Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Marlena Jankowska , Mirosław Pawełczyk , Ewelina Badura
Tytuł:
Społeczeństwo i usługi XXI w.
Źródło:
Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 47-76
Seria:
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353956
rozdział w podręczniku
2

Konferencja:
MIC 2020: the 20th Management International Conference, Koper, Słowenia, od 2020-11-12 do 2020-11-13
Tytuł:
Investing in Real Estate - Legal Risks
Źródło:
MIC 2020: the 20th Management International Conference / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek - Koper: University of Primorska Press, 2021, s. 39-46. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-293-077-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168356722
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Marlena Jankowska , Ewelina Badura , Mirosław Pawełczyk
Tytuł:
Wprowadzenie do prawa informatycznego
Źródło:
Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1-22
Seria:
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353954
rozdział w podręczniku
4

Tytuł:
Wpływ planowania przestrzennego na działalność deweloperską
Źródło:
Naděje právní vědy 2020 : právní věda v praxi / eds. Vilém Knoll, Jakub Hablovič, Vladislav Vnenk - Plzen: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 306-318
ISBN:
978-80-261-1007-1
Nr:
2168358534
rozdział w monografii
5

Autor:
Ewelina Badura , Paulina Gwoździewicz-Matan ,
Tytuł:
Handel elektroniczny
Źródło:
Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 226-256
Seria:
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353962
rozdział w podręczniku
6

Tytuł:
Commercial Real Estate and TCLF
Źródło:
Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection / eds. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021, s. 94-98
Seria:
(Design, Fashion and Advertisement Law Series ; t. 8)
ISBN:
978-83-66922-00-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168355262
rozdział w monografii
7

Tytuł:
EU - a New Green Economy Leader? Circular Economy in European Legislation = UE - nowym liderem Zielonej Gospodarki? Gospodarka o obiegu zamkniętym w regulacjach prawa unijnego
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 5 (2021) , s. 18-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168356272
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Dostęp do informacji publicznej
Źródło:
Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 257-276
Seria:
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353964
rozdział w podręczniku
9

Tytuł:
Zgodność z prawem Unii Europejskiej wymogu uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.09.2020 r., sprawy połączone C-724/18 i C-727/18, Cali Apartments SCI i HX przeciwko Procureur général près la cour d'appel de Paris i Ville de ParisC-724/18 = Compliance with European Union Law of the Requirement to Obtain a Permit for Multiple Short-Term Letting of Accommodation. Commentary on Judgment of the Court of Justice of 22 September 2020, in Joined Cases C-724/18 and C-727/18, Cali Apartments SCI and HX v. Procureur général près la cour d'appel de Paris and Ville de Paris
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 3 (186) (2021) , s. 31-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168354072
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Investing on the Polish Market of Condo-Hotels and Apart-Hotels - Selected Legal Issues
Źródło:
Review of European and Comparative Law. - vol. 44, iss. 1 (2021) , s. 155-179. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168353528
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Judgment of the European Court of Justice of 22 September 2020 C-724/18 and Its Impact on the Real Estate Market in the EU = Presuda C-724/18 Suda Europske Unije od 22. Rujna 2020. I njezin utjecaj na tržište nekretnina u Europskoj Uniji
Źródło:
Zbornik - Pravnog Fakulteta u Zagrebu. - vol. 71, no. 1 (2021) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356274
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background
Źródło:
Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 4 (2020) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352282
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
XXXIII, 338 s.; 24 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351620
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich
Źródło:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 7-19
ISBN:
978-83-8187-795-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350092
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Łączenie i podział lokali
Źródło:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 75-84
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351642
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 8-14. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352574
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion = Lease Agreements in Large Retail Facilities for the Fashion Industry
Źródło:
Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020, s. 230-239
Seria:
(Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 7)
ISBN:
978-83-958968-5-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350990
rozdział w monografii
