sołtyk and Anna Rotter and Rafał Cieślak and Wojciech Robaczyński and Janusz Kot",
title = "Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych",
booktitle = "Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz",
pages = "941-1128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "2. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8757-4",
}
38
@article{UEK:2168319043,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (87), cz. 1",
pages = "43-53",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-04},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/7270/34759.pdf},
}
39
@inbook{UEK:2168313739,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza jako instrument nowoczesnego zarządzania w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy",
pages = "299-313",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8061-375-1",
}
40
@book{UEK:2168316693,
author = "Leszek Borowiec and Piotr Sołtyk and Maciej Ługowski",
title = "Kontrola zarządcza : efektywność i etyka w sektorze publicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-7790-465-7 ; 978-83-7790-466-4",
}
41
@article{UEK:2168320859,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "12 (227)",
pages = "64-74",
year = "2017",
url = {},
}
42
@article{UEK:2168305583,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "5 (114)",
pages = "29-31",
year = "2016",
}
43
@article{UEK:2168305173,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (51)",
pages = "47-48",
year = "2016",
}
44
@book{UEK:2168308635,
author = "Piotr Sołtyk and Monika Dębowska-Sołtyk",
title = "Finanse samorządowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-002-6",
}
45
@article{UEK:2168308639,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "215-228",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-19},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-215.pdf},
}
46
@article{UEK:2168307595,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government",
journal = "Przegląd Prawno-Ekonomiczny",
number = "34 (1)",
pages = "189-196",
year = "2016",
url = {http://www.kul.pl/files/19/ppe_34.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168309617,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nierówności finansowe wykonania budżetów na przykładzie powiatów grodzkich i ziemskich",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój. T. 3",
pages = "141-168",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie",
year = "2016",
isbn = "978-83-61307-39-6",
}
48
@article{UEK:2168305745,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "3 (53)",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
49
@article{UEK:2168310567,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (48)",
pages = "360-377",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.27},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2233},
}
50
@article{UEK:2168309425,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (59)",
pages = "19-22",
year = "2016",
}
51
@book{UEK:2168308649,
author = "Piotr Sołtyk and Beata Springer and Małgorzata Kmak",
title = "Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-7790-411-4 ; 978-83-7790-412-1",
}
52
@article{UEK:2168311845,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "51-69",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0804},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/925/887},
}
53
@inbook{UEK:2168308633,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka",
pages = "123-136",
adress = "Szczytno",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji",
year = "2016",
isbn = "978-83-7462-514-2 ; 978-83-7462-515-9",
}
54
@article{UEK:2168303729,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 1-2 (204-205)",
pages = "126-133",
year = "2016",
}
55
@inbook{UEK:2168310371,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezależność audytora wewnętrznego w samorządzie terytorialnym - wstępne wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy i perspektywy rozwoju rachunkowości i podatków",
pages = "49-60",
adress = "Toruń",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu",
year = "2016",
issn = "2082-2065",
isbn = "978-83-943316-6-5",
}
56
@article{UEK:2168305155,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 23, 4 (207)",
pages = "58-66",
year = "2016",
}
57
@article{UEK:2168305185,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie pracy audytora wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "1 (1189)",
pages = "40-41",
year = "2016",
}
58
@article{UEK:2168306879,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "4 (54)",
pages = "27-30",
year = "2016",
}
59
@article{UEK:2168303731,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydatkowanie środków na promocję",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "2 (111)",
pages = "59-60",
year = "2016",
}
60
@inbook{UEK:2168311159,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi JST",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "31-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
61
@article{UEK:2168309169,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 5 (196)",
pages = "41-53",
year = "2015",
}
62
@inbook{UEK:2168311163,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zadań użyteczności publicznych",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "93-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
63
@inbook{UEK:2168311167,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze publicznym - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Ekonomia sektora publicznego - wybrane zagadnienia",
pages = "109-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-12-3",
}
64
