Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Małgorzata Kutera , Artur Hołda , Stanisława Surdykowska
Tytuł:
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2006
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-632-4
Nr:
52402
monografia
2

Tytuł:
Rachunkowość międzynarodowa
Źródło:
Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005, s. 647-648
ISBN:
83-7334-451-9
Nr:
2168270716
hasło w leksykonie
3

Tytuł:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
Prace pomocnicze:
Borys Grażyna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
331 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277831
4

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 550, 559
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168236184
redakcja czasopisma/serii
5

Tytuł:
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001) , s. 258-275. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168281457
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
376 k.: il.; 30 cm + Aneks: 40 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/515
Nr:
2168310415
doktorat
7

Tytuł:
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/589
Nr:
2168311129
doktorat
8

Tytuł:
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 196-207 - Bibliogr.
Nr:
2168254060
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 535
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168224442
redakcja czasopisma/serii
10

Tytuł:
Zarządzanie globalną dezorientacją
Źródło:
W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000, s. 11-27
ISBN:
83-7188-451-6
Nr:
2168229946
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000) , s. 213-232. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r.
Nr:
2168256714
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000) , s. 103-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223880
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/579
Nr:
2168284283
doktorat
14

Tytuł:
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości
Źródło:
Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / red. Jan Wojtyła - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 201-216
ISBN:
83-7246-131-7
Nr:
2168254116
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
239 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/575
Nr:
2168310931
doktorat
16

Tytuł:
Rachunkowość międzynarodowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999
Opis fizyczny:
332 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-17-4
Nr:
2168287897
podręcznik
17

Tytuł:
Pułapki globalnego rynku
Źródło:
Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998) , s. 14-15
Nr:
2168343031
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262444
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 516
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Nr:
2168262420
redakcja czasopisma/serii
20

Tytuł:
Prywatyzacja
Wydanie:
Wyd. 1, dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287893
monografia
21

Tytuł:
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997) , s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97
Nr:
2168247814
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Władysława Ada Kostrz-Kostecka
Tytuł:
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/706
Nr:
2168312555
doktorat
23

Tytuł:
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie
Źródło:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [34-83](139-188)
Sygnatura:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Prywatyzacja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Opis fizyczny:
265, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11963-2
Nr:
2168287883
monografia
25

Tytuł:
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990
Opis fizyczny:
42 s. : il.; 21 cm
Seria:
(Ekspertyzy - Informacje ; 7)
Nr:
2168324795
raport/sprawozdanie
26

Autor:
Tytuł:
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1990
Opis fizyczny:
196 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/752
Nr:
2168312785
doktorat
27

Tytuł:
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253800
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów
Źródło:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 74-90
Nr:
2168266276
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333379
varia
30

Tytuł:
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168266256
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
31

Tytuł:
Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1988) , s. 4-9
Nr:
2168364418
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262038
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Koszty pracy jako przedmiot rachunku
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1987) , s. 2-4
Nr:
2168364414
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Subiektywne trudności identyfikacji kosztów
Źródło:
Wektory. - nr 4 (1985) , s. 44-46, 52 - Bibliogr.
Nr:
2168363728
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
249 s., 2 k. tabl.: il.; 24 cm
Nr:
2168292167
skrypt
36

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 1985-09-23 do 1985-09-26
Tytuł:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
290 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168366708
materiały konferencyjne
37

Autor:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Tytuł:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1985. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
głos w dyskusji/wywiad
38

Tytuł:
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262710
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Nieobecny partner
Źródło:
Zarządzanie. - nr 2 (1984) , s. 39-40
Nr:
2168364792
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984
Opis fizyczny:
181, [4] s.; 21 cm
Seria:
(Reforma Gospodarcza)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0385-3
Nr:
2168345614
książka
41

Tytuł:
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236056
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242786
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217948
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 50)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339817
monografia
45

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 154
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Nr:
2168264698
redakcja czasopisma/serii
46

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
158 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339803
skrypt
47

Autor:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Tytuł:
W gospodarczą rzeczywistość
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
głos w dyskusji/wywiad
48

Tytuł:
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen
Źródło:
Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 67-75
Nr:
2168284761
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980) , s. 395-398
Nr:
2168269496
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979) , s. 133-144. - Summ., rez.
Nr:
2168250814
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978) , s. 89-105. - Summ., rez.
Nr:
2168250488
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 205-212. - Rez., summ.
Nr:
2168250172
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
98 s.; 24 cm
Nr:
2168345734
skrypt
54