18

Konferencja:
Medzinárodna online vedecka konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Bratysława, Czechy, od 2020-06-23 do 2020-06-24
Tytuł:
Short-term Rental in Poland - Legal Aspects
Źródło:
Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2020 : Collection of Papers from online International Academic Conference of PhD. Students and Young Researchers / eds. Andrea Szakács, Michaela Durec Kahounová, Silvia Senková - Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2020, s. 556-561. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Sympóziá, Kolokviá, Konferencie)
ISBN:
978-80-7160-576-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352538
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową
Źródło:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 173-183
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168341163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Konferencja:
MIC 2019: Managing Geostrategic Issues, Opatija, Chorwacja, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Taxation Aspects of International E-Commerce
Źródło:
MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek, Matjaž Nahtiga - Koper: University of Primorska Press, 2019, s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-6832-68-7
Nr:
2168343854
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Tytuł:
Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 354-360. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168339567
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku
Źródło:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 263-273
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330127
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XLVIII, 355 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-9167-0 ; 978-83-255-9168-7
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168328489
monografia
24

Autor:
Ewelina Badura , Mateusz Błachucki , Xawery Konarski , Mariusz Maciejewski , Henryk Niestrój , Agnieszka Piskorz-Ryń , Marlena Sakowska-Baryła , Grzegorz Sibiga , Katarzyna Ślaska
Tytuł:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ministerstwo Cyfryzacji, 2016
Opis fizyczny:
363 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-943009-0-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168352552
podręcznik
25

Tytuł:
Odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze złego stanu infrastruktury drogowej = Liability for Damages Resulting from the Poor Condition of the Road Infrastructure
Źródło:
Magazyn Autostrady. - nr 5 (2015) , s. 56-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168356294
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Wpływ oświetlenia drogowego na bezpieczeństwo ruchu
Źródło:
Magazyn Autostrady. - nr 1-2 (2015) , s. 58-60. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168356298
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania
Źródło:
Magazyn Autostrady. - nr 10 (2014) , s. 47-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168356300
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues
Źródło:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 113-125
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168352546
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne
Źródło:
Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 445-456
ISBN:
978-83-255-5431-6
Nr:
2168352560
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Tablice reklamowe - regulacje
Źródło:
Inżynieria Ruchu Drogowego. - nr 2 (2013) , s. 33-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168356302
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 75-84
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168352558
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej = Unlawful Covenants in Energy Sales Contracts
Źródło:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. - R. 65, nr 5 (695) (2012) , s. 250-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168356290
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Dźwięk można pochłonąć
Źródło:
Magazyn Autostrady. - nr 6 (2012) , s. 24-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168356306
artykuł w czasopiśmie
1
Społeczeństwo i usługi XXI w. / Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Ewelina BADURA // W: Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Podręczniki Prawnicze). - S. 47-76. - ISBN 978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
2
Investing in Real Estate - Legal Risks / Ewelina BADURA // W: MIC 2020: the 20th Management International Conference / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek. - Koper: University of Primorska Press, 2021. - (Management International Conference, ISSN 2712-3766). - S. 39-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-293-077-6. - Pełny tekst: https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-077-6/37.pdf
3
Wprowadzenie do prawa informatycznego / Marlena Jankowska, Ewelina BADURA, Mirosław Pawełczyk // W: Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Podręczniki Prawnicze). - S. 1-22. - ISBN 978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
4
