Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making
Źródło:
Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 325-340
Seria:
(Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3)
ISBN:
978-83-65369-58-1
Nr:
2168310071
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Chrenkoff Kaja , Machowski Tomasz , Maźnica Łukasz , Strycharz Jan
Tytuł:
Terra Artis - gitary w Lanckoronie
Źródło:
Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 379-394
Seria:
(Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3)
ISBN:
978-83-65369-58-1
Nr:
2168310073
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 296-299 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312873
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Kaczmarczyk Katarzyna , Maźnica Łukasz
Tytuł:
Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 172-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296815
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną
Źródło:
Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 111-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168304079
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia
Źródło:
Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 53-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168304077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty
Źródło:
Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 9-16 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168304075
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making / Łukasz Maźnica, Marek ORAMUS, Jan Strycharz, Barbara Worek // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 325-340. - ISBN 978-83-65369-58-1
2
Terra Artis - gitary w Lanckoronie / Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 379-394. - ISBN 978-83-65369-58-1
3
Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania / Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 296-299. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
4
Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej / Katarzyna Kaczmarczyk, Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 172-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
5
Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 111-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
6
Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 53-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
7
Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
1
Maźnica Ł., Oramus M., Strycharz J., Worek B., (2016), Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 325-340.
2
Chrenkoff K., Machowski T., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Terra Artis - gitary w Lanckoronie. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 379-394.
3
Maźnica Ł., (2015), Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 296-299.
4
Kaczmarczyk K., Maźnica Ł., (2013), Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 172-176.
5
Maźnica Ł., (2012), Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 111-122.
6
Maźnica Ł., (2012), Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 53-67.
7
Maźnica Ł., (2012), Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 9-16.
1
@inbook{UEK:2168310071,
author = "Maźnica Łukasz and Oramus Marek and Strycharz Jan and Worek Barbara",
title = "Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making",
booktitle = "Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków",
pages = "325-340",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65369-58-1",
}
2
@inbook{UEK:2168310073,
author = "Chrenkoff Kaja and Machowski Tomasz and Maźnica Łukasz and Strycharz Jan",
title = "Terra Artis - gitary w Lanckoronie",
booktitle = "Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków",
pages = "379-394",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65369-58-1",
}
3
@inbook{UEK:2168312873,
author = "Maźnica Łukasz",
title = "Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "296-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
4
@inbook{UEK:2168296815,
author = "Kaczmarczyk Katarzyna and Maźnica Łukasz",
title = "Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "172-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
5
@inbook{UEK:2168304079,
author = "Maźnica Łukasz",
title = "Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej",
pages = "111-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-934679-6-9",
}
6
@inbook{UEK:2168304077,
author = "Maźnica Łukasz",
title = "Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej",
pages = "53-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-934679-6-9",
}
7
@inbook{UEK:2168304075,
author = "Maźnica Łukasz",
title = "Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji starej Nowej Huty",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-934679-6-9",
}