Tytuł:
Problemy rachunku kosztów
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 34 (1976) , s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168364538
artykuł nierecenzowany
55

Tytuł:
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/91
Nr:
2168304599
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-563/Magazyn
Nr:
2168258974
naukowo-badawcze
1
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka / Małgorzata Kutera, Artur HOŁDA, Stanisława T. Surdykowska. - Warszawa : Difin, 2006. - 277 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-632-4
2
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Encyklopedia rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz . - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - S. 647-648. - ISBN 83-7334-451-9
3
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 331 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550, 559. - ISSN 0208-7944
5
Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa = Some Aspects of the Valuation in the Environment of the New Economy - Book Value Versus Market Value / Stanisława SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001), s. 258-275. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
6
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego / Maria WOJAS ; . - Kraków : , 2001. - 376 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 40 k. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
7
Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych / Mariusz ANDRZEJEWSKI ; . - Kraków : , 2001. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
8
Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 196-207. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - ISSN 0208-7944
10
Zarządzanie globalną dezorientacją / Stanisława SURDYKOWSKA // W: W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne / red. Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski, Anna Oherow-Urbaniec. - Kraków; Księgarnia Akademicka: IZ UJ, 2000. - S. 11-27. - ISBN 83-7188-451-6
11
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej = Accounting in Poland in the International Comparative Perspective / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000), s. 213-232. - Summ. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - ISSN 0324-8445
12
Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii) = Difficulties in the Evaluation of Data Obtained in International Comparative Analyses : (Taking as an Example Labour Efficiency Analysis in the USA, Germany and Japan) / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000), s. 103-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9838. - ISSN 0208-7944
13
Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski) / Katarzyna ŚWIETLA ; . - Kraków : , 2000. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
14
Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości / Stanisława T. SURDYKOWSKA // W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / red. Jan Wojtyła . - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 201-216. - ISBN 83-7246-131-7
15
Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich) / Agnieszka HERDAN ; . - Kraków : , 2000. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
16
Rachunkowość międzynarodowa / Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-17-4
17
Pułapki globalnego rynku / Stanisława SURDYKOWSKA // Gazeta Bankowa. - nr 38 (1998), s. 14-15. - ISSN 0860-7613
18
Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA = Disclosure of Information by US Listed Companies / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - ISSN 0208-7944
20
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
21
Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA / Stanisława T. SURDYKOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997), s. 194-203. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97. - ISSN 0137-2211
22
Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki / Władysława Ada Kostrz-Kostecka ; . - Kraków : , 1997. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława T. SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
23
Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [34-83](139-188)
24
Prywatyzacja / Stanisława Teresa SURDYKOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 265, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11963-2
25
Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku / Anna CZUBAŁA, Stanisława SURDYKOWSKA, Halina Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1990. - 42 s. : il. ; 21 cm. - Ekspertyzy - Informacje ; 7
26
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Joanna Lelito ; . - Kraków : , 1990. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Bibliogr.
27
Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby = Measurement and Stimulation of Effectiveness of Enterprises Activity under Condition of Economy Limited by Resources / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 147-159. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 74-90
29
Janośa Kornaia ekonomia niedoboru = Janos Kornai's Economy of Deficit / Stanisława SURDYKOWSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
30
Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r. / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 138 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
31
Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Stanisława SURDYKOWSKA // Polityka Społeczna. - nr 8 (1988), s. 4-9. - ISSN 0137-4729
32
Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów = Non-recording Difficulties in the Process of Cost Identification / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 165-177. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Koszty pracy jako przedmiot rachunku / Stanisława SURDYKOWSKA // Polityka Społeczna. - nr 1 (1987), s. 2-4. - ISSN 0137-4729
34
Subiektywne trudności identyfikacji kosztów / Stanisława SURDYKOWSKA // Wektory. - nr 4 (1985), s. 44-46, 52. - Bibliogr. - ISSN 0208-9084
35
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 249 s., 2 k. tabl. : il. ; 24 cm
36
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
37
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
38
Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen = Factors Determining the Necessity of the Use of Cost Account in the Process of Cost Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 153-166. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Nieobecny partner / Stanisława SURDYKOWSKA // Zarządzanie. - nr 2 (1984), s. 39-40. - ISSN 0137-3803
40
Ustalanie cen w przedsiębiorstwach / Stanisława SURDYKOWSKA. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1984. - 181, [4] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Reforma Gospodarcza). - ISBN 83-208-0385-3
41
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa = Place of Cost Account In Enterprise's Economic Information System / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983), s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych = The Problem of the Reliability of Preliminary Cost Accounting Determinations / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 93-118. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów = Use of Cost Account in the Process of New Products' Price Fixation / Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 50)
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - ISSN 0208-7944
46
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982. - 158 s. ; 24 cm
47
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
48
Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 67-75
49
Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen = Possibilities and Limitations in the Price Control Process / Stanisława SURDYKOWSKA // Gospodarka Planowa. - R. 35, 7-8 (413-414) (1980), s. 395-398. - ISSN 0017-2421
50
Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących = Some Problems of Costs Reduction in Initiating Units / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979), s. 133-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej = On thE Manifestation of Reduction of Costs in Micro- and Macroeconomics Scales / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978), s. 89-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
52
Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA = The Use of the Method of Chances in Teaching Accountancy in the USA / Stanisława SURDYKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 205-212. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Halina SOCZÓWKA, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 98 s. ; 24 cm
54
Problemy rachunku kosztów / Stanisława SURDYKOWSKA // Życie Gospodarcze. - nr 34 (1976), s. 11. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer34/imagepages/image11.htm. - ISSN 0137-7299
55
Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych / Stanisława SURDYKOWSKA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1974. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań) / aut.: Stanisława SURDYKOWSKA, Agnieszka HERDAN, Piotr KULAS, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., (2006), Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 277 s.
2
Surdykowska S., (2005), Rachunkowość międzynarodowa. [W:] Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 647-648.
3
Famielec J., Borys G., Górka K., Surdykowska S. (red.), (2003), Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 331 s.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 550, 559. - . - 0208-7944
5
Surdykowska S., (2001), Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 911, s. 258-275.
6
Wojas M., (2001), Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 376 k.
7
Andrzejewski M., (2001), Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 238 k.
8
Surdykowska S., (2001), Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 196-207.
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 535. - . - 0208-7944
10
Surdykowska S., (2000), Zarządzanie globalną dezorientacją. [W:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.), W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne, Kraków ; Księgarnia Akademicka : IZ UJ, s. 11-27.
11
Surdykowska S., (2000), Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 876, s. 213-232.
12
Surdykowska S., (2000), Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 103-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/9838
13
Świetla K., (2000), Kontrola stosowania cen transferowych: (na przykładzie Polski), Prom. Surdykowska S., Kraków : , 234 k.
14
Surdykowska S., (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości. [W:] Wojtyła J. (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 201-216.
15
Herdan A., (2000), Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich), Prom. Surdykowska S., Kraków : , 239 k.
16
Surdykowska S., (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 332 s.
17
Surdykowska S., (1998), Pułapki globalnego rynku, "Gazeta Bankowa", nr 38, s. 14-15.
18
Surdykowska S., (1998), Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 89-97.
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - nr 516. - . - 0208-7944
20
Surdykowska S., (1997), Prywatyzacja, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
21
Surdykowska S., (1997), Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 40 nr specj., s. 194-203.
22
Kostrz-Kostecka W., (1997), Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 261 k.
23
Surdykowska S., (1997), Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [34-83](139-188).
24
Surdykowska S., (1996), Prywatyzacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 265, [2] s.
25
Czubała A., Surdykowska S., Wojnarowska H., (1990), Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 42 s.
26
Lelito J., (1990), Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 196 k.
27
Surdykowska S., (1989), Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 147-159.
28
Surdykowska S., (1988), Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów. [W:] Surdykowska S., Jaklik A. (red.), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-90.
29
Surdykowska S., (1988), Janośa Kornaia ekonomia niedoboru, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 82-83.
30
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1988), Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem: materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
31
Surdykowska S., (1988), Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 4-9.
32
Surdykowska S., (1987), Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 165-177.