@article{UEK:2168309151,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Założenia organizacyjne audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 22, 6 (197)",
pages = "63-72",
year = "2015",
}
65
@article{UEK:2168297827,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t.2",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-11},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-133.pdf},
issn = "1640-6818",
}
66
@article{UEK:2168314399,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi - dobre praktyki",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "11-13",
year = "2015",
}
67
@article{UEK:2168304309,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku budżetowego - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (50)",
pages = "42-43",
year = "2015",
}
68
@article{UEK:2168314395,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Czas na inwentaryzację składników aktywów i pasywów - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (48)",
pages = "43-45",
year = "2015",
}
69
@article{UEK:2168314383,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezgodności przy zawieraniu umów dotacji celowej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (44)",
pages = "45-47",
year = "2015",
}
70
@article{UEK:2168314403,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w realizacji zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (49)",
pages = "46-49",
year = "2015",
}
71
@article{UEK:2168314273,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Gospodarka finansowa gminy - kryteria kontroli",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (43)",
pages = "14-17",
year = "2015",
}
72
@article{UEK:2168314271,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dokumenty wytworzone przez audyt wewnętrzny a informacja publiczna : istota audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (39)",
pages = "40-41",
year = "2015",
}
73
@article{UEK:2168304299,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dotacja przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków",
journal = "Finanse Publiczne",
number = "12 (109)",
pages = "43-44",
year = "2015",
}
74
@article{UEK:2168314165,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Opłata za zajęcie pasa drogowego w gminach - wybrane zagadnienia",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2 (28)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
75
@article{UEK:2168309189,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 11 (190)",
pages = "57-64",
year = "2014",
}
76
@article{UEK:2168314177,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Mechanizmy kontroli redukujące ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z rozliczaniem dotacji",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (32)",
pages = "20-25",
year = "2014",
}
77
@article{UEK:2168314239,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych - wybrane aspekty",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (37)",
pages = "21-24",
year = "2014",
}
78
@article{UEK:2168297451,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-185.pdf},
issn = "1640-6818",
}
79
@article{UEK:2168297455,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (40)",
pages = "258-268",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/1/9/5413ada3955d4f707d7314744e44fa6d/24%20So%C5%82tyk%20P..pdf},
}
80
@book{UEK:2168299129,
author = "Aleksandra Bieniaszewska and Mieczysława Cellary and Michał Culepa and Monika Dębowska-Sołtyk and Grzegorz Dragon and Ewa Drzewiecka and Agata Dzięgiel-Matras and Beata Jakacka and Daniel Jurewicz and Justyna Kisielewska and Anna Kopyść and Wojciech Lachiewicz and Bożena Lenart and Ludmiła Lipiec-Warzecha and Marcin Majchrzak and Maciej Nałęcz and Anna Olejniczak and Beata Piasny and Jacek Pukaluk and Marek Rotkiewicz and Ryszard Sadlik and Ewa Sławińska-Tomtała and Piotr Sołtyk and Izabela Świderek and Joanna Torbe and Katarzyna Trzpioła and Krystyna Tymorek and Paweł Wajda and Piotr Walczak and Piotr Wieczorek and Barbara Wołczak and Dorota Wołoszyn-Kądziołka and Katarzyna Wrońska-Zblewska and Jakub Ziarno",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi",
editor = Sołtyk Piotr,
editor = Dębowska-Sołtyk Monika,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5991-5 ; 978-83-255-5992-2",
}
81
@article{UEK:2168309197,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Usługodawca zewnętrzny audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 21, 4 (183)",
pages = "45-51",
year = "2014",
}
82
@article{UEK:2168314163,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Prezentacja rocznych wyników pracy audytu wewnętrznego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1 (27)",
pages = "30-34",
year = "2014",
}
83
@article{UEK:2168314261,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (38)",
pages = "30-33",
year = "2014",
}
84
@article{UEK:2168314179,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej w jednostkach samorządowych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (34)",
pages = "36-40",
year = "2014",
}
85
@article{UEK:2168314181,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrowersje wokół znaczenia finansowania oświetlenia przez gminy przestrzeni publicznej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (36)",
pages = "24-27",
year = "2014",
}
86
@article{UEK:2168314137,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dysfunkcje systemu kontroli zarządczej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "9 (23)",
pages = "35-38",
year = "2013",
}
87
@article{UEK:2168314161,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Roczny plan audytu wewnętrznego - proces sporządzania w ujęciu praktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "12 (26)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
