Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny = Association for the Support of Development of Szczawa - Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment
Źródło:
Kultura i Rozwój / red. nacz. Jerzy HAUSNER. - nr 3(4) (2017) , s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168327387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego = Culture as a Determinant of Socio-Economic Development
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (769) (2014) , s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300651
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej = The Culture Capital as a Determinant and Resource for Social Economy
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013) , s. 80-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168300685
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny = Association for the Support of Development of Szczawa - Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment / Łukasz Maźnica // Kultura i Rozwój / red. nacz. Jerzy HAUSNER. - nr 3(4) (2017), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm. - ISSN 2450-212X
2
Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego = Culture as a Determinant of Socio-Economic Development / Łukasz Maźnica // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (769) (2014), s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
3
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej = The Culture Capital as a Determinant and Resource for Social Economy / Łukasz Maźnica // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013), s. 80-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf. - ISSN 2081-321X
1
Maźnica Ł., (2017), Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny, "Kultura i Rozwój", nr 3(4), s. 71-88; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm
2
Maźnica Ł., (2014), Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2 (769), s. 34-45.
3
Maźnica Ł., (2013), Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3(8), s. 80-90; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf
1
@article{UEK:2168327387,
author = "Maźnica Łukasz",
title = "Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny",
journal = "Kultura i Rozwój",
number = "3(4)",
pages = "71-88",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168300651,
author = "Maźnica Łukasz",
title = "Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2 (769)",
pages = "34-45",
year = "2014",
}
3
@article{UEK:2168300685,
author = "Maźnica Łukasz",
title = "Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "3(8)",
pages = "80-90",
year = "2013",
}