33
Surdykowska S., (1987), Koszty pracy jako przedmiot rachunku, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 2-4.
34
Surdykowska S., (1985), Subiektywne trudności identyfikacji kosztów, "Wektory", nr 4, s. 44-46, 52.
35
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1985), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s., 2 k. tabl.
36
Surdykowska S., Jaklik A. (red.), (1985), Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw: materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 290 s.
37
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
38
Surdykowska S., (1985), Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 153-166.
39
Surdykowska S., (1984), Nieobecny partner, "Zarządzanie", nr 2, s. 39-40.
40
Surdykowska S., (1984), Ustalanie cen w przedsiębiorstwach, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 181, [4] s.
41
Surdykowska S., (1983), Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 119-132.
42
Surdykowska S., (1983), Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 53-71.
43
Surdykowska S., (1983), Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 93-118.
44
Surdykowska S., (1982), Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 50), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 154. - . - 0208-7944
46
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1982), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 158 s.
47
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
48
Surdykowska S., (1980), Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen. [W:] Burzym E. (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-75.
49
Surdykowska S., (1980), Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen, "Gospodarka Planowa", R. 35, 7-8 (413-414), s. 395-398.
50
Surdykowska S., (1979), Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 133-144.
51
Surdykowska S., (1978), Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 89-105.
52
Surdykowska S., (1977), Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 205-212.
53
Soczówka H., Surdykowska S., Wydymus Z., (1977), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
54
Surdykowska S., (1976), Problemy rachunku kosztów, "Życie Gospodarcze", nr 34, s. 11; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer34/imagepages/image11.htm
55
Surdykowska S., (1974), Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych, Prom. Burzymowa E., Kraków : , 210 k.
56
Surdykowska S., Herdan A., Kulas P., Świetla K., (1998), Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych: (raport z badań), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@book{UEK:52402,
author = "Małgorzata Kutera and Artur Hołda and Stanisława Surdykowska",
title = "Oszustwa księgowe : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-632-4",
}
2
@inbook{UEK:2168270716,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
booktitle = "Encyklopedia rachunkowości",
pages = "647-648",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2005",
isbn = "83-7334-451-9",
}
3
@misc{UEK:2168277831,
title = "Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
4
@misc{UEK:2168236184,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
5
@article{UEK:2168281457,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "911",
pages = "258-275",
adress = "",
year = "2001",
}
6
@unpublished{UEK:2168310415,
author = "Maria Wojas",
title = "Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
7
@unpublished{UEK:2168311129,
author = "Mariusz Andrzejewski",
title = "Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
8
@article{UEK:2168254060,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "196-207",
year = "2001",
}
9
@misc{UEK:2168224442,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
10
@inbook{UEK:2168229946,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zarządzanie globalną dezorientacją",
booktitle = "W kręgu zarządzania : spojrzenie multidyscyplinarne",
pages = "11-27",
adress = "Kraków; Księgarnia Akademicka",
publisher = "IZ UJ",
year = "2000",
isbn = "83-7188-451-6",
}
11
@article{UEK:2168256714,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "876",
pages = "213-232",
adress = "",
year = "2000",
}
12
@article{UEK:2168223880,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Trudności w ocenie wyników międzynarodowych analiz porównawczych : (na przykładzie analizy wydajności pracy w USA, Niemczech i Japonii)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "103-109",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9838},
}
13
@unpublished{UEK:2168284283,
author = "Katarzyna Świetla",
title = "Kontrola stosowania cen transferowych : (na przykładzie Polski)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
14
@inbook{UEK:2168254116,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej",
pages = "201-216",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7246-131-7",
}
15
@unpublished{UEK:2168310931,
author = "Agnieszka Herdan",
title = "Pomiar i ocena efektu synergii w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku fuzji (na przykładzie przedsiębiorstw polskich)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
16
@book{UEK:2168287897,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-17-4",
}
17
@article{UEK:2168343031,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pułapki globalnego rynku",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "38",
pages = "14-15",
year = "1998",
}
18
@article{UEK:2168262444,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "89-97",
year = "1998",
}
19
@misc{UEK:2168262420,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
}
20
@book{UEK:2168287893,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-11963-2",
}
21
@article{UEK:2168247814,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Niektóre kontrowersje wokół zakresu ujawniania informacji przez spółki giełdowe w USA",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 40 specj.",
pages = "194-203",
year = "1997",
}
22
@unpublished{UEK:2168312555,
author = "Władysława Ada Kostrz-Kostecka",
title = "Rola programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w przekształceniach własnościowych polskiej gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
23