Wpływ planowania przestrzennego na działalność deweloperską / Ewelina BADURA // W: Naděje právní vědy 2020 : právní věda v praxi / eds. Vilém Knoll, Jakub Hablovič, Vladislav Vnenk. - Plzen: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. - S. 306-318. - ISBN 978-80-261-1007-1
5
Handel elektroniczny / Ewelina BADURA, Paulina Gwoździewicz-Matan // W: Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Podręczniki Prawnicze). - S. 226-256. - ISBN 978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
6
Commercial Real Estate and TCLF / Ewelina BADURA // W: Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection / eds. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2021. - (Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 8). - S. 94-98. - ISBN 978-83-66922-00-6
7
EU - a New Green Economy Leader? Circular Economy in European Legislation = UE - nowym liderem Zielonej Gospodarki? Gospodarka o obiegu zamkniętym w regulacjach prawa unijnego / Ewelina BADURA // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 5 (2021), s. 18-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5490
8
Dostęp do informacji publicznej / Ewelina BADURA // W: Prawo informatyczne i geoinformacyjne / red. nauk. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Podręczniki Prawnicze). - S. 257-276. - ISBN 978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5
9
Zgodność z prawem Unii Europejskiej wymogu uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.09.2020 r., sprawy połączone C-724/18 i C-727/18, Cali Apartments SCI i HX przeciwko Procureur général près la cour d'appel de Paris i Ville de ParisC-724/18 = Compliance with European Union Law of the Requirement to Obtain a Permit for Multiple Short-Term Letting of Accommodation. Commentary on Judgment of the Court of Justice of 22 September 2020, in Joined Cases C-724/18 and C-727/18, Cali Apartments SCI and HX v. Procureur général près la cour d'appel de Paris and Ville de Paris / Ewelina BADURA // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 3 (186) (2021), s. 31-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/glosy/zgodnosc-z-prawem-unii-europejskiej-wymogu-uzyskania-zezwolenia-na-386260930Wstęp: . - ISSN 1895-0396
10
Investing on the Polish Market of Condo-Hotels and Apart-Hotels - Selected Legal Issues / Ewelina BADURA // Review of European and Comparative Law. - vol. 44, iss. 1 (2021), s. 155-179. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/9953
11
The Judgment of the European Court of Justice of 22 September 2020 C-724/18 and Its Impact on the Real Estate Market in the EU = Presuda C-724/18 Suda Europske Unije od 22. Rujna 2020. I njezin utjecaj na tržište nekretnina u Europskoj Uniji / Ewelina BADURA // Zbornik - Pravnog Fakulteta u Zagrebu. - vol. 71, no. 1 (2021), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=375778. - ISSN 0350-2058
12
Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background / Ewelina BADURA // Societas et Iurisprudentia. - vol. 8, iss. 4 (2020), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Badura-Ewelina.pdf. - ISSN 1339-5467
13
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXXIII, 338 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
14
Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich / Ewelina BADURA // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 7-19. - ISBN 978-83-8187-795-4
15
Łączenie i podział lokali / Ewelina BADURA // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 75-84. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
16
Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations / Ewelina BADURA // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 8-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
17
Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion = Lease Agreements in Large Retail Facilities for the Fashion Industry / Ewelina BADURA // W: Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej / red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., 2020. - (Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy ; t. 7). - S. 230-239. - ISBN 978-83-958968-5-9. - Pełny tekst: http://www.lawinstyle.us.edu.pl/files/ksiazka_covid_tom_7.pdf?fbclid=IwAR2hkFMoSCiK3AaraEGqmv7W06ZzrRLCHNW6ZQFyUemtLMIU32fbFNXCBH8
18
Short-term Rental in Poland - Legal Aspects / Ewelina BADURA // W: Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2020 : Collection of Papers from online International Academic Conference of PhD. Students and Young Researchers / eds. Andrea Szakács, Michaela Durec Kahounová, Silvia Senková. - Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2020. - (Sympóziá, Kolokviá, Konferencie). - S. 556-561. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7160-576-8. - Pełny tekst: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zbornik_2020_final.pdf
19
Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową / Ewelina BADURA // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 173-183. - ISBN 978-83-8187-135-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-podatkowe-w-systemie-prawa-miedzygaleziowe-zwiazki-norm-i-instytucji-prawnych-przedsprzedaz,124466.htmlWstęp:
20
