Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 13, no. 3 (2016) , s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312469
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej = Special Economic Zones' Activity in the Context of National Aid and Regional Policy in European Union
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013) , s. 269-276. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300721
artykuł w czasopiśmie
1
Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market / Agnieszka Piwowarczyk // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 13, no. 3 (2016), s. 95-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9339. - ISSN 2082-8500
2
Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej = Special Economic Zones' Activity in the Context of National Aid and Regional Policy in European Union / Agnieszka Piwowarczyk // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 2 (2013), s. 269-276. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_19.pdf. - ISSN 2084-5189
1
Piwowarczyk A., (2016), Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 13, no. 3, s. 95-107; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9339
2
Piwowarczyk A., (2013), Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 2, s. 269-276; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_19.pdf
1
@article{UEK:2168312469,
author = "Agnieszka Piwowarczyk",
title = "Expansion Strategies as an Effective Way of Competition on the Global Market on the Example of the Royal Dutch Shell Investments on Polish Market",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 13, no. 3",
pages = "95-107",
year = "2016",
url = {http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=9339},
}
2
@article{UEK:2168300721,
author = "Agnieszka Piwowarczyk",
title = "Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 2",
pages = "269-276",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_19.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID