Publikacje wybranego autora

Wesołowska Małgorzata ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

1

Tytuł:
Istota talentu i zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 11-37
ISBN:
978-83-8187-931-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kontekst zarządzania talentami
Źródło:
Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 75-101
ISBN:
978-83-8187-931-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348976
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą = Professional Development as Determinant of Polish Emigration and the Possibility of its Implementation Abroad
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2(52) (2019) , s. 185-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Nr:
2168339205
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Charakterystyka i efektywność studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych realizowanych w polskich uczelniach
Źródło:
Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019, s. 85-96 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
Nr:
2168336121
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zmiany w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce = Changes in the Talent Management Practices in Modern Organizations Operating in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018) , s. 256-269. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329021
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Akram Al Ariss (Editor) [2014] Global Talent Management. Challenges, Strategies, Opportunities
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 159-166. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330731
recenzja
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999-2015 = Regional Wage Differences in Poland in the Years 1999-2015
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 3 (2018) , s. 153-166. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327775
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce w czasie światowego kryzysu finansowego
Źródło:
Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 193-201 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja jest efektem otrzymanego grantu ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznegow Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
Nr:
2168327431
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Ustawa 2.0 : reprezentacja SD UEK na spotkaniu z Jarosławem Gowinem
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 3 (73), s. 65. - Dostępny także w wersji online
Tryb dostępu:
Nr:
2168344236
varia
10

Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Postrzeganie wartości w filozofii i ekonomii na przestrzeni wieków
Źródło:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017, s. 10-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328203
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy w latach 2013-2015
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 115-124 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
Nr:
2168316283
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Uczelnie galicyjskie doby autonomii = Galicia's Institutions of Higher Education in the Period of Autonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313081
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zarządzanie projektem na przykładzie konferencji naukowej
Źródło:
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska - Kraków: Mfiles.pl, 2016, s. 37-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-3-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168309825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2016
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-941408-3-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168309813
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów na przykładzie Polski
Źródło:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 63-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów - analiza porównawcza Polski i Czech = Determinants of International Competitiveness of Countries - A Comparative Analysis of Poland and the Czech Republic
Źródło:
Ekonomia Międzynarodowa. - nr 11 (2015) , s. 157-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301621
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii = The Aging Society as a Challenge for Economics
Źródło:
Społeczeństwo i Edukacja = Society and Education. - nr 2 (17) (2015) , s. 233-245. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168304015
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Efektywność systemów finansowania opieki zdrowotnej Polski i Czech - analiza porównawcza
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 185-192 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300621
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a możliwości zastosowania outsourcingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 143-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300259
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększenia zaangażowania pracowników
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 225-235 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-7-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168300025
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Ochrona zdrowia jako obszar inwestycji w kapitał ludzki
Źródło:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 65-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168336043
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Małgorzata WESOŁOWSKA // W: Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 11-37. - ISBN 978-83-8187-931-6
2
Kontekst zarządzania talentami / Małgorzata WESOŁOWSKA // W: Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 75-101. - ISBN 978-83-8187-931-6
3
Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą = Professional Development as Determinant of Polish Emigration and the Possibility of its Implementation Abroad / Małgorzata WESOŁOWSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2(52) (2019), s. 185-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189629. - ISSN 1734-087X
4
Charakterystyka i efektywność studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych realizowanych w polskich uczelniach / Małgorzata Wesołowska // W: Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - S. 85-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
5
Zmiany w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce = Changes in the Talent Management Practices in Modern Organizations Operating in Poland / Małgorzata WESOŁOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018), s. 256-269. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/70114. - ISSN 1899-3192
6