Taxation Aspects of International E-Commerce / Ewelina BADURA // W: MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism / ed. by Suzana Sedmak, Suzana Laporšek, Matjaž Nahtiga. - Koper: University of Primorska Press, 2019. - (Management International Conference). - S. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6832-68-7. - Pełny tekst: www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-68-7/3.pdf
21
Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights / Ewelina BADURA // W: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 354-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf
22
Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku / Ewelina BADURA // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 263-273. - ISBN 978-83-8160-098-9
23
Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich / Ewelina Badura. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLVIII, 355 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-255-9167-0 ; 978-83-255-9168-7
24
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego / Ewelina Badura, Mateusz Błachucki, Xawery Konarski, Mariusz Maciejewski, Henryk Niestrój, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Grzegorz Sibiga, Katarzyna Ślaska. - Warszawa : Ministerstwo Cyfryzacji, 2016. - 363 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943009-0-6. - Pełny tekst: https://www.gov.pl/attachment/a8d61b62-f311-44ce-a32f-95fe4bf86995
25
Odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze złego stanu infrastruktury drogowej = Liability for Damages Resulting from the Poor Condition of the Road Infrastructure / Ewelina Badura // Magazyn Autostrady. - nr 5 (2015), s. 56-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1730-0703
26
Wpływ oświetlenia drogowego na bezpieczeństwo ruchu / Ewelina Badura // Magazyn Autostrady. - nr 1-2 (2015), s. 58-60. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1730-0703
27
Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania / Ewelina Badura // Magazyn Autostrady. - nr 10 (2014), s. 47-50. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://autostrady.elamed.pl/uploads/mau/articles/21771/47-50.pdf. - ISSN 1730-0703
28
The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues / Ewelina Badura // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 113-125. - ISBN 978-83-7930-512-4
29
Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne / Ewelina Zelek // W: Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - S. 445-456. - ISBN 978-83-255-5431-6
30
Tablice reklamowe - regulacje / Ewelina Zelek // Inżynieria Ruchu Drogowego. - nr 2 (2013), s. 33-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-3380
31
Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych / Ewelina Badura // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 75-84. - ISBN 978-83-7930-012-9
32
Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej = Unlawful Covenants in Energy Sales Contracts / Ewelina Zelek // Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. - R. 65, nr 5 (695) (2012), s. 250-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0013-7294
33
Dźwięk można pochłonąć / Ewelina Zelek // Magazyn Autostrady. - nr 6 (2012), s. 24-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://autostrady.elamed.pl/uploads/mau/articles/autostrady_artykul_2012_06_35874.pdf. - ISSN 1730-0703
1
Jankowska M., Pawełczyk M., Badura E., (2021), Społeczeństwo i usługi XXI w.. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Prawo informatyczne i geoinformacyjne, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 47-76.
2
Badura E., (2021), Investing in Real Estate - Legal Risks. [W:] Sedmak S., Laporšek S. (red.), MIC 2020: the 20th Management International Conference (Management International Conference), Koper : University of Primorska Press, s. 39-46.
3
Jankowska M., Badura E., Pawełczyk M., (2021), Wprowadzenie do prawa informatycznego. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Prawo informatyczne i geoinformacyjne, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-22.
4
Badura E., (2021), Wpływ planowania przestrzennego na działalność deweloperską. [W:] Knoll V., Hablovič J., Vnenk V. (red.), Naděje právní vědy 2020 : právní věda v praxi, Plzen : Západočeská univerzita v Plzni, s. 306-318.
5
Badura E., Gwoździewicz-Matan P., (2021), Handel elektroniczny. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Prawo informatyczne i geoinformacyjne, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 226-256.
6
Badura E., (2021), Commercial Real Estate and TCLF. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., s. 94-98.
7
Badura E., (2021), EU - a New Green Economy Leader? Circular Economy in European Legislation, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 5, s. 18-24.
8
Badura E., (2021), Dostęp do informacji publicznej. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Prawo informatyczne i geoinformacyjne, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 257-276.
9
Badura E., (2021), Zgodność z prawem Unii Europejskiej wymogu uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.09.2020 r., sprawy połączone C-724/18 i C-727/18, Cali Apartments SCI i HX przeciwko Procureur général près la cour d'appel de Paris i Ville de ParisC-724/18, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 3 (186), s. 31-36.
