Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 123-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300249
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012 = The Effectiveness of Active Programs Combating Unemployment in Poland in 2011-2012
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014) , s. 206-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300661
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Tytuł:
Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji = Role of HR in Shaping Modern Organization
Źródło:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 280-295. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300003
materiały konferencyjne (aut.)
4

Tytuł:
Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 127-133 - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168303709
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Management of ICT Technologies in Modern Business Environment
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Cracow University of Economics, 2013, s. 653-659 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168296301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji / Beata Olszewska-Łabędź, Natalia Pastuszak // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 123-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
2
Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012 = The Effectiveness of Active Programs Combating Unemployment in Poland in 2011-2012 / Beata Olszewska-Łabędź // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014), s. 206-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/b_olszewska_labedz.pdf. - ISSN 1899-9573
3
Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji = Role of HR in Shaping Modern Organization / Beata Olszewska-Łabędź // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 280-295. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
4
Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management / Beata Olszewska-Łabędź // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 127-133. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
5
Management of ICT Technologies in Modern Business Environment / Beata Olszewska-Łabędź // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 653-659. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
1
Olszewska-Łabędź B., Pastuszak N., (2015), Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 123-131.
2
Olszewska-Łabędź B., (2014), Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 7, s. 206-217; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/b_olszewska_labedz.pdf
3
Olszewska-Łabędź B., (2014), Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 280-295.
4
Olszewska-Łabędź B., (2014), Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 127-133.
5
Olszewska-Łabędź B., (2013), Management of ICT Technologies in Modern Business Environment. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 653-659.
1
@inproceedings{UEK:2168300249,
author = "Olszewska-Łabędź Beata and Pastuszak Natalia",
title = "Charakterystyka rynku usług outsourcingu IT w Posji",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "123-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
2
@article{UEK:2168300661,
author = "Olszewska-Łabędź Beata",
title = "Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011-2012",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "7",
pages = "206-217",
year = "2014",
}
3
@inproceedings{UEK:2168300003,
author = "Olszewska-Łabędź Beata",
title = "Rola działów HR w kształtowaniu nowoczesnej organizacji",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "280-295",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
4
@inbook{UEK:2168303709,
author = "Olszewska-Łabędź Beata",
title = "Employee Assistance Programmes, as a Part of a Modern Business Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "127-133",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
5
@inbook{UEK:2168296301,
author = "Olszewska-Łabędź Beata",
title = "Management of ICT Technologies in Modern Business Environment",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "653-659",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}