Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kultura - kreatywność - innowacyjność
Źródło:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 457-474 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319317
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny = Association for the Support of Development of Szczawa - Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment
Źródło:
Kultura i Rozwój. - nr 3(4) (2017) , s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168327387
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy : obszar: zarządzanie [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Opis fizyczny:
52 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168318755
raport/sprawozdanie
4

Autor:
Kaja Chrenkoff , Tomasz Machowski , Łukasz Maźnica , Jan Strycharz
Tytuł:
Terra Artis - gitary w Lanckoronie
Źródło:
Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 379-394
Seria:
(Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3)
ISBN:
978-83-65369-58-1
Nr:
2168310073
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Kaja Chrenkoff , Tomasz Machowski , Łukasz Maźnica , Jan Strycharz
Tytuł:
Terra Artis
Źródło:
Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 71
Seria:
(Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3)
ISBN:
978-83-65369-58-1
Nr:
2168310069
varia
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making
Źródło:
Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 325-340
Seria:
(Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3)
ISBN:
978-83-65369-58-1
Nr:
2168310071
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Teatr Łaźnia Nowa
Źródło:
Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 63-64
Seria:
(Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3)
ISBN:
978-83-65369-58-1
Nr:
2168310063
varia
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-9-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168292525
podręcznik
9

Tytuł:
Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 296-299 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168312873
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego = Culture as a Determinant of Socio-Economic Development
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (769) (2014) , s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300651
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków, Polska, od 2014-03-31 do 2014-03-31
Tytuł:
Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 61-78. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939536-1-5
Nr:
2168330965
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Autor:
Katarzyna Kaczmarczyk , Łukasz Maźnica
Tytuł:
Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 172-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296815
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej = The Culture Capital as a Determinant and Resource for Social Economy
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 3(8) (2013) , s. 80-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168300685
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego = Cultural Cadre Competences and the Development of Social Capital
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2013
Opis fizyczny:
229 s.: il.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-61406-09-9
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168303365
monografia
15