Akram Al Ariss (Editor) [2014] Global Talent Management. Challenges, Strategies, Opportunities / Małgorzata WESOŁOWSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 159-166. - Rec. pracy: Akram Al Ariss (Editor), 2014, Global Talent Management: Challenges, Strategies, Opportunities. - ISSN 1641-0874
7
Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999-2015 = Regional Wage Differences in Poland in the Years 1999-2015 / Małgorzata WESOŁOWSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 3 (2018), s. 153-166. - Summ., streszcz. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14701.pdf. - ISSN 2450-7733
8
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce w czasie światowego kryzysu finansowego / Małgorzata WESOŁOWSKA // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 193-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
9
Ustawa 2.0 : reprezentacja SD UEK na spotkaniu z Jarosławem Gowinem / Małgorzata WESOŁOWSKA // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 65. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
10
Postrzeganie wartości w filozofii i ekonomii na przestrzeni wieków / Małgorzata Wesołowska // W: Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - S. 10-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949590-1-2
11
Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy w latach 2013-2015 / Małgorzata Wesołowska // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 115-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
12
Uczelnie galicyjskie doby autonomii = Galicia's Institutions of Higher Education in the Period of Autonomy / Małgorzata Wesołowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1010/925. - ISSN 1898-6447
13
Zarządzanie projektem na przykładzie konferencji naukowej / Małgorzata Wesołowska // W: Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska. - Kraków : Mfiles.pl, 2016. - S. 37-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-3-0. - Pełny tekst: https://books.google.com/books?isbn=8394140831
14
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / red. Mariusz SOŁTYSIAK, Małgorzata Wesołowska. - Kraków : Mfiles.pl, 2016. - 232 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941408-3-0. - Pełny tekst: https://books.google.com/books?isbn=8394140831
15
Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów na przykładzie Polski / Małgorzata Wesołowska // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 63-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
16
Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów - analiza porównawcza Polski i Czech = Determinants of International Competitiveness of Countries - A Comparative Analysis of Poland and the Czech Republic / Małgorzata Wesołowska // Ekonomia Międzynarodowa. - nr 11 (2015), s. 157-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonomia-m.pl/pdf/11.pdf. - ISSN 2082-4440
17
Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii = The Aging Society as a Challenge for Economics / Małgorzata WESOŁOWSKA // Społeczeństwo i Edukacja = Society and Education. - nr 2 (17) (2015), s. 233-245. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanum.org.pl/images/SiE/SiE_2_2015_www.pdf. - ISSN 1898-0171
18
Efektywność systemów finansowania opieki zdrowotnej Polski i Czech - analiza porównawcza / Małgorzata Wesołowska // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 185-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
19
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a możliwości zastosowania outsourcingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Małgorzata Wesołowska // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 143-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
20
Wykorzystanie grywalizacji do zwiększenia zaangażowania pracowników / Małgorzata Wesołowska // W: Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. Estera Piwoni-Krzeszowska, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 225-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-7-4. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami
21
Ochrona zdrowia jako obszar inwestycji w kapitał ludzki / Małgorzata Wesołowska // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 65-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
1
Miś A., Wesołowska M., (2020), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Miś A. (red.), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 11-37.
2
Wesołowska M., (2020), Kontekst zarządzania talentami. [W:] Miś A. (red.), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 75-101.
3
Wesołowska M., (2019), Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2(52), s. 185-196; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189629
4
Wesołowska M., (2019), Charakterystyka i efektywność studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych realizowanych w polskich uczelniach. [W:] Prędki A. (red.), Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-96.
5
Wesołowska M., (2018), Zmiany w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 512, s. 256-269; http://www.dbc.wroc.pl/publication/70114
6
Wesołowska M., (2018), Akram Al Ariss (Editor) [2014] Global Talent Management. Challenges, Strategies, Opportunities, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 159-166.
7
Wesołowska M., (2018), Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999-2015, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 52, t. 3, s. 153-166; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14701.pdf
8
Wesołowska M., (2018), Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce w czasie światowego kryzysu finansowego. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-201.
9
Wesołowska M., (2017), Ustawa 2.0 : reprezentacja SD UEK na spotkaniu z Jarosławem Gowinem, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
10
Wesołowska M., (2017), Postrzeganie wartości w filozofii i ekonomii na przestrzeni wieków. [W:] Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, s. 10-22.
11
Wesołowska M., (2017), Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy w latach 2013-2015. [W:] Prędki A. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-124.
12
Wesołowska M., (2016), Uczelnie galicyjskie doby autonomii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 107-124; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1010/925
13
Wesołowska M., (2016), Zarządzanie projektem na przykładzie konferencji naukowej. [W:] Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Kraków : Mfiles.pl, s. 37-48.
14
Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), (2016), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Kraków : Mfiles.pl, 232 s.
15
Wesołowska M., (2015), Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów na przykładzie Polski. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 63-72.