88
@inbook{UEK:2168297469,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych jako cel kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "94-108",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
89
@article{UEK:2168314133,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Uwiarygodnienie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w absolutorium komunalnym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "8 (22)",
pages = "40-43",
year = "2013",
}
90
@article{UEK:2168314159,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Inwentaryzacja - czas na systemowe przygotowania do konfrontacji stanu księgowego z obrazem faktycznym",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "11 (25)",
pages = "37-40",
year = "2013",
}
91
@article{UEK:2168314139,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Główny księgowy w systemie kontroli zarządczej - rola i funkcje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "10 (24)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
92
@article{UEK:2168314097,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kilka refleksji o kontroli zarządczej",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "5 (19)",
pages = "42-45",
year = "2013",
}
93
@inbook{UEK:2168309273,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zadłużenie miast na prawach powiatu - analiza wstępna",
booktitle = "Miasta Polski na początku XXI wieku : społeczeństwo, gospodarka, rozwój",
pages = "49-66",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Tomasz Dziechciarz",
year = "2013",
isbn = "978-83-937889-0-3",
}
94
@article{UEK:2168309211,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 6 (173)",
pages = "55-66",
year = "2013",
}
95
@article{UEK:2168314105,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Informacja jako użyteczny produkt sprawozdawczości półrocznej jst",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "7 (21)",
pages = "39-42",
year = "2013",
}
96
@book{UEK:2168299217,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-5384-5 ; 978-83-255-5385-2",
}
97
@article{UEK:2168314099,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Sprawozdanie finansowe w procedurze absolutorium komunalnego",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (20)",
pages = "27-31",
year = "2013",
}
98
@inbook{UEK:2168309285,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Gospodarka finansowa związków międzygminnych - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu",
pages = "30-50",
adress = "Ostrowiec Świętokrzyski",
publisher = "Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój",
year = "2012",
isbn = "978-83-89466-45-7",
}
99
@article{UEK:2168314405,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Komórki audytu wewnętrznego na wysokim szczeblu",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "113 (3251) (13 czerwca)",
pages = "C3",
year = "2012",
}
100
@article{UEK:2168314407,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego",
journal = "Dziennik Gazeta Prawna",
number = "197 (3335) (10 października)",
pages = "C10",
year = "2012",
}
101
@article{UEK:2168309257,
author = "Monika Dębowska-Sołtyk and Piotr Sołtyk",
title = "Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 10 (165)",
pages = "55-64",
year = "2012",
}
102
@article{UEK:2168313815,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "6 (8)",
pages = "27-28",
year = "2012",
}
103
@article{UEK:2168313809,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Formy prawno-organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych - nowe regulacje",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "2",
pages = "19-25",
year = "2011",
}
104
@article{UEK:2168313795,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Wydatki niewygasające w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "25 (1031)",
pages = "51-53",
year = "2011",
}
105
@article{UEK:2168313807,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zmiany w audycie wewnętrznym w świetle najnowszych zmian w ustawie o finansach publicznych",
journal = "Prawo Finansów Publicznych",
number = "1",
pages = "9-13",
year = "2011",
}
106
@article{UEK:2168309265,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w opinii kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 17, 12 (143)",
pages = "59-72",
year = "2010",
}
107
@article{UEK:2168329083,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach",
journal = "Wspólnota",
number = "9 (963)",
pages = "50-52",
year = "2010",
}
108
@inbook{UEK:2168314741,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych",
pages = "379-390",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-792-4",
}
109
@article{UEK:2168309283,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "71-83",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-71.pdf},
issn = "1640-6818",
}
110
@article{UEK:2168329093,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem w samorządach",
journal = "Wspólnota",
number = "7 (909)",
pages = "50-51",
year = "2009",
}
111
@article{UEK:2168309267,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 16, 3 (122)",
pages = "60-69",
year = "2009",
}
112
@article{UEK:2168329089,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Planowanie audytu wewnętrznego",
journal = "Wspólnota",
number = "43 (841)",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
113
@article{UEK:2168328973,
author = "Piotr Sołtyk",
title = "Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia ogólne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 14, 11 (106)",
pages = "5-16",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID