Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw = Eco-Innovations Impact on the Growth of Co Mpetitiveness of Enterprises
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015) , s. 73-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300629
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 21-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168299161
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Innovation Strategies in Management of Company
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 67-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304091
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw = Eco-Innovations Impact on the Growth of Co Mpetitiveness of Enterprises / Monika Ziółko, Justyna Mróz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 42, nr 1 (2015), s. 73-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161. - ISSN 1689-8966
2
Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Justyna Mróz // W: Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 21-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
3
Innovation Strategies in Management of Company / Justyna Mróz // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 67-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
1
Ziółko M., Mróz J., (2015), Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 42, nr 1, s. 73-84; http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.006/7161
2
Mróz J., (2015), Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Wawak S., Sołtysik M. (red.), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, s. 21-27.
3
Mróz J., (2015), Innovation Strategies in Management of Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67-74.
1
@article{UEK:2168300629,
author = "Ziółko Monika and Mróz Justyna",
title = "Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
number = "t. 42, 1",
pages = "73-84",
year = "2015",
}
2
@inbook{UEK:2168299161,
author = "Mróz Justyna",
title = "Outsourcing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne trendy w outsourcingu",
pages = "21-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
3
@inbook{UEK:2168304091,
author = "Mróz Justyna",
title = "Innovation Strategies in Management of Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "67-74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}