16
Wesołowska M., (2015), Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów - analiza porównawcza Polski i Czech, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 11, s. 157-175; http://ekonomia-m.pl/pdf/11.pdf
17
Wesołowska M., (2015), Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii, "Społeczeństwo i Edukacja", nr 2 (17), s. 233-245; http://www.humanum.org.pl/images/SiE/SiE_2_2015_www.pdf
18
Wesołowska M., (2015), Efektywność systemów finansowania opieki zdrowotnej Polski i Czech - analiza porównawcza. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 185-192.
19
Wesołowska M., (2015), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a możliwości zastosowania outsourcingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 143-153.
20
Wesołowska M., (2014), Wykorzystanie grywalizacji do zwiększenia zaangażowania pracowników. [W:] Piwoni-Krzeszowska E., Małkus T. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, s. 225-235.
21
Wesołowska M., (2013), Ochrona zdrowia jako obszar inwestycji w kapitał ludzki. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 65-76.
1
@inbook{fmUEK:2168348970,
author = "Alicja Miś and Małgorzata Wesołowska",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu",
pages = "11-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-931-6",
}
2
@inbook{fmUEK:2168348976,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Kontekst zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu",
pages = "75-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-931-6",
}
3
@article{artUEK:2168339205,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2(52)",
pages = "185-196",
year = "2019",
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189629},
}
4
@inbook{fmUEK:2168336121,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Charakterystyka i efektywność studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych realizowanych w polskich uczelniach",
booktitle = "Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu",
pages = "85-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2019",
isbn = "978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0",
}
5
@article{artUEK:2168329021,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Zmiany w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "512",
pages = "256-269",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.512.24},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/70114},
}
6
@article{recUEK:2168330731,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Akram Al Ariss (Editor) [2014] Global Talent Management. Challenges, Strategies, Opportunities",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "159-166",
year = "2018",
}
7
@article{artUEK:2168327775,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999-2015",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "52, t. 3",
pages = "153-166",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2018.52/3-15},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14701.pdf},
}
8
@inbook{fmUEK:2168327431,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce w czasie światowego kryzysu finansowego",
booktitle = "Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "193-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1",
}
9
@misc{varUEK:2168344236,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Ustawa 2.0 : reprezentacja SD UEK na spotkaniu z Jarosławem Gowinem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "65",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
10
@inbook{mkaUEK:2168328203,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Postrzeganie wartości w filozofii i ekonomii na przestrzeni wieków",
booktitle = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "10-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
11
@inbook{fmUEK:2168316283,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy w latach 2013-2015",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania",
pages = "115-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1",
}
12
@article{artUEK:2168313081,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Uczelnie galicyjskie doby autonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (960)",
pages = "107-124",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1010/925},
}
13
@inbook{fmUEK:2168309825,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Zarządzanie projektem na przykładzie konferencji naukowej",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu projektami",
pages = "37-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://books.google.com/books?isbn=8394140831},
isbn = "978-83-941408-3-0",
}
14
@book{monUEK:2168309813,
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu projektami",
editor = Sołtysik Mariusz,
editor = Wesołowska Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://books.google.com/books?isbn=8394140831},
isbn = "978-83-941408-3-0",
}
15
@inbook{fmUEK:2168298399,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów na przykładzie Polski",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "63-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA},
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
16
@article{artUEK:2168301621,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Determinanty konkurencyjności międzynarodowej krajów - analiza porównawcza Polski i Czech",
journal = "Ekonomia Międzynarodowa",
number = "11",
pages = "157-175",
year = "2015",
url = {http://ekonomia-m.pl/pdf/11.pdf},
}
17
@article{artUEK:2168304015,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Społeczeństwo starzejące się jako wyzwanie dla ekonomii",
journal = "Społeczeństwo i Edukacja",
number = "2 (17)",
pages = "233-245",
year = "2015",
url = {http://www.humanum.org.pl/images/SiE/SiE_2_2015_www.pdf},
}
18
@inbook{fmUEK:2168300621,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Efektywność systemów finansowania opieki zdrowotnej Polski i Czech - analiza porównawcza",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
19
@inbook{mkaUEK:2168300259,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a możliwości zastosowania outsourcingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "143-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
20
@inbook{fmUEK:2168300025,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Wykorzystanie grywalizacji do zwiększenia zaangażowania pracowników",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania organizacjami",
pages = "225-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-7-4",
}
21
@inbook{fmUEK:2168336043,
author = "Małgorzata Wesołowska",
title = "Ochrona zdrowia jako obszar inwestycji w kapitał ludzki",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "65-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}