10
Badura E., (2021), Investing on the Polish Market of Condo-Hotels and Apart-Hotels - Selected Legal Issues, "Review of European and Comparative Law", vol. 44, iss. 1, s. 155-179; https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/9953
11
Badura E., (2021), The Judgment of the European Court of Justice of 22 September 2020 C-724/18 and Its Impact on the Real Estate Market in the EU, "Zbornik - Pravnog Fakulteta u Zagrebu", vol. 71, no. 1, s. 77-92; https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=375778
12
Badura E., (2020), Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background, "Societas et Iurisprudentia", vol. 8, iss. 4, s. 51-66; http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Badura-Ewelina.pdf
13
Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), (2020), Własność lokali: teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXIII, 338 s.
14
Badura E., (2020), Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 7-19.
15
Badura E., (2020), Łączenie i podział lokali. [W:] Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 75-84.
16
Badura E., (2020), Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 8-14.
17
Badura E., (2020), Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion. [W:] Jankowska M., Pawełczyk M. (red.), Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej, Katowice : Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., s. 230-239.
18
Badura E., (2020), Short-term Rental in Poland - Legal Aspects. [W:] Szakács A., Kahounová , Senková S. (red.), Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, s. 556-561.
19
Badura E., (2019), Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 173-183.
20
Badura E., (2019), Taxation Aspects of International E-Commerce. [W:] Sedmak S., Laporšek S., Nahtiga M. (red.), MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, Koper : University of Primorska Press, s. 29-37.
21
Badura E., (2019), Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 354-360.
22
Badura E., (2018), Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 263-273.
23
Badura E., (2017), Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLVIII, 355 s.
24
Badura E., Błachucki M., Konarski X., Maciejewski M., Niestrój H., Piskorz-Ryń A., Sakowska-Baryła M., Sibiga G., Ślaska K., (2016), Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Warszawa : Ministerstwo Cyfryzacji, 363 s.
25
Badura E., (2015), Odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze złego stanu infrastruktury drogowej, "Magazyn Autostrady", nr 5, s. 56-59.
26
Badura E., (2015), Wpływ oświetlenia drogowego na bezpieczeństwo ruchu, "Magazyn Autostrady", nr 1-2, s. 58-60.
27
Badura E., (2014), Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania, "Magazyn Autostrady", nr 10, s. 47-50; https://autostrady.elamed.pl/uploads/mau/articles/21771/47-50.pdf
28
Badura E., (2014), The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 113-125.
29
Zelek E., (2013), Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne. [W:] Walaszek-Pyzioł A. (red.), Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 445-456.
30
Zelek E., (2013), Tablice reklamowe - regulacje, "Inżynieria Ruchu Drogowego", nr 2, s. 33-35.
31
Badura E., (2013), Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 75-84.
32
Zelek E., (2012), Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej, "Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej", R. 65, nr 5 (695), s. 250-255.
33
Zelek E., (2012), Dźwięk można pochłonąć, "Magazyn Autostrady", nr 6, s. 24-26; https://autostrady.elamed.pl/uploads/mau/articles/autostrady_artykul_2012_06_35874.pdf
1
@inbook{UEK:2168353956,
author = "Marlena Jankowska and Mirosław Pawełczyk and Ewelina Badura",
title = "Społeczeństwo i usługi XXI w.",
booktitle = "Prawo informatyczne i geoinformacyjne",
pages = "47-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5",
}
2
@inbook{UEK:2168356722,
author = "Ewelina Badura",
title = "Investing in Real Estate - Legal Risks",
booktitle = "MIC 2020: the 20th Management International Conference",
pages = "39-46",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska Press",
year = "2021",
url = {https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-077-6/37.pdf},
issn = "2712-3766",
isbn = "978-961-293-077-6",
}
3
@inbook{UEK:2168353954,
author = "Marlena Jankowska and Ewelina Badura and Mirosław Pawełczyk",
title = "Wprowadzenie do prawa informatycznego",
booktitle = "Prawo informatyczne i geoinformacyjne",
pages = "1-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5",
}
4
@inbook{UEK:2168358534,