@unpublished{UEK:2168335421,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunkowość międzynarodowa: systemy rachunkowości w międzynarodowej, porównawczej perspektywie",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[34-83](139-188)",
year = "1997",
}
24
@book{UEK:2168287883,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Prywatyzacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-11963-2",
}
25
@misc{UEK:2168324795,
author = "Anna Czubała and Stanisława Surdykowska and Halina Wojnarowska",
title = "Rynek pracy w województwie krakowskim w pierwszym półroczu 1990 roku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1990",
issn = "",
}
26
@unpublished{UEK:2168312785,
author = "Joanna Lelito",
title = "Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
27
@article{UEK:2168253800,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i stymulowanie efektywności działania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki ograniczonej przez zasoby",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "147-159",
year = "1989",
}
28
@inbook{UEK:2168266276,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Nowoczesna rachunkowość w warunkach niecenowej alokacji zasobów",
booktitle = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
pages = "74-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
29
@misc{UEK:2168333379,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Janośa Kornaia ekonomia niedoboru",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "82-83",
year = "1988",
}
30
@book{UEK:2168266256,
title = "Nowoczesna rachunkowość narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem : materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Rachunkowości AE w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Karola Marksa w Lipsku w dniach 25-26 października 1988 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
31
@article{UEK:2168364418,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "4-9",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168262038,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pozaewidencyjne trudności w procesie identyfikacji kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "165-177",
year = "1987",
}
33
@article{UEK:2168364414,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Koszty pracy jako przedmiot rachunku",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "1",
pages = "2-4",
year = "1987",
}
34
@article{UEK:2168363728,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Subiektywne trudności identyfikacji kosztów",
journal = "Wektory",
number = "4",
pages = "44-46, 52",
year = "1985",
}
35
@book{UEK:2168292167,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
36
@book{UEK:2168366708,
title = "Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
37
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
38
@article{UEK:2168262710,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Czynniki determinujące konieczność wykorzystywania rachunku kosztów w procesie ustalania cen",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "153-166",
year = "1985",
}
39
@article{UEK:2168364792,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Nieobecny partner",
journal = "Zarządzanie",
number = "2",
pages = "39-40",
year = "1984",
}
40
@book{UEK:2168345614,
author = "Stanisława Surdykowska and and and ",
title = "Ustalanie cen w przedsiębiorstwach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1984",
issn = "",
isbn = "83-208-0385-3",
}
41
@article{UEK:2168236056,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Miejsce rachunku kosztów w systemie informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "119-132",
year = "1983",
}
42
@article{UEK:2168242786,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "53-71",
year = "1983",
}
43
@article{UEK:2168217948,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Przesłanki realności ustaleń kalkulacji wstępnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "93-118",
year = "1983",
}
44
@book{UEK:2168339817,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "0209-1674",
}
45
@misc{UEK:2168264698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
46
@book{UEK:2168339803,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
47
@misc{UEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
48
@inbook{UEK:2168284761,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Rachunek kosztów jako źródło informacji dla potrzeb ustalania cen",
booktitle = "Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r.",
pages = "67-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
49
@article{UEK:2168269496,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Możliwości i ograniczenia w procesie kontroli cen",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 7-8 (413-414)",
pages = "395-398",
year = "1980",
}
50
@article{UEK:2168250814,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Problemy obniżki kosztów w jednostkach inicjujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "133-144",
year = "1979",
}
51
@article{UEK:2168250488,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Wybrane problemy istoty i pomiaru obniżki kosztów jednostkowych w skali mikro- i makroekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "89-105",
year = "1978",
}
52
@article{UEK:2168250172,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Zastosowanie metody przypadków w nauczaniu rachunkowości w USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "205-212",
year = "1977",
}
53
@book{UEK:2168345734,
author = "Halina Soczówka and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
54
@article{UEK:2168364538,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Problemy rachunku kosztów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "34",
pages = "11",
year = "1976",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1976/numer34/imagepages/image11.htm},
}
55
@unpublished{UEK:2168304599,
author = "Stanisława Surdykowska",
title = "Pomiar i ocena obniżki kosztów w przedsiębiorstwach przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
56
@unpublished{UEK:2168258974,
author = "Stanisława Surdykowska and Agnieszka Herdan and Piotr Kulas and Katarzyna Świetla",
title = "Kierunki modyfikacji rachunkowości przedsiębiorstw w warunkach globalizacji rynków finansowych : (raport z badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID