Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Rachunkowość międzynarodowa
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 647-648
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270716
hasło w leksykonie
2

Tytuł:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
Konsultacja:
Borys Grażyna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
331 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277831
raport/sprawozdanie
3

Tytuł:
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/589
Nr:
2168311129
doktorat
4

Tytuł:
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 196-207 - Bibliogr.
Nr:
2168254060
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001) , s. 258-275. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168281457
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
376 k.: il.; 30 cm + Aneks: [40] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/515
Nr:
2168310415
doktorat
7

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 559
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165128413
redakcja czasopisma/serii
8

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 550
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236184
redakcja czasopisma/serii
9

Tytuł:
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/579
Nr:
2168284283
doktorat
10

Tytuł:
Zarządzanie globalną dezorientacją
Źródło:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 11-27
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229946
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000) , s. 103-109. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 535
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224442
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości
Źródło:
Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / [red. nauk. Jan Wojtyła] - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 201-216
ISBN:
83-7246-131-7
Nr:
2168254116
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000) , s. 213-232. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r.
Nr:
2168256714
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
239 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/575
Nr:
2168310931
doktorat
16

Tytuł:
Rachunkowość międzynarodowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999
Opis fizyczny:
332 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-17-4
Nr:
2168287897
podręcznik
17

Tytuł:
Pułapki globalnego rynku
Źródło:
Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998) , s. 14-15
Nr:
2168343031
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 516
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168262420
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262444
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997) , s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97
Nr:
2168247814
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie
Źródło:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [34-83](139-188)
Sygnatura:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Władysława Ada Kostrz-Kostecka
Tytuł:
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/706
Nr:
2168312555
doktorat
23

Tytuł:
Prywatyzacja
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287893
monografia
24

Tytuł:
Prywatyzacja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Opis fizyczny:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287883
monografia
25

Autor:
Tytuł:
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1990
Opis fizyczny:
196 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/752
Nr:
2168312785
doktorat
26

Tytuł:
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990
Opis fizyczny:
42 s. : il.; 21 cm
Seria:
(Ekspertyzy - Informacje ; 7)
Nr:
2168324795
raport/sprawozdanie
27

Tytuł:
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253800
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333379
varia
29

Tytuł:
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów
Źródło:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 74-90
Nr:
2168266276
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168266256
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
31

Tytuł:
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
249 s., 2 k. tabl.: il.; 24 cm
Nr:
2168292167
skrypt
33

Tytuł:
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984
Opis fizyczny:
181, [4] s.; 21 cm
Seria:
(Reforma Gospodarcza)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0385-3
Nr:
2168345614
książka
35

Tytuł:
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242786
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983) , s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217948
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236056
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 50)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339817
monografia
39

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
158 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339803
skrypt
40

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 154
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168264698
redakcja czasopisma/serii
41

Autor:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Tytuł:
W gospodarczą rzeczywistość
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
głos w dyskusji/wywiad
42

Tytuł:
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen
Źródło:
Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 67-75
Nr:
2168284761
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980) , s. 395-398
Nr:
2168269496
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979) , s. 133-144. - Summ., rez.
Nr:
2168250814
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 89-105. - Summ., rez.
Nr:
2168250488
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 205-212. - Rez., summ.
Nr:
2168250172
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
98 s.; 24 cm
Nr:
2168345734
skrypt
48

Tytuł:
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/91
Nr:
2168304599
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-563/Magazyn
Nr:
2168258974
naukowo-badawcze
1
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Encyklopedia rachunkowości / red. nauk. Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 647-648. - ISBN 83-7334-451-9
2
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 331 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych / Mariusz ANDRZEJEWSKI ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 2001. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 196-207. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
5
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value / Stanisława SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001), s. 258-275. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
6
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego / Maria WOJAS ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 2001. - 376 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [40] k. - Bibliogr.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 559. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
9
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski) / Katarzyna ŚWIETLA ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 2000. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Zarządzanie globalną dezorientacją / Stanisława SURDYKOWSKA // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 11-27. - ISBN 83-7188-451-6
11
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan) / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 103-109. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9838. - ISSN 0208-7944
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
13
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości / Stanisława T. SURDYKOWSKA // W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / [red. nauk. Jan Wojtyła]. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 201-216. - ISBN 83-7246-131-7
14
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000), s. 213-232. - Summ. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - ISSN 0324-8445
15
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich) / Agnieszka HERDAN ; Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków, 2000. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-17-4
17
Pułapki globalnego rynku / Stanisława SURDYKOWSKA // Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998), s. 14-15. - ISSN 0860-7613
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
19
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997), s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97. - ISSN 0137-2211
21
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [34-83](139-188)
22
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki / Władysława Ada Kostrz-Kostecka ; Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków, 1997. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
24
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
25
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Joanna LELITO ; Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków, 1990. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Stanisława SURDYKOWSKA, Halina WOJNAROWSKA. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990. - 42 s. : il. ; 21 cm. - (Ekspertyzy - Informacje ; 7)
27
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit / Stanisława SURDYKOWSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
29
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 74-90
30
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
31
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 249 s., 2 k. tabl. : il. ; 24 cm
33
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach / Stanisława SURDYKOWSKA. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984. - 181, [4] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Reforma Gospodarcza). - ISBN 83-208-0385-3
35
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983), s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 50)
39
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1982. - 158 s. ; 24 cm
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
41
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
42
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 67-75
43
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process / Stanisława SURDYKOWSKA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980), s. 395-398. - ISSN 0017-2421
44
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 133-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 89-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 205-212. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Halina SOCZÓWKA, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 98 s. ; 24 cm
48
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych / Stanisława SURDYKOWSKA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1974. - 210 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
49
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań) / aut.: Stanisława SURDYKOWSKA, Agnieszka HERDAN, Piotr KULAS, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Surdykowska S., (2005), Rachunkowość międzynarodowa. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 647-648.
2
Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), (2003), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 331 s.
3
Andrzejewski M., (2001), Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 238 k.
4
Surdykowska S., (2001), Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 196-207.
5
Surdykowska S., (2001), Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 911, s. 258-275.
6
Wojas M., (2001), Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 376 k.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 559. - 232 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550. - 182 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
9
Świetla K., (2000), Kontrola stosowania cen transferowych: (na przykładzie Polski), Kraków : , 234 k.
10
Surdykowska S., (2000), Zarządzanie globalną dezorientacją. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 11-27.
11
Surdykowska S., (2000), Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 103-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/9838
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - 125 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
13
Surdykowska S., (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości. [W:] Wojtyła J. (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 201-216.
14
Surdykowska S., (2000), Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 876, s. 213-232.
15
Herdan A., (2000), Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich), Prom. Surdykowska S., Kraków : , 239 k.
16
Surdykowska S., (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 332 s.
17
Surdykowska S., (1998), Pułapki globalnego rynku, "Gazeta Bankowa", nr 38, s. 14-15.
18
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - 171 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
19
Surdykowska S., (1998), Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 89-97.
20
Surdykowska S., (1997), Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 40 nr specj., s. 194-203.
21
Surdykowska S., (1997), Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [34-83](139-188).
22
Kostrz-Kostecka W., (1997), Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 261 k.
23
Surdykowska S., (1997), Prywatyzacja, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
24
Surdykowska S., (1996), Prywatyzacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
25
Lelito J., (1990), Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 196 k.
26
Czubała A., Surdykowska S., Wojnarowska H., (1990), Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 42 s.
27
Surdykowska S., (1989), Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 147-159.
28
Surdykowska S., (1988), Janośa Kornaia ekonomia niedoboru, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83.
29
Surdykowska S., (1988), Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów. [W:] Surdykowska S., Jaklik A. (red.), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-90.
30
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1988), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem: materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
31
Surdykowska S., (1987), Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 165-177.
32
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1985), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s., 2 k. tabl.
33
Surdykowska S., (1985), Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 153-166.
34
Surdykowska S., (1984), Ustalanie cen w przedsiębiorstwach, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 181, [4] s.
35
Surdykowska S., (1983), Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 53-71.
36
Surdykowska S., (1983), Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 93-118.
37
Surdykowska S., (1983), Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 119-132.
38
Surdykowska S., (1982), Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 50), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
39
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1982), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 158 s.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - 143 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
41
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
42
Surdykowska S., (1980), Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen. [W:] Burzym E. (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-75.
43
Surdykowska S., (1980), Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen, "Gospodarka Planowa", R. 35, 7-8 (413-414), s. 395-398.
44
Surdykowska S., (1979), Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 133-144.
45
Surdykowska S., (1978), Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 89-105.
46
Surdykowska S., (1977), Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 205-212.
47
Soczówka H., Surdykowska S., Wydymus Z., (1977), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
48
Surdykowska S., (1974), Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych, Prom. Burzymowa E., Kraków : , 210 k.
49
Surdykowska S., Herdan A., Kulas P., Świetla K., (1998), Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych: (raport z badań), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@inbook{flekUEK:2168270716,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "647-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
2
@misc{rscUEK:2168277831,
title = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
3
@unpublished{drUEK:2168311129,
author = "Mariusz Andrzejewski",
title = "Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
4
@article{artUEK:2168254060,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "196-207",
year = "2001",
}
5
@article{artUEK:2168281457,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "911",
pages = "258-275",
adress = "",
year = "2001",
}
6
@unpublished{drUEK:2168310415,
author = "Maria Wojas",
title = "Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
7
@misc{redUEK:2165128413,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
8
@misc{redUEK:2168236184,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
9
@unpublished{drUEK:2168284283,
author = "Katarzyna Świetla",
title = "Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
10
@inbook{fmUEK:2168229946,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zarządzanie globalną dezorientacją",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "11-27",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
11
@article{artUEK:2168223880,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "103-109",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9838},
}
12
@misc{redUEK:2168224442,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława T.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
13
@inbook{fmUEK:2168254116,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej",
pages = "201-216",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7246-131-7",
}
14
@article{artUEK:2168256714,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "876",
pages = "213-232",
adress = "",
year = "2000",
}
15
@unpublished{drUEK:2168310931,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
16
@book{podUEK:2168287897,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-17-4",
}
17
@article{artUEK:2168343031,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pułapki globalnego rynku",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "38",
pages = "14-15",
year = "1998",
}
18
@misc{redUEK:2168262420,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
}
19
@article{artUEK:2168262444,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "89-97",
year = "1998",
}
20
@article{artUEK:2168247814,
author = "Stanisława T. Surdykowska",
title = "Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 40 specj.",
pages = "194-203",
year = "1997",
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168335421,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[34-83](139-188)",
year = "1997",
}
22
@unpublished{drUEK:2168312555,
author = "Władysława Ada Kostrz-Kostecka",
title = "Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
23
@book{monUEK:2168287893,
author = "Stanisława Teresa Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-11963-2",
}
24
@book{monUEK:2168287883,
author = "Stanisława Teresa Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-11963-2",
}
25
@unpublished{drUEK:2168312785,
author = "Joanna Lelito",
title = "Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
26
@misc{rscUEK:2168324795,
author = "Anna Czubała and Stanisława Surdykowska and Halina Wojnarowska",
title = "Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1990",
issn = "",
}
27
@article{artUEK:2168253800,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "147-159",
year = "1989",
}
28
@misc{varUEK:2168333379,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Janośa Kornaia ekonomia niedoboru",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "82-83",
year = "1988",
}
29
@inbook{mkaUEK:2168266276,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów",
booktitle = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
pages = "74-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
30
@book{mkrUEK:2168266256,
title = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
31
@article{artUEK:2168262038,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "165-177",
year = "1987",
}
32
@book{skrUEK:2168292167,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
33
@article{artUEK:2168262710,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "153-166",
year = "1985",
}
34
@book{ksiUEK:2168345614,
author = "Stanisława Surdykowska and and and ",
title = "Ustalanie cen w przedsiębiorstwach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1984",
issn = "",
isbn = "83-208-0385-3",
}
35
@article{artUEK:2168242786,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "53-71",
year = "1983",
}
36
@article{artUEK:2168217948,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "93-118",
year = "1983",
}
37
@article{artUEK:2168236056,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "119-132",
year = "1983",
}
38
@book{monUEK:2168339817,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "0209-1674",
}
39
@book{skrUEK:2168339803,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
40
@misc{redUEK:2168264698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Surdykowska Stanisława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
41
@misc{gwdUEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
42
@inbook{mkaUEK:2168284761,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen",
booktitle = "Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r.",
pages = "67-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
43
@article{artUEK:2168269496,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 7-8 (413-414)",
pages = "395-398",
year = "1980",
}
44
@article{artUEK:2168250814,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "133-144",
year = "1979",
}
45
@article{artUEK:2168250488,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "89-105",
year = "1978",
}
46
@article{artUEK:2168250172,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "205-212",
year = "1977",
}
47
@book{skrUEK:2168345734,
author = "Halina Soczówka and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
48
@unpublished{drUEK:2168304599,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
49
@unpublished{UEK:2168258974,
author = "Stanisława Surdykowska and Agnieszka Herdan and Piotr Kulas and Katarzyna Świetla",
title = "Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}