author = "Ewelina Badura",
title = "Wpływ planowania przestrzennego na działalność deweloperską",
booktitle = "Naděje právní vědy 2020 : právní věda v praxi",
pages = "306-318",
adress = "Plzen",
publisher = "Západočeská univerzita v Plzni",
year = "2021",
isbn = "978-80-261-1007-1",
}
5
@inbook{UEK:2168353962,
author = "Ewelina Badura and Paulina Gwoździewicz-Matan and ",
title = "Handel elektroniczny",
booktitle = "Prawo informatyczne i geoinformacyjne",
pages = "226-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5",
}
6
@inbook{UEK:2168355262,
author = "Ewelina Badura",
title = "Commercial Real Estate and TCLF",
booktitle = "Fashion Industry Copes with Covid-19 : a Legal, Technological and Sociological Reflection",
pages = "94-98",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66922-00-6",
}
7
@article{UEK:2168356272,
author = "Ewelina Badura",
title = "EU - a New Green Economy Leader? Circular Economy in European Legislation",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "5",
pages = "18-24",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2021.5.2},
url = {},
}
8
@inbook{UEK:2168353964,
author = "Ewelina Badura and and ",
title = "Dostęp do informacji publicznej",
booktitle = "Prawo informatyczne i geoinformacyjne",
pages = "257-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-038-8 ; 978-83-8235-039-5",
}
9
@article{UEK:2168354072,
author = "Ewelina Badura",
title = "Zgodność z prawem Unii Europejskiej wymogu uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem lokalu mieszkalnego - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.09.2020 r., sprawy połączone C-724/18 i C-727/18, Cali Apartments SCI i HX przeciwko Procureur général près la cour d'appel de Paris i Ville de ParisC-724/18",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "3 (186)",
pages = "31-36",
year = "2021",
url = {},
}
10
@article{UEK:2168353528,
author = "Ewelina Badura",
title = "Investing on the Polish Market of Condo-Hotels and Apart-Hotels - Selected Legal Issues",
journal = "Review of European and Comparative Law",
number = "vol. 44, iss. 1",
pages = "155-179",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/recl.9953},
url = {https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/9953},
}
11
@article{UEK:2168356274,
author = "Ewelina Badura",
title = "The Judgment of the European Court of Justice of 22 September 2020 C-724/18 and Its Impact on the Real Estate Market in the EU",
journal = "Zbornik - Pravnog Fakulteta u Zagrebu",
number = "vol. 71, no. 1",
pages = "77-92",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3935/zpfz.71.1.04},
url = {https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=375778},
}
12
@article{UEK:2168352282,
author = "Ewelina Badura",
title = "Legal Aspects of Short-term Lease Agreements - on a Comparative Background",
journal = "Societas et Iurisprudentia",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "51-66",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31262/1339-5467/2020/8/4/51-66},
url = {http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2020/04/SEI-2020-04-Studies-Badura-Ewelina.pdf},
}
13
@book{UEK:2168351620,
title = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
editor = Kaźmierczyk Aneta,
editor = Badura Ewelina,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
14
@inbook{UEK:2168350092,
author = "Ewelina Badura",
title = "Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "7-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
15
@inbook{UEK:2168351642,
author = "Ewelina Badura",
title = "Łączenie i podział lokali",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "75-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
16
@inbook{UEK:2168352574,
author = "Ewelina Badura",
title = "Termination of Lease Agreements by Entrepreneurs in Crisis Situations",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "8-14",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
17
@inbook{UEK:2168350990,
author = "Ewelina Badura",
title = "Umowy najmu w centrach handlowych w branży fashion",
booktitle = "Moda i design w świecie Covid-19 : koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej",
pages = "230-239",
adress = "Katowice",
publisher = "Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.",
year = "2020",
url = {http://www.lawinstyle.us.edu.pl/files/ksiazka_covid_tom_7.pdf?fbclid=IwAR2hkFMoSCiK3AaraEGqmv7W06ZzrRLCHNW6ZQFyUemtLMIU32fbFNXCBH8},
issn = "",
isbn = "978-83-958968-5-9",
}
18
@inbook{UEK:2168352538,
author = "Ewelina Badura",
title = "Short-term Rental in Poland - Legal Aspects",