Autor:
Katarzyna Kaczmarczyk , Łukasz Maźnica
Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / red. Paweł Zygulski - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 141-151. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168300225
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia
Źródło:
Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 53-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168304077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty
Źródło:
Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 9-16 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168304075
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną
Źródło:
Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 111-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-6-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168304079
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Kultura - kreatywność - innowacyjność / Łukasz Maźnica // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 457-474. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
2
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny = Association for the Support of Development of Szczawa - Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment / Łukasz Maźnica // Kultura i Rozwój / red. nacz. Jerzy HAUSNER. - nr 3(4) (2017), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm. - ISSN 2450-212X
3
Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy : obszar: zarządzanie [on-line] / Jerzy HAUSNER, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 52 s. : il. - Pełny tekst: http://www.nck.pl/media/attachments/317795/doskonalenie_polityki_kulturalnej_w_warszawie_-_obszar_instytucje_kultury.pdf
4
Terra Artis - gitary w Lanckoronie / Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 379-394. - ISBN 978-83-65369-58-1
5
Terra Artis / Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 71. - ISBN 978-83-65369-58-1
6
Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making / Łukasz Maźnica, Marek ORAMUS, Jan Strycharz, Barbara Worek // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 325-340. - ISBN 978-83-65369-58-1
7
Teatr Łaźnia Nowa / Łukasz Maźnica, Marek ORAMUS, Jan Strycharz, Barbara Worek // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 63-64. - ISBN 978-83-65369-58-1
8
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika / red. Marek ĆWIKLICKI ; aut.: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA, Magdalena Banaś, Agata MACHNIK-PADO, Łukasz Maźnica. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-9-5. - Pełny tekst: https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf
9
Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania / Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 296-299. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
10
Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego = Culture as a Determinant of Socio-Economic Development / Łukasz Maźnica // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (769) (2014), s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
11
Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys / Łukasz MAŹNICA // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 61-78. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
12
Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej / Katarzyna Kaczmarczyk, Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 172-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
13
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej = The Culture Capital as a Determinant and Resource for Social Economy / Łukasz Maźnica // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013), s. 80-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf. - ISSN 2081-321X
14
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego = Cultural Cadre Competences and the Development of Social Capital / Wojciech Kowalik, Krzysztof MALCZYK, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2013. - 229 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61406-09-9. - Pełny tekst: http://www.wpek.pl/pi/93390_1.pdf
15
Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej / Katarzyna Kaczmarczyk, Łukasz Maźnica // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 141-151. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
16
Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 53-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
17
Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
18
Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 111-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
1
Maźnica Ł., (2017), Kultura - kreatywność - innowacyjność. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 457-474.
2
Maźnica Ł., (2017), Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny, "Kultura i Rozwój", nr 3(4), s. 71-88; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm
3
Hausner J., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy: obszar: zarządzanie, [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 52 s.
4
Chrenkoff K., Machowski T., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Terra Artis - gitary w Lanckoronie. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 379-394.
5
Chrenkoff K., Machowski T., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Terra Artis. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 71.
6
Maźnica Ł., Oramus M., Strycharz J., Worek B., (2016), Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 325-340.
7
Maźnica Ł., Oramus M., Strycharz J., Worek B., (2016), Teatr Łaźnia Nowa. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 63-64.
8
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., Banaś M., Machnik-Pado A., Maźnica Ł., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: podręcznik użytkownika, Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 159 s.
9
Maźnica Ł., (2015), Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 296-299.
10
Maźnica Ł., (2014), Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2 (769), s. 34-45.
11
Maźnica Ł., (2014), Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 61-78.
12
Kaczmarczyk K., Maźnica Ł., (2013), Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 172-176.
13
Maźnica Ł., (2013), Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3(8), s. 80-90; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf
14
Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Strycharz J., (2013), Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 229 s.
15
Kaczmarczyk K., Maźnica Ł., (2013), Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 141-151.
16
Maźnica Ł., (2012), Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 53-67.
17
Maźnica Ł., (2012), Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 9-16.
18
Maźnica Ł., (2012), Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 111-122.
1
@inbook{UEK:2168319317,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Kultura - kreatywność - innowacyjność",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "457-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2 zmienione i rozsz.",
isbn = "978-83-63391-37-9",
}
2
@article{UEK:2168327387,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny",
journal = "Kultura i Rozwój",
number = "3(4)",
pages = "71-88",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/KIR.2017.3.4.05},
url = {http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm},
}
3
@misc{UEK:2168318755,
author = "Jerzy Hausner and Łukasz Maźnica and Jan Strycharz",
title = "Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy : obszar: zarządzanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {http://www.nck.pl/media/attachments/317795/doskonalenie_polityki_kulturalnej_w_warszawie_-_obszar_instytucje_kultury.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168310073,
author = "Kaja Chrenkoff and Tomasz Machowski and Łukasz Maźnica and Jan Strycharz",
title = "Terra Artis - gitary w Lanckoronie",
booktitle = "Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków",
pages = "379-394",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65369-58-1",
}
5
@misc{UEK:2168310069,
author = "Kaja Chrenkoff and Tomasz Machowski and Łukasz Maźnica and Jan Strycharz",
title = "Terra Artis",
booktitle = "Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków",
pages = "71",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65369-58-1",
}
6
@inbook{UEK:2168310071,
author = "Łukasz Maźnica and Marek Oramus and Jan Strycharz and Barbara Worek",
title = "Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making",
booktitle = "Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków",
pages = "325-340",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65369-58-1",
}
7
@misc{UEK:2168310063,
author = "Łukasz Maźnica and Marek Oramus and Jan Strycharz and Barbara Worek",
title = "Teatr Łaźnia Nowa",
booktitle = "Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków",
pages = "63-64",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-65369-58-1",
}
8
@book{UEK:2168292525,
author = "Marek Ćwiklicki and Adam Gałecki and Magdalena Jelonek and Anna Pawlina and Magdalena Banaś and Agata Machnik-Pado and Łukasz Maźnica",
title = "NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2015",
url = {https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf},
isbn = "978-83-938313-9-5",
}
9
@inbook{UEK:2168312873,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "296-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
10
@article{UEK:2168300651,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2 (769)",
pages = "34-45",
year = "2014",
}
11
@inbook{UEK:2168330965,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "61-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-939536-1-5",
}
12
@inbook{UEK:2168296815,
author = "Katarzyna Kaczmarczyk and Łukasz Maźnica",
title = "Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "172-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
13
@article{UEK:2168300685,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "3(8)",
pages = "80-90",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf},
}
14
@book{UEK:2168303365,
author = "Wojciech Kowalik and Krzysztof Malczyk and Łukasz Maźnica and Jan Strycharz",
title = "Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolski Instytut Kultury",
year = "2013",
url = {http://www.wpek.pl/pi/93390_1.pdf},
isbn = "978-83-61406-09-9",
}
15
@inbook{UEK:2168300225,
author = "Katarzyna Kaczmarczyk and Łukasz Maźnica",
title = "Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "141-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
16
@inbook{UEK:2168304077,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej",
pages = "53-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf},
isbn = "978-83-934679-6-9",
}
17
@inbook{UEK:2168304075,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji starej Nowej Huty",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf},
isbn = "978-83-934679-6-9",
}
18
@inbook{UEK:2168304079,
author = "Łukasz Maźnica",
title = "Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną",
booktitle = "Wokół gospodarki i administracji publicznej",
pages = "111-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf},
isbn = "978-83-934679-6-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID