Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy = Situation of Polish Graduate on the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 903 (2013) , s. 67-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300729
artykuł w czasopiśmie
1
Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy = Situation of Polish Graduate on the Labour Market / Magdalena Wojtas // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 903 (2013), s. 67-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/828/650. - ISSN 1898-6447
1
Wojtas M., (2013), Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 903, s. 67-79; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/828/650
1
@article{artUEK:2168300729,
author = "Magdalena Wojtas",
title = "Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "903",
pages = "67-79",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/828/650},
}