booktitle = "Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2020 : zborník príspevkov z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov",
pages = "556-561",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo Univerzity Komenského",
year = "2020",
url = {https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Milniky_Zbornik_2020_final.pdf},
issn = "",
isbn = "978-80-7160-576-8",
}
19
@inbook{UEK:2168341163,
author = "Ewelina Badura",
title = "Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "173-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
20
@inbook{UEK:2168343854,
author = "Ewelina Badura",
title = "Taxation Aspects of International E-Commerce",
booktitle = "MIC 2019: Managing Geostrategic Issues : Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism",
pages = "29-37",
adress = "Koper",
publisher = "University of Primorska Press",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26493/978-961-6832-68-7.3},
url = {www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-68-7/3.pdf},
issn = "",
isbn = "978-961-6832-68-7",
}
21
@inbook{UEK:2168339567,
author = "Ewelina Badura",
title = "Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov",
pages = "354-360",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2019",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0",
}
22
@inbook{UEK:2168330127,
author = "Ewelina Badura",
title = "Rozliczanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu - zmiany od 2018 roku",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "263-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
23
@book{UEK:2168328489,
author = "Ewelina Badura",
title = "Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9167-0 ; 978-83-255-9168-7",
}
24
@book{UEK:2168352552,
author = "Ewelina Badura and Mateusz Błachucki and Xawery Konarski and Mariusz Maciejewski and Henryk Niestrój and Agnieszka Piskorz-Ryń and Marlena Sakowska-Baryła and Grzegorz Sibiga and Katarzyna Ślaska",
title = "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Cyfryzacji",
year = "2016",
url = {https://www.gov.pl/attachment/a8d61b62-f311-44ce-a32f-95fe4bf86995},
isbn = "978-83-943009-0-6",
}
25
@article{UEK:2168356294,
author = "Ewelina Badura",
title = "Odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze złego stanu infrastruktury drogowej",
journal = "Magazyn Autostrady",
number = "5",
pages = "56-59",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168356298,
author = "Ewelina Badura",
title = "Wpływ oświetlenia drogowego na bezpieczeństwo ruchu",
journal = "Magazyn Autostrady",
number = "1-2",
pages = "58-60",
year = "2015",
}
27
@article{UEK:2168356300,
author = "Ewelina Badura",
title = "Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacyjne rozwiązania",
journal = "Magazyn Autostrady",
number = "10",
pages = "47-50",
year = "2014",
url = {https://autostrady.elamed.pl/uploads/mau/articles/21771/47-50.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168352546,
author = "Ewelina Badura",
title = "The Issue of Information and Pre-Contractual Statements in the Draft of the General Part of the Civil Code and Other Drafts Concerning These Issues",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "113-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
29
@inbook{UEK:2168352560,
author = "Ewelina Zelek",
title = "Najczęstsze niedozwolone postanowienia umowne stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne",
booktitle = "Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym",
pages = "445-456",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
isbn = "978-83-255-5431-6",
}
30
@article{UEK:2168356302,
author = "Ewelina Zelek",
title = "Tablice reklamowe - regulacje",
journal = "Inżynieria Ruchu Drogowego",
number = "2",
pages = "33-35",
year = "2013",
}
31
@inbook{UEK:2168352558,
author = "Ewelina Badura",
title = "Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "75-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
32
@article{UEK:2168356290,
author = "Ewelina Zelek",
title = "Niedozwolone klauzule umowne w umowach sprzedaży energii elektrycznej",
journal = "Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej",
number = "R. 65, 5 (695)",
pages = "250-255",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168356306,
author = "Ewelina Zelek",
title = "Dźwięk można pochłonąć",
journal = "Magazyn Autostrady",
number = "6",
pages = "24-26",
year = "2012",
url = {https://autostrady.elamed.pl/uploads/mau/articles/autostrady_artykul_2012_06